Energiaan me luotamme. Tämä motto kiteyttää monen aineellisen maailmankuvan. Ei ehkä pitäisi.

Edellisessä kirjoituksessa selvisi, että energiaa ei voida paikantaa. Jos jo energian paikantumattomuus järkyttää, kannattaa vakavasti harkita jatkatko lukemista enää eteenpäin. Etenkin jos energian säilyminen on lähellä sydäntäsi. Sinua on varoitettu!

Totesin viimeksi, että energian säilyminen liittyy ajansuuntaiseen symmetriaan. Laajeneva maailmankaikkeutemme ei kuitenkaan ole symmetrinen ajassa. Menneisyydessä on alkuräjähdys, tulevaisuudessa jotain muuta. Niinpä ei ole aikasymmetriaan liittyvää säilymislakiakaan.

Kirjoitin kuitenkin myös, että eristetyn systeemin kokonaisenergia on vakio. Eli että energia säilyy. Olenko siis kääntänyt takkini lipevästi kuin possua syövä ravimies? En, sillä lupasin energian säilyvän vain eristetyssä systeemissä. Maailmankaikkeus ei ole eristetty systeemi.

Jos sinusta kaikesta huolimatta vahvasti tuntuu, että energian täytyy säilyä myös kosmologiassa, et ole tunteesi kanssa yksin. Jopa kosmologian tutkijoiden keskuudessa on yllättävän yleistä ankkuroitua energian säilymiseen kuin pyhään uskonkappaleeseen. Esimerkiksi Edinburghin yliopiston professori Andrew Liddle vastaa kosmologian oppikirjansa An Introduction to Modern Cosmology sivun 42 kysymykseen "säilyykö maailmankaikkeuden kokonaisenergia sen laajetessa?" sivulla 163 näin: "Energy is always, always, always conserved."

Eräs tapa ymmärtää energian säilymättömyys kosmologiassa on huomata, että yleinen suhteellisuusteoria ei tunne yleistä energian lauseketta, joka sisältäisi ristiriidattomasti myös painovoiman energian. Siinä erikoistapauksessa, että avaruus on kaukaisuudessa laakea, säilyvä kokonaisenergia voidaan laskea. Mutta kaukaisuudessa (eli äärettömyydessä) laakea avaruus tarkoittaa juuri eristettyä systeemiä. Eikä oma maailmankaikkeutemme ole kaukaisuudessa laakea, vaan jatkuu tilastollisesti samanlaisena kaikkiin suuntiin.

Omaa fysikaalista maailmankuvaani energian säilymättömyys ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Nimittäin suhteeni energiaan on puhtaasti välineellinen. Näen energian säilymislain ainoastaan kätevänä ehtoyhtälönä, joka helpottaa ennusteiden laskemista fysiikan teorioista. Samat ennusteethan voidaan laskea suoraan liikeyhtälöistä, jotka määräävät koko systeemin. Tilanteessa, jossa energia ei säily, ennusteiden laskeminen on ainoastaan teknisesti hankalampaa.

Valitettavan usein havaittu energian säilyminen esitetään aukottomaksi todisteeksi henkiä ja muita yliluonnollisia ilmiöitä vastaan. Oikeasti energian säilyminen ei itsessään ole tässä lainkaan riittävä todiste, vaan riittävä todiste on se, että havainnot ja kokeet noudattavat fysiikan lakeja kokonaisuudessaan. Energian säilyminen yksistään rajoittaa vain yhden vapausasteen ja jättäisi pyhille ja epäpyhille hengille vielä valtaisan määrän liikkumavaraa.

Tarinan opetus on se, että jos haluat rakentaa fysikaalisen maailmankuvasi kestävälle pohjalle, sitä ei kannata rakentaa energian varaan. Kestävän pohjan tarjoaa tieteelliseen menetelmään sitoutunut fysiikka. Siis ei "energiaan me luotamme", vaan "fysiikkaan me luotamme".

Kommentit (28)

Vierailija
29/28 | 

Ettet vaan sotke ihmisiä viisastelemalla; kyllähän energia säilyy nykyisen empiirisen tiedon mukaan ja se on sisäänrakennettu Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan. Jostain sen takaa voi löytyä uusia ilmiöitä ja uusia yhtälöitä jotka vievät tiedettä eteenpäin, mutta siellä ei vielä olla.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
30/28 | 

Vierailija kirjoitti:

kyllähän energia säilyy nykyisen empiirisen tiedon mukaan ja se on sisäänrakennettu Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan.

Empiirisen tiedon mukaan energia säilyy eristetyssä systeemissä.

Voitko täsmentää mitä tarkoitat yleiseen suhteellisuusteoriaan sisäänrakennetulla energian säilymisellä? Einsteinin kenttäyhtälön G=T energia-liikemäärätensori T ei sisällä painovoimaenergiaa, eikä T:n jatkuvuusyhtälöstä siten seuraa globaalia energian säilymislakia. Ainoastaan siinä erityistapauksessa, että T (ja kaarevuus) lähestyy nollaa kaukaisuudessa (eli systeemi on eristetty), saadaan suhteellisuusteoriassa globaali energian säilyminen. Mutta tällainen ratkaisu ei vastaa havaittua maailmankaikkeutta.

KK
31/28 | 

"Empiirisen tiedon mukaan energia säilyy [i]eristetyssä[/i] systeemissä."

Eikö eristetyllä systeemillä tarkoiteta nimenomaan sellaista, josta energiaa ei siirry muualle eikä myöskään muualta tule sinne energiaa?

Eikö tästä määritelmästä seuraa, että maailmankaikkeus kokonaisuudessaan [i]on[/i] eristetty systeemi? Siitähän ei voi siirtyä energiaa minnekään "muualle", koska sellaista "muualla" olevaa paikkaa, joka ei kuulu maailmankaikkeuteen, ei ole; eikö maailmankaikkeus tarkoita nimenomaan "kaikkea, mikä  on olemassa"?

Vieläpä voisi olettaa, että maailmankaikkeus kokonaisuutena on aina todella [i]täydellisen[/i] eristetty systeemi. Mikään sitä pienempi systeemi ei koskaan ole [i]täysin[/i] eristetty, korkeintaan melkein.

Että energia säilyy eristetyssä systeemissä, merkitsee siis oikeastaan samaa kuin että sitä ei synny tyhjästä eikä häviä olemattomiin. Jos energia koko maailmankaikkeudessa ei säily, jostakinhan sitä täytyy syntyä lisää tai hävitä, ja silloin voitaisiin tunnistaa jokin rajoitetumpikin systeemi, jossa sitä syntyy tai häviää eikä ole kysymys sen siirtymisestä muualle tai muualta?

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä22924
33/28 | 

Tyhjöenergian dynamiikkaa massojen, liikeavaruuden ja säteilyn yhteydessä ei ole tutkittu riittävästi.

Eihän nykyisen paradigman mukaan kaikkeuden rajatussa otoksessakaan säily energia, ellei suljeta laajentumista, vallankin kiihtyvää sellaista, kompensoiden ulos tarkastelusta.

Tyhjöenergiadynamiikassa gravitaatio ja laajeneminen saattavat hyvinkin sisältyä semipaikallisiin mekanismeihin, esim. tyhjöenergiaa kuluisi massakappaleiden ylläpitoon, mutta sitä syntyisi lisää säteilyn punasiirtymästä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

OJP.
Liittynyt18.1.2013
Viestejä2395
34/28 | 

  Niinpä niin. Oma käsitykseni on, että    Einsteinin - Planckin   kvantti - energian säilymisen lain mukaan  alkurajähdyksen hetkellä 0 -  10 potenssin  - 42 s energia muuttui muuttui aineeksi.

On syytä olettaa, että  prosessi toistuu havaitussa ,  valon nopeudella laajenevassa  hav universumissa.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Jukteri
35/28 | 

Sorry Teppo, mutta en usko nykyfysiikkaan, enkä nykyfyysikoihin jotka uskovat vetävän voiman ja / tai kaareutuvan avaruuden olemassa oloon!

Liike = energiaa

Energia on liikettä!

Liike = työntävää voimaa

Käytä mielikuvitusta ja poista kaikki liike / energia / työntävä.voima avaruudesta. Silloin jäljelle ei jää mitään. Olisi vain tyhjä avaruus joka itsessään on ei yhtään mitään! Nyt voit kysyä, missä se vetävä voima oli? Ei missään, koska ei sitä ole olemassa!

Liikkeen / energian kierrätykseen ikuinen maailmankaikkeus ei tarvitse vetävää voimaa!

Kierrätys onnistuu pelkän työntävän vliman avulla ja sitähän se liike / energia on, työntävää voimaa, ei mitään muuta!

http://onesimpleprinciple.com/

33
rakkautta
:)

Jukteri
36/28 | 

"Entä sitten liike-energia? Eikö se nyt ainakin voida paikantaa liikkuvaan hiukkaseen?"

"Energian paikantumattomuus saattaa tuntua koko fysikaalisen maailmankuvan kyseenalaistavalta ongelmalta. Todellisuudessa ainoastaan harhainen intuitiomme sanoo, että energian täytyisi olla jossain tietyssä paikassa. Fysiikalle se ei ole ongelma, vaan päinvastoin avaa mahdollisuuksia teorioiden kehittämiselle. Se vihjaa, että tilan, paikan ja avaruuden käsitteet saattavat olla vain karkeistavien aivojemme luomia malleja eli yksinkertaistuksia todellisuudesta."

Entäpä jos asia on juuri päin vastoin?

Entäpä kun maailmankaikkeus onkin yksinkertaisempi kuin se kuva joka ihmisille siitä syntyy?

Entäpä jos se onkin niin että hiukkanen on illuusio?

Hiukkanen / tihentymä on vain liikettä / energiaa joka liikkuu suhteessa ympäristöönsä ja sisältää sen lisäksi oman sisäisen liikkeen / energian joka vaihtuu hiukkasessa ajan kanssa kokonaan!

Näinhän on jos hiukkanen / tihentymä koostuu kertaluokkaa pienemmistä tihentymistä jotka kierrättävät keskenään liikettä / energiaa vielä pienempinä tihentyminä, jolloin osa hiukkasen sisäisestä liikkeestä / energiasta ohjautuu ulos kohti muita hiukkasia joista onkin jo työntymässä liikettä / energiaa kohti meidän tarkastelemaa hiukkasta / tihentymää kaksi kertaluokkaa pienempinä tihentyminä jotka meidän hiukkanen saa haltuunsa omaksi sisäiseksi liikkeeksensä / energiaksensa työntävän voiman avulla jota sillä siis riittää koska liikkeestä / energiasta / työntävästä voimastahan se hiukkanen nimenomaan koostuu, eikä mistään muusta!

Joten eihän se liike / energia missään piilossa ole!

Mittään muuta kuin liikettä / energiaa kun ei edes ole olemassa!

33
rakkautta
:)

Jukteri
38/28 | 

"Energia ei säily kosmologiassa – entä sitten?"

Liikettä / energiaa ei synny tyhjästä hokkus pokkus!

Liike / energia ei häviä hokkus pokkus!

Liike / energia on ikuista!

Teoria kaiken alusta on tyhmä!

33
rakkautta
:)

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä7013
39/28 | 

Mattson: Valitettavan usein havaittu energian säilyminen esitetään aukottomaksi todisteeksi henkiä ja muita yliluonnollisia ilmiöitä vastaan. Oikeasti energian säilyminen ei itsessään ole tässä lainkaan riittävä todiste, vaan riittävä todiste on se, että havainnot ja kokeet noudattavat fysiikan lakeja kokonaisuudessaan. Energian säilyminen yksistään rajoittaa vain yhden vapausasteen ja jättäisi pyhille ja epäpyhille hengille vielä valtaisan määrän liikkumavaraa.

Tarinan opetus on se, että jos haluat rakentaa fysikaalisen maailmankuvasi kestävälle pohjalle, sitä ei kannata rakentaa energian varaan. Kestävän pohjan tarjoaa tieteelliseen menetelmään sitoutunut fysiikka. Siis ei "energiaan me luotamme", vaan "fysiikkaan me luotamme".

Edellisessä blogipostauksessani kirjoitin:  ”Olen aina silloin tällöin (osittain muita härnätäkseni) sanonut, että ei ole ötökkää nimeltä energia, että energia on vain numero, suhdeluku. Vallankaan ei ole käsitettä ”puhdas energia” tai ”energiakenttä”.” Mitä olisi ”puhdas energia”? Tavallisesti ajatellaan esim. annihilaatiota. Kaksi fotonia on fysiikkaa, kaksi fotonia, ei ”puhdasta energiaa”.

Kun energia on numero, tilastomatematiikkaa, on selvää, että sillä ei voi todistella ”henkiä” vastaan. Matematiikalla ei taistella jumalia vastaan. Ojalan (eikä esim. kvanttikenttäteorioiden) laskuoppi ei pukahda hengestä/hengettömyydestä mitään. Energia suhteellisuusteoriassa on kyllä problemaattinen jos pitää kiinni siitä, että energia on jotain fyysistä.

”Puhdas energia” = ”henki”? Kun fysiikka ei tunne ”puhdasta energiaa”, ei se tunne ”henkiäkään”. Jukteri (ja kaltaisensa) on julistanut höpöjään jo yli 15 vuotta luottaen fyysiseen ”energia-henkeen”.

OJP.
Liittynyt18.1.2013
Viestejä2395
40/28 | 

- Voi, voi näitä   monentasoisia  tieteellisiä  johtopäätöksiä ??

Mitä teemistä  ns. hengillä on kokeellisen hiukkasfysiikan tulosten kanssa ? 

Fysiikan  analyysien kieli on matematiikka, milloin siitä on tullut itsetarkoitus ?

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
41/28 | 

- Aikoinaan   Aalto - Yliopiston  Kauppakoerkeakoulun  luonnoilla  kansantalous-- ja liiketaloustieteen ongelmien  ratkaisuja pohdiskelessamme on mieleeni jäänyt erään  proffan neuvo pohtia , analysoida tiimissä ja sitten   kotona... iltalampun ...valossa. 

Näin menetellen olettaisin ,että  . tieteelliisen maailmankuvan ja  henkilökohtaisen vakaumuksen  tarkastelukulmien eron  EEG aivosähköisenä prosessina  hahnottuvan ennemmin tai myöhemmin.

Käyttäjä10048_0
Liittynyt3.10.2015
Viestejä149
42/28 | 

Jotkut uskovat henkiin.

Minä tiedän että liikettä on varmasti olemassa!

Liikkeen / energian olemassa oloon ei tarvitse uskoa!

Vetävä voima ja kaareutuva avaruus ovat uskon varaisia käsitteitä!

Matematiikalla ei voi todistaa jumalien olemassa oloa!

Liikkeen olemassa olon todistamiseen ei tarvita matematiikkaa!

33
rakkautta
:)

Jukteri
43/28 | 

Voisitko kirjoittaa jutun avaruudesta? Eli siitä mihin avaruuden kokema muutos perustuu!

Pohdi ensin mihin aineen kokema muutos perustuu! Ja sitten mihin avaruuden itsensä kokema muutos perustuu!

Jos avaruus kykenee kaareutumaan ja laajenemaan, niin silloinhan sillä on ominaisuuksia joiden täytyy perustua johonkin?

Tässä minun pohdintoja aiheesta.

Mihin aineen kokema muutos perustuu?

Se perustuu LIIKKEESEEN!

Kun aineen erilliset systeemit / tihentymät kierrättävät keskenään niissä olevaa liikettä / energiaa, ne LIIKKUVAT suhteessa toisiinsa ja niissä oleva liike / energia LIIKKUU siellä avaruudessa joka on ei yhtään mitään!

ja siksi aine kykenee kokemaan muutosta koko ajan!

Jos avaruus itse kokisi muutosta, sen muutoksen pitäisi perustua johonkin!

Ok, mihin sen avaruuden kokema muutos sitten muka perustuu?

Jos ette kykene vastaamaan tähän äärimmäisen yksinkertaiseen kysymykseen, niin pohtikaapa asiaa tarkemmin ja miettikää miksi ette kykene vastaamaan tähän äärimmäisen yksinkertaiseen kysymykseen!

Täältä lisää liikettä / energiaa!

http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=18635603&posted=1#po...

33
rakkautta
:)

Jukteri
44/28 | 

Ps. Onko olemassa joku syy miksi näkyvä maailmankaikkeus ei voisi koostua koko ajan laajenevasta liikkeestä / energiasta?

Siis niin ettei avaruus laajene!

Kaikki näkyvän maailmankaikkeuden aine / energia koostuisi laajenevasta liikkeestä / energiasta ja näin näkyvä maailmankaikkeus laajenisi ulos päin jo olemassa olevaan ikuiseen ja äärettömään avaruuteen joka on ei yhtään mitään ja vieläpä niin että sen vauhti kiihtyisi koko ajan tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan!

33
rakkautta
:)

genomizer
Liittynyt13.11.2015
Viestejä3
45/28 | 

Kun kerran "tiedetään" et tää meitin tuntema maailmankaikkeus koostuu materiasta ja sekä  "näkyvästä" ja "pimeästä" energiasta ja et maailman kaikkeus vaan laajenee loputtomasti ja sitten ko se on laajennu tarpeeks nii kaikki häviää olemasta, siis kaikki mitä täs meitin ympärillä on. Mut tää menee nyt sitte siihen kysymykseen mihin minä vastasin jollekin toiselle kun kysyi et "Onko lyhintä asiaa olemassa?". Sitten kun tai jos, kukaan meistä ei sitä tiedä, tää maailmankaikkeus vaan laajenee ja laajenee ja viimenään kaikki lakkaa olemasta niin se on vaan sitä, siis JOS tää maailmankaikkeus vaan laajenee koko ajan loputtomasti, niin kaikki mitä nyt on vaan menee niin pieneksi et me ei vaan kyetä tajuamaan sitä millään tämän hetkisillä laitteilla tai meitin tän hetkisellä älyllä et tää kaikki on kuitenkin olemassa mut ko se on niiiiiin pientä niin meitin on helpompi ajatella että esimerkiksi energia, oli se ny sitte pimeetä tai jotain muunlaista energiaa ja kaikki materia, siis vaikka tää tietokone tai noi verhot tai ihan mitä vaan. Ei ne häviä yhtään minnekään vaan ne lopulta hajoaa niin pieniks asioiksi ettei me pystytä sitä käsittämään, ei meitin järjellä eikä millään laitteilla mitä meil on tällä hetkellä. Siihen en osaa sanoa mitä sitte loppujen lopuks tapahtuu kun se laajeneminen vaan jatkuu ja jatkuu. En tiedä eikä kukaan muukaan et onko siel sitte joku seinä edessä johon kaikki sitte törmää ja lähteekin takaspäin ja kaik alkaa pikkuhiljaa uudestaan vai onko se sitte niin et ne kaikki mustat aukot kaikkialla yhdistyy kaikissa galakseissa ja imee sisäänsä kaiken mitä on ja kun ne on ns. syöny kaiken mitä kaikissa galaksessa on syötävissä niin sitte SE on  taas se uus BIG BANG! Mut minä en voi uskoa et kaikki mitä nyt on vois vaan hävitä yhtäkkiä vaan ihan kokonaan pois. Se ei ainakaan mun pirtaan mee. Esim. kun joku kuolee siitä ihmisestä jää joko tuhkat tai sitte se muuttuu mullaksi. Niin miks sitte kaikki mitä me "tiedetään" olevan olemassa niin häviäis vaan pois, tosta noin? Hmmmm...

P.S

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
46/28 | 

LENTOTAIDOTON kirjoitti: energia on vain (nollan erojen) suhdeluku.

Tämä tuntuu aluksi hieman oudolta varsinkin kun on tottunut käsittämään energian joksikin tosiolevaksi, jolla olisi kaiken lisäksi "kyky tehdä työtä". Esimerkiksi dynamiitilla tuntuisi olevan tosiolevuuden omaavaa energiaa vieläpä varsin paikallistuneena. Energiasta paikantuneena tosiolevana puhuvat estoitta ja paljon esim. Feynman ja Wheeler (klikkaa esim. "R.Feynman kinetic anergy").

Kuitenkin energia voidaan varmaan tulkita pelkkänä suhdelukunakin tulkinnan ilmeisesti perustuessa maailman alkuhetkinä vallinneen nollan jakautumiseen positiiviseen ja negatiiviseen osaan. Maailman syvärakenne lienee tämän tulkinnan valossa huimaavan outo, jos tosissaan halutaan käsittää tämä arkiajattelusta ja alkeellisesta tieteellisestäkin ajattelusta jyrkästi eroava tosiseikka.

Itse en ole erityisen kiinnostunut paljon mainostetuista koordinaatiston muunnoksista, joskin niissä oli tiettyä lumoavuutta teor. fysiikan vektorianalyysikurssilla. Koordinaatiston muunnokset kuitenkin paljastavat kukin aina jonkun uuden näkökulman maailmaan. Niinpä tulin ajatelleeksi jälleen yhden varmaan kaikkien mielestä tyhmän ajatuksen, että ihmisen psyyke on karkeasti analoginen eri periaatteita ilmentäviin koordinaatistoihin. Suorittamalla psyyken muunnoksia voitaisiin löytää uusia näkökulmia maailmaan. Psyyken muuntamiseen kuuluisi aina joihinkin hieman erilaisiin reunaehtoihin (esim. eri tasoisiin tieteen argumentteihin) kiinnittyminen.

Jotta psyyken muunnos olisi fysikaalisesti relevantti, sen täytyy epäilemättä toteuttaa melkoinen joukko ehtoja. Matemaattisiin koordinaatiston muunnoksiin verrattuna psyyken muutokset eivät ole yhtä eksakteja; ne voivat onnistuessaan olla kuitenkin tarkemmalle ajattelulle suuntaa antavia, toisin sanoen toimivat välineinä uusien asioiden, fysikaalisten tai muiden, keksimiselle.

Savutettu psyyken muunnos ei myöskään aina ole kiveen hakattu. Tietoisuudessa tapahtuu jatkuvasti omalakista muuntumista. Tekee mieli sanoa, että myös toistaiseksi täysin selittämätön tietoisuus itse voi tällä tavoin saada valoa fysiikasta.

Jukteri
47/28 | 

Miksi tiedeyhteisö sallii Jumalan aseman käsitteille?

Onko todellakin niin että vetävä voima / kaareutuva avaruus on saavuttanut Jumalan aseman tieteellisissä teorioissa?

Miten on mahdollista että tiedeyhteisö sallii Jumalan aseman käsitteelle jonka ihminen luulee olevan olemassa?

Kukaan ei kykene selittämään sitä miten vetävä voima syntyy, toimii ja välittyy!

Ja ihminen on siis itse keksinyt vetävän voiman käsitteen!

Kyseisen voiman olemassa oloa ei voi todistaa samalla tavalla kuin liikkeen olemassa olon voi todistaa!

Vetävän voiman olemassa olo on uskon varainen asia!

Silti kyseisen voiman olemassa oloa ei saa kyseenalaistaa!

Huono huono juttu on se!

33
rakkautta
:)

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä90388
48/28 | 

Miten voisimme tarkasti ennustaa kosmosta/se tulevaisuutta jos evoluutio änkää/änkäisi mukaan fysiikan kuvioihin?

"The fundamental constants of nature—such as the speed of light, Planck's constant, and Newton's gravitational constant—are thought to be constant in time, as their name suggests. But scientists have questioned this assumption as far back as 1937, when Paul Dirac hypothesized that Newton's gravitational constant might decrease over time.

Now in a new paper published in Physical Review Letters, Yevgeny V. Stadnik and Victor V. Flambaum at the University of New South Wales in Sydney, Australia, have theoretically shown that dark matter can cause the fundamental constants of nature to slowly evolve as well as oscillate due to oscillations in the dark matter field. This idea requires that the weakly interacting dark matter particles be able to interact a small amount with standard model particles, which the scientists show is possible.

"The fundamental constants are 'fine-tuned' to be consistent with the existence of life in the Universe," Stadnik told Phys.org. "If the physical constants were even slightly different, life could not have appeared. The discovery of varying fundamental 'constants' may help shed important light on how the physical constants came to have their life-sustaining values today. We simply appeared in an area of the Universe where they are consistent with our existence.""

Read more at: http://phys.org/news/2015-11-dark-fundamental-constants.html#jCp

Jukteri
49/28 | 

Dark matter might cause fundamental constants to change over time

"Although these low-mass dark matter particles are weakly interacting, they are thought to still interact with standard model particles to some extent, but it's unclear exactly how much. By using data from experiments that have measured the amount of helium produced during big bang nucleosynthesis, as well as measurements of the rare element dysprosium and the cosmic microwave background, Stadnik and Flambaum have derived the most stringent limits to date on how strongly such dark matter particles interact with photons, electrons, and light quarks, improving on existing constraints by up to 15 orders of magnitude."

http://m.phys.org/news/2015-11-dark-fundamental-constants.html#jCp

.

Työntyisiköhän tuollaisia pimeän aineen hiukkasia enemmän Aurinkoa kohti vai pois päin Auringosta?

Jos enemmän Aurinkoa kohti, niin silloinhan ne vuorovaikuttaessaan fotoneiden kanssa, työntäisivät fotoneita kohti Aurinkoa ja valo taipuisi Auringon ohityksen yhteydessä vähän Aurinkoa kohti ilman kaareutuvaa avaruutta!

33
rakkautta
:)

Jukteri
50/28 | 

Työntääkö pimeä energia galaksijoukkoja pois päin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudessa ja jos näin, niin mihin laajenevaa avaruutta silloin tarvitaan?

Valoa ja pimeää

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/12/valoa-ja-pimeaa

Ohjelman lopussa todetaan että pimeä energia muka työntää galaksijoukkoja pois päin toisistansa. Jos näin olisi, työntyivät galaksijoukot pois päin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudesss. Eli ei tarvittaisi laajenevan avaruuden käsitettä!

Alkuräjähdysteorian mukaan galaksijoukot loittonevat toisistansa, liikkumatta pois päin toisistansa. Näin tapahtuisi, koska avaruus itse laajenisi ja vieläpä muka siten ettei laajeneva avaruus laajene ulos päin jo olemassa olevaan tilaan.

Eli ohjelmassa oli virhe siltä osin että pimeä energia muka työntäisi galaksijoukkoja pois päin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudessa.

Käsittääkseni nykyisten teorioiden mukaan pimeän energian ei tarvitse työntää galaksijoukkoja pois päin toisistansa. Se jotenkin ihmeellisesti saisi laajenevan avaruuden laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla, jolloin avaruutta vain syntyy jotenkin maagisesti lisää galaksijoukkojen väliselle alueelle ja näin loittonevat toisistansa, työntymättä pois pöin toisistansa jo olemassa olevassa avaruudessa?

33
rakkautta
:)

Jukteri
51/28 | 

Nythän ns. Pimeän energian salaisuus paljastetuu!
On siis havaittu että vanha valo venyi eli punasiirtyi matkansa alkuvaiheessa hitaammin kuin myöhemmin.

Tämä havainto sopii http://onesimpleprinciple.com/ mallin mukaiseen maailmankaikkeuteen erittäin hyvin.
Mallin avulla olisi voinut ennustaa tuon havainnon!

Avaruus ei siis laajene!

Näkyvän maailmankaikkeuden liike / energia, josta aine ja valo koostuu, laajenee ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen joka on ei yhtään mitään!

Atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään. Ytimistä ulos työntyvistä ziljoonista erillisistä laajenevista tihentymistä yhdistyy sopivissa olosuhteissa uusia laajenevia fotoneita, elektroneja ym. hiukkasia jos laajenevaa ydintä kohti työntyy sopivan tiheyden ja tilavuuden omaavaa laajenevaa liikettä / energiaa.

Fotonitkin laajenevat ja kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään.

Kun ensimmäinen eli vanhin valo lähti työntymään eteenpäin, fotonit laajenivat ja työnsivät toisiansa pois päin toisistansa ja samalla pois päin sieltä mistä ne olivat peräisin. Ei ollut "pimeää energiaa" joka olisi kiihdyttänyt laajenevien fotoneiden vauhtia vielä enemmän.

Mutta heti kun vanhin laajeneva valo ohitti ensimmäiset kohtaamansa toiset galaksijoukot, sen mukana alkoi työntyä samaan suuntaan uusia nopeampia laajenevia fotoneita jotka kierrättäessään laajenevaa liikettä / energiaa toistensa kanssa ja myös vanhojen laajenevien fotoneiden kanssa, työnsivätkin vanhoille hitaammille laajeneville fotoneille lisää vauhtia kunnes ne saavuttivat saman vauhdin ja lukittuivat sille laajenevan valon alueelle, jatkaen eteenpäin, kiihdyttäen vauhtiaan eteenpäin samassa suhteessa kuin aine ja itse laajenivat!

Ja mitä useamman galaksijoukon läpi tai ohi vanha laajeneva valo työntyi, sitä enemmän se yleisesti punasiirtyi!

33
rakkautta
:

Jukteri
52/28 | 

Mitenkähän avaruutta itseään voisi tutkia tieteellisesti? Voisiko yrittää saada laajenevan avaruuden laajenemaan nopeammin? Ainettahan voi tutkia! Sen saa ns. lämpölaajenemaan ja se taas tukee sitö että ehkäpä kvarkit ja fotonitkin lämpölaajenevat koko ajan! Onesimpleprinciple.com malli kertoo mistä koko ajan enemmän ja enemmän liikettä / energiaa kvarkkien sisälle. Kertoo miten tuo liike / energia lisää itsellään kvarkkien ja fotineiden sisäistä liikettä / painetta ja miten ne sen takia laajenevat ulos päin jo olemassa olevaan ikuiseen avaruuteen joka on ei yhtään mitään!

Kertovatko nykyiset teoriat mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun se laajenee? Ei kerro. Olen kysellyt.

Kuulema avaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa. Kysyin mihin se perustuu. Perustuu kuulema siihen että avaruus laajenee. Eli eipä kyllä vakuuta! Ei laajenevaa avaruutta voi koetella sen enempää kuin ukkosenjumala Zeusta!

Ainetta voi koetella! Sen saa räjähtämään ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen! Ydinpommeinakin!
.
Koetellaan valoa.

Rakennetaan avaruuteen pitkä kouru jonka toiseen päähän kaukoputki jolla havannoidaan kaukaista galaksia jonka paikka tiedetään. Nyt kourun pohjaa kohti pääsee erittäin vanhaa valoa. Jos fotonit kierrättävät laajenevaa liikettä/ energiaa keskenään, fotoneiden välisellä alueella työntyy paljon fotoneita erittäin paljon pienempiä tihentymiä kohti kourun pohjaa ja ne kohdistavat työntävää voimaa kaukaisesta galaksistakin peräisin oleviin fotoneihin, jolloin niiden liikerata taipuu kohti kourun pohjaa!

Väitäkin ettei kaareutuvaa avaruutta itseään voi tutkia tai edes koetella tieteellisesti!

Valoa voi tutkia ja koetella tieteellisesti!

Ei valon yleinen punasiirtymä todista laajenevan avaruuden olemassa oloa!

Ei valon liikeradan taipuminen Auringon ohituksen yhteydessä todista kaareutuvan avaruuden olemassa oloa!

Nuo ilmiöt todistavat sen että kaikki näkyvässä maailmankaikkeudessa koostuu laajenevista tihentymistä jotka kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään! Myös fotonit ovat laajenevia tihentymiä jotka kierrättävät laajenevaa liikettä / energiaa keskenään!
.
Ajatellaampa valon ns. gravitaatiopunasiirtymää. Jos sen yrittää selittää kaareutuvalla avaruudella, jää selitys käsienheilutteluksi. Toki fyysikot heiluttavat käsiään toimivan matematiikan tahtiin, mutta silti itse kaareutuvaa avaruutta he eivät osaa selittää.

Onesimpleprinciple.com mallin mukaan laajenevasta tähdestä pois päin työntyvät fotonit laajenevat, kierrättävät keskenään laajenevaa liikettä / energiaa, työntäen toinen toisiansa pois päin toisistansa ja samalla pois päin laajenevasta tähdestä. Mitä kauemmaksi tähdestä ne työntyvät, sitä enemmän ne alkavat saamaan apua tähden ohi työntyneiltä fotoneilta ja näin edellä työntyvä fotoni pääsee vähän karkuun takana työntyvältä fotonilta niin että tämä havaitaan ns. Valon gravitaatiopunasiirtymänä!

Kaareutuvaan avaruuteen uskovat eivät kykene kertomaan mitään siitä miten massa sitä avaruutta kaareuttaa!

Kaareutuvaan avaruuteen voi vain uskoa!

33
rakkautta
:)

Jukteri
53/28 | 

Lainaus muualta

M kirjoitti:
"Avaruutta voidaan tutkia joko itsenäisenä tai upotettuna objektina johonkin toiseen avaruuteen."

Kertoisitko tarkemmin.

Miten jotakin josta ei voi saada millään tavalla informaatiota voisi tutkia tieteellisesti?

Vai väitätkö että avaruus koostuu jostakin joka säteilee infoa?

Jos, niin eikö silloin ole kyse enemmänkin aineesta kuin avaruudesta?

Väitän että väite laajenevasta avaruudesta on tieteellisesti ajateltuna yhtä tyhjä väite kuin väite suojelusenkeleistä.

Ei laajenevaa avaruutta voi tutkia tieteellisesti sen enempää kuin suojelusenkeleitä voidaan tutkia tieteellisesti!

Kyseinen käsite on ihmisen hatustaan tempaisema ja sitä voidaan verrata esim. ukkosenjumala Zeukseen joka sai aikaan salamoita.

Laajeneva avaruus saa valon yleisesti punasiirtymään ja hauskinta tässä on se ettei kukaan kykene kertomaan sitä miten se sen tekee! Eli miten se laajeneva avaruus muka laajenee!

33
rakkautta
:)

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä22924
54/28 | 

Onko moderoinnin vain sallittava blogikeskustelun tuhoutua yhden typeryksen floodauksiin? Eikö ole vaihtoehtoa?

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Jukteri
55/28 | 

Mitähän järkeä viestissäsi oli Eusa?

Olisit ennemmin kertonut omin sanoin mitä laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin kun se laajenee.

Kun aine laajenee, erilliset systeemit / hiukkaset / tihentymät joista aine koostuu, liikkuvat suhteessa toisiinsa jo olemassa olevassa avaruudessa ja näin aineen tiheys ja tilavuus muuttuu. Toki siihen lämpölaajenemiseen tarvitaan normaalia enemmän liikettä / energiaa aineen ulkopuolelta, niin että sitä työntyy lämpölaajenevan aineen sisälle, jolloin sen sisäinen liike / paine kasvaa jne.

Entäpä miten se laajeneva avaruus laajenee? Mitä sille itselleen tapahtuu silloin kun se laajenee?

Ei ole tieteellistä vain väittää että avaruus laajenee! Pitäisi kyetä edes kertomaan mitä sille laajenevalle avaruudelle itselleen tapahtuu ja olisi tietysti myös hyvä tietää mihin se perustuu! Juu juu, sen metrinen koordinaatisto kasvaa. Sekin on niin helppo sanoa, mutta mihin se perustuu? Siihenkö että avaruus laajenee? Vaikuttaa kehäpäätelmältä, eikös?

33

rakkautta

:)

111
Liittynyt11.1.2019
Viestejä3318
56/28 | 

Eihän nykyisiin fysiikan ja kosmologian teorioihin kannnata luottaa.

Laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa ei voi luottaa mihinkään muuhun kuin siihen että se mistä kaikki laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa pohjimmiltaan koostuu, on laajenevaa energiaa / laajenevaa työntävää voimaa ja että se jatkaa hajaantumistansa äärettömään 3 D avaruuteen joka on itsessään ei yhtään mitään ja ei näin ollen laajene, eikä kaareudu.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla