Maailmankaikkeus on ääretön, sanovat kosmologit. Väite perustellaan galakseista, räjähtävistä tähdistä ja kosmisesta taustasäteilystä saaduilla havainnoilla.

Todellisuudessa ääretön kaikkeus on vain tulkinta, joka perustuu olettamuksiin.

Ensimmäinen oletus on, että havaintoja voidaan tulkita käyttäen erittäin yksinkertaista, lähes sata vuotta vanhaa mallia. Tässä ns. standardimallissa aine on jakautunut maailmankaikkeuteen tasaisesti ja avaruuskin laajenee tasaisesti, kehittyvistä epätasaisuuksista piittaamatta. 

Todellisuudessa aine on kasautunut tähtien, galaksien ja galaksijoukkojen epätasaisiksi rakennelmiksi, ja tihentymät laajenevat painovoiman takia hitaammin kuin harventumat.

Kosmologit käyttävät yksinkertaista standardimallia, sillä siten saa ainakin nopeammin ja enemmän uraa edistäviä julkaisuja ja rahoitusta. 

Epätasaisten rakenteiden tutkimusta on vaikea saada hyväksytyksi vertaisarvioituihin julkaisuihin, koska se katsotaan yleisesti hyväksytyn standardimallin kyseenalaistamiseksi. Lisäksi ennusteiden laskeminen epätasaisista malleista on monin verroin työläämpää ja vaativampaa, joten julkaisuja ei saa tuotettua suurta määrää riittävän nopealla tahdilla, jotta epätasaisuuksien tutkimukselle saisi rahoitusta.

Tasaisen mallin lisäksi oletetaan, että maailmankaikkeuden topologia eli suurimman mittakaavan muoto on yksinkertaisin mahdollinen.

Yleisen suhteellisuusteorian mukaan aine määrää avaruuden geometrian eli kaarevuuden, muttei maailmankaikkeuden topologiaa.

Rinkeli näyttää kaarevalta, mutta lätty ei. Tämä on kuitenkin vain kolmiulotteiseen ajatteluun rajoittuneiden aivojemme harha.

Rinkelin kaksiulotteinen pinta on kaareva, kun rinkeli asuu kolmessa ulottuvuudessa. Mutta kolmiulotteinen avaruutemme ei tiettävästi ole rajoittunut asumaan missään neliulotteisessa avaruudessa. Silloin rinkelikin voi olla lätty.

Vaikka kosmologisten havaintojen yksinkertainen tulkinta kertoo maailmankaikkeuden olevan ääretön lätty, todellisuudessa saatamme siis elää vaikkapa rinkelin muotoisessa kaikkeudessa. Ja rinkeli on äärellinen: kun kuljetat sormea munkkirinkilän pinnalla riittävän pitkään samaan suuntaan, palaat lopulta lähtöpisteeseen.

Emme siis tiedä, onko kaikkeus ääretön vai äärellinen, lätty, rinkeli vai jotain muuta.

Käytännössä mm. valonnopeus rajoittaa maailmankaikkeuden koon ja muodon tutkimista. Vaikka havaintolaitteemme ja mallimme kuinka kehittyisivät, maailmankaikkeuden äärellisyys tai äärettömyys saattaa jäädä ikuiseksi arvoitukseksi.

Kommentit (19)

WSolsticeHouu
21/19 | 

"Rinkelin kaksiulotteinen pinta on kaareva"

Höpö höpö.

Kaksiulotteisia asioita ei ole oikeasti olemassa.

Ota kolmiulotteisesta pois paksuus ja jäljelle ei jää yhtään mitään.

Joten ei ole järkevää puolustella ylimääräisten tilaulottuvuuksien olemassa oloa kaksiulotteisilla asioilla joita ei siis oikeasti ole, eikä voi olla olemassa.

Voisikohan avaruus edes olla muuta kuin ääretön tila joka itsessään on ei yhtään mitään?

Rakkautta
1039

I_stink_therefore_I_am
22/19 | 

Jos aina muistetaan väheksyä aivojen kykyä ajatella korkeampia ulottuvuuksia voidaan yhtä hyvin sallia se, että avaruus on kerta kaikkiaan ääretön vaikkei sitä pystyisikään käsittämään. Samaan tapaan olen sisäistänyt asiat ja tapahtumat "ennen" alkuräjähdystä; katsos "ennen" on aikaan viittaava määre eikä sovellu käytettäväksi ennen kuin aikaa voi ylipäänsä alkaa soveltaa, mitata tai käsittää mutta voin elää sen logiikan kanssa. Olen varmaan väärässäkin.

Ja jos avaruus on (tai asia voidaan sallia) ääretön ei sen muotoakaan voi määritellä, koska muodoilla on äärelliset rajansa, mikä pätee myös Möebiuksen nauhalle.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21931
23/19 | 

Oletko Teppo tutustunut Kleinin pulloon mahdollisena kaikkeuden topologiana?

Se uppoaa euklidiseen geometriaan isometrisesti toisin kuin torus, jossa on motivoitumatonta ulkokaarevuutta. Samalla saadaan duaali kaikkeus eli CP-symmetriat, myös T suhteellisina kulkusuuntina...

2d-monistoon analogisoiden hiukkaset ovat kahvoja, singulariteetteja, reikiä pinnassa, joissa reunat möbiusnauhoja. Aikaa muodostuu möbiusnauhassa ja suureen topologiaan nähden C & P eli varaus ja kätisyys vuorottelevat, mikä antaa muistin lomittumiselle.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Vierailija
24/19 | 

Immanuel Kant taisi jo todeta, että kysymys luonnon äärettömyydestä on ihmiselle ikuisesti ratkaisematon.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21931
25/19 | 

Eusa kirjoitti:
Oletko Teppo tutustunut Kleinin pulloon mahdollisena kaikkeuden topologiana?

Se uppoaa euklidiseen geometriaan isometrisesti toisin kuin torus, jossa on motivoitumatonta ulkokaarevuutta. Samalla saadaan duaali kaikkeus eli CP-symmetriat, myös T suhteellisina kulkusuuntina...

2d-monistoon analogisoiden hiukkaset ovat kahvoja, singulariteetteja, reikiä pinnassa, joissa reunat möbiusnauhoja. Aikaa muodostuu möbiusnauhassa ja suureen topologiaan nähden C & P eli varaus ja kätisyys vuorottelevat, mikä antaa muistin lomittumiselle.

Rinkeliin verrattuna Kleinin pullo tarjoaa luontevan käytön moniston molemmille suuntauksille, toisin sanoen rinkelipinnalla vasen ja oikea riippuu siitä tulkitaanko sisä- vai ulkopintaa ja ulkoinen kaarevuus motivoi ne eri tavoin, kuperaksi/koveraksi. Vaikka rinkeliä ei ajateltaisikaan upotettavankaan ylempään ulotteisuuteen, sen kiertyminen itseensä sisältää ulkoisen kaarevuuden lainalaisuudet. Kleinin pullolla ei oloe tuota rajoitusta, se sen sijaan säilyttää jatkuvasti itseensä kiertyessään suuntausten duaalisuuden, ks. https://www.math.cornell.edu/~mec/Winter2009/Victor/part2.htm.

Kleinin pullon Lien algebrassa duaalisuus johtaa siihen, että vastakkaiset kätisyydet ja varaukset lomittuvat, hiukkaset ovat yhtä aikaa ainetta ja antiainetta. Tarvitaan diskreetti vuorovaikutusmittakaava, Planckin mitta, jotta parilliset ja parittomat etäisyydet voivat jäsentyä ja erilliset varaukset tulla ilmi. Tuo kaikki vaikuttaisi johtavan kaikkeuteen, jota havaitsemme. Kleinin pullo 4-avaruutena selittää itsessään aineen ja antiaineen, mitään epäsuhtaa ei ole, eikä tarvetta CP-symmetriarikolle.

Hiukkassingulariteettien kahvalukumäärän kehittyminen ja möbiusnauhat/spinorit ovat sitten oma tutkittavansa, mistä näyttäisi nousevan lukuteoreettisesti allekirjoitukseni alfan arvo 3-solmusta. Kuten 2-ulotteisen pinnan kahvareuna määrittyy 1-luotteisena, 4-luotteisen Kleinin pullon kahvat määrittyvät 3-ulotteisina, yhtä astelukua isäntämonistoa vähäisempinä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82108
26/19 | 

Edetään  mittaamalla.

"Todisteet ylimääräisistä ulottuvuuksista voidaan saada jo parin vuoden päästä

Säieteorian mukaan maailmankaikkeudessa on vähintään yhdeksän ulottuvuutta. Tuore tutkimus ennustaa, että mahdolliset lisäulottuvuudet voivat paljastua jo parin vuoden päästä tehtävillä painovoima-aaltojen mittauksilla."

https://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/todis...

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21931
27/19 | 

jussipussi kirjoitti:
Edetään  mittaamalla.

"Todisteet ylimääräisistä ulottuvuuksista voidaan saada jo parin vuoden päästä

Säieteorian mukaan maailmankaikkeudessa on vähintään yhdeksän ulottuvuutta. Tuore tutkimus ennustaa, että mahdolliset lisäulottuvuudet voivat paljastua jo parin vuoden päästä tehtävillä painovoima-aaltojen mittauksilla."

https://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/todis...


Onko hiukkasvärähtelyssä kyse tilan lisäulottuvuudesta tai magnetismissa? Säikeiden värähtelyn matemaattiset edellytykset saattavat osua fysikaalisiin ilmiöihin tai sitten ei. Hyvä, että mittaillaan.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21931
28/19 | 

Kleinin pullo -topologiassa saattavat ilmiöt hyödyntää duaalisuuden ja tilaulottuvuuksien yhdistelmää niin, että lisävapausasteet onnistuvat normaalissa 4-ulotteisessa avaruusajassa + dualiteetti.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

MrNewTime
29/19 | 

"Koska seitsemää lisäulottuvuutta ei koskaan ole havaittu, oletetaan, että ne ovat käpertyneet kokoon äärettömän pieniksi niin sanotuiksi Calabin–Yaun avaruuksiksi. Kokeellisesti on vaikeaa tutkia ulottuvuuksia, jotka – ainakin meidän kaikkeudestamme nähtynä – ovat niin pieniä."

http://tieku.fi/maailmankaikkeus/universumin-arvoitus-montako-ulottuvuut...

Eihän tilaulottuvuuksilla ole mitään tekemistä tilavuuden kanssa.

3 D avaruus on ei yhtään mitään. Ei se avaruus voi käpertyä, laajentua tai kaareutua.

Avaruudessa liikkuu erillisiä systeemejä jotka voivat laajentua, käpertyä jne.

Ihme touhua.

Ylimääräiset tilaulottuvuudet ovat täysin hatusta tempaistuja käsitteitä joita ei voi kuvailla millään tavalla, saatikka että niitä voisi tutkia tieteellisesti.

MrNewTime

MrNewTime
30/19 | 

1000 vuotinen häpeä suomalaisuudelle / tiede.fi

Tiede.fi keskusteluissa ei saa esittää
näkemyksiään maailmankaikkeudesta. Kirjoitusoikeudet poistetaan.

Valon luonne savolaisittain.

Atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. laajenevan valon luonne.

Laajenevat fotonit ovat vain pieni osa laajenevaa valoa.

Ne ovat laajenevan valon laajenevien aaltojen vaahtopäitä.

Meidän laitteet eivät voi rekisteröidä laajenevan valon aaltoja, eikä niitä laajenevia tihentymiä joista laajenevan valon aallot koostuvat.

Laajenevan fotonin syntymiseen tarvitaan ziljoonittain näitä laajenevia tihentymiä joista laajenevat valon aallot koostuvat.

Vastaan työntyvä laajeneva työntävä voima voi saada ziljoonat erilliset valon aallon laajenevat tihentymät laajenemaan räjähdyksenomaisesti, jolloin niistä yhdistyy rekisteröitävissä oleva laajeneva fotoni.

Valon ns. massatiheysaalto selittyy valon pimeillä laajenevilla aalloilla, joilla on massaa paljon enemmän kuin näiden pimeiden aaltojen vaahtopäillä eli laajenevilla fotoneilla!

On tietysti hyvä ymmärtää että tätä massiivista pimeää laajenevaa valoa työntyy joka suunnasta joka suuntaan sen mukaisesti miten laajenevat atomien ytimet sitä keskenään kierrättävät! ☺

Eli laajenevista atomien ytimistä työntyy koko ajan ulos laajenevaa työntävää voimaa joka on meille pimeää valoa aaltoina ja josta sopivissa olosuhteissa syntyy uusia laajenevia elektroneja, laajenevia fotoneita jne, sen mukaan millaista laajenevaa työntävää voimaa aallot alkumatkastaan kohtaavat.

Terveiset teille, Mikko Partanen, Teppo Häyrynen, Jani Oksanen ja Jukka Tulkki.

MrNewTime

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21931
31/19 | 

https://www.quora.com/What-if-the-universe-is-shaped-like-a-Klein-bottle

Tuossa on keskustelua aiheesta. Peilikuvahiukkasia ei tarvita, kun aika muodostuu peilikuvakäännöksistä ja hiukkasrakenne resonoi sitä. Kleinin pullon 2d-pinta on holografisen periaatteen mukainen vuorovaikutusrakenteen horisontti; mm. vastakkaiset varaukset eivät havaitse toisiaan vuorovaikutuksella vaan putoavat toisiaan kohti holografisen gravitaatioinertiavirran mukaan pelkästään. Noin muodostuisivat aineen perusrakenteet. Hadroneissa valenssikolmikko sekä osin mittaa toisiaan (hylkiminen) että putoaa (veto) Planckin perus-spin1/2-mittakaavassa tikittäen vuorojärjestyksessä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Veli Ponteva
Liittynyt26.5.2016
Viestejä954
32/19 | 

Israelilainen fyysikko Almos Ori sai Nobelin, kun hän todisti, että maailmankaikkeus on munkkirinkilä.

Joopa joo. Pitäisi päästä objektin ulkopuolelle, ennen kuin siitä voi sanoa juuta taikka jaata.

Tässä mielessä myös suhteellisuusteoria on hullu, koska se yrittää todistaa mailmankaikkeudesta - sen alusta ja lopusta jotain.

Selkärankaisten laskupää on yhtä hyvä kuin pikkulasten – jotkin osaavat jopa yhteen- ja vähennyslaskua

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21931
33/19 | 

Tarkoittanet Amos Oria (ei Almos). Ei liene Nobel-palkittu. Eikä kaikkeutta ole osoitettu "munkkirinkiläksi". Orin havitelmat aikakoneesta ovat luonnollisesti haihattelua.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Konsta Vauhkonen
36/19 | 

Joo, sinulla on asia. Uskon, että universumi on ääretön. En voi sanoa, että olen tieteellinen mies, vaan ajattelen kaikkia niitä rinnakkaisia ulottuvuuksia, jotka mahdollisesti ovat olemassa. Vaikka se onkin äärellinen, mielestämme on mahdotonta saada selville, kuinka suuri se todella on. Jopa muutamien kuvitteellisten tekniikoiden kanssa olisi mahdotonta tutkia kaikkea silmän kautta. Vain kaukaa. Avaruus on villi paikka, jonka ajattelen. Mutta siinä on niin paljon romanttista ... Muista ajankohdat, kun olit katsomassa aloittelijoina kuin poika ja unelmoi olla kosmonautti ...

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla