Rasismin ikävimpiä muotoja on rasismin kiistäminen. Kiistäminen syyllistää uhrit, lisää inhimillistä kärsimystä ja uhkaa koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Onkin hullunkurista, että äänekkäimmät rasismin vastustajat usein kiistävät äänekkäästi myös rodun olemassaolon. Loogisesti ajatellen rotusyrjintään vaaditaan rotu, jonka varjolla syrjiä.

Eiväthän ikäsyrjinnän vastustajatkaan yritä kiistää ikäeroja.

Kuvittele ihmisiä alastomana rivissä, jossa on tyypillisen näköisiä suomalaisia, kiinalaisia ja somalialaisia. Kuka ei tunnista ihmisrivistä kolmea ilmeisen erinäköistä ryhmää? Edes sokean Reetan käsi ei nouse.

Molekyylibiologia on vahvistanut, että pelkällä vilkaisulla havaittavat rotuerot kumpuavat pintaa syvemmältä: yksilön DNA:sta voidaan määrittää erittäin luotettavasti hänen rodullinen taustansa.

Silti Taloustutkimuksen kyselyssä valtaosa vastaajista kiisti rotujen olemassaolon. Vain 8% oli täysin eri mieltä kuin kiistäjät.

Yksittäisestä geenistä rotua ei tietenkään voida määrittää, koska eri roduilla esiintyy samoja geenien muotoja. Mutta ero syntyykin siitä, että geenien eri muotoja esiintyy eri roduilla eri suhteessa. Eli vaikka suomalaisuuden tai kiinalaisuuden geeniä ei olekaan, tiettyjä geenien muotoja eli alleeleja esiintyy enemmän suomalaisilla ja toisia taas enemmän kiinalaisilla. Niinpä lukuisia geenejä sisältävä DNA-pätkä paljastaa murskaavalla tilastollisella voimallaan, onko näyte suomalaisen, kiinalaisen vai jonkun muun perimästä.

Rotujen olemassaolon kiistäjä vetoaa siihen, että rotujen välisten rajojen vetäminen on mielivaltaista.

Totta kai rotujen rajat ovat mielivaltaisia, sillä rotu on karkeistus todellisuudesta: ihmiset koostuvat alkeishiukkasista, eivätkä alkeishiukkaset ole sen paremmin mustia tai valkoisia kuin suomalaisia tai kiinalaisiakaan.

Kaikki mallit ovat virheellisiä, mutta osa on hyödyllisiä. Rotu on hyödyllinen malli: rotujen hyväksymisestä on parhaimmillaan ratkaisevaa terveydellistä ja lääketieteellistä hyötyä ainakin elinluovutuksissa ja perinnöllisten sairauksien tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Moniko haluaa torjua hengenpelastajan vain periaatteensa vuoksi?

Harhaisinkaan denialisti ei kiistä ihmisten ikäeroja, vaikka nuoruuden ja vanhuuden välillä on vähintään yhtä mielivaltainen raja kuin rotujen välillä. Visuaalisesti musta eroaa valkoisesta kuin yö päivästä, muttei kukaan kiistä yön ja päivän olemassaoloakaan vain siksi, että emme osaa sanoa mihin yö loppuu ja mistä päivä alkaa.

Rotujen kiistämistä perustellaan myös sillä, että ihmiset ympäri maailman ovat geneettisesti hyvin yhdenmukaisia.

Totta kai ihmiset ovat geneettisesti lähellä toisiaan. Olemmehan kaikki afrikkalaisia mamuja alle 100 000 vuoden takaa – fakta, jolta edes valkoinen lakana ei suojaa. Siksi puhummekin eri roduista emmekä eri lajeista.

Roduilla ei tietenkään ole paremmuus- tai arvojärjestystä, toisin kuin joka kymmenes vastaaja sanoo uskovansa (ja paljon useampi käyttäytyy, kuten tutkimukset julkilausumattomasta rasismista osoittavat). Ihmisellä on vain sisäsyntyinen harha kokea itsensä, ja oma ryhmänsä, muita paremmaksi.

Ihonvärin sekä ruumiin ja kasvojen muotojen silmiinpistävistä eroista huolimatta käyttäytymisessä ja psykologisissa kyvyissä ei olla parhaan tietoni mukaan havaittu rotujen välillä merkittäviä eroja. Suotuisampi kasvuympäristö, kehittyneempi kulttuuri ja muut maantieteelliset sattumat toki aiheuttavat kansojen välille huomattavia eroja. Mutta suotuisiin oloihin adoptoiduista tai muuttaneista onnekkaista ihmisaluista kasvaa roduistaan riippumatta yhtä kyvykkäitä kuin ihmisistä ylipäätään voi kehittyä.

Rotujen erityispiirteet ovat uv-säteilyn kaltaisten maantieteellisten erojen ohella tulosta seksuaalivalinnasta, joka synnyttää riikinkukon pyrstön kaltaisia näyttäviä muutoksia evoluution mittapuulla nopeasti. Ihmisen seksuaalivalintaa vauhdittaa vieläpä moninaiset muotituulahdukset osana supernopeaa kulttuurievoluutiotamme. Samainen turhamaisuutemme on tuottanut koirarotujenkin tyrmistyttävän visuaalisen kirjon.

Niinkin hyödyllisestä ja keskeisestä biologisesta käsitteestä kuin rotu ei kannata luopua vain siksi, että natsit ja muut sosiaalidarvinistit väärinkäyttävät käsitettä rasististen dystopioidensa tavoitteluun.

Eihän fyysikkokaan luovu lämmön käsitteestä vain siksi, että Hitler masinoi lämpöä äärimmäisiin julmuuksiinsa.

Vai pelkääkö rotujen kiistäjä lopulta eniten omaa rasismiaan?

Kommentit (30)

Vierailija
31/30 | 

Muuten oikein, mutta erot ulottuvat myös ihoa syvemmälle. Esimerkiksi Juuri adoptiotutkimukset ovat osoittaneet tämän. Ympäristön merkittävä vaikutus ei tarkoita, etteikö genetiikalla olisi myös väliä.

Ihmisapinat ja varsinkin ihminen poikeavat muista nisäkkäistä aivojen koon perusteella. Ne ovat se elin, minkä evoluutio on muokannut nopeasti, antaen ihmiselle etuaseman muihin, samoista resursseista kilpaileviin eläimiin nähden.

Kun ihmisen esi-isät muuttivat maantieteellisesti toisistaan täysin poikkeaviin ympäristöihin, niin silloin tämän tärkeimmän elimen evoluutio ei tietenkään lakannut vaan se sopeutui toisitaan täysin poikkeaviin olosuhteisiin:

 trooppisista sademetsiin, kuiville aavikoille, korekalle vuoristoon, kuin jääkauden Mongoliaankin. Kaikki nämä asettivat eri vaatimukset tautien, väestöntiheyden, ravinnonsaanniin, suunistuksen, asumusten ja vaatteiden valmistamisen, vuodenaikojen vaihteluun varautumisen ja monen muun haasteen muodossa.

Aikaskaala ~60K vuotta on tähän täysin riittävä, se on vain 1/10, mitä lajin eriytyminen ihmiseksi ja neanderthalin ihmiseksi vaati ja 1/100 eriytymiseen simpanssin kanssa. Koska populaatioissa on jo valmiiksi hyvin suuri määrä perinnöllistä vaihtelua henkisten ominaisuuksien osalta, niin pelkkä uusi karsintatekijä voi muuttaa väestön ominaisuuksia välittömästi (vrt. tautiepidemia).

Empiirisesti voidaan havaita, että eri roduilla on jo syntyessä refleksit eri kehitysasteilla. Joillain on kävelyrefleksi, jolloin jalat jäykistyvät ja ottavat askeleita, jos vauvaa kannatetaan jaloillaan, pystyvät jäykistämään niskansa kaatuessaan selälleen, koittavat kädellä siirtää naamansa päällä olevan kankaan. Toisilla roduilla nämä taas puuttuvat tai ovat heikommat. Vahvemmat refleksit omaavilla on myös hieman lyhyempi keksimääräinen kantoaika, suurempi todennäköisyys kaksosiin, yms.. Näiden kehitys lakkaa myös aiemmin saavutettuaan sukukypsyyden, eli vaikka koulumenestys ei kovasti eroaisi alaluokilla, niin viimeisinä vuosina ja tämän jälkeen nämä jäävät jo merkittävästi jälkeen. Tämä voidaan havaita kulttuurineutraaleilla ÄO-testeillä, tai reaktionopeustesteillä, joka on vahvasti tämän kanssa korreloiva testi.

Adoptiotutkimuksissa nämä tulevat selkeästi ilmi. Kaikki hyötyvät lapsuudessaan adoptioperheen hyvästä vaikutuksesta, mutta silti rodulliset erot ovat ilmeisiä, ja ne näkyvät vielä vahvemmin, kun murrosikä on ohi.

realisti
33/30 | 

adoptiotutkimukset enemmänkin puoltavat kuin kiistävät rotujen väliset erot älykkyydessä.

Asiaa tutkinut
34/30 | 

"Mutta suotuisiin oloihin adoptoiduista tai muuttaneista onnekkaista ihmisaluista kasvaa roduistaan riippumatta yhtä kyvykkäitä kuin ihmisistä ylipäätään voi kehittyä."

Otetaan kaksi ryhmää, jotka molemmat ovat sosiaalisesti vähemmän tasa-arvoisessa asemassa kuin europpalaisperäiset ihmiset ja saadaan täysin poikkeavat oppimis, koulutus ja rikostilastot, joissa toinen näistä ryhmistä näyttäytyy hyvin negatiivissa valossa. Silti ns. virallinen selitys on yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja rasismi.

Hannu Hyvönen
35/30 | 

Rotu-käsite on tuttu kotieläintieteestä.   Kaikki kotieläinrodut ovat tulosta ihmisen valinnasta, ne ovat alkuperäisen lajin osajoukko tai muunnos.   Mutta emme puhu hirviroduista emmekä pääskysroduista.   Villieläinten osalta puhutaan alueellisista kannoista.  Jonkun seudun hirvikanta poikkeaa toisen seudun kannasta.

Puhe ihmisroduista viittaa ajatukseen että olisimme rotuja joita tulee jalostaa.   Tässä lähestytään jo sitten natsien ideologiaa.   Toki ihmiset kuten muutkin lajit eroavat eri seuduilla toisistaan,  mutta ei ole olemassa jalostettuja ihmisrotuja.

Vierailija
36/30 | 

Ihmisrodusta puhuminen on yhtä lähellä natsien ideologiaa kuin autoista puhuminen koska volskwagen oli auto ja natsit teki volkswageneita. Vähän yritystä nyt sen natsikortin vetämiseen

Pertti
37/30 | 

Et nyt ihan tainnut sisäistää tämän tuon kommentin keskeistä ideaa. lue muutaman kerran huolellisesti läpi niin huomaat ehkä miksi autot ovat vähän eri asia kuin ihmisrodut natsi-ideologiassa.

rodun kieltäminen ei tarkoita ...
38/30 | 

Yksi syy miksi olisi outoa ajatella ettei rotua olisi olemassa, on se että käsittettä käytetään kaiken aikaa todellisuudessa kaikkeen hyödylliseen. Esimerkiksi lääketieteessä tiedetään että tietyb "rotuisilla" ihmisillä on suurempi taipumis tiettyihin tauteihin. Rikoksien tutkinassa ja oikeudessa kuvataan, etsintäkuulutetaan ja toisissa maissa (esim yhdysvalloissa) tilastoidaan rodun perusteella.

Mutta silloin kun joku kieltää rodun olemassaolon, niin uskoisin ettei useinkaa taustalla ole niinkään tarkoitus kieltää rodun olemassa olo teknisessä tai edes tällein käytännöllisessä mielessä, vaan halutaan ikään kuin sanoa että "keittiötieteellinen folkkäsitys" rodusta on harhainen. Ja se on varmaan totta.

Jos on joukko ihmisiä joilla on tilastollisesti katsottuna melko yhtenäinen perimä, niin luultvasti on olemassa joitain ilmiöitä, jotka voivat olla tyypillisimpiä näiden joukossa. Toisaalta monessa muussa asiassa erot voivat olla kyseisen joukon sisällä erittäin suuriakin. Mutta kansan käsityksen mukaan rotu on "essensi" ja kaikki siihen kuuluvat yksilöt ovat enemmän tai vähemmän samalaisia kaikissa suhteissa johtuen (kuvitellusta) yhtenäisestä "ominaisuudesta". Asenne on : "ei tarvi  mitään tilastoja, sen vaan tietää". Ja sitten kun siihen lisätään sekin kansanomainen ajatus että joku on aina parempi kun joku, niin päästää nopeasti rasismiin ja haitallisiin ajatuksiin, jotka eivät perustu mihinkään todellisuuteen vaan pelkkään kuvitteluun.

dna
39/30 | 

Eikös se James Watsonkin kritisoinut, että valitettavasti kaikki ei ole samalla viivalla eikä yhtä kykeneviä. Tosin häntä pidettiin kommenttiensa takana rasistina, mikä on mielestäni aika huolestuttavaa että tiede ei halua kohdata asioita mitkä eivät välttämättä ole sosiaalisesti kauhean hyväksyttyjä.

Pine
Liittynyt5.3.2012
Viestejä259
40/30 | 

Ihmisrotuoppien juuret juontavat yli sata vuotta vanhaan negatiiviseen eugeniikkaan, joka on eettisesti tuomittu toisen maailmansodan jälkeen laajalti.
Valitettavasti se tuntuu edelleen kiinnostavan joitakin kuten tämäkin blogikirjoitus osoittaa. Rotuopeista ei ole voitu osoittaa olevan minkäänlaista lääketieteellistä hyötyä. Diagnoosia ei voi perustaa sille, että potilas voidaan luokitella kasvonpiirteiden tai ihon värin perusteella johonkin rotuun tai edes etniseen ryhmään kuten esimerkiksi suomalaisiin, vaikka heillä olisi tilastollisesti todettu jonkin mitättömän pieni kohonnut riski jollekin taudille. Puhumattakaan, että noita tietoja käytettäisiin perhesuunnitteluun perinnöllisten tautien ehkäisyssä.
Teppo Mattsson kirjoitti "Rotujen erityispiirteet ovat uv-säteilyn kaltaisten maantieteellisten erojen ohella tulosta seksuaalivalinnasta".
Täyttä puppua! Ihon väriin on auringon säteilyllä ollut kieltämättä oma vaikutuksensa, mutta geneettiset erot eri etnisten ryhmien välillä johtuvat aivan normaalista geneettisestä ajautumisesta eikä mistään seksuaalivalinnasta.

Vierailija
41/30 | 

Ydinfysiikkakin perustuu halulle rasistiseen joukkomurhaamiseen, mutta se ei tarkopita, etteikö atomiteoria kuvaisi todellisuutta ja sitä voisi käyttää myös ihmisten hyväksi. Perinnällisten ominaisuuksien huomioonottaminen on hyvin tärkeä osa lääketiedettä. Osa näistä ominaisuuksista ovat myös vahvasti rotuun sitoutununeita. Lisäksi ihmisryhmien erot auttavat ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Vierailija
42/30 | 

"Rotuopeista ei ole voitu osoittaa olevan minkäänlaista lääketieteellistä hyötyä. Diagnoosia ei voi perustaa sille, että potilas voidaan luokitella kasvonpiirteiden tai ihon värin perusteella johonkin rotuun"

Paitsi että on jopa olemassa "mustaihoisille suunnattuja sydänlääkkeitä" massiivinen kansainvälinen rotukartoitusprojekti lääketiedettä varten (HanMap) ja mitä muuta kiinnostavaa, kuten tästä niin & näin lehden artikkelista voit lukea:

http://netn.fi/artikkeli/rodusta-kiistelevat-ovat-vaarassa

Vierailija
43/30 | 

Lääketieteellisissä tutkimuksissa ihmisiä lajitellaan rodun mukaan, esimerkiksi spirometriassa. Spirometrialaitteeseen täytyy aina laittaa potilaan ihon väri, koska keuhkojen hengitystoiminta eroaa rodun mukaan.

Eräät lääkeaineet vaikuttavat eri tavoilla valko- ja tummaihoisilla.

jotkut_sensuroivat_mediaa
44/30 | 

Kiva juttu, että kommenttini on poistettu. Taitavat eräät tahot hieroa tyytyväisinä käsiään yhteen, joten postaan sen uudelleen.

>Eihän fyysikkokaan luovu lämmön käsitteestä vain siksi, että Hitler masinoi lämpöä äärimmäisiin julmuuksiinsa.

Ai niinkuin mihin? Niihinkö, joilla keitettiin juutalaisia elävältä? Vai masturbaatiokoneiden tekovaginoiden lämmitykseen, joihin juutalaisia laitettiin? Vai puhutaanko tässä nyt _hygieniasta_, koska ruumiit on hyvä polttaa, etteivät taudit ja syöpäläiset leviä elossa oleviin. Nimenomaan.

Vierailija
45/30 | 

Ihmisistä puhuttaessa rotu-käsitteestä pitäisi luopua ja sen tilalle kehittää jokin toinen termi. Käsitteeseen kun liittyy hyvin raskas historia, joka hankaloittaa sivistyneen keskustelun aikaansaamista aiheesta. Rasisti- ja natsikortit nousevat keskustelun molemmilta osapuolilta, jopa kun halutaan puhua aiheesta asiallisesti... kuten kommenttiosiossa ja blogitekstissä käy ilmi.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
46/30 | 

Lopulta kai yö ja päiväkin ovat hyödyllisyydestään huolimatta sopimuksen varaisia asioita...

Esimerkiksi Lapissa on yötön yö tai valoisa yö ja joskus valoton päivä ja toisaalta taas voidaan sopia, että klo 12.00 on keskiyö ja se taasen vaihtelee paikasta toiseen. eli mikä on lopulta yön määritelmä? Valoisuuden määrä vai kellon aika?

Tämän lisäksi ihminen on huomattavasti monimutkaisempi kokonaisuus kuin valoisa ja pimeä aika. vaikka ihminen on karkeistus itsessään ja näin joudumme pelaamaan karkeistuksilla (hävitämme informaatiota), niin luettelemasi asiat eivät ole ainoita asioita, jotka on järkevää karkeana kategorisoida, esimerkiksi tehtäväperusteisesti voidaan kategorisoida vaikkapa sisäelimiä ja jos taas pinnan alla on jotain, joka sekoittaa pakkaa, niin miksi biologisesti olisi järkevää katsoa vain pintaa tai ihonväriä?

Rehellinen pitää olla itselleen, mutta kaikki ei ole totta siksi, että jotkut sen raivokkaasti kieltää tai siihen liittyviä tosiasioita.

Näin ollen itseasiassa kerroit enemmänkin kohtaamistasi älyllisistä epärehellisyyksistä kuin todellisuudesta itsestään. Se, että joku ponnekkaasti kokee asian niin epämiellyttäväksi ja haukkuu rasistiksi sitäkin, joka vain hyväksyy faktat ja on rehellinen itselleen, ei vielä kerro todellisuuden todellisesta luonteesta, vaikka juuri rehellisyys itselleen ja älyllinen rehellisyys onkin välttämätön lähtökohta sellaisen saavuttamiseksi.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
48/30 | 

Jos selvennän hiukan.

Lopulta ympäristön vaikutusta on hankala vakioida, koska jo se vaikuttaa tuloksiin, että kerrotaanko ihmiselle ennen koetta, että onko hän aasialainen vai nainen.

Näin ollen, jokainen, joka väittää, että ei ole missään nimessä totta, ei ole rotuja tai keskimääräisiä älykkyyseroja (niitä on väkisinkin), jotka voi johtua näistä suhteellisista alleelien esiintymisistä, niin on väärässä.

Mutta niin ovat hekin, jotka väittävät, että asia on jo jotenkin katsottu läpi. Liberaalit, jotka kieltävät nämä tutkimukset ja väittävät, että asia on selvä toiseen suuntaan, ovat väärässä, mutta konservatiivit, jotka väittävät, että asia on nyt toiseen suuntaan selvä kuin bläkki, ovat myös väärässä.

Summa summarum, asia on aikas pahasti vielä auki ja pelimerkkien laittaminen jommalle kummalle puolelle ei ole älyllisesti rehellistä, ennemminkin poliittista peliä.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
49/30 | 

Kaksoistutkimukset voi antaa paljon, mutta ei kerro aina mm. raskauden aikaisista asioista eikä epigeneettisistä asioista.

Ja lopulta ympäristöllä on kiistämättömiä vaikutuksia älykkyyden kehittymiseen ja kuitenkin puhutaan kehityspotentiaaleista, joissa sitten eroja selittää enää vakioimisen jälkeen geenit.

Ruhollah.

Vierailija
50/30 | 

Itse asiassa rodun ja älyn välisiä suhteita on tutkittu paljon ja Bell Curve -kirjan kirjoittjat väittivär kirjansa julkaisun yhteydessä ettei mitään muuta teosta ole koskaan kritisoitu ja kaikkia yksityiskohtia analysoitu läpi niin moneen kertaan kun heidän teostaan.  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bell_Curve kirjan kirjoittajathan väittivät että rotujen välillä on selviä älyykyyseroja, vaikka otetaan huomiooon erilaiset kasvatukset ja koulutuske jne. Tosin tutkimukset eivät tukenee näkemystä että "valkoinen rotu" olisi älykkäin, vaan eräät aasilaiset.

Vierailija
51/30 | 

Ympäristön vaikutus ollaan voitu rajata aika pieneksi, kun verrataan identtiesten kaksosten, tavallisten kaksosten, muiden biologisten sisarusten ja toisilleen sukua olemattomien lasten kehitystä. Identtisillä kaksosilla on pienin keskinäinen ero, kuin muilla kaksosilla. Tätä ei voi selittää ympäristön erilaisuuella, vaan perimän erilaiuudella. Ei ole mitään syytä olettaa, että vahvasti primään sidottu ominaisuus olisi jostain syystä jakautunut tasan kaikkiin populaatioihin jotka poikkeavat kuitenkin perimältään toisistaan muilta osin.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
52/30 | 

Näin se on, kyllä kaksoskokeet ovat hyviä, mutta ei täydellisiä.

Esimerkiksi ravinto voi vaikuttaa jo epigeneetikan kautta kognitiivisiin kykyihin.

Suosittelen tutustumaan kaksostutkimusten rajallisuuteen. Nekään eivät ole täydellisiä.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
53/30 | 

Pistäisin vielä, todellisia eroja ei voi kiistää, mutta on vielä pitkä matka siihen, että voidaan todella sanoa millaiset asiat eroihin vaikuttaa.

Ja kuten edellä mainitsin, niin perimä ei kerro aina rotuominaisuuksista, kopska epigeneettiset seikat voivat selittää asioita ja muut raskauden aikaiset seikat. eikä nämä ole mitään sellaisia asioita, joita voi olankohautuksella ohittaa.

Tai voi, jos totuus ei ole tärkeää.

Ruhollah.

Kasvisruoka2
Liittynyt29.8.2015
Viestejä4452
54/30 | 

""Molekyylibiologia on vahvistanut, että pelkällä vilkaisulla havaittavat rotuerot kumpuavat pintaa syvemmältä: yksilön DNA:sta voidaan määrittää erittäin luotettavasti hänen rodullinen taustansa.""

Tällaisen ongelma on siinä, että voimme ottaa periaatteessa vaikkapa gorillat ja määritellä heille rotuja kliinien perusteella.

Samaa voisi tehdä sitten vielä roduille itselleen. Esimerkiksi susikoiratkin varmasti olisi jollain markkereilla jaoteltavissa näin. Niitä on kuitenkin nykyisin kasvatettu ympäri maailmaa.

""Mutta ero syntyykin siitä, että geenien eri muotoja esiintyy eri roduilla eri suhteessa.""

Tällaisen ongelma syntyy taas siitä, että sitä ei voi yksilöstä mitata, koska kyseessä on vain kuinka paljon suhteessa. Löydät maailmasta rodut siten, että jaottelet ihmisryhmiä näin, mutta et voikaan sitten yksilöstä sanoa mitään, joudut erikseen sen mittaamaan hänestä ja pian valkoihoisia kantasuomalaisia kuuluukin somalirotuun ja somalirotulaisia suomalaiseen rotuun.

Ja näinkin ilmaistuna, vaikka rodut tuntuu järkeviltä, niin ne onkin pirun hankala asia, valitettavasti.

Ruhollah.

Kaapelijehu
Liittynyt13.4.2009
Viestejä390
56/30 | 

Olen tässä asiassa varsin samaa mieltä Matsonin kanssa. Jos rotuja ei ole olemassa, silloin ei voi olla olemassa rasismiakaan. Rotuja on sikäli olemassa, että ne ovat sopeutumia vallitseviin olosuhteisiin. Afrikkalaisilla on tumma ihonväri, sillä se suojaa paremmin UV-säteilyltä jne... Rasismissa taas kyse on ennenkaikkea ennakkoluuloista sekä ihmisen yksilöllisyyden kieltämisestä. Yksilölliset erot ovat suuret eikä ihmisen rodusta pidä koskaan tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

Mitä taas tulee rotujen älykkyyteen, niin törmätään siihen ongelmaan että missä suhteessa erot johtuvat geeneistä ja missä suhteessa ympäristötekijöistä. Suomalaisilla on hyvä lukutaito ja afrikkalaisten joukossa paljon lukutaidottomia. Kuinka paljon tämän eron selittää erilainen perimä ja paljonko ihan se tosiseikka että Suomessa on hyvä koulujärjestelmä?

Kaapelijehu

Hannu Hyvönen
57/30 | 

Rotu-käsite on olemassa.   Puhutaan eläinroduista kun tarkoitetaan  ihmisen valintojen ja risteytysten tuloksena synteistä kotieläinkannoista,  populaatioista.   Kyse on kotieläinjalostukseen kuuluvasta käsitteestä.

Meillä on erilaisia lehmärotuja mutta ei hirvirotuja.     Hirvien osalta voidaan puhua paikallisista tai alueellisista kannoista.  Jos joku onnistuisi jalostamaan vaikkapa täplikkaan hirvikannan,  sitä voisi nimittää hirviroduksi jonka voisi nimetä.   Rodun nimi kotieläin puolella on jalostajan brändi geenipoolille.

En näe mielekkäänä puhua ihmisroduista.   Ihminen ei tiettävästi ole minkään olennon kotieläin joka olisi jalostettu eri roduiksi.     Rotu-käsitteeseen kotieläinpuolella kuuluu rodun puhtauden käsite ja rodun vaalminen.      Ihmiseen jolla ei tällaista jalostajaa onneksi ole ollut tuo käsite sopii huonosti,         

Mutta toki on valtavia eroja ihmisten fenotyypeissä eri puolilla maapalloa.   Kyse on geenipooleista joissa eri geenit painottuvat eri tavoin ja näin ihmislajin geenipoolista on muotoutunut  ympäristöihinsä sopivia  etno-geneettisiä populaatioita.        Tuo juuri keksimäni nimitys rodun sijalle,  etno-geneettinen populaatio,   on kömpelyydestään huolimatta aika hyvä.    Ja kyllä rotukäsitteen voi ohittaa puhumalla esim alueen mukaan:   aasialaisen perimän kantaja  jne     

Käyttäjä27675
Liittynyt19.10.2021
Viestejä2
60/30 | 

Jukka Aakula kirjoitti:
 Hyvä kirjoitus. Valitettavasti täytyy sanoa että minulla on aika vahva käsitys siitä että äo-erot eri rotujen välillä ovat selkeitä ja perinnöllisiä ainakin osittain. Perustelut tässä laajahkossa Psychology-lehden artikkelissa http://www1.udel.edu/educ/gottfredson/30years/Rushton-Jensen30years.pdf

Kannattaa kuitenkin tutustua James R. Flynnin vastineeseen tuosta geneettisen komponentin erottamisen vaikeudesta. Tuohon Rushton ja Jensen - tieteeseen (varsinkin kun aineistona edelleen on Lynn-Vanhanen) on helppo samaistua,  jos on valmiiksi samaa mieltä. Pitäisi kuitenkin säilyttää monipuolinen kokonaisuuden arviointikyky. Flynn on hillitty ja osoittaa vain mahdollisia puutteita. 

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Rajankäyntiä

Teppo Mattsson on kosmologiaan ja suhteellisuusteoriaan erikoistunut teoreettisen fysiikan tutkija, joka harrastaa matkailua tieteenalojen välisillä rajaseuduilla. Blogi on matkakertomus näiltä retkiltä.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Kategoriat

Sisältö jatkuu mainoksen alla