Kuva: Steve Jurvetson / Wikimedia Commons

Tutkimuksen julkaisun ratkaisee usein yksi luku. Luku, joka erottelee menestyjät luusereista. Luku, joka kantaa nimeä p-arvo.

Kun p-arvo alittaa maagisen 0.05 rajan, tapahtuu monenlaista kivaa: tuloksesta tulee merkitsevä, tutkimuksesta julkaisu, tutkijasta menestyjä, lääkkeestä tehokas – ja mikä tärkeintä, raha alkaa virrata. Rajan 0.05 yläpuolella tutkimus päätyy pöytälaatikkoon, tutkija kortistoon ja raha onnekkaammille.

P-arvoa vastaavia todennäköisyyksiä on laskettu ainakin 1700-luvulta lähtien. Lontoon syntyvyystilastoja vuosilta 1629-1710 tutkinut John Arbuthnot havaitsi, että kaikkina 82 vuotena poikia oli syntynyt enemmän kuin tyttöjä. Todennäköisyyslaskentaan perustuen hän päätteli, että ero ei voinut olla sattumaa.

P-arvo kertoo todennäköisyyden, jolla satunnaisesta kohinasta syntyy vähintään havaitun vahvuinen signaali. Poikaenemmistön syntyminen 82 peräkkäisenä vuonna puhtaasti sattumalta on yhtä epätodennäköistä kuin heittää 82 klaavaa peräkkäin, eli p = 1/2⁸² < 0.000000000000000000000001. Voidaan siis oikeutetusti päätellä, että ero ei ole sattumaa vaan poikia todella syntyy enemmän kuin tyttöjä.

On järkeenkäypää, että positiivista tulosta arvostetaan enemmän kuin negatiivista. Penisilliinin tehon osoittaminen on tärkeämpää kuin poronsarviuutteen tehottomuuden.

Ongelma syntyy, kun p = 0.05 kaltainen mielivaltainen raja määrää mikä merkitsee ja mikä ei. Ongelma pahenee, kun merkitsevää luullaan merkittäväksi, tilasto-osaaminen on ylipäänsä heikkoa ja kognitiiviset vinoumat ohjaavat tutkimusta. Evoluutio herkisti ihmisen tunnistamaan hahmoja satunnaisuudessa ja erehtymään kohinaa signaaliksi. 

Anna tutkijalle p < 0.05 ja ruokit hänet päiväksi. Opeta tutkijaa kalastamaan p-arvoja ja ruokit hänet loppuelämäksi.

Merkitsevyyden raja p = 0.05 tarkoittaa, että joka 20. arpa voittaa. Big data tarkoittaa, että arpoja riittää. Ja vain voittavat arvat huomataan ja muistetaan.

Eipä ihme, että eräs luotettavimmin toistuvista tutkimustuloksista on, että julkaistuista tuloksista korkeintaan puolet onnistutaan toistamaan.

Tieteelle p-arvojen 0.049 ja 0.051 välinen 0.2 prosenttiyksikön ero on yhtä mitätön kuin tavalliselle tallaajalle 4.9% ja 5.1% välinen ero sateen todennäköisyydessä. Merkitsevän ja ei-merkitsevän ero ei itsessään ole merkitsevä! Silti p = 0.049 kerää kunnian ja p = 0.051 vaipuu unholaan.

Nature julkaisi viime viikolla yli 800 tutkijan allekirjoittaman vetoomuksen, jossa halutaan lopettaa jako merkitseviin ja ei-merkitseviin tuloksiin. "Älä sano tilastollisesti merkitsevä", myötäilee The American Statistician -lehden pääkirjoitus uusimmassa numerossaan, jonka kaikki 43 artikkelia ehdottavat keinoja korvata perinteinen merkitsevyysluokittelu kehittyneemmällä päättelyllä.

Tilastollisen merkitsevyyden vastustamisen on vienyt pisimmälle sosiaalipsykologian lehti Basic and Applied Social Psychology, joka asetti vuonna 2015 ehdottoman kiellon p-arvoille sekä kaikille muillekin merkitsevyyden mitoille. Lehti julkaisee nyt ainoastaan tutkimuksia, joissa ei ole mitään viittauksia tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen. Fysiikassa vastaava tarkoittaisi, että esim. Higgsin hiukkasen löydön varmuutta ei saisi julkaista (eli monenko sigman signaali on havaittu). Kiellon jälkeen lehden saamien viittausten määrä on yli kaksinkertaistunut ja päätoimittaja seisoo edelleen päätöksensä takana.

Mielestäni p-arvot eivät ole ongelma. Ongelma on p-arvojen väärinkäyttö ja heikko tilasto-osaaminen. Eikä p-arvon kaltaisten, merkitsevyyttä mittaavien tärkeiden tilastollisten työkalujen kielto korjaa ongelmaa.

Ei ole järkevää kieltää matematiikkaa, koska jotkut käyttävät sitä väärin. Tai lakeja, koska jotkut eivät noudata sääntöjä. Tai nettiä, koska sitä käytetään pahaan.

Parannuksia tietysti tarvitaan: Tutkimuksen julkaiseminen pitäisi olla yhtä helppoa, olipa p-arvo 0.049 tai 0.051. Isoa p-arvoa ei pidä väittää osoitukseksi, että vaikutusta ei ole. Tuloksen merkitsevyyttä ei pidä sekoittaa sen merkittävyyteen. Merkitsevyys tulee ymmärtää jatkumona, eikä p = 0.05 kaltaisen mielivaltaisen rajan pidä kategorisoida tuloksia merkitseviksi ja ei-merkitseviksi. P-arvoa ei pidä sekoittaa siihen käänteiseen todennäköisyyteen, että havaintoaineiston perusteella signaali olisi kohinaa: p = Pr(signaali | kohina) ≠ Pr(kohina | signaali).

Tilastotieteen osaamattomuuteen ei ole helppoa tai nopeaa ratkaisua. On vain vaikea ja hidas ratkaisu. Koulutus. Mutta sillä on eräs verraton etu. Se toimii.

Kommentit (12)

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä20744
13/12 | 

Onkohan yleistä vääristymä, jossa ei käytetä symmetristä kaksisuuntaista koetta, vaikka sille olisi selvä kysyntä?

Esimerkiksi tulkitaan poikien olevan matemaattisesti tyttöjä lahjakkaampia, jos heitä on p-arvolla 4,5% enemmän matemaattisissa onnistujissa tietyn rajan yli, mutta ei huomioida, että vastaavasti heitä voi olla samalla yksisuuntaisella merkitsevyydellä ylisedustus matemaattisissa epäonnistujissa ja kaksisuuntaisen tarkastelun tulos olisikin p-arvolla 9% matemaattisen onnistumisen poikkeavuus tilastollisesti eli ei merkitsevästi. Jos pojilla olisi yliedustus onnistujissa ja epäonnistujissa p-arvolla 2%, osoittautuisi tilastollinen vääristymä todelliseksi p-arvolla 4%,  jos merkitsevyydelle asetetaan tuo 5%. Tuolloin tulkinta olisi se, että poikien matemaattinen lahjakkuus tyttöihin verrattuna on joko huippua tai heikkoa ja voitaisiin jatkotutkia mistä kummasta tuo saattaisi aiheutua.

Vääristyneellä yksisuuntaisella tarkastelulla saatetaan hyvinkin kohdistaa jatkotutkimus varsin epäoleelliseen seikkaan, kun vaihtoehtona olisi osua tavallisen epäoleelliseen seikkaan, joista sentään jokin aina silloin tällöin voi osoittautua hieman oleelliseksikin. Tiedejulkaisemisessa on havaittavissa typerysten kyyhkysparviefektiä - kun yksi säikähtää johonkin suuntaan, muut käännähtävät samaan suuntaan... :D

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

111
Liittynyt11.1.2019
Viestejä3318
14/12 | 

"Tieteelle p-arvojen 0.049 ja 0.051 välinen 0.2 prosenttiyksikön ero on yhtä mitätön kuin tavalliselle tallaajalle 4.9% ja 5.1% välinen ero sateen todennäköisyydessä "

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Top Essay Writing Assignment S...
21/12 | 

Finding Top Essay Writing Services and Top Essay Writing Help Online to suit all your academic requirements can be essay if you need Top Essay Writing Services Online.

Vierailija
23/12 | 

Here are 7 things you need to know about how to improve working memory, how to improve concentration and how to improve memory retention. By following the tips in this guide, you’ll start to notice the results quickly, possibly even within a few days.

Since the early 20th century, raw scores on Worldwide IQ tests have increased in most parts of the world.[68][69][70] When a new version of an IQ test is normed, the standard scoring is set so performance at the population median results in a score of IQ 100. The phenomenon of rising raw score performance means if test-takers are scored by a constant standard scoring rule, IQ test scores have been rising at an average rate of around three IQ points per decade. This phenomenon was named the Flynn effect in the book The Bell Curve after James R. Flynn, the author who did the most to bring this phenomenon to the attention of psychologists.[71][72]

Dickens and Flynn have argued that genes for high IQ initiate an environment-shaping feedback cycle, with genetic effects causing bright children to seek out more stimulating environments that then further increase their IQ. In Dickens' model, environment effects are modeled as decaying over time. In this model, the Flynn effect can be explained by an increase in environmental stimulation independent of it being sought out by individuals. The authors suggest that programs aiming to increase IQ would be most likely to produce long-term IQ gains if they enduringly raised children's drive to seek out cognitively demanding experiences.[102][103]

David Wechsler produced the first version of his test in 1939. It gradually became more popular and overtook the Stanford-Binet in the 1960s. It has been revised several times, as is common for IQ tests, to incorporate new research. One explanation is that psychologists and educators wanted more information than the single score from the Binet. Wechsler's ten or more subtests provided this. Another is that the Stanford-Binet test reflected mostly verbal abilities, while the Wechsler test also reflected nonverbal abilities. The Stanford-Binet has also been revised several times and is now similar to the Wechsler in several aspects, but the Wechsler continues to be the most popular test in the United States.[22]

Now there’s some bad news for people in the right tail of the IQ bell curve. In a study just published in the journal Intelligence, Pitzer College researcher Ruth Karpinski and her colleagues emailed a survey with questions about psychological and physiological disorders to members of Mensa IQ test . A “high IQ society,” Mensa requires that its members have an IQ in the top 2 percent. For most intelligence tests, this corresponds to an IQ of about 132 or higher. (The average IQ of the general population is 100.) The survey of Mensa’s highly intelligent members found that they were more likely to suffer from a range of serious disorders.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla