Kirjoitin nyt vielä myynnissä olevaan lehteen Tiede 12/2010 Juuri nyt -jutun maahanmuuttoon liittyvistä tilastoista. Oli hämmentävää huomata, kuinka vähän maahanmuuton eri muotojen kustannuksista ja hyödyistä tiedetään.

Kyse ei ole ainoastaan siitä, että pakolaisista puhutaan valtamediassa hyssytellen, vaan siitä, että tutkimustietoa tai edes raakadataa analyysien pohjaksi ei oikein ole. Tähän kiinnitti joulun alla huomiota myös maahanmuuttoministeri Astrid Thors.

Maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin (r.) mielestä ulkomaalaisten tekemiä rikoksia pitäisi tilastoida tarkemmin. Thors uskoo, että tilastoinnin myötä kuva ulkomaalaisten tekemästä rikollisuudesta selkiytyisi.

Thorsin toiveeseen on helppo yhtyä. Vastaavasti eri pakolaisryhmien aiheuttamista kustannuksista veronmaksajille on erittäin vaikea saada kunnollista käsitystä. Ekonomisti Matti Sarvimäen lyhyessä johdatuksessa maahanmuuton taloustieteeseen maahanmuuttajat on kategorisoitu karkeasti OECD-maista tulleisiin ja muihin. Ei tietysti ihme, että OECD-maista tulleiden tulotaso vastasi suurin piirtein kantaväestön tulotasoa, kun muiden tulotaso oli huomattavasti pienempi. Suurin piirtein on kyse siis eroista työperäisen maahanmuuton ja pakolaisuuden välillä. Voisi veikata, että pakolaisryhmienkin välillä on melkoisia eroja. Toiset ryhmät integroituvat paremmin kuin toiset.

Mutta miksi näitä tilastoja pitäisi penkoa? Eikö sellainen vain lietso stereotypioita, vääriä yleistyksiä ja rasismia?

Ainakin perinteisesti rasismilla on tarkoitettu sitä, että yksilöitä kohdellaan eri tavoin riippuen siitä, mihin ryhmiin he kuuluvat. Rasismissa siis ei ole kysymys virheellisestä yleistämisestä, kuten usein luullaan. Ei kukaan tosissaan ajattele, että "kaikki ulkomaalaiset ovat varkaita". Yhteiskunnallisesti merkittävää on sekin, jos ulkomaalaisten joukossa on suhteessa heidän väestöosuuteensa paljon syntyperäisiä suomalaisia enemmän varkaita. Tästä keskustelun ei pitäisi olla rasismia. Siitä on kyse vasta, jos tehdään deduktio: kansalainen / oleskeluluvan saanut ulkomaalainen henkilö X edustaa etnistä ryhmää R, joten hänelle eivät kuulu samat oikeudet kuin muille kansalaisille / ulkomaalaisille. (Käänteistä rasismia on, jos katsotaan, ettei joltakin ryhmältä voida edellyttää samaa kuin muilta.)

Aiheuttaako islam erityisen suuria taloudellisia ja kulttuurisia sopeutumisongelmia Suomessa? Tähän kysymykseen tunnutaan etsivän kovin teologisia vastauksia. Onko islam "oikeasti", olemuksellisesti rauhanuskonto, jonka päälle on vain liimattu jihadia ja vihaa lännen arvoja kohtaan? Liittyvätkö sopeutumisongelmat ennemminkin siihen, että pakolaiset muslimimaista tulevat vain kaikkein köyhimmistä oloista?

Tieteen näkökulmasta tutkimusongelma ei ole kauhean haastava. Tavanomaisilla monimuuttujamenetelmillä pitäisi voida melko helposti selvittää, liittyvätkö erilaisten huonon sopeutumisen indikaattorimuuttujat taustamuuttujaan uskonto vai johonkin muuhun.Pakolaisten joukossa on sentään kielellisesti, ulkonäöltään ja lähtömaantaloudelliselta tasoltaan melko erilaisia muslimeja (Somaliasta, Irakista) kuten muualtakin.

Sama pätee myös kantaväestön rasistisiin asenteisiin. Kohdistuuko epäluulo sittenkin vain ihonväriin sanan rasismi alkuperäisessä merkityksessä, vai onko ennemminkin kyse "sivilisaatioiden konfliktista"? Jos suomalaiset todella karsastavat kaikkia ei-valkoisia ihmisiä, nepalilaisten tulisi valittaa rasistisesta kohtelusta yhtä paljon kuin somalialaisten ja irakilaisten. Tämänkin pitäisi olla helppo homma selvittää tilastollisesti, jos luotettavaa dataa olisi saatavilla.

Turvapaikkajärjestelmän tarkoitus on suojella vainottuja. Nyt turvapaikkaa hakevia ihmisiä on moninkertaisesti tai monikymmenkertaisesti enemmän kuin niitä, joilla järjestelmän mukaan on turvapaikkaan todellinen oikeus. Työttömyysturvaa ja toimeentulotukia käyttävät väärin syntyperäiset suomalaisetkin, mutta yleensä erilaisten tukijärjestelmien tarkoitettuja käyttäjiä on sentään enemmän kuin niitä, joille järjestelmä ei ole tarkoitettu.

En ole nähnyt mitään selvitystä tai tutkimusta, missä olisi tarkasteltu turvapaikkajärjestelmää tavoitteellisena toimintana, jolla pyrittäisiin tiettyyn tulokseen, ja sitten verrattu erilaisia keinoja saavuttaa tuo tulos. Eikö tällainen tutkimusasetelma ansaitsisi rahoituksen? Tosin politiikka harvoin on tulosvastuullista, kuten muistamme kustannustehottoman ohjauskeinon pahamaineisimmasta esimerkistä, jätevesiasetuksesta.

Kiihkottomalla empiirisellä tieteellä olisi paljon annettavaa ideologisoituneelle maahanmuuttopoliittiselle keskustelulle. Ilman tutkittua tietoa on vaikea ottaa kantaa. Vielä viime vuoteen asti olin ajatellut, että mitään tutkimusta tai tilastotietoa ei tarvita. Ymmärsin sitten lopulta, että olin syyllistynyt vuosikaudet yksinkertaiseen virhepäätelmään:

Kaikilla kissoilla on neljä jalkaa

Koirallani on neljä jalkaa

Koirani on siis kissa

Kaikki rasistit kritisoivat maahanmuuttoa

Jussi Halla-aho (tai kuka tahansa) kritisoi maahanmuuttoa

Jussi Halla-aho (tai kuka tahansa) on siis rasisti

Jos henkilöllä on rasistinen arvomaailma, hän epäilemättä haluaa vähentää maahanmuuttoa. Viime vuosien uusi ilmiö onkin sellainen maahanmuuttokriittisyys, jonka esittäjillä ei kertakaikkiaan näytä olevan mitenkään tavallisesta koulutetun, kansainvälisen liberaalin suomalaisen ihmisen ajattelutavoista poikkeava arvopohja kritiikilleen.

Maahanmuuttokriittisten perussuomalaisten kannatuksen huima kasvu oli Hesarin päätoimittaja Mikael Pentikäisen mielestä viime vuoden merkittävin uutinen. Luulisi, että politiikan tutkijat olisivat pystyneet analysoimaan tätä ilmiötä jotenkin. En muista nähneeni sellaisia. Toimittajilta on kuultu lähinnä sellaisia arvioita, joissa perusuomalaisten kannattajat on nähty katkeroituneina häviäjinä, jotka protestoivat kun tällainenkin populistinen kanava nyt on olemassa.

Minusta tuo analyysi olisi muuten ihan hyvä, mutta kun se tuntuisi enemmän selittävän sitä perussuomalaisten vanhaa parin kolmen prosentin kannatusta, joka todella tulikin alemmista sosiaaliryhmistä, syrjäseuduilta ja pääkaupungissa Itä-Helsingistä, kuin nyt kaikkia hämmentänyttä uutta tukea.

Hämmentävää onkin, että perussuomalaisten uusi kannatus tulee melkein tasaisesti muilta puolueilta, nukkuvista ja ensi kertaa äänestäviltä ikäluokilta. Vihreiltä hieman vähemmän kuin muilta, mutta vain hieman vähemmän.

Tuleepa jännittävä vaalikampanja.


Kommentit (64)

Kalle
65/64 | 

"Sivilisaatioiden konflikti"? Aloitetaan siis tutkimus samalla niistä Huntingtonin summamutikka-teorian heikkouksista. Mikäli skeptikko ottaa tämän homman tosissaan neutraalisti, ensin kopeloidaan käytetty termi, samoin se, miten erilainen mielikuva keskivertosuomalaisella on nepalilaisesta kuin somalista/irakilaisesta. (Miten tulikaan nämä kaksi ongelmallisinta turvapaikanhakijaryhmää juuri vedettyä esimerkeiksi?) Jos suomalaisen mielessä nepalilainen arvotetaan rauhalliseksi ja avuttomaksi, hymyileväksi ja vähän kömpelöksi aasialaiseksi, niin tottakai nykyajan mediaesimerkit islamista synnyttävät mielikuvan räjähdevyöstä henkisesti epävakaan ja oletusarvoisesti aggressiivisen tyypin ympärillä. Tehdään kaikin mokomin puolueetonta tutkimusta ja jaetaan tietoa, mutta epäilen, onnistuuko se näillä lähtöoletuksilla. Sanat "rasismi" ja "hyysääminen" alkavat kuitenkin olla inflaation kärsineitä, joten tarvitaan uuden sukupolven tutkimusasenne.

JL
66/64 | 

Suomalainen yhteiskuntatiede tuntuu yleensäkin tuottavan hyvin vähän kvantitatiivisiin menetelmiin ja edustaviin otoksiin perustuvaa tutkimusta. Tai sitten sellaiset tutkimukset eivät vain kantaudu minun tietooni. Tyypillinen Hesarin tai Ylen tutkimusuutinen on otsikoltaan esimerkiksi "Maahanmuuttajilla paljon rasismikokemuksia" tai "Keski-ikäiset naiset kokevat syrjintää", mutta kun lukee tekstiosan, niin siellä sanotaan, että "tutkimus perustuu kolmen ihmisen haastatteluun".

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ollaan aivan eri planeetalla yhteiskuntatieteessä. Erityisesti näistä etnis-rodullisista kysymyksistä on valtavasti raakadataa ja tutkimuksia, esimerkiksi kymmeniä vuosia kestäviä pitkittäistutkimuksia kymmenien tuhansien otoksilla -- ja näiden aineistot ovat yleensä kenen tahansa ilmaiseksi ladattavissa netistä. Toinen asia tietysti on se, että poliittinen tarkoituksenmukaisuus jyrää USA:ssa(kin) empiirisen todistusaineiston, ja täysin epäuskottavia selityksiä erilaisille kiusallisille ilmiöille esitetään vuosi toisen perään, vaikka parempaa tietoa on.

Marko Hamilo
67/64 | 

Ainakaan minä en erottaisi ulkonäöltä nepalilaista irakilaisesta, joten jos heihin suhtaudutaan jotenkin eri tavalla, se ei voi johtua heidän ulkonäöstä.

Muistaisin lukeneeni, että nepalilaisten työllisyysaste on korkeampi ja työttömyysaste matalampi kuin suomalaisilla keskimäärin.

SamBody
68/64 | 

"Liittyvätkö sopeutumisongelmat ennemminkin siihen, että pakolaiset muslimimaista tulevat vain kaikkein köyhimmistä oloista?"

Ihan ensi alkuun kannattaisi epäilemättä selventää termistöä: pakolaisia ovat Geneven sopimuksen mukaisesti vain henkilökohtaista vainoa pakenevat henkilöt, eivät esim epävakaiden olojen ml sodan vuoksi parempiin elinolosuhteisiin hakeutuvat ihmiset.
Suomen humanitäärisestä maahanmuutosta noita määritelmällisesti oikeita pakolaisia on reippaasti alle 20%, ylivoimainen enemmistö ei täytä pakolaismääritelmää. Ja kuten selkeä järkikin sanoo, ei tämä humanitäärinen maahanmuutto tietenkään voi koostua "kaikkein köyhimmistä oloista" saapuneista - ei köyhimmillä sen enempää Lähi-Idästä kuin Afrikastakaan ei tietenkään ole mahdollisuutta matkustaa Euroopan pohjoisimpaan kolkkaan.

Anonyymi
69/64 | 

Mielipiteeni asiaa kohtaan on neutraali, mutta minun on pakko puuttua Marko sinun itsestä yleistävään kommenttiisi:
"Ainakaan minä en erottaisi ulkonäöltä nepalilaista irakilaisesta, joten jos heihin suhtaudutaan jotenkin eri tavalla, se ei voi johtua heidän ulkonäöstä."

Toi on virheellistä argumentointia.

Mie
70/64 | 

"Ainakaan minä en erottaisi ulkonäöltä nepalilaista irakilaisesta, joten jos heihin suhtaudutaan jotenkin eri tavalla, se ei voi johtua heidän ulkonäöstä."

Eikö tähän sisälly oletus siitä, että rasismi on puhtaasti/pääasiassa kysymys eroista fenotyypissä? Näinhän ei ole ollut enää pitkään aikaan, minkä voit havaita esim. Holokaustin, Jugoslavian hajoamissotien, Ruandan kansanmurhan jne. jne. tapauksista.

Vaikka "kiihkotonta, puolueetonta tutkimusta" asiasta ei ole tehty, niin rohkenen väittää, että Perussuomalaisten kannatuksen kasvulla on paljon vähemmän tekemistä rasismin kanssa kuin mm. EU:ssa vallitsevan tilanteen sekä Soinin tietoisen taitavasti rakennetun imagon ja hyvin löytämän "ekolokeron" kanssa.

j
71/64 | 

"Ainakaan minä en erottaisi ulkonäöltä nepalilaista irakilaisesta, joten jos heihin suhtaudutaan jotenkin eri tavalla, se ei voi johtua heidän ulkonäöstä."

Yleisesti ottaen hyvä artikkeli, mutta tämä argumentti ei ole kovinkaan vakuuttava.
Itse kyllä tunnistan Nepalilaisen Irakilaisesta, mutta en vetäisi siitä mitään johtopäätöstä tunnistaako valtaosa vai ei.

Tuossa googlen kuva haut. Mielestäni Nepalilaisissa on selkeästi enemmän aasialaisia piirteitä.
http://www.google.com/images?um=1&hl=fi&biw=1021&bih=537&tbs=isch%3A1&sa...
http://www.google.com/images?um=1&hl=fi&biw=1181&bih=537&tbs=isch%3A1&sa...

Marko Hamilo
72/64 | 

Olisin huono rasisti, minä en koskaan tunnista esimerkiksi korealaista japanilaisesta tai kiinalaisesta. Mutta vaihdetaan se irakilainen pakistanilaiseen niin todennäköisesti harva teistä lukjoistakaan enää erottaa nepalilaisesta / intialaisesta. Veikkaan että irakilainen menisi kuitenkin paljon useammin nepalilaisesta kuin joku joka on Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

-:)lauri
73/64 | 

Eivät juutalaisetkaan poikenneet ulkonäöllisesti natsi-Saksassa muista saksalaisista, mutta ei se Hitleriä estänyt olenkaan kohtelemasta juutalaisia rasistisesti.

Jouni J Särkijärvi
74/64 | 

Olisi syytä olla tarkka käsitteen "pakolainen" kanssa. Meillä on koko joukko kiintiöpakolaisia ja hyvin pieni joukko pakolaisstatuksen saaneita turvapaikanhakijoita. Sitten on valtava joukko turvapaikanhakijoita, jotka eivät ole oikeutettuja pakolaisstatukseen. (Pakolaisstatuksen saaneista turvapaikanhakijoista on tylyä tilastotietoa.)
Yksi kuntien kannalta tärkeä kysymys on, kuinka pitkälle valtion taloudellinen vastuu kiintiöpakolaisista aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista ulottuu ja missä vaiheessa heidän tulee siirtyä kuntien vastuulle. "Reilu peli" tarkoittaisi sitä, että vastuu vaihtuisi siinä vaiheessa, kun pakolainen ei erotu muusta kansasta tarvitsemiensa keskimääräisten palvelujen ja tulonsiirtojen kannalta. Tätä ei ole kuitenkaan asetettu kriteeriksi. Järjsetelyssä toimii "moral hazard" (A ja B sopivat, että C maksaa) yksinkertaistaen siten, että maaseudun kunnat ottavat pakolaisia niin pitkäksi aikaa kuin valtio maksaa, ja sen jälkeen nämä siirtyvät Helsinkiin, jossa maksuvastuu siirtyy helsinkiläisille.

Marko Hamilo
75/64 | 

Tein myönnytyksen sille vallitsevalle kielenkäytölle, jossa turvapaikanhakijoita kutsutaan pakolaisiksi. Tiukemman pakolaismääritelmän mukaan Suomessa ei juuri ole pakolaisvastaisuutta, koska suurin osa hommalaisten maahanmuuttokritiikistä kohdistuu turvapaikanhakijoihin, oleskelulupiin yms. Ja demarien kauna työperäiseen maahanmuuttoon.

Tuula Koukku
77/64 | 

Ihmettelen minäkin sitä, että kun maassa on satamäärin yhteiskuntatieteilijöitä, miksi on niin vähän tietoa, josta olisi päätöksenteossa hyötyä. Onko mittavakin statistiikka tutkijoista jotenkin liiian simppeliä verrattuna osallistuvaan havainnointiin?
Työelämän parantaminen, palvelujen fiksu hoitaminen (mihin asti ulkoistamisessa on järkeä?), poliittisten asenteiden muutokset, maahanmuuttajien kotouttaminen yms. - mitä annettavaa yhteiskuntakuntatutkimuksella on ajankohtaisiin yhteiskunnan ongelmiin? Vai onko!
Vaalien lähestyessä kuulemme taas ylenmäärin suunpieksäntää asioista, joiden ei tarvitsisi olla mielipidekysymyksiä vaan jotka voitaisiin tutkimuksin ratkaista.

veronmaksaja
78/64 | 

"Tietty klikki on päättänyt, että tänne otetaan muukalaisia Euroopan yhdistymisen takia. Koko liittymistähän on valmisteltu kansan selän takana, sille ei ole kerrottu mitään. Jokainen ulkomaalaisia koskeva mielipidetiedustelu on näyttänyt eri tulosta. Esimerkiksi HeSa ei julkaise artikkeli- ja yleisönosastoissaan muita kuin pakolaismyönteisiä juttuja. Varjopuolia ei tuoda yleensä esiin. Se antaa yksipuolisen kuvan asiasta.
Suomi ei ole kenellekkään velkaa. Me ollaan oltu toisten orjia vuosisadat, ollaan tapeltu itsenäisyyden puolesta kolme kertaa. Me eletään kylmässä ilmastossa, maksetaan asumisesta papuja, ja sitten annamme melkein neljä miljardia neekerisotien rahoittamiseen, kun siellä omat fyrkat menevät muualta ostettaviin aseisiin. Siitäkään ei uskalleta puhua, koska se on suunnaton bisnes.
Asettaisin koko pakolaiset lainausmerkkeihin, sillä eihän kaikki mitään pakolaisia ole. Monet ajelehtijat ovat kuulleet joistakin hölmöistä Pohjolassa, joiden luo voi mennä loisimaan. He eivät kykene omassa maassaan luomaan mitään, siksi he tulevat niiden riesaksi, jotka pystyvät pitämään tasoa yllä. Oltiinhan mekin kurjassa lamassa Ruotsin vallan aikana, Venäjän vallan aikana oli vähän parempi. Mutta me opittiin. Meitä ei ole enää tarvinnut ruokkia."Kari suomalaisen sanomata ja joka sana totta.

J'accuse
79/64 | 

En usko, että uskonnollisella suuntautumisella on tekemistä rikollisuuden kanssa, kunhan uskonnoiksi ei lueta rahastusmielessä ja muussa yksilökeskeisessä hyötymistarkoituksessa perustettuja 'nykyuskontoja'. Muslimejakin on monenlaisia ja heitä asuu monessa maassa eri kulttuurien vaikutuspiirissä. Jos saudimiljonääri pieksee filippiiniläistä kotiapulaistaan, ei se tarkoita, että sama väkivaltainen ajatusmaailma olisi vallannut Bosnian tai Turkin muslimikulttuurit.

Olisi ihan hyvä tutkia, minkälaiset (tai mitä luonteenpiirteitä omaavat) henkilöt lähtevät tai keillä on varaa lähteä omasta kotimaastaan pakolaisiksi.
Kaikki eivät kuitenkaan lähde sotaakaan käyvistä maista pakolaisiksi. Osa 'uhrautuu' oman perheensä, sukunsa tai yhteiskuntansa puolesta ja jää tai lähtee käsimään seuraukset. Valikoituvatko pakolaisiksi kaikkein impulsiivisimmat, aktiivisimmat ja uusia (mitä tahansa) mahdollisuuksia etsivät henkilöt tai paikallisten mafiosojen ja virkapamppujen ystävät ja sukulaiset. Ehkä todelliset uhrit makaavatkin valtion kidutuskeskuksissa tai turvallisuuspalveluiden yksityisillä hautausmailla?

Onko siis parempi antaa kehitysapua ottamalla vastaan pakolaisia, jotka ehkä pakoilevatkin omia syntejään, vai ohjata rahoitusta sisällissotaa käyvän maan oppositiolle tai pommitetun valtion jälleenrakennukseen? Siinäpä kaikille maailmanparantajille ja muille hyväntekijöille pohdittavaa uudeksi vuodeksi.

Kehitysapu on toisinaan haitaksi
80/64 | 

Voisiko olla niin, että Suomi 'riistää' ulkomaita antamalla pakolaisstatuksen kaikkein aktiivisimmille ja parhaimmille maanpakoon lähteneille pakolaisille? Lähtömaan tulevaisuuden ja kehityksen kannalta voisi olla parempi, että aktivistit jäisivät kehittämään omaa maataan tai luomaan sinne toimivan opposition.

Eino Heikkinen / UKKI
81/64 | 

Pakolaistan/turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien/kehitysavun hoitoon on rakennettu orkanisaatiot joiden rekrytoimat henkilöt ovat saaneet siitä elinkeinon. Heidän indressinsä on toiminnan jatkuvuuden turvaaminenja voluumin kasvu,jotta työpaikat säilysivät. Vastaavasti lähtömaissa on lailliset tai rikolliset orkanisaatiot jotka huolehtivat,että voluumia on riittävästi. He hyödyntävät taitavasti tiedotusvälineitä. Toiminta ei voi pysäyttää vaan se jatkuu aina maailman tappiin saakka.

Anna-Liisa
82/64 | 

Marko kirjoittaa: "Oli hämmentävää huomata, kuinka vähän maahanmuuton eri muotojen kustannuksista ja hyödyistä tiedetään. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että pakolaisista puhutaan valtamediassa hyssytellen, vaan siitä, että tutkimustietoa tai edes raakadataa analyysien pohjaksi ei oikein ole. Tähän kiinnitti joulun alla huomiota myös maahanmuuttoministeri Astrid Thors."

Thors lienee kääntänyt kelkkansa suhtautumisessaan.

Kristillisdemokraattien Kärkkäinen jätti 12.2.2010 kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että kansalaisille ja eduskunnalle selvitetään Suomessa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan kokonaishinta esimerkiksi viimeisten 10 vuoden ajalta, jolloin maahanmuutosta ovat vastanneet ministerit Astrid Thors, Kari Rajamäki ja Tarja Filatov?"

Thors vastasi 9.3.2010: "Kansainvälisen taloustilanteen heikentyessä ei ole näköpiirissä, että Suomessa ryhdyttäisiin laatimaan kattavaa tutkimusta, jossa maahanmuuton kustannuksia selvitettäisiin."

Linkki valtiopäiväasiakirjoihin (52/2010 vp): http://www.parliament.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_52_2010_p.shtml

JuhaK
83/64 | 

Vähän nykyaikaa ja historiaakin, että saadaan aikaperspektiiviä:

Uskontoryhmien välisiä konflikteja on ollut mm. Nigeriassa, Intiassa ja tällä hetkellä vaikkapa Egyptissä. Keskiajalla Kaakkois-Aasiassa uskontoryhmät hakivat paikkaansa ja rajojaan, eikä väkivaltaa puuttunut. Näillä on ainakin yksi yhteinen nimittäjä.

Kaikkiin uskontoihin kuuluu luonnollisesti monenlaisia tallaajia. Mediaani on varmasti aika samanlainen kaikissa eli maltillinen jne. Erot näkyvät ääripäissä. Se, että toisissa uskonnoissa on ääriaineksia ja toisissa ei, johtuu siitä, että uskonnoissa on eroja. Mistäpä muustakaan erot voisivat johtua?

Ren
84/64 | 

Jossain viime vuoden Yhteiskuntapolitiikassa oli analyysi perussuomalaisten noususta. YP on THL:n julkaisema tieteellinen lehti, jossa käsitellään esim. sosiaalipolitiikan ja politiikan tutkimuksia. En muista oliko juttu persuista artikkelipuolella (vertaisarvioitua kotimaista yhteiskuntatieteellistä kovan tason shittiä) vai kenties analyysien puolella. Analyyseissäkin käytetään kyllä runsaasti lähteitä ja lähdeviitteitä. Laita mailia YP:n toimitukseen, taitavat myydä sieltä myös yksittäisiä lehtiä kysyttäessä.

Marko Hamilo
85/64 | 

Juho Rahkonen: Satumaan tango soi taas. Mikä selittää perussuomalaisten rakettimaista nousua?

YP 5/2010, ei näköjään verkossa. Täytyy kaivaa kirjastossa esiin.

Simo Tuppurainen
86/64 | 

Hei, hyvä artikkeli! Pari huomiota.

Perussuomalaisten kannatuksen nousulle selittäjää saattaa olla luontevampaa hakea jostain muusta kuin jonkinlaisesta uudenlaisesta maahanmuuttokriittisyyden aallosta. Persujen piirijohtajatkin sen sanovat; he uskovat puolueen kannatuksen johtuvan muiden puolueiden tekemistä virheistä. SMP:n parin vuosikymmenen takaiseen menestykseen vertautuen voisi kuvitella, että juuri tietty pettymys politiikkaan ja halua purkaa tuntoja voi selittää kannatuksen kasvua. Tiedä sitten, mitä tuossa YP:n artikkelissa on, kun en ole lukenut.

Jutusta virisi hienoinen keskustelu eräässä yhteydessä. Vaikuttaa siltä, että turvapaikkahakumenettely on poikkeuksellisen tiukkaa. Sen sijaan, että sanotaan moninkymmenkertaisen määrän ihmisiä hakevan tätä etuutta siihen oikeutettuihin nähden, kannattaisi selvittää kuinka moni evätyistä turvapaikanhakijoista olisi todellisuudessa ollut siihen oikeutettu. Eräs kommentti: "Yleensä maahanmuuttovirastolla on tapana evätä mielivaltaisesti suurin osa turvapaikkahakemuksista koska laillinen peruste ei muka täyty. Lienee yleisesti tunnettua, että lainsäädäntöä pakolaisuuden osalta sovelletaan mielivaltaisen tiukemmin kuin juuri mitään muuta lainsäädäntöä. Tästä maastahan saataisiin muuten poistettua helposti köyhyys alkamalla tekemään toimeentulotuen tarveharkinta vastaavalla tiukkuudella kuin turvapaikan myöntäminen."

Kielirasismista Jugoslavian ka...
87/64 | 

- Hi, how are you?
- Let's talk about racism. You Finns are racists.
- What the heck! Maybe them but not me! What are you talking?
- Certainly you are. I have worked in this country almost 15 years and you still think that I don't understand any word of your language. Speak Finnish!
- But our language is so difficult to learn...
- You did it again! You really think I'm a stupid or a total idiot! It's just a myth that Finnish is a difficult language. Foreigners like to make small talk and encourage you to speak. Do you think the meaning of small talk is to tell truths? No, it's just polite chat. If you really think that Finnish is the most difficult language, try to study Chinese or Arabic.
- No okei sitten, mutta jos olet asunut täällä melkein 15 vuotta, niin miksi sitten itse puhut englantia?
- Because you don't understand Hungarian. If I speak English, it does not mean that I don't understand Finnish. It's just easier for me to speak English. If I tried to speak Finnish, then I lost my 'advantage' and you could control topics. Besides I have some pronouncing problems with your 'ääkköset' but it doesn't mean that I couldn't speak Finnish at all. I'm just lazy like most of people and English is easier. Like you Finns say: "Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä."
- Olen sitä mieltä, että kaikki suomalaiset eivät ole rasisteja. Kyllähän täälläkin niitä on, mutta ne asuvat tuolla muualla. Yleensä he ovat lisäksi vähemmän kouluttautuneita. Kyllä ne tunnistaa jo kaukaa.
- That's exactly what I meant. You Finns are racists. You think that you are not racist because you are having a nice philosophic chitchat with English speaking people. At same time you are underrating your own people. You are trying to abolish the teaching of Swedish in your schools. People living in Helsinki are malicious to other people and that's just because their own ice hockey teams are so miserable. An so on...
- Mitä helkkaria! Kaverilla on otsaa väittää, että me ollaan rasisteja, vaikka me yritetään parhaan kykymme mukaan miellyttää teitä engelsmanneja ja muita englannin paasaajia. Eikä kaveri edes vaivaudu kiittämään.
- Yeah, that's maybe the reason why I like to speak English here. I can say you: "Give me a five. I think I earn a beer." And you'll give me five euros. If I speak Finnish and say: "Vippaatko euron? Taidan mennä kaljalle." You'd say: "Mene pummi töihin, äläkä kerjää!"
- No, sitten luulen, että olet itse rasisti, kun ajattelet, että suomalaiset ovat manipuloitavia hölmöjä!
- Yeah, and next you claim that you are clever than Finnish speaking refugees from Africa or cleaners from Estonia, because you speak better Finnish.

Ei rasismi ole suomalaisten erityisoikeus. Sitä esiintyy myös muissa länsimaissa ja kehitysmaissa. Mistä muustakaan johtuvat Jugoslaviassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Aasiassa tapahtuneet kansanmurhat - puhumattakaan Euroopan pimeistä vuosista? Ehkä 'rasisimi' on evoluution aikaansaama jäänne ajoilta, jolloin kaikkein avoimimmat heimolaiset saivat ensimmäisinä keihään rintaansa, kun he juoksivat halimaan ennestään tuntemattomia, muualta tulevia 'muunmaalaisia'. Jos näin on, niin lääketehtailijat, psykoanalyytikot tai geenimanipuloijat keksivät kyllä keinon korjata 'viat', jos sille riittää kysyntää. Silloin globalisaatiolta ja valistukselta on turha odottaa lopullista ratkaisua rasismin kitkemisessä; kovat ajat nostavat aina kovat piirteet pintaan.

Siis muuallakin riittää rasismia, mutta sen lähtökohdat ja 'tarkoitus' vaihtelevat. Afrikassa tapahtuneet kansanmurhat johtuvat ehkä siitä, että eurooppalaisperäiset kolonialistit loivat rautateiden lisäksi jättivaltioita, joihin ahdettiin kaikki lähialueen keskenään vihamielisetkin heimot. Jäihän afrikkalaisille siirtomaaperintönä yksinvallan perinne ja rautatiet(, jos ne enää ovat ehjiä). Rautateitse sotajoukkojen mobilisointi on toki nopeampaa kuin ennen.

Miten kaukaista perua rasismi sitten oikein on, ja mitä kaikkea rasismin piikkiin voidaan laskea? Eikö huonokäytöksinen, lakeja rikkova rikollinen ole kuitenkin ennen kaikkea rikollinen, vaikka hän piekseekin kotimaisten uhriensa lisäksi ulkomaalaisia kertakäyntituristeja? Tämä pätee tietenkin myös toisin päin.

Entä oliko rasismia, jos ympäristönmuutoksen sijaan Homo sapiens -edustajat hoitelivat Homo neanderthalensis -porukan pois kuvioista, kuten jotkut tutkijat väittävät? Itse en usko, että nykyihmisen kaltainen fyysisesti avuton rääpäle olisi pystynyt päihittämään itseään rotevampaa edustajaa edes älyllään. Luulen, että sukupuuton syynä oli 'pullonkaulasta' selvinneiden nykyihmisten levittämät tappavat taudit. Osittain sillä tavalla espanjalaiset valloittajatkin voittivat uuden mantereen asukkaat, eikä heitä leimattu sen takia rasisteiksi, vaikka he olivatkin tappavan vaarallisia tulokkaita.

Nykytiedon valossa puhdasrotuisimmat Homo sapiensin -edustajat löytyvätkin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, eikä suinkaan 'arjalaisten' tai muiden rotukiihkoilijoiden joukoista. Meihin muihin, kun on kuulemma 'tarttunut' geneettisiä jäänteitä möhkälemäisistä ja kömpelönnäköisistä Neandertalinihmisistä. Se ei ole mielestäni mikään puute: olivathan roomalaisten sotakoiratkin aikoinaan arvostettuja, vaikkakin sekalainen joukko erinäköisiä työjuhtia. Vasta frenologia, kansallisuusaatteet ja nykyajan koiranjalostus korottivat 'rotupuhtauden' sekarotuisuuden edelle.

Kun huomisaamuna peilin edessä telot itseäsi partaveitsellä tai pakkeloit naamaasi, niin tarkastelepa hetken, kurkkaako sieltä puhdaslajinen Homo vai 'vain' sekarotuinen Sapiensin ja Neandertalilaisen risteymä. Loppujen lopuksi ehkäpä rasismi onkin vain aatteellista.

UKKI
88/64 | 

Suomessakin oli nälänhätiä aina 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka,eikä niista selvitty kehitysavun turvin. Kaikki kansat.jotka ovat kyenneet rakentamaan talous- ja elinkeinoelämänsä turvaamaan kansalaistensa toimeentulon ovat tehneet sen ilman "Kehitysapua". Näyttää pikemminkin olevan niin,että kehitysapu toimii yritteliäisyyden jarruna.

Keppu
89/64 | 

MH: "En ole nähnyt mitään selvitystä tai tutkimusta, missä olisi tarkasteltu turvapaikkajärjestelmää tavoitteellisena toimintana, jolla pyrittäisiin tiettyyn tulokseen, ja sitten verrattu erilaisia keinoja saavuttaa tuo tulos. Eikö tällainen tutkimusasetelma ansaitsisi rahoituksen? "

- Eikös tämä Sarvimäen et al. paperi vastaa melko hyvin juuri tuohon esittämääsi tutkimuskysymykseen? Siinä ei tosin verrata eri keinoja.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/17483/assimila.pdf?sequ...

Assimilating Immigrants:
The Impact of an Integration Program*

Abstract

Immigration policy design is an important and controversial topic in most developed
countries. We inform this debate by evaluating the effects of an integration program for
immigrants to Finland. The program consists of an individualized sequence of training and
subsidized employment. Non-compliance is sanctioned by reductions in welfare benefits.
Our empirical strategy exploits a discontinuity that made participation obligatory in May
1999 only for those who had entered the population register after May 1997. The results
suggest that the program strongly increased the employment and earnings of immigrants
and reduced their dependency on social benefits.

----
This paper examines the impacts of a program that was introduced as a part
of the Act on the Integration of Immigrants and Reception of Asylum Seekers
(henceforth the Integration Act). The Integration Act came in force in May
1st, 1999 with the aim of promoting integration, equality and freedom of
choice by providing measures that help immigrants to acquire information
and skills needed in Finnish society
----
We find that receiving an integration plan substantially increased employment
and annual earnings and reduced welfare dependency.

Marko Hamilo
90/64 | 

Keppu, tuo tutkimus käsittelee integraatio-ohjelman tuloksia. Turvapaikkamenettelyn tarkoitus ei ole integroida ihmisiä suomalaiseen yhteiskuntaan vaan tarjota kotimaassaan vainotuille ihmisille suojelua siksi aikaa kun sille on tarvetta.

Blexy
91/64 | 

"Olisi ihan hyvä tutkia, minkälaiset (tai mitä luonteenpiirteitä omaavat) henkilöt lähtevät tai keillä on varaa lähteä omasta kotimaastaan pakolaisiksi. Kaikki eivät kuitenkaan lähde sotaakaan käyvistä maista pakolaisiksi."

Olen tästä samaa mieltä. Joillakin maahanmuuttajilla on todellakin ollut varaa muuttaa asuinmaata, ei tämä touhu liene köyhimpien ja ehkä eniten turvaa tarvitsevien mahdollisuus. Monella meistä suomalaisista ei elintason perässä ole nykyään helppo muuttaa jonnekin, vaikka Keski-Eurooppaan.

On melko varmaa, että matkarahat tänne tuloonkin tarvitaan ja varasuunnitelma rahoineen. Onko muuttajissa niitä, jotka kuvittelevat muutosta paljon enemmän, kuin todellisuudessa siitä saavat? Suomesta katsottuna on aika vaikea kuvitella helppoa sopeutumista Euroopan pohjoisimpiin osiin täysin erilaisesta kulttuurista ja uskonnosta. Ehkä tieto avaisi tosiasiat. Miksi tällaisia asioita ei voitaisi tutkia, maksaahan tämä veronmaksajillekin maltaita.

Blexy
92/64 | 

Minua askarruuttaa myös se, miksi omaa maantieteellistä aluetta ei voi kehittää. Eikö tähän tärkeään asiaan olisi myös tarpeellista saada tutkimustietoa? Kun tämän tapaista, luotettavaa tietoa alkaisi olla riittävästi tarjolla, se loisi jo paremmin mielikuvaa, mitä siellä voisi tehdä, minkä toteuttaminen on mahdollista jne. Tietysti länsimaissa on valmiina avoimia työpaikkoja. Tutkijoilla olisi avainasema tiedon jakamiseen, sellaisesta ihminen pystyy rakentamaan konkreettisia ratkaisuja. Tulijamääriä voitaisiin edes vähän hillitä.

Nyt käsittelemme asiaa lähinnä muuttokohdemaiden näkövinkkelistä. Usein puhutaan myös uhrinäkökulmasta. Elämä on kuitenkin kovaa koko maapallolla, ihminen voi ottaa asenteen, onko uhri vai ohjaako omia ratkaisuja jotenkin muuten. Kehittyneiden maiden kansalaisten oma panos auttaa täältä käsin vaikeuksissa olevia laitostamatta heitä tänne tiukkaan byrokraattiseen maahan, voisi muuttua matkustusvalmiudeksi yms. Tutkijan tehtävä olisi avata tämä tieto ja tarjota vaihtoehtoja ratkaisuihin, että toiset voisivat puolestaan aktivoida auttamishalunsa.

Keppu
93/64 | 

Ok, näin tietysti onkin; tiedän toki mitä tuo työpaperi käsittelee.

Puolustuksekseni sekaannukselleni on todettava, että otsikoit aiheen 'Tiede ja maahanmuuttokysymys', joten siltä osinhan ao. papru on suht' relevantti, jos nimenomaan puhutaan maahanmuutosta yleisesti, eikä turvapaikkamenettelystä erityisesti.

UKKI
94/64 | 

Perheen yhdistämistä voisi toteuttaa niinkinpäin,että ns. ankkurilapsi vietäisiin lähtömaahan omaistensa luo. Samalla voitaisiin tutustua paikanpäällä vallitseviin oloihin ja avun tarpeeseen. Jos perhe tarvitsee apua;sitä voitaisiin antaa siellä,eikä ihmisiä tarvitsisi rahdata tänne. Tulisi paljon halvemmaksi ja toimisi paremmin.

SamBody
95/64 | 

"Turvapaikkamenettelyn tarkoitus ei ole integroida ihmisiä suomalaiseen yhteiskuntaan vaan tarjota kotimaassaan vainotuille ihmisille suojelua siksi aikaa kun sille on tarvetta."

Kaksi virheellistä oletusta.

1. Turvapaikan saa nykyään kun on lähtöisin "vaaralliselta alueelta", mitään "vainoa" tms ei tarvitse olla taustalla, ks KHOn viimeinen asiaan liittyvä päätös: http://www.ts.fi/online/kotimaa/184570.html
"Oikeus arvioi Bagdadin ja maan muun keskiosan turvallisuustilanteen sellaiseksi, että alueelle palautettuna ihmiset ovat vaarassa joutua kärsimään mielivaltaisesta väkivallasta. "
Esim. kaikki Bagdadilaiset (pop 6 000 000) siis KHOn mukaan ovat oikeutettuja turvapaikkaan Suomesta.

2. Turvapaikkahakemuksen perusteella myönnettävät oleskeluluvat ovat nykyään kaikki pysyviä. Luvan peruuttaminen on mahdollista vain raskaiden ríkosten perusteella, eikä välttämättä niidenkään. Vapaaehtoisesti lähtömaihinsa ei ole palannut juuri kukaan, vaikka esim Kosovon tapauksessa siihen ei sodan päätyttyä estettä olisi ollutkaan.

Marko Hamilo
96/64 | 

SamBody, eivät nuo olleet minulla virheellisiä oletuksia, turvapaikkajärjestelmän tarkoitus eli se mittatikku jolla sen onnistumista pitäisi arvioida, on edelleen sama kuin ennen. Eihän näillekään bagdadilaisille myönnetty turvapaikkaa vaan heitä ei vain palautettu kotiin.

Nämä kaikki oleskeluluvat ja palauttamattajättämiset aiheuttavat kustannuksia järjestelmän tuloslaskelmaan, vaikka tarkoituksenmukaisesti suojeltujen sarakkeeseen ei tulisi yhtään merkintää.

Jukkatukka
97/64 | 

Kirjoitan ja luen tätä juttua Australiassa, jossa olen asunut kolmisen vuotta. Sitä ennen olen asunut Ruotsissa ja Hollannissa. Minäkin olen maahanmuuttaja. Joskus ihmettelen kaikkea lätinää ja paskanjauhamista mitä maahanmuuton ympärille sovitellaan. Olenko minä teidän mielestä pummi kun olen maahanmuuttaja? Tietenkin suomalaiset ovat jäävejä vastaamaan kohdallani, koska olen suomalainen. Mutta en ole täällä enkä aikaisemmissakaan maissa kokenut minkäänlaista ennakkoluuloa sen takia,että olen "ulkomaalainen". Olkoonkin, että esim Ruotsissa suomalaiset työttömät juopot ovat legenda. Hehän ovat juuri niitä mamuja, joita sosiaali hyysää.

Olen asunut siis Suomen lisäksi kolmessa eri maassa. Minulla ja kaikilla muillakin maailman ihmisillä on vapaus valita asuinpaikkansa, vaikka kaikki tätä ei halua tunnustaa. Kukaan ei voi omistaa maailmaa ja niin minulla kuin somalialaisilla tai vaikka norjalaisilla on oikeus valita asuinmaansa vapaasti. Tai näin pitäisi olla. Joidenkin mielestä maailmassa on muutakin katsottavaa ja näettävää kuin vain x-kylän tori Pohjolan perukoilla. Lisäksi suurin osa ihmisistä haluaa elättää itsensä työnteolla olipa sitten maahanmuutta tai paikallinen. Tämä on faktaa jota jotkut eivät halua myöntää. Minä en ole saanut Ruotsin, Hollannin enkä Australian sosiaalitoimistoilta pennin latia rahaa, enkä ole sitä pyytänyt eikä sitä ole tehnyt kukaan muukaan tuntemani maahanmuuttaja... tai pikemminkin siirtolainen.

Kun joskus palaan takaisin Suomeen niin näen jo etukäteen mikä olen.. "maanpetturi, joka oli suurimman osan elämästään ulkomailla ja nyt tulee takaisin tänne elämään meidän verorahoilla..."

JL
98/64 | 

Jukkatukka, Suomessa maahanmuuttokritiikki kohdistuu lähes yksinomaan ns. turvapaikkaturismiin. Koulutetut ja työtätekevät maahanmuuttajat ovat asia erikseen (joskin ainakin rakennusalan osalta voisi sanoa yhtä ja toista). Vaikka oleskeluluvan syystä tai toisesta saaneet turvapaikanhakijat haluaisivatkin tehdä töitä (mikä ei ole ilmeistä kaikkien osalta), niin kylmä fakta on, että heillä ei juuri ole sellaisia taitoja, joita suomalaiset työmarkkinat tarvitsisivat. Suurimmasta turvapaikanhakijaryhmästä eli somalialaisista ilmeisesti valtaenemmistö on lukutaidottomia. Suurimpien ns. humanitaaristen maahanmuuttajaryhmien työttömyysaste on jokaisen yli 50 prosenttia. Saa nähdä, mitä tapahtuu toisen sukupolven osalta (ts. jotka syntyneet Suomessa) -- tällaisiakin toivoisi yhteiskuntatieteilijöiden tutkivan.

SamBody
99/64 | 

"Olen asunut siis Suomen lisäksi kolmessa eri maassa. Minulla ja kaikilla muillakin maailman ihmisillä on vapaus valita asuinpaikkansa, vaikka kaikki tätä ei halua tunnustaa. Kukaan ei voi omistaa maailmaa ja niin minulla kuin somalialaisilla tai vaikka norjalaisilla on oikeus valita asuinmaansa vapaasti. "

Jos; Jukkatukka, todella olet Australiaan muuttanut niin tiedät varmasti että sinne ei muuteta periaatteella "minulla on oikeus valita asuinmaani vapaasti". Suomeen on nykyään huomattavasti helpompi saada oleskelu- ja työlupa kuin Australiaan. Toisin oli vielä 1970-luvulla.

-:)lauri
100/64 | 

"minulla on oikeus valita asuinmaani vapaasti"

Jos SamBody olisit asunut täällä Suomessa, tietäisit, ettei tänne Suomeenkaan saa muutaa vapaasti.

teekkari
101/64 | 

"Suomessakin oli nälänhätiä aina 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka,eikä niista selvitty kehitysavun turvin. Kaikki kansat.jotka ovat kyenneet rakentamaan talous- ja elinkeinoelämänsä turvaamaan kansalaistensa toimeentulon ovat tehneet sen ilman “Kehitysapua”. Näyttää pikemminkin olevan niin,että kehitysapu toimii yritteliäisyyden jarruna."

Suomikin sai kehitysapua. Sillä vain oli sukunimi: Thorwöste, Serlachius, Fazer, Finlayson etc. Suomi nousi kehitysmaasta teollisuusmaaksi aikana, jolloin globalisaatio oli vasta lapsenkengissä, ja kehitysmaan luonnonvarojen ja halvan työvoiman hyödyntäminen käytännössä tarkoitti sitä, että kapitalistin oli siirryttävä asumaan kehitysmaahan. Suomi teollistui ulkomailta tulleella suomalaistuneella pääomalla. Nykyään pääoma liikkuu paljon ketterämmin kuin aikaisemmin, eikä samanlaista "kehitysapua" enää tapahdu: Metsä Botnia voi koska tahansa siirtää sellutehtaansa Uruguaista muualle varsin marginaalisin kustannuksin, eikä sellutehtaassa kiinni oleva pääoma muutu koskaan urugualaiseksi.

Puhutaanpa saksaa ja sioista
102/64 | 

Jukkatukka, olet ehkä omaehtoisesti halunnut sopeutua sen valtion oloihin ja kulttuuriin, jossa kulloinkin oleskelet. Siispä oletan, että Australiassa todennäköisesti noudatat Australian lakeja, maksat verosi sinne ja puhut (tai kommunikoit muuten) paikallista kieltä (tai ainakin englantia). Muissa maissa toimit ehkä vastaavalla tavalla. Siis Ruotsissa saatoit puhua ruotsia ja alankomaissa hollantia (tai ainakin yritit edes opiskella ja käyttää niitä).

Ajattelepa tilanne, jossa lähes kaikki Suomeen pelkästään työn perässä muuttaneet 'valkokaulustyöntekijät' melko johdonmukaisesti kieltäytyvät opiskelemasta paikallisia kieliä ja eivät vaivaudu kommunikoimaan niillä. Perusteluksi käy vaikkapa 'olen täällä vain töissä, en opiskelemassa' tai 'ei mun tarvitse, koska nuo kyllä taipuvat minun tahtooni ja englantiini' tai 'olen niin tärkeä ihminen, että ei minun tarvitse puhua alkuasukkaiden alkeellista kieltä' tai 'olen niin tyhmä, että en opi suomea/ruotsia/saamea, vaikka olenkin tärkeä herra/rouva/asiantuntija ja nostan kymppitonnin liksaa'.

Mielestäni Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten, 'tärkeiden' ihmisten toiminta on erittäin ylimielistä ja aliarvioi pahasti suomalaista kulttuuria. Miksi he ovat vaivautuneet muuttamaan tänne, jos he eivät halua koskaan sopeutua paikalliseen kulttuuriin. Aika köyhäksi saattaa jäädä heidän käsityksensä Suomesta ja samoin työpaikan ulkopuoliset, paikalliset ihmissuhteet.

Mielestäni työnantajat, jotka värväävät ulkomaalaisia Suomeen töihin, pitäisi velvoittaa opettamaan työntekijöilleen suomen (tai ruotsin) kieltä. Ei ole oikein, että aina oletetaan suomalaisten taipuvan vääntämään kieltään enklanniksi, kun yksikin suomea taitamaton palkollinen vaivautuu saapumaan kokoukseen, jossa kaikki muut sata osallistujaa puhuvat kotikielenään suomea tai ruotsia. Moni suomalainen on muutenkin hiljainen vieraassa seurassa ja suurissa ryhmissä. Nykyinen englannin käyttöpakko aiheuttaa sen, että moni hieno ajatus, kommentti tai kehitysidea jää lausumatta. Se on poissa yrityksen 'aivopääomasta' ja mahdollisesti koko yhteiskunnan kehityksestä ja hyvinvoinnista.

Lopuksi täytyy todeta, että moni Suomeen 'kehitysmaista' opiskelemaan tullut on oma-aloitteisesti opiskellut suomea. Lisäksi moni pakolainen, 'halpatyöntekijä' tai yksityisyrittäjä on myös opetellut paikallisen kielen. Hienoa!

Ja luonto kiittää
103/64 | 

Suurimittainen maasta- ja maahanmuuttotoiminta on epäekologista. Se varmistaa, että kenenkään ei tarvitse kantaa huolta omasta ympäristöstään: upotetaan jätteet lähimpään järveen ja vaihdetaan paikkakuntaa, kun allikosta alkaa nousta kuusijalkaisia ja yksisilmäisiä kaloja.

Ympäristö kärsii muutosta, koska mikään saastuttava suurteollisuusmaa ei enää tosissaan sitoudu ympäristön- ja ilmastonsuojeluun: Jos merenpinta nousee liikaa tai öljylähteet turmelevat sademetsät ja ruokapellot, niin aina löytyy jokin hyväntekijämaa, joka eettisistä syistä ottaa koko kansakunnan vastaan. Samalla poistuu kehitysmaan kehitysongelmat ja huonot tulotasot. Lisäksi rikkaat valtiot voivat olla piittaamatta eroosiosta ja pohjavesien hupenemisesta: jos on rahaa, niin on myös varaa hinata oma jäävuori Etelä-Mantereelta tai ostaa pullotettua suomalaista järvivettä.

Pitäkäähän siis huoli omista asioistanne - noin niin kuin positiivisesti aatellen.

Mikko
104/64 | 

"Suomikin sai kehitysapua. Sillä vain oli sukunimi: Thorwöste, Serlachius, Fazer, Finlayson etc. Suomi nousi kehitysmaasta teollisuusmaaksi aikana, jolloin globalisaatio oli vasta lapsenkengissä, ja kehitysmaan luonnonvarojen ja halvan työvoiman hyödyntäminen käytännössä tarkoitti sitä, että kapitalistin oli siirryttävä asumaan kehitysmaahan."

Fazer ja Serlachius syntyivät Suomessa mutta mitä pienistä. Nykyisin heidän kaltaisiaan sanottaisiin riistäjä kapitalisteiksi jotka tulivat halvan työvoiman ja raaka-aineiden perässä tekemään rahaa. Toki he siinä sivussa työllistivät tuhansia ihmisä, mutta riistoa kuitenkin. Samalla kaavaalla maailman väkirikkain maa on nousemassa köyhyydetä hyvinvointiin - länsimaisten suuryhtiöiden takia. Ei tätä kukaan sano kehitysavuksi eikä se sitä ole. Täten ei Fazerit jne. ollut kehitysapua. Eli Suomi ei ole koskaan saanut kehitysapua.

Kuten mainittua kehitysapu tuntuu olevan kehitysmaiden kirous. Suomen ykkös kohteet esim. Tansania ovat olleet avustattevien listalla 40 vuotta. Joitain tuloksia on näkynyt mutta ei mitään sellaista mitä luulisi tuolla panostuksella saavutettavan.

Näin ohimenne kehitysmaa terminä on hyvin huono sillä kehitysmaat eivät usein kehity, ne jopa taantuvat. Oikea nimi tulis ollakkin taantumismaat - Suomea olisi asillista kutsua kyhitysmaaksi. Suomi se kyllä kehittyy.

MrrKAT
105/64 | 

Ottaisitko oppia riskisijoittamisesta ja uskontojen etiikasta ja uskonnonhistoriasta oppineelta Nassim Talebilta ? Ainakin yksi uskovainen foorumilla oletti ilman muuta, että hän on - muslimi. Mutta hän on ortodoksikristittyjen perheestä. Naaman väriä ei näe nimestä taikka kirjansa väristä, jotka ovat pikimustia pinnaltansa Suomessa. Päätellään sitten nimestä ja vaikka mitä. (Wikissä näyttää hyvin vaalealta).

Onhan Suomen tv:ssäkin näytetty pikatestejä miten hassu nimi estää työhönottohaastatteluun pääsyä. Ei voi sopeutua kuin suomalainen, jos on ennakkoluuloiset työnantajat. Ihonväriä ei vielä näe kännykkäpuheluissa tai CV-paperin väristä.

Terrorin uhri
106/64 | 

Viime vuosien uusi ilmiö onkin sellainen maahanmuuttokriittisyys, jonka esittäjillä ei kertakaikkiaan näytä olevan mitenkään tavallisesta koulutetun, kansainvälisen liberaalin suomalaisen ihmisen ajattelutavoista poikkeava arvopohja kritiikilleen.

Jos viitsisit olla puhumatta läpiä päähäsi. "Uuden maahanmuuttokritiikin" taustalla on pitkän linjan äärioikeistojärjestö Suomen Sisu, ja sen arvopohja poikkeaa länsimaisesta liberalismista yhtä paljon kuin muukin natsismi. Järjestön luonnehtiminen natsistiseksi on aiheellista, koska Länsiväylä-lehti luonnehti vuonna 2007 järjestöä "natsihenkiseksi" KRP:n ja Supon tietojen perusteella (ja Julkisen Sanan Neuvosto hylkäsi järjestön valituksen). Itse asiassa "uuden maahanmuuttokriittisyyden" puuhamiehissä on sellaisiakin, jotka ovat olleet mukana jo 1990-luvun hörhöäärioikeiston yrityksissä perustaa IKL uudelleen.

Suoraan sanoen, en oikein luota sinunkaan olevan kovin hyvin perillä länsimaisesta liberalismista, koska näet näin paljon vaivaa "uuden maahanmuuttokriittisyyden" valkopesemiseksi ja heidän oman propagandansa toistelemiseksi. Et sinä oikeasti ole niin tyhmä, että olisit mennyt tietämättäsi tuon porukan ansaan. Taidat yksinkertaisesti olla joko niiden taskussa tai ihan aktiivinen kannattaja.

Minä - ja kaikki jotka olemme joutuneet "asiallisten liberaalien maahanmuuttokriitikkoystäviesi" massamittaisen ja vuosia kestäneen nettiterrorin uhriksi - me muistamme kyllä tämän kirjoituksesi ja muistutamme menneisyydestäsi sitten kun rasismi on ajettu takaisin marginaaliin ja sinulle tulee kiire lakaista jälkiäsi umpeen. Älä luulekaan, että ystäväsi saisivat valtaa tässä maassa lopullisesti itselleen. Heidän nettiterrorisminsa muistetaan kyllä ja sinun nimesi yhdistetään siihen vastedes.

Tätä kommenttia ei sitten tarvitse julkaista. Kunhan lukaiset sen ja tiedät, mitä sinusta ajatellaan.

Sirkka Vaeltaja
107/64 | 

Mielestäni sekin on eräänlaista rasismia, jos alkuperäisasukkaat joutuvat sopeutumaan maahan tungeksivien (työperäisten tai muiden) maahanmuuttajien tapoihin. Kyllä britit olivat (ja ovat) rasisteja. He valtasivat puolet Afrikan maista ja pakottivat asukkaat opiskelemaan heidän tavoilleen tai ainakin toimimaan niiden mukaan, kun alkuasukas joutui kommunikoimaan - kielellisesti tai muuten - siirtomaaisäntiensä kanssa.

Toiset kulttuurit ovat kuin tieteiskauhufilmien tuhooja-alieneita, jotka riistävät oman maansa tyhjiin ja lähtevät sen jälkeen tyhjentämään muita maita. Tämän ovat aikojen saatossa saaneet todeta niin intiaanit kuin muutkin kulttuurillisesti sukupuuttoon tuhotut sivilisaatiot. Nykyisin pankkiirit ja suuryritykset ovat yhä enemmän korvanneet kansallisvaltioiden asemaa noina vaeltajamuurahaisarmeijoina.

Maailmanpankki ja kansainvälinen valuuttajärjestö ovat aiheuttaneet lainarahoillaan ja niiden antamisen ehdoksi sovituilla säännöillä aikamoisia katastrofeja kehitysmaissa. Lisäksi ne ovat rahoittaneet kehitysmaissa 'kehityskohteita', jotka ovat aiheuttaneet peruuttamattomia luonnontuhoja ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Niiden esimerkin perusteella kehitysavun myöntäminen vaikuttaakin varsin haitallista. Siksi suomalaistenkin kannattaa tarkkaan harkita, missä sopassa lusikkaansa uittavat. Länsimaiden ja muiden rikkaiden valtioiden painostuksen alla ei kannata sortua, eikä niiden takia kannata suostua merkillisiin ristiretkiin 'vääräuskoisten' maihin.

Jos Suomen valtio haluaa avustaa ja tukea kehitysmaita (ja myös koko maailmaa), niin silloin paras tapa lienee oikeasti toimivan ympäristösuojeluavun antaminen niille. Osallistutaan siis tuhottujen sademetsien uudelleen metsittämiseen alkuperäiseen muotoon ja ostetaan luonnontilaisia alueita luonnonsuojelualueiksi. Myös Saharan leviämisen estäminen etelämmäksi puunistutusprojektien avulla voisi olla kannattavaa. Ja kun kokeilee pienin askelin, niin huomaa ehkä paremmin, jos jää pettää alta. Eipä siis jaeta rahaa ämpärikaupalla ilman, että tehdään jatkuvaa seurantaa ja tutkimusta kehityskohteiden hyödyllisyydestä tai tarpeesta ja valvotaan väärinkäytöksiä.

Marko Hamilo
108/64 | 

Uudella maahanmuuttokriittisyydellä viittaan niihin tuntemiini järkeviin ihmisiin, joiden 1990-luvun ja 2000-luvun alun äänestyskäyttäytymisen tiedän punavihreäksi, sinivihreäksi tai ääriliberaaliksi. Eivät he ole mistään Suomen Sisusta aatteellisesti lähtöisin.

Kuulapää
109/64 | 

Paperilehden tilaajana ihmettelin juttusi sävyä: rakensit mamu-kriittisistä mielipiteistä olkiukkoja ja pyrit tekemään kriitikoista naurettavia.

Tässä verkkoversiossa tyylisi on täysin erilainen. Mistä nyt tuulee?

Marko Hamilo
110/64 | 

Kuulapää,

olen ihmetellyt mistä tuollainen vaikutelma (muutkin ovat väittäneet samanlaista) johtuu, koska kirjoitin paperilehteen ihan samalla asenteella kuin tänne verkkoon. Paperilehdessä oli toimituksen otsikko, jonka saattoi ymmärtää väärin (ei maahanmuuton kriitikko ole vaihtanut nyrkkiä tilastoon, vaan nyrkinheiluttajat ovat jääneet marginaaliin, kun asiallisempi kriittisyys, ihan toisten ihmisten toimesta esitetty, on päässyt paremmin esille.

Minkä mamukriittisen mielipiteen vääristin olkiukoksi?

Lähtökohtani oli että otan joukon väitteitä, joiden paikkansapitävyydestä minulla itselläni ei ole kantaa, ja yritän selvittää, mitä empiirinen, metodologisesti laadukas tiede niistä sanoo. Jos lopputulos olisi ollut että maahanmuuttokriittisten ihmisten mielipiteistä ei olisi jäänyt mitään jäljelle, olisin painanut sen lehteen.

Mutta lopputuloshan oli, että mamukriittiset argumentit pitivät vettä aika hyvin: maahanmuuttajat tekevät enemmän rikoksia, vaikka kaikki muut muuttujat vakioitaisiin. Maahanmuuttajat ovat taakka taloudellisesti hyvin pitkään ja ehkä nyt tänne saapuvat somalialaiset vielä pitempään kuin 20 vuotta sitten saapuneet. Islamistinen terrorismi on Euroopassa ollut mediassa näkyvää, mutta se on pystytty pitämään melkoisen hyvin aisoissa verrattuna vasemmistolaiseen ja separatistiseen terroriin. Globaalisti katsottuna islamismi kuitenkin on useimpien terrori-iskujen takana.

Minusta ns. kukkahatut tuossa ehkä hieman enemmän näyttäytyivät naurettavina.

Ja kuten sanottu, tuosta pienestä ekskursiosta maahanmuuton tilastoihin jäi voimakkaimmaksi elämykseksi se, että tutkimustietoa on vähän ja sekin laadutonta, osaksi siksi että edes raakadataa ei ole tai se on täysin laadutonta.

SamBody
111/64 | 

"Ja kuten sanottu, tuosta pienestä ekskursiosta maahanmuuton tilastoihin jäi voimakkaimmaksi elämykseksi se, että tutkimustietoa on vähän ja sekin laadutonta, osaksi siksi että edes raakadataa ei ole tai se on täysin laadutonta."

Ei tämä välttämättä ole pelkkää sattumaa. Jotkut ihmiset; ikävä kyllä maahanmuuttoministeri etunenässä, eivät yksinkertaisesti halua eksaktia tutkimustietoa julkisuuteen. Tutkimustieto halutaan saada alisteiseksi politiikalle, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa. Tieto on valtaa ja valta on politiikkaa.

Kuulapää
112/64 | 

Hei Marko, kiitos että vastasit. - Kun etukäteisarvaus on, että vastalauseita ei julkaista, ei tee mieli nähdä turhaa vaivaa, ja viestistä tulee turhankin lakoninen ja tylynoloinen.

- Kyllä yleisvaikutelma lehtijutussasi oli, että tilastot eivät tue kriitikkoja. Nyt kuitenkin myönnät asian toisenkin laidan?

Käydään lehtikirjoitustasi (Tiede 12/2010 ss. 24-25) läpi aihealueittain. Aluksi toteat, että turvapaikka myönnetään "vain muutamalle prosentille hakijoista". Syynä tähän nuivuuteen on se, että YK:n määritelmien mukaan pakolaiseksi luokitellaan vain henkilö, jota uhkaa henkilökohtainen vaino; somalit eivät ole pakolaisia. Suomessa heidät luokitellaan "humanitaariseksi maahanmuutoksi": rajojen sisään päässeitä ei juurikaan käännytetä takaisin. Päinvastoin, perheenyhdistämisten kautta maahan tuodaan yhä lisää sukulaisia (tai "ottosukulaisia").

Seuraavaksi yrität selittää rikostilastoja kauniimmiksi. Mielestäni tässä on turha edes verrata kantaväestöön: jos ollaan kiitollisia turvapaikasta, luulisi, että elettäisiin kieli keskellä suuta. Jos tullaan pakoon heimokulttuuria, miksi meidän pitäisi sitä kulttuuria arvostaa?

Vai että "työllistyminen jatkuu". Kun pitkäaikaistyöttömyyden on todettu olevan suomalaistenkin keskuudessa suurelta osin "perinnöllistä", ja jos suomalainen työnteon eetos ei alun perinkään kuulu tulijan kulttuuriin, eikä opillisen sivistyksen arvostus, luuletko, että työllistyminen koskaan saavuttaa suomalaista normaalitasoa?

Sitten toteat, että terroristi harvoin on muslimi, että "vuosina 2006-2008 tehdyistä terrori-iskuista ja niiden yrityksistä 99,6 prosenttia ei ollut yhteydessä islamiin". Että ne ovat erityisesti baskinationalistit joita on syyttäminen.

Tämä on kaikkein absurdein tilastokikkasi (tai kuka sen lienee alun perin keksinytkään). No baskinationalistit toimivat lähinnä Espanjassa - siellä siis lukujen luulisi olevan vielä radikaalimmat, siis muslimiterroristien osuuden pitäisi olla paljon pienempi kuin 0,4 %, vai mitä? - Kun Madridin ääri-islamistien junapommi-iskuissa 2004 kuoli luokkaa 200 ihmistä, voidaanko siis väittää että kaikkiaan terrori-iskuissa on tuolloin kuollut vähintään 200/0,004 = 50000 espanjalaista? Aikas paljon.

Tällainen edustamasi tilastolukujen valikointi on ärsyttävää, eikä asiaa oikein viitsisi edes kommentoida.

Ikävintä on, että muslimiin ei voi luottaa (näin on tulkittava) niin kuin perinteisesti Suomessa on ollut tapana. Islam on rauhan uskonto, kyllä - mutta rauha voi vallita vasta kun kaikki ovat muslimeja. Siihen asti kaikki keinot tällaisen rauhantilan saavuttamiseksi ovat sallittuja, ja taistelu on muslimin velvollisuus. Oudointa on, että asiantuntijoillakin, kuten Jaakko Hämeen-Anttilalla, tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää miksi se on juuri muslimien "sivistyneistö" joka tekee iskuja.

Oikeastaan kaikkein oudointa on, että suomalainen sivistyneistö halveksii suomalaisuutta. Maailmanhalaajien mielestä kaikki muut kulttuurit ovat Suomessa vain parannus; johan siinä kantasuomalaisen niskaan kasataan häpeää. Kun riittävästi suomalaista itsetuntoa kolhitaan, onko edes ihme että joistakin tulee nihilistejä?

- Minulla ei muuten ole mitään tekemistä Homma-foorumin tms. kanssa. Jos kokemukselle pohjautuva ennakkoluulo on rasismia, sitten olen ylpeästi rasisti. Ikävää että vakiintuneet käsitteetkin pitää inflatoida. Palkkasin muuten viime vuonna kaksi kenialaista ... eivät ole muslimeja. Koulin heistä kunnon suomalaisia.

Mie
113/64 | 

"Seuraavaksi yrität selittää rikostilastoja kauniimmiksi."

Et tainnut ymmärtää lukemaasi. Maahanmuuttajien vertailu kantaväestöön vaatii muuttujien (ikä, sukupuoli, sosioekonominen status, asuinpaikka) vakiointia. Yhteiskunta- ja tilastotieteiden peruskauraa.

"Vai että “työllistyminen jatkuu”"

Maahanmuuttajien työllisyystilanne muuttuu ajan kanssa, yl. nimenomaan siihen suuntaan että mitä pitempään henkilö X on maassa niin sitä paremmin hän työllistyy (ilmeisistä syistä). Tästä säännöstä on toki poikkeuksia, vrt. Hamilon mainitsemat ryhmät.

"Sitten toteat, että terroristi harvoin on muslimi, että “vuosina 2006-2008 tehdyistä terrori-iskuista ja niiden yrityksistä 99,6 prosenttia ei ollut yhteydessä islamiin”. Että ne ovat erityisesti baskinationalistit joita on syyttäminen.

Tämä on kaikkein absurdein tilastokikkasi (tai kuka sen lienee alun perin keksinytkään). "

Mitä tilastoa Hamilo mielestäsi "valikoi" tai miten hän kikkailee? On tilastollinen tosiasia, että valtaosa terrori-iskuista kys. vuosina ei ollut yhteydessä islamiin, kuten Hamilo totesi. Hän ei ottanut kantaa uhrilukuihin ja/tai iskujen tuhoisuuteen. Kaksi eri asiaa.

Mie
114/64 | 

"Tätä kommenttia ei sitten tarvitse julkaista."

Juu, ei sitä tosiaan olisi ollut tarvetta julkaista. Marttyyrin viitan sovittelua ja "ajatusrikollisuudesta" syyttelyä. Kovin tuttu tyyli ...

Marko Hamilo
115/64 | 

Ns. kukkahattutädit voivat helposti kuitata rikostilastot sillä, että niissä ei ole tehty ikä- yms. vakiointeja. Se että niiden tekemisen jälkeenkin maahanmuuttajien rikollisuus on selvästi korkeampaa kuin kantaväestön, on paljon painavampi argumentti kuin se, että näin on ennen vakiointien tekemistä.

Sen vuoksi pelkäsin juuri tämän kysymyksen kohdalla rasismituomiota kukkahattuosastolta, en moitteita mamukriitikoilta.

Tosiasiassa en tiennyt etukäteen, mikä vastaus asiantuntijoilta tulee. Päätin että julkaisen näkemykset riippumatta siitä, kumpaa osapuolta ne tukevat.

Piikki lihassa
116/64 | 

"Sen vuoksi pelkäsin juuri tämän kysymyksen kohdalla rasismituomiota kukkahattuosastolta, en moitteita mamukriitikoilta."

Outoa ja tiedon kulun kannalta vaarallista, jos lakia rikkomattoman, asiallisen mielipiteen ilmaisijan on syytä pelätä joidenkin (sopeutuvien tai sopeutumattomien - aivan sama) (sanallisesti) aggressiivia tai kiihkeitä hyökkäyksiä. Silloin voisi peräti väittää, että kulttuuri on yksilöitä alistava tai että siinä on jotain mätää. (En ota kantaa, mistä se johtuu ja missä tilanteissa ilmenee.)

Kuulapää
117/64 | 

Mie: "Mitä tilastoa Hamilo mielestäsi “valikoi” tai miten hän kikkailee? On tilastollinen tosiasia, että valtaosa terrori-iskuista kys. vuosina ei ollut yhteydessä islamiin, kuten Hamilo totesi. Hän ei ottanut kantaa uhrilukuihin ja/tai iskujen tuhoisuuteen. Kaksi eri asiaa."

Kuule Mie ... mie kun vähän eppäilen, että Marko Hamilo itse lukee puolustuspuheenvuorosi melko kiusaantuneena. Fiksi mies kun, ymmärtää vahingossa hypänneensä kukkahattujen kelkkaan. Hän kun tulee vetäneeksi yleisiä johtopäätöksiä liian pienen näyteaineiston (tarkoituskakuisesti valitut vuodet) perusteella.

Vai niin ... "kaksi eri asiaa" ... niin aina!

Kuulapää
118/64 | 

Marko Hamilo: "Jos lopputulos olisi ollut että maahanmuuttokriittisten ihmisten mielipiteistä ei olisi jäänyt mitään jäljelle, olisin painanut sen lehteen. ... Mutta lopputuloshan oli, että mamukriittiset argumentit pitivät vettä aika hyvin"

Melko vahvan vaikutelman mielipiteistä voi tehdä lehtikirjoituksesi asetelman perusteella. Jokaista mamu-kriitikkojen väitettä vastaan asetit puolustajan mielipiteen. Ja avainpointti on järjestys: ensin oli kritiikki, sen jälkeen puolustus, vaikka oikea järjestys olisi ollut päinvastainen!

Miksi et painattanut lehteen, että kriitikkojen väitteet pitivät paikkansa "aika hyvin"? Miksi jätit vaikutelman että vastaväitteet olivat nyt tulleet kuitatuiksi?

Viimeistään jutun otsikko voitiin tulkita johtopäätökseksi: rasismia mikä rasismia, sitähän se kritiikki on!

Juttelin muuten toisen näistä palkkaamistani kenialaisista kanssa. Keniassakin on paljon (islaminuskoisia) somalipakolaisia. Hän sanoi inhoavansa somaleja: "ovat laiskoja, ovat aina odottamassa valmista". Sanoi itse kärsivänsä siitä, että häntä luultiin somaliksi.

Marko Hamilo
119/64 | 

Juuri nyt -palsta ei ole mielipiteellinen kuten kolumnit, pääkirjoitukset tai vaikka blogit. Jätin siksi lukijoiden arvioitavaksi, minkä mielipiteen näistä faktoista vetää.

Terrorismin kohdalla en valikoinut vuosia sen kummemmin, nuo kaksi lähdettä löytyivät. Mutta jos katsoisi vaikkapa 50 vuoden perspektiivillä niin siellä kyllä varmaan tulisivat sitten esimerkiksi Pohjois-Irlannin troubles ja muut vastaavat ei-muslimikonfliktit vielä enemmän esiin.

Jutun jälkeen tapahtui Tukholman epäonnistunut itsemurhapommi-isku. Sen uutisoinnissa kävi ilmi, että kyllä tilastoilla on merkitystä. Aivan avoimesti sanottiin, että Suomea suojaa melko paljon se, että meillä on muslimeja niin paljon vähemmän. Terrorismille alttiita on vähän - kuten leimaamisen kriitikot sanovatkin - ja juuri siksi pienen muslimipopulaation maat voivat välttyä terrorismilta kokonaan.

Kuulapää
120/64 | 

Marko Hamilo: Vieläkin jäi jotakin hampaankoloon ... huomaatko muuten kuinka sinua käytetään hyväksi?!

Vain otsikot muistetaan. Tästä lähtien voidaan keskusteluissa aina todeta kuinka "Tiede-lehtikin toteaa että epätoivossaan maahanmuuton vastustaja on vaihtanut nyrkin tilastoon". Joka tätä yrittää kiistää, häviää auttamatta - kiivasvauhtisessa verkkokeskustelussa selittely on turhaa.

Vielä pahempaa on yleisen mielipiteen vaivihkainen muokkaaminen: kritiikki tehdään jatkossakin naurettavaksi. Tiede-lehden otsikosta tulee nimittäin mieleen kreationistien pikkuisen säälittävä väistelytaktiikka: kun yksi argumentti upotetaan, keksitään toinen tilalle. "Nyt siis kun nyrkki ei ole toiminut, kriitikkoluuserit ovat siirtyneet tilastokikkailuun, mitähän seuraavaksi!"

No, Tiede-lehdellä on tietenkin tietty linja - "tieteen ed(u/i)st(a/ä)minen".

Nyt sinut on "hyvis-tiedemiehenä" saatu oikean asian puolelle; sinulle on tehty palvelus, olet säilyttänyt uskottavuutesi. - Toinen asia joka tässä tulee mieleen on ilmastoalarmismi: "kaikki vakavasti otettavat tiedemiehet" jne. Arvaapa kuinka vaikeaa on taistella pyhää tiedettä ja sen valitsemia dogmeja vastaan!

Skeptikkona voisit muuten joskus tehdä (ironisen) jutun aiheesta "kuinka oikea mielipide masinoidaan". Vielä ei selvästikään ymmärretä (edes tiedemiespiireissä) kuinka suuri median valta on, ja kuinka voimakkaasti tieteen paradigmoja määrää apinalauman logiikka.

- Kuulun muuten itse Skepsis-seuraan, ja olen siellä yrittänyt herättää keskustelua tällaisista tieteen ideaalien vastaisista julkilausumattomista dogmeista ... olen kuitenkin melko pettynyt. Siellähän kaikkea pitää epäillä - paitsi tiedettä!

Kuulapää
121/64 | 

Marko Hamilo: tämä on vastaus viestiisi 22. tammikuuta 2011 kello 14.58 (kesäaikaa?)

Jos katsotaan 50 vuoden perspektiivillä ... hmmm ... taitaisi korostua (kommunistinen) valtioterrorismi mallia Mao tai Pol Pot.

Jos nyt kuitenkin katsotaan suomalaisen näkökulmasta, ja nykyhetken näkökulmasta: kuka koskaan on meillä pelännyt ETA-terroristeja? Sikäläiset terrori-iskut ovat olleet pienimuotoisia ja erittäin paikallisia, ja muutenkin mennyttä aikaa.

Jos kuitenkin katsotaan toisaalta sitä, mitä oikeasti kannattaa pelätä, tai mikä kaventaa meidän arkielämäämme - kyllä se silloin on muslimiterrorismi. Elämän kaventumisesta voidaan ottaa esimerkiksi järjetön kiusa lentoasemien turvatarkastuksissa: mihinkähän tämä liittyy? Tai millä tavalla perustellaan heikentynyttä yksilönsuojaamme (esimerkiksi biopasseja yms.)? Turvattomuuden tunteen aikaansaaminen on terroristin tavoite, eli siinä mielessä me olemme KAIKKI uhreja!

- Sanot että "Terrorismille alttiita on vähän - kuten leimaamisen kriitikot sanovatkin - ja juuri siksi pienen muslimipopulaation maat voivat välttyä terrorismilta kokonaan."

En nyt ymmärrä tuota. Keitä ovat "leimaamisen kriitikot"? Jos he ovat kriitikkojen kriitikoita, miksi he käyttävät kriitikkojen argumentteja, ja niitäkin väärin?

Kuulapää
122/64 | 

Marko Hamilolle vielä tuosta ehdottamastani ironisesta tiedejutusta:

Kuinkako media sitten voi vaikuttaa tieteentekoon. No kun esimerkiksi ilmastonmuutoksesta riittävästi kohkattiin lehdistöstä, jäi meidänkin laitoksella vaikutelma, että rahoitushakemuksessa on tutkimus jotenkin kyettävä kytkemään ilmastonmuutokseen, jos halusi saada rahoittajan kiinnostumaan. - En nyt mainitse omaa alaani, kun tiedän, että näin on (ollut) monilla hakemuksissaan menestyneillä tutkijoilla.

Ja mitäpä tuo apinalaumaviittaus tarkoittaa. Jos jossakin koulukunnassa on yksi suuri guru, silloin kaikkien on syytä pienessä maassa kumartaa häntä - koska ainakin hakemusten arvioijat tätä kumartavat! Traagista on Suomen Akatemian keskittyminen huipputieteeseen ja "huippuyksiköihin": tällaiselle huippuyksikön vetäjälle annetaan kohtuuton valta ohjata tieteen suuntaa. Koskapa tällaista huippugurua kaikki kumartavat, erityisesti tämä rahoittajataho, ja usein NIH-inho ("not invented here" - tai oikeastaan "not invent by me"!) ohjaa gurunkin mielipiteitä.

Aivan oma ironisen jutun aihe olisi "ironinen tiede" sinänsä. John Horgan esitteli tämän käsitteen kirjassaan: ajatus on juurikin se, että nykyaikainen julkisuuden pakko ohjaa myös tieteentekoa. Tutkijoiden on pakko luvata hienoja tuloksia, ja kun myöhemmin ilmenee ettei tällaisia tulla saavuttamaan, lupausten inflaatio on tosiasia. Muiden on sitten luvattava jotain vielä hurjempaa. Tutkimusaiheet pitää valita kiinnostavaksi: esimerkiksi kosmologiassa on tutkittava asioita, joita ei koskaan kyetä mittaamaan. Tässä mielessä fysiikka muuttuu metafysiikaksi!

Emme elä täydellisessä maailmassa, eikä tiede meitä sitä kohden vie. Ainakin jos tarkoitetaan ihmisten onnellisuutta. Vaikka Tiede-lehden tehtävänä tietenkin on tätä meille luvata.

Mie
123/64 | 

"Kuule Mie … mie kun vähän eppäilen, että Marko Hamilo itse lukee puolustuspuheenvuorosi melko kiusaantuneena. Fiksi mies kun, ymmärtää vahingossa hypänneensä kukkahattujen kelkkaan. Hän kun tulee vetäneeksi yleisiä johtopäätöksiä liian pienen näyteaineiston (tarkoituskakuisesti valitut vuodet) perusteella."

Ihania nämä polarisoinnit a la "kukkahatut vs. rasistit". :-) Itse esiin nostamani faktathan eivät muutu mitenkään vaikka heittelisit millaisia hassunhauskoja nimityksiä - tai vaikka kuinka esittäisi Hyvää Tyyppiä vetämällä esiin "palkatut kenialaiset". Kliseitä kliseiden perään. Näitä näkee täällä netin puolella valitettavan usein vaikkapa Rajamäen ja Väyrysen kaltaisten veteraanipoliitikkojen esittämien maahanmuuttokriittisten kannanottojen sijaan.

Kuulapää
124/64 | 

Näyttääpä että Sie se varsinainen epeli oletkin ... olisi varmaan parasta jos Marko Hamilo itse ottaisi tähän asiaan kantaa, siis vieläkö hän allekirjoittaa alkuperäisen väitteensä tilastopoimintansa edustavuudesta.

Kun Sie nojaat tilastoon ... se on kuin humalainen nojaisi lyhtypylvääseen: tavoitteena on enemmänkin saada itselle tukea kuin valaista asioita!

Marko Hamilo
125/64 | 

Leimaamisen kriitikoilla siis tarkoitin niitä, joiden mielestä pitäisi varoa leimaamasta muslimeja ryhmänä koska joku promille tai prosentti heistä on valmiita johonkin väkivaltaiseen iskuun.

Tilastot valikoituivat semn mukaan millaisia tutkimuksia löytyi. Mitään tarkoituksellista valintaa niiden suhteen ei ollut.

JL
126/64 | 

"Jutun jälkeen tapahtui Tukholman epäonnistunut itsemurhapommi-isku."

Minun mielestäni se oli täydellisen onnistunut isku;)

Jos ajatellaan terrorismia Euroopassa, se "kansan syvien rivien" mielipide, että muslimit ovat siitä pääasiassa vastuussa, on hyvinkin puolustettavissa. Näin on siksi, että ylivoimainen enemmistö kaikista terrori-iskuista Euroopassa on melko vähäisiä omaisuuden tärvelemisiä tyyliin "tuntemattomat tekijät kivittivät puoluetoimiston ikkunat rikki". Näitä ei välttämättä edes mielletä terrorismiksi. Sen sijaan muslimien tekemissä iskuissa (joista iso joukko on saatu estettyä) on tietoisesti pyritty maksimaaliseen ihmisuhrien määrään. Siten väite, että muslimit ovat vastuussa vain pikkuriikkisestä osasta terrorismia Euroopassa, on kyseenalainen ja poliittisesti tarkoitushakuinen.

Tino Sanandaji kirjoitti juuri aiheesta blogissaan: http://super-economy.blogspot.com/2011/02/islamists-caus-overwhelming-ma...

Hänen mukaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana...

- 97 prosenttia terrorismin uhreista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuoli muslimien tekemissä iskuissa

- 9/11 poislukienkin 91 prosenttia terrorismin uhreista joutui muslimien tappamaksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

- Länsi-Euroopassakin muslimien uhreja oli 79 prosenttia kuolleista

Se, että esim. suomalaiset eivät ole huolissaan ETA:n tai IRA:n iskuista (jotka sitä paitsi hyvin harvoin johtavat ihmisuhreihin, etenkään siviilisellaisiin), johtuu siitä, että nuo ryhmät toimivat vain tietyillä rajatuilla alueilla. Muslimiterroristit sen sijaan operoivat koko Euroopassa Pohjoismaita myöten.

Nimimerkin takaa
127/64 | 

"Tieteen näkökulmasta tutkimusongelma ei ole kauhean haastava. Tavanomaisilla monimuuttujamenetelmillä pitäisi voida melko helposti selvittää, liittyvätkö erilaisten huonon sopeutumisen indikaattorimuuttujat taustamuuttujaan uskonto vai johonkin muuhun.Pakolaisten joukossa on sentään kielellisesti, ulkonäöltään ja lähtömaantaloudelliselta tasoltaan melko erilaisia muslimeja (Somaliasta, Irakista) kuten muualtakin."

Vai ei kauhean haastava... Jos käy ilmi, että huonon sopeutumisen indikaattorimuuttujat liittyvät taustamuuttujaan uskonto, mitä se kertoo?

"Sama pätee myös kantaväestön rasistisiin asenteisiin. Kohdistuuko epäluulo sittenkin vain ihonväriin sanan rasismi alkuperäisessä merkityksessä, vai onko ennemminkin kyse “sivilisaatioiden konfliktista”? Jos suomalaiset todella karsastavat kaikkia ei-valkoisia ihmisiä, nepalilaisten tulisi valittaa rasistisesta kohtelusta yhtä paljon kuin somalialaisten ja irakilaisten. Tämänkin pitäisi olla helppo homma selvittää tilastollisesti, jos luotettavaa dataa olisi saatavilla."

Anteeksi nyt, mutta on varsin eriskummallinen käsitys, että rasismi edellyttäisi jotain merkittävää ihonvärieroa syrjityn ja syrjijän välillä. Tuntuu siltä, että kirjoittaja lähtee tässä oletuksesta, että tottahan rasismille pitää löytyä jokin rationaalinen syy. Sitten pyöritellään muuttujia, kunnes syy löytyy. Tämä on vähän kuin tutkisi koulukiusaamista ja toteaisi, että kiusaamisen selittää kiusatun vääränlaiset farkut.

Jos nyt otetaan esimerkiksi juutalaisten vainoaminen, niin Euroopassahan juutalaiset ovat olleet millä mittarilla tahansa erittäin hyvin integroituneita. Asuneet Euroopassa vuosisatoja, osaavat kieltä, hyviä veronmaksajia, lainkuuliaisia. Eihän juutalaisten vainoamisen pitäisi olla kertakaikkiaan mahdollista, sillä he ovat kaikkea sitä mitä valtaväestö etniseltä vähemmistöltä haluaa! Siitä huolimatta juutalaisia syrjittiin vuosisatoja ja viime vuosisadalla touhu yltyi holokaustiin asti. Jos oletetaan että syrjintä on rationaalista toimintaa, liikutaan hyvin vaarallisilla vesillä.

Kaapo
128/64 | 

Kiitos ja kumarrus Markolle! Maahanmuutosta todella tarvitaan keskusteluun parempaa dataa ja tutkimusta. Olen muutaman artikkelisi lukenut ja täytyy sanoa, että tyylisi on hieno ja käsittelet tätä selkeästi monille kipeää aihetta hyvin neutraalisti. Aiheen herättämät tunteet tulevat kyllä vastaan näissäkin kommenteissa, joka on sinänsä sääli. Näkisin, että tarve asiapohjaiselle keskustelulle on suuri. Valitettavasti julkisuudessa sitä on vaikeaa käydä, josta esimerkkinä voisin mainita Jussi Halla-ahon vierailun pressiklubissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Skeptikon päiväkirja

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Marko Hamilo on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Hamilo ei usko homeopatiaan eikä psykoanalyysiin, eikä aina aamun sanomalehteenkään.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2010
2009
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla