Ensimmäinen reaktioni uutiseen, jonka mukaan norjalaiset oikeuspsykiatrit ovat mielentilatutkimuksen päätteeksi todenneet Anders Behring Breivikin olleen massamurhiensa tekohetkellä paranoidisesti skitsofreeni ja siten syyntakeeton, oli epäusko. Ei skitsofreniasta kärsivä pysty tuollaiseen järjestelmällisyyteen!

Olen aiemmin kirjoittanut mielenterveyden häiriöiden yhteyksistä henkirikollisuuteen Tiede-lehdessä. Henkirikoksiin altistavat ennen kaikkea psykopatia (tai "antisosiaalinen persoonallisuushäiriö") sekä päihteiden väärinkäyttö.

Toisaalta taas tiedetään, että mielenterveydeltään täysin normaalit ihmiset kykenevät yllättävän raakoihin tekoihin, jos he syystä tai toisesta ovat omaksuneet uskomuksen, jonka mukaan väkivalta on hyväksyttävä keino jonkin oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tästä niin sanotusta lucifer-efektistä on olemassa niin kokeellista näyttöä kuin dokumentoituja havaintoja poikkeusoloistakin.

Mikään lukemani tieto ABB:stä ei minusta aiemmin viitannut siihen, että hänen tekonsa selittyisivät paremmin skitsofreniadiagnoosin kuin vuosikausien aikana omaksutun omintakeisen väkivaltaideologian avulla. Erityisen omituiselta skitsofreniadiagnoosi vaikuttaa ABB:n massamurhasuunnitelman systemaattisuuden valossa.

En ole mietteineni yksin. "Skitsofreenikoille ominaiset rikokset ovat suunnittelemattomia, lähiomaisiin kohdistuvia ja äkillisiin harhaluuloihin ja harhakokemuksiin perustuvia, Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri, tutkimusprofessori Hannu Lauerma sanoi mtv3:lle. Lauerma kuvailee häiriöstä kärsivien potilaiden olevan yleensä hämmentyneitä ja käyttäytyvän näkyvän omituisella tavalla.

Kadunmies voi stereotypioineen olla usein väärässä. Masennus ei esimerkiksi aina ilmene alakuloisena, vaan joskus hyvinkin kiihkeänä, mutta samalla aggressiivisena ja itsetuhoisena aktiivisuutena. Mutta ihminen, joka oikeastaan kuuluisi suljetulle osastolle, näyttää juuri siltä. Ohikulkija saattaa pohtia, että onkohan kaverilla nyt lääkitys kohdallaan, kuten kansanomainen sanonta kuuluu.

ABB ei herättänyt ympäristössään mitään tällaisia kysymyksiä. Harva terve ja lainkuuliainen ihminenkään tekee ja toimeenpanee näin järjestelmällisiä suunnitelmia.

Voi tietysti olla, että norjalaiset oikeuspsykiatrit tietävät jotakin aivan oleellista, jota me emme tiedä. Loppupäätelmänä oli, että Breivik elää omassa harhaisessa maailmassaan, joka hallitsee hänen ajatuksiaan ja tekojaan.

Onko ABB:n pelko Euroopan islamisoitumista, "Eurabiasta" islamofobinen skitsofrenian aiheuttama harha? Jos on, entäpä kaikki muut ideologiat, joita aikalaiset tai jälkipolvet ovat pitäneet paikkansapitämättöminä? Joillakin militanteilla ateisteilla on röyhkeä taipumus rinnastaa usko jumalolentoihin mielenterveyden häiriöihin. Nykypsykiatrian ja -uskontotieteen valossa tämä käsitys on väärä. Ovatko siis kaikki uskovaiset psykoottisesti harhaisia? Vai kaikki ateistit? Vai kaikki ihmiset?

ABB ei tiettävästi ole luullut olevansa Norjan kuningas tai puolustusvoimien ylipäällikkö. Hän on tosin esittänyt osana röyhkeää performanssiaan, että hänet pitäisi nimittää ylipäälliköksi. Hän ei ole myöskään kuvitellut mitään sellaista temppeliritarien järjestöä, jota ei olisi olemassa. Inspiroituminen tuollaisista kerhoista osoittaa ennemminkin lapsellisuutta ja mahdollisesti psykopatiaa kuin mitään harhaista psykoottisuutta.

HS:n mukaan Breivik "muun muassa kuvittelee, että hänet on valittu päättämään siitä, kenellä on oikeus elää ja kuolla. Hän on kuvaillut itseään "täydellisimmäksi ritariksi sitten toisen maailmansodan", ja hän uskoo kehittelemänsä organisaation valtaavan Euroopan."

Millaisista harhoista skitsofreaniadiagnoosissa on kyse? Suomessa käytössä olevien diagnostisten kriteerien mukaan diagnoosi edellyttää, että:

Esiintyy vähintään yksi seuraavista:
a. Ajatusten kaikuminen, ajatusten siirto tai riisto tai ajatusten lähettäminen
b. Kontrolloimiseen, vaikuttamiseen tai ohjatuksi tulemiseen liittyvät harhaluulot, jotka potilas selvästi liittää vartalon tai raajojen liikkeisiin tai erityisiin ajatuksiin, toimintoihin tai tuntemuksiin; harhaluuloiset havainnot.
c. Kuuloharhat, joissa äänet kommentoivat potilaan käyttäytymistä tai keskustelevat potilaasta keskenään tai toisentyyppisiä ääniä, jotka kuuluvat jostakin ruumiinosasta.
d. Muut itsepintaiset harhaluulot, jotka ovat kulttuuriin sopimattomia ja täysin mahdottomia (esim. kyky kontrolloida säätä, tai olla yhteydessä toisesta maailmasta olevien muukalaisten kanssa).

tai vähintään kaksi seuraavista:

a. Pitkäkestoiset minkä tahansa aistin aistiharhat, jotka esiintyvät päivittäin vähintään yhden kuukauden ajan ja joihin liittyy harhaluuloja (jotka voivat olla joko ohimeneviä tai osittaisia) ilman selvää mielialaan liittyvää sisältöä tai joihin liittyy itsepintaisia yliarvostettuja ajatuksia.
b. Neologismit (potilaan keksimät omat sanat) katkot tai irralliset väliintulevat tavallisen ajatuksen kulun katkaisevat ajatukset. Seurauksena on puheen hajanaisuus tai merkityksen menetys.
c. Katatoninen käytös, kuten kiintymys, pysähtyminen outoihin asentoihin tai vahamainen taipuisuus, negativismi, mutismi (puhumattomuus) ja täydellinen pysähtyneisyys.
d. "Negatiiviset" oireet, kuten huomattava apaattisuus, puheen vähäisyys ja tunteiden latistuminen tai epäsuhtaisuus. On varmistettava, etteivät oireet johdu masentuneisuudesta tai neuroleptilääkityksestä.

Ainoastaan kohta 1d voisi tulla kyseeseen ABB:n kohdalla. Mitään sään kontrolloimiseen tai ulkoavaruuden olioiden kanssa kommunikoimiseen viittaavaa tai sen kaltaista ei kukaan ole kuitenkaan ABB:sta kertonut. Oman arvomaailmansa valossa Breivik ilmeisesti katsoo, että hänellä on oikeus päättää siitä, kenellä on oikeus elää ja kenellä kuolla, ja luojan kiitos hänen mittatikuillaan arvioituna yhtään täydellisempää ritaria ei totta tosiaan ole Euroopan historiassa esiintynyt sitten toisen maailmansodan.

Nämäkään Suomessa käytetyt diagnostiset kriteerit eivät tosin perustu mihinkään empiiriseen varmistukseen. Olisi hienoa, jos skitsofrenian voisi vuorenvarmasti todeta esimerkiksi lääketieteellisestä ruumiinavauksesta. Silloin näitä diagnostisia kriteerejä voisi verrata ruumiinavaukseen, ja säätää ne niin, että sekä vääriä positiivisia että vääriä negatiivisia tulisi mahdollisimman vähän. Tästä ei kuitenkaan ole kyse. Psykiatriset sairausluokitukset ovat deskriptiivisiä. Se tarkoittaa, että jos kriteerit täyttyvät, diagnoosi on määritelmän mukaan oikea.

On siis hyvin epäuskottavaa, että ABB olisi tai olisi tekohetkellä ollut tosiasiallisesti psykoottinen. Olisi sekä syytetyn oikeusturvan että Norjan kansan oikeustajun kannalta kestämätöntä, jos kahden oikeuspsykiatrin lausunto ratkaisisi ABB:n kohtalon. Onneksi "Oslon käräjäoikeuden ei asiantuntijan mukaan ole kuitenkaan pakko noudattaa tutkimustulosta, vaan se on neuvoa-antava", HS kirjoittaa. Lisäksi oikeuslääketieteellinen lautakunta (RMK) tekee vielä oman arvionsa raportista".

Mikä sitten voisi selittää näiden kahden oikeuspsykiatrin lausunnon? Yksi hypoteesi olisi tarkoituksenmukaisuus. Ensinnäkin ABB:n mahdollisille seuraajille yksinäinen pöpipää ei ole läheskään niin houkutteleva esikuva kuin ritarikuntaa johtava vapaustaistelija. Toisekseen psykoottisen potilaan pitäminen pakkohoidossa on Norjan lainsäädännön puitteissa ilmeisesti helpompaa kuin antaa ensin naurettavan lyhyt maksimirangaistus ja sen jälkeen jatkaa tuomiota jollakin hyvin mielivaltaisen näköisellä ad hoc -perusteella.

Toinen hypoteesi: Norjan oikeuspsykiatrian taso on romahtanut antipsykiatrisen liikkeen ja muun pseudotieteellisen humanismin seurauksena. Yleensä en ole taipuvainen uskomaan salaliittoteorioihin, enkä tässäkään tapauksessa pidä kovin todennäköisenä, että psykiatrit olisivat yhdessä muun oikeuslaitoksen kanssa päättäneet oikoa mutkia, jotta ABB saadaan eristettyä yhteiskunnasta loppuiäksi. Norjassa vasemmisto ideologisoi ison osan käyttäytymistieteistä. Kun ottaa huomioon, ettei psykiatrisia diagnooseja voida varmistaa millään objektiivisella biologisella testillä, en pitäisi ollenkaan mahdottomana, että syy tähän diagnoosiin on yksinkertaisesti norjalaisen oikeuspsykiatrian tila. Toisekseen onhan tämä tapaus aivan uniikki. Tällaisia tekoja tekeviä ei-psykoottisia ihmisiä on äärimmäisen vähän, mutta niin on tällaisia tekoja tekeviä psykoottisiakin ihmisiä.

Mielentilatutkimukseen liittyy ikävä mielivaltaisuuden tunnelma. Tällainen lausunto pitäisi voida varmistaa esimerkiksi sillä, että kaikki haastattelut olisi videoitu ja näin saatettu tieteen avoimuusperiaatteen mukaisesti laajemman vertaisarvioinnin alaiseksi.

Perimmäinen ongelma tietysti liittyy Norjan rikosoikeuden lepsuuteen, jonka taustalla on sama vasemmistoideologia kuin käyttäytymistieteiden ideologisoitumisessa. Tähän sitä joudutaan, jos ei ole kuolemantuomiota, ei elinkautista ilman mahdollisuutta vapautumiseen eikä edes elinkautista suomalaiseen tapaan armahdusoptiolla.

On myös kyseenalaistettu, tarvitseeko psykoosidiagnoosin välttämättä merkitä rikosoikeudellisen vastuun väistymistä. Tässäkin kohtaa norjalaisilla lienee maito jo maassa. Rikoslain uudistuksien yhteydessä kannattaa ehkä pohtia näitä kysymyksiä, niin Suomessa kuin Norjassakin.

Ja vielä loppukevennykseksi Talking Heads: Psycho Killer (qu'est que c'est?).

Kommentit (1)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Skeptikon päiväkirja

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Marko Hamilo on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Hamilo ei usko homeopatiaan eikä psykoanalyysiin, eikä aina aamun sanomalehteenkään.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2010
2009
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla