Olen tällä blogilla moneen otteeseen kritisoinut tieteen ideologisoitumista. Yleensä kyse on ollut yhteiskuntatieteistä, joiden piirissä normaali tieteellisen menetelmän noudattaminen on alkanut näyttää jo harvinaiselta poikkeukselta. Saa nähdä, tapahtuuko esimerkiksi feminismin kohdalla suuri puhdistus, vai kielletäänkö feminististen sukupuolentutkimuksen tuottamien dogmien kyseenalaistaminen.

Sen sijaan lääketieteen kohdalla ideologiat ovat hallinneet korkeintaan psykiatriaa, ja sekin on kehittynyt viime vuosikymmeninä tieteellisempään suuntaan. Erilaiset ideologiset denialistit toki hallitsevat terveyskeskustelua blogeissa, mutta lääketieteen sisällä voi yleensä luottaa siihen, että tutkimus ja tutkimusnäyttöä kokonaisuutena tarkastelevat katsausartikkelit antavat yleensä suhteellisen arvoneutraalisti objektiivisen kuvan tarkasteltavasta asiasta.

Olen aiemmin ottanut kantaa poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia vastaan. Niitä tehdään Suomessa lähinnä uskonnollisiin vähemistöihin kuuluvien vanhempien lapsille. Niitä on puolustettu uskonnonvapaudella, vaikka tosiasiallisesti ne tietenkin ovat syrjintää uskonnon perusteella (juutalaisten ja muslimien lapsilla on heikompi ruummillisen koskemattomuuden suoja kuin muilla), rasismia (juutalaiset ovat myös etninen ryhmä) ja seksismiä (tyttöjen sukuelinten silpomista sentään vastustetaan avoimemmin, ja se on yksiselitteisesti kielletty laissa) eli loukkaavat lasten ihmisoikeuksia monin tavoin.

Yhdysvalloissa ympärileikataan pojista uskonnollisten ja kulttuuristen syiden takia jopa yli puolet, kertoo Suomen Lääkäriliiton ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhteinen tiedote. Euroopassa pojista ympärileikataan vain 5 – 10 prosenttia.

Suomalaisten lääkärijärjestöjen mukaan myös lääkäreiden näkemys toimenpiteen tarpeellisuudesta poikkeaa huomattavasti Atlantin eri rannoilla.

Viime elokuussa American Academy of Pediatrics (AAP) eli amerikkalaisen lastenlääkärien yhdistys julkaisi ympärileikkaus –raportin. Sen mukaan tämänhetkinen tutkimustieto osoittaa, että poikien ympärileikkauksen terveysvaikutukset ovat leikkausriskejä suuremmat.

AAP:n näkemys perustui tutkimusjulkaisuihin, jotka käsittelivät vastasyntyneen virtsatieinfektion, miesten sukupuolitautien ja penissyövän yleisyyttä sekä HIV/AIDS- yleisyyttä ympärileikatuilla ja -leikkaamattomilla miehillä.

Yhdysvaltalaisten näkemykset ympärileikkauksen suojaavasta vaikutuksesta HI-virusta tai AIDS:ia, genitaaliherpestä, syyliä tai kondyloomia ja penissyöpää vastaan ovat kyseenalaisia ja ne ovat herättäneet ihmetystä Euroopassa.

Suomessa ympärileikataan noin 2000 poikalasta vuodessa

Euroopassa ympärileikkausten yleisyys on 5 – 10 prosenttia. Vastasyntyneiden virtsatieinfektion yleisyys on 1:100. Tauti on hoidettavissa antibiootein helposti ja halvalla. Ympärileikkauksen komplikaation yleisyys on 2:100. HIV:n tai penissyövän vastustaminen poistamalla esinahka ei ole perusteltua. Leikkauksessa on kyse peruuttamattomasta toimenpiteestä terveelle lapselle, joka ei itse kykene päättämään puolestaan.

Lääkäriliiton ja Duodecimin mukaan eurooppalaisten asiantuntijoiden käsitykset poikkeavat täysin amerikkalaisten lääkärien johtopäätöksistä. Laaja eurooppalaisten lääkäreiden joukko näkee yhdysvaltalaisten kollegoiden tulkinnan tämänhetkisestä lääketieteellisestä näytöstä hyvin ongelmallisena ja on julkaissut vastineen asiassa.

Kyse ei ole tieteellisestä kiistasta vaan siitä, että Yhdysvalloissa kulttuuriset tekijät vaikuttavat tutkimustulosten tulkintaan.

Lääketieteellisessä tutkimuksessa pyritään varmistamaan, että tutkijan oma usko tai vakaumus ei pääse vaikuttamaan tulosten tulkintaan. Kulttuuriset tekijät näyttävät kuitenkin vaikuttavan edelleen.

Lääketiedettä on pyydetty aiemmin apuun tämän tapakulttuuriin liittyvän toimenpiteen tekemiseen, mutta nyt lääketieteellisiin syihin vedoten pyritään perustelemaan sitä.

Suomessa on muutaman oikeustapauksen valossa keskusteltu siitä, täyttävätkö ei-lääketieteellisin (käytännössä siis uskonnollisin) perustein tehdyt ympärileikkaukset pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Vaikka laki kirjattaisiin tältä osin selkeäksi niin, ettei tuomioistuinten tarvitsisi ottaa tehtävää joka kuuluu lainsäätäjille, jää kuitenkin porsaanreikä: lääketieteellisin syin tehdyiksi kirjatut ympärileikkaukset. Kyse ei ole muutamasta yksittäistapauksesta. Näin lääkärijärjestöjen tiedotteessa:

Vuonna 2010 Suomessa tehtiin ympärileikkaus noin 2000 poikalapselle vedoten lääketieteellisiin syihin. Sairaustilastojen perusteella laskennallinen tarve olisi ollut noin 300.

American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Male circumcision. http://pediatrics.aappublications.org/content/130/3/e756.full.pdf+html?sid=7e4713ea-
8478-441f-9621-ab72ee7ab5c8

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/03/12/peds.2012-2896.abstract

Suomen Lääkärilehti: http://www.laakarilehti.fi/pdf/SLL122013-893.pdf

Kommentit (14)

AM
15/14 | 

"...ja seksismiä (tyttöjen sukuelinten silpomista sentään vastustetaan avoimemmin, ja se on yksiselitteisesti kielletty laissa)"

Tyttöjen ympärileikkausta ei vastusteta avoimemmin ja laajemmin siksi, että oltaisiin seksistisiä, vaan koska kyseessä on täysin eri luokan operaatio.

Pojan ympärileikkaus saattaa altistaa tietyille terveysongelmille (toisaalta se saatetaan myös tehdä terveydellisistä syistä). Vauvallakin on oikeus koskemattomuuteen, joten uskonnollisista syistä ei tällaista operaatiota pitäisi tehdä. Kuitenkin Yhdysvalloissakin 50% miehistä on ympärileikattu, ja useimmilla heistä on ihan normaali (myös seksi-)elämä. Pojan ympärileikkaus on melko pieni operaatio, josta toki siitäkin pitäisi jokaisella olla periaatteellinen oikeus päättää, tehdäänkö sellaista itselle.

Tytön ympärileikkaus on silmitöntä väkivaltaa, jossa tuhotaan täysin naisen mahdollisuus koskaan nauttia seksistä ja aiheutetaan koko loppuelämän jatkuva kipu- ja tulehduskierre. Siihen kuolee tuhansia tyttöjä vuosittain.

Vastustan kyllä molempia, mutta seksismistä puhuminen tässä yhteydessä on vähän sama kuin sanoisi rasismiksi sitä, että lapsiorjuutta vastustetaan avoimemmin kuin suomalaisen työläisen veronkorotuksia.

Metusalah
17/14 | 

Muslimimies ja lappilainen Aslak istuivat vierekkäin julkisessa saunassa. Vieras vilkaisi Aslakin jalkoväliin ja kysyi uteliaana:
- Onko sinutkin ympärileikattu?
- Ei. Meilläpäin tätä kutsuthan luonnolliseksi kulumaksi.

Mika Gissler
18/14 | 

Vain pieni osa naisten ympärileikkauksista ovat infibulaatioita, jossa poistetaan kaikki ulkoiset sukupuolielimet. Tyypin Ia leikkauksessa poistetaan klitoriksen huppu. Miten tämä eroaa miesten esinahan poistosta?

Mikko Ellilä
19/14 | 

Mitä ympärileikkauksessa menetetään?

Gary L. Harryman

Alkuteksti What is Lost to Circumcision, Gary L. Harryman. Suomennos Mikko Ellilä. Suomennoksen tarkistanut ja hyväksynyt kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen professori Esko Länsimies.

Kun poikavauvan luonnollinen koskematon penis ympärileikataan, menetetään ikuisiksi ajoiksi seuraavat:

1. Frenulumin (terskan alapinnan ja siittimen tupen yhdistävä limakalvopoimu) pehmeä vannemainen kudos, joka on runsaasti mielihyvää tuottava vyöhyke miehen kehossa. Tämän tiuhasti hermotetun ja reagoivan rengasmaisen kudoksen poisto vähentää peniksen tuntoherkkyyden normaalin ihon tasoiseksi.

2. Keskimäärin puolet lämpöön reagoivasta sileän lihaksen muodostamasta tupesta nimeltä dartos fascia.

3. Erikoistuneet Langerhansin epiteelisolut, jotka ovat osa immuunijärjestelmää.

4. Arviolta 80 metriä mikroskooppisia hermoja, joista osa on peniksen dorsaalisen hermon osia.

5. 10.000 - 20.000 eri tyyppistä erikoistunutta erotogeenista hermopäätä, jotka reagoivat herkkään liikkeeseen, pieniin lämpötilanmuutoksiin ja pintarakenteen pieniin muutoksiin. Näiden joukossa on tuhansia reseptoreita nimeltä Meissnerin kappale, jotka ovat kaikkein tärkein esinahan tuntoaistin osa.

6. Estrogeenireseptorit, joiden tarkoitusta ja merkitystä ei vielä täysin tunneta.

7. Enemmän kuin puolet esinahan liikkuvaa ihoa, jolla on monipuolinen terskaa suojeleva tehtävä, peniksen erikoistuneen ihon suojaaminen hankaumilta, kuivumiselta ja keratinisoitumiselta, sekä sen suojaaminen lialta ja muilta epäpuhtauksilta. Keratinisoitumisen vaimentavaa vaikutusta seksuaalisuuteen ei ole koskaan tutkittu.

8. Pehmeän kudoksen luontainen immuunivaste, joka tuottaa bakteereja ja viruksia vastustavia valkuaisaineita (esimerkiksi lysotsyymejä), samoja joita löytyy äidinmaidosta, sekä plasmasoluja, jotka erittävät immunoglobuliinisia vasta-aineita.

9. Lymfaattisia suonia, joiden menettäminen estää lymfanesteen kulun kehon immuunijärjestelmään.

10. Erittäin herkkä V:n muotoinen, verkkomainen frenulum, joka sijaitsee terskan alapuolella, amputoituu useimmissa ympärileikkauksissa tai ainakin vaurioituu, jolloin se lakkaa toimimasta.

11. Esinahan sisällä olevat apokriiniset rauhaset, jotka tuottavat feromoneja. Ne ovat luonnon omia voimakkaita, hiljaisia ja näkymättömiä, mahdollisten sukupuolikumppanien käyttäytymistä ohjaavia signaaleja. Ne vaikuttavat merkittävällä tavalla seksuaalisuuteen, mutta niiden menettämisen seuraamuksia ei ole tutkittu eikä tunneta.

12. Ektooppiset sebaceus-rauhaset, jotka kosteuttavat ja liukastuttavat.

13. Oleellisen tärkeä liukumismekanismi. Jos aikuisen esinahka avataan ja levitetään, se on mitoiltaan postikortin kokoinen. Tämä määrä erikoistunutta, itseään liukastuttavaa ja liikkuvaa ihoa antaa penikselle sen erityisen ominaisuuden liukua itsensä sisään ja ulos. Näin mahdollistuu se, että masturboidessa tai yhdynnässä iho ei rikkoudu, eikä vagina kuivu tai tarvitse keinotekoisia liukasteita.

14. Menetetään terskan keskeinen ominaisuus, sillä se on tavallaan sisäelin, kuten kieli. Sen luonnollinen väri vaihtelee vaaleanpunaisesta punaiseen ja tummanpunaiseen.

15. Ympärileikattu penis on verrattuna ympärileikkaamattomaan huomattavasti ohuempi, koska siitä puuttuu ympärileikkaamattoman peniksen esinahan kaksinkertainen suojus.

16. Ympärileikattu penis on jopa n. 2,5 cm erektoitunutta ympärileikkaamatonta penistä lyhyempi. Tämä johtuu siitä, että terskaa ja esinahkaa yhdistävä kudos repeytyy irti ympärileikkauksessa. Tämä yhteinen solukalvo muotoilee esinahan ja terskan yhteensopiviksi peniksen kehittyessä. Ympärileikkaus tuhoaa tämän solukalvon ja siten vahingoittaa terskaa jättäessään sen paljaaksi ja alttiiksi infektioille, haavautumille ja kutistumiselle.

17. Yhteen laskien yli metrin verran verisuonia, mukaan lukien frenulumin valtimo sekä siittimen selkäpuolen valtimon haaroja. Tämän tiuhan suonituksen menettäminen heikentää normaalia peniksen varren ja terskan verenkiertoa, ja siten vahingoittaa sen luonnollista toimintaa, tervettä kasvua, ja jopa estää sen täyden ja terveen kehityksen.

18. Joka vuosi monet pojat menettävät peniksensä kokonaan hutiloidun ympärileikkauksen ja infektioiden vuoksi. Sitten heidät muotoillaan uudelleen sukupuolenvaihdosleikkauksella ja heidän on elettävä naisina.

19. Joka vuosi monet poikalapset menettävät henkensä lääketieteellisesti tarpeettoman ympärileikkauksen aiheuttamien komplikaatioiden vuoksi. Ympärileikkaus on USA:ssa vuositasolla miljardibisnestä, joten ympärileikkauslobby yrittää tietoisesti salata ja hämärtää näiden kuolemien syyn.

20. Vielä ei ole tieteen keinoin osoitettu, mutta merkittäviä uusia näyttöjä on siitä, että epätäydellinen penis menettää kapasiteettinsa siihen hienosyiseen elektromagneettiseen kommunikointiin, joka tapahtuu ainoastaan kontaktissa kahden limakalvon omaavan elimenvälillä, ja joka edistää seksuaalisen ekstaasin kokemista. Toisin sanoen poikalasten lääketieteellisesti perustelemattomalla esinahan amputaatiolla vähennetään sekä miesten että naisten orgasmin intensiteettiä.

Ihmettelijä
20/14 | 

Uskonnollisia ympärileikkauksia vielä vähemmän ymmärrän "tavan vuoksi" tapahtuvia ympärileikkauksia, jotka ovat ilmeisesti hyvinkin yleisiä mm. Yhdysvalloissa. Siellä ympärileikkaamaton mies oli ainakin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten omituinen. Nykyään tilanne taitaa olla jo parempi, vaikka edelleenkin Wikipedian mukaan noin puolet amerikkalaisista pojista ympärileikataan.

Suomessa ei sentään ympärileikata "tavan vuoksi".

Mika
21/14 | 

Ellilän lainaama satui alkoi varsin vakuuttavasti, mutta loppua kohden tarina lähti lapasesta. Suosittelen pitäytymään (lääke)tieteessä.

Marko Hamilo
22/14 | 

"Uskonnollisia ympärileikkauksia vielä vähemmän ymmärrän “tavan vuoksi” tapahtuvia ympärileikkauksia, jotka ovat ilmeisesti hyvinkin yleisiä mm. Yhdysvalloissa. Siellä ympärileikkaamaton mies oli ainakin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten omituinen. Nykyään tilanne taitaa olla jo parempi, vaikka edelleenkin Wikipedian mukaan noin puolet amerikkalaisista pojista ympärileikataan."

Tässä olennaista on juuri se että kun muutos on kerran lähtenyt käyntiin, eli ympärileikkaamaton ei ole enää kummajainen, ei niiden, jotka eivät lapsensa ympärileikkaukselle itse näe mitään syytä, tarvitse enää miettiä sitä että "miksi mekin emme ympärileikkauta" vaan ennemminkin vanhemmat tarvitsevat syyn ympärileikkauttaa, ja defaultina pidetään ympärileikkaamattomuutta.

emp
23/14 | 

Esittäisitkö Ellilä tuon kahdenkymmenen kohdan listasi myös sellaisen lapsen vanhemmille, joille lääkäri suosittelee suostumista ympärileikkaukseen lääketieteellisin perustein? Tämäkö olisi mielestäsi se pohja, jolta heidän pitäisi lähteä päätöstään pohtimaan?

tuppipee
24/14 | 

@emp
Minulle ei tehty operaatiota, koska en halunnut. En halua edelleenkään. Ainoa ongelma minulla on (luultavasti) kykenemättömyys yhdyntään. Hygienia ei ole ongelma. Kyseessä on minun ikioma päätökseni. Operaatiolle ei ole mitään tarvetta nyt aikuisenakaan.

Akuuttien tapauksien ulkopuolella on mielestäni AINA kysyttävä ja kunnioitettava henkilön mielipidettä.

veiko niemi
25/14 | 

Unicef kannattaa poikien ympärileikkausta: http://www.unicef.org/esaro/5482_7884.html
vedoten väitettyyn HIV:ltä suojaavaan vaikutukseen. Ilmeisesti väitteiden pohjana on langerhansin solut: http://en.wikipedia.org/wiki/Circumcision_and_HIV#Langerhans_cells_and_H... .
Itse veikkaisin yhdynnän jälkeisen terskan ja esinahan pesemisen vähentävän HIV-tartuntoja samoissa määrin kuin esinahan amputointi. Hygieniavalistus ei taida kuitenkaan kelvata pohjoisamerikanjuutalaisten raha-uskonto-perinne kolminaisuuteen.

Asiasta valitettavasti tietävä
26/14 | 

Kiitos hyvästä ja osuvasta kirjoituksesta. Tuo WHO:n kanta leikkauksiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa HIV alueilla on muuten jotain sellaista, joka tulee leviämään käsiin. Leikkaus on kallis, eettisesti väärä ja vaarallinen tapa pureutua ongelmaan, joka hoituisi halvasti kondomeilla ja valistuksella - jännää, että juuri näillä syvästi uskovaisilla seuduilla joissa mm. kirkko suhtautuu nyrpeästi ehkäisyyn (kondomit) suositellaan moista operaatiota. Maiden jo valmiiksi kuormitetut ja vajavaiset terveydenhuolto resurssit valjastetaan miesten ja lasten turhiin silpomisiin sen sijaan, että hoidettaisiin oikeita ongelmia. Ja silti kondomi tarvitaan edelleen!

Itse en haluaisi käyttää edes termiä "ympärileikkaus" silloin, kun kyseessä ei ole mikään lääketieteellisistä syistä tehtävä operaatio vaan uskonnollinen/kulttuurinen rituaali. Jos vaikkapa sormi amputoitaisiin ilman henkilön suostumusta ja pakottavaa lääketieteellistä tarvetta, puhuttaisiinko silti "leikkauksesta"? Niinpä. Muitakaan väkivallan tekoja ei maassamme hyväksytä kulttuurisyistä, mutta pieniä (poika)lapsia laki ja Suomen viranomaiset eivät pelkuruuttaan suojele. On perustuslain vastaista, että etnisen taustan/uskonnon/sukupuolen perusteella yksilöltä riistetään oikeus koskemattomuuteen. Peruuttamattomasti.

Ja kyseessä EI ole mikään pikkunipsaisu, vaikka se siltä halutaan saada kuulostamaan koska onhan se järkyttävä ajatus, mitä miljoonat vauvat joutuvat kokemaan vuosittain. Katsokaapa video tai miltä vauvan penis näyttää moisen jälkeen. Vauvalta poistetaan vielä enemmän kudosta kuin aikuiselta vastaavassa, kun pientä pippeliä on hankalampi silpoa.

Aihe on edelleen niin tabu että tosiasiallista tietoa ihmisillä ei ole, etenkään heillä, joiden suhtautumista asiaan värittää sosiaalinen paine ja uskonto. Esimerkiksi Britanniassa leikkauksessa kuolleen vauvan äiti perusteli oikeudessa, että ei voinut kuvitellakaan riskejä (huom. ammattilainen asialla). Kuolemantapauksia on, myös Euroopassa, vuosittain. Miksi asiasta ei edes pyritä valistamaan riskiryhmiä ja tarjoamaan neutraalia tietoutta esim. maahanmuuttajille? Ihan kuin oletus olisi, että tietyt ihmisryhmät eivät vain kykenisi toimimaan lapsensa edun mukaan ja omaksumaan tietoa.

Näitä muuten tehdään lapsille juuri siitä syystä, että harva aikuinen, seksuaalisesti aktiivinen ja terve mies menisi vapaaehtoisesti luopumaan esinahastaan, oli hän sitten mistä kulttuurista tahansa. Kyllä identiteetti rakentuu terveellä ihmisellä muun kuin sen varaan, mitä kalsareiden sisällä on. On vastenmielistä, että Suomenkin kaltaisessa maassa lääketieteelliset faktat, perustuslaki ja ihmisoikeudet voidaan tyrmätä oikeusistuimissa argumentilla "koska jumala tahtoo ja näin on aina tehty näissä tietyissä maissa". Surullista.

Masa
27/14 | 

"Mitä lääketieteellistä haittaa ympärileikkauksesta on?"

Mitä lääketieteellistä haittaa koko peniksen poistamisesta on? Tai nenän? Tai naisen sukuelinten silpomisesta, mikäli siihen ei liity tulehduksia?

Kysymyksesi ei ole relevantti, asiaa tulee ajatella muultakin kuin puhtaasti lääketieteelliseltä kannalta.

Keijona
Liittynyt13.3.2015
Viestejä24842
28/14 | 

Jos miehen herkintä, voimakkainpia tuntemuksia aiheuttavaa elintä ruvetaan leikkelemään ja viiltelemään niin sillä todennäköisesti on psykologisia vaikutuksia, johtuisiko ympärileikkauksesta, että niissä maissa missä ko.toimintaa harrastetaan vaikuttaa olevan agressiivisempi kulttuuri ja raiskauksia enemmän. Olen myös huomannut, että yksinhuoltajanaisten pojat on useimmin ympärileikattuja, johtuisiko siitä, että kun pojat tykkää räpeltää pippeliä. Ja jos perheessä ei ole miestä joka selittää että se on normaalia, niin nainen saattaa alkaa ajatella että siinä on jotain vikaa, ja esinahka ehkä liian kireä, siksi tai peniskateuden takia silvotaan.

Rikkaalla riittävästi, köyhä haluaa lisää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Skeptikon päiväkirja

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Marko Hamilo on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Hamilo ei usko homeopatiaan eikä psykoanalyysiin, eikä aina aamun sanomalehteenkään.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2010
2009
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla