Kaiken teoria kuvaa niin elotonta kuin elollista luontoa pienimmästä kvantista kosmiseen kokonaisuuteen. Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons.</span>
Kaiken teoria kuvaa niin elotonta kuin elollista luontoa pienimmästä kvantista kosmiseen kokonaisuuteen. Kuva: Wikimedia Commons.

Alkuräjähdyksestä säteilee tietoa perimmäisistä luonnonlaeista.

Nykytiedon mukaan luonnon toiminta perustuu neljään voimaan: painovoimaan, sähkömagnetismiin sekä heikkoon ja vahvaan ydinvoimaan. Erillisiltä vaikuttavien voimien uskotaan kuitenkin vain ilmentävän yhden perusvoiman eri puolia. Teoreetikon unelma on voimat yhdistävä kaiken teoria, joka selittäisi kaikki tunnetut ilmiöt ja ennustaisi onnistuneesti uusia.

Kaiken teoriasta vihjaavat monenlaiset perusvoimien yhtäläisyydet. Eräs kiinnostava yhtäläisyys on eri voimien samankaltainen käyttäytyminen kiihtyvän liikkeen aikana: Sähkömagnetismin teorian mukaan kiihtyvä sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisia aaltoja. Painovoimateorian mukaan kiihtyvä massa synnyttää puolestaan painovoima-aaltoja.

Sähkömagnetismin ennustamat aallot on havaittu lukemattomissa kokeissa, ja teorian kiistaton vahvistus on sähkömagneettisten aaltojen sovellusten varaan rakennettu yhteiskuntamme. Sähkömagnetismia 1000000000000000000000000000000000000 kertaa heikomman painovoiman aaltojen havaitseminen vaatii sen sijaan äärimmäistä mittaustarkkuutta, minkä ensimmäisenä saavuttivat kaksoistähden kiertoajan muutosta 70-luvulla havainnoineet fyysikot Russell Hulse ja Joseph Taylor. Heidän työnsä palkittiin Nobelilla vuonna 1993.

Viime viikolla julkaistut BICEP-teleskoopin mittaukset kosmisen mikroaaltotaustan polarisaatiosta viittaavat siihen, että painovoima-aaltoja syntyi myös maailmankaikkeuden varhaisimpina hetkinä. Todennäköisyys havaita yhtä vahva signaali sattumalta pelkässä kohinassa on alle 0.0001%, joten löydöksen epävarmuus liittyy ainoastaan tulkinnallisiin oletuksiin ja muihin systemaattisiin virhelähteisiin. Vahvistuessaan havainto olisi poikkeuksellisen arvokas erityisesti kaiken teoriaan tähtäävän tutkimuksen kannalta, ainakin kahdesta syystä: 

1. Painovoima-aallot syntyvät kiihtyvistä massoista, joten havainto kertoo maailmankaikkeuden laajenemisen olleen varhaisimpina hetkinään kiihtyvää. Tunnettu massojen välinen vetovoima ainoastaan hidastaa laajenemista, joten kiihtyvän laajenemisen selittämiseen tarvitaan uutta teoriaa. Havainto toimii siten ainutlaatuisena, tehokkaasti erilaisia kaiken teorian ehdokkaita karsivana testinä.

2. Havainnon mukaan maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtynyt nimenomaan äärimmäisellä energialla, joka on vähintään 1000000000000 kertaa LHC:n hiukkaskiihdyttimellä saavutettavaa energiaa suurempi. Tällaisissa ääriolosuhteissa painovoiman kvantti-ilmiöiden odotetaan olevan merkittäviä. Niinpä havainto antaa tietoa kvanttipainovoimasta, jonka selittäminen on eräs kaiken teorian keskeisimmistä tavoitteista. Kvanttipainovoiman tuntemus voi auttaa myös ennustamaan kosmologisen luonnonvalinnan edellyttämää luonnonvakioiden muutosta.

Monimutkaisiin tieteellisiin tutkimuksiin voi luottaa, kun huolehditaan että päättelyketjun jokainen lenkki toimii erikseen. BICEP:n polarisaatiomittausten kohdalla moni lenkki edellyttää vielä vahvistusta: Onko mittalaitteiston kaikki virhelähteet huomioitu? Onko havaittu polarisaatio todella peräisin varhaisesta maailmankaikkeudesta? Onko painovoima-aallot ainoa mahdollinen havaitun polarisaation tulkinta? Ovatko myöhemmin tänä vuonna julkaistavat Planck-satelliitin polarisaatiomittaukset BICEP:n havaintojen kanssa yhdenmukaiset?

Näihin kysymyksiin odotetaan selvennystä jo kuluvan vuoden aikana. Maailmankaikkeudessa eletään jännittäviä aikoja.

Kommentit (53)

Pohdiskeleva
Liittynyt27.2.2014
Viestejä273
54/53 | 

"Nykytiedon mukaan luonnon toiminta perustuu neljään voimaan: painovoimaan, sähkömagnetismiin sekä heikkoon ja vahvaan ydinvoimaan. Erillisiltä vaikuttavien voimien uskotaan kuitenkin vain ilmentävän yhden perusvoiman eri puolia. Teoreetikon unelma on voimat yhdistävä kaiken teoria, joka selittäisi kaikki tunnetut ilmiöt ja ennustaisi onnistuneesti uusia."

Mikä muu tuo yksi voima voisi olla kuin työntävä voima?

Mitä muuta me oikeasti havaitsemme kuin liikettä?

Liike on aina työntävää voimaa ja muita voimia ei ilmiöiden selittämiseen tarvita!

Ei ole vaikea ymmärtää ettei fysiikan kaiken teoria tule sisältämään sellaisia käsitteitä kuin laajeneva avaruus, kaareutuva avaruus, ylimääräiset tilaulottuvuudet jne!

Tila / avaruus on luonnollisesti aina ollut olemassa ikuisena ja äärettömän paikkana joka itsessään on ei yhtään mitään eli niin ettei se tila / avaruus jossa konkreettisesti olemassa olevaa asiaa työntyy joka suunnasta joka suuntaan, muutu itse millään tavalla tai vaikuta mihinkään millään tavalla!

Se että liikettä on aina ollut, on nyt ja tulee aina olemaan, tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä että tavalla tai toisella tämä konkreettisesti olemassa oleva asia josta kaikki pohjimmiltaan koostuu, kierrättää itse itseänsä ikuisessa ja äärettömässä avaruudessa joka on ei yhtään mitään!

Joillakin alueille työntyessään se joutuu alueelle jossa siinä oleva asia puristuu tiheämmäksi ja tuollaisilta alueilta pois työntyessään se laajenee / hajaantuu vähemmän tiheäksi, kohdistaen hajaantumisensa / laajenemisensa työntävänä voimana sinne mistä on työntymässä pois päin ja juuri tuolla työntävällä voimalla sinne ulkoapäin työntyvä taas puristuu tiheämmäksi asiaksi, vain jotta se tulee syrjäytetyksi sinne myöhemmin työntyvän toimesta pois päin tuolta alueelta ja näin siletä pois työntyessään se taas pääsee hajaantumaan vähemmän tiheäksi, jolloin sen vauhti samalla kiihtyy pois päin tuolta alueelta kohti joitakin vastaavia alueita jonne päästyään sen vauhti on taas kiihtynyt hyvin nopeaksi ja näin se saa kohtaamansa tiheän asian räjähtämään / hajaantumaan isommalle alueelle, jolloin se kohdistaa laajenemisensa liikerataansa nähden taakse päin eli sille alueelle jonne se erittäin nopea työntyy, hidastaen vauhtiansa jne!

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! :) Hyvää jatkoa kaikille! Minun kirjoitusoikeudet on taas poistettu, joten en voi ikävä kyllä jatkaa ajatusten vaihtoa. Miksi mode poistaa kirjoitusoikeudet, sitä en tiedä! Vapaa sana ei sikäli toteudu tiede.fi keskusteluissa! Joko hyväksyt nykyiset teoriat tai sitten sinut työnnetään täältä pois! Näin tää näyttäisi tällä hetkellä työntyvän tiede.fi keskusteluissa?

psv
Liittynyt27.11.2013
Viestejä362
55/53 | 

"Sähkömagnetismin teorian mukaan kiihtyvä sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisia aaltoja. Painovoimateorian mukaan kiihtyvä massa synnyttää puolestaan painovoima-aaltoja."

Ajatus aalloista pakottaa kysymään, mikä sitten aaltoilee. Fyysikkoyhteisön mielipide suppeamman suhteellisuusteorian syntymisen ja sitä edeltäneen Michelsonin-Morleyn kokeen   jälkeen oli kauan se, että eetteriä ei tarvita - vaikka Einstein olikin sitä mieltä, että painovoimasta ei voi lainkaan puhua olettamatta eetteriä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Michelsonin%E2%80%93Morleyn_koe

https://www.google.fi/search?q=electromagnetic+waves+pictures&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sXUwU8udDOeU4AT9zoCgDg&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1600&bih=719

https://www.google.fi/search?q=einstein+gravity+aether&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=b3QwU5X2OISK4ATT-IHYBw&ved=0CEsQsAQ4FA&biw=1600&bih=719#imgdii=_

Nimi "etteri" on nyttemmin hylätty, mutta nykyisin jo varmaan aika monet fyysikot ajattelevat Einsteinin tavoin jonkin aaltoja ja energiaa kuljettavan "substanssin", johon vuorovaikutuksetkin perustuvat, olevan olemassa.

Hagen Kleinert ja muutkin ovat kehitelleet eetterin korvaavaa "Maailmankide" -mallia, jonka sub-planckiset objektit olisivat topologisia defektejä. Muistelen lukeneeni jostain, että jo Newton ajatteli maailmaa kiteenä..

https://www.google.fi/#q=hagen+kleinert+world+crystal&start=0

Joskus 80-luvun alussa oli Physics Lettersissä jonkun aivan tunnetun (F:llä alkavan?) fyysikon kirjoitus, josta lyhyen silmäilyn perusteella sain sen hieman hataran käsityksen, että suuri määrä fotoneita voi muuttaa painovoiman loitontavaksi..

Kleinertin lisäksi vakuumin rakenteen teorioita ovat kehitelleet mm. GPS-paikantimen periaatteen keksijä F.Winterberg sekä monet supratilaisen eetterin kannattajat.

Arto Annilan painovoimateoria on aivan omaa luokkaansa rakentuessaan vaihe vaiheelta luonnon syvimpiin periaatteisiin ja niiden toimintaan maailman fotonitaustassa

http://www.helsinki.fi/~aannila/arto/tangled.pdf

http://www.helsinki.fi/~aannila/arto/

 

 

 

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
56/53 | 
psv

"Sähkömagnetismin teorian mukaan kiihtyvä sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisia aaltoja. Painovoimateorian mukaan kiihtyvä massa synnyttää puolestaan painovoima-aaltoja."

Ajatus aalloista pakottaa kysymään, mikä sitten aaltoilee. Fyysikkoyhteisön mielipide suppeamman suhteellisuusteorian syntymisen ja sitä edeltäneen Michelsonin-Morleyn kokeen   jälkeen oli kauan se, että eetteriä ei tarvita - vaikka Einstein olikin sitä mieltä, että painovoimasta ei voi lainkaan puhua olettamatta eetteriä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Michelsonin%E2%80%93Morleyn_koe

https://www.google.fi/search?q=electromagnetic+waves+pictures&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sXUwU8udDOeU4AT9zoCgDg&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1600&bih=719

https://www.google.fi/search?q=einstein+gravity+aether&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=b3QwU5X2OISK4ATT-IHYBw&ved=0CEsQsAQ4FA&biw=1600&bih=719#imgdii=_

Nimi "etteri" on nyttemmin hylätty, mutta nykyisin jo varmaan aika monet fyysikot ajattelevat Einsteinin tavoin jonkin aaltoja ja energiaa kuljettavan "substanssin", johon vuorovaikutuksetkin perustuvat, olevan olemassa.

Hagen Kleinert ja muutkin ovat kehitelleet eetterin korvaavaa "Maailmankide" -mallia, jonka sub-planckiset objektit olisivat topologisia defektejä. Muistelen lukeneeni jostain, että jo Newton ajatteli maailmaa kiteenä..

https://www.google.fi/#q=hagen+kleinert+world+crystal&start=0

Joskus 80-luvun alussa oli Physics Lettersissä jonkun aivan tunnetun (F:llä alkavan?) fyysikon kirjoitus, josta lyhyen silmäilyn perusteella sain sen hieman hataran käsityksen, että suuri määrä fotoneita voi muuttaa painovoiman loitontavaksi..

Kleinertin lisäksi vakuumin rakenteen teorioita ovat kehitelleet mm. GPS-paikantimen periaatteen keksijä F.Winterberg sekä monet supratilaisen eetterin kannattajat.

Arto Annilan painovoimateoria on aivan omaa luokkaansa rakentuessaan vaihe vaiheelta luonnon syvimpiin periaatteisiin ja niiden toimintaan maailman fotonitaustassa

http://www.helsinki.fi/~aannila/arto/tangled.pdf

http://www.helsinki.fi/~aannila/arto/ 

Minkälaisia ennusteita nämä teoriat antavat kosmisen taustasäteilyn polarisaatiospektrille?

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
57/53 | 
Pohdiskeleva

Mitä muuta me oikeasti havaitsemme kuin liikettä?

Aistien toiminta perustuu sähkömagneettiseen vuorovaikutukseen: silmät havaitsee valoa, korvat, iho, kieli ja nenä molekyylien törmäyksiä.

Pohdiskeleva
Liittynyt27.2.2014
Viestejä273
58/53 | 

Eli liikkuvat fotonit välittävät infoa liikkuvista kohteista? Ja liikkuvat molekyylit välittävät infoa liikkuvista kohteista? Jos joku asia laajenee, niin ainakin sellaiset tihentymät kykenevät laajenemaan joissa on konkrettisesti olemassa olevaa asiaa ja joiden sisälle työntyy / liikkuu koko ajan lisää sitä asiaa jota niissä jo on! Mutta miten avaruus laajenee? Mihin laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Mikä on se mekanismi joka saa avaruuden laajenemaan? Anteeksi jos olen jo kysynyt sinulta tätä, mutta olisi mukava kuulla onko olemassa minkäänlaista yristystä selittää sitä mihin se laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Väitän että minkä tahansa havaittavan aineellisen laajeneminen, oli se sitten millaista laajenemista tahansa, perustuu laajenevan kappaleen sisäiseen liikkeeseen / paineeseen eli työntävään voimaan joka saa aineen hajaantumaan isommalle alueelle jo olemassa olevaan avaruuteen! Mutta mihin sen laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Koostuuko laajeneva avaruus jostakin olemassa olevasta asiasta kuten aine ja jos koostuu, sijaitseeko laajeneva avaruus jossakin tausta-avaruudessa jossa se laajenee vai miten se menee?

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! :) Hyvää jatkoa kaikille! Minun kirjoitusoikeudet on taas poistettu, joten en voi ikävä kyllä jatkaa ajatusten vaihtoa. Miksi mode poistaa kirjoitusoikeudet, sitä en tiedä! Vapaa sana ei sikäli toteudu tiede.fi keskusteluissa! Joko hyväksyt nykyiset teoriat tai sitten sinut työnnetään täältä pois! Näin tää näyttäisi tällä hetkellä työntyvän tiede.fi keskusteluissa?

Penttinen
Liittynyt31.12.2013
Viestejä29
59/53 | 

Asioiden yksinkertaistaminen ja konkretia voisivat tuottaa selkeämpiä yhteensopivuustuloksia.  Esimerkiksi sähkömagneettista säteilyä ei ole olemassa, on vain fotoneita ja hiukkasia. Kestomagneettikin selittyy nykyisin fotoneilla, vuoputkilla.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
60/53 | 
Pohdiskeleva
Eli liikkuvat fotonit välittävät infoa liikkuvista kohteista? Ja liikkuvat molekyylit välittävät infoa liikkuvista kohteista? Jos joku asia laajenee, niin ainakin sellaiset tihentymät kykenevät laajenemaan joissa on konkrettisesti olemassa olevaa asiaa ja joiden sisälle työntyy / liikkuu koko ajan lisää sitä asiaa jota niissä jo on! Mutta miten avaruus laajenee? Mihin laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Mikä on se mekanismi joka saa avaruuden laajenemaan? Anteeksi jos olen jo kysynyt sinulta tätä, mutta olisi mukava kuulla onko olemassa minkäänlaista yristystä selittää sitä mihin se laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Väitän että minkä tahansa havaittavan aineellisen laajeneminen, oli se sitten millaista laajenemista tahansa, perustuu laajenevan kappaleen sisäiseen liikkeeseen / paineeseen eli työntävään voimaan joka saa aineen hajaantumaan isommalle alueelle jo olemassa olevaan avaruuteen! Mutta mihin sen laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Koostuuko laajeneva avaruus jostakin olemassa olevasta asiasta kuten aine ja jos koostuu, sijaitseeko laajeneva avaruus jossakin tausta-avaruudessa jossa se laajenee vai miten se menee?

Tieteen kanta avaruuden laajenemiseen on selvä: avaruuden laajeneminen ilmenee havainnoissa esimerkiksi galakseista ja alkuräjähdyksestä tulevan valon punasiirtymänä, eli aallonpituuden muutoksena. Valo on se, jota voimme suorimmin (tai vähiten epäsuorasti) havaita, joten sen aallonpituuden muutos lienee tieteellisin tapa määritellä avaruuden laajeneminen.

Filosofian kannalta avaruuden käsitteen sanallinen määritteleminen on sitten oma kielipelinsä. Jotkut tykkäävät kutsua avaruutta tapahtumien välisten etäisyyksien abstraktioksi. Voit siis aivan hyvin ajatella, että avaruutta ei ole olemassa, jos se tuntuu luontevalta.

Pohdiskeleva
Liittynyt27.2.2014
Viestejä273
61/53 | 

hyvä, minä todellakin ajattelen että avaruus on ei yhtään mitään, mutta niin se silti on olemassa! Avaruus siis on olemassa, niin että se on, olematta yhtään mitään! Väitän ettei yksikään fotoni kykene liikkumaan eri nopeudella kuin muut samaan työntyvä fotonit, ei ainakaan kovin kauan aikaa, koska fotonit kierrättävät keskenään sitä asiaa jota niissä on ja samalla ne tulevat kontrolleineeksi toistensa liikenopeutta! Ja näin ns. valon yleinen punasiirtymä selittyisi siten että uudet fotonit liikkuisivat nopeammin kuin vanhat muista superjoukoista peräisin olevat fotonit ja koska ne alkaisivat kierrättämään itsessään olevaa asiaa samaan suuntaan työntyvien vanhojen muista superjoukoista peräisin olevien fotoneiden kanssa, ne saisivat niiden vauhdin kiihtymään samaksi kuin omansa ja näin vanhojen fotoneiden vauhti kiihtyisi samaksi kuin niiden oma vauhti ja samalla vanha valo ns yleisesti punasiirtyisi! Jos kerta havaitaan että valo kokee muutoksen matkansa aikana, niiin miksi oletetaan että muutksen kokisi avaruus?

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! :) Hyvää jatkoa kaikille! Minun kirjoitusoikeudet on taas poistettu, joten en voi ikävä kyllä jatkaa ajatusten vaihtoa. Miksi mode poistaa kirjoitusoikeudet, sitä en tiedä! Vapaa sana ei sikäli toteudu tiede.fi keskusteluissa! Joko hyväksyt nykyiset teoriat tai sitten sinut työnnetään täältä pois! Näin tää näyttäisi tällä hetkellä työntyvän tiede.fi keskusteluissa?

Pohdiskeleva
Liittynyt27.2.2014
Viestejä273
62/53 | 

ps. Jäi vielä vaivaamaan se että jos avaruutta ei ole olemassa, niin miten sen voi ajatella laajenevan? Ja sekin että onko kukaan laajenevaan avaruuteen uskova yrittänyt kehittää teoriaa siitä mihin sen laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Jos aineen laajenemisen ajatellaan perustuvan aineen sisäiseen liikkeeseen / paineeseen / työntävään voimaan joka saa aineen hajaantumaan ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen isommalle alueelle, niin voidaanko avaruuden laajenemisen syytä selittää vastaavalla tavalla ja jos ei voida, onko se todellakin tiedeyhteisölle ihan ok asia?

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! :) Hyvää jatkoa kaikille! Minun kirjoitusoikeudet on taas poistettu, joten en voi ikävä kyllä jatkaa ajatusten vaihtoa. Miksi mode poistaa kirjoitusoikeudet, sitä en tiedä! Vapaa sana ei sikäli toteudu tiede.fi keskusteluissa! Joko hyväksyt nykyiset teoriat tai sitten sinut työnnetään täältä pois! Näin tää näyttäisi tällä hetkellä työntyvän tiede.fi keskusteluissa?

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
63/53 | 

Teppo Mattson: Minkälaisia ennusteita nämä teoriat antavat kosmisen taustasäteilyn polarisaatiospektrille?

Niin psv, paitsi taustasäteilyn polarisaatiospektri, niin taustasäteilyn spektrin akustisten piikkien (acoustic peaks) selitykset vaihtoehtoteorioissa.

sivusta 10 eteenpäin:http://mwhite.berkeley.edu/BAO/bao_iucca.pdf

https://www.cfa.harvard.edu/~deisenst/acousticpeak/acoustic_physics.html

http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept02/Reid/Reid5_2.html

http://background.uchicago.edu/~whu/intermediate/intermediate.html

 

 

psv
Liittynyt27.11.2013
Viestejä362
64/53 | 
Lentotaidoton

Teppo Mattson: Minkälaisia ennusteita nämä teoriat antavat kosmisen taustasäteilyn polarisaatiospektrille?

Niin psv, paitsi taustasäteilyn polarisaatiospektri, niin taustasäteilyn spektrin akustisten piikkien (acoustic peaks) selitykset vaihtoehtoteorioissa.

Uusimpia tuloksia kuten akustisia piikkejä ei kukaan liene vielä pohtinut teoriassaan. Jotain taustasäteilystä tosin jokainen teoria sanoo, kuten pian aion esitellä.

Sitä ennen tuli mieleen epätieteellinen mutta varmaan matematisoitavissa oleva ajatus, kuinka maailma olisi voinut syntyä (BB:stä tai ilman) spontaanien symmetriarikkojen ja niihin liittyvän Umezawan skenaarion tuloksena epähomogeenisuuden puolestaan seuratessa symmetriarikkoon ja siihen liittyvään menetetyn vapausasteen ilmenemisestä "jalostetussa" muodossa, topologisena defektinä (U:n skenaario).

Ana kun joku jalostettu muoto, esim. atomin osat, ilmenisi, tapahtuisi myös energian tihkuntaa ja itseorganisaatiotilan tai fraktaalin muodostumista, mihin piikit perustuisivat. 

(Umezawan skenaarioon perustuisi myös esim. biologisten rakenteiden kuten tuhansien erilaisten molekyylimoottorien syntyminen)  

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
65/53 | 

psv: Uusimpia tuloksia kuten akustisia piikkejä ei kukaan liene vielä pohtinut teoriassaan. Jotain taustasäteilystä tosin jokainen teoria sanoo, kuten pian aion esitellä.

 

Eivät akustiset piikit ole mitään ”uusimpia tuloksia”. Ne olivat siellä jo ensimmäisistä ilmapallokokeista lähtien (Boomerang) jne. Siis vuosikymmeniä sitten. Ne ovat vain uusien luotainten (ja nyös maanpäällisten kokeiden takia) tarkentuneet vuosi vuodelta. Akustiset piikit ovat olleet selvää  ”teoriaa” jo kauan. Jos viitsit edes vilkaista laittamiani viitteitä.

Pohdiskeleva
Liittynyt27.2.2014
Viestejä273
66/53 | 

käisttääkseni jotkut kosmologit epäilevät näitä todisteita vai epäilevätkö he inflaation omaisesti laajenevaa avaruutta ylipäänsä. Huono englanti. Google: cosmologists cast doubt on inflation evidence

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! :) Hyvää jatkoa kaikille! Minun kirjoitusoikeudet on taas poistettu, joten en voi ikävä kyllä jatkaa ajatusten vaihtoa. Miksi mode poistaa kirjoitusoikeudet, sitä en tiedä! Vapaa sana ei sikäli toteudu tiede.fi keskusteluissa! Joko hyväksyt nykyiset teoriat tai sitten sinut työnnetään täältä pois! Näin tää näyttäisi tällä hetkellä työntyvän tiede.fi keskusteluissa?

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
67/53 | 
Pohdiskeleva
Jos kerta havaitaan että valo kokee muutoksen matkansa aikana, niiin miksi oletetaan että muutksen kokisi avaruus?

Valon aallonpituuden muutoksen tulkinta avaruuden laajenemisesta johtuvaksi on peräisin yleisestä suhteellisuusteoriasta, joka yksinkertaisimpana tunnettuna teoriana ennustaa kaikki valossa havaitut muutokset oikein.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
68/53 | 
Pohdiskeleva
Jäi vielä vaivaamaan se että jos avaruutta ei ole olemassa, niin miten sen voi ajatella laajenevan? Ja sekin että onko kukaan laajenevaan avaruuteen uskova yrittänyt kehittää teoriaa siitä mihin sen laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu?

Avaruuden laajeneminen tarkoittaa galaksien välisen etäisyyden kasvamista. Etäisyyksien kasvu ei riipu kenenkään filosofisesta kannasta kysymykseen siitä, onko avaruus itsessään "oikeasti" olemassa.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
69/53 | 
Pohdiskeleva
käisttääkseni jotkut kosmologit epäilevät näitä todisteita vai epäilevätkö he inflaation omaisesti laajenevaa avaruutta ylipäänsä. Huono englanti. Google: cosmologists cast doubt on inflation evidence

BICEP:n löydöksen epävarmuudet liittyvät kysymyksiin, jotka tekstissäni mainitsin. Tiedotusvälineissä toki esiintyy tyypillistä mielipiteiden aaltoilua, mutta luotettavia vastauksia näihin kysymyksiin saataneen odotella ainakin viikkoja tai kuukausia.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
70/53 | 
Teppo Mattsson

Avaruuden laajeneminen tarkoittaa galaksien välisen etäisyyden kasvamista. Etäisyyksien kasvu ei riipu kenenkään filosofisesta kannasta kysymykseen siitä, onko avaruus itsessään "oikeasti" olemassa.

Itse asiassa meillä on vahvat viitteet, että kolmiulotteisen tilan täyttää tyhjiöenergia ja yleisen suhteellisuusteorian pioneerityön tuloksena tiedämme, ettei kappaleiden välillä ole mitään selvää gravitaatiovuorovaikutusta, vaan liikegeometriamuutokset välittyvät avaruuden tila-aika-kentän välityksellä.

Painovoima-aallot lienevät siten hyvinkin tavallisten ääniaaltojen kaltaisia, joissa ei siirry kvantittunutta poikittaiskomponenttia, joka voisi säilyä aallonpituuden mittakaava-alkiona. Voisiko olla muuta perusteltua johtopäätöstä? Ainakin nykyisessä energiatiheydeltään diversioituneessa kaikkeudessa tasoittunevat seisovaksi/suuntautumattomaksi aaltoliikkeeksi, jota näyttää olevan miltei mahdoton mitata...

Todennäköisemmältä vaikuttaa se, että gravitaatiomuutokset ovat ulotteisen kappaleen osasten vuorovaikutusta paikallisen kaareutuneen avaruusajan dynamiikan kanssa, jolloin ajatellut gravitaatioaallotkin ovat seuraus, eivät syy, jolla muutokset viestittyvät kappaleiden välillä. Varsinainen kaarevuutta määrittävä vuorovaikutusaallokko olisikin itse avaruuden ja gravitoivan kohteen välistä kausaliteetin säilyttämisen alaista muovausta. Siinä tapauksessahan järjestelmistä ulospäin välittyisi vain pallosymmetrinen aallokko keskipisteenä järjestelmän massakeskipiste, mutta sisäisesti avaruuden dynamiikan muutokset vaatisivat tyhjiöenergialtakin hitautta pysyäkseen johdonmukaisessa järjestyksessä. Tästä seuraa puolestaan gravitoivan energiasisällön (toistaiseksi tunnistamaton) kenttä, joka voisi selittää suht kattavasti havaitun pimeän massan.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

IkuistaRakkautta
Liittynyt28.3.2014
Viestejä7
71/53 | 

"Pohdiskeleva
   
    "Jäi vielä vaivaamaan se että jos avaruutta ei ole olemassa, niin miten sen voi ajatella laajenevan? Ja sekin että onko kukaan laajenevaan avaruuteen uskova yrittänyt kehittää teoriaa siitä mihin sen laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu?"

Avaruuden laajeneminen tarkoittaa galaksien välisen etäisyyden kasvamista. Etäisyyksien kasvu ei riipu kenenkään filosofisesta kannasta kysymykseen siitä, onko avaruus itsessään "oikeasti" olemassa."

Minun mielestäni riippuu.

Ensinnäkin avaruus on tietysti olemassa! Kaikki havaittava liikkuu avaruudessa ja avaruudessa liikkuvat myös hiukkaset jotka välittävät infoa havaittavista kohteista ja juuri siksi ne voidaan havaita! Kyse on siitä onko avaruudella itsellään kykyä muuttua ja vaikuttaa asioihin vai ei!

1. OSP mallin mukainen avaruus on ei yhtään mitään ja silloin havaittu valon yleinen punasiirtymä ei perustu avaruuden laajenemiseen!

2. Käsittääkseni alkuräjähdysteorian mukaan superjoukot loittonevat toisistansa liikkumatta toisistansa pois päin ja tämä perustuisi siihen  että avaruus laajenee, mutta niin ettei se laajene ulospäin jo olemassa olevaan avaruuteen? Kun alkuräjähdysteorian kannattajalta kysyy miten se avaruus sitten laajenee, ei yleensä saa vastaukseksi mitään muuta kuin matemaattisia kaavoja. Mutta kai sille avaruuden laajenemiselle joku syy on olemassa, jos se siis ylipäätään laajenee?

Aineen laajeneminen ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen on hyvin helppo kuvailla. laitetaan ihmisiä avaruuteen heittelemään palloja toisillensa. Ihminen joka heittää pallon, lähtee itse työntymään toiseen suuntaan ja se joka ottaa pallon kiinni, työntyy pois päin pallon heittäjästä jne. Jos ihmisryhmä saa itselleen ulkoapäin koko ajan enemmän ja enemmän palloja joita he heittävät toisiansa kohti, heidän loittonemisensa kiihtyy ja se siis perustuu vain ja ainostaan liikkeeseen jo olemassa olevassa avaruudessa!

Mihin laajenevan avaruuden laajeneminen perustuu? Onko kukaan yrittänyt kehittää teoriaa sille mikä on se mekanismi millä avaruus laajenee?

Hyvää jatkoa sinulle, minun kirjoitusoikeudet todennäköisesti poistetaan heti kohta. pahoitteluni siitä meille kaikille!

jatkan keskustelua täällä

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?p=15782722&posted=1#post15782722

Yleisemmin täällä

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/forumdisplay.php?f=340

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! Eläköön vapaa sana! Rakkautta! Olemme ehkä ikuinen yksi joka kokee kaiken ja jos näin, niin silloin kaikki se mikä tulee tehtyä toisillemme, tehdäänkin itsellemme! Kohtele siis muita siten kuin haluaisit muiden kohtelevan itseäsi! Ps. Kirjoitusoikeuteni poistettiin noin klo. 15.00. En tiedä syytä, mutta se siitä vapaasta sanasta! Tämänkö takia ukkini taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta, kysyn vaan? Eläköön vapaa sana! Tosin tiede.fi keskusteluissa se on henkihieverissä tällä hetkellä! Nimimerkkini vaihtuu vain silloin kun edellisen kirjoitusoikeudet poistetaan! Joten minua on turha syyttää nimimerkin vaihdosta! Työnnyn takaisin uudella nimimerkillä jos koen sen tärkeäksi, mutta kirjoittaisin hyvin mielelläni yhdellä ja samalla nimimerkillä koko ajan, jos se minulle suotaisiin! On tuntunut usein pahalta kun muut nimimerkit ovat olleet ohjaamassa hoitoon ja lääkitykseen käyttäen sukunimeämme! Se tuntuu pahalta myös läheisistäni. Toisin he ja sadat ihmiset Kuopiossa tietävät etten tarvitse hoitoa tai lääkitystä! Olen ehkä yli-innokkaasti yrittänyt selvitellä sitä miten maailmankaikkeus oikeasti toimii, mutta vain siitä minua voidaan syyttää! Itse en voisi haukkua muita täällä olevia mielisairaiksi, enkä voisi kehoittaa heitä menemään hoitoon ja lääkitykseen! Jussipussin sanoin oleva paha ihminen, koska hän toivoi että joku läheiseni veisi minut lääkäriin. Se loukkasi minua todella paljon! Nyt hän epäilee minua sadistiksi! Siis minua joka haluaisi että minut hyväksyttäisiin tämän yhteisön jäseneksi eli että minua kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin ihmisiä täällä! Ps. Toivottavasti en ole keksinyt miten maailmankaikkeus oikeasti toimii! Se olisi ikävää suomalaisuuden kannalta! Myöhemmin muiden maiden ihmiset saisivat ihmetellä sitä miten minua on täällä kohdeltu! Tuntuu todella pahalta kun yhteisö johon on kuulunut, kääntää selkänsä ja hylkää, eikä kukaan heistä puolusta sinua! Juu juu, tiedän tiedän, en olisi saanut työntää ajatuksiani maailmankaikkeudesta niin innokkkaasti esiin, mutta minkäs teet, kun on iso tunne siitä että on oivaltanut jotakin tärkeää, niin halu jakaa tuo ilo on erittäin suuri! Joten pyydän teiltä kaikilta jotka olette kokeneet käytökseni elämäänne haitanneeksi, anteeksi! Hyvää jatkoa kaikille toivottaen! Ps. Olen silti edelleen täysin vakuuttunut ettei vetävää voimaa / kaareutuvaa avaruutta ole olemassa eli ettei niitä tarvita minkään ilmiön selittämiseen! En usko myöskään laajenevan avaruuden olemassa oloon! Minun mielestäni fotoneilla on tiheys, tilavuus, massa, sekä sisäinen liike / aika ja juuri siksi fotonit kykenevät kierrättämään keskenään itsessään olevaa asiaa ja sen takia valo myös ns. yleisesti punasiirtyy, sekä valon liikerata taipuu esim. Auringon ohituksen yhteydessä! Periaatteeni vuoksi aion jatkossakin työntyä.tänne jos koen sen tärkeäksi! En siksi että haluaisin loukata teidän kenenkään tunteita, vaan yksinkertaisesti siksi että jos olen oikeassa, minulla on velvollisuus yrittää kertoa ajatuksistani! Voin toki olla väärässäkin, mutta ei kai tuo olisi ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa kun joku ihminen on väärässä? JukteriS

IkuistaRakkautta
Liittynyt28.3.2014
Viestejä7
72/53 | 

Mielenkiintoinen juttu, mutta ei tuossakaan yritetä edes kertoa miten avaruudessa oleva energia saisi sen avaruuden laajenemaan ja vieläpä siten ettei se avaruus laajenisi ulos päin jo olemassa olevaan tilaan? Miksipä ei tuollainen kaiken taustan energia / liike voisi saada kvarkkeja laajenemaan koko ajan ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen? 

http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/kosminen-kangastus-voisi-selittaa-pimean-energian.html

Toivottavasti vain asiat / ajatukset riitelevät, ei ihmiset! Eläköön vapaa sana! Rakkautta! Olemme ehkä ikuinen yksi joka kokee kaiken ja jos näin, niin silloin kaikki se mikä tulee tehtyä toisillemme, tehdäänkin itsellemme! Kohtele siis muita siten kuin haluaisit muiden kohtelevan itseäsi! Ps. Kirjoitusoikeuteni poistettiin noin klo. 15.00. En tiedä syytä, mutta se siitä vapaasta sanasta! Tämänkö takia ukkini taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta, kysyn vaan? Eläköön vapaa sana! Tosin tiede.fi keskusteluissa se on henkihieverissä tällä hetkellä! Nimimerkkini vaihtuu vain silloin kun edellisen kirjoitusoikeudet poistetaan! Joten minua on turha syyttää nimimerkin vaihdosta! Työnnyn takaisin uudella nimimerkillä jos koen sen tärkeäksi, mutta kirjoittaisin hyvin mielelläni yhdellä ja samalla nimimerkillä koko ajan, jos se minulle suotaisiin! On tuntunut usein pahalta kun muut nimimerkit ovat olleet ohjaamassa hoitoon ja lääkitykseen käyttäen sukunimeämme! Se tuntuu pahalta myös läheisistäni. Toisin he ja sadat ihmiset Kuopiossa tietävät etten tarvitse hoitoa tai lääkitystä! Olen ehkä yli-innokkaasti yrittänyt selvitellä sitä miten maailmankaikkeus oikeasti toimii, mutta vain siitä minua voidaan syyttää! Itse en voisi haukkua muita täällä olevia mielisairaiksi, enkä voisi kehoittaa heitä menemään hoitoon ja lääkitykseen! Jussipussin sanoin oleva paha ihminen, koska hän toivoi että joku läheiseni veisi minut lääkäriin. Se loukkasi minua todella paljon! Nyt hän epäilee minua sadistiksi! Siis minua joka haluaisi että minut hyväksyttäisiin tämän yhteisön jäseneksi eli että minua kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin ihmisiä täällä! Ps. Toivottavasti en ole keksinyt miten maailmankaikkeus oikeasti toimii! Se olisi ikävää suomalaisuuden kannalta! Myöhemmin muiden maiden ihmiset saisivat ihmetellä sitä miten minua on täällä kohdeltu! Tuntuu todella pahalta kun yhteisö johon on kuulunut, kääntää selkänsä ja hylkää, eikä kukaan heistä puolusta sinua! Juu juu, tiedän tiedän, en olisi saanut työntää ajatuksiani maailmankaikkeudesta niin innokkkaasti esiin, mutta minkäs teet, kun on iso tunne siitä että on oivaltanut jotakin tärkeää, niin halu jakaa tuo ilo on erittäin suuri! Joten pyydän teiltä kaikilta jotka olette kokeneet käytökseni elämäänne haitanneeksi, anteeksi! Hyvää jatkoa kaikille toivottaen! Ps. Olen silti edelleen täysin vakuuttunut ettei vetävää voimaa / kaareutuvaa avaruutta ole olemassa eli ettei niitä tarvita minkään ilmiön selittämiseen! En usko myöskään laajenevan avaruuden olemassa oloon! Minun mielestäni fotoneilla on tiheys, tilavuus, massa, sekä sisäinen liike / aika ja juuri siksi fotonit kykenevät kierrättämään keskenään itsessään olevaa asiaa ja sen takia valo myös ns. yleisesti punasiirtyy, sekä valon liikerata taipuu esim. Auringon ohituksen yhteydessä! Periaatteeni vuoksi aion jatkossakin työntyä.tänne jos koen sen tärkeäksi! En siksi että haluaisin loukata teidän kenenkään tunteita, vaan yksinkertaisesti siksi että jos olen oikeassa, minulla on velvollisuus yrittää kertoa ajatuksistani! Voin toki olla väärässäkin, mutta ei kai tuo olisi ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa kun joku ihminen on väärässä? JukteriS

thxgg
Liittynyt14.12.2011
Viestejä581
73/53 | 

Foorumin säännöt sanoo että yksi nimimerkki per persoona. Voisitko jatkossa keskittyä roskaamaan ilman identiteetin vaihdoksia.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
74/53 | 
IkuistaRakkautta

Jahas. Lopultakin joku on kääntänyt Kosmisen nosteen tekstejä laajemminkin luettavaksi tai sitten on käynyt kuten tieteessä usein, sama asia löydetään toisistaan rippumattomasti.

Ihan mielenkiinnosta katsoin, että tekstin päiväys on 18.9.2013 ja täällä palstoilla ensi kerran kuvailin tarkemmin Kosmisen nosteen tyhjiöenergia-massa-mekanismia syyskuun alussa 2013. Joten hauskasti espanjalainen ja kreikkalainen veikko ovat samaan aikaan saaneet tutkimustaan syvennettyä. Hyvä niin. Toivottavasti laajemminkin dynaamisen tyhjiöenergian dualiteettiteoria tulee tutkituksi ja falsifioiduksi ja/tai kestäviltä osiltaan osaksi tieteen jatkumoa.

SINC:n jutun loppukaneetti oli rohkaiseva: “However, quintessence and phantom fields are still more problematic, therefore the explanation based on the dynamic quantum vacuum could be the more simple and natural one”.

Edit: Uutisen tutkijat ovat muodikkaasti kiinnostuneet pimeästä energiasta ja sen tyhjiöenergiadynamiikasta. Kosmisen nosteen mekanismin julkistamisen yhteydessä olen keskittynyt enemmän siihen kuinka sillä voidaan selittää pimeää massaa. Mallissa pimeä energia ja pimeä massa kietoutuvat saman dualiteettigeometrian piiriin, mutta falsifiointi voisi minun mielestäni onnistua paremmin pimeän massan havainnoista kuin pimeän energian spekulaatioista. Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
75/53 | 
Eusa

Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

"Effective equation of state for running vacuum:

“mirage” quintessence and phantom dark energy"

http://arxiv.org/pdf/1307.4748v2.pdf

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
76/53 | 
jussipussi
Eusa

Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

"Effective equation of state for running vacuum:

“mirage” quintessence and phantom dark energy"

http://arxiv.org/pdf/1307.4748v2.pdf

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
77/53 | 
jussipussi
Eusa

Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

"Effective equation of state for running vacuum:

“mirage” quintessence and phantom dark energy"

http://arxiv.org/pdf/1307.4748v2.pdf

Kiitos. Ensilukemalta näyttää, että aika vaikeaa on tuollaisella havaintoavaruuden potentiaalilla kehittää matematiikkaa. Josko käpertynyt dualiteettiulottuvuus auttaisi... Saa nähdä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
78/53 | 
Teppo Mattsson
jussipussi
Eusa

Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

"Effective equation of state for running vacuum:

“mirage” quintessence and phantom dark energy"

http://arxiv.org/pdf/1307.4748v2.pdf

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Pitkä teksti, pitää lukea paremmalla ajalla. Vaikutti hyvin mielenkiintoiselta kyllä. Jos ehdin saada kiinni ajatuksesta, olisiko niin, että paikallisesta avaruusajasta riippuen globaalisti kaikkeus saattaa näyttää positiivisesti kiihtyvästi laajenevalta, mutta toisaalla voi näyttää negatiivisesti kiihtyvää eli jarruttavaa laajenemista ja keskimäärin laajeneminen olisi tasaista. Lastaako taakkaa lisää pimeälle aineelle?

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
79/53 | 
Teppo Mattsson
jussipussi
Eusa

Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

"Effective equation of state for running vacuum:

“mirage” quintessence and phantom dark energy"

http://arxiv.org/pdf/1307.4748v2.pdf

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Ei ole vaikeata arvata, miksi tämä on suosikkisi. Tekstistä päätellen kysymys: teetkö yhteistyötä Syksy Räsäsen kanssa? Eli rakenteiden vaikutus laajenemiseen?

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
80/53 | 

Houkuttelevaahan on ajatella, että kiihtyvän laajenemisen tulee olla jonkinlainen geometrinen kangastus. Itse olen tutkinut 4-ulotteisen hyperpallon projektiota syklisen 5. käpertyneen dualiteettiulottuvuuden kautta vuorovaikutuksia jakavana jatkumona ja löytänyt siitä kangastuksen kiihtyvästä laajenemisesta. Vaikka pallokaarevuus ja rajallisuus olisi sisäänrakennettua, väsyvän valon (valitettavasti ;) kanssa havaitsijalle avaruudesta saa laakean. Niin, ja keskimääräistä energiatiheämmillä alueilla laajeneminen on havaintojen perusteella kiihtyvää, verkkorakenteiden tyhjissä aukoissa (jos siellä joku tekisi havaintoja) laajeneminen puolestaan näyttäisi hidastuvalta. Aika lelu ajatus, mutta hienoa nähdä, että kangastushypoteesiin panostetaan.

Toivon, että saisimme luettavaksi tästä aiheesta kunnon blogipostauksen.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
81/53 | 
Teppo Mattsson
jussipussi
Eusa

Pdf-artikkeli oli maksullisen rekisteröitymisen takana, joten en pysty kunnolla vielä arvioimaan kuinka lähelle tämänkertainen tyhjiöenergiahypoteesi ja sen "dynaamisuus" tulee Kosmisen nosteen ideaani.

"Effective equation of state for running vacuum:

“mirage” quintessence and phantom dark energy"

http://arxiv.org/pdf/1307.4748v2.pdf

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Pistähän artikkelia työn alle, ei täällä liikaa ole asiallisia juttuja aiheen tiimoilta, spekulatiivisestikkin.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
82/53 | 
jussipussi
Teppo Mattsson

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Pistähän artikkelia työn alle, ei täällä liikaa ole asiallisia juttuja aiheen tiimoilta, spekulatiivisestikkin.

Eiköhän tästäkin aiheesta saada kirjoitus aikaiseksi - mahdollisesti sellaisessa vaiheessa, kun joitain uusia mielenkiintoisia havaintoja julkaistaan.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
83/53 | 
Lentotaidoton
Teppo Mattsson

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Ei ole vaikeata arvata, miksi tämä on suosikkisi. Tekstistä päätellen kysymys: teetkö yhteistyötä Syksy Räsäsen kanssa? Eli rakenteiden vaikutus laajenemiseen?

Aiheeseen liittyvä tutkimukseni on keskittynyt siihen, kuinka aineen epätasainen jakautuminen vaikuttaa kosmologisiin havaintoihin. On tärkeä huomata, että havaitsemme kosmologiassa ainoastaan valoa ym. säteilyä, joten pimeä energia on vain havaintojen mahdollinen tulkinta (jossa havaittua aineen epätasaista jakautumista ei ole huomioitu). Tätä tutkimusta olen tehnyt yhteistyössä mm. Kari Enqvistin ja David Wiltshiren kanssa.

Teppo Mattsson
Liittynyt13.1.2014
Viestejä154
84/53 | 
Eusa
Teppo Mattsson

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Pitkä teksti, pitää lukea paremmalla ajalla. Vaikutti hyvin mielenkiintoiselta kyllä. Jos ehdin saada kiinni ajatuksesta, olisiko niin, että paikallisesta avaruusajasta riippuen globaalisti kaikkeus saattaa näyttää positiivisesti kiihtyvästi laajenevalta, mutta toisaalla voi näyttää negatiivisesti kiihtyvää eli jarruttavaa laajenemista ja keskimäärin laajeneminen olisi tasaista. Lastaako taakkaa lisää pimeälle aineelle?

 

Mallini idea on huomioida se, että kosmologisista kohteista havaittu valo kulkee pääasiassa tyhjässä avaruudessa joka laajenee nopeammin kuin tiheät alueet (koska tiheiden alueiden laajenemista hidastaa paikallinen painovoima). Avaruuden laajeneminen siis kiihtyy pitkin näkösädettämme aineen paakkuuntumisen myötä ilman minkään sortin pimeää energiaa.

Idean siitä, että kosmologiassa havaittu valo on kulkenut pääosin tyhjässä avaruudessa esitti jo Zel'dovich 60-luvulla, mutta minä lisäsin tutkimuksessani vanhaan malliin sen, että tyhjä avaruus myös laajenee keskiarvoa nopeammin. 

Pimeän aineen suhde näkyvään aineeseen on mallissa standardi, mutta pimeää energiaa ei siis tarvita havaitun kiihtyvyyden selittämiseen lainkaan.

Käyttäjä556_0
Liittynyt29.12.2009
Viestejä22001
85/53 | 

Virkistävää kuulla teoreettista paskanjauhamista ilman palopuhetta.

Miten olet huomioinut fotonin hajoamisen avaruuden laajenemisen suhteen. (En nyt löydä, eli en löydä sitä NASA:n linkkiä jossa selitetään yleistajuisesti asia) Eli osa säteilystä ei ole peräisin sieltä mistä fotoni mitataan.

Tarkoitan siis vähän tämän tyylistä tilannetta (varmasti tuttu) mutta Bellin epäyhtälöllä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ant_on_a_rubber_rope

Eli siis kohtisuora säteily on vähemmän kuin yksi ja epäsuora säteily enemmän kuin nolla, pelkän avaruuden vaikutuksesta.

Jos en nyt ole väärin päätellyt, niin siten pyritään näkemään horisontin taakse, mutta tarkemmin siinä luennossa ei asiaa määritelty. Vähän kuten se eräs tiimi joka yrittää kuvata nurkan taakse jäsentämällä heijastuksia.

Ne muuten toimi Antartiksella, jos se auttaa mitään.

..Ja siis lähinnä oletan sen olevan asymptoottinen.

Käyttäjä556_0
Liittynyt29.12.2009
Viestejä22001
86/53 | 

Kaipa sitä pitää hieman selittää vielä. Siis säteilykulma kasvaa 4pii (2D ..toki kun lähteisyys muuttuu, niin se ei ole niin yksioikoisen analyyttinen)ja vastaavasti yksittäisen fotonin energia kasvaa. (vaikka se olisikin noin puolet alkuperäisestä) Säteily siis säteilee.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
87/53 | 
Teppo Mattsson
Eusa
Teppo Mattsson

Jos pimeän energian vaihtoehdot kiinnostavat, voin tarjota myös omaa suosikkiselitystäni joka tässä ilmaiseksi luettavissa tutkimusartikkelistani vuodelta 2007:

http://arxiv.org/abs/0711.4264

Saatan kirjoittaa tästä erillisen postauksen, mikäli aihe herättää kiinnostusta.

Pitkä teksti, pitää lukea paremmalla ajalla. Vaikutti hyvin mielenkiintoiselta kyllä. Jos ehdin saada kiinni ajatuksesta, olisiko niin, että paikallisesta avaruusajasta riippuen globaalisti kaikkeus saattaa näyttää positiivisesti kiihtyvästi laajenevalta, mutta toisaalla voi näyttää negatiivisesti kiihtyvää eli jarruttavaa laajenemista ja keskimäärin laajeneminen olisi tasaista. Lastaako taakkaa lisää pimeälle aineelle?

Mallini idea on huomioida se, että kosmologisista kohteista havaittu valo kulkee pääasiassa tyhjässä avaruudessa joka laajenee nopeammin kuin tiheät alueet (koska tiheiden alueiden laajenemista hidastaa paikallinen painovoima). Avaruuden laajeneminen siis kiihtyy pitkin näkösädettämme aineen paakkuuntumisen myötä ilman minkään sortin pimeää energiaa.

Idean siitä, että kosmologiassa havaittu valo on kulkenut pääosin tyhjässä avaruudessa esitti jo Zel'dovich 60-luvulla, mutta minä lisäsin tutkimuksessani vanhaan malliin sen, että tyhjä avaruus myös laajenee keskiarvoa nopeammin. 

Pimeän aineen suhde näkyvään aineeseen on mallissa standardi, mutta pimeää energiaa ei siis tarvita havaitun kiihtyvyyden selittämiseen lainkaan.

Jos olen ymmärtänyt oikein niin "alun valoa nopeammaan kaajenemisen jälkeen" Laajeneminen on vaihdellut eri aikoina ja on jälleen kiihtymässä, minkälaisia malleja on selittämässä vaihteluita?

SamBody
Liittynyt3.5.2008
Viestejä9353
89/53 | 

Monimutkaisiin tieteellisiin tutkimuksiin voi luottaa, kun vain muistaa että kaikki on epävarmaa. Paitsi se, että kaikki on epävarmaa.

http://www.vapaakielivalinta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

Yki Työmiehenhiki
Liittynyt9.2.2014
Viestejä4
91/53 | 

"Sähkömagnetismin teorian mukaan kiihtyvä sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisia aaltojaPainovoimateorian mukaan kiihtyvä massa synnyttää puolestaan painovoima-aaltoja"

Jos nyt ekvivalenssiperiaate pitää paikkansa (kiihtyvyyttä ja gravitaatiota ei voi erottaa toisistaan), ja jonkinlainen maailmankaikkeuden symmetria oletetaan, niin mikä ongelma painovoiman kytkemisessä muihin voimiin on - johan se on tehty tuossa yllä olevassa lainauksessa?

Jos siis gravitaatiokentässä oleva sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisia aaltoja, niin synnyttääkö sähkökentässä oleva massa gravitaatioaaltoja?

:o)

 

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
92/53 | 

https://www.facebook.com/PHMATH/posts/671552779607313?comment_id=671552992940625&offset=0&total_comments=1

Elikkä BICEP2. Tunnettu kosmologi Douglas Scott on huomannut, että BICEP2:n mittaustulokset voitaisiin kaikki selittää avaruudessa olevan kosmisen pölyn avulla. Muutama päivä sitten julkaistu tulos on jo herättänyt kihtymystä kosmologien keskuudessa

https://www.google.fi/search?q=cosmic+dust+pictures&biw=1280&bih=553&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-BMgVILtMuvNygOVnILYCg&ved=0CB0QsAQ

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
93/53 | 
aggris aggris

https://www.facebook.com/PHMATH/posts/671552779607313?comment_id=671552992940625&offset=0&total_comments=1

Elikkä BICEP2. Tunnettu kosmologi Douglas Scott on huomannut, että BICEP2:n mittaustulokset voitaisiin kaikki selittää avaruudessa olevan kosmisen pölyn avulla. Muutama päivä sitten julkaistu tulos on jo herättänyt kihtymystä kosmologien keskuudessa

https://www.google.fi/search?q=cosmic+dust+pictures&biw=1280&bih=553&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-BMgVILtMuvNygOVnILYCg&ved=0CB0QsAQ

https://www.ursa.fi/blogi/kosmokseen-kirjoitettua/poly-on-laskeutunut/

Moni muukin, tässä Räsäsen blogikirjoitus asiasta. Tällaista tiede on. Muistamme surullisenkuuluisan OPERA-väitteet neutriinonopeuksista. BICEP2 saattaa olla floppi, sitä ei vielä tiedetä. Tärkeää kuitenkin on, että tiede korjaa itse itsensä. Katsotaan, ei hätäillä. BICEP tutkimukset jatkuvat useammilla aallonpituuksilla.

 

aggris aggris ei oikein käsittänyt: on kyse Linnunradan pölystä, ei kosmisesta pölystä (mitä nuo postaamasi galaksikuvat tuolla tekevät?)

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
94/53 | 

http://www.simonsfoundation.org/quanta/20140921-big-bang-signal-could-all-be-dust-planck-says/

Ehkä kyseessä ei sitten ole mikään cosmic dust, vaikka nuo ylläolevan artikkelin kirjoittajat luulevat. He kutsuvat tosin sitä paitsi nimellä cosmic dust myös nimellä interplanetary dust.

Olisiko linnunradan pöly sitten jotain sellaista kuin galactic dust, ja miten se eroaisi kosmisesta pölystä cosmic dust? Eipä tuo ero kovin kiinnostakaan.

Monilla lukijoillahan ei ole mitään mielikuvaa avaruuden pölystä. Ajattelin, että hyväkuvasarja, jossa vielä useimpien kuvien takana selitetään kuvattua ilmiötä, auttaisi pienen askeleen eteenpäin maailman ymmärtämisessä..

Tässä pitäisi olla kuvia galaktisesta pölystä, en tiedä onko, kun en ole sitä imuroinutkaan..

https://www.google.fi/search?q=galactic+dust+pictures&biw=1280&bih=585&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Eg4nVPitIaWfygONh4CAAw&ved=0CB0QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CvY3RcC8R2i7ZM%253A%3BiTJvVsutvtuSEM%3Bhttp%253A%252F%252Fantwrp.gsfc.nasa.gov%252Fapod%252Fimage%252F0711%252FM45WF_hallas_r.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fplancktime.blogspot.com%252F2007%252F11%252Fsun-and-earth-moving-through.html%3B1440%3B972

 

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
95/53 | 
aggris aggris

http://www.simonsfoundation.org/quanta/20140921-big-bang-signal-could-all-be-dust-planck-says/

Ehkä kyseessä ei sitten ole mikään cosmic dust, vaikka nuo ylläolevan artikkelin kirjoittajat luulevat. He kutsuvat tosin sitä paitsi nimellä cosmic dust myös nimellä interplanetary dust.

Olisiko linnunradan pöly sitten jotain sellaista kuin galactic dust, ja miten se eroaisi kosmisesta pölystä cosmic dust? Eipä tuo ero kovin kiinnostakaan.

Monilla lukijoillahan ei ole mitään mielikuvaa avaruuden pölystä. Ajattelin, että hyväkuvasarja, jossa vielä useimpien kuvien takana selitetään kuvattua ilmiötä, auttaisi pienen askeleen eteenpäin maailman ymmärtämisessä..

Tässä pitäisi olla kuvia galaktisesta pölystä, en tiedä onko, kun en ole sitä imuroinutkaan..

https://www.google.fi/search?q=galactic+dust+pictures&biw=1280&bih=585&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Eg4nVPitIaWfygONh4CAAw&ved=0CB0QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CvY3RcC8R2i7ZM%253A%3BiTJvVsutvtuSEM%3Bhttp%253A%252F%252Fantwrp.gsfc.nasa.gov%252Fapod%252Fimage%252F0711%252FM45WF_hallas_r.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fplancktime.blogspot.com%252F2007%252F11%252Fsun-and-earth-moving-through.html%3B1440%3B972

 

Syksy Räsänen:

Maanantaina 22.9. Planck-tutkimusryhmä julkisti tuloksensa Linnunradan pölyn lähettämistä mikroaalloista. Kosmologian näkökulmasta Linnunrata on vain ikkunassa olevaa likaa, joka haittaa kauas näkemistä. Niinpä havainnot galaksimme pölystä eivät yleensä juuri kiinnosta kosmologeja. Planckin uusia tuloksia on kuitenkin odotettu innolla maaliskuusta asti, jolloin BICEP2-tutkimusryhmä väittilöytäneensä gravitaatioaaltojen sormenjäljen kosmisessa mikroaaltotaustassa. Mielenkiinnon syynä on se, että kosmisen signaalin erottelemiseksi havainnoista täytyy tuntea Linnunradasta tuleva kohina tarkkaan.

Koeryhmällä ei kuitenkaan ollut luotettavia karttoja siitä, paljonko polarisoitunutta säteilyä Linnunradan eri puolilta tulee. 

 

Tulos näyttää juuri siltä, mitä BICEP2 oikeasti näki. Toisin sanoen, BICEP2:n havaintojen selittämiseen ei tarvita gravitaatioaaltoja, Linnunradan pöly riittää.

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
96/53 | 
aggris aggris

http://www.simonsfoundation.org/quanta/20140921-big-bang-signal-could-all-be-dust-planck-says/

Ehkä kyseessä ei sitten ole mikään cosmic dust, vaikka nuo ylläolevan artikkelin kirjoittajat luulevat. He kutsuvat tosin sitä paitsi nimellä cosmic dust myös nimellä interplanetary dust.

Olisiko linnunradan pöly sitten jotain sellaista kuin galactic dust, ja miten se eroaisi kosmisesta pölystä cosmic dust? Eipä tuo ero kovin kiinnostakaan.

Monilla lukijoillahan ei ole mitään mielikuvaa avaruuden pölystä. Ajattelin, että hyväkuvasarja, jossa vielä useimpien kuvien takana selitetään kuvattua ilmiötä, auttaisi pienen askeleen eteenpäin maailman ymmärtämisessä..

Tässä pitäisi olla kuvia galaktisesta pölystä, en tiedä onko, kun en ole sitä imuroinutkaan..

https://www.google.fi/search?q=galactic+dust+pictures&biw=1280&bih=585&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Eg4nVPitIaWfygONh4CAAw&ved=0CB0QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CvY3RcC8R2i7ZM%253A%3BiTJvVsutvtuSEM%3Bhttp%253A%252F%252Fantwrp.gsfc.nasa.gov%252Fapod%252Fimage%252F0711%252FM45WF_hallas_r.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fplancktime.blogspot.com%252F2007%252F11%252Fsun-and-earth-moving-through.html%3B1440%3B972

 

Syksy Räsänen:

Maanantaina 22.9. Planck-tutkimusryhmä julkisti tuloksensa Linnunradan pölyn lähettämistä mikroaalloista. Kosmologian näkökulmasta Linnunrata on vain ikkunassa olevaa likaa, joka haittaa kauas näkemistä. Niinpä havainnot galaksimme pölystä eivät yleensä juuri kiinnosta kosmologeja. Planckin uusia tuloksia on kuitenkin odotettu innolla maaliskuusta asti, jolloin BICEP2-tutkimusryhmä väittilöytäneensä gravitaatioaaltojen sormenjäljen kosmisessa mikroaaltotaustassa. Mielenkiinnon syynä on se, että kosmisen signaalin erottelemiseksi havainnoista täytyy tuntea Linnunradasta tuleva kohina tarkkaan.

Koeryhmällä ei kuitenkaan ollut luotettavia karttoja siitä, paljonko polarisoitunutta säteilyä Linnunradan eri puolilta tulee. 

 

Tulos näyttää juuri siltä, mitä BICEP2 oikeasti näki. Toisin sanoen, BICEP2:n havaintojen selittämiseen ei tarvita gravitaatioaaltoja, Linnunradan pöly riittää.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
97/53 | 

Cosmic inflation is dead, long live cosmic inflation!

.......The next step is to see what the Planck data – due in the next month – say about the exact nature of cosmic dust. With BICEP2 in place and several new instruments on their way, all the cosmologists New Scientist spoke to say it is an exciting time.

http://www.newscientist.com/article/dn26272-cosmic-inflation-is-dead-long-live-cosmic-inflation.html?page=2#.VCcx5dwX3A-

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
98/53 | 
Lentotaidoton
aggris aggris

http://www.simonsfoundation.org/quanta/20140921-big-bang-signal-could-all-be-dust-planck-says/

Ehkä kyseessä ei sitten ole mikään cosmic dust, vaikka nuo ylläolevan artikkelin kirjoittajat luulevat. He kutsuvat tosin sitä paitsi nimellä cosmic dust myös nimellä interplanetary dust.

Olisiko linnunradan pöly sitten jotain sellaista kuin galactic dust, ja miten se eroaisi kosmisesta pölystä cosmic dust? Eipä tuo ero kovin kiinnostakaan.

Monilla lukijoillahan ei ole mitään mielikuvaa avaruuden pölystä. Ajattelin, että hyväkuvasarja, jossa vielä useimpien kuvien takana selitetään kuvattua ilmiötä, auttaisi pienen askeleen eteenpäin maailman ymmärtämisessä..

Tässä pitäisi olla kuvia galaktisesta pölystä, en tiedä onko, kun en ole sitä imuroinutkaan..

https://www.google.fi/search?q=galactic+dust+pictures&biw=1280&bih=585&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Eg4nVPitIaWfygONh4CAAw&ved=0CB0QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CvY3RcC8R2i7ZM%253A%3BiTJvVsutvtuSEM%3Bhttp%253A%252F%252Fantwrp.gsfc.nasa.gov%252Fapod%252Fimage%252F0711%252FM45WF_hallas_r.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fplancktime.blogspot.com%252F2007%252F11%252Fsun-and-earth-moving-through.html%3B1440%3B972

 

Syksy Räsänen:

Maanantaina 22.9. Planck-tutkimusryhmä julkisti tuloksensa Linnunradan pölyn lähettämistä mikroaalloista. Kosmologian näkökulmasta Linnunrata on vain ikkunassa olevaa likaa, joka haittaa kauas näkemistä. Niinpä havainnot galaksimme pölystä eivät yleensä juuri kiinnosta kosmologeja. Planckin uusia tuloksia on kuitenkin odotettu innolla maaliskuusta asti, jolloin BICEP2-tutkimusryhmä väittilöytäneensä gravitaatioaaltojen sormenjäljen kosmisessa mikroaaltotaustassa. Mielenkiinnon syynä on se, että kosmisen signaalin erottelemiseksi havainnoista täytyy tuntea Linnunradasta tuleva kohina tarkkaan.

Koeryhmällä ei kuitenkaan ollut luotettavia karttoja siitä, paljonko polarisoitunutta säteilyä Linnunradan eri puolilta tulee. 

 

Tulos näyttää juuri siltä, mitä BICEP2 oikeasti näki. Toisin sanoen, BICEP2:n havaintojen selittämiseen ei tarvita gravitaatioaaltoja, Linnunradan pöly riittää.

Jatkan vielä Syksy Räsäsen tekstillä. Kun aggris aggris ei ymmärtänyt mistä pölystä oli kyse, vaan lateli omaa mutuaan, niin tämä tarkennus lienee tarpeen.

 

Raphael Flauger ja kumppanit ovat toistaneet Planckin esityksessä olleen kuvan analysoimisen. (Aiheesta myös Jesterin ja Sesh Nadathurin blogeissa.) Tutkijaryhmässä on mukana yksi Planck-satelliittia edeltäneen WMAP-satelliitin päätutkijoita, David Spergel. He digitoivat Planck-ryhmän esityksessä olleen kuvan ja muuttivat sen mallintamiseen kelpaavaksi dataksi. He ottivat huomioon digitoimisesta syntyvät virheet, eivätkä ne olleet suurin ongelma. Sen sijaan BICEP2-ryhmä näyttää ymmärtäneen väärin, mitä kartassa näytettiin. Siinä nimittäin oli mukana Linnunradasta tulevan mikroaaltosäteilyn lisäksi Linnunradan ulkopuolisten galaksien infrapunavalo. BICEP2-ryhmä oli ilmeisesti luullut, että kartassa näkyvä polarisaatioaste koskee vain galaksista tulevaa säteilyä.

Linnunradasta tuleva säteily on hyvin polarisoitunutta, eli se aaltoilee enemmän tiettyihin suuntiin, siksi että Linnunrata on erilainen eri puolilla. Esimerkiksi Linnunradan magneettikentät osoittavat tiettyihin suuntiin eivätkä ne ole yhtä voimakkaita kaikkialla.

Linnunrata ei ole poikkeus, muidenkin yksittäisten galaksien valo on polarisoitunutta. Mutta Maapallolle tulee infrapunasäteilyä hyvin suuresta määrästä galakseja. Koska galaksien asento meihin nähden on sattumanvarainen, galaksien yhteenlaskettu valo värähtelee yhtä paljon kaikkiin suuntiin, eli se ei ole voimakkaasti polarisoitunutta.

Esityksessä ollut kartta näytti, kuinka suuri osa Linnunradan mikroaalloista plus muiden galaksien infrapunavalosta on polarisoitunutta. Koska muiden galaksien infrapunavalo on vähemmän polarisoitunutta kuin Linnunradan mikroaallot, mikroaallot ovat voimakkaammin polarisoituneita kuin mikroaaltojen ja infrapunavalon summa. Näin BICEP2 aliarvioi Linnunradasta tulevan valon polarisaatioasteen pahasti.

 

 

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
99/53 | 

Lentotaidoton valehteli:  aggris aggris ei ymmärtänyt mistä pölystä oli kyse, vaan lateli omaa mutuaan

Siltä osin väite on totta, että en ymmärtänyt, että se ei siis ollutkaan "cosmic dust", mutta siltä osin että se olisi ollut omaa mutua, Lentotaidottoman väite on valhe.

Linkittämässäni artikkelisarjassa kun mainitaan monta kertaa sen olleen "cosmic dust"; kosmista pölyä.

Ihmettelen vain, mikä on Lentotaidottoman tavoite? 

 

 

 

 

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
100/53 | 

Lentotaidottoman tavoite on levittää oikeata informaatiota. Toimittajat eivät useinkaan käytä (viitsi tai ymmärrä käyttää) oikeita termejä. Siksi toimittajien lyhyitä artikkeleita pitää lukea aina varauksella. Jos olisit vaivautunut lukemaan jo aiemmin esittämäni viittauksen Syksy Räsäsen blogiin, et olisi kritiikittömästi puhunut harhaanjohtavasta ”cosmic dustista” ja linkittänyt kuvia galakseista. No tietysti suurelle yleisölle ”cosmic” voi tarkoittaa Linnunradassa tapahtuvaa.

 

PS: luin uudestaan tuon sinun linkittämäsi uutisen: siinä kyllä käytettiin oikeitakin termejä:  interstellar space ; had used highly uncertain models of galactic dust emission ; interstellar dust; galactic dust; Scientists understood that the dimly radiating grains aligned with our galaxy’s magnetic field

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
101/53 | 
Lentotaidoton

Lentotaidottoman tavoite on levittää oikeata informaatiota. Toimittajat eivät useinkaan käytä (viitsi tai ymmärrä käyttää) oikeita termejä. Siksi toimittajien lyhyitä artikkeleita pitää lukea aina varauksella. 

Juuri ajattelin että pitäisi laittaa "2 viikon sisäinen varo-aika" näihin uutisotsikoihin fysiikasta ja kosmologiasta. Uutiset kosmetologiasta voi päästää helpommalla. Pitäisi antaa pölyn laskeutua ennen kuin uhraa aikaa niiden tutkimusten /uutisten merkityksen hahmottamiseen.

jussipussi
Liittynyt6.12.2009
Viestejä82162
102/53 | 

Varo-aika asetettu:

Avaruus saattaa muistuttaa muodoltaan satulaa

...Jos universumimme on muodoltaan jotain muuta kuin täysin tasainen, tämä muoto pitäisi näkyä kosmisen taustasäteilyn epätasaisuutena.

Planck-satelliitin tuoreimmat havainnot ovat paljastaneet taustasäteilystä pieniä epätasaisuuksia. Tutkijoiden mukaan on yhden prosentin mahdollisuus, että taustasäteilyn epätasaisuudet olisivat syntyneet pelkän sattuman myötä. Tulos ei siis vielä ole riittävän hyvä, jotta tutkijat voisivat olla varmoja epätasaisuuden syystä.

Siinäkin tapauksessa, että taustasäteilyn epätasaisuus ei johdu sattumasta, on edelleen mahdollista, että syynä jokin muu mekanismi kuin avaruuden muoto. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan maailmankaikkeuden satulamainen muoto olisi kuitenkin helpoin ja luonnollisin tapa selittää havainnot. Jos päätelmä on oikea, silloin heti alkuräjähdyksen jälkeen tapahtunut avaruuden valoa nopeampi laajeneminen on ollut monimutkaisempi tapahtuma kuin mitä tähän asti on luultu.

http://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/avaruus-saattaa-muistuttaa-muodoltaan-satulaa.html

http://phys.org/news/2014-09-geometry-universe.html

Eusa
Liittynyt16.2.2011
Viestejä21936
103/53 | 

Intuitioni sanoo, että tuossa ovat menneet johtopäätökset nurinpäin:

Niin tyhjää reittiä ei ole, etteivätkö gravitoivat kohteet vaikuta juuri tuohon anomaliaan. Ilman niiden vaikutusta päättely menisi yllä olevan mukaan. Tuntumani on kuitenkin, että yhdensuuntaisten säteilylinjojen tulokseen 14 miljardin valovuoden matkalla vaikuttaa enemmän gravitoivat kohteet, jolloin jokainen kurvi tuottaa vasemmanpuoleisen näköistä hajontaa (useammin rinnakkaiset kvantit ohittavat gravitaatiokeskuksen hieman eri etäisyyksiltä kuin rinnakkain samalla etäisyydellä). Avoin satulageometria itse asiassa tasoittaisi tuota hajontaa siten, että peilautumisia olisi vähemmän.

Ymmärrän, etten ole juurikaan aiheessa sisässä, mutta heitetään intuitiolla. 

No, viitattu paperi oli niin täynnä open universe -hypeä, että pakko kontrata...

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
104/53 | 

But recently we've found that there is a bit of an anomaly in the CMB. This result has been a bit controversial, because while it is a real and measured effect, its statistical significance is fairly small. The anomalies exist at a level of 3-sigma, which means there is only a 1% chance that they are due to random variations. In astrophysics we like to have new results at a 5-sigma level, or 1 in a million odds. So there are some who see this anomaly as a hint of some kind of new and exotic physics, while others (myself included, truth be told) who think we shouldn't read too much into it until we have stronger data.

 

Meinasin ensin saada hepulin. Eli tokihan CMB lämpösäteilyn poikkeamat ovat olleet tiedossa vuosikymmeniä (alkaen Boomerang kokeista, sitten COBE, WMAP ja Planck). Mutta tässä onkin kysymys näemmä anomaliasta kokonaiskuvassa. Eli vaikka kosmos on flat niin tällä flatillä on curvature. Kuten tekstistä ilmenee tämän tutkimuksen saavutukset ovat vaatimatonta 3 sigman luokkaa, eli ei kelpaa mihinkään. Eiköhän unohdu pian pois.

Heikki Kinnunen
Liittynyt10.1.2015
Viestejä35
105/53 | 
Teppo Mattsson

Mallini idea on huomioida se, että kosmologisista kohteista havaittu valo kulkee pääasiassa tyhjässä avaruudessa joka laajenee nopeammin kuin tiheät alueet (koska tiheiden alueiden laajenemista hidastaa paikallinen painovoima).

Idean siitä, että kosmologiassa havaittu valo on kulkenut pääosin tyhjässä avaruudessa esitti jo Zel'dovich 60-luvulla, mutta minä lisäsin tutkimuksessani vanhaan malliin sen, että tyhjä avaruus myös laajenee keskiarvoa nopeammin.

 

Kuinka gravitaatio hidastaa avaruuden laajenemista, eikö se voi laajentua taustalla samalla nopeudella kuin aineesta tyhjässä avaruudessa, gravitaatio vain hidastaa massojen etääntymistä toisistaan?

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
106/53 | 
Heikki Kinnunen
Teppo Mattsson

Mallini idea on huomioida se, että kosmologisista kohteista havaittu valo kulkee pääasiassa tyhjässä avaruudessa joka laajenee nopeammin kuin tiheät alueet (koska tiheiden alueiden laajenemista hidastaa paikallinen painovoima).

Idean siitä, että kosmologiassa havaittu valo on kulkenut pääosin tyhjässä avaruudessa esitti jo Zel'dovich 60-luvulla, mutta minä lisäsin tutkimuksessani vanhaan malliin sen, että tyhjä avaruus myös laajenee keskiarvoa nopeammin.

 

Kuinka gravitaatio hidastaa avaruuden laajenemista, eikö se voi laajentua taustalla samalla nopeudella kuin aineesta tyhjässä avaruudessa, gravitaatio vain hidastaa massojen etääntymistä toisistaan?

Juju on siinä, että nämä kaksi asiaa ”kilpailevat” kosmoksessa, siis pimeä energia ja gravitaatio. Tiedät hyvin, että gravitaatio pienenee etäisyyden neliössä. Pimeä energia taasen on tyhjön sisäinen ominaisuus. Enemmän tyhjöä (laajentuminen) tarkoittaa myös enemmän energiaa suhteessa gravitaatioon. Tämä suhde on tässä tärkeässä avainasemassa. Kun massat etääntyvät toisistaan (laajenemisen seurauksena), niin gravitaation suhteellinen voima pimeään energiaan verrattuna pienenee. Nythän olemme tilanteessa, jolloin noin 6-7 miljardia vuotta sitten pimeä energia pääsi niskan päälle ja laajeneminen on kiihtyvää. Silti gravitaatio potkii vastaan minkä pystyy. Mutta häviää taistelun. Meille esim. käy tulevaisuudessa niin, että koko meidän havaittava kosmos käsittää vain paikallisen ryhmän. Se on meidän koko maailmankaikkeutemme silloin.

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla