Otsikko viittaa erääseen kiellettyyn kirjoitukseen. Mikko Ellilä tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kirjoituksesta, jonka otsikko oli "Yhteiskunta koostuu ihmisistä" (linkin laillisuudesta en ole varma, joten otin pois). Kirjoituksen keskeinen väittämä oli, että väestön laatu on merkittävä yhteiskunnan menestystekijä. Eurooppalainen yhteiskunta menestyy siksi, että se koostuu eurooppalaisista, afrikkalainen yhteiskunta polkee paikallaan siksi, että se koostuu afrikkalaisista.

Minusta tällaisten väitteiden esittämisen pitäisi ilman muuta kuulua sananvapauden piiriin. Jos nimittäin tällaista väittämää ei voi Suomen lain mukaan esittää, ei sitä voi myöskään uskottavasti kumota: suuri yleisöhän voi jäädä siihen uskoon, että asiantuntijat eivät oikeusjutun pelossa uskalla sanoa, miten asiat tosiasiallisesti ovat. Kun sana on vapaa, yleisö voi luottaa siihen, että asiantuntijoiden ylivoimaisen enemmistön näkemys - vaikka sitten holokaustista - on oikea.

"Yhteiskunta koostuu ihmisistä" oli myös Tatu Vanhasen ja Richard Lynnin ajatus heidän vuonna 2002 julkaisemassaan kirjassa IQ and the Wealth of Nations.

IQ and the Wealth of Nations on vuonna 2002 ilmestynyt kirja, jossa psykologian emeritusprofessori Richard Lynn ja valtio-opin emeritusprofessori Tatu Vanhanen selittävät kansakuntien välisten varallisuuserojen johtuvan merkittäviltä osin niiden älykkyyseroista.

Kirja sisältää mittaustuloksia tai arvioita, jotka Vanhasen ja Lynnin mukaan edustavat kansakuntien keskimääräistä älykkyysosamäärää, ja johtopäätöksen, että maan keskimääräinen älykkyysosamäärä ja bruttokansantuote henkeä kohti korreloivat kertoimella 0,82. Tutkimuksessa käytettyjä tilastollisia menetelmiä ja aineistoa on kritisoitu jyrkästi.

Olin Helsingin Sanomien tiedetoimittaja, kun tästä kirjasta nousi kohu (lähinnä sen ulkotieteellisen seikan vuoksi, että Tatu Vanhanen sattuu olemaan silloisen pääministeri Matti Vanhasen isä). Kirjoitin tiedesivuille pienen taustoittavan artikkelin. Keskustelu oli mennyt Suomessa epäolennaisuuksiin: Vanhasta ryöpytettiin siitä, mikä ei ollut tutkimuksen valossa millään tavalla erikoista, eli väitteestä, jonka mukaan väestöjen välillä on älykkyyseroja. Tämä oli aiempaa tutkimusta, jonka Lynn ja Vanhanen ottivat annettuna. Sen sijaan ketään ei tuntunut kiinnostavan Vanhasen ja Lynnin varsinainen oma väite, jonka mukaan väestöjen älykkyyserot selittävät kansakuntien varallisuuseroja.

Tätä kysymystä on sittemmin ansiokkaasti pohtinut sosiaalitutkimusten menetelmien professori Pertti Töttö muun muassa kirjassaan Paljonko on paljon. Töttö pyörittää monimuuttujamenetelmiä mankelissaan minkä pystyy, mutta ei saa oikein vahvistettua sen enempää kuin kumottuakaan Vanhasen ja Lynnin väitettä.

Olin Vanhas-kohun aikoihin juuri saanut suomennettua Johan Norbergin kirjan Globaalin kapitalismin puolustus. Sekin argumentoi suurella määrällä tilastodataa, mutta päätyi aivan toisenlaiseen maailmankuvaan. Norberg osoitti, että Aasian ja latinalaisen Amerikan maat pääsivät nousuun ja kirimään vaurauseroa teollisuusmaihin kiinni, kun nämä maat lopettivat sosialistiset kokeilunsa ja tulivat mukaan maailmanlaajuiseen vapaakauppaan, globaaliin kapitalismiin. Kehitysapua ei tarvittu. Afrikassa sen sijaan kehitysavusta oli lähinnä haittaa, ja kapitalismivajeensa takia se polki yhä paikallaan. Jos ennen oli kolme maailmaa: kapitalistinen, sosialistinen ja "kolmas maailma" eli kehitysmaat, nyt oli kehittyneet maat, (nopeasti) kehittyvät maat ja kehitykseltään (lähes) pysähtyneet maat. Jos Norbergin teoksen jotenkin pyrkisi yhteen lauseeseen kiteyttämään, tuo lause kuuluisi: yhteiskunta koostuu instituutioista.

On selvää, että Norberg oli ainakin osittain oikeassa. Pohjois- ja Etelä-Koreassa tai Saksan liittotasavallassa ja Saksan demokraattisessa tasavallassa oli suurin piirtein samat lähtökohdat. Lähtötilanteessa kulttuurierot olivat pienet, ja oletettavasti älykkyyserot niin pohjoisen ja etelän (Koreassa) kuin lännen ja idänkin (Saksassa) välillä olemattomat. Muutamassa vuosikymmenessä kapitalistisilla instituutioilla varustetut Etelä-Korea ja Länsi-Saksa loivat vauraat yhteiskunnat, kun taas sosialistiset verrokit kurjat.

Lynn ja Vanhanen voisivat sanoa tähän, että saksalaisilla ja korealaisilla oli älykkään väestönsä ansiosta kehityspotentiaalia, joka jäi DDR:ssä ja P-Koreassa realisoitumatta, mutta että Afrikassa tilanne olisi toinen.

Voisi siis ajatella, että Afrikka ei pystyisi edes demokraattisten, kapitalististen instituutioiden avulla talouskasvuun, joka kuroisi umpeen kuilua meidän ja heidän välillä. Itse jäin odottelevalle kannalle. En oikein uskonut, että väestön heikompi koulutettavuus Afrikassa hidastaisi talouskasvua ennen kuin Afrikka kilpailisi siirtymisestä teollisesta tietoyhteiskuntaan. Sitä ennen Afrikassa pitäisi olla paljon tehtävissä. Mutta koostuuko yhteiskunta instituutioista vai yksilöistä, jäisi tulevaisuuden empiirisen datan varaan.

Nyt näyttää siltä, että vastaus kallistuisi ennemminkin Norbergin kuin Vanhasen ja Lynnin kannalle. Vuonna 2000 Economist kirjoitti Afrikasta toivottomana maanosana. Tänä vuonna Economist julkaisi erikoisraportin toiveikkaasta maanosasta. Jos väestön kognitiivinen laatu estää talouskasvun nousun jonkin kynnyksen yli, emme selvästikään ole vielä lähelläkään sitä kynnystä. 

Taloustieteilijä Charles Robertsonin mukaan Afrikka voi kasvaa jopa Kiinaa nopeammin. Ja miksi Afrikan talous kasvaa? Kiitos kaupan, ei kehitysavun, kuten nigerialainen taloustieteilijä Ngozi Okonjo-Iweala sanoo. Yhteiskunta koostuu instituutioista.

Mutta kestääkö ilmasto Afrikan talouskasvun? Mitä käy väestönkasvulle? Ei syytä huoleen, kuten Hans Rosling osoittaa, päinvastoin.

Kommentit (32)

Kari Luoto
33/32 | 

Yhteiskunta ei koostu mistään, sitä ei ole olemassa aineellisessa maailmassa vaikka se manifestoituukin mm muutoksian aineellisessa maailmassa.

Yhteiskunta on pelkkä älyllinen entiteetti. Se on itse asiassa pelkästään kokoelma sopimuksia siitä, miten elämme keskenämme ja hoidamme asioitamme.

Instituutiot eivät ole yhteiskunta, vaan yhteiskuntasopimuksen fyysinen ilmentymä. Myös instituutiot koostuvat ihmisistä.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä, ja yhteiskunnan laatuun vaikuttaa niiden ihmisten henkiset ominaisuudet, joista se muodostuu.

Burni
Liittynyt9.12.2013
Viestejä1
34/32 | 

Oli vaan pakko kyseinalaistaa automaattinen olettamus että talouskasvu olisi muita parempi tavoite. Ymmärtääkseni se ei tietyn pisteen jälkeen enään lisää väestön onnellisuutta, vaan päinvastoin. Eli onko se silloin hyvä mittari? Tässäkin asiassa olemme historian vankeja.
Lisäksi olen muistavinani että perinteinen äo on johdannainen yhteiskunnan asemasta ja korreloi siis vahvasti ympäristön kanssa. Kumpi sitten on syy ja kumpi seuraus? Onko äo vain mittari kuinka urbaneja ihmiset on? Ilmaisissa ÄO kokeissa maatalousnäyttelyssä saatiin suomessa keskivertoa alemmat tulokset. Tarkoittaako se että maalaiset ovat tyhmiä? Vai ovatko he maalaisia koska ovat tyhmiä? Vai tekeekö maaseutu tyhmäksi? Vai mitä ÄO oikein lopulta mittaa?

Jukka Aakula
35/32 | 

No kyllä nytkyajattelun mukaan instituutiot ovat se oleellinen ympäristö missä ihmiset toimivat. Omistusoikeus ja sen turva. Sopimusjärjestelmät. Kilpailulainsäädäntö.

Voi hyvin sanoa että yhteiskunta koostuu instituutioista.

Väite että yhteiskunta muodostuu yksilöistä on tyhjä. Kun yksilöt 80 vuoden välein ovat vaihtuneet, ei yhteiskunta siitä automaattisesti mihinkään ole muuttunut. Yksilöiden vaihtuminen ei ole oleellista vaan instituutioiden kehitys.

Eri asia tietysti jos tapahtuu demograafinen muutos missä kokonainen kansa/kulttuuripiiri korvautuu toisella tms.

Käyttäjä628_0
Liittynyt12.7.2010
Viestejä13878
36/32 | 

Olisko kuitenki niin että yhteiskunta koostuu intuitioista?

Jokaisella on intuitio päässä joka yhdistyy enempi tai vähempi epätodelliseen mielikuvaan.

Eli yhteiskunta on ihmisten päissä - vääristyneitten asioitten summan epätodellinen mielikuva.

 

Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?

TomiA
37/32 | 

Jos yhteiskunta on yhtä kuin valtion instituutiot, miksi köyhissä maissa on rikkaita ryhmiä ja rikkaissa köyhiä? Olisiko kyse sittenkin kulttuureista? Tuskin, sillä saman kulttuurin sisällä voi olla rikkaita ja köyhiä ryhmiä. Olisiko kyse sitten historiasta? Yhteiskunnan ryhmiä erottaa varallisuuden kertymistä edistävät tai haittaavat historiat. Mutta miksi sitten toisen veljen suku rikastuu ja toisen muuttaa kaatopaikalle? Vai selittääkö maantiede sittenkin parhaiten? Jne.

Vai olisiko niin, että nykyinen (kehitys)talousteoria esittää, että a) instituutioilla näyttäisi olevan aika usein positiivinen korrelaatio talouskasvun kanssa ja b) instituutioita voidaan ainakin kuvitella muutettavan toisin kuin kulttuuria, historiaa, maantiedettä jne?

Ihanteellista olisi - tavallaan - jos jokaiselle maapallon köyhälle voitaisiin tehdä henkilökohtainen rikastumissuunnitelma ja lyödä starttiraha käteen.. Jos tähän joskus riittää resursseja, sitten varmaan todetaan, että yhteiskunta koostuu ihmisistä (tosin toki toisessa mielessä kuin Ellilä väitti).

Sitä odotellessa kehitysapua olisi hyvä olla monenlaista, koska sama lääke ei toimi kaikkiin tauteihin ja koska kokeilemalla saatamme joskus tietää vähän paremmin, mikä lääke toimii mihinkin tautiin.

Vanhasella ja Lynnillä oli, muuten, kapitalismiulottuvuus toisena selittäjänä. Jäi sellainen kuva, että olit unohtanut.

(Muuten olen sitä mieltä, että tiede on ihmisten toimintaa ja siksi siihen kuuluu, sanotaan vaikka, moraalinen vivahteikkuus ja hienovaraisuus. Toisin sanoen toisista ei pidä töksäytellä mitä sattuu. Jos haluaa ehdottaa teoriaa ruotsalaisten poikkeuksellisesta ääliömäisudestä, sivistynyt ihminen osaa sen tehdä tökäsyttelemättä. Jos ei osaa, on tyhmä, hakee julkisuutta tai tekee propagandaa. Mutta tämä on niin vanhaa, että antaa olla.)

syytinki
Liittynyt18.8.2008
Viestejä10481
38/32 | 
SamikoKu

Olisko kuitenki niin että yhteiskunta koostuu intuitioista?

Jokaisella on intuitio päässä joka yhdistyy enempi tai vähempi epätodelliseen mielikuvaan.

Eli yhteiskunta on ihmisten päissä - vääristyneitten asioitten summan epätodellinen mielikuva.

 

Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?

Tiedä tuosta intutiosta, mutta "Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?". Yritetään.

Enpä lukenut kirjoituksesta kuin otsikon "Yhteiskunta koostuu instituutioista", kun olen jo siitä eri mieltä.

Instituutiot ovat eräänlainen harha koska ne koostuvat tietoisista ja tiedostamattomista ryhmittymistä. Näillä ryhmittymillä on jonkinlainen päämäärä, jota ne jotenkuten - ja osittain sattumalta - noudattavat, kun omien päämäärien etusija ei häiriinny.

Sambody
39/32 | 

Toisaalta instituutiot koostuvat ihmisistä.
Tosin esim suomalainen yhteiskunta perustuu kyllä edelleenkin ainakin periaatteessa suorajäsenyyteen - en ole kuullut vaikkapa institutionaalisesta äänioikeudesta. Käytännön valtahan kyllä on pitkälti korporaatioilla, vaikka sanonta "yhteiskunta koostuu korporaatioista" kuulustaakin kovin karulta.

HooFoo
Liittynyt30.9.2006
Viestejä819
40/32 | 
syytinki
SamikoKu

Olisko kuitenki niin että yhteiskunta koostuu intuitioista?

Jokaisella on intuitio päässä joka yhdistyy enempi tai vähempi epätodelliseen mielikuvaan.

Eli yhteiskunta on ihmisten päissä - vääristyneitten asioitten summan epätodellinen mielikuva.

 

Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?

Tiedä tuosta intutiosta, mutta "Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?". Yritetään.

Enpä lukenut kirjoituksesta kuin otsikon "Yhteiskunta koostuu instituutioista", kun olen jo siitä eri mieltä.

Instituutiot ovat eräänlainen harha koska ne koostuvat tietoisista ja tiedostamattomista ryhmittymistä. Näillä ryhmittymillä on jonkinlainen päämäärä, jota ne jotenkuten - ja osittain sattumalta - noudattavat, kun omien päämäärien etusija ei häiriinny.

Mitenkä instituutiot olisivat harhaa ja epätodellisia, kun ne uusintavat itseään ja ovat selkeästi olemassa. Poliisi jää eläkkeelle, otetaan uusi tilalle ja se jatkaa asemansa määrämän "softan" puitteissa toimintaansa. Vaikka kaikki kansanedustajat vaihtuisi vaaleissa, instituutio jää ja määrää uusien edustajien toiminnan rajat ja suhteet. Työntekijä eroaa ja perustaa toiselle paikkakunnalle vähän muunnellun version entisestä työpaikastaan, lain määräämissä rajoissa.

Kyse on "softan" kulttuurievoluutiosta ja se on ihan todellista. Lait ja tapakulttuuri siirtää informaatiorakenteita seuraaville sukupolville. Sama kuin väittäisi että internet on vain tietokoneiden epätodellinen mielikuva.... Yhteiskunta ei rakennu tietenkään VAIN instituutioista...

Vaalimatematiikkaa: Jos et äänestä, niin äänestät sitä jota eniten vastustat.
Kopiointi + muuntelu + valinta => universaali evoluutio
Reality, not faith, has still the best resolution and interface

JJ
41/32 | 

Haluan vain huomauttaa siitä kun aina vertaillaan sosialistisia maita kapitalistisiin maihin, että ns.sosialistisissa maissa oli paljon muutakin vikaa kuin sosialismi. Sosialisten maiden johtajat olivat melkein järjestään murhanhimoisia megalomaanikkoja. Näkisin johtajien laadun olevan tärkein kehitystä rajoittaja tekijä. Miten sitten johtajiksi valikoituvat tietyissä tapaukissa tavallista kyvyttömämmät yksilöt? Siihen varmaan vaikuttavat sekä tiedonkulun vapaus että kansan sivistystaso tai siis niiden puute.

syytinki
Liittynyt18.8.2008
Viestejä10481
42/32 | 
HohoFoo
syytinki
SamikoKu

Olisko kuitenki niin että yhteiskunta koostuu intuitioista?

Jokaisella on intuitio päässä joka yhdistyy enempi tai vähempi epätodelliseen mielikuvaan.

Eli yhteiskunta on ihmisten päissä - vääristyneitten asioitten summan epätodellinen mielikuva.

 

Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?

Tiedä tuosta intutiosta, mutta "Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?". Yritetään.

Enpä lukenut kirjoituksesta kuin otsikon "Yhteiskunta koostuu instituutioista", kun olen jo siitä eri mieltä.

Instituutiot ovat eräänlainen harha koska ne koostuvat tietoisista ja tiedostamattomista ryhmittymistä. Näillä ryhmittymillä on jonkinlainen päämäärä, jota ne jotenkuten - ja osittain sattumalta - noudattavat, kun omien päämäärien etusija ei häiriinny.

Mitenkä instituutiot olisivat harhaa ja epätodellisia, kun ne uusintavat itseään ja ovat selkeästi olemassa. Poliisi jää eläkkeelle, otetaan uusi tilalle ja se jatkaa asemansa määrämän "softan" puitteissa toimintaansa. Vaikka kaikki kansanedustajat vaihtuisi vaaleissa, instituutio jää ja määrää uusien edustajien toiminnan rajat ja suhteet. Työntekijä eroaa ja perustaa toiselle paikkakunnalle vähän muunnellun version entisestä työpaikastaan, lain määräämissä rajoissa.

Kyse on "softan" kulttuurievoluutiosta ja se on ihan todellista. Lait ja tapakulttuuri siirtää informaatiorakenteita seuraaville sukupolville. Sama kuin väittäisi että internet on vain tietokoneiden epätodellinen mielikuva.... Yhteiskunta ei rakennu tietenkään VAIN instituutioista...

Niinkuin lupasin, yritin olla "enemmän epäselvä".

Taisin onnistua. Saivarteluahan tämä, mutta en varsinaisesti tarkoittanut etteikö instituutioita olisi.

Ne vain eivät muodosta yhteiskuntaa. Ovat erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja. Yhteiskunta ei rakennu niistä, vaan ne ovat rakenteita/kaavoja, joiden avulla epämääräiset ryhmittymät yrittävät ohjailla ja hallita kakkuaan.

Kari Luoto
43/32 | 

Valkta yhteiskunnassa on todella korporaatioilla, mutta kuten sanoit, ei voi sanoa, että yhteiskunta koostuu korporaatioista. Tilannetta, jossa korporaatiot hallitsevat politiikkaa, tiedettä mediaa, ym vaikuttajia, kutsutaan fasismiksi.

Yhteiskunta koostuu edelleen ihmisistä, jotka sopivat keskenään menettelytavoista.

HooFoo
Liittynyt30.9.2006
Viestejä819
44/32 | 
syytinki
HohoFoo

Mitenkä instituutiot olisivat harhaa ja epätodellisia, kun ne uusintavat itseään ja ovat selkeästi olemassa. Poliisi jää eläkkeelle, otetaan uusi tilalle ja se jatkaa asemansa määrämän "softan" puitteissa toimintaansa. Vaikka kaikki kansanedustajat vaihtuisi vaaleissa, instituutio jää ja määrää uusien edustajien toiminnan rajat ja suhteet. Työntekijä eroaa ja perustaa toiselle paikkakunnalle vähän muunnellun version entisestä työpaikastaan, lain määräämissä rajoissa.

Kyse on "softan" kulttuurievoluutiosta ja se on ihan todellista. Lait ja tapakulttuuri siirtää informaatiorakenteita seuraaville sukupolville. Sama kuin väittäisi että internet on vain tietokoneiden epätodellinen mielikuva.... Yhteiskunta ei rakennu tietenkään VAIN instituutioista...

Niinkuin lupasin, yritin olla "enemmän epäselvä".

Taisin onnistua. Saivarteluahan tämä, mutta en varsinaisesti tarkoittanut etteikö instituutioita olisi.

Ne vain eivät muodosta yhteiskuntaa. Ovat erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja. Yhteiskunta ei rakennu niistä, vaan ne ovat rakenteita/kaavoja, joiden avulla epämääräiset ryhmittymät yrittävät ohjailla ja hallita kakkuaan.

Onko esim. katolisen kirkon ~2000-vuotinen perinne ja instituutio erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja? Määrittääkö kirkko enemmän yhteiskuntaa ja uskovaisia vai epämääräiset ryhmittymät kirkkoa? Kyseessä on perinteen hitaus. - inertia. Ihmiset syntyvät ja kasvavat perinteeseen ja instituutioihin, sitten epämääräiset ryhmittymät ja yksilöt yrittävät nykiä valtamerilaivaa kuka mihinkin suuntaan vaihtelevalla menestyksellä. Mutta laiva kulkee ja kaikki kyydissä olijat ovat saaneet  sen ja olemassaolonsa siellä annettuna.

Ps. typoja editoitu...

Vaalimatematiikkaa: Jos et äänestä, niin äänestät sitä jota eniten vastustat.
Kopiointi + muuntelu + valinta => universaali evoluutio
Reality, not faith, has still the best resolution and interface

Hohofoo
45/32 | 

Tietokone koostuu raudasta ja softasta. Rauta asettaa reunaehdot softan toiminnalle, mutta merkityksellinen toiminta riippuu softasta.

Yhteiskunta koostuu yksilöistä, yksilöiden kulttuurievolutiivisesta "softasta" ja kulttuurievolutiivisista yhteiskunnallisista olioista: Martta-kerhoista, kunnista, osakayhtiöistä, poliisista, laeista, valtiosta, sopimuksista etc.

Yhteiskunnallinen olio kuuluu evoluution piiriin, koska ne kopioituvat, muuntelevat ja sopivimmat valikoituvat olosuhteiden perusteella. Nämä "oliot" ovat olemassa koska ne uusintavat itseään yksilöistä riippumatta.

Jos jokainen eduskunnan jäsen vaihdetaan, niin eduskunta on siltu eduskunta. Sama pätee Martta-kerhoihin ja osakeyhtiöihin. Toiminnan laatu voi vaihdella riippuen osasten laadun perusteella, mutta ne "oliot" ovat silti täysin tunnistettavia.

Sama kuin väittäisi, että internet on vain yksittäisiä tietokoneita, rautaa....

syytinki
Liittynyt18.8.2008
Viestejä10481
46/32 | 
HohoFoo
syytinki
HohoFoo

Mitenkä instituutiot olisivat harhaa ja epätodellisia, kun ne uusintavat itseään ja ovat selkeästi olemassa. Poliisi jää eläkkeelle, otetaan uusi tilalle ja se jatkaa asemansa määrämän "softan" puitteissa toimintaansa. Vaikka kaikki kansanedustajat vaihtuisi vaaleissa, instituutio jää ja määrää uusien edustajien toiminnan rajat ja suhteet. Työntekijä eroaa ja perustaa toiselle paikkakunnalle vähän muunnellun version entisestä työpaikastaan, lain määräämissä rajoissa.

Kyse on "softan" kulttuurievoluutiosta ja se on ihan todellista. Lait ja tapakulttuuri siirtää informaatiorakenteita seuraaville sukupolville. Sama kuin väittäisi että internet on vain tietokoneiden epätodellinen mielikuva.... Yhteiskunta ei rakennu tietenkään VAIN instituutioista...

Niinkuin lupasin, yritin olla "enemmän epäselvä".

Taisin onnistua. Saivarteluahan tämä, mutta en varsinaisesti tarkoittanut etteikö instituutioita olisi.

Ne vain eivät muodosta yhteiskuntaa. Ovat erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja. Yhteiskunta ei rakennu niistä, vaan ne ovat rakenteita/kaavoja, joiden avulla epämääräiset ryhmittymät yrittävät ohjailla ja hallita kakkuaan.

Onko esim. katolisen kirkon ~2000-vuotinen perinne ja instituutio erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja? Määrittääkö kirkko enemmän yhteiskuntaa ja uskovaisia vai epämääräiset ryhmittymät kirkkoa? Kyseessä on perinteen hitaus. - inertia. Ihmiset syntyvät ja kasvavat perinteeseen ja instituutioihin, sitten epämääräiset ryhmittymät ja yksilöt yrittävät nykiä valtamerilaivaa kuka mihinkin suuntaan vaihtelevalla menestyksellä. Mutta laiva kulkee ja kaikki kyydissä olijat ovat saaneet  sen ja olemassaolonsa siellä annettuna.

Ps. typoja editoitu...

"Onko esim. katolisen kirkon ~2000-vuotinen perinne ja instituutio erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja?".

No on. Katolinen kirkko on oikein hyvä synteesi erilaisten satunnaisten ryhmittymien venkoiluista.

Metusalah
47/32 | 

Yhteiskunta koostuu instituutioista. Niinpä. Avioliitto/perhekin on instituutio, samoin urheiluseura, koululaitos tai kristillinen yhdistys. Vaan entä sitten? Tällaista itsestäänselvyyttä kääntelemällä ei keskustelussa päästä semantiikkaa pidemmälle.
Kansakunnan ja kansalaisten hyvinvointi perustuu siihen, kuinka hyvin eri instituutiot ja yksilöt pystyvät hyödyntämään sivistystä (lue: koulutusta) ja soveltamaan opittuja asioita yhteiskunnan ja sen kansalaisten parhaaksi. Nokia ja Talvivaara ovat ajankohtaisia esimerkkejä siinä suhteessa, että soveltamisessa onnistutaan joskus paremmin, joskus huonommin.

HooFoo
Liittynyt30.9.2006
Viestejä819
48/32 | 
syytinki
"Onko esim. katolisen kirkon ~2000-vuotinen perinne ja instituutio erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja?".

No on. Katolinen kirkko on oikein hyvä synteesi erilaisten satunnaisten ryhmittymien venkoiluista.

Eli mielestäsi katolinen kirkko riippuu vain tämän hetkisistä yksilöistä ja ryhmittymistä ja näiden venkoiluista. Tällöin pitäisi olla mahdollista esim. nimittää Dalai Lama paaviksi tai lopettaa kirkko kun "tää on jo niin nähty"?

Vaalimatematiikkaa: Jos et äänestä, niin äänestät sitä jota eniten vastustat.
Kopiointi + muuntelu + valinta => universaali evoluutio
Reality, not faith, has still the best resolution and interface

Pentti S. Varis
49/32 | 

Usein yhteiskunnan tai sen jonkun osan toimiminen herättää arvostelua, olipa kysymys talousasioista tai vaikkapa sodista. Miksi kaikkialla nahistellaan koko ajan, miksi valtiot vaihtuvat ja häviävät? Miksi maailma on jatkuvassa muuttumisen tilassa?

Kaikesta tästä ei kuitenkaan liene syyttäminen ihmisiä, vaan luonnonlakeja, jotka todellisuudessa ovat - tietenkin ihmisten kautta - yhteiskunnan käyttövoima. Yhteisöjen äärettömästä monimutkaisuudesta ja jatkuvasta muutoksesta johtuen ei ole lainkaan helppoa havaita, että korkein luonnonlaki, pienimmän vaikutuksen periaatehan se siellä jyllää.

Prof. Arto Annila on tästä näkökulmasta käsitellyt joitakin talouselämän ilmiöitä

http://www.helsinki.fi/~aannila/arto/economy.pdf

Annilan matemaattiset kehitelmät ovat sen verran vaikeita ymärtää, että on syytä siirtyä helpommin omaksuttaviin yhteisön muutosvoimien esiintymisen syihin. Kuten Wikipediassa todetaan, yhteisöä voidaan pitää verkkona, suunnattoman monimutkaisena verkkona, jonka muodot ja muotojen sekä tasaiset että jyrkät muutokset perustuvat itseorganisaatioon:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Verkkoteoria

"Oikeat verkot ovat itseorganisoituvia. Suurista määristä koostuessaan, ne johtavat ilmiömäiseen emergenttiin käyttäytymiseen. Ne toimivat ilman keskeistä johtoa."

Tosiaan, katsellessa kuvia itseorganisaatioilmiön esiintymisestä luonnossa voi saada kuvan siitä muotojen runsaudesta, jonka itseorganisaatio yhteiskunnissa ja koko yhteisessä maailmassamme voi aiheuttaa:

https://www.google.fi/search?q=self+organization+pictures&tbm=isch&tbo=u...

Yhteisön jäsenten, jäsenryhmien jne. toiminta valiutuu viime kädessä vallitsevien reunaehtojen vaikutuksesta. Yhteisö toimii niin, että sen tilanne vallitsevien reunaehtojen alaisena toteuttaa pienimmän vaikutuksen periaatetta. (Luonnollinen esimerkki on ammeesta laskettava vesi, joka muodostaa pyörteen näin maksimoiden veden potentiaalienergian pienenemisnopeuden..)

Hyvän esimerkin reunaehtojen vaikutuksesta muodostavat Benardin konvektion lukuisat moodit, jotka neste ottaa maksimoidakseen vallitsevien reunaehtojen puitteissa lämpöenergian kuljetusvauhdin pohjalta pinnalle. Reunaehtoina tässä ilmiössä toimivat mm. nesteen laatu, astian muoto ja koko, lämpötilaero ylä-ja alapinnan välillä jne.

https://www.google.fi/search?q=benard+convection+pictures&tbm=isch&tbo=u...

Kiinnostavia "yhteiskunnan malleja" ovat miljoonien bakteerien muodostamat yhdyskunnat rakenteineen ja valmiuksineen. Nämäkin ovat reunaehtosidonnaisia riippuen esim. ravinteista ja niiden laadusta, mahdollisten myrkkyjen läsnäolosta jne.

https://www.google.fi/search?q=eshel+ben+jacob+pictures+bacteria+art&tbm...

Ihmisyhteisön huikeaa monimutkaisuutta ajatellessa herää luonnollisesti kysymys siitä mikä mahtaa olla yhteiskunnan perusyksikkö. Hieman pelkistäen väittäisin, että perusyksikkö on kahden minkä tahansa tyypillisen joukon välinen akti. Esimerkiksi kahden ihmisen, s.o. kaksien aivojen välinen akti on yksinkertaisimmillaan vuorosanojen vaihto keskustelussa. Lähettäessään virkkeen toinen muuttaa vastapuolen aivotilaa ja saadessaan vastavirkkeen hänen oma aivotilansa muuttuu vastaavasti. Keskustelun kestäessä (tai tukahtuessa) emergoituu aina uusia moodeja, mielen tiloja, niin kuin itseorganisaatiossa pitääkin tapahtua. Akti ei tietenkään rajoitu pelkkiin sanoihin. Siihen kuuluvat luonnollisesti kaikki yksilöiden väliset vuorovaikutuksen muodot. Mutta aivot muuttuvat jo lauseiden seuratessa toisiaan.

Samaan tapaan luovat akteja, "keskustelevat", klusterit ja isommat ihmiskollektiivit (esim. kansat) monin vuorovaikutustavoin keskenään saaden aikaan uusia yhteiskunnallisia moodeja. Paljon on myös epäsuhtaisia akteja, esim. Semmelweis vastaan pinttynyt lääkäriyhteisö jne.

Ihmisten aivot ja ajattelutavat ovat jo periaatteessa arvaamattoman erilaiset

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130206131048.htm

Mikä tuo akteihin lisää hallitsemattomuutta. Niinpä yksilö tai ryhmäkään ei voi paljoa vaikuttaa maailman itseorganisaatiotilaan, ellei toiminnan vaikutuksesta synny uutta laaja-alaista reunaehtoa. Reunaehto voi olla uusi ideologia (kuten marxismi), merkittävä keksintö (ydinenergia) tms.

syytinki
Liittynyt18.8.2008
Viestejä10481
50/32 | 
HohoFoo
syytinki
"Onko esim. katolisen kirkon ~2000-vuotinen perinne ja instituutio erilaisten (satunnaisten?) ryhmittymien sopimia menettelytapoja?".

No on. Katolinen kirkko on oikein hyvä synteesi erilaisten satunnaisten ryhmittymien venkoiluista.

Eli mielestäsi katolinen kirkko riippuu vain tämän hetkisistä yksilöistä ja ryhmittymistä ja näiden venkoiluista. Tällöin pitäisi olla mahdollista esim. nimittää Dalai Lama paaviksi tai lopettaa kirkko kun "tää on jo niin nähty"?

Näin se on ja mulle sopii.

Vertaapa vaikka katolista kirkkoa vuonna 1002 nykyiseen kirkkoon.

Pete
51/32 | 

Mitä se brittien rautarouva sanoikaan aikoinaan? Jotakin sellaista, että ei ole olemassa yhteiskuntaa, vaan yksilöitä ja heidän perheitään. Joka tapauksessa sitä ennen esimerkiksi juuri siellä Isossa-Britanniassa on esiintynyt ajatus, että on erikseen valtio ja yhteiskunta, ellen muista väärin. Valtio koostuu instituutioista, kuten hallituksesta, ja yhteiskunta on puolestaan kansalaisten muodostama yhteisö.

Käyttäjä628_0
Liittynyt12.7.2010
Viestejä13878
52/32 | 
HohoFoo
syytinki
SamikoKu

Olisko kuitenki niin että yhteiskunta koostuu intuitioista?

Jokaisella on intuitio päässä joka yhdistyy enempi tai vähempi epätodelliseen mielikuvaan.

Eli yhteiskunta on ihmisten päissä - vääristyneitten asioitten summan epätodellinen mielikuva.

Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?

Tiedä tuosta intutiosta, mutta "Voiko tätä enää enemmän epäselvästi sanoa?". Yritetään.

Enpä lukenut kirjoituksesta kuin otsikon "Yhteiskunta koostuu instituutioista", kun olen jo siitä eri mieltä.

Instituutiot ovat eräänlainen harha koska ne koostuvat tietoisista ja tiedostamattomista ryhmittymistä. Näillä ryhmittymillä on jonkinlainen päämäärä, jota ne jotenkuten - ja osittain sattumalta - noudattavat, kun omien päämäärien etusija ei häiriinny.

Mitenkä instituutiot olisivat harhaa ja epätodellisia, kun ne uusintavat itseään ja ovat selkeästi olemassa. Poliisi jää eläkkeelle, otetaan uusi tilalle ja se jatkaa asemansa määrämän "softan" puitteissa toimintaansa. Vaikka kaikki kansanedustajat vaihtuisi vaaleissa, instituutio jää ja määrää uusien edustajien toiminnan rajat ja suhteet. Työntekijä eroaa ja perustaa toiselle paikkakunnalle vähän muunnellun version entisestä työpaikastaan, lain määräämissä rajoissa.

Kyse on "softan" kulttuurievoluutiosta ja se on ihan todellista. Lait ja tapakulttuuri siirtää informaatiorakenteita seuraaville sukupolville. Sama kuin väittäisi että internet on vain tietokoneiden epätodellinen mielikuva.... Yhteiskunta ei rakennu tietenkään VAIN instituutioista...

Niin, minähän en edes tiedä tai ymmärrä mikä yhteiskunta on, en edes ymmärrä instituutioita. Sen tiedän että verotoimistossa on yleensä vittumaista vierailla ja että poliisit sakottaa ja jotkut lusmuaa armeijasta, mutta en voi väittää että ymmärtäisin mitä nuo instituutiot todella syvimiltään ovat tai mikä niiden kokonaisvaltainen merkitys on yhteikunnalle. Olen siis luonut päässäni kuvan instituutioista jotka assoisioin joihinkin kokemuksiinia ja vajavaiseen tietooni. Päässäni siis muodostuu harhainen kuva yhteiskunnasta ja instituutioista intution kautta veroihin sakottamiseen ja sivareihin.

Epäselvensikö yhtään?

Kimmo Metso
53/32 | 

"Minusta tällaisten väitteiden esittämisen pitäisi ilman muuta kuulua sananvapauden piiriin. Jos nimittäin tällaista väittämää ei voi Suomen lain mukaan esittää, ei sitä voi myöskään uskottavasti kumota"

Tämä on Suomen ja yleisestikin kehittyneiden yhteiskuntien vahvuus. Voi olla "änkyrä", vaikka mielipiteet suuren yleisön ja jopa tiedeyhteisönkin näkökulmasta olisivat täysin huuhaata, hyvän käytöksen vastaisia ja joskus jopa laittomuuksien rajamailla. Esitystapa ja asian käsittely tapa ratkaisee paljon. Sama asia eri tavalla esitettynä on joko perusteltua pohdintaa tai sitten kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Ilmastomuutos on hyvä esimerkki. Ilman ilmastomuutoskeptikkoja, osa arvostetuista ilmastotutkijoista vain myhäilisi olevansa oikeassa. Skeptikot oat pakottaneet hakemaan pitäviä perusteluja väitteille. Vaikka ilmastomuutoksen suunta näyttää olevan täysin selvä, niin edelleen osa ilmastotutkijoista perustee asioita asiantuntijuuden tuomalla arvovallalla. Pidetään kiinni kerran esitetystä, vaikka sen pohja alkaa rapautua, kun ilmasto ei käyttäydykkään kuten heidän mallinsa ennustaa. Tämän tyyppinen asiantuntijan arvovallalla ratsastaminen on mielestäni pahempi asia kun "änkyrä" skeptikko.

Välillä käy sitten niinkin, että se ainoa erimieltä ollut "änkyrä" onkin oikeassa. Ilmastomuutoksen suhteen näin tuskin on. Mutta kun liikutaan rajallisen tietämyksen parissa, niin se mikä näyttää joltakin ei aina ole sitä. Esimerkkinä vaikka Daniel Shechtman.

Yhteiskuntaan ja älykkyyteen en ota kantaa. Kansakunnat kun ovat kehittyneet eri tahtiin eri vuosisatoina. Länsimaat myhäilevät nyt, mutta 100 vuoden päästä voi tilanne olla toinen. Yksi asia on kuitenkin varma.

Ihmiskunnan tulevaisuus ei ole maanpäällä. Maaäitiä on suojeltava, mutta ihmiskunnan tie vie avaruuteen. Vain avaruuden valloittaminen säilyttää ihmiskunnan ja maan elämän ihmeen säilymisen tulevaisuudessakin.

HooFoo
Liittynyt30.9.2006
Viestejä819
54/32 | 
SamikoKu

Niin, minähän en edes tiedä tai ymmärrä mikä yhteiskunta on, en edes ymmärrä instituutioita. Sen tiedän että verotoimistossa on yleensä vittumaista vierailla ja että poliisit sakottaa ja jotkut lusmuaa armeijasta, mutta en voi väittää että ymmärtäisin mitä nuo instituutiot todella syvimiltään ovat tai mikä niiden kokonaisvaltainen merkitys on yhteikunnalle. Olen siis luonut päässäni kuvan instituutioista jotka assoisioin joihinkin kokemuksiinia ja vajavaiseen tietooni. Päässäni siis muodostuu harhainen kuva yhteiskunnasta ja instituutioista intution kautta veroihin sakottamiseen ja sivareihin.

 Epäselvensikö yhtään?

Ilman vittumaista, väkivaltaista ja verottavaa yhteiskuntaa Suomi olisi Venäjää. Tai suomalaiset heimot olisivat jatkuvassa sotatilassa, verikostokierteessä ja rajariidoissa keskenään. Olisi käytännössä itsemurha matkustaa 50 km useamman heimon alueen läpi. Kivikautinen suomalainen metsästäjä-keräilijäheimo voisi hylätä tahi tappaa sairaat ja vanhukset kun ruoka ei riitä talven yli. Yleistä olisi tiukkoina aikoina myös vastasyntyneiden surmat. Takaisin luontoon, Rousseau & Jalo villi – Wikipedia ja silleen....

Valaisevaa lukemista:

Jared Diamond

Maailma eiliseen saakka
Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista

http://www.terracognita.fi/kirjat/9789525697629.html

Epäsotkinko yhtään....?

Vaalimatematiikkaa: Jos et äänestä, niin äänestät sitä jota eniten vastustat.
Kopiointi + muuntelu + valinta => universaali evoluutio
Reality, not faith, has still the best resolution and interface

Kari
55/32 | 

Minusta on vähän keinotekoista yrittää väittää, että kansakunnan varakkuus johtuisi pelkästään esim. yksilöiden älykkyydestä tai kansakunnan kulttuurista ja sen instituutioista. Ilman öljyä Norja olisi huomattavasti köyhempi ja eläisi lähinnä kalastuksella, sama pätee moniin muihinkin maihin jotka ovat "rikastuneet" luonnonvaroilla. Arabiemiraateissa ei öljyn lisäksi ole oikeastaan muuta kuin hiekkaa. Lisäksi vaikuttaa myös kansakuntien historia. Jotkut maat käyvät ainaista sotaa naapureitaan vastaan jotka köyhdyttävät niitä. Erittäin tärkeätä mielestäni on myös kansakunnan yksilöiden luottamus oman maansa instituutioihin ja toisiin ihmisiin, tämä parantaa ihmisten kykyä toimia yhteistyössä toisten kanssa. Jokainen voi pohtia, että millainen maa Suomi olisi, jos kukaan ei luottaisi lakeihin ja maan insituutioihin. Jokainen yksilö tekisi mitä lystäisi tavoitteenaan vaan välitön oma etu.

Käyttäjä628_0
Liittynyt12.7.2010
Viestejä13878
56/32 | 
HohoFoo
SamikoKu

Niin, minähän en edes tiedä tai ymmärrä mikä yhteiskunta on, en edes ymmärrä instituutioita. Sen tiedän että verotoimistossa on yleensä vittumaista vierailla ja että poliisit sakottaa ja jotkut lusmuaa armeijasta, mutta en voi väittää että ymmärtäisin mitä nuo instituutiot todella syvimiltään ovat tai mikä niiden kokonaisvaltainen merkitys on yhteikunnalle. Olen siis luonut päässäni kuvan instituutioista jotka assoisioin joihinkin kokemuksiinia ja vajavaiseen tietooni. Päässäni siis muodostuu harhainen kuva yhteiskunnasta ja instituutioista intution kautta veroihin sakottamiseen ja sivareihin.

 Epäselvensikö yhtään?

Ilman vittumaista, väkivaltaista ja verottavaa yhteiskuntaa Suomi olisi Venäjää. Tai suomalaiset heimot olisivat jatkuvassa sotatilassa, verikostokierteessä ja rajariidoissa keskenään. Olisi käytännössä itsemurha matkustaa 50 km useamman heimon alueen läpi. Kivikautinen suomalainen metsästäjä-keräilijäheimo voisi hylätä tahi tappaa sairaat ja vanhukset kun ruoka ei riitä talven yli. Yleistä olisi tiukkoina aikoina myös vastasyntyneiden surmat. Takaisin luontoon, Rousseau & Jalo villi – Wikipedia ja silleen....

Valaisevaa lukemista:

Jared Diamond

Maailma eiliseen saakka
Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista

http://www.terracognita.fi/kirjat/9789525697629.html

Epäsotkinko yhtään....?

Äläs nyt yritä yhtään epäsotkea, kun minä nyt yritän parhaani mukaan epäselventää.

Siis menneitten yhteiskuntien panolastihan nyt lankeaa isiltä pojille jopa kolmannessa polvessa. Jo aikapäiviä sitten on todistettu että ei pojasta polvi parane tai ettei omena puusta edes putoo. Sanoisin siis että yhteiskunta muodostuu ituitiivisesti instituutioitten kulloisistakin painoarvoista. Nyt on polviteorian painoarvo alenemassa ja omenan putoamisen painoarvo nousemassa.

Kahden eri uskomuksen karhunpaini on parhaillaan menossa.

Polveilinko sivupolulle vai putosinko puusta?

Juoni
57/32 | 

Minusta on vähän keinotekoista yrittää väittää, että kansakunnan varakkuus johtuisi pelkästään esim. yksilöiden älykkyydestä tai kansakunnan kulttuurista ja sen instituutioista.

Onko joku väittänyt että varallisuus johtuisi pelkästään näistä tekijöistä?

Ei ole, mutta sen sijaan päinvastaista, eli sitä että esim. keskiälykkyydellä ei olisi mitään vaikutusta yritetään toitottaa joka paikassa koko ajan.

Ueberweg
Liittynyt12.9.2008
Viestejä2199
58/32 | 
Mikko Ellilä tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kirjoituksesta, jonka otsikko oli "Yhteiskunta koostuu ihmisistä" (linkin laillisuudesta en ole varma, joten otin pois). Kirjoituksen keskeinen väittämä oli, että väestön laatu on merkittävä yhteiskunnan menestystekijä. Eurooppalainen yhteiskunta menestyy siksi, että se koostuu eurooppalaisista, afrikkalainen yhteiskunta polkee paikallaan siksi, että se koostuu afrikkalaisista.

Minusta tällaisten väitteiden esittämisen pitäisi ilman muuta kuulua sananvapauden piiriin. Jos nimittäin tällaista väittämää ei voi Suomen lain mukaan esittää, ei sitä voi myöskään uskottavasti kumota: suuri yleisöhän voi jäädä siihen uskoon, että asiantuntijat eivät oikeusjutun pelossa uskalla sanoa, miten asiat tosiasiallisesti ovat. Kun sana on vapaa, yleisö voi luottaa siihen, että asiantuntijoiden ylivoimaisen enemmistön näkemys - vaikka sitten holokaustista - on oikea.

Tietenkin tällaisten väitteiden esittämisen pitää kuulua sananvapauden piiriin, ja niin se kuuluukin. Ellilä tuomittiin kirjoituksen muista ansioista. Vai pitäisikö sinusta sananvapauteen vedoten sallia esim. kunnianloukkaukset? Minusta ei pidä. Ellilän kirjoitus kuuluu tähän kategoriaan.

En ymmärrä perusteluasi, miksi Ellilän kirjoituksen kaltaiset kirjoitukset pitäisi sallia. Kirjoitat, että muuten sitä ei voida uskottavasti kumota. Kyseessähän on solvaava kirjoitus eikä sellaista voi  kumota muuta kuin toteamalla, että se on törkeä ja loukkaava. Näin oikeudessa juuri todettiin. Vaikka se olisi todettu laittomaksi asiasisältönsä perusteella, ei sen kumoaminen olisi yhtään sen vaikeampaa. Sitähän tehdään jatkuvasti esim. oikeudessa, kun käsitellään perättömiä lausumia yms. Vaikka jonkin väitteen esittäminen olisi kiellettyä, ei sen kumoaminen sitä tietenkään olisi.

Jokuvaan22
Liittynyt27.12.2013
Viestejä17
59/32 | 

Sinällään vähän lapsellinen kirjoitus Markolta, ymmärrän kyllä että hänen pitää "sensuroida" hieman itseään ettei häntä leimattaisi rasistiksi ym. 

Afrikassa on vahva talouskasvu, varmasti maailman nopeinta mutta onko se ihme jos joka maan väestö tuplaantuu tasaisin väliajoin. Talouskasvua tulee mutta samaan aikaan absoluuttisessa köyhyydessä elävien määrä kasvaa joka vuosi Afrikassa. Samaan aikaan monissa afrikan maissa resurssit on yksinkertaisesti loppumassa ja sotia alkaa tulemaan yhä enemmän, kuten tällä hetkellä mm. Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa jne.. Jos Afrikka haluaisi menestyä niin väestönkasvun pitäisi loppua NYT mutta mikään ei viittaa että syntyvyys olisi lähdössä laskuun merkittävästi lähitulevaisuudessa. 

Niger on hyvä esimerkki myös Afrikan tulevaisuudesta:

The numbers are simply preposterous. Niger, a desert country whose limited agricultural land might feed 10 million people with good management, a lot of investment, and good luck with the weather, already has twice as many as that. By the end of the century it will have 20 times as many: 204 million people.

 

Mitä älykkyyseroihin tulee, niin yleensä keskitytään liikaa älykkyyseroihin, rotueroja on paljon muitakin enkä usko että älykkyyserot on kaikkein olennaisimpia jotka haittaa Afrikan edistystä. Muita olennaisia rotueroja on mm. korkeampi aggressiivisuus, hetkessä eläminen - ei tulevaisuuden suunnittelu, ADHD jne..

 

https://www.garminmapupdate.org/
60/32 | 

Is Garmin Map Update Free?

You can download free map upgrades and purchased map updates from your myGarmin account. 1. See the owner's manual for your unit to learn more.

Sophia Alice
61/32 | 

Physics homework helper planning and submitting tasks and articles before the cutoff time is a difficult one to figure out. It takes extraordinary commitment.
Consider the possibility that, you don't have much homework help Australia. Imagine a scenario where, you have arranged things that are conflicting with your courses.

https://www.gotoassignmenthelp.com/homework-help/statistics/
Consider the possibility that, you are routinely getting less evaluations your courses. On the off chance that this sounds you fit, at that point you ought to likely take Statistics homework help Australia from GOTOASSIGNMENTHELP specialist co-op. It can remove all the torment you are in. You can get copyright infringement free task and math Statistics homework helper and that too with high caliber. This can presumably bring A+ Essay Help Singapore and you can wander gladly with best assignment help Australia under your arm.

Sophia Alice
63/32 | 

Do You wish to find the Cheap essay writing service Singapore,GotoAssignmentHelp is a Assignment help office where you can get task help with our accomplished specialists all at once.
Our office additionally manages cdr task help, proposal task help, thesis help, exposition help, physics homework help Australia, android task help, matlab task help, php task help and a lot more other assistance with respect to task.
Our administrations are accessible in numerous different nations like USA, UK, Australia, Case study assignment help Singapore, Malaysia, Russia, India, Oman and some more. For more data, visit our site now.

https://www.gotoassignmenthelp.com/iran/

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Skeptikon päiväkirja

Blogin päivittäminen on päättynyt.

Marko Hamilo on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja. Hamilo ei usko homeopatiaan eikä psykoanalyysiin, eikä aina aamun sanomalehteenkään.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

2010
2009
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla