Kirjoitukset avainsanalla mieli

Aika on varhaisimpia käsitteitä, joita ajattelevaksi kehittyneet muinaiset esivanhempamme käyttivät. Aikaa mitattiin jo esihistoriallisella kaudella etenkin auringon kierron avulla.

Luolamiehen ja nykyfyysikon maailmankuvat näyttävät verrattoman erilaisilta. Molemmat kuitenkin puhuvat ajasta. Suhteellisuusteorian, kosmologian ja kvanttifysiikan kaltaiset edistyneimmätkin teoriamme rakentuvat edelleen ajan varaan. Aika ei ole kärsinyt ajan hampaasta.

Jälkiviisaana osaamme tietysti luetella, millä kaikilla tavoilla luolamiehen käsitys ajasta on virheellinen. Nykyään tiedämme, että aika on suhteellinen ja että aika on erottamaton osa neliulotteista aika-avaruutta; tiedämme, mistä aika saa suuntansa ja jopa sen, milloin ja millaisissa olosuhteissa aika sai mahdollisesti alkunsa. Pystymme mittaamaankin aikaa sekunnin triljoonasosissa eli tarkkuudella, josta luolamies ei osannut edes haaveilla.

Emme silti tiedä, onko aika pelkkä ajatus.

Pelkällä ajatuksella tarkoitan sitä, mitä fyysikko kutsuu karkeistukseksi eli yksinkertaistetuksi malliksi todellisuudesta. Fysiikan teorioissa esiintyy näet karkeistusten lisäksi myös aitoja perustekijöitä, jotka ovat niin todellisia kuin parhaan tietomme mukaan olla voi. Karkeistukset ovat näiden todellisten tekijöiden keskiarvoja.

Yksinkertainen esimerkki karkeistuksesta on koulutodistuksen keskiarvo. Todistuksen perustekijöitä ovat kokonaisluvut, vaikkapa 5, 7, 8 ja 9. Nämä arvosanat saaneen todistuksen karkeistus on 7,25. 

Fysiikassa tunnettu esimerkki karkeistuksesta on lämpötila. Lämpötila on hiukkasten energioiden keskiarvo. Ylipäänsä koko lämpöoppi on perusfysiikan karkeistus. Samoin myös muut tieteenalat – kemia, biologia, psykologia jne. – ovat karkeistettua fysiikkaa, koska niiden tekijät ovat keskiarvoja fysiikan perustekijöistä. Käytännössä karkeistusta on toki usein liian vaikea suoraan laskea tai edes hahmottaa. Mutta teoria, joka ei ole karkeistettua fysiikkaa edes periaatteessa, ei ole tiedettä.

Usein sanotaan, että karkeistukset eivät ole oikeasti olemassa. Olen eri mieltä: Karkeistukset ovat olemassa ainakin aivojemme tuottamina ajatuksina, vaikka eivät olekaan samalla tasolla todellisia kuin perusfysiikan tekijät. Todistuksen keskiarvokin on olemassa – suorastaan matemaattisen pitävästi – vaikka karkeistus onkin. 

Aivojemme tapa valikoida ja pelkistää aistitietoa osoittaa, että ajatukset ja ylipäätään koko tietoinen mielemmekin on karkeistus. Niinpä karkeistusten olemassaolon kieltäminen tarkoittaisi, että ajatuksia ja mieltä ei olisi olemassa. Mutta mielen väittäminen olemattomaksi on mieletöntä, koska kaikkein suorinta havaintoaineistoa meillä on juuri omasta mielestämme.

Nykyfysiikan teorioissa aika ei ole karkeistus vaan todellinen perusmuuttuja. Ajan havaitseminen on kuitenkin epäsuoraa ja perustuu muutosten havaitsemiseen. Mittaamme aikaa kiertoliikkeen kaltaisten, säännöllisenä toistuvien muutosten avulla. Epäsuora havaitseminen ei kuitenkaan itsessään tee ajasta epätodellista.

Teoreetikon unelma on kaiken teoria, joka selittäisi kaikki tutut ja tuntemattomat luonnonilmiöt yhden ja saman yhtenäisvuorovaikutuksen eri ilmentyminä. Kaiken teorian toivotaan samalla paljastavan, mitkä ovat todellisuuden perimmäiset ominaisuudet eli aidot perustekijät. Kaiken muun kohtaloksi jää olla kaiken teorian karkeistus. Luultavasti valtaosa nykyfysiikastakin kokee saman kohtalon.

Aika on muutosta. Niinpä aika on väistämättä osa jokaista teoriaa, jolla halutaan selittää muutosta. Esimerkiksi kaikki nykyiset fysiikan teoriat kuvaavat ajassa tapahtuvaa muutosta. Mutta karkeistamattomassa kaiken teoriassa aikaa ei välttämättä esiinny lainkaan, jos teoria kiteyttää todellisuudesta tasan kaiken aidosti muuttumattoman eli ajattoman. Tällöin aika voisi todella olla vain ajatus.

Toisaalta jos kaiken teoria ei olekaan ajaton, eikä aika siten pelkkä ajatus, jo aikaa pohdiskellut luolamies on tullut havainneeksi kaiken teorian perusmuuttujan.

Ajaton kaiken teoria kuulostaa hienolta, mutta sitä on vaikea hahmottaa. Mitä ja ennen kaikkea miten se ennustaisi jotain kokeellisesti testattavaa? 

Kenties ajaton teoria on mahdoton. Kenties se on mahdoton vain ihmiselle. Tai ainakin minulle. Taidan olla lähempänä luolamiestä kuin luulinkaan.

Hyvää joulun aikaa kaikille. Olipa se pelkkä ajatus tai ei.

Kommentit (9)

Jukteri
1/9 | 

Aika aikaansa kutakin sanoi Savolainen kun alkuräjähdysteorian roskikseen TYÖNSI!

Hyvät joulut!

33
rakkautta
:)

Eusa.
2/9 | 

Voihan sitä ajatella kaikkea. Esimerkiksi sitä, että perusjohdonmukaisuus vaatii tyhjöönkin rytmin, aineellistumat sitten sen rytmin suhteen ominaisaikansa. Rytmin hidastumat karkeistavat epätarkkuusperiaatteella esiin ainetta, meidätkin.

JJ
3/9 | 

> Mutta teoria, joka ei ole karkeistettua fysiikkaa edes periaatteessa, ei ole tiedettä.

Mielenkiintoinen ajatus.

Mutta entä matematiikka? Onko se karkeistettua fysiikkaa? Vaiko ei tiedettä ollenkaan?

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
4/9 | 

Joskus keskiarvoja voidaan vetää aika mielettömistä asioista. Arvosana on helppo, koska se voidaan laskea.

Mutta sitten esimerkiksi keskimääräinen muslimi. Totta kai se ajatuksena voi olla olemassa ja jotenkin ominaisuuksia arvottaen voidaan laskea, mutta onko olemassa jossain ihminen, joka on muslimi ja nimenomaan tämä keskiarvomuslimi? No ei ole.

Näin ollen järkevien päätelmien tekeminen vaatii tiukempaa analyysia, niin hyvässä kuin pahassa. Voisiko sanoa, että keskihajonta voi olla liian iso aineistossa, jotta voisi sanoa, että (vieläpä stetson-harrisonista arvottu) keskiverto-muslimi olisi käyttökelpoinen käsite.

Ongelmalliseksi tämän asian tekee se, että tiettyjä laatutekijöitä on kovin vaikeaa mitata ja välillä toiset keskiarvo-ryhmä-b-edustajat on käyttökelpoisempia toisissa yhteyksissä kuin toisissa. Esimerkiksi markkinoinnissa voi joskus mennä niin. Voidaan segmentoida asiakasryhmät iän mukaan, nuorisolle suunnataan erilaista markkinointiviestintää kuin vanhemmille, mutta kyllä niissäkin pitää olal tarkkana, ei ne vanhukset ja nuorisokaan aina yhdestä puusta ole tehty ja se hiukan vähentää tällaisen segmentoinnin käyttökelpoisuutta, siinä siis on "tyhjäkäyntiä" mukana, mutta kun tehdään massaviestintää, niin ainahan sitä jonkun verran on sallittava.

Ehkä tämä vaivaa enemmän täällä "sumean logikaan" saarekkeella.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
5/9 | 

Otan esimerkin kouluarvosanoista milloin keskiarvo voi olla harhaanjohtava sekä käyttökelvoton.

On erilaisia aineita, äidinkieli, ruotsi, engalnti, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka ja kemia.

On hakemassa duunia vain kavereita, joiden todistuksessa on nuo aineet ja pitäisi valita heistä pätevin ruotsinopettaja.

Vaikka kuinka keskiarvo olisi ajatuksena olemassa, niin tässä tapauksessa keskiarvo ei olisi niin relevantti asi kuin se yksi numero siellä joukossa, eli ruotsinkielen numero.

Ruhollah.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
6/9 | 

psv, aggris aggris: Voiko tietoisuutta vailla olevassa luonnossa tapahtua karkeistusta? Eihän esimerkiksi joku kuumeneva kappale tiedä lämpötilasta yhtään mitään kuumentuen silti. Ja ihan tietämättään vielä.  Ihmisen näkökulmasta kappale kuumenee ympäristön korkeasta lämpötilasta tai hiukkasten kiihtyneestä liikehdinnästä johtuen, mutta kappaleen ja ympäristön energiaa siirtävän vuorovaikutuksen todellisuus tapahtuu "yliteoreettisella" tasolla. (Viime kädessä ei voi puhua mistään suureestakaan, puhumattakaan energiasta).  Hienoinkaan karkeistettu  ihmisfyysikon teoria ei ulotu perimmäisiin lämpenemisilmiön tuottaviin, ei-karkeistettuihin tapahtumiin, joista ja joiden laadusta  kukaan ei melkoisella varmuudella tiedä mitään. Jos niitä nyt onkaan.

Lämpötila on siis ihmisen ja ehkä monien eläinten aistimusjärjestelmän viesti, jota voi pitää karkeistuksena niin kauan kuin se käsitetään tosiolevaksi suureeksi. Psykologisesti lämpötila menettää karkeistusominaisuutensa, kun se käsitetään erilaisten epätosien asioiden, mutta ei siis lämpötilan yliteoreettisen, perimmäisen ja tuntemattoman tason aiheuttajan karkeistukseksi. Tätä voisi kutsua "karkeistuksen paradoksiksi".

Schrödingerin yhtälöiden perusteella kehittynyttä atomin hahmoa, mielikuvaa atomista,  pitäisi varmaan kutsua karkeistukseksi, vaikka ilmoittamatta saattaa tiedon puutteessa jäädä, minkä objektin karkeistus se oikeastaan on, jonkin varmaan kumminkin. Jos kuitenkin selvästi käsitetään, että atomista luotu paraskin hahmo ei kaiken todennäköisyyden mukaan ole  sen yliteoreettinen, perimmäistodellinen, täysin mielen sisältöjen ulkopuolelle jäävä hahmo, jos sellaista onkaan, tapahtuu psykologinen karkeistuksen paradoksi: Schrödingerin yhtälöiden mahdollistamaa hahmoa ei enää tarvitse pitää karkeistuksena, vaan vaikkapa teoreettisena likiarvona.

Olli Kutsa
7/9 | 

Onko valonnopeus tyhjiössä vakio? Näin joskus koulussa opetettiin Einsteinin todistaneen. Tämä ajatus ja opetus kiusaa minua, sillä nyt vanhemmalla iällä olen lukenut lisää ja oppinut ajan olevan suhteellista ja riippuvaista painovoimasta, joka puolestaan riippuu massasta. Miten nopeus siis voisi olla vakio, jos aika on suhteellista? Aikahan on aika keskeinen suure nopeuden johtamisessa. Ja sitten se iso kysymys: mikä on massan ja ajan tosiasiallinen yhteys ja miksi massa vaikutaa aikaan? Ja mitä massa oikeastaan on?

asiantuntija
9/9 | 

Aika onihmisen keksimä määre.

Sen arviointiin on käytetty atomin liikettä.

Itse atomi ei tiedä meneekö aika eteen- vai taaksepäin.

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Valtioneuvoston linna. Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons.</span>
Valtioneuvoston linna. Kuva: Wikimedia Commons.

Pätevyysharhainen ennustaa ennustamatonta tietämättömänä tietämättömyydestään.

Legendan mukaan entisaikojen metsästäjät suuntasivat saalisretkelleen päättömän kanan juoksun viitoittamaa reittiä. Totta tai ei, ihminen on todistetusti valmis kohtuuttoman haaskaaviin rituaaleihin päätöksiä tehdessään.

Mielemme on kehittynyt ennustamaan tulevaa, kanssakulkijoiden liikehdinnästä kumppanin haluihin. Säännöllisenä toistuvat ilmiöt – kuten nälkä, vuorokausikierto tai vaalilupausten pettäminen – terve mieli oppii ennustamaan luotettavasti. Ongelmia syntyy, kun kohtaamme jotain epäsäännöllistä, harvinaista tai liian monimutkaista ihmisaivoilla ennustettavaksi.

Täydelliseksi luotu mieli ilmoittaisi rehellisesti kirkkaansinisellä taustalla "Ennustusta laskettaessa tapahtui virhe. Tilanne liian monimutkainen." Mutta mielemme on evoluution epätäydellinen tuote, joka toimiikin juuri päinvastoin: ylivoimaisen tehtävän edessä mieli pitää viimeiseen saakka yllä pätevyysharhaa, valheellista hallinnan tunnetta.

Pätevyysharhan turvin laadimme ennusteita ennustamattomasta iloisen tietämättömänä tietämättömyydestämme.

Ajatellaan vaikkapa lottoarvontaa, jossa jokainen numeroitu pallo valikoituu ennustamattomasti samalla todennäköisyydellä 7/39. Koska kaikki lottorivit ovat yhtä todennäköisiä, jo yleinen puhe "helpoista" ja "vaikeista" riveistä paljastaa, että pätevyysharhalla on osansa rahapelienkin suosiossa.

Pätevyysharhan suurin ongelma on resurssien haaskaaminen: perusteeton varmuus saa ihmisen tuhlaamaan valtavasti aikaa, vaivaa ja voimavaroja täysin arvottomien ennusteiden laatimiseen.

Lisäksi asiantuntijoiden ennusteet osuvat oikeaan pahimmillaan sokeaa arvaustakin heikommin. Mitä kokeneempi ja arvostetumpi politiikan tai talouden asiantuntija, sitä liiallisempi varmuus ja huonommat ennusteet, kuten psykologi Philip Tetlockin keräämä yli 80000 ennusteen aineisto osoittaa.

Eikä ongelma koske ainoastaan politiikkaa: tilastot näyttävät vastaavaa olematonta ennustusvoimaa lähes kaikilla ihmisen monimutkaista toimintaa ennustavilla aloilla, pörssisijoittamisesta psykiatriaan.

Lottoakin voi pelata arvausta huonommin: esimerkiksi rivi 1,2,3,4,5,6,7 antaisi päävoitoksi vain satasia, koska samaa riviä pelataan viikoittain tuhansia kertoja.

Luotettavan ennustamisen nyrkkisääntö on tämä: mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä lyhemmän ajan päähän sitä voidaan ennustaa tarkasti.

Maan kiertoliike on riittävän yksinkertaista, jotta voimme ennustaa sitä vielä miljoonien vuosien päähänkin äärimmäisen tarkasti. Mutta jo Maan ilmakehä on niin monimutkainen ja häiriöille herkkä järjestelmä, että sen yksityiskohtainen ennustaminen onnistuu supertietokoneillakaan tuskin muutamien päivien päähän.

Ihmistieteiden tutkimuskohde, ihminen ja ihmiskunta, muodostaa jo niin monimutkaisen systeemin, että siitä voidaan ennustaa arvausta paremmin vain karkeita yleispiirteitä ja tunnuslukuja suurilla virherajoilla.

Kaiken kukkuraksi tieteellinen näyttö osoittaa vahvasti, että jo yksinkertaiset tietokoneohjelmat voittavat parhaatkin viiniekspertit, kliinikot, sijoitusneuvojat, pörssisijoittajat ja muut asiantuntijat ennusteissaan. Kone ei kärsi pätevyysharhasta, vaan pysyy järkähtämättä faktoissa.

Ihannemaailmassa, missä tutkimus ohjaa ideologiaa eikä päinvastoin, asiantuntijavetoinen politiikka korvattaisiin välittömästi ennustusvoimansa todeksi näyttäneillä tietokoneohjelmilla. 

Lisäksi monimutkaisten järjestelmien ennusteet vain paranevat tietokoneiden laskentatehon kasvaessa ja mallinnuksen kehittyessä – päinvastoin kuin ihmisasiantuntijoiden kokemuksen, ja itsevarmuuden, kertyessä.

Tietokoneiden kehitystä oleellisempaa on kuitenkin kasvattaa yleistä tietoisuutta monimutkaisten järjestelmien nykyisestä ennustamattomuudesta: jokaisen yhteiskunnallisia päätöksiä tekevän tulisi tuntea, mitä todella voidaan ennustaa arvausta paremmin ja mitä asiantuntijat vain pätevyysharhassaan luulevat voivansa ennustaa.

Onhan täysin päätöntä maksaa asiantuntijoille huippupalkkaa ennustamisesta, josta päätön kanakin suoriutuu paremmin.

Kommentit (32)

SamBody
Liittynyt3.5.2008
Viestejä9117
1/32 | 

"Ihannemaailmassa, missä tutkimus ohjaa ideologiaa eikä päinvastoin, asiantuntijavetoinen politiikka korvattaisiin välittömästi ennustusvoimansa todeksi näyttäneillä tietokoneohjelmilla. "

 

Yksi harha korvataan helposti toisella, kuten Teppo tässä niin kauniisti todistaa.

Astrologialle naureskelijat luottivat vuorenvarmasti "asiantuntijoiden" ennustuksiin. Asiantuntijoita kehnoina pitäneet julistivat "tieteen" antavan pätevän ennusteen tulevaisuudesta - on se nyt toki jotain korkeampilentoista! Tepolle ei tiedekään piisaa, vaan totuuden tulevaisuudesta mallintaa tietokone, kun se on kaikkia muita viisaampi ja tehokkaampi. Tepolle: tehokkainkaan tietokone ei ole loppujen lopuksi kuin entistä nopeampi laskutikku, siis apuväline ihmismielelle.

Ongelma on se että kun ihminen haluaa jotain mahdotonta tietoa (kuten varmaa tietoa tulevaisuudesta), hän myös sellaisen uskoo saavansa kun joku haluun vastaa. Epävarmuus tuntuu sietämättömältä olotilalta, vaikka järki sanoo että varmaa on vain se että kaikkki on epävarmaa.

http://www.vapaakielivalinta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

kasvisruoka
Liittynyt8.5.2015
Viestejä453
2/32 | 

Tuon lisäksi poliittinen sitoutuminen sumentaa järjen. Puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä...

 

Vai voiko edes tässä asiassa luottaa kokemukseensa?

Tiedätte kyllä kuka.

optimistx
Liittynyt14.1.2008
Viestejä852
3/32 | 

Esimerkki lotosta tuo mieleen vielä masentavamman tilanteen ihmismielen kummallisuudesta.

Nim. muutaman kerran olen katsonut tyypillista innokasta hedelmäpelin pelaajaa kaupan kassojen lähellä. Sitten jossain vaiheessa ystävälliin ilmein ja elein mennyt kysymään: "Aika kiintoisaa peliä. Kuinka usein olet lähtenyt kotiin tästä rahaa voittaneena?"

Toisinaan on vastauksena vain vihastunut mulkaisua, mutta usein tulee tunnustus: "En koskaan".

Kun sitten vielä mitään sanomatta odottelen ystävällisesti jatkoa, niin saattaa tulla selitys "Mutta minun on pakko pelata".

Eivät kai kaikki sentään sairaita peliongelmaisia ole? Vaikka siltä kyllä tuntuu, että melkein kaikki, jos tarkoitus todella on voittaa edes joskus.

Kun tässä neutraalia raportointia yritän ja muistelen, onko noin 10 kysylykerrasta tullut edes yhtään vastausta, että "Kyllä toisinaan lähden voittaneena",  tai "kerran lähdin", niin enpä muista sellaista tapahtuneen.  Ehkä täytyy tässä systematisoida otantaa ja kysymyksenasettelua.

---

Palatakseni pääaiheeseen. Ehkä "asiantuntijoilla" ei olekaan tavoitteena olla oikeassa, vaan ... vaikkapa tienata väärillä mutta miellyttävillä ennusteilla? Tai heidän on vaan sisäinen pakko ennustaa, vaikka väärin tietävät ennustavansa. Eivät kai he kovin paljon kehittyneempiä (?!)ihmisiä ole kuin nuo hedelmäpelien pelaajat?

1. Päätä, mikä (tutkimus-)tulos TUNTUISI mukavalta
2. Etsi tulosta tukevia todisteita, hylkää kaikki muut todisteet
3. Pysy kannallasi lopun elämää ja toista sitä kaikille herkeämättä.
4. Valmis!

http://www.tiede.fi/keskustelu/66231/ei_yliopistollinen_tutkimus_taikako...

syytinki
Liittynyt18.8.2008
Viestejä10733
4/32 | 

Että korvataan asiantuntijat ennustevoimisilla tietsikoilla.

Mitähän tuokin tuottaisi. Hemmetin monimutkaisia tietokonesimulatioita, niin monimutkaisia, että ohjelman laatijoiden ideologiat väistämättä ohjaisivat lopputulosta.

Sitä ne tekevät yksinkertaisemmissakin laskentaohjelmissa, joissa osa parametreistä on valittava tai arvioitava. Olenpahan jokusen kerran arvannut laskentamallin tuloksen kun tietää laatijan suuntauksen joidenkin asioiden suhteen.

Käyttäjä914_0
Liittynyt12.9.2012
Viestejä4142
5/32 | 
syytinki

Että korvataan asiantuntijat ennustevoimisilla tietsikoilla.

Mitähän tuokin tuottaisi. Hemmetin monimutkaisia tietokonesimulatioita, niin monimutkaisia, että ohjelman laatijoiden ideologiat väistämättä ohjaisivat lopputulosta.

Sitä ne tekevät yksinkertaisemmissakin laskentaohjelmissa, joissa osa parametreistä on valittava tai arvioitava. Olenpahan jokusen kerran arvannut laskentamallin tuloksen kun tietää laatijan suuntauksen joidenkin asioiden suhteen.

"Tuja-mallin ylläpitoon ja laskentaohjelmiin kooditasolla on perehtynyt koko maassa ainoastaan kaksi ihmistä: VATT:n projektipäällikkö Heikki Viitamäki ja VM:n Reino Niinivaara, joka oli mukana mallin kehitystyössä 1980-luvun puolivälissä. "Jos nämä ekspertit jäävät rekan alle, ei kukaan enää osaa käyttää ohjelmaa", on Osmo Soininvaara sanonut"

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuja-malli

deezee
Liittynyt6.6.2011
Viestejä1643
6/32 | 

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21543
7/32 | 
deezee

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Ei todellakaan, mitä älykkäämpi sen helpommin ymmärtää rajallisuuden. Suhteellisia epäpätevyysharhoja voi esiintyä, jos ei vertaa muihin vaan siihen mihin voisi yltää parhaimmalla suorituksellaan.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
8/32 | 
kasvisruoka

Tuon lisäksi poliittinen sitoutuminen sumentaa järjen. Puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä...

Vai voiko edes tässä asiassa luottaa kokemukseensa?

Lapset kysyi uskotko ilmaston lämpenemiseen ihmisen takia.

Soini: En, koska keskiajalla Englannissa oli viinitarhoja.

Näin ideologisesti ladattu mieli pilkkasi keskiajan parilla rypäleellä maailman suurimpien ja tehokkaimpien tietokoneiden ennusteita..

 

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
9/32 | 

T.Matsson:"Legendan mukaan entisaikojen metsästäjät suuntasivat saalisretkelleen päättömän kanan juoksun viitoittamaa reittiä. Totta tai ei, ihminen on todistetusti valmis kohtuuttoman haaskaaviin rituaaleihin päätöksiä tehdessään."

Jos on lukenut Diamondin kirjoja niin tuo legenda on hiukan järkevämpi kuin aluksi näyttää. Indonesian sademetsissä erään kylän  asukkaat tiesi että jos eilen mentiin yhteen suuntaan niin tänään kannattaa lähteä vastakkaiseen suuntaan. Järki on se että taataan lähiympäristön ekologinen kestokyky vaihtamalla jatkuvasti metsästysaluetta. Tuossa kana toimii satunnaisgeneraattorina ja syntyy vielä suurempi vaihtelevuus, kun ihmismielen urautuminen tiettyihin suuntiin vältetään.

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

Käyttäjä776_0
Liittynyt8.9.2011
Viestejä2918
11/32 | 
MrKAT

Jos on lukenut Diamondin kirjoja...

Miksi ihmeessä kenenkään pitäisi haaskata aikaansa moiseen sontaan? No, jos pätevyysharhasta sinänsä halutaan puhua, niin sitten ko. setä on oikein mainio esimerkki...

MooM
Liittynyt29.6.2012
Viestejä16133
12/32 | 
MrKAT
kasvisruoka

Tuon lisäksi poliittinen sitoutuminen sumentaa järjen. Puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä...

Vai voiko edes tässä asiassa luottaa kokemukseensa?

Lapset kysyi uskotko ilmaston lämpenemiseen ihmisen takia.

Soini: En, koska keskiajalla Englannissa oli viinitarhoja.

Näin ideologisesti ladattu mieli pilkkasi keskiajan parilla rypäleellä maailman suurimpien ja tehokkaimpien tietokoneiden ennusteita..

 

Off-topic, mutta Britanniassa on edelleen viinitarhoja

http://www.englishwineproducers.co.uk/

Punaviinille ilmasto on turhan karu, sopivia rypäleitä on aika vähän, mutta valkoviinin suhteen on enemmän vaputta ja oikein erinomaisia viinejä tuotetaan esim Lontoon eteläpuolella. Jopa Skotlannissa näyttää olevan muutama viinitila.

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...
Logiikka on vaikeaa empiristeille ja naisille. https://www.tiede.fi/comment/3147702#comment-3147702

kasvisruoka
Liittynyt8.5.2015
Viestejä453
14/32 | 
MooM
MrKAT
kasvisruoka

Tuon lisäksi poliittinen sitoutuminen sumentaa järjen. Puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä...

Vai voiko edes tässä asiassa luottaa kokemukseensa?

Lapset kysyi uskotko ilmaston lämpenemiseen ihmisen takia.

Soini: En, koska keskiajalla Englannissa oli viinitarhoja.

Näin ideologisesti ladattu mieli pilkkasi keskiajan parilla rypäleellä maailman suurimpien ja tehokkaimpien tietokoneiden ennusteita..

 

Off-topic, mutta Britanniassa on edelleen viinitarhoja

http://www.englishwineproducers.co.uk/

Punaviinille ilmasto on turhan karu, sopivia rypäleitä on aika vähän, mutta valkoviinin suhteen on enemmän vaputta ja oikein erinomaisia viinejä tuotetaan esim Lontoon eteläpuolella. Jopa Skotlannissa näyttää olevan muutama viinitila.

 

No niin ja juhannuksena sataa. Aikamoista pelleilyä koko ilmastonmuutos.

 

En harrasta sarkasmia koskaan.

Tiedätte kyllä kuka.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
15/32 | 
deezee

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Me kaikki mahdollisesti "kuvittelemme itsestämme liikoja".

Incompetent People Too Ignorant to Know It

A growing body of psychology research shows that incompetence deprives people of the ability to recognize their own incompetence. To put it bluntly, dumb people are too dumb to know it. Similarly, unfunny people don't have a good enough sense of humor to tell.

This disconnect may be responsible for many of society's problems.

The ultimate takeaway of the research is the reminder that you really may not be as great as you think you are. And you might not be right about the things you believe you're right about. And if you try to joke about all this, you might not come off as funny as you think.

http://www.livescience.com/18678-incompetent-people-ignorant.html

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
16/32 | 

"Kompuutterit" on jo tulollaan ....

Gartner Says Smarter Machines Will Challenge the Human Desire for Control

 

The growth of sensor-based data combined with advanced algorithms and artificial intelligence (AI) are enabling smart machines to make increasingly significant business decisions over which humans have decreasing control, according to Gartner, Inc. 

"As smart machines become increasingly capable, they will become viable alternatives to human workers under certain circumstances, which will lead to significant repercussions for the business and thus for CIOs," saidStephen Prentice, vice president and Gartner Fellow. "In the 2015 Gartner CEO and business leader survey, opinions were equally divided on this issue and indicate that business leaders are starting to take notice of the advances being made and more readily acknowledge that the threat to knowledge work is real." 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3072717

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
17/32 | 
Eusa
deezee

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Ei todellakaan, mitä älykkäämpi sen helpommin ymmärtää rajallisuuden.

Kyllä mutta vain "siinä alueessa" missä ymmärtää rajallisuutensa. Sen ymmärryksen yli ei ymmärrä välttämättä rajallisuuttaan.

Joku voi sanoa itselleen ja muille; olen älykäs(keskimäärin muihin verrattuna) mutta tällä älykkyydelläkin on rajansa.

Me olemme muovautuneet tässä evoluution virrassa sellaisiksi jotka eivät kykene objektiivisesti tarkastelemaan itse itseään. Tästä on on ollut suvinjatkamisessa näköjään keskimäärin hyötyä.

Mahdollisesti myös lajina olemme biasoituneet näkemään itsemme "muita parempina" 

Why cocky guys get the girl

University of Queensland research suggests overconfidence may help people win romantic partners.

 

Doctoral student Sean Murphy and Professor Bill von Hippel from UQ's School of Psychology, and colleagues, have been examining the links between and romantic desirability in men and women.

"People tend to think of overconfidence as an unappealing quality," Mr Murphy said.

"But our work indicates that confidence is such a powerful signal that a little overconfidence can actually be helpful."

.....Women didn't necessarily find the cocky men more attractive initially.

However, when men were given the opportunity to pit their profile against someone else's, they were less willing to compete against cocky guys, while cocky guys were more willing to compete against others.

Computer simulations based on the findings revealed that cocky men were more likely to succeed with women in a competitive environment like a crowded bar or club, because they were less likely to back down when competing for her attention and more likely to drive away the competition.

The researchers also found that it wasn't just  who benefited from being cocky – cockiness in women was equally as effective at deterring other women.

http://medicalxpress.com/news/2015-06-cocky-guys-girl.html

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
18/32 | 
syytinki

Että korvataan asiantuntijat ennustevoimisilla tietsikoilla.

Mitähän tuokin tuottaisi. Hemmetin monimutkaisia tietokonesimulatioita, niin monimutkaisia, että ohjelman laatijoiden ideologiat väistämättä ohjaisivat lopputulosta.

Sitä ne tekevät yksinkertaisemmissakin laskentaohjelmissa, joissa osa parametreistä on valittava tai arvioitava. Olenpahan jokusen kerran arvannut laskentamallin tuloksen kun tietää laatijan suuntauksen joidenkin asioiden suhteen.

Yrittäkää pysyä hollilla siitä missä mennään...

Tekoäly otetaan avuksi lasten sairaanhoidossa

Keinoälyyn ja reaaliaikaiseen analytiikkaan perustuvia hankkeita on alkamassa Suomen sairaaloissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus suunnittelee kokeilevansa IBM:n Watson-keinoälyä reaaliaikaisessa analytiikassa.

"Tarkoitus on kokeilla Watson-algoritmeja lasten tehohoidossa", kertoo it-kehitysjohtaja Mikko Rotonen.

Toiveena on tunnistaa esimerkiksi sepsis eli verenmyrkytys nykyistä aiemmin. Tätä on tutkittu Yhdysvaltain Chicagon lastensairaalassa.

Tämä on lupaavaa, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, sanoo Husin kehittämisjohtaja Visa Honkanen.

Rotosen mukaan kokeilu voisi alkaa jo kesään mennessä. Watson-kokeilun lisäksi Hus ja Aalto-yliopisto kehittävät big data -analytiikkaa.

Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä tutkitaan analytiikan hyödyntämistä sairaanhoidossa.

Tampereella on analytiikan avulla ennakoitu erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä 330 000 potilaan ja 2,5 miljoonan käynnin potilasaineiston profiloinnilla, kertoo hallintoylilääkäri Erkki Kujansuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

"Seuraava vaihe on selvittää, miten tätä tietoa voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämiseksi."

Lääkärin fiksu apulainen

Watson on keinoälyn laite- ja ohjelmistokokonaisuus, joka käsittelee suuria määriä kirjoitettua ja puhuttua tekstiä.

Hahmon- ja kuvantunnistus esimerkiksi magneettikuvista tai tietokonetomografian kuvista ja biopankkitallenteista on kehitteillä.

Watson rymisteli julkisuuteen neljä vuotta sitten, kun se päihitti Jeopardy-tietovisassa joukon Yhdysvaltain parhaimpia tietoviisaita.

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/2015-03-23/Teko%C3%A4ly-otetaan-avuksi-lasten-sairaanhoidossa-3217898.html

Watsoninhan voisi laittaa selvittämään sorsitaanko persuja Suomen mediassa....

IBM Watson: How it Works

https://www.youtube.com/watch?v=_Xcmh1LQB9I


IBM Watson: Smartest Machine ever built - Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=uDBZnaoJVlk

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
19/32 | 
MrKAT

Näin ideologisesti ladattu mieli pilkkasi keskiajan parilla rypäleellä maailman suurimpien ja tehokkaimpien tietokoneiden ennusteita..

Eikö olekkin mielenkiintoista miten "havaitsemme tarkasti" toisen ideologisesti ladatun mielen mutta emme omaamme?

o_turunen
Liittynyt16.3.2005
Viestejä14900
20/32 | 
MrKAT
kasvisruoka

Tuon lisäksi poliittinen sitoutuminen sumentaa järjen. Puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä...

Vai voiko edes tässä asiassa luottaa kokemukseensa?

Lapset kysyi uskotko ilmaston lämpenemiseen ihmisen takia.

Soini: En, koska keskiajalla Englannissa oli viinitarhoja.

Näin ideologisesti ladattu mieli pilkkasi keskiajan parilla rypäleellä maailman suurimpien ja tehokkaimpien tietokoneiden ennusteita.

Ilmastoennusteet ovat oiva esimerkki siitä, mihin maailman suurimmilla ja tehokkaimmilla tietokoneilla pystytään, kun käytetään GIGO-ohjelmointikieltä ja GIGO-periaatetta

Korant: Oikea fysiikka on oikeampaa kuin sinun klassinen mekaniikkasi. Jos olet eri mieltä kanssani olet ilman muuta väärässä.

deezee
Liittynyt6.6.2011
Viestejä1643
21/32 | 
jussipussi
deezee

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Me kaikki mahdollisesti "kuvittelemme itsestämme liikoja".

Liikojen kuvittelu on aktiivinen, nollatilasta poikkeava aivojen tila. Kysymykseni koskee ihan aidosti tilannetta, jossa tuollaisen tilan aktivoituminen on niin kovan työn takana, että se syntyy vasta vuosien prosessoinnin jälkeen.

Jos aivojen toiminta on muuten laadukasta, ts. tällainen harvoin liikoja kuvitteleva ihminen on kuitenkin erittäin älykäs, mikä seuraus sellaisesta olisi asiantuntemuksen suhteen.

 

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
22/32 | 
deezee
jussipussi
deezee

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Me kaikki mahdollisesti "kuvittelemme itsestämme liikoja".

Liikojen kuvittelu on aktiivinen, nollatilasta poikkeava aivojen tila. Kysymykseni koskee ihan aidosti tilannetta, jossa tuollaisen tilan aktivoituminen on niin kovan työn takana, että se syntyy vasta vuosien prosessoinnin jälkeen.

Jos aivojen toiminta on muuten laadukasta, ts. tällainen harvoin liikoja kuvitteleva ihminen on kuitenkin erittäin älykäs, mikä seuraus sellaisesta olisi asiantuntemuksen suhteen.

 

Ymmärränkö nyt oikein, tarkoitat henkilöä jolla ei olisi inhimillisiä heikkouksia?

deezee
Liittynyt6.6.2011
Viestejä1643
23/32 | 
jussipussi
deezee

Liikojen kuvittelu on aktiivinen, nollatilasta poikkeava aivojen tila. Kysymykseni koskee ihan aidosti tilannetta, jossa tuollaisen tilan aktivoituminen on niin kovan työn takana, että se syntyy vasta vuosien prosessoinnin jälkeen.

Jos aivojen toiminta on muuten laadukasta, ts. tällainen harvoin liikoja kuvitteleva ihminen on kuitenkin erittäin älykäs, mikä seuraus sellaisesta olisi asiantuntemuksen suhteen.

Ymmärränkö nyt oikein, tarkoitat henkilöä jolla ei olisi inhimillisiä heikkouksia?

Aika pitkän loikan otit kyllä varmuuden tunteen puuttumisesta inhimillisten heikkouksien puuttumiseen. En usko, että ymmärsit kysymykseni pointin oikein, mutta mistäpä sen tietää.

Jos pidät varmuudentunnetta heikkoutena + että sen katoamisen myötä muutkin heikkouden katoavat, niin miksipä ei. En kuitenkaan ymmärrä, miksi näin kävisi.

Varmuus on tuntemus. Tuntemusten heräämisessä ja ylläpitämisessä on eroja eri ihmisten välillä.

Kyse on vain yhden tuntemuksen herättämisen vaikeudesta.

Varmuuden puuttumisessa on se ongelma, että oman varmuuden puuttuessa muita on vaikea vakuuttaa, vaikka tietäisi ja ymmärtäisi mitä. Minusta se on yhtä paha ongelma kuin se, että joku toinen on varma vaikka puhuu puutaheinää.

Uskoisin, että varmuudentunteen heräämisessäkin on samanlainen normaalijakauma kuin muissa vastaavissa asioissa. Kyseessä on siis tällainen varman idiootin täydellinen vastakohta.

Tuleeko tästä tyypista erittäin hyvä asiantuntija vai pysyykö hän epävarmana ja älykkäänä. Asiantuntijuuttaan voi olla hankala kehittää, jos ei ole juuri koskaan varma siitä, onko osunut oikeaan.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä76889
24/32 | 
deezee
jussipussi
deezee

Liikojen kuvittelu on aktiivinen, nollatilasta poikkeava aivojen tila. Kysymykseni koskee ihan aidosti tilannetta, jossa tuollaisen tilan aktivoituminen on niin kovan työn takana, että se syntyy vasta vuosien prosessoinnin jälkeen.

Jos aivojen toiminta on muuten laadukasta, ts. tällainen harvoin liikoja kuvitteleva ihminen on kuitenkin erittäin älykäs, mikä seuraus sellaisesta olisi asiantuntemuksen suhteen.

Ymmärränkö nyt oikein, tarkoitat henkilöä jolla ei olisi inhimillisiä heikkouksia?

Aika pitkän loikan otit kyllä varmuuden tunteen puuttumisesta inhimillisten heikkouksien puuttumiseen. En usko, että ymmärsit kysymykseni pointin oikein, mutta mistäpä sen tietää.

Jos pidät varmuudentunnetta heikkoutena + että sen katoamisen myötä muutkin heikkouden katoavat, niin miksipä ei. En kuitenkaan ymmärrä, miksi näin kävisi.

Varmuus on tuntemus. Tuntemusten heräämisessä ja ylläpitämisessä on eroja eri ihmisten välillä.

Kyse on vain yhden tuntemuksen herättämisen vaikeudesta.

Varmuuden puuttumisessa on se ongelma, että oman varmuuden puuttuessa muita on vaikea vakuuttaa, vaikka tietäisi ja ymmärtäisi mitä. Minusta se on yhtä paha ongelma kuin se, että joku toinen on varma vaikka puhuu puutaheinää.

Uskoisin, että varmuudentunteen heräämisessäkin on samanlainen normaalijakauma kuin muissa vastaavissa asioissa. Kyseessä on siis tällainen varman idiootin täydellinen vastakohta.

Tuleeko tästä tyypista erittäin hyvä asiantuntija vai pysyykö hän epävarmana ja älykkäänä. Asiantuntijuuttaan voi olla hankala kehittää, jos ei ole juuri koskaan varma siitä, onko osunut oikeaan.

Tämä selvensi esittämääsi, olin hieman hakoteillä. Pitää hieman pohtia...

offmind
Liittynyt19.8.2008
Viestejä23220
25/32 | 
Eusa
deezee

Mitäs jos älykäs ihminen kärsii epäpätevyysharhasta?

Tämä kysymys ei ole saivartelua.

Ei todellakaan, mitä älykkäämpi sen helpommin ymmärtää rajallisuuden.

Ellei sitten kärsi sellaisesta harhaluulosta että itse olisi jossain määrin vähemmän harhainen itsensä suhteen kuin muut.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bias_blind_spot

Ja jos tuo ei sovi, niin ihan varmasti jokaiselle löytyy sopiva harhaisuus ja parhaille useampikin.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

 

“He was a dreamer, a thinker, a speculative philosopher...or, as his wife would have it, an idiot.” Douglas Adams

kasvisruoka
Liittynyt8.5.2015
Viestejä453
26/32 | 

Älkää unohtako dunning-kruger efektiä.

 

Siis mitä vähemmän ihminen tietää (tai ei tiedä mitä ei tiedä), sitä itsevarmemmin kuvittelee tietävänsä ja osoittavansa muiden olevan väärässä.

 

Ig-nobelkin tästä löydöstä on saatu, vaikka sen jälkeen kyllä tullut laajempaankin keskusteluun.

 

Näet mitä enemmän tietää jostain aiheesta, sitä enemmän käy alan tietämyksen rreuna-alueella ja sitä paremmin ymmärtää ettei lopultakaan voi tietää. Mielenkiintoinen juttu ja toimii kuin junanvessa.

Tiedätte kyllä kuka.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21543
28/32 | 
kasvisruoka

Älkää unohtako dunning-kruger efektiä.

Siis mitä vähemmän ihminen tietää (tai ei tiedä mitä ei tiedä), sitä itsevarmemmin kuvittelee tietävänsä ja osoittavansa muiden olevan väärässä.

Ig-nobelkin tästä löydöstä on saatu, vaikka sen jälkeen kyllä tullut laajempaankin keskusteluun.

Näet mitä enemmän tietää jostain aiheesta, sitä enemmän käy alan tietämyksen rreuna-alueella ja sitä paremmin ymmärtää ettei lopultakaan voi tietää. Mielenkiintoinen juttu ja toimii kuin junanvessa.

Juurikin noin, tiivistettynä: "Täydellinen tietämättömyys mahdollistaa täydellisen varmuuden asiastaan."

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

syytinki
Liittynyt18.8.2008
Viestejä10733
29/32 | 

Ennen oli paremmin. Aika moni antiikin suurvalta perustui ennusteluihin. Roomalaiset kurjisteli maksoista tulosta ja kiinalaiset luista. Hyvin onnistuivat. Paljon paremmin kuin nykyennustajat. Jotuneeko siitä, että muinoisten ennustajien piti myös ymmärtää asoista jotain, muuten seuraava ennustus luettiin heidän maksastaam tai luistaan.

Nykyennustajat kyttää sokeina jotain käyrää paperilla tai tietsikan ruudulla. Totuus on kuitenkin usein tallin takana. Esim. ranskalaiset väittävät mm. että Napoleon hävisi Waterloossa koska pukamat olivat pahana. Tiedä tuosta, mutta tuollaiseen - ja joskus hyvin vaikuttavaan - tietoon eivät yllä logaritmikäyrätkään. 

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
30/32 | 

Ranskalaisissa on nyt vähän samaa vikaa kuin ..hmm.. nyky-Venäjässä. Patriotismi+suurvaltaimago sokaisee nykyoppikirjoistakin totuuden pois jos omille joukoille tuli muinoin kaamee tappio. 

Kuuntelin muinoin eli v.2009 Tieteen päivien luennon netitse Ihmisen evoluutiosta, mm. epidemioista luennon, jonka piti Heikki Peltola. Peltolan mukaan
Napoleonin Le Grande Armeen Venäjälle pääasiassa tappoi pilkkukuume (typhus exanthematicus, rikettsiabakteerin aiheuttama), ei niinkään paha talvi tai Venäjän armeija. Mutta noin pientä, kokoluokkaa tuhanneosa millimetriä, taistelijaa ei Ranska ole vieläkään oppikirjoissaan voinut tunnustaa suuren miehensä ja valtavan armeijansa nitistäjäksi.

 

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

MrKAT
Liittynyt16.3.2005
Viestejä2347
31/32 | 

Pikkukaupungin urakoitsijalle toimin asiantuntijana ja tyrmäsin luonnontiet. koulutuksellani täysin unelmansa että aurauksen sijaan hän sulattaisi lumen vedeksi. Jo päässälaskien lumen sulatus vaatii hirmuisesti energiaa, 333kJ/kg eli noin kilowattitunnilla sulattaa 10 kg lunta. Ilmoitin unelman energiavaativaksi ja ekologisesti typeräksi.(Diplomaattisemmin sanoin).

Mutta enhän minä voinut arvata että maailma on niin hullu että myöhemmin sain uutisista lukea että stadissa unelmoivat vakavissaan lumensulatuksesta aurauksen sijaan. Arvausta huonompi "asiantuntijako" ?

Homeopatia-skandaali A-talkissa: https://www.youtube.com/watch?v=qXLTz5LhHMU

Käyttäjä776_0
Liittynyt8.9.2011
Viestejä2918
32/32 | 
MrKAT

Pikkukaupungin urakoitsijalle toimin asiantuntijana ja tyrmäsin luonnontiet. koulutuksellani täysin unelmansa että aurauksen sijaan hän sulattaisi lumen vedeksi. Jo päässälaskien lumen sulatus vaatii hirmuisesti energiaa, 333kJ/kg eli noin kilowattitunnilla sulattaa 10 kg lunta. Ilmoitin unelman energiavaativaksi ja ekologisesti typeräksi.(Diplomaattisemmin sanoin).

Mutta enhän minä voinut arvata että maailma on niin hullu että myöhemmin sain uutisista lukea että stadissa unelmoivat vakavissaan lumensulatuksesta aurauksen sijaan. Arvausta huonompi "asiantuntijako" ?

Meidän kaikkien alojen "asiantuntijan" kannattaisi ehkä käydä optikolla tai sitten valittaa paikallisaviisin toimitukseen virheellisestä uutisoinnista. Lumensulatusta nimittäin suunitellan lumen poiskuljetuksen vaihtoehdoksi. No, pikkukaupungin vinkkelistä tätä problematiikkaa lienee vaikea hahmottaa, kun sen kahden korttelin kokoisen kuntakeskuksen talven lumet mahtuvat ihan hyvin siihen yhteen kasaan kirkkopuiston nurkalle...

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Blogiarkisto

Kategoriat