Miehet ovat keskimäärin pidempiä kuin naiset. Kiistämätön fakta, joka kuumentaa tuskin kenenkään tunteita.

Entäs kun aletaan vertailla sukupuolten älyllisiä kykyjä? Jo pelkkä kysymys koetaan uhkana, joka saa valitettavan monet kiihkon valtaan.

Uhkaan liittyy harhakäsitys, että erilainen tarkoittaa väistämättä eriarvoista. Ei tarkoita.

Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokainen yksilö arvioidaan omien eikä toisten, samaan (sukupuoli)ryhmään kuuluvien keskimääräisten ominaisuuksien perusteella. 185 cm pituinen on 185 cm pituinen, riippumatta sukupuolestaan. Taitava fyysikko on taitava fyysikko, riippumatta sukupuolestaan.

Kieltäminen on alkeellinen, mutta valitettavan yleinen, puolustuskeino. Sukupuolten väliset erot eivät kuitenkaan poistu kieltämällä. Ensimmäinen askel aitoon tasa-arvoon on faktojen hyväksyminen. Syrjinnän ehkäisy on toivotonta ilman todenmukaista käsitystä sukupuolten sisäsyntyisistä eroista.

Luotettavimmissa tutkimuksissa naisten ja miesten keskimääräisessä yleisälykkyydessä ei ole havaittu eroa. Naisten ja miesten älykkyys ei silti ole täysin samanlaista: älykkyyden jakautumisessa yksilöiden kesken on sukupuolten välisiä eroja.

Vaihtelu on monissa kyvyissä suurempaa miesten keskuudessa. Miesten jakaumaa kuvaava (punainen) käyrä on siksi laakeampi ja leveämpi (kuin naisten sininen käyrä), vaikka keskiarvoa kuvaava huippu on samassa paikassa (kuten kuvassa). Suuremman vaihtelun vuoksi miehet ovat yliedustettuina jakauman molemmissa päissä: sekä poikkeuksellisen vähä- että korkeaälyisissä. Molemmista päistä löytyy tietysti myös naisia, mutta suhteessa vähemmän kuin miehiä.

Vaihtelun määrän lisäksi eroja on älykkyyden lajeissa. Naiset ovat keskimäärin parempia laskemisessa, kielellisissä tehtävissä, oikeinkirjoituksessa sekä muistamaan sanoja, maamerkkejä ja kohteiden sijainteja. Miehet ovat keskimäärin parempia matemaattisessa päättelyssä sekä tilan, paikan ja esineiden avaruudellisessa hahmottamisessa.

Sukupuolten väliset erot älyllisissä kyvyissä ovat evoluution ja eläintutkimuksen perusteella täysin odotettuja. Samat erot esiintyvät eri kulttuureissa, joten niiden taustalla on biologiset tekijät. Tulokset on toistettu useissa tieteellisissä tutkimuksissa, eivätkä ne olisi kenellekään uutinen ellei aihe olisi tabu.

Monet yleiset uskomukset sukupuolten eroista ovat kuitenkin perusteettomia myyttejä, kuten väite siitä että naiset puhuisivat (kolme kertaa) enemmän kuin miehet. Kaikkiaan sukupuolten välillä on paljon enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja.

Kommentit (11)

Vierailija
12/11 | 

Milläköhän kompetenssilla fyysikko niin kun näitä asioita nyt oikeastaan kommentoi? Mitä tää sisäsyntyisyys nyt on? Aivothan on aika plastiset, onko kyse siitä mihin ihmisiä ohjataa vai siitä millaisiksi ilmeisesti hormonit niitä muokkaavat? Miten älykyyttä tässä nyt mitataan? Ei ihan kaikkea voi perustella sillä, että en mä nyt tässä mitään epätasa-arvoaa aja. Niin paljon kysymyksiä, niin paljon paskaa.

Tarmo
13/11 | 

Kiitos asian selventämisestä! Lisäksi olisi voinut korostaa, että kognitiivisen suoriutumisen lajeissa, joissa on sukupuolten välisiä eroja (esim. avaruudellinen hahmottaminen tai kielelliset kyvyt), ero on tilastollisesti merkittävä, mutta ei valtavan suuri. Eli vaikka miehet ovat keskimäärin parempia avaruudellisessa hahmottamisessa, ero on (en nyt tarkkaan muista, mutta sanotaan) 2%. Tahtoo sanoa, että jos olet avaruudellisessa hahmottamisessa keskivertomies, 50% miehistä on sinua parempia ja 48% naisista on sinua parempia.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
14/11 | 

Näiden suurimpia ongelmia lienee se, että syyt eroille uupuvat.

Otetaan esimerkiksi geenit ja evoluutio, millä tavalla se tuottaa nämä sukupuolierot, kun ja jos se tuottaa ne?

Voikin hyvin olla, että testosteroni ajaa sellaisiin aktiviteetteihin, joissa luonnollisesti kehittyy useammin kyseiset kyvyt ja sen puute + estrogeeni ajaa opiskelemaan näitä toisenlaisia kykyjä ja asioita.

Tämän lisäksi pojat nuorempana leikkivät toisten oikien kanssa useammin kuin tyttöjen ja toisinpäin, joten siinä jo tulee sosiaalisen oppimisen kautta kyseisiä kykyjä.

Näin ollen, selitys mahdollisesti voi olla, että evoluutio/geenit/ja nämä jutut vaikuttavat asiaan, mutta yllättävillä ja hyvin epäsuorilla tavoilla.

Jos joku tietää mistä nämä erot johtuvat, niin kertokoot. Itse en tiedä mistä ne pääasiassa johtuvat. Kuten joku tuolla sanoikin, niin aivot ovat hyvin plastiset, evoluutio toki voi tuottaa erilaisia rooleja hyvin epäsuoria reittejä pitkin, mutta eniten hyötyä voikin olla, että ihan loppupeleissä ihmisillä sukupuolesta riippumatta on mahdollisuudet toisenlaisessa ympäristössä tuottaa eri tyyppisiä kykyjä.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
15/11 | 

Epäsuoralla tarkoitan siis sitä, että kyseiset kyvyt selittyy oppimisen kautta, mutta geeneillä on näppinsä pelissä sen suhteen esimerkiksi millaisia asioita ihminen "ajautuu" tai on kiinnostunut opettelemaan.

Ruhollah.

Topi
16/11 | 

Bloggaaja ei näytä ymmärtävän keskiarvon käyttöä. Keskimääräisen yleisälykkyyden käyttäminen on yhtä typerää kuin yrittää keskiarvon kautta ymmärtää auringonpimennysten vaikutusta maanpinnan valonmäärään: Auringonpimennyksen aikana valon määrä on kumulatiivisesti (arvio) n. 50% täydestä tehosta, ja muuna aikana on täysi teho, 100%. Tästä keskiarvoistamalla saadaan että keskimäärän auringon valomäärä maanpinnalla olisi 75% ((50%+100%)/2 = 75%) täydestä tehosta.

Olennaista keskiarvon, tai muiden tilastollisten tunnuslukujen, käyttämisessä on antaa oikeat painoarvot kullekin lähtöarvolle. Älykkyysmittausten eri osa-alueet antavat eri tuloksia sukupuolten välillä, mutta jos 30 testistä 25 osuu laskemisen ja kielellisten tehtävien saralle, ovat tämän mittauksen mukaan naiset miehiä älykkäämpiä. Noille osa-alueille ei pysty antamaan minkäänsortin painoarvoa, ilman että kulttuurisidonnaisia ilmiöitä piilonostetaan mukaan. Länsimaissa arvostetaan matemaattisloogista älykkyyttä, aasiassa sosiaalisen kanssakäymisen tulkinta on tärkeää.

Lisäksi bloggaaja toteaa, että naisten ja miesten jakaumakäyrien huiput on päällekäin, mutta ei tajua miettiä miksi näin on. Oikeasti älykkyystestit rakennetaan niin että sukupuolten välinen ero poistetaan. Eli iso joukko testejä tehdään isolla joukolla naisia ja miehiä, ja tulosten perusteella niistä poimitaan varsinaiseen testiin sellainen joukko että naisten ja miesten käyrästöjen huiput on päälekkäin.

Vierailija
17/11 | 

Ei tässä liene mitään ihmeellistä. Vuosituhansien ajan naiset ovat joutuneet pitämään lapsensa hengissä kun ajat on olleet vaikeammat, joten kovasti tyhmemmän ovat karsiutuneet harvinaisemmiksi ja vuosituhansia miehet ovat tappaneet älykkäimpiä naisia, joten nämäkin ovat jääneet vähemmälle. Nykymaailmassa älykkäimmät eivät enää jää kotiin vaan menevät kouluun ja töihin ja tyhmimmät lisääntyvät kuin kanit. Pelottaa ajatella mikä on meininki vaikka muutaman tuhannen vuoden päästä.

Jaja
18/11 | 

Esim. kielellisten taitojen ja tunneälyn kehitykseenhän ei varmaan YHTÄÄN vaikuta esim. se, että jo pikkupojille tutkitusti puhutaan vähemmän, lyhytsanaisemmin, toteavasti eikä tunneasioista.
Koulussa aineiden jako "tyttöjen" ja "poikien" aineisiin, sukupuolistereotypioiden toitotus jo pienestä lähtien, jne. Esim. se on tutkittu, että tytöt suoriutuvat huonommin matematiikankokeesta, jos ennen koetta jotenkin korostetaan sukupuolia (tytöt tulevat alitajuisesti ajatelleeksi sukupuolistereotypioita ja toteuttavat sitten "ennustusta" - ks. "itsensä toteuttava ennustus").

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
19/11 | 

Tällaiset lienee johtuvan hyvin monista asioista ja monenkirjavasti "biologian/geenien" ja ympäristön yhteistyönä.

En tunne alan tutkimusta, joten en tiedä onko jo olemassa jotain suosikkiselityksiä erille, mutta voisi keksiä mitä villimpiä syitä näillekin eroille.

Ajatellaampa ihan täysin stetson-harrisonista, että ravinto vaikuttaa pitrkällä tähtäimellä älykkyyteen, sen laatu ja määrä (yhdessä monien asioiden kanssa, kuten miten stressaava lapsuus oli, miten hyvin sietää stressiä jne)...

No, sitten toisella on tunnetusti aikamoinen testowsterimyrkytys päällä verrattuna toiseen. Ajatellaan, että ravintoa on yltäkylläisesti ja on mistä valita. Mitäpä jos testosteroni tekeekin sen, että tekee mieli sellaista ravintoa, joka juurikin on omiaan tuottamaan sen kaltaista älykkyyttä, mikä on miehille ominaista? Siis näin täydellisesti stetson-harrisonista voi keksiä aika villejä selitysmalleja näille eroille.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
20/11 | 

Vielä hullumpi teoria...

Entäpä, jos tesotsteroni auittaa sellaisen kemikaalin imeytymistä ja kulkeutumista aivoihin, joka on omiaan tuottamaan juuri sitä älykkyyden muotoa, jossa miehet ovat nyt tilastollisesti parempia?

(juuri paljastin etten tiedä oikeastaan mieshormoonin tehtävistä juuri mitään, jos jokin tuollainen imeytymisvaikutus voisikin olla olemassa, niin sekin voi olla hyvin monimutkainen ja monista tekijöistä riippuvainen...)

Ruhollah.

Kasvis2
21/11 | 

Älykkyysgeenejä siirtynee myös naisille, miehet eivät yksinään lisäänny, mutta sitten taas kilpailu voi selittää hyvinkin ääripäät. Miehet jalostaa itseään kunnianhimoisemmin asioissa, joissa voi kokea olevansa kuninkaita, naisia ei niinkään kiinnosta.

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla