Helsingin Sanomat otsikoi tällä viikolla painetussa lehdessään, että "rikkaiden lapsilla on paremmat hampaat". Uutinen kertoi THL:n tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan Perheen sosioekonominen asema ja asuinalue eriarvoistavat lasten elämää.

HS:n mukaan "lasten elintapojen yhteys vanhemopien - etenkin äidin - koulutukseen ja varallisuuteen tuli tutkimuksessa selväksi kautta linjan".

Vähemmän opiskelleiden lapset ovat useammin ylipainoisia, syövät vähemmän kasviksia, pesevät harvemmin hampaansa sekä harrastavat jo nuoruusvuosinaan enemmän humalahakuista juomista kuin paremmin koulutettujen lapset.

THL:n kehittämispäällikkö Risto Kaikkosen mukaan koulutus- ja varallisuuserojen vaikutus elinajanodotteeseen kasvaa entisestään. Nyt 35-vuotiaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen miehen elinajanodote on kuusi vuotta alempi kuin samanikäisen korkeakoulutetun miehen.

Hesarin mukaan Kaikkonen povaa elinajanodotteen laskevan alemmissa sosiaaliryhmissä eläkeikää alemmas. Kaikkosen mukaan hyvinvointi- ja terveyserot ovat "jopa perustuslain vastaisia".

Mielenkiintoinen näkemys kansalaisten perustuslaillisista oikeuksista THL:n päälliköllä.

Perustuslaki takaa kaikille yhdenvertaiset oikeudet julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon, mutta selittävätkö erot terveyspalvelujen saatavuudessa todella kasvavat sosioekonomiset terveyserot? Eikö köyhillä ole varaa syödä hyvin? Eikö ammattikoulun käyneen äidin lapsi pääse harrastamaan liikuntaa?

Tämän kuvan THL antaa tiedotteessaan. Sen mukaan eriarvoisuus on yhteiskunnan rakenteellinen ongelma, jonka vuoksi "erilaiset yhteiskunta- ja terveyspoliittiset keinot kuten lainsäädäntö, verotus ja valvonta ovat ratkaisevan tärkeitä. Tärkeää on myös, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saatavilla ja käytössä. Kunnissa pitäisi myös parantaa mahdollisuuksia liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Tyhmempi voisi luulla, että sykettä nostavaan liikuntaan riittää muutaman kympin tossut ja mikä tahansa kevyen liikenteen väylä.

Tutkimus ja varsinkin sen uutisointi on kovin tyypillistä tilastollisten yhteyksien toistelua, jossa ei pyritäkään selittämään ilmiöiden syitä. Jos ei suoranaisesti väitetä jäätelönsyönnin selittävän hukkumisonnettomuuksia, jätetään sen päätelmän teko lukijalle.

Miksi äidin koulutus sitten on niin hyvä lasten terveyden ennustaja?

Ei äidin koulutuksella itsessään niin suurta merkitystä ole. Kyse on siitä, että äidin koulutustasoon tiivistyy valtavan paljon muuta informaatiota. Kirjoitin aiheesta jo aiemmin Tiede-lehdessä lukioiden eroista käydyssä keskustelussa.

Peruskoulun päättötodistus ennustaa lukiomenestystä jonkin verran - vanhempien taloudellinen asema vielä enemmän.

Yksi ainoa taustatekijä, äitien koulutustaso, on niin voimakas selittävä muuttuja, että muut tekijät lisäisivät mallin selitysosuutta vain yhdellä prosenttiyksiköllä. Näin kirjoitti Jorma Kuusela Opetushallituksen raportissa vuonna 2003.

Miksi juuri äidin ennemmin kuin isän? Miksi ylipäätään vanhempien koulutus ennustaa menestystä lukiossa paremmin kuin esimerkiksi peruskoulun päättötodistus?

"Se - - johtuu siitä, että selittävät muuttujat korreloivat voimakkaasti keskenään, ja äitien koulutustausta sisältää kaiken sen lukioiden eroihin liittyvän informaation, jonka muut sisältävät yhteensä", Kuusela jatkaa.

Korkeasti koulutetulla äidillä on nimittäin yleensä korkeasti koulutettu mies. Korkeakoulutukseen valikoituu keskimääräistä älykkäämpiä ihmisiä. Korkeasti koulutetut älykkäät ihmiset taas ovat yleensä hyvätuloisia. Hyvätuloiset ihmiset asuvat alueilla, joissa asuu muitakin hyvin koulutettuja ihmisiä.

Lapsi, jonka äiti on korkeasti koulutettu, saa siis muita todennäköisemmin korkean älykkyyden geenit molemmilta vanhemmiltaan. Älykkäiden ihmisten terveyskäyttäytyminen taas on yleensä keskimääräistä järkevämpää.

Perustuslailla tuskin voidaan kieltää ihmisten perinnöllisen älykkyyden eroja. Vallitsevassa arvoliberalismissa ei myöskään hyväksytä terveyspoliittista holhoamista, vaan varsinkin hyvin koulutetut ihmiset - jotka itse elävät terveellisesti - vastustavat kaikkea valtiovallan puuttumista ihmisten yksityiselämään. Ajatus siitä, että jokin elämisen malli olisi muita parempi ja johon ihmisiä pitäisi kulttuurisesti painostaa, on niin kamalaa konservatismia, että siltäkään suunnalta tuskin löytyy ratkaisua.

Lienee siis vain hyväksyttävä terveyserojen kasvu seurauksena siitä, että ihmiset käyttävät perustuslaillisia vapauksiaan, eikä pidettävä sitä perustuslaillisena ongelmana.

Kommentit (110)

TK
111/110 | 

Miksi ihmeessä yhteiskunnan ei kannattaisi yrittää muuttaa yksilöiden käyttäytymistä varsinkin sellaisissa asioissa joka on yhteiskunnalle taloudellisestikin merkittävä? Sairastaminen on kallista. On taloudellisesti järkevämpää ennaltaehkäistä ongelmia kuin yrittää hoitaa niitä.

Esimerkkejä asioista, joihin minusta kannattaisi yrittää vaikuttaa:
Epäilen esimerkiksi ravitsemustietämyksen olevan hukassa monilta. Lisäksi helppo ja halpa ruoka on usein epäterveellistä. Esimerkiksi makkara on selvästi halvempaa kuin kala.

Lapset ovat kumminkin yhteiskunnan järjestelmässä nuoresta alkaen. Miksi siellä ei kannattaisi panostaa liikuntaan (esim jokapäiväiseksi koulussa) ja terveelliseen ruokaan (sen sijaan että päiväkoti-ikäiset tungetaan välipalalla sokeria täyteen).

Terveyserojen syntyminen alkaa jo hyvin varhain. Esimerkiksi havaitaan selvä ero siinä, että kouluttamattomat ja matalammalla äolla varustetut naiset useammin ruokkivat korvikkeella. Miksi tätä ei kannattaisi muuttaa muokkaamalla imagoa ja mielikuvia sekä antamalla imetysohjausta ja -neuvontaa? Kun jo pelkästään imetyksen lisäämisellä yhteiskunta säästää selvästi terveydenhoitokulujen ja vanhempien sairaslomien vähentyessä.

Tarvitseeko ihmisiä kulttuurisesti painostaa? Ei, vaan siitä täytyy luoda haluttu ja tavoiteltu asia samalla kun antaa yksilöille keinot asian hoitamiseen.

Kirsi Heikkinen
112/110 | 

Ja älykkäiden ihmisten keskimääräistä järkevämmästä terveyskäyttäytymistä löytyy tutkittua näyttöä...mistä?

Jesse
113/110 | 

Se, että ei tiedä asiasta tai tiedosta asian tärkeyttä ei tee vielä ihmisestä automaattisesti hölmöä.

Ehkä eräs asiaa parantava ratkaisu olisi lisätä terveystiedon määrää peruskoulussa (en tiedä paljo sitä on nyt). Sitä voisi lisätä esimerkiksi siten, että lukiossa / ammattikoulussa terveystietoa ei enää tarvitsisi opettaa (tasottaisi eroa). Toisaalta millaisen terveystiedon opetuksen ovat tutkimuksen äidit saaneet aikanaan? Tulevaisuudessa tilanne on varmaan hieman parempi. Yliopistossa itsenäisen tiedonhankinnan taidot paranevat riippumatta millä alalla opiskelee. Toisaalta vanhemmille voitaisiin järjestää myös "kertausharjoituksia" liittyen perheen terveellisiin elämäntapoihin siten (vaikka yksi ilta vuodessa, tai jokin intensiivisempi kurssi harvemmin), että osallistuminen olisi esimerkiksi vaatimus lapsilisän nostamiselle.

Anonyymi
114/110 | 

Mielestäni kysymys miksi ei ole niin oleellinen. Mielummin käännän sen toteamukseksi: Korkeasti koulutettujen äitien lapset ovat terveempiä.

Näin se ei itsessään vielä oikeuta politrukkeja ja rivien välistä pomppivat pienet vihreät byrokraatit eivät saa oikeutusta.

Korkeasti koulutettujen äitien lapset ovat terveempiä. Se olkoot tarinan opetus.

Make
115/110 | 

OPH:n taannoisen selvityksen yksi harhaa aiheuttava tekijä oli aggregaattimuuttujien käyttö; oppimistuloksia (joka on yksilötason ilmiö) selitettiin koulutasoon keskiarvoistetuilla äidin koulutustason muuttujilla. Siinä siis käytännössä kuvattiin lähinnä alueellisia eroja. Tässä ei raportin mukaan ole sitä mokaa tehty, mutta toisaalta, koko raportista ei löydy kertaakaan käsitteitä efektikoko tai selitysosuus. Toisin sanoen päätelmät näyttävät palautuvat tilastolliseen merkitsevyyteen, mutta merkittävyydestä tai tieteellisestä merkitsevyydestä ei sanota mitään. Noin valtavalla otoksella jopa alle 1%:n selitysosuuden omaavat efektit voivat olla tilastollisesti merkitseviä, jolloin ne ovat käytännössä triviaaleja.

Pekka S.
116/110 | 

Työväenluokkaisen taustan omaavana voin kertoa, että vanhempani eivät juurikaan voineet auttaa minua opintiellä. Esimerkiksi kumpikaan ei osannut mitään muuta kieltä kuin suomea. Samoin taloudellinen apu oli myöhemmin ooiskeluvuosina niukkaa. Merkittävä oli myös kodin antama työnteon ja keskittymisen malli, jossa isä/äiti ei suinkaan ratkonut työpöytänsä äärellä vaikeita, abstraktisia ammattillisia ongelmia - vaan kädet öljyssä korjasi autoa tai keittiössä leipoi ja kokkasi. - Kumpi malli todennäköisemmin johtaa tietynlaiseen, esim. akateemiseen loppututkintoon jälkeläisen osalta? En puhu erikoislahjakkaista, vaan ihan tavallisen älykkäistä lapsista, jotka aiempien tutkimusten mukaan ovat yliedustettuina korkeakouluissa - ja vastaavasti alempien luokkien lapset aliedustettuina.

Älykkyyden periytymisestä sellainen pointti, että jo 1900-luvulla havaittiin ns. regressio keskiarvoon (ÄO 100), jonka mukaan älykkäiden vanhempien todennäköisyys saada itseään tyhmempiä kuin älykkäämpiä jälkeläisiä on suurempi, ja vastaavasti on todennnököisempää, että tyhmemmät vanhemmat saavat itseään älykkäämpiä kuin tyhmempiä lapsia. Kun tähän geneettiseen malliin laiteteen ed. sosiaalisen konstruktion - siis mallioppimisen - vaikutus päälle, johtavat geenit_ja_ kasvatus yhdessä luokkayhteiskuntaan - jossa siis paljon työväenluokan älyllistä kapasiteettiä jää käyttämättä. Ja vastaavasti älykkään äidin/vanhempien antama malli (tai jopa suoranainen "painostus") johtaa näiden tyhmempiäkin jälkeläisiä korkeakoulutukseen.

Hyvinvointiyhteiskunnan aika 60-80-luvuilla (plus peruskoulu) jonkin verran tasasi yhteiskuntaluokkien eroja, mutta nyt on yhteiskunnan rakenteiden paine - joka tarjoaa siis laajemmat ja tarkemmat mallit sekä ylä- että alaluokalle elää ja toimia ko. luokalle ominaisen eetoksen mukaan - ilmeisesti jälleen työntämässä luokkia erilleen monistakin syistä, joista taloudelliset - sis. 90-luvun laman jälkeen toteutettu hyvinvointiyhteiskunnan alasajo - toki keskeisiä edelleen.

keskitason äiti
117/110 | 

Lähtisin mieluummin tarkastelemaan äidin / vanhempien yleissivistystä. Yleissivistyshän ei vaadi korkeakoulututkintoa, vaan yleensä viitseliäisyyttä seurata maailman menoa. Usein olen törmännyt sangen tietämättömiin korkeakoulutettuihin ihmisiin, ja vastaavasti myös laajan ylessivistyksen omaaviin kouluttamattomiin ihmisiin.

Itse en ole korkeasti koulutettu, mutta maailmaa on nähty ja kirjoja ja lehtiä on luettu. Lapsi on tasapainoinen, tyytyväinen, terve, pesee hampaansa, syö terveellisesti ja monipuolisesti, ei ryyppää eikä polta (edes ammattikoulun jälkeen ;-)) ja on ammattikorkeassa. Haluja ja rahkeita riittää kyllä vaikka mihin. Emmekä ole ainoita.

Pitäisikö tutkia samat asia vielä suomenruotsalaisten parissa ;-) ?

Antti Laine
118/110 | 

Kirjoitus jätti tärkeimmän syyn pelkäksi sivulauseeksi. Terveysongelmat välttää jo joka päiväisellä kävelyllä kauppaan ja takaisin, enkä usko, että liikunta olisi suurin syy havaittuihin eroihin. Toki hyväpalkkaisella tuntuu olevan usein myös enemmän aikaa harrastaa liikuntaa.

Köyhällä ei todellakaan ole varaa syödä terveellisesti. Köyhän ruokavalio koostuu nopeista hiilihydraateista ja rasvaisesta lihasta. Muuhun ei ole varaa. Leipähyllyssä vaalein on halvinta ja energia/hinta-suhteessa makaroni ja sikanauta ovat aivan ylivertaisia. Kalasta ei kannata edes haaveilla, ja jos kasviksia söisi suositeltavia määriä, saisi laittaa n. 50 % lisää rahaa ruokaan. Kaikki terveellisinä pidetyt ruoat ovat useita kertoja kalliimpia kuin halvimmat, ravintoköyhät tuotteet.

JPR
119/110 | 

Uskon mielelläni että koulutus lisää kykyä ja halua ennen kaikkea arvioida nykyisten valintojen tulevia seurauksia. Siis välttää ilmeisiä tyhmyyksiä kuten ylensyöntiä, liikkumattomuutta, typerää ajakäyttöä jne. Toinen tätä täydentävä selityshän on se, että koulutetuilla ihmisllä on suurempi vapaus määrätä omasta elämästään muutenkin kuin lenkkitossujen suhteen ja tästä johtuen vähemmän terveydelle haitallista stressiä. Jos elämäsi on täynnä erilaisia pakkoja, niin et ehkä ole niin halukas pakottamaan itseäsi sen pienen siivun osalta josta saat itse päättää.
Mutta sitten tämä toinen puoli eli perustuslain takaama tasa-arvo. Minusta on selvää, että missään nimessä ei pitäisi enää ainakaan lisätä terveyseroja takaamalla paremmin koulutetuille myös parempi terveydenhoito. Olisin jopa taipuvainen hyväksymään sen, että heikoimmilla lähtökohdilla varustetut ja omaan terveyteensä tämän vuoksi piittaamattomasti suhtautuvat saisivat jossain suhteessa jopa etuoikeuksia eli voisivat etuilla jonoissa ja pääsivät halvemmalla. Se olisi sosiaalipoliittisesti reilumpaa ja rationaalisempaa (=terveyttään vahingoittavat tulevat keskimäärin paljon kalliimmiksi yhteiskunnalle joten ennakoiva hoito voisi tuottaa säästöjä).
Tietenkään emme voi perustuslain nojalla määrätä että kaikkien pitää olla yhtä terveitä, mutta voimme pyrkiä siihen että ihmisten terveyserot olisivat mahdollisimman pieniä, riippumatta siitä toimivatko he terveytensä kannalta järkevästi vai ei.

J
120/110 | 

Vähemmän opiskelleiden lapset ovat useammin ylipainoisia,

Hiljattain julkaistiin suomalainen kaksostutkimus geenien ja ympäristön vaikutuksesta 11-17-vuotiaiden painoindeksiin (BMI) vanhempien koulutustaustan mukaan.

Lapset jaettiin tutkimuksessa kolmeen eri yhteiskuntaluokkaan vanhempien koulutuksen perusteella: (1) molemmat vanhemmat ylioppilaita, (2) toinen vanhempi ylioppilas ja (3) ei kumpikaan ylioppilas.

Tutkimuksessa havaittiin, että geneettiset erot selittivät suurimman osan painoeroista kaikissa ikäryhmissä ja yhteiskuntaluokissa. Kuitenkin 11-14-vuotiaiden osalta "perhe-efektit" ("shared environment" eli "between-family effects") olivat hieman voimakkaampia yhteiskuntaluokissa (2) ja (3) kuin koulutetuimmassa luokassa (1) -- edellisissä "perhe-efektit" selittivät painoeroista noin 20 prosenttia, kun taas jälkimmäisessä 0-10 prosenttia. Tämä sopii yhteen sen väitteen kanssa, että luokkaerot vaikuttavat terveyteen kausaalisesti.

Kuitenkin 17 vuoden ikään mennessä yhteiskuntaluokkien erot painoindeksin selitystekijöissä kuta kuinkin häviävät, ja geenit selittävät kaikissa luokissa noin 80 prosenttia painoeroista. "Perhe-efektien" vaikutus häviää iän karttuessa, mikä on standarditulos kaikenlaisissa käyttäytymisgeneettisissä tutkimuksissa: lapsuuden jäädessä taakse geenit selittävät käyttäytymistä yhä enemmän, ja se osuus, jota geenit eivät selitä (tässä noin 20 prosenttia), ei selity lapsuuden perheympäristöllä vaan se liittyy ns. uniikkeihin ympäristöefekteihin, ts. sellaisiin ympäristötekijöihin joita henkilö ei jaa perheenjäsentensä kanssa (esim. sairaudet, tietty kaveripiiri jne.).

Älykkäiden ihmisten terveyskäyttäytyminen taas on yleensä keskimääräistä järkevämpää.

Älykkyys ja terveys voivat lisäksi olla yhteydessä toisiinsa niinkin että osin samat geenit saavat aikaan sekä paremman yleisterveyden että korkeamman älykkyyden. Tähän viittaa esimerkiksi se, että älykkyys korreloi vartalon symmetrisyyden kanssa.

Esa-Pekka EVP
122/110 | 

Jotta maahamme saadaan lisää tasa-arvoa, pitää tänne perustaa rikkaille ja koulutetuille alkoholiklinikoita, joissa kohteiden on pakko käydä nauttimassa päivittäinen aamiaisensa ja iltasella myös ehtoollisensa. Lisäksi koulutettujen vanhempien lapsille kuuluu antaa erityisopetusta haistattelun jalosta taidosta, jotta myös koulutetun väestönosan lapset saavat oman osansa puukoniskuista vatsaan ja muusta päiväsaikaisesta katuväkivallasta. Näin saadaan elinajan odotetta muokattua tasa-arvoisempaan suuntaan. Tämä lauselma esiteltäköön tasa-arvovaltuutetun toimesta maamme lakia säätävälle ja päättävälle elimistöllemme.

Metusalah
123/110 | 

Marko Hamilon viittaaman LATE-tutkimuksen tuloksia on syytä lähestyä varovasti, välttäen liian helppoja yleistyksiä.

Huomio nro 1:
"Vanhempien koulutustausta ja taloudellinen asema vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen."
Tämä johtopäätös lienee itsestäänselvyys ilman LATE-tutkimustakin.

Huomio 2:
”Merkittäviä äidin koulutuksesta tai alueesta riippuvia eroja ei havaittu lasten pitkäaikaisessa sairastamisessa, sairastumisessa infektiotauteihin, säännöllisissä lääkityksissä tai antibioottien käytössä. Eroja ei näkynyt käynneissä perusterveydenhuollon lääkärissä tai hammaslääkärissä. Myöskään nuorten masennusoireilussa, väsymyksessä ja uupumuksessa tai niskahartiasäryssä ei havaittu sosioekonomisia tai alueellisia eroja.”
Minkä vuoksi eroja ei löytynyt?

Huomio 3:
”Sosioekonomisen aseman tarkastelussa käytettiin vanhemman koulutusta ja perhettä tarkasteltaessa pääasiassa äidin koulutustaustaa.”
Jos isän koulutustaustaa ei otettu perhettä tutkittaessa huomioon, millä perusteella äidin koulutustaustan painoarvo voidaan siinä tilanteessa määrittää?

aexis
124/110 | 

"Nyt 35-vuotiaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen miehen elinajanodote on kuusi vuotta alempi kuin samanikäisen korkeakoulutetun miehen.

Hesarin mukaan Kaikkonen povaa elinajanodotteen laskevan alemmissa sosiaaliryhmissä eläkeikää alemmas. Kaikkosen mukaan hyvinvointi- ja terveyserot ovat “jopa perustuslain vastaisia”."

Tämä järkyttävä tasa-arvo-ongelma voidaan hyvin yksinkertaisesti ratkaista järjestämällä esim. lauantain lotto-arvonnan yhteydessä Peruslailliset Tasa-Arvo -arvonnat. Näissä arvonnoissa valittaisiin satunnaisesti joka viikonloppu tietty määrä tietyn ikäisiä ylempien yhteiskuntaluokkien edustaja teloitettavaksi Olympiastadionilla suurissa Perustuslaillisissa Demokratia -juhlissa. Arvonnan parametrit säädetäisiin siten, että tämä pöyristyttävä elinajanodote ero saataisiin esim. seuraavan viiden vuoden aikana kurottua kiinni - tämän jälkeen voitaisiin siirtyä Tasa-Arvoa ylläpitäviin lievempiin parametreihin. Arvontoja voisi valvoa vaikkapa THL:n keskityslei...eikusiis...kehittämispääliköt.

Mikä onni ja autuus tästä seuraisikaan!

Samaa ideaa voi toki laajentaa vaikkapa törkeästi revähtäneiden tuloerojen Tasa-Arvoistamiseen - arvotaan vain ylimmästä tulodesiilistä riittävästi "voittajia", joille mätkäistään 100% tulo- ja varallisuusvero. Ja näin onnellisuus taas lisääntyy!

Marko Hamilo
125/110 | 

Kirsi, älykkäät ihmiset ovat muita koulutetumpia ja korkeasti koulutetut ihmiset esimerkiksi tupakoivat paljon muita vähemmän.

Tämä on tietysti toistettu jo miljoonassa eri tutkimuksessa.

Mielenkiintoisempi tulos on se, että älykkyydellä lienee jokin sellainenkin positiivinen terveysvaikutus, joka ei katoa, kun tunnetut terveyskäyttäytymistekijät on vakioitu. Siitä on mielenkiintoinen artikkeli Markus Jokelalla kirjassa, johon viittaan tässä SK:n jutussa.

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/alykas-pysyy-terveena-ja-elaa-mu...

Mie
126/110 | 

"Lienee siis vain hyväksyttävä terveyserojen kasvu seurauksena siitä, että ihmiset käyttävät perustuslaillisia vapauksiaan, eikä pidettävä sitä perustuslaillisena ongelmana."

Tämä riippuu tyystin siitä toteutuuko valtion velvollisuuksiin kuuluva mahdollisuuksien tasa-arvon mahdollistaminen käytännössä. Eli onko köyhien alueiden asukkailla samanlainen mahdollisuus saada samantasoista julkista terveydenhuoltoa, opetusta jne. kuin rikkaampien alueiden asukkailla. Tämänkaltainen muuttujien vakiointin on nimenomaan olennaista ennenkuin päästään käsiksi älykkyyden rooliin asiassa.

"Tyhmempi voisi luulla, että sykettä nostavaan liikuntaan riittää muutaman kympin tossut ja mikä tahansa kevyen liikenteen väylä."

Tarjolla olevat mahdollisuudet ja erilaiset riski- ja riskikäyttäytymistä vähentävät tekijät vaikuttavat selvästi kansanterveyden tasolla. Vrt. veroratkaisujen ja elämäntapamuutoksista tiedottamisen rooli vaikkapa alkoholin ongelmakäytön sekä sv-tautiterveyden suhteen. Nämä asiat eivät ole redusoitavissa mihinkään yksittäiseen tekijään.

Mutta älä Marko masennu. Tiedon puute ei ole tyhmyyden synonyymi. :-)

T
127/110 | 

Äidin koulutustason voisi ajatella vaikuttavan siksi, että äitihän lapsen pääasiallinen hoitaja yleensä on. Nykyaikanakin ruoanlaitto ja muutenkin lapsesta huolehtiminen ovat pääasiassa äidin vastuulla. Onneksi lopultakin myös isät ovat ruvenneet kantamaan enemmän vastuuta, mutta päävastuu jää naiselle.

Minusta on aika erikoista, että äidin koulutustason vaikutusta hämmästellään. Lapsenahan elintavat opitaan ja ne opitaan siltä, joka lapsen kanssa viettää aikaa ja joka lapsesta huolehtii, ja koulutetut ja älykkäät yleensä ymmärtävät terveellisten elämäntapojen merkityksen parhaiten. Itsestään selvää.

Kirsi Heikkinen
128/110 | 

Jepjep, Marko. Mutta terävimmät esmes ryyppäävät ahnaammin, mikä ei liene kovin terveellistä (jos oikein ymmärsin, ainaskii Kanazawa jäljitti kuppiin sylkemättömyyden nimenomaan älyyn, ei koulutukseen http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/201102...) – eivätkä älykkäät kaihda muutakaan kamaa, päinvastoin (http://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111114221018.htm). Ja eikös Ameriikassa välkyimmät myös tupakoi muita auliimmin, vai väärinkö muistan?

Marko Hamilo
129/110 | 

"Äidin koulutustason voisi ajatella vaikuttavan siksi, että äitihän lapsen pääasiallinen hoitaja yleensä on. Nykyaikanakin ruoanlaitto ja muutenkin lapsesta huolehtiminen ovat pääasiassa äidin vastuulla. Onneksi lopultakin myös isät ovat ruvenneet kantamaan enemmän vastuuta, mutta päävastuu jää naiselle.

Minusta on aika erikoista, että äidin koulutustason vaikutusta hämmästellään. Lapsenahan elintavat opitaan ja ne opitaan siltä, joka lapsen kanssa viettää aikaa ja joka lapsesta huolehtii, ja koulutetut ja älykkäät yleensä ymmärtävät terveellisten elämäntapojen merkityksen parhaiten. Itsestään selvää."

Järkevä hypoteesi mutta data ei sitä juuri tue. Kuten kirjoitin, äidin koulutus korreloi monien muiden terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvien muuttujien kanssa, ja sen itsenäinen selitysosuus jää pieneksi. Ei siis kannata spekuloida, _millä mekanismilla_ äidin koulutus vaikuttaa niin suuresti lapsen koulumenestykseen tai eliniänodotteeseen, koska äidin koulutus _ei ylipäätään_ vaikuta näihin asioihin kuin vähän.

Tämä nyt vain oli esimerkki lehtien tavoista vetää mutkia suoraksi, kun korrelaatioista aletaan vetää itsestään selväksi miellettyjä syy-seuraussuhteita katsomatta lainkaan mitä tapahtuu, jos muut relevantit muuttujat vakioidaan.

Mitä alkoholiin tulee, niin alkoholihaitat kasautuvat kyllä vähemmän koulutetuille. Alkoholinkulutus on yhteydessä myös tulotasoon joten kyllä älykkäämmät / koulutetummat / rikkaammat enemmän juovat. Huonosti koulutetuissa on paljon sekä niitä jotka juovat vain harvoin että niitä joille se on ongelma.

Terveyttä ilman holhousta
130/110 | 

Yksityinen terveysvakuutus pakolliseksi Obaman, Hollannin ja Saksan malliin mutta niin, että yhtiöt saavat hinnoitella vakuutukset kustannusvastaavasti. Tällöin terveillä elämäntavoilla säästäisi paljon rahaa vakuutusmaksuissa. Jollain tukijärjestelmällä kompensoidaan huonoimpia geenejä.

Vaihtoehtoisesti jatketaan nykyistä holhoavaa julkista terveydenhuoltoa mutta säädetään kansalaisille elintapoja vastaava terveysvakuutusmaksu ja epäterveellisille ruoillekin kustannuksia vastaavat lisäterveysvakuutusmaksut.

Tällainen pehmeä holhous vähentäisi holhousta nykyisestä mutta silti kansalaisia palkittaisiin terveistä ja sakotettaisiin epäterveistä elintavoista. Kustannusvastaavuudella varmistetaan, että sakot eivät ole liian suuria: paheita on joskus fiksua harrastaa, mutta vain omalla kustannuksella, ettei niitä harrasteta liikaa.

Kirsi Heikkinen
131/110 | 

Juu. Minua kiinnosti vain tuo äly & terveyskäyttäytyminen, koska olen luullut terveyskäyttäytymisen kietoutuvan pikemmin persoonallisuuteen kuin älyyn sinänsä. Vaan eipä tuolla näytä olevan SK:n artikkelisi mukaan edes väliä: "Silventoisen ja Jokelan mukaan terveyskäyttäytymisen huomioonottaminen ei kuitenkaan näyttäisi selittävän kovin suurelta osin älykkyyden terveyttä edistäviä vaikutuksia. On esitetty jopa epäilyjä siitä, että korkea älykkyys olisikin itse asiassa hyvän terveydentilan osoitin eikä varsinaisesti terveyteen vaikuttava tekijä. Älykkyyden ja terveyden sekä kuolleisuuden yhteys on vielä arvoitus."

Marko Hamilo
132/110 | 

Kirsi, puhutko koulutusvakioidun älykkyyden yhteydestä terveyskäyttäytymiseen? Se tosiaan on suhteellisen pieni joten jotain muuta on takana, jotain johon terveyspolitiikka ei pääse käsiksi.

Älykkäämmät kuitenkin ovat tyypillisesti koulutetumpia ja koulutuksen yhteys terveyskäyttäyttymiseen on ihan selvä.

Metusalah
133/110 | 

Sanotaan, että viina on viisasten juoma. Siinä on ainoa peruste omalle juomiselleni :-)

Mitä mahtanee Marko tarkoittaa seuraavalla päättelyllä:
"Mitä alkoholiin tulee, niin alkoholihaitat kasautuvat kyllä vähemmän koulutetuille. Alkoholinkulutus on yhteydessä myös tulotasoon joten kyllä älykkäämmät / koulutetummat / rikkaammat enemmän juovat."

Tällainen luokittelu "älykkäämmät>koulutetummat>rikkaammat" menee nyky-yhteiskunnassa kyllä kivikkoon niin, että kolisee!

Vaahtokarkkitesti selittää ter...
134/110 | 

Vaahtokarkkitesti näyttäisi selittävän terveyserot. Niin Suomessa kuin maailmallakin itsekuri, tunnollisuus, pitkäjänteisyys näyttäisi selittävän parhaiten terveyskäyttäytymisen ja erot elini'issä. Koulutusta se selittää älykkyyden ohella.

http://liberalismi.net/wiki/Terveyserot
Tunnollisuus ennustaa hyvin elinikää. Tunnolliset ihmiset tekevät eniten terveytensä eteen. [4][5][6]

Useiden tutkimusten mukaan huono itsekuri on yhteydessä terveysongelmiin ja viivyttelyyn. Sen sijaan hyvän tahdonvoiman ihmiset malttavat harjoittaa parempia elintapoja, kuntoilla, lopettaa tupakoinnin tai hankkia paremman työpaikan. [7]

Kuuluisassa Stanfordin vaahtokarkkikokeessa 4-vuotiaat 1960-luvun lapset, jotka malttoivat lykätä karkin syömistä vartin saadakseen toisenkin karkin, pärjäsivät paremmin elämässä: he pystyivät lykkäämään tyydytystään saadakseen enemmän ja ylsivät parempaan terveyteen ja korkeampiin tuloihin. [8][9]

Absoluuttinen köyhyys lisää sairauksia, suhteellinen köyhyys ei.[17] Kapitalismi vähentää tehokkaimmin absoluuttista köyhyyttä.

Köyhien terveyttä tuetaan enemmän, mutta heidän elintapansa ratkaisevat

Terveyserot ovat kasvaneet siitä huolimatta, että terveyspalveluidenkin tuet kohdentuvat lähinnä alimpiin tuloluokkiin. Lääkärien on näet vaikea estää sairauksien puhkeamista mutta ihmiset voisivat itse vaikuttaa elintapoihinsa. [3]

Alkoholi ja tupakka selittävät puolet suomalaismiesten terveyseroista

Marko Hamilo
135/110 | 

"Tällainen luokittelu “älykkäämmät>koulutetummat>rikkaammat” menee nyky-yhteiskunnassa kyllä kivikkoon niin, että kolisee!"

Näiden välinen positiivinen korrelaatiohan on vain vahvistunut, kun koulutukseen pääsee kuka tahansa varallisuuteen katsomatta, jolla on lukulukupäätä, ja rahaa tekee se jolla on koulutusta.

Metusalah
136/110 | 

"Koulutukseen pääsee kuka tahansa varallisuuteen katsomatta, jolla on lukulukupäätä, ja rahaa tekee se jolla on koulutusta."

Ei asia ole noin yksioikoinen, koska koulutukseen pääseminen ei välttämättä takaa sitä, että myös rahoihin päästäisiin käsiksi, ja koska (varsinkin naisvaltaisilla aloilla) on monia korkeaa koulutusta vaativia matalapalkka-aloja, kuten kirjastonhoitajat, lastentarhanopettajat jne. Minun omalla asuinalueellani vauraimpia näyttävät olevan eri sortin rakennusalan yrittäjät (sähkö- ja putkimiehet, muurarit, kirvesmiehet jne.), jotka tutkimusten mukaan tekevät rahaa helposti harmaan talouden alueella, esimerkiksi siten, että rakennusurakoista vain osa laitetaan verokirjalle...

Tässä pieni dokumentti tohtoreista, joilla varmasti löytyy "lukulukupäätä":
"Elokuun 24. päivänä tulleiden uusimpien TEM:n tilastojen mukaan heinäkuussa oli 510 työtöntä tohtoria. Tämä on 18 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Biologian alalla työttömyys on noussut 19,7 prosentilla.
Kesäkuussa 2010 oli TEM:n tilastojen mukaan 467 työtöntä tohtoria työnhakijana. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 399. Tohtoreiden työttömyys on vuodessa noussut 17 prosentilla.
Alakohtaisesti tarkasteltuna eniten työttömiä tohtoreita oli koulutusalalla biologia, biotieteet ja ympäristötieteet. Tämän alan työttömiä tohtoreita oli 76 eli 16 % kaikista työttömistä tohtoreista.
Muillakin luonnontieteen aloilla tohtoreiden työttömyys on lisääntynyt: työttömiä fyysikkotohtoreita oli 22 ja kemian tohtoreita 25. Valtiotieteen ja yhteiskuntatieteen tohtoreilla tilanne ei ole huonontunut vuoden aikana. Kauppatieteiden tohtoreiden työttömyys on sen sijaan lisääntynyt."

http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/news/557

M
137/110 | 

Naiset ovat koulututetumpia kuin miehet, joten naiset ansaitsevat keskimäärin selvästi enemmän kuin miehet. Eikun...

Naiset elävät miehiä terveellisemmin ja ovat vähemmän ylipainoisia. Täten naiset ovat huomattavasti miehiä älykkäämpiä!

EK:n mukaan vuonna 2012:
"Kaikissa EU-maissa naisten koulutustaso on jo miehiä korkeampi. Korkeakoulututkinnoista Euroopassa lähes 60 % on naisten suorittamia."
"Suomessa n. 47 % kaikista 25–64-vuotiaista työllisistä naisista on suorittanut korkean asteen tutkinnon -- Suomalaismiehistä korkea-asteen tutkinto on 35 % työllisistä."

Marko Hamilo
138/110 | 

Tietenkään koulutuksen ja tulojen korrelaatio ei ole 1.00 eikä kukaan ole sellaista väittänytkään. Se on kuitenkin positiivinen ja merkittävä korrelaatio.

Metusalah
139/110 | 

"Tietenkään koulutuksen ja tulojen korrelaatio ei ole 1.00 eikä kukaan ole sellaista väittänytkään. Se on kuitenkin positiivinen ja merkittävä korrelaatio."

Ns. alemman koulutuksen ja isojen tulojen korrelaatio nyky-yhteiskunnassa ei myöskään ole välttämättä 1.00, vaan kun näyttää vahvasti siltä, että vähäisemmänkin koulutuksen saaneet (muutaman kurssiviikon satama-ahtaajat, laivojen konemestarit ym.) pääsevät helposti lääkärien palkoille, en oikein ymmärrä mitä tässä nyt ajetaan takaa?

"Perustuslailla tuskin voidaan kieltää ihmisten perinnöllisen älykkyyden eroja." Tuo on lapsellisin argumentaatio, mitä koskaan olen lukenut mistään foorumista! :-)

Metusalah
140/110 | 

Tämän päivän (perj. 4.5.) Hesarin pääkirjoitus otsikoi: "Vanhempien tulot näkyvät jo koululaisten terveydessä."

Kysymys on WHO:n koululaistutkimuksesta, johon osallistui lähes 40 Euroopan ja Pohjois-Amerikan maata. Suomesta tutkimukseen osallistui n. 6600 koululaista. Markon blogiotsikko kyseli "koulutettujen äitien" ansioiden perään. Hesarin pääkirjoituksen painopiste oli ylipäätään koululaisten vanhempien sosioekonomisissa eroissa. Kirjoitukset poikkeavat siis ratkaisevasti toisistaan niiden aihealueeseen liittyen.
Silti huomioni kiinnittyi WHO:n tutkimuksessa pariin ydinlauseeseen. Esimerkiksi: "Suomalaiskoululaisten terveyserot ovat yhä kansainvälisesti mitattuna pieniä." Tai: "Vaikka vanhempien varakkuudella ei vielä näytä olevan ratkaisevan suurta merkitystä nuorten tulevaisuudelle, erojen vähentämiseksi pitää tehdä työtä."

Onko kyse siis siitä, *mitä* tutkimuksia ylipäänsä luetaan, vaiko siitä, *miten* niitä luetaan?

JPR
141/110 | 

Sehän taitaa muuten olla tosiasia että naisten pitkä elinikä ja korkeampi koulutustaso pikkuisen sotkevat tätä Hamilon älykkyys - koulutus - rikkaus - terveys ketjua. Elleivät naiset tosiaan ole sitten myös älykkäämpiäkin...

Marko Hamilo
142/110 | 

Keskustelu lähti tästä metsään:

"Tällainen luokittelu “älykkäämmät>koulutetummat>rikkaammat” menee nyky-yhteiskunnassa kyllä kivikkoon niin, että kolisee!"

Kukaan ei ole kumonnut älykkyyden, koulutustason, tulotason ja terveyden sekä pitkän iän välistä positiivista korrelaatiota tässä ketjussa. Jotkut ovat esittäneet vastaesimerkkejä olettaen, että ne kumoaisivat korrelaatioväittämän. Tietenkään niin ei ole. Korrelaation ei ole väitetty olevan 1.0, joten nämä yksittäiset vastaesimerkit eivät kumoa mitään.

Naisten välillä erot terveydessä eivät varmaankaan ole yhtä suuret kuin miesten välillä, mutta yhteys älykkyyden ja koulutettavuuden, koulutuksen ja tulotason sekä näiden kaikkien ja terveyden sekä eliniän välillä löytyy kyllä naisiltakin.

Tupakka selittää yksin suuren osan näistä ilmiöistä. Ruotsissa on viime vuosikymmeninä tupakointi ollut nuorten naisten juttu, kun nuoret miehet ovat nuuskanneet. Se voi näkyä tasa-arvoisempana elinikänä tulevaisuudessa.

Metusalah
143/110 | 

Marko H. kysyi bloginsa otsikossa: "Miksi koulutettujen *äitien* lapset ovat terveempiä?"

Itse kysyin ensimmäisessä kommentissani (viitaten Markon liitetutkimukseen): "Jos isän koulutustaustaa ei otettu perhettä tutkittaessa huomioon, millä perusteella *äidin* koulutustaustan painoarvo voidaan siinä tilanteessa määrittää?"

Tähän kysymykseen ei mielestäni ole vielä tullut vastausta.

Sinänsä on itsestäänselvyys, että mitä koulutetumpi/älykkäämpi ihmisyksilö on, sitä paremmin hän kykenee ottamaan huomioon lastensa kasvatukseen ja terveyteen liittyvät asiakokonaisuudet. Koulutuksella ja tulotasolla/varallisuudella on tietenkin korrelaatio, mutta jälleen probleema liittyy siihen, mitä verrataan ja mihin verrataan? Ikäänkuin yhteiskunta ei olisi pullollaan rikkaita perheitä, jotka ovat saaneet varallisuutensa alemmalla peruskoulutuksella, tai vaikkapa perintönä.

Summa summarum: Onko äidin koulutus vaiko esim. peritty varallisuus tärkempi tekijä lasten terveyttä tarkasteltaessa? Jos perheellä on rahaa hoidattaa jälkeläisiään, kumpi on tärkeämpi tekijä, vauraus vai koulutus, vai yhteiskunta, jossa perhe elää? Ja mistä löytyy tutkimustulokset tällaiseen kysymykseen vastaamiseksi?

Julius
144/110 | 

Yksinkertainen selitys kasvaviin terveyseroihin yhteiskuntaluokkien välillä on tämä: lääkärillä tapaa potilasta n. 20 minuuttia, ei lue potilaskertomusta koska siihen ei ole aikaa, unohtaa kysyä joitain diagnoosin kannalta olennaisia kysymyksiä ja kuittaa kaikki vähänkin enemmän selvittelyä vaativat oireet mielenterveysongelmista, päihteiden käytöstä tai vanhuudesta johtuviksi. Luuletteko, että tällä systeemillä pystytään diagnosoimaan sellaisia kauaskantoisia seurauksia aiheuttavia sairauksia kuten pernisiöösi anemia tai kilpirauhasen vajaatoiminta. Koulutetut ihmiset sen sijaan osaavat itse etsiä tietoa netistä tai tuttaviltaan ja heillä on muutenkin paremmat valmiudet ymmärtää ja muistaa tietoa sairauksista. Toisin sanoen he eivät ole niin riippuvaisia lääkäristä ja hänen halustaan perehtyä potilaan ongelmiin.

En tiedä miksi mutta omien lääkärikokemusten pohjalta sanoisin, että lääkärit suhtautuvat työhönsä jotenkin passiivis-aggressiivisesti. He tekevät tasan sen verran ettei heitä syyttää siitä, etteivät he tekisi mitään mutta en ole huomannut juurikaan oma-aloitteisuutta. Sekin on hieman passiivis-aggressiivista, että sairaat ihmiset raahautuvat terveiden ihmisten luokse terveyskeskuksiin hakemaan sairauslomatodistusta ja samalla jakavat influenssaviruksia eteenpäin. Ja jos potilaasta pääsee eroon "Se johtuu varmaan stressistä. Älä stressaa niin paljon" -diagnoosilla, niin nämä pikku porsaat menevät juuri siitä mistä aita on matalin.

Koko terveydenhoultojärjestelmä kaipaisi uudistusta joka lähtisi täysin tyhjältä pöydältä.

office.com/setup
146/110 | 

This is an interesting blog about Children of highly educated mothers are healthier. it is quite obvious that the highly qualified mothers have much knowledge of remaining healthy as compared to others.  Nutritious is a very important topic to discuss.  I enjoyed the blog while reading. 

alexpatrick4727
154/110 | 

You'll require unique 25-characters keycode and a Microsoft account to start Microsoft download https://sites.google.com/a/micro.great-site.net/microsoft365-con-setup/.
Canon printers are ideal for every situation wherever you need a document, paper, or photo print or even if you wish to scan, fax, and do more https://www.mijstartcano-n.org/ .When you do connect the Canon printer into your pc, your system does not need to install the driver on it.
https://ijstartcanon-ts3122.sitey.me/ .
Microsoft allowing users to make documents, presentations, calculations, and reports https://sites.google.com/a/mso365setup.com/office-comsetup-homestudent-2... .

ethan
158/110 | 

Going through https://123hp.com-laserjet.com/ provides wired and wireless, both Hp printer software download options, hence if you have hp wireless printer, connect it with below steps;

Turn on the hp printer and connect to home WiFi also, see the available WiFi networks on display.
Choose one network to manage Wireless LAN Settings, then locate the SSID from the router.
Enter the password, open printer settings, and add your printer from the window setting.
Once done, visit 123.hp.com/laserjet to download and install the HP printer drivers.

Activate set up
161/110 | 

You'll then be able to install Hp printer SW on multiple devices like computers, smartphones, Mac Pc, Android, and others. 123.hp.com/laserjet

Install Norton setup from Norton and set up on your current device. Enter your 25 digits Norton product key and download Norton setup. norton.com/setup

canon.com/ijsetup
165/110 | 

Go through the https://canonsetup-canon.com/ijsetup/ (webpage, click Set Up and start the Canon ij printer setup process. If you have a Canon inkjet printer (wireless or wired), setting up the complete printer is easy. https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/microsoft365-com-setup/ ( allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote.

ethan william
166/110 | 

Going through https://123hp.com-laserjet.com/ provides wired and wireless, both Hp printer software download options, hence if you have hp wireless printer, connect it with below steps;

Turn on the hp printer and connect to home WiFi also, see the available WiFi networks on display

Go to https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/norton-cpm-setup/    and download Norton setup. With over 64+ Million Users, Norton is already on the list of best antivirus security that helps you manage your digital life anywhere. If you have a Norton product key.

startcannonij
167/110 | 

I enjoyed your post and blog so thank you very much for sharing with us.

We provide online tech support services for repairs canon printer service online. As a result, we satisfied thousand of people. We offer quality and the best canon.comijsetup service anywhere in the world online. They provide better service to their customer and give the best product. If you want to know more information then visit with 

olivilajhon08
169/110 | 

Welcome to the HP site. Download the software SW from hp setup and set up your printer. Then, Get started to installed hp setup and get able to connect the printer to the network through a USB cable or use a wireless HP printer
https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/123-hpcom-set-up/,
https://sites.google.com/a/start.great-site.net/http-ij-start-canon/,
https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/norton-cpm-setup
https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/micro365consetup/

canon.com/ijsetup
171/110 | 

Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote.

https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/microsoft365-com-setup/ ( allows you to download and activate the Microsoft Office setup.   https://canonsetup-canon.com/ijsetup/  (webpage, click Set Up and start the Canon ij printer setup process. If you have a Canon inkjet printer (wireless or wired), setting up the complete printer is easy.  

central.bitdefender.com
174/110 | 

Canon printer drivers and software are essential to install and set up your Canon device. Visit bitdefender and use multiple activities after the Sign in to this page. To access the Cox Webmail Login page, you'll need an internet service and a Device.

https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/cox-webmaillogin/

https://sites.google.com/setups.great-site.net/centralbitdefendercom/home

https://sites.google.com/setups.great-site.net/httpsistartcanon/home

Pak Job Bank
177/110 | 

Thanks for th great information

<a href="https://www.xpressageattestation.com/">attestation services</a>

<a href="https://www.xpressageattestation.com/">attestation services in dubai</a>

<a href="https://www.xpressageattestation.com/">attestation of document</a>

<a href="https://www.xpressageattestation.com/"> certificate attestation</a>

<a href="https://www.xpressageattestation.com/"> mofa attestation dubai</a>

<a href="https://www.xpressageattestation.com/pakistan-certificate-attestation/

"> Pakistan certificate attestation</a>

<a href="https://www.flowercarpenter.com/">carpenter abu dhabi</a>

<a href="https://pakistanjobsbanks.com/">pakistan jobs bank</a>

<a href="https://pakistanjobsbanks.com/">Pak Job Bank</a>

Keto X3 Pills Reviews
178/110 | 

Keto X3 Pills Reviews Weight reduction isn't the main advantage that you will get from Nucentix Keto X3 pills. It offers different advantages, thus slicing the need to utilize more enhancements. Here are a portion of the advantages that it gives. These advantages might show up by and large or individually. As a rule, it can take more time to ten weeks to experience these changes, however complete weight reduction might take a more drawn out time. In light of Nucentix Keto X3 reviews, apparently the vast majority have involved it for three to a half year to arrive at their objective weight. There are no counterfeit fixings, toxins, or fillers inside, so involving it for a more drawn out term makes no side impacts. In the event that you can't see any weight contrast in a half year or the weight reduction is slow, you can proceed with its use the length of it takes to see the outcomes.

https://www.hometownstation.com/news-articles/keto-x3-reviews-hoax-or-pi...

httpswww.hometownstation.comne...
179/110 | 

Optimal Max Keto Reviews Optimal Max Keto incorporates Beta-hydroxybutyrate, the underlying substrate that drives the body's ketosis cycle. It ensures that the body enters ketosis quicker and consumes more fat. Beta-hydroxybutyrate is likewise made in their bodies, however in modest quantities during ketosis. The extra enhancement gives the body an additional a kick, assisting it with softening away overabundance fat. BHB might head out around the body to the most troublesome areas, like their cerebrum, and can be utilized for energy by any piece of their body. Many investigations have exhibited that BHB can work on mental capacity and clear hazed cerebrum. Optimal Max Keto permits individuals to lose obstinate fat from their stomach region too, giving them the level belly, they have wanted all the time.

https://marylandreporter.com/2022/04/07/optimal-max-keto-5-star-rated-re...

https://beautyboom.net/optimal-max-keto/

https://www.hometownstation.com/news-articles/oros-cbd-gummies-top-revie...

Exipure Canada Review
180/110 | 

Exipure Canada Review To change your eating routine and to make replacements, you ought to think about making substitutes. Investigate your number one fatty food varieties to see what changes you can carry out to guarantee they are solid. Vegetable oil spreads could be fill in for margarine. You can involve sans fat yogurt instead of harsh cream. Making changes to your eating regimen might carry an especially intriguing flavor to your food.

http://ipsnews.net/business/2022/04/09/exipure-canada-review-hoax-expose...

https://beautyboom.net/exipure-au/

Lifestyle Keto Reviews
181/110 | 

Lifestyle Keto Reviews Thin beginning keto is the best treatment choice for the individuals who need to get in shape. A concentrate in Maryland and Virginia (USA) observed that Lifestyle Keto upgrades digestion and works on healthful assimilation from the eating routine. This part expands the rate at which lipids are scorched. These keto tablets likewise incorporate HCA, which diminishes food cravings and controls desires for low quality food. Magnesium bis-hydroxybutyrate: In the human body, this mineral is plentiful. A few proteins and chemicals rely upon it for their legitimate working. Cells the whole way across the body, particularly muscles, need a great deal of glucose to work at their best. Muscles can likewise clutch fat particles, so they don't escape into the circulatory system quicker than the clients can ingest them. In weight reduction, magnesium has a huge effect since it assists the body with consuming off abundance fats.

https://marylandreporter.com/2022/04/13/lifestyle-keto-reviews-usa-alert...

https://www.offer4cart.com/lifestyle-keto-shark-tank/

https://marylandreporter.com/2022/04/10/gorilla-flow-usa-reviews-price-e...

Younabis CBD Gummies Reviews
182/110 | 

Younabis CBD Gummies Reviews These full-range CBD gummies made utilizing just regular parts that have joined in the right adds up to assist with mitigating torment. Biting the CBD gummies consistently will assist you with profiting from the fixings. The producer states that this CBD sticky can upgrade one's personal satisfaction by working on physical and psychological wellness. Unabis CBD Gummies can assist with mitigating pressure and uneasiness by advancing a superior perspective. The cannabinoids in this full-range consumable CBD item can assist you with dozing better by bringing down side effects like sleep deprivation, empowering you to encounter more long stretches of rest at night.Click Here to Order Younabis CBD Gummies From Its Official Online Store When you get sufficient rest, your body and psyche re-energized and prepared to assume the difficulties of the day. Utilizing Younabis CBD Gummies is a snap, and the outcomes are prompt. The FDA characterizes Younabis CBD Gummies as dietary enhancements, making them totally legitimate. Unabis CBD Gummies likewise fabricated in GMP-agreeable offices.

https://marylandreporter.com/2022/04/17/younabis-cbd-gummies-top-reviews...

https://beautyboom.net/younabis-cbd-gummies-shark-tank/

Optimal Max Keto Reviews
183/110 | 

Optimal Max Keto Reviews There are no realized incidental effects related with Optimal Max Keto. Nonetheless, similarly as with any enhancement, it is generally best to talk with a medical services proficient prior to starting any new system. Also, it is critical to take note of that Optimal Max Keto pill isn't planned for use by pregnant or nursing ladies. Assuming that you have any worries or inquiries regarding taking Optimal Max Keto, make certain to talk with your PCP first.

https://www.hometownstation.com/news-articles/optimal-max-keto-hype-expo...

https://marylandreporter.com/2022/04/07/optimal-max-keto-5-star-rated-re...

https://www.hometownstation.com/news-articles/optimal-max-keto-reviews-s...

https://beautyboom.net/optimal-max-keto/

https://marylandreporter.com/2022/04/13/oros-cbd-gummies-reviews-pros-co...

Medigreens CBD Gummies Reviews
184/110 | 

Medigreens CBD Gummies Reviews Medigreens CBD gummies work to further develop rest, peacefully, and relief from discomfort while additionally lighting sexual endlessly longing for closeness. CBD colors and cases can be either entire or bitten for a more helpful technique for organization. They must be taken by mouth and arrive in an assortment of dosages. It requires 30-an hour to begin working. When they are consumed, the body's framework starts engrossing the CBD compounds in the gastrointestinal system, where they are changed over into dynamic synthetic substances that are then shipped off the liver. Because of the liver's part in digestion, supplements are shipped to the flow, where they are hence moved to the cerebrum for additional handling.

https://marylandreporter.com/2022/04/22/medigreens-cbd-gummies-exposed-r...

K1 Keto Life Reviews
185/110 | 

K1 Keto Life Reviews Many individuals report that Trim Lab Keto Pills Ingredients are exactly what they guarantee to be. In truth, it is not difficult to expect weight reduction while unwinding at home. All alone, it's an altogether different monster. In any case, this technique is intended to simplify the whole interaction. On the off chance that the various positive assessments are right, we accept there is a valid justification why many individuals as of now love this item. This formula depends intensely on the utilization of ketones. To be explicit, these are BHB Ketones. BHB, a sort of exogenous ketones, has been displayed to remarkably affect the body. One investigation discovered that the breakdown of ketones by the body expanded the subject's metabolic rate and strength levels. In this way, by taking these containers, you are undeniably supporting your energy and digestion. Both are vital if you have any desire to thin down and feel astounding.

https://ipsnews.net/business/2022/04/25/k1-keto-life-reviews-exposed-pri...

https://ipsnews.net/business/2022/04/23/younabis-cbd-gummies-exposed-rev...

Vierailija
186/110 | 

Goketo Gummies Reviews  Ketosis is the state wherein the body consumes fat for energy rather than starches. Ordinarily, the body's energy prerequisites are met via carbs. As carbs are separated, glucose is delivered into the circulatory system, where it is utilized as the body's significant wellspring of energy. Since glucose is utilized for energy, lipids are put away, which isn't the way it ought to be. At the point when fats are put away, you put on more weight. Additionally, the quality and term of starch inferred energy are sub-par compared to those got from lipids.

Running against the norm, your body shifts from depending on starches for energy to depending on fats when you arrive at ketosis. Ketones, shaped when fats are separated, supplant glucose as a fuel source. Getting more fit turns out to be simple when lipids are scorched for energy as opposed to being put away as fat. To accomplish this condition of ketosis, you should lessen your starch admission, or, in all likelihood your body will return to involving sugars as an energy source. Exogenous ketones (like those found in GoKeto) can assist with the difficult course of getting into an absolute condition of ketosis.

https://marylandreporter.com/2022/04/28/goketo-gummies-price-exposed-rev...

https://www.offer4cart.com/goketo-gummies-shark-tank/

feramartha
187/110 | 

Ketosium ACV Gummies Reviews This diet doesn't need a severe eating routine or long stretches of depleting battle. It actually assists with shedding most of additional fats. It contains a solitary BHB fixing, which advances ketosis and monstrous weight reduction. It's never been simpler or more effective to shed pounds. You can be the goddess and lord of an impeccably fit body that everybody aches for. It has been demonstrated that the keto diet is probably the most effective way to get in shape. ACV can be brought to buyers so they don't need to stress over shedding pounds or getting damaged by nervousness.

http://ipsnews.net/business/2022/05/01/ketosium-acv-gummies-exopsed-revi...

https://beautyboom.net/ketosium-acv-gummies-shark-tank/

https://www.ems1.com/ems-jobs/salem-or-ketosium-acv-gummies-reviews-shar...

https://thetravelbrief.com/tips/new-braunfels-ketosium-acv-gummies-shark...

Extra Burn Keto Pills Reviews
188/110 | 

Extra Burn Keto Pills Reviews This item will support your energy levels and assist you with getting in shape. It might likewise assist with treating diabetes, epilepsy, Alzheimer's Disease as well as certain sorts of malignant growth. It very well may be taken regardless of food. Extra Burn Keto can assist with further developing weight reduction and wellbeing in the event that you're on a ketogenic diet. It might likewise further develop diabetes, epilepsy, Alzheimer's Disease as well as certain sorts of malignant growth. The fixing beta-hydroxybutyrate (BHB) assists your body with involving more fat for fuel, which can prompt expanded energy levels. The item contains no fake flavors or tones, it doesn't contain any carbs, and is without gluten.

https://www.hometownstation.com/news-articles/extra-burn-keto-pills-expo...

Fit Form Keto Pills Reviews
189/110 | 

Fit Form Keto Pills Reviews BHB is an exogenous ketone that guides in keeping up with ketosis in the body. The framework makes ketones all alone. Nonetheless, these are known as endogenous ketones and can't be enhanced on the off chance that not made in adequate amounts. Therefore, supplementation with an exogenous ketone, for example, BHB is required. Fit Form Keto is a characteristic ketogenic diet made as a strong dietary enhancement that might be useful to the body shed fat speedier. The Fit Form Keto supports the fulfillment of ketosis, empowering one to utilize fat rather than carbs and normally give individuals the necessary weight decrease results while likewise further developing their energy levels. The Fit Form Keto supplement is a straightforward container containing powerful BHB ketones that discharge the body's put away fat and convey a superior transformation that makes one sound and vivacious with a slim body shape. One might utilize areas of strength for the without an eating regimen or exercise to initiate fat-consuming ketosis.

https://marylandreporter.com/2022/05/09/fit-form-keto-pills-exposed-revi...

http://ipsnews.net/business/2022/05/09/superior-keto-reviews-exposed-sca...

Vierailija
190/110 | 

Gorilla Flow Reviews Prostate malignant growth is the most widely recognized reason for death in men beyond 50 years old. Various prostate diseases are turning out to be more predominant, including Benign Prostatic Hyperplasia and Prostatitis. As per research, it is normal for men to endure distress connected with the prostate organ as they age. Nonetheless, the side effects related with these circumstances can be unsettling and may disrupt day to day exercises. The most widely recognized side effects are an expansion in pee desperation and recurrence, hardships starting and ending pee, and excruciating micturition. Gorilla Flow is currently open to treat issues in the prostate organ. It advances prostate wellbeing and shields the organ from disease and hypertrophy. This assessment talks about the item's benefits and hindrances.

https://marylandreporter.com/2022/04/10/gorilla-flow-usa-reviews-price-e...

https://www.offer4cart.com/gorilla-flow-shark-tank/

Viaketo Gummies BHB Reviews
191/110 | 

Viaketo Gummies BHB Reviews As we conveyed, the headway block in ViaKeto Apple Gummies cases is BHB ketones It's similarly an especially exogenous ketone. According to a general viewpoint, when your body takes out exogenous ketones, they can assist with working on your centrality and ingestion. Essentially, BHB is a substrate that begins ketosis in the body. So consider invigorating your vehicle to keep it running.

https://marylandreporter.com/2022/05/15/viaketo-gummies-bhb-apple-expose...

https://ipsnews.net/business/2022/05/15/viaketo-gummies-apple-gummy-revi...

Extra Burn Keto Shark Tank
192/110 | 

Extra Burn Keto Shark Tank The Extra Burn Keto Diet Pills is an extraordinary item for individuals who need to get thinner quick and in a sound way. The regular fixings utilized in this item are not awful for the body and will assist with working on your general mind-set, making0 you feel more stimulated over the course of the day. It is suggested that you follow a keto diet while utilizing this item and work-out consistently too to get thinner quicker.

https://www.hometownstation.com/news-articles/extra-burn-keto-pills-expo...

https://www.offer4cart.com/extra-burn-keto-shark-tank/

https://ipsnews.net/business/2022/03/15/extra-burn-keto-shark-tank-top-r...

Sarahs Blessing CBD Fruchtgummis
193/110 | 

Sarahs Blessing CBD Fruchtgummis Various investigations from the Official Review regarding CBD products have already taken place. However, pass on institution works as an independent company and has not yet extended its test to bite the dust CBD fruit gums. However, there are several study results on the effectiveness of various physical benefits. Among other things, a cross-sectional study was able to show that pass on effects of CBD can have positive effects. This includes post-traumatic stress disorders as well as chronic pain, feelings of anxiety or skin problems.

https://ipsnews.net/business/2022/05/18/sarahs-blessing-cbd-fruchtgummis...

Liberty CBD Gummies Reviews
194/110 | 

 Liberty CBD Gummies ReviewsThe Liberty CBD Gummies are made with CBD that comes from hemp. They are amazingly well known, safe, and ordinary. It's a safeguarded condition, as it contains 100 percent typical trimmings that improve the adequacy of the body. As their maker says, the Liberty CBD Gummies are purporting to help against a wide scope of diseases and ailments like headaches, disquiet, stress, and others.

https://ipsnews.net/business/2022/05/18/sarahs-blessing-cbd-fruchtgummis...

Keto Blast Gummies Reviews
195/110 | 

Keto Blast Gummies Reviews What precisely is Keto Blast Gummies about? Indeed, similar to we said over, there's this new thing called the ketogenic diet. Also, we get what you're thinking: not another prevailing fashion diet. However, this isn't simply a craze diet. All things considered, ketogenic counts calories have been instrumental for individuals experiencing specific circumstances, similar to Diabetes, for some time. Thus, they're for something other than weight reduction results. However, individuals are understanding that ketogenic diets could be a way to weight reduction for them.

https://marylandreporter.com/2022/05/20/keto-blast-gummies-reviews-alert...

https://ipsnews.net/business/2022/05/18/sarahs-blessing-cbd-fruchtgummis...

https://beautyboom.net/keto-blast-gummies/

https://ipsnews.net/business/2022/05/20/del-mar-ceralift-reviews-be-awar...

Keto Blast Gummies Reviews
196/110 | 

Keto Blast Gummies Reviews What's more, this is exactly one reason why I chose to compose this Keto Blast Gummies audit today so you can gain proficiency with the brazen truth about the enhancement. In this survey I'll address all parts of the enhancement from the fixings utilized, the way things should work, whether it is protected and powerful, and considerably more. So continue perusing to learn all that you ought to be familiar with Keto Blast Gummies.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/keto-blast-gummies-shark-...

https://beautyboom.net/keto-blast-gummies/

https://www.facebook.com/MY.Keto.Blast.Gummies.Official/

Biologic Trim Keto Gummies
197/110 | 

 Biologic Trim Keto Gummies Assuming that you distinguish any critical aftereffects while taking the enhancement, promptly quit utilizing it and contact your essential consideration doctor. Certain individuals choose to talk with a clinical expert prior to starting the expansion to comprehend their ongoing wellbeing better. Utilization of the item will rely upon your points. Require two dosages everyday, 30 minutes before a dinner, to get in shape. Require one gather as long as an hour prior to preparing or contending on days while you're working out. Take somewhere in the range of 12 and 16 ounces of water each scoop for the best advantages. Consume your last feast 3 hours prior to preparing or contending. Try not to eat or drink anything more aside from water 1 hour prior to preparing/contending and as long as 30 minutes in the wake of taking the enhancement.

https://marylandreporter.com/2022/05/27/biologic-trim-keto-gummies-expos...

https://thetravelbrief.com/briefs/new-york-biologic-trim-keto-acv-gummie...

Optimal Max Keto Reviews
198/110 | 

Optimal Max Keto Reviews Expanded Energy: Ketosis is the state where your body is really consuming fat for energy rather than carbs. Energy got from fat will in general endure longer than energy got from carbs. With Optimal Max Keto, your energy will improve essentially. You will see decreased mind haze and sluggishness during the day. This will assist you with accomplishing errands better and work on your focus during the day. Optimal Max Keto really assists your body with accomplishing ketosis quick and assists you with consuming fat for energy rather than carbs. You can be have confidence that you are not committing an error by putting resources into Optimal Max Keto.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/optimal-max-keto-shark-ta...

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/keto-blast-gummies-shark-...

john paul
199/110 | 

Golden Revive Plus Golden Revive Plus is Additionally great for your heart and circulatory framework. Normal components contain characteristics are useful to your Psychological health. It is ideally suited for keeping up with your actual prosperity and was made explicitly for individuals who experience the ill effects of joint agony and other joint-related afflictions. Golden Revive Plus is a wholesome enhancement that professes to be an all-regular cure. It works fastacting pain killer that utilizes natural fixings with high dietary benefit to focus on the wellspring of joint agony, solid inconvenience, and irritation. This wellbeing item depends on a customary helpful technique utilized by Himalayan Sherpas. The method has been changed by the producer to make it more straightforward to quickly recuperate.

https://marylandreporter.com/2022/05/31/golden-revive-plus-exposed-alert...

https://ipsnews.net/business/2022/05/30/simpli-acv-keto-alert-reviews-pr...

https://marylandreporter.com/2022/04/27/keto-extreme-fat-burner-south-af...

Gorilla Flow Reviews
200/110 | 

https://www.jpost.com/promocontent/gorilla-flow-reviews-prostate-exposed...

https://www.offer4cart.com/gorilla-flow-shark-tank/

Gorilla Flow Reviews The Gorilla Flow fixings are all clinically assessed to be powerful in treating prostate issues like BPH, irritation, urinary issues, and so on. A few clinical examinations distributed in presumed logical diaries affirm the advantages of the fixings in forestalling aromatization of testosterone to estradiol and the change of testosterone to DHT. Likewise, the Gorilla Flow supplement is made at a sterile and safe office enlisted to observe the GMP rules as set by the business.

Williston Force Portable AC
201/110 | 

Williston Force Portable AC Air coolers are bought at an exorbitant cost, and they accompany different costs, for example, power units and upkeep costs. The bad marks that accompany air coolers made tech specialists consider out the crate about elective choices to make summer more alluring and agreeable. On the off chance that you have at any point bought and utilized a Williston portable ac, you realize it is superior to customary ACs. This article survey will explain the Williston Force Portable AC, and eventually, you will have all the fundamental news about the item.

http://ipsnews.net/business/2022/06/02/williston-force-portable-ac-uk-ho...

Simply Health ACV Keto Gummies
202/110 | 

Simply Health ACV Keto Gummies The body goes into the ketosis cycle when the individual consumes no carbs and follows a superior keto diet. The individual needs to follow tiring exercise meetings so the body requires energy and gets no carbs. That urges the body to deliver ketones and is credited to the ketosis interaction. It assists the client with accomplishing the best strength as the body gets energy by utilizing the additional fats. It raises the metabolic rate with better absorption. It proffers the best solid discharges with raised stomach health.

https://marylandreporter.com/2022/06/04/simply-health-acv-keto-gummies-h...

Williston Force Portable AC UK
203/110 | 

Williston Force Portable AC UK You can then unwind or watch Netflix while you rest. You will feel improved after you have rested serenely and loose. The Williston Force Air Cooler gives savvy cooling that is productive for any individual who needs to battle the intensity wave and summer. The progressive new innovation in this gadget makes individual cooling portable. It is lightweight and compact, making it simple to ship.

https://marylandreporter.com/2022/06/05/williston-force-portable-ac-uk-u...

Vissentials Max BHB Canada Rev...
204/110 | 

Vissentials Max BHB Canada Reviews The Vissentials Max BHB is a characteristic keto supplement containing unadulterated BHB or Beta-hydroxybutyrate and is a decent decision for the people who wish to get more fit in a sound manner. The item is made in Canada, a nation notable for the grade and nature of its drug and wellbeing items. Not at all like other weight reduction items, the creators of the Vissentials Max BHB equation don't guarantee super-quick outcomes from it, however prescribe a utilization time of 3 to 4 months alongside a ketogenic diet and exercise routine, if conceivable. Clients have detailed a huge decrease in fat organization and body weight in the wake of consuming the item for 2 to 90 days. In general, the item is a decent purchase.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/vissentials-max-bhb-canad...

Via Keto Gummies Canada
205/110 | 

Via Keto Gummies Canada Green Tea Extract, Many helpful mixtures in green tea make it a decent hotspot for green tea removes. Green tea utilization has been connected to weight reduction, brought down infection chance, and assurance from diabetes, coronary illness, and disease. As per research, drinking green tea in the first part of the day and just prior to working out is the ideal chance to get the most advantages. An extra powerful and sound compound used to lessen carb consumption, consume fat, and help in solid weight reduction is Effective Lemon Extract. Phytochemicals, nutrients, and fiber are available in huge amounts in lemons. Nutrients tracked down in the mash, skin, and squeeze fortify the safe framework and decrease the opportunity of affliction. The dissolvable dietary fiber in lemon improves stomach related wellbeing. Lemons contain over two times the suggested day to day measure of Vitamin C. You can bring down your gamble of stroke and coronary illness by routinely taking this L-ascorbic acid enhancement."

https://marylandreporter.com/2022/06/08/via-keto-gummies-canada-update-t...

EZ Carbo Keto Gummies
206/110 | 

EZ Carbo Keto Gummies Ezcarbo Keto gummies items could be helpful for your wellbeing. You might see various enhancements in your wellbeing in the wake of taking the sound pills. It very well might have the option to assist with your heftiness. It can likewise give help to every persistent aggravation. While it may not be viable for each region of your body or for every one of them, it can assist with working on your general wellbeing. You might find it assists with nervousness, gloom, schizophrenia, cerebral pains, and other mental issues. This item can loosen up your brain, so you get no undesirable contemplations and can rest soundly consistently without interferences.

https://marylandreporter.com/2022/06/09/ez-carbo-keto-gummies-5-star-rev...

Optimal Max Keto Reviews
207/110 | 

Optimal Max Keto Reviews In spite of the fact that since this item presents a shift from diet from carbs to fat, your body needs an opportunity to get familiar with this change. In this way, it is conceivable that you could feel drained or unsteadiness first and foremost. However, it will be okay in several days. In the event that you actually face any issue on utilizing this item, you should stop utilization and look promptly for clinical Counsel. There are endless numbers of dietary enhancements accessible in the market nowadays that guarantee to assist you with getting in shape rapidly. Yet, out of these incalculable items, the people who are very regular and safe are numbered. With regards to your wellbeing, compromise is now certainly impossible. Hence, you should know about the fixings, advantages and downsides of any medication or enhance you consume. Optimal Max Keto is one of those couple of regular items that is liberated from any fake filler and gives you normal cancer prevention agents and weight reduction parts.

https://marylandreporter.com/2022/06/12/optimal-max-keto-shocking-cons-r...

Silencil
208/110 | 

Silencil is being publicized as a dietary enhancement that forestalls a wide range of ear-related issues, yet in particular, as easing tinnitus. It's said to contain just regular concentrates got from plants. As indicated by its true site, its fixings are well-informed to the extent that them being protected and effective is going. Ear conditions and contaminations are substantially more typical than many might naturally suspect. The popular ringing in the ear, likewise called tinnitus, is an issue various individuals are confronting, regardless of whether they consider it to be a main problem. As indicated by the US Center for Disease Control and Prevention (CDC), north of 20 million Americans are experiencing tinnitus, with 2 million of them encountering outrageous confusions. The inquiry that remains is, nonetheless, is there a treatment for this condition? Truth to be told, it hasn't yet found a solution for tinnitus. Every one of the drugs accessible in drug stores and suggested by specialists are just tending to the side effects of the condition, so not the reason.

Silencil Reviews is an everyday pill for tinnitus that assists with easing the ringing in the ears brought about by mind irritation. Made by Henry Sanders has encountered tinnitus. The crippling clamor in his ears has caused him extraordinary distress, and humiliation and has emptied his cash out of the relative multitude of inadequate drugs. Henry then, at that point, began to deal with finding the best fixings that can treat tinnitus and backing his hearing, which is the reason the Silencil dietary enhancement was made.

https://www.outlookindia.com/business-spotlight/silencil-reviews-exposed...

Vissentials Max BHB Canada
209/110 | 

Vissentials Max BHB Canada In any case, truly weight reduction is definitely not a basic errand and you really want to give a ton of time doing activity or performing sort out in the exercise center. Indeed, even you need to keep a decent time that isn't feasible for every one individuals in view of expert work or some other explanation. However, a weight reduction supplement can give you better existence without consuming time. It is consistent with say that the best weight reduction supplement like "Vissentials Max Bhb" lessens your body weight by consuming muscle to fat ratio effectively and successfully.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/vissentials-max-bhb-canad...

Oprah Winfrey Keto Gummies Rev...
210/110 | 

Oprah Winfrey Keto Gummies Reviews  Oprah Winfrey Keto Gummies is an effective arrangement that capabilities reasonably and securely for your wellbeing. At the point when you battle with aggregated fat encompassing your stomach, arms, abdomen, and thighs, you can choose and buy Oprah Winfrey's ketogenic edibles and experience productive results in just thirty days. Thus, you might snatch this ideal arrangement through the authority stage and advantage fundamentally.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/oprah-winfrey-keto-gummie...

Keto Blast Gummies Reviews
211/110 | 

Keto Blast Gummies Reviews It has got basic enough methodology to put in your request. Simply visit our website page and webpage and fill in all the required and significant data about you. Once after the effective pre-installment, you will be conveyed with the item inside 2 to 3 working days. We emphatically ask that you go through the site all the data before you might arrange. To purchase with the cashback you want to go on the site now and put in a request here and you can get it right at the doorstep and utilize the pill to be thin the manner in which you needed. In this manner be quick and request for it.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/keto-blast-gummies-shark-...

Glucotrust Canada
212/110 | 

 Glucotrust Canada

Around the world, numerous people are battling with the side effects of high glucose, diabetes, type 1 diabetes, type 2 diabetes, prediabetes, or gestational diabetes. These are unsafe as well as increment the gamble of a few wellbeing infirmities. According to this viewpoint, the wellbeing specialists and researchers have arisen with GlucoTrust, a well-informed item really helps in overseeing glucose levels in the body and can possibly treat all gatherings of diabetes sicknesses.

GlucoTrust is A1 item mixed with all regular and natural fixings. It is very well known and expanding popular in view of viability and fantastic advantages to human wellbeing. It will help your body in disposing of the variables liable for high measures of glucose or diabetes. Picking GlucoTrust over any prescription is the ideal decision that will give better wellbeing and an infection free body. It is completely normal and dietary item works phenomenally without creating any antagonistic consequences for the human body.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/glucotrust-beware-u-s-a-p...

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/maasalong-australia-pills...

Maasalong Australia Pills Reviews
213/110 | 

Maasalong Australia Pills Reviews 

Your corpus cavernosum, which contains erectile tissue, is encircled by blood instilled with these normal combinations. In this manner, it supports these tissues as well as keeps a faster and more viable circulation system. You will eventually experience a more normal and harder erection, which happens for additional lengthy periods. MaasaLong tablets increase the size of your pen*s by ensuring that you have a strong circulation system.

This supplement contains the best mix of fixings that improves your overall erection structure. Therefore, this supplement will give you more perseverance, peaks, and more agreeable and sturdy sexual encounters. The MaasaLong supplement can accelerate and work on your pen*s size. You can moreover use the pills to grow your testosterone level. Moreover, it is affluent in nitric oxygen, which keeps your blood moving at an optimal rate.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/maasalong-australia-pills...

https://sites.google.com/view/maasalong-australia-now/home

Condor CBD Gummies Reviews
214/110 | 

Condor CBD Gummies Reviews Condor CBD Gummies are the all-normal and natural gummies upheld by the power and remedial properties of CBD oil. It is the sound and natural sticky that vows to reestablish your prosperity and advance quicker recuperating. Being in persistent torment and stress causes you to feel baffled and awkward, yet in addition negative influence the people who are in your environmental elements. Outrageous tension and unfortunate way of life causes extreme torment and distresses and maturing is another contributing variable. It is fundamental that you take legitimate consideration of your prosperity before it turns a bad dream for you. Condor CBD Gummies are the all-normal and sound oral gummies that are planned utilizing CBD oil separated from hemp plant. The significant element of the recipe works related to different substances to offer the fundamental helpful impacts to mend normally and quicker.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/-be-aware-condor-cbd-gumm...

Oprah Winfrey Keto Gummies
215/110 | 

 Oprah Winfrey Keto Gummies It's really hard to get into ketosis on your own. What's more, keeping it is considerably harder. In any case, you really want to hold it developed to become on if you have any desire to pleasantly get more fit. Thus, that is wherein this magnificent framework proves to be useful. The Oprah Winfrey Keto Gummies Ingredients switch on fat consuming in ketosis and keep up with it became on. At long last, you might shape the enormous edge of your cravings with keto! Tap any image in this website page to get started at the present time!

https://blogs.vcu.edu/shannonb4/2022/06/23/oprah-winfrey-keto-gummies-be...

https://www.offer4cart.com/

Optimal Max Keto
216/110 | 

Optimal Max Keto At any point do you feel the longing to adjust your looks when you check out at your working environment or dear companions? Wherever you go, you're contemplating the way in which you can resemble the lovely individuals who are flawless and in top state of being on the grounds that you need to be like them. Getting thinner is certainly not a simple errand and its simple idea makes you apprehensive. Achieving a helpful level of actual wellness might be troublesome, and a great many people are very much aware of these realities. Optimal Max Keto is a decent choice in this work.

https://blogs.vcu.edu/shannonb4/2022/06/24/exposed-optimal-max-keto-revi...

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/optimal-max-keto-shark-ta...

Wonder Leaf CBD Oil
217/110 | 

Wonder Leaf CBD Oil

Wonder Leaf CBD Hemp Oil

Wonder Leaf CBD Oil Price

Wonder Leaf CBD Oil Cost

Wonder Leaf CBD Oil Price   By summarizing this audit, Wonder Leaf CBD may be the right item to manage persistent agony, stress, uneasiness, and so on. Without a second thought, you can consume Wonder Leaf CBD droppers to carry on with a solid life. A 100 percent without risk buy gets your venture and makes you certain about the genuine item. Large number of positive client reviews give you the certainty to attempt Wonder Leaf CBD once to obtain improved results.

https://blogs.vcu.edu/shannonb4/2022/06/27/update-wonder-leaf-cbd-oil-he...

https://blogs.vcu.edu/shannonb4/2022/06/27/warning-via-keto-gummies-aust...

Fit Form Keto Pills
218/110 | 

 Fit Form Keto Pills Ketosis is a metabolic cycle where the body no longer uses any of the carbs ingested through feasts to make energy. It rather relies upon the fat that has aggregated in cells. This outcomes in weight reduction. It's trying to go into and remain in ketosis. People should stick to a severe keto diet that diminishes starch utilization to accomplish ketosis. Furthermore, it's far not exactly simple or easy. Besides, the keto diet instigates the keto influenza. Individuals experience sickness and extreme cerebral pains because of the keto influenza.

https://marylandreporter.com/2022/05/09/fit-form-keto-pills-exposed-revi...

Chillwell Portable AC Canada
219/110 | 

Chillwell Portable AC

Chillwell Portable AC Reviews

Chillwell Portable AC Canada

Chillwell Portable AC USA

ChillWell AC air cooler, then again, is powerful without drying out the encompassing air in any capacity. The framework comes outfitted with a cooling cartridge that can at the same time add dampness to the air and chill it down. This permits you to encounter cooler temperatures without the dryness that is commonly connected with customary cooling frameworks. Since their cooling frameworks are so dry, certain individuals get hacking fits all through the entire summer. Others dislike their skin becoming dry and chipping. ChillWell AC assists you with establishing a more agreeable climate by cooling the air without causing these worries and humidifying the air undeniably as opposed to making an unnecessarily dry environment.

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/chillwell-portable-ac-can...

https://marylandreporter.com/2022/05/09/fit-form-keto-pills-exposed-revi...

https://marylandreporter.com/2022/04/28/goketo-gummies-price-exposed-rev...

Visisharp
220/110 | 

Visisharp

Visisharp Reviews

Visisharp Cost

Visisharp Price

Visisharp  Lastly, VisiSharp tablets aren't encouraged for older human beings and sufferers who're taking prescription drugs. The recuperation blessings of dietary supplements can most effective be completed whilst you are taking them independently and do now no longer integrate them with different drugs or dietary supplements. Using more than one merchandise on the identical time is neither secure nor encouraged, irrespective of fitness condition. Remember, dietary supplements aren't drugs and that they can't be utilized in location of medicine.

https://www.dailyuw.com/ask_the_experts/visisharp-reviews---price-alert-...

https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/vissentials-max-bhb-canad...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Skeptikon päiväkirja

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Marko Hamilo on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Hamilo ei usko homeopatiaan eikä psykoanalyysiin, eikä aina aamun sanomalehteenkään.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2010
2009
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla