Suomessa ei varmaankaan koskaan ole keskusteltu oikeusfilosofiasta yhtä intensiivisesti kuin nyt sisäministeri Päivi Räsäsen Kansanlähetyspäivillä pitämän puheen jälkeen, joskin useimpien keskustelijoiden alkuunkaan tuntematta eri ajatussuuntien nimiä ja historiaa. 

Yleensä Päivi Räsäsen ulostulot herättävät myötähäpeää niissäkin, jotka ovat hänen kanssaan jossain määrin samaa mieltä. Räsänen tavallaan saastuttaa minkä tahansa arvon, asian tai argumentin epä-älyllisen raamatullisella ja ahdasmielisellä leimalla silloinkin, kun samoja asioita voisi perustella sekulaareilla ja valistuneilla argumenteilla. Nyt näyttää siltä, että yritys tehdä Räsäsen puheista kohu joka kerta vaikka väkisin ylitti tietyn rajan, jonka jälkeen Räsäsen poliittiset vastustajatkin ovat loukkaantuneempia median epä-älyllisestä sensaatiohakuisuudesta kuin Räsäsen vanhoillisuudesta. Näistä esimerkkinä kokoomuslaisen Kalle Isotalon postaus lainkuuliaisista Räsäsen-kivittäjistä - yhden mainion vihreänkin aktiivin samansävyisen kirjoituksen luin, mutta en löydä sitä enää kun en muista kirjoittajan nimeä.

Mistä siis puhutaan? Vastakkaiset näkemykset ovat nimeltään 

1) legalismi eli oikeus- tai lakipositivismi, jonka mukaan "lait ovat ihmisten tekemiä sääntöjä, ja että lain ja moraalin välillä ei ole välttämätöntä tai sisäsyntyistä yhteyttä."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeuspositivismi

ja

2) luonnonoikeusajattelu, jonka mukaan "on olemassa yleisesti päteviä, kulttuurista ja ihmisestä riippumattomia normeja. Näin ollen ihmisen säätämän lainsäädännön ja oikeuden on oltava sopusoinnussa luonnonoikeudellisten normien kanssa ollakseen moraalisesti oikeutettua. Luonnonoikeudellisina normeina on pidetty esimerkiksi yksilön oikeutta elämään, omaisuuteen ja vapauteen."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonoikeus

Mielenkiintoista on se, kuinka moni edistyksellisenä itseään pitävä ihminen on tämän viikon aikana ottanut hyvin voimakkaasti oikeuspositivistisen ja luonnonoikeuksiin kriittisesti suhtautuvan kannan. Erikoista on tässä se, että nämä valistuneet ihmiset yleensä kuola suusta valuen puhuvat ihmisoikeuksien puolesta. Ihmisoikeusajattelu taas nojaa nimenomaan luonnonoikeutta kannattavaan oikeusfilosofiseen perinteeseen eikä suinkaan oikeuspositivismiin.

"1600- ja 1700-luvulla syntyi protestanttinen luonnonoikeus, jonka tärkeimpiä kehittäjiä olivat Hugo Grotius (1583–1645) ja Samuel von Pufendorf (1632–1694). Myös monet liberalismin perustajat, kuten John Locke, kannattivat luonnonoikeuksia, ja niitä kannattavat monet myöhemmätkin liberaalit ja libertaarit, kuten Murray Rothbard. 1700-luvulla luonnonoikeuksia julistettiin yleisiksi ihmisoikeuksiksi Amerikan (Yhdysvaltojen perustuslaki 1787) ja Ranskan vallankumouksessa (Ranskan vallankumouksen ihmisoikeusjulistus 1789). Toisen maailmansodan jälkeen luonnonoikeudellinen käsitys kodifioitiin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (1948)."

Tosin viime aikoina ihmisoikeuksien sisältö on muuttunut ja niitä on tuosta vain säädetty lisää kansainvälisin sopimuksin. Se ristiriita, jota edistyksellisten ihmisten luonnonoikeusvastaisuuden ja ihmisoikeusmyönteisyyden välillä olen jo vuosia ihmetellyt, ei ehkä olekaan mikään kummempi paradoksi. Ehkä kyse on vain siitä, että ihmisoikeuksia ei yksinkertaisesti enää mielletä luonnonoikeuksien kodifioinniksi, vaan ne ovat lakipositivismin hengessä kansainvälisesti sopimuksenvaraisia säädöksiä, ja jos YK:n jäsenvaltioiden enemmistö päättää, että kuolema, tyrannia ja oikeus köyhyyteen ovat perustavimmat ihmisoikeudet, niin sittenhän ne ovat.

Suomessa lakipositivismilla on vahva asema jo siinäkin mielessä, että meillähän ei ole erillistä perustuslakituomioistuinta eikä perustuslakiin todellakaan suhtauduta luonnonoikeuskien kodifiointina vaan lainsäätämisjärjestyskysymyksenä. Kun Kekkosen uudelleenvalintaan tarvittiin poikkeuslaki, se saatiin, kun sen tueksi löytyi eduskunnasta määräenemmistö. Ei ollut hienoimpia hetkiä Suomen oikeushistoriassa.

Miten sitten pitäisi suhtautua Räsäsen puheeseen? Tiukka lakipositivisti toki voi vaatia ministerin eroa. Harva Räsästä arvostellut taitaa kuitenkaan olla sitä mieltä, ettei kansalaistottelemattomuus missään olosuhteissa - esimerkiksi ihmishengen puolustamiseksi - olisi moraalisesti oikein. Kontekstista tulkitsisin, että Räsänen tarkoitti ennemminkin sen tyyppisiä tilanteita, joissa eräskin Eichmann toteutti vain määräyksiä, kuin sitä, että homot saisi kivittää vaikka laki sen kieltäisikin. Ellei suorastaan kategorisesti vastusta modernin ihmisoikeusajattelun taustalla vaikuttavaa luonnonoikeuksien filosofiaa, Räsäsen puheenvuorossa ei ole mitään jonka takia kannattaisi kulmakarvojaan kohottaa.

Kommentit (28)

Ari Mäkiaho
29/28 | 

Eikö tässä ole pohjimmiltaan kysymys siitä, mistä moraali tulee? Päivi Räsäselle se tulee Raamatusta. Se tässä niitä kulmakarvoja kohottaa.

Teemu Venäläinen
31/28 | 

Räsänen sai muutamass vuorokaudessa liki 6000 tukijaa Facebookissa. Tähän ei moni muu poliitikko yltäisi. Räsänen pakottaa kristofobiset tapakristityt ja antikristityt ajattelemaan, että Luojan luoma elämä on tekijänoikeudella varustettu. Kristinusko mahdollistaa parhaat ihmisoikeudet vaikkakin ei anna tukeaan siitä poikkeaville arvoille. Rikollisiksi se ei niitä tee.

JN
32/28 | 

Kohussa on tupannut unohtumaan, että ministerilläkin on sanan- ja mielipiteenvapaus. Jos Räsänen joutuu vakaumuksensa vuoksi eroamaan tänään, kuka joutuu eroamaan huomenna?

Ongelmallisin kohta eli se, milloin oma vakaumus voi mennä lain edelle on jätetty julkisuudessa käsittelemättä, koska se on niin vaikea - vai onko? Juuri tästä asiasta Räsäsen nimittäin saa kiinni: hän vaatii toisten ihmisten elämän vaikeuttamista omien uskomustensa perusteella, vaikka noiden ihmisten toiminta ei vahingoita ketään. Homoavioliitto ja Suomen aborttilainsäädännön puitteissa tehty abortti eivät ole tekoja, jotka vahingoittaisivat muita. Se, että joku uskovainen loukkaantuu homoavioliiton olemassaolosta omien uskomustensa perusteella ei ole riittävä syy kieltää avioliittoa homoilta.

Itse asiassa niiden, jotka vastustavat Räsästä, pitäisi herätä vastustamaan myös Suomen laissa olevaa "jumalanpilkkapykälää", siis lakia uskonrauhan rikkomisesta. Siinäkään teolla, siis pilkalla ei vahingoiteta toisia ihmisiä. Jumalat itse eivät lain suojaa kaivanne. Lain ainoaksi vaikutukseksi jää siten hankkia hankaluuksia toisinajattelijoille, joiden mielipiteet ovat voimakkaasti vastakkaisia establoituneiden, suurten ja vaikutusvaltaisten uskontojen kanssa (jos joku solvaa ja sotkee yhden ihmisen perustaman Perähikiän puujumalan kultin pyhää juhlaa, hän tuskin tuomiota saa).

Ehkä kaikkein surkuhupaisinta uusimmassa Räsäs-kohussa on, että samaan aikaan kaikki mediat suitsuttavat Juha Sipilää Suomen seuraavana päämisterinä. Sipilä on vakaumukseltaan vanhoillislestadiolainen ja hänen henkilökohtaiset mielipiteensä abortista, ehkäisystä ja homojen avioliitto-oikeudesta ovat varmasti hyvin samanlaiset kuin Räsäsen (huom. vl-liikkeestä joutuu eroamaan varsin herkästi, jos ei tunnusta liikkeen yleistä kantaa, esim. jos ottaa julkisesti kielteisen kannan ehkäisykieltoon). Odotan kovasti, uskaltaako kukaan toimittaja vaatia Sipilää tilille yhtä innokkaasti kuin Räsästä?

Veli Häkli
33/28 | 

Ihan hyvä periaate
"Kaikilla meillä on varmasti tullut eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään,
rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta
tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia. "
Kristityille Uusi Testamentti
Juutalaisille Vanha Testamentti
Muslimeille Koraani
jne.
ehdottomasti samaa mieltä

Pauli Ojala
36/28 | 

Raamattu on alasin joka on kuluttanut loppuun monta vasaraa. Tässä taulukoita jotka todistavat Raamatun toimivan käymisaineena myös monille kulttuurin, tekniikan ja taiteen edistysakselille ihmisarvon ohella:
www.helsinki.fi/~pjojala/Indicator.html
www.helsinki.fi/~pjojala/Tieteenluovutus.html

UT kirjoitettiin nimenomaan hellenistisellä homohommien aikakaudella. Hellaan kentillä esimerkiksi "leveästä" selästään lempinimensä saanut Platon oli ihan ääneen ja kirjallisesti retostellut hienoimman rakkaussuhteen olevan sitä kun miesopettaja pylsii lahjakasta poikaoppilasta, poikarakkaudesta puhuttiinkin. Kirkko meni mm. juuri siksi pöpelikköön pimeään keskiaikaan laskeuduttaessa että se alkoi ympäristön paineessa ihailla pakanallisia ihanteita enemmän kuin juutalaiskristillisiä Kirjoituksiansa, "grammata". Kirkkolatinaa lännessä, kirkkoslaavia idässä - Raamattu pyrittiin piilottamaan rahvaalta kun kirkollinen vallasväki tahtoi liehakoida senaikaisia sekulaarisia, äänekkäitä kellokkaita.

Kimmo
37/28 | 

Hämäläisen kommentti oli mielestäni yksi huonoimmista, koska se edustaa keskustelua vääristävää uskontojen erityiskohtelua. Uskovaisille annetaan uskovaisuuteen perustuva erivapaus höpertää mitä mielivätkään samalla, kun uskonnottomille sälytetään erityinen velvollisuus pitäytyä ns. avoimen keskustelun säännöissä. Mielestäni avoin keskustelu ei voi olla sitä, että yksi osapuoli joutuu ottamaan erityisen kunnioittavan asenteen toista kohtaan sellaisten seikkojen kuin uskonto (tai sukupuoli, etninen tausta, jne.) perusteella.

Hämäläinen peräänkuuluttaa Räsäsen kommenttien "tulkitsemista kontekstissaan", eli hänen mielestään ne tulee nähdä luonnollisena osana Räsäsen edustamaa jyrkkää uskonnollisuutta. Hän ei kuitenkaan selitä, miten Räsäsen lausuntojen lukeminen esimerkiksi uskonnollisen tapahtuman sosiaalisessa kontekstissa tai jyrkän uskonnollisuuden aatteellisessa viitekehyksessä oleellisesti muuttaisi niiden merkitystä tai vaatisi ulkopuolisilta tarkkailijoilta erityistä hienovaraisuutta niiden kommentoimisessa.

Puheet tulkinnoista ja kontekstuaalisuudesta selittyvät ilmeisesti Hämäläisen koulutustaustalla. Hän ilmoittaa profiilissaan olevansa kirjallisuuden opiskelija.

Teemu Venäläinen
38/28 | 

Naturalistinen ajattelu johtaa itsekkyyteen. Kristinusko johtaa yhteisölliseen ajatteluun, jossa kaikilla on tasa-arvo.

väläys
39/28 | 

Olisi hieman eri asia, jos Päivi Räsäsen olisi vain rivikansanedustaja. Silloin hänen mielipiteensä voisi ymmärtää olevan vain hänen henkilökohtaisia mielipiteitään, ja ehkä hänen oman puolueensa edustama linja. Kun Päivi Räsänen kuitenkin on Suomen valtion sisäministeri ja toimii myös poliisiministerinä, ei hän voi julistaa Raamatun menevän Suomen lain yläpuolelle. Kai kansalaisten sentään pitäisi voida luottaa siihen, että poliisiministeri kannattaa lain noudattamista?

Kyseenalaisinta Räsäsen puheessa http://kansanlahetyspaivat.fi/sites/default/files/klp2013_kanava_6_paivi... olivat nämä kohdat:
"Kaikilla meillä on tullut eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta tai jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia."

"Raamatussa kuitenkin sanotaan, että "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä"

Suomen lainsäädäntö perustuu kuitenkin sekularismiin, kirkon eroon valtiosta. Meillä on olemassa valtionkirkko, mutta laisäädäntö on uskontoihin nähden neutraali.
Tämä kohta Räsäsen puheesta jäi myös mieleen:
"Jos Jumala on kuollut, silloin kaikki on sallittua." Tällä lauseella kirjailija
Dostojevski ilmaisi Jumalasuhteen ja moraalin välisen yhteyden.Todellinen
etiikka, oikean ja väärän erottaminen nousee siitä, että ihminen on teoistaan
vastuullinen itsensä yläpuolella olevan auktoriteetin, Luojansa edessä. "

Minusta tämä juuri on omituinen ajatus, että ikään kuin ihmisellä ei voisi olla moraalitajua, ellei hän ole uskovainen, tai ellei jokin auktoriteetti häntä käske. Voihan moraalitaju perustua myös esimerkiksi empatiakykyyn, jonkun uskonnollisen tai muun auktoriteetin sijaan. Miten ihmeessä voi väittää, että "kaikki olisi sallittua jos Jumalaa ei olisi"? Empatiakyvyn lisäksi moraali ja lainsäädäntö voi perustua kokemuksen tuomaan käytännön järkeen ja tietoon siitä, miten asiat parhaiten voidaan kaikkien edun ja oikeusturvan kannalta järjestää.
Suomi on mielestäni onnistunut suhteellisen hyvin oikeusvaltiona, verrattuna moneen muuhun maailman maahan, vaikka meillä ei vallitse uskonnollinen laki.

Sambody
40/28 | 

Juuri näin. En tunne itsekään mitään vetoa Räsäsen edustamaan puolueeseen tai aatteeseen, mutta se tekopyhyys jolla häntä pyritään lyömään "laittomuuteen kannustamisesta" on kyllä lievästi sanoen vastenmielistä. Poliisiministerin pohdiskelu lain rikkomisesta on toki kyseenalaista avautumista julkisuudessa, vaikka tosiasiassa ko pohdiskelua meistä jokainen tekee aivan varmasti tykönään ainakin joskus.
Aivan eri vakavuusluokan tapauksesta oli kyse kun KHO:n presidentti suoraan kehoitti poliisia olemaan nuodattamatta oikeuden päätöstä. Eipä tullut näiltä samaisilta tahoilta edes moitteita puhumattakaan (hyvin perustellusta) irtisanoutumisvaatimuksesta.

määvaan
41/28 | 

Kyse on mielestäni loppujen lopukai siitä ovatko lait kiinnitettynä ihmisten todellisuuteen, totuuteen. Eli palvelevatko ja rakentavatko lait elämää, vai onko ihmisen osaksi laitettu palvella ja palvoa lakia.

Mielestäni Raamatun yksi ydinajatus on nimenomaan saada ihmsiet nousemaan sokean lainpalvonnan "yläpuolelle" eli ymmärtämään lain olemus. Lainpalvojan elämä ei voi nousta lakia ylemmäs , sillä laki on siinä mielessä hänen jumalansa.

Timo Matalalampi
42/28 | 

Liekö Räsäsellä tarkotus "putsata" kirkko? Luulis olevan hällä älykkyyttä kun on lääkäriksi päässyt. Mut kyllä noi sammakot mitä hän nakkelee saa hämilleen.

Anonyymi
43/28 | 

Ensinnäkin ihmettelen miksi linkkisi käy Facebookin kautta. Toisekseen en ymmärrä miksi käsitteitä käsitellään ilman kontekstia. Tässä tapauksessa - kun puhutaan yhteiskunnasta - on käsiteavaruutena yhteiskunta. Siinä mielessä se on jotain näiden kahden väliltä, eikä ristiriitaa pääse syntymään.

”Hallitusvalta pitää rakentaa siten, että yhdenkään ihmisen ei tarvitse pelätä toista”
- Montesquieu

Lakien noudattamatta jättäminen ei automaattisesti riko tätä periaatetta vastaan, joten en tuomitse Räsäsen puhetta millään tasolla. Jotta voidaan puhua moraalittomuudesta, tulee se ensiksi määritellä.

Ihmisillä on järjetön tarve kontrolloida toisiaan, ja varsinkin heitä joiden ajatusmaailma koetaan uhkaavana. Muuta pointtia en tästäkään keskustelusta ole saanut kaivettua.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansalaistottelemattomuus
https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Morgenstern_utility_th...
http://ebookbrowse.com/barclay-willer-2007-competitive-altruism-pdf-d428...

Emp
44/28 | 

Minua kiinnostaisi se, miten Räsäsen mielestä yhteiskunnan pitäisi suhtautua niihin, jotak toimivat lainvastaisesti, mutta oman ideologinsa mukaan oikein. Tai miten näiden lakia tietoisesti rikkovien tulisi suhtautua lainmukaisiin rangaistuksiin teoistaan. Kehottaako Räsänen martttyriuteen aitoon Jeesuksen esimerkin tapaan? Kehottaako Räsänen vaikkapa mieluummin luopumaan lääkärin ammatista, jotta voisi vältää tekemästä ideologiansa vastaisia asioita? Vai kehottaako Räsänen myös kaikin tavoin välttelemään tekojensa seuraukset ja piilottelemaan lainmukaisilta rangaostuksilta? Voiko Räsäsen mielestä esim. valehdella ja petkuttaa, jotta ei jäisi kiinni ideologiansa mukaisesta toiminnasta? Voiko vaatia yhteiskuntaa ymmärtämään ja antamaan rikkeet anteeksi ilman seuraamuksia?

MK
45/28 | 

Olen väläyksen kanssa samaa mieltä. Tapauksessa kohkataan ihan väärästä asiasta. Tärkeintä on se, missä asemassa Räsänen on juttunsa suoltanut. Jos hän olisi asunto- tai ympäristöministeri, niin sanomisissa ei olisi mitään erityistä ongelmaa. Hän kuitenkin on sisäministeri, eikä sisäministeri voi mennä sanomaan oman toimenkuvansa asioista ihan mitä tahansa vedoten yksityiseen mielipiteeseen. Vastaavasti kuin valtionvarainministeri ei voi julkisesti heittää vitsiä talouspolitiikasta. Ja vastaavasti kuin Hautalan olisi tullut erota harmaasta taloudesta vastaavana ministerinä, niin Räsäsen tulisi erota poliisi- ja kirkkoasioista vastaavana ministerinä. Valitettavasti vain olemme Suomessa, jossa ministerillä ei ole käytännössä mitään vastuuta.

Eusa
46/28 | 

Mitenhän vihreään maailmankatsomukseen sopii rakennuskaaren luvun 27 katselmusmääräys 4§: "Jos ei uutta peltoa ole tehty, vaikka siihen on tilaisuutta, taikka jos talonpoika on viljeltävää maata kedoksi päästänyt, taikka jos niitty on metsittynyt tahi sikain penkoma, olkoon sakko kahdeksan äyriä joka panninalalta. Jos oja tahi aita on kelpaamaton, olkoon sakko yksi äyri joka kolmelta syleltä."

Autioituneita tiloja on otettu aivan muuhun kesantokäyttöön. Eipä taida viranomaisetkaan katselmuksia pitää niin kuin laki vaatii kolmen vuoden välein...

Kuinka moni hyödyntää sakotonta ylinopeutta hyvillä keleillä?

Eikös tässä pohjimmiltaan ole kyse rangaistuskäytännöstä? Jos aate velvoittaa välttämään jotain lainmukaista menettelyä, varautukoon lainavastainen menettelijä rangaistukseen ja oikeus soveltamaan rangaistuksissaan kohtuullisuutta. Ihmisiähän tässä vain ollaan.

Tietysti ymmärrän, että ihmisellä syntyy helposti myös halu ajaa kirjaimen varjolla omia ideologisia näköalojaan - juuri siksikin meillä on sananvapaus. Annettakoon sen kukoistaa niin ministereillä kuin mirreilläkin!

Saara Wilgreng
47/28 | 

onpa pimeää: Räsäsen juttu on vääristetty vääristelemisestään.
Räsäsellä on sananvapaus - kiistatta!
Kyllä on sairas media, hyvä kun joutuvat tabloidiksi ja pihalle: kenenkään ei tarvitse hyväksyä sairaan median "mielipiteitä", jos ne edes ovat sitä.
PÖLJÄ, PÖLJEMPI. MEDIA....HAHAHAHA

Julius Torkkeli
48/28 | 

Pahoittelen tällaista metakeskustelua jo valmiiksi.

Ottan huomioon Räsäsen aiheuttaman "keskustelun" määrän muualla mediassa, tämä kommenttiketju on pysynyt varsin lyhyenä.

Kiitos Marko Hamilolle varsin terävästä epäloogisen toiminnan ylös nostamisesta. Hiljaisuudesta päätellään tämä osui aika pahasti nilkkaan.

Frank
49/28 | 

lainaus:
Miten
ihmeessä voi väittää, että ”kaikki olisi sallittua jos
Jumalaa ei olisi”?
Empatiakyvyn lisäksi moraali ja
lainsäädäntö voi perustua
kokemuksen tuomaan
käytännön järkeen ja tietoon siitä, miten asiat parhaiten
voidaan kaikkien edun ja
oikeusturvan kannalta
järjestää."

Totta, toiminta voi hyvinkin perustua kokemukseen, mutta olisiko ilman uskoa olemassa syytä pyrkiä toimimaan ihanteiden mukaan sellaisissa tilanteissa joissa voisi muuten saada itselleen huomattavia etuja?

Toutain
50/28 | 

Päivi Räsänen selvästikin pyrkii perustamaan näkemyksensä raamatun teksteihin. Ja kas, raamatusta löytyy Paavalin tekstiä, jossa hän käsittelee kristityn vapautta: "Kaikki on sallittua, mutta kaikki ei ole rakennukseksi."

Näyttää siis, että Päivi on tulkinnut raamattua nurinkurisesti. Ei raamattu todista siitä, että ilman Jumalaa kaikki olisi sallittua vaan siitä, että ilman Jumalaa ihminen on rajoitettu: tietoisuus johtaa hillittömyyteen; pahuus saa vallan. Paavali kertoo myös "maailman vapaudesta", jossa ihminen kuvittelee voivansa toimia oman ymmärryksensä mukaan ilman Jumalaa, mutta ajautuu vapauden sijasta synnin orjuuteen. Paavalin mielestä kristitty kokee olevansa vapaa toimimaan kaikin tavoin Jumalalta lahjaksi saadun pyhän hengen avulla, usko ei niinkään riipu valinnoista vaan valinnat muodostuvat uskon kautta.

Näin huomaamme, että Päivi Räsänen on asettanut omat tulkintansa ja käsityksensä julkisen keskustelun ruodittavaksi kuten kuka tahansa aatteellinen kansalainen. Kyllä puhetta maailmaan mahtuu ja toisaalta voi ajatella, että hän omalla vuorollaan pyrkii vain vaikuttamaan lainsäädäntötyöhön ja hakemaan riittävää kannatusta mielipiteilleen. Ei siinä ministeri ole mitenkään rajoitettu toimimaan. Eri asia olisi, jos hän työssään jättäisi demokraattisesti valmisteltuja lakiesityksiä käsittelemättä tai vastaavaa.

Kari
51/28 | 

On ihan totta se, että se tapa jolla Räsäsen sanomisista vouhotetaan on hyvin tekopyhää. Taustalla lienee lähinnä media jonka pyrkimyksenä nykyään on pyrkiä tietoisesti luomaan hirveä kohu joka ainoasta asiasta. Suomen laki on ihmisten kirjoittama, eikä mitenkään ole mahdollista että laki aina vastaisi kaikkien kansalaisten oikeustajua ja moraalia. Demokraattisessa yhteiskunnassa on tosin olemassa pyrkimys siihen, että laki olisi mahdollisimman hyvä. Diktatuurimaissa laki voi olla kokonaan diktaattorin sanelema, silti se on maan virallinen laki jota pitäisi noudattaa. Sille joka tutustuu polittiseen historiaan selviää hyvin pian se tosiseikka, että monet ihmisten oikeudet jotka tänä päivänä ovat lakiin kirjoitettuja itsestään selvyyksiä ovat aikoinaan olleet täysin laittomia. Mitä AY-liikekään oli ennen kuin pelkkä laiton rikollisjärjestö, vaikka se tänä päivänä nauttii täyttä lainsuojaa tai naisten tasa-arvoiset oikeudet? Hyvin monien nykyihmisten lakiin kirjattujen oikeuksien takaa löytyy laiton mielenosoittaja tai jopa "terroristi" joka kaiken on pannut alulle.

PekkaP
52/28 | 

Kari kirjoitti: "Suomen laki on ihmisten kirjoittama, eikä mitenkään ole mahdollista että laki aina vastaisi kaikkien kansalaisten oikeustajua ja moraalia. Demokraattisessa yhteiskunnassa on tosin olemassa pyrkimys siihen, että laki olisi mahdollisimman hyvä."

Demokratian pelisääntöihin kuuluu kuitenkin se, että yhteisiä päätöksiä tulee noudattaa, vaikka ne eivät omia mielipiteitä ja intressejä vastaisikaan. Poikkeaminen tästä vaatii hyvät perustelut ja valmiuden maksaa se hinta, joka sääntöjen rikkomisesta koituu. Huonoja päätöksiä tai lakeja voi ja pitääkin toki pyrkiä muuttamaan, mutta pelkkien rusinoiden poimiminen yhteiskunnan kakusta ei voi mitenkään olla hyväksyttävää.

Kari
53/28 | 

Ilman muuta demokraattisen yhteiskunnan sääntöihin kuuluu se, että lakeja tulisi kunnioittaa. Tarkoitukseni ei suinkaan ollut kehoittaa ketään suhtautumaan lakeihin kevytmielisesti. Mutta tarkoitukseni oli kommentoida Räsäs-kohua. Jos joku luki tarkkaan sen, mitä Päivi Räsänen sanoi, niin hän ei edes kehoittanut ketään rikkomaan lakeja, vaan ainoastaan totesi, että ihmisen omatunto ja arvot voivat olla ristiriidassa lakien kanssa ja nähdäkseni suomalaisenkin demokratian historia osoittaa hyvin, että näin asia on.

Jorma-Einari
54/28 | 

Minun nähdäkseni Hamilo sivuuttaa tekstissään yhden tärkeän näkökulman. Räsänen voi toki epäsuorasti kehottaa kansalaisia toimimaan luonnonoikeudellisin perustein oikeuspositivistisen lainkuuliaisuuden sijaan, eikä tähän sinänsä liity mitään epäselvää. Kyse on moraalisesta arvovalinnasta, jota ei faktisesti voida perustella suuntaan eikä toiseen.

Ongelma kumpuaa kuitenkin sitä, että sisäministerinä Räsänen on merkittävässä vallankäyttäjän roolissa oikeuspositivisten lakikodifikaatiomme valvontahierarkiassa. Poliisi-instituution keskeisin tehtävä on valvoa oikeuspositivististen normien noudattamista, ja mikäli Räsänen kehottaa toimimaan luonnonoikeudellisin perustein, on hän jäävi toimimaan virassaan jo pelkän hienovaraisuusjääviyden perusteella (toisin sanoen, vaikka hänen kykynsä toimia virassaan ei olisikaan de facto heikentynyt, tähän asiaan ei voida enää perustellusti luottaa).

Otetaan havainnollistava esimerkki. Kaikki jääkiekkoa seuraavat tietävät, että pelin kirjoittamattomiin sääntöihin kuuluu tietynasteinen kirjoitettujen sääntöjen rikkominen. Esimerkiksi jos hyökkääjät menevät vastustajan maalivahdin alueelle, vastustajan puolustajat tulevat ajamaan hyökkääjät poikittaisella mailalla alueelta pois, siitäkin huolimatta, että poikittaisen mailan käyttö on jääkiekon sääntöjen mukaan kiellettyä. Vastaavalla tavoin myös yhteiskunnassa on varsinaiset säännöt sekä niiden ympärille nivoutuvat sääntöjen käyttösäännöt eli behavioralistiset normit (esim. juuri kansalaistottelemattomuus).

Räsäsen lausunto vastaa tavallaan asetelmaa, jossa jääkiekkotuomarien keskusjärjestön puheenjohtaja kehottaa julkisessa lausunnossaan puolustajia aktiivisemmin ajamaan hyökkääjiä poikittaisella mailalla maalivahdin alueelta pois, jääkiekon kirjoitetuista säännöistä piittaamatta. Toinen esimerkki voisi olla vaikkapa kyseisen puheenjohtajan julkinen tokaisu, että tappelut kuuluvat jääkiekkoon. Vaikka tällaiset näkemykset sitten olisivatkin perusteltuja ja saisivat kannatusta, asettaisivat ne kyseenalaiseen valoon kyseisen henkilön kyvyn toimia jääkiekon sääntöjä valvovan elimen johtotehtävässä.

Räsäsen ei siis ole pakko kannattaa oikeusjärjestelmän orjallista noudattamista, eikä sitä meistä varmasti suurin osa kannatakaan, mutta Räsäsen asema sisäministerinä ei ole yhteensopiva tällaisten julkisten lausuntojen esittämisen kanssa. Samalla tavoin kuin puolustusasianajajan tehtävä on ajaa syytetyn etua, sisäministerin tehtävä on ajaa oikeuspositivististen normien noudattamista, ja mikäli hän kokee, että hänen luonnonoikeudellisen moraalikäsityksensä ja oikeuspositivistisen lakikodifikaation välillä on ristiriita, tulisi hänen aivan ensimmäiseksi jäävätä itsensä ja erota virastaan.

Eusa
55/28 | 

Hm.

Räsänen ei näytä kuitenkaan kehottavan mihinkään. Toteaa kyllä, että ihmisillä on tilanteita, joissa haluavat noudattaa muuta normistoa kuin lain kirjaimien mukaan saneltua, mutta missä kohdin on kehotus?

Jorma-Einari käytti sanavalintaa "epäsuora kehotus", mutta esimerkki jääkiekkotuomarista ei ollut epäsuora. Jos tuomari sanoisi esim. "Pelissä voi tulla tilanne, jossa vastustajan pysäyttäminen tai ohjaaminen maalivahdin terveyden ja hengen suojelemiseksi poikittaisen mailan käyttämisellä on perusteltua", silloin sanan käyttö olisi vastaavaa kuin ministeri Räsäsen.

Toistan, että oleellisin intohimojen herättäjä tässä tapauksessa on aatteiden taisto - ministeri Räsänen voisi käyttää jopa ilmaisua "henkivaltojen taistelu". Silloin myös meidän, jotka koemme voivamme kiihkottomasti arvioida käytettyjä puheenvuoroja, on hyvä todeta näkemyksemme kansalaisten yhtäläisen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen kohtelun puolesta.

Saviola
56/28 | 

Kiitos hyvästä kirjoituksesta Marko Hamilo. Koska olen kanssasi samaa mieltä, keskityn vain epäkohtaan noissa luokitteluissa. Minusta legalismi ja luonnonoikeusajattelu ovat pohjimmiltaan sama systeemi, sillä todellisuudessa tuollaista kahtiajakoa ei ole olemassa, vaan ihminen pyrkii muodostamaan lait moraalin pohjalta. Moraali on luontoon liittyvä tekijä, mutta se ei ole ihmisen ulkopuolinen, sillä ihminen on osa luontoa. Ihminen tulkitseekin luonnosta kumpuavaa omaatuntoaan laeiksi. Osa laeista tosin muodostetaan vain joidenkin ihmisten, tai ryhmien etua silmällä pitäen ja nämä lait ovat juuri niitä moraalittomia lakeja, joita Räsäsen neuvon mukaan ei tulisi noudattaa.
Ranskassa uusi laki hyväksyy vastasyntyneiden lasten henkisen hyväksikäytön, hyväksyessään homopareille adoptio-oikeuden. Tässä asiassa homojen oikeudet ajavat yli lasten oikeuksien. Ihmisen biologialla on miljoonia vuosia kestänyt historia sen suhteen, että lapsen tekevät eri sukupuolta olevat vanhemmat. Mikään laji ei pysty ongelmitta sopeutumaan sellaiseen tilanteeseen, jossa tapahtuu niin suuri muutos, että samaa sukupuolta olevat kasvattavat lapsen.
Ihminen, joka ei pysty näkemään lain kirjaimen ja moraalin eroa on lyhyesti sanottuna psykopaatti, persoonallisuushäiriöinen, tai skitsofreenikko. Vain tuonkaltaisilla ihmisillä on henkinen kyvyttömyys ymmärtää tätä eroa. Ehjän persoonallisuuden omaava näkee eron luonnostaan.
Media taisi Räsästä vastustaessaan liputtaa laajalti psykopaattisen ajattelun puolesta. Myös vihervasemmiston ihmiset voisivat tykönään miettiä, ajavatko he psykopaattisia arvoja tasa-arvon viittaan kiedottuina...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Skeptikon päiväkirja

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Marko Hamilo on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Hamilo ei usko homeopatiaan eikä psykoanalyysiin, eikä aina aamun sanomalehteenkään.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2010
2009
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla