Kirjoitukset avainsanalla äly

MIT museossa eläkepäiviään viettävä Kismet robotti, jota 1990-luvulla opetettiin tunnistamaan ja ilmentämään tunteita: korvat heiluivat ja kulmakarvat kohoilivat. (kuva Wikimedia commons)

Jos pitäisi valita sana, joka useimmiten vilahtaa ihmisten puheissa tai toimii klikkailun houkutuslintuna eri medioissa, äänestäisin sanaa äly. Mitä on älykkyys? Miten se ilmenee? Mistä tunnistaa älykkään ihmisen? Miten määritellä eri eläinlajien älykkyys? Mistä kaikesta älyssä ja älyämisessä on kyse? Keskustelu älystä kuumottaa monia erityisesti, kun puhutaan tekoälystä ja sen voimallisesta esiin marssista. Tekoäly jyrää alleen ihmisälyn ja meistä tulee tyhmiä käskyläisiä, varoitellaan. Ehkä olen ymmärtämätön, ällinsä jo kadottanut ihminen, kun jo itse sana tekoäly minua naurattaa. Sanahan on älytön. Sehän viittaa näennäiseen älyyn. Sana tarkoittaa mielestäni pikemminkin älyn puutetta. Älyn eri ulottuvuuksia ja sen mittaamista on tutkittu enemmän tai vähemmän tieteellisesti kestävällä tavalla ainakin 1800-luvulta asti. Vastaukset kysymyksiin älystä ovat silti edelleen vajavaisia ja siksi niin otollinen väittelyn kohde.

Tekoälyn siunauksellisuudesta tai kirouksesta kiisteltäessä vastakkain ovat useimmiten ihminen ja jokin ”älyä sisältävä juttu”. Eläimet olisi perusteltua ottaa mukaan älyjen vertailuun. Mm. kyyhkyset ovat osoittautuneet oppiviksi ja tarkoiksi löytämään kudosleikkeistä syöpäsoluja. Aiheen ympäriltä löytyy myös useita YouTube-videoita.

Kun kuuntelen keskusteluja älyn ympärillä, mietin useimmiten sitä, mistäköhän itse asiassa kulloinkin puhutaan. Mitä älykkyyden muotoa puolustaa henkilö, joka pelkää ihmisälyn rapistumista? Minkälaisen tekoälyn erinomaisuutta hehkuttaa sen mahdollisuuksiin hurahtanut? Ihmisten puheissa lahjakkuudet, oivalluskyky ja älyn eri ilmenemismuodot menevät helposti sekaisin.

Väitän, että äly – älli –, jota jokainen ihminen elämässään eniten tarvitsee, on sellaista, jonka avulla ongelmanratkaisu toimii siinä ympäristössä, missä ihminen kulloinkin erilaisia päätöksiä tekee. Koska nettiin ei aina pääse ja taskussa majaileva älylaite voi uupahtaa, on älykästä opetella vaikkapa sellaisia perustaitoja, joilla löytää takaisin ihmisten ilmoille luonnon helmasta tai hotellille lomakohteessa kaupunkikierrokselta. Perinteinen kartta kannattaa siis pitää varalta myös taskussa ja ilmansuunnatkin olisi hyvä osata. Jos eksynyt onnekkaasti kohtaa toisen ihmisen, tämän älyä kannattaa hyödyntää reittiohjeita kysyessä. Vieraita kieliäkin olisi hyvä osata jonkin verran tai pitää pieni perinteinen sanakirja mukana. Digilaitteeseen ladattu tulkki-”robotti” ei välttämättä riitä. Vaikka käytössä olisikin tulkki-äppi, voi ihminen vielä tarvita elekielen taitoja. Oma mummoni oli monipuolisen elekielen taitaja. Hän jutteli sen avulla sujuvasti 1960-luvulla kesäisin mökillämme viikonloppua viettäneitten fyysikkoisäni ulkomaalaisten tutkijaystävien kanssa. Elekieli toimi erinomaisena tulkkina karjalan murteella ryyditetyn suomen kielen ja eri tavoin murtaen englantia puhuvien ihmisten välillä.

Hakusana IQ - älykkyysosamäärä - tuottaa sivutolkulla otsikoita. Osassa esitetään, että ihmisten keskimääräinen älykkyys, joka pitkään oli noususuunnassa, on kääntynyt laskuun. Yhtenä esimerkkinä uutisoinnista: YLE:n nettisivuilla kerrottiin vuonna 2013 tutkimuksesta, jossa tutkijat raportoivat, että nykyajan ihmisten reaktionopeudet ovat hidastuneet 1800-luvun lopun tuloksiin verrattuna. Tulkinta, jonka mukaan tulos viittaa älykkyyden laskuun on älytöntä julkaisuklikkien metsästystä. Pohdiskeleva ihminen, joka mieluummin miettii ensin vähän pitempään ennen kuin reagoi, saa testissä huonomman tuloksen kuin hätähousu. Tiedekokki ihmettelee sitä, että tutkimus ylipäätään hyväksyttiin julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä.

Ihmisten älyn rapautumisesta huolestuneet osoittavat syyttävän sormensa digiajan ”tyhmentävään teknologiaan”. Jos ihminen digihurmoksen keskellä jättää kaiken olemisensa älylaitteen tuottaman tiedon varaan, hänellä ei olekaan älliä. Tämä on kuitenkin eri asia kuin se, että ihmisen älylliset eli kognitiiviset kyvyt kokonaisuutena olisivat huonommissa kantimissa nykyään kuin ennen vaikkapa ns. internet aikaa. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että informaatiovirtojen keskellä ja erilaisten tietoteknisten laitteiden pyörityksessä ihmisen tarkkaavuus ja keskittymiskyky voivat kuormittua liikaa ja tiedonkäsittelyn siksi vaikeutuu. Tästä ei kuitenkaan voi vetää yksioikoista johtopäätöstä, että ihmisäly on pysyvästi rapistumassa. Terveen ihmisen kohdalla kyse on ohimenevästä ongelmasta, joka poistuu, kun ihminen antaa aivoilleen ja mielelleen aikaa palautua. Kun päänuppi ei toimi ja ajatus jumittaa, informaation suuri määrä on usein keskeinen syntipukki, ei teknologia, joka sitä välittää. Siispä ratkaisu, jolla tyhmyys poistuu ja ajatus kirkastuu, on loppujen lopuksi helppo. Erilaiset informaatiota solkenaan suoltavat laitteet voi laittaa kiinni. Tämä on sitä käytännön älyä.

Älykeskustelun tiimellyksessä moni tuskin tuntee IQ:n eli älykkyysosamäärän määrittämisen syntyhistoriaa. Jo 1800 luvulla mm. sellaiset tutkijat kuin Paul Broca ja Francis Galton miettivät älyn mittaamisen ongelmaa. Galton oli englantilainen tilastotieteilijä ja matemaatikko. Broca oli ranskalainen antropologi ja lääkäri, jonka mukaan neuroanatomiassa on nimetty otsalohkojen aivoalue, jonka katsotaan liittyvän kielen tuottamiseen. Herrat esittivät, että mitä isompi kallo, sitä älykkäämpi ihminen. Nyt tiedämme antropometriaan perustuvan älykkyyden mittauksen olevan huuhaata. Toki yleensä käy niin, että aikuisena älyä on enemmän kuin lapsena. Jotakin on matkan varrella opittu ja älytty.

Suureksi hitiksi osoittautuneen IQ-testin kehitti parivaljakko Alfred Binet ja Theodore Simon vuonna 1905. Testin tarkoituksena oli antaa numeerista tietoa sitä, onko lapsen älykkyys ikätovereitaan vastaava, vai kenties edellä tai jäljessä. Tarkoitus oli myös tunnistaa lapset, jotka ovat vain laiskoja, älyssä ei sinänsä ole heillä mitään vikaa. Sittemmin älykkyystestien laatiminen on ryöstäytynyt käsistä. Netistä löytyy kaikenlaisia testitekeleitään mainostavia sivustoja, jotka lupaavat nerojen ja muiden ominaisuuksien tunnistamista testiensä avulla. Nykytutkimuksen valossa älykkyys on niin moniulotteinen asia, että sen luotettava mittaaminen on vaikeaa. Aiheesta toteaa Phillip Ackerman vuonna 2017 ilmestyneessä, aikuisten älykkyyttä käsittelevässä katsausartikkelissa, että laboratorioissa tehdyt testit eivät anna luotettavaa tietoa siitä, miten ihmisen äly toimii käytännön tilanteissa erilaisissa ympäristöissä, joissa älyyn kohdistuvat vaatimukset vaihtelevat. Laboratoriotestien avulla ei myöskään voi ennustaa ihmisen älyn kehittymistä pitkässä juoksussa.

On siis älytöntä väittää, että tiedämme älyn eri ulottuvuuksista riittävästi voidaksemme ottaa kantaa siihen, mikä/kuka on älykkyydellään niskan päällä: ihminen, tietty eläinlaji, kone, robotti tai dataa käsittelevä laskentaohjelma.

 

Kommentit (6)

Tapsa Nelikettu
1/6 | 

Parviäly on ehdoton inhokkini. Eräässä Facebook-ryhmässä akateemisesti koulutettu ryhmänjohtaja yrittää patistaa ryhmän jäsenet ratkomaan ongelmia "parviälyn" avulla. Useimmiten ratkaisua ei löydy, ja kun löytyy, se löytyy muutaman jäsenen yhteistyön avulla. Kukaan ei ryhmässä ole huomannut että näissä ratkaisuyrityksissä parviäly kuitenkin toimii. Se on nimittäin saanut aikaan klikkiytymistä ja jopa kiusaamista, mitä tahansa kunhan parvi saavuttaa tasapainotilan. Kuin kanalauma.

Luuttu
Liittynyt2.4.2016
Viestejä272
2/6 | 

Kysymys pähkinä. Osaatko kuvailla yksisivuisen nopan yhdellä sanalla?  Aikaa yksi minuutti,  jos et osaa vastata minuutissa olen sinua vähintään 70 ÄO  pistettä älykkäämpi.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
3/6 | 

Mieleen tulee yksi mahdollinen älykkyyden muoto, oivaltava älykkyys. Se lieneekin monen niin arkisen kuin tieteellisen älytyypin taustalla ollen siis jonkinlainen perusäly. Siinä mielen vallitsevat tilat, mielenelementit, toimivat oivalluksen reunaehtoina, joiden yhteisvaikutuksena oivallus muotoutuu uutena, alkuperäisten reunaehtojen (mielenelementtien) kanssa sopusointuisena mielenelementtinä.

Oivaltavan älykkyyden mekanismia voi verrata Benardin konvektioon (BC). https://www.google.com/search?q=benard+convection+pictures&tbm=isch&hl=f...

Uutta, oivaltuvaa mielenelementtiä vastaa BC:ssä konvektiomateriaalin yläpintaan muodostunut kuvio, joka on reunaehtojen jonkinlaisen sopusointuisen yhteensulautumisen tuloksena muodostunut uusi hahmo. BC:n reunaehtoja ovat mm. astian koko, muoto ja sileys (pienikin naarmu tai kuuma piste astian reunassa on uusi reunaehto), konvektionesteen tiheys, lämmönjohtavuus ym., pohjan kuumuus ja lämpövirran keskimääräinen lämpötila, astiaan lisätty tietyn kokoinen ja tietyssä lämpötilassa oleva esine jne.

Kaikki vallitsevat reunaehdot antavat oman lisänsä ”oivalluksen” hahmoon. Jonkun reunaehdon vaihdellessa myös ”oivallus” vaihtelee, samoin reunaehtojen vähetessä tai lisääntyessä. Vastaavasti tapahtuu oivaltuvan mielenelementin kohdalla ihmisessä (tai myös eläimessä). Reunaehtojen vaihdellessa mielivaltaisesti tai unohtuessa ei oivallustila ehkä pääse lainkaan syntymään. Reunaehtokokoelma voi olla myös riittämätön kyetäkseen synnyttämään merkittävää oivallusta.  Kyseessä ovat tällöin keskittymisen puute ja heikot tiedot oivalluksen ehdoista.

Ongelmallisella mielenelementin käsitteellä voisi tarkoittaa aivotilan ja vastaavan tietoisuuden tilan kombinaatiota tai toisinaan pelkkää aivotilaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Parhaillaan vietetään kansainvälistä aivoviikkoa. Ilman aivoviikkoakin aivot ovat kovin pop ja valokeilassa vähän siellä ja täällä. Jos haluaa medianäkyvyyttä kannatta muistaa viljellä aivo-sanaa ja etuliitettä: Aivoja johdetaan, aivoja jumpataan. On aivotreeniä, aivourheilua, aivolekottelua, aivoja energisoivia harjoitteita, aivojen luovuuspotentiaalin esiin kutittelua ja aivojen voimaruokia. Aivot tuntevat, uskovat, valehtelevat, innostuvat, palavat pohjaan, sekoavat ja oivaltavat kertovat erilaiset nettiotsikot. Uutisia ryydittävät erilaiset kuvat, joissa aivoista kasvaa kukkia tai poimuisten aivojen sisällä loistaa tähtitaivas tai leijuu pilviä.

Monet terveellisen elämän ohjeet kuten muista kohtuus kaikessa, pysy toimeliaana, liiku ja lepää, tapaa ihmisiä, tee asioita, joista pidät ovat kestävää viisautta jo lääketieteen isän Hippokrateksen ajalta (n. 400 EKr) ja kauempaakin ihmisen historiassa. Ne pätevät edelleen ja edistävät sekä ylläpitävät myös aivoterveyttä. Löytämällä sopivan tasapainon erilaisten päivittäisten tekemisten ja levon välillä tekee hyvää mielelle, keholle ja aivoille. Suojaa pääsi tälleiltä ja kehoasi sekä aivojasi päihteiltä on hyvä terveyden peukalosääntö.

Vakavamielisen ja pitkäjänteisen aivotutkimuksen näkökulmasta lähes kaiken ihmisen toiminnan pukeminen aivokuosiin ei ole ongelmatonta. Tässä touhussa unohtuu helposti se, että aivot eivät ole muusta kehosta irrallaan oleva saareke. Verenkierto ja hermosto kulkevat kaikkialle ihmisen kehossa huolehtien omalta osaltaan siitä, että elimistömme fysiologia nopeutuu, kun tarvitaan lisää liikettä tai päivän aikana on saatava monia asioita hoidettua. Ja niin aivot kuin muu ihmisen keho tarvitsevat kiihkeämmän tekemisen jälkeen fysiologian rytmin vaihtamista rauhallisemmaksi – lepoa. Aivojen ja ihmiskehon välisissä yhteyksissä riittää tutkittavaa. Mikä on esimerkiksi sopiva määrä stressiä, joka innostaa ja auttaa ihmistä ylittämään itsensä? Milloin stressi ja jatkuva itsensä venyttäminen äärirajoille johtaa haitalliseen stressiin vaarantaen terveyden?

Näin aivoviikon alkaessa haluankin muistuttaa, että aivot ovat elin pääkoppamme suojassa. Ne ovat fysiologiallaan kieltämättä monessa mukana. Niiden aineenvaihdunnan, hermovälittäjäaineiden, hormonien, immuunijärjestelmän, hermoverkkojen ja erilaisten hermosolujen ja niihin liittyvien sähkökemiallisten ilmiöiden sekä näiden välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen vaatii pitkäjänteistä tutkimusta. Tarvitaan monien eri alojen tutkijoiden yhteistyötä. Aivotutkimus ei ole yhdenkään tieteenalan yksinoikeus. Myös tekoäly ja robotiikka auttavat ymmärtämään ihmisaivojen toimintaa.

Aivojen fysiologiaan, biologiaan ja rakenteisiin keskittyvät tutkimus ei riitä, jotta voidaan ymmärtää, miten aivojen fysiologinen tila ja siinä olevat vaihtelut vaikuttavat esimerkiksi ihmisen ajatteluun. Mukaan on kytkettävä ihmisen älyllisiin toimintoihin, oppimiseen ja käyttäytymiseen, mieleen liikkeisiin ja tunteisiin liittyvää tutkimusta. Aivojen salaisuuksien avaamista voi verrata palapelin kokoamiseen, jossa palaset eivät aina suinkaan heti asetu oikeille paikoilleen. Ja työ ei ole koskaan valmis, tutkittavaa riittää aina.

Aivoviikon aluksi palaan ajatuksissani reilun sadan vuoden päähän, 1800 ja 1900 luvun vaihteeseen. Tuolloin istui laboratoriossaan espanjalainen patologi Santiago Ramón y Cajal. Näen sieluni silmillä hänet kumartuneena mikroskooppinsa ääreen. Hän tutkii kuolleen potilaan aivoleikettä. Cajal tarkentaa mikroskooppia ja – heureka – löytää hermosolun. Vähitellen hänen laboratoriopäiväkirjansa täyttyivät piirustuksista, jotka kuvasivat erilaisia mikroskoopin linssien läpi avautuvia solunäkymiä. Iloksemme netistä löytyy runsaasti myös Cajalin akvarelleja. Taiteellisesti lahjakas Cajal olisikin alun perin halunnut taiteilijaksi, mutta hän päätyi onneksemme yhdistämään tutkijan ja taiteilijan lahjansa.

Santiago Ramón y Cajalin kolmiosaista teosta (1894-1904) ihmisen ja selkärankaisten hermostosta pidetään modernin neuroanatomian perustana. Kirjassa on runsaasti Cajalin tekemiä piirustuksia. Vuonna 1892 Cajal oli lisäksi esittänyt, että sikiöaikana hermosolut löytävät yhteyden toisiinsa kemiallisen viestinnän ansiosta. Tämä teoria loi pohjan monille systeemisen neurotieteen tuleville kehitysaskelille. Cajal jakoi vuonna 1906 lääketieteen Nobelin palkinnon yhdessä italialaisen Camillo Golgin kanssa tutkimuksista, jotka mullistivat neurotieteen perustavanlaatuisesti.

Työ aivojen toiminnan ymmärtämiseksi Cajalin ja Golgin viitoittamalla tiellä jatkuu. Kyse on pitkäjänteisyyttä vaativasta matkasta, jossa haasteita riittää. Tällä hetkellä mm. erilaisten aivoihin kohdistuvien vaurioiden aiheuttamia toimintahäiriöitä hermosolujen ja –verkostojen toiminnassa tutkitaan toiminnallisen aivokuvantamisen eri menetelmillä. Tutkimuksen tavoite on ymmärtää nykyistä paremmin, miten aivojen toiminta muuttuu sekä spontaanin toipumisen että kuntoutuksen kautta. Ymmärtämällä aivojen muovautumiseen liittyviä ilmiöitä voidaan kehittää uusia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä.

Istuin jokin aika sitten ratikassa ja kaksi noin kymmenen vuotista tyttöä mietti, kumpi on tärkeämpi aivot vai sydän. ”Kyllä se on aivot”, tuumasi toinen. ”Ilman niitä ei voi ajatella”. ”Kyllä sydänkin on tärkeä. Niin ja keuhkot myös”, sanoi toinen. Näiden tyttöjen käsiin voi Suomen tulevaisuuden huoleta jättää, ajattelin. Sydämellä ja järjellä, välillä syvään hengittäen, ettei happi lopu. Kaikki ihmiseen ja inhimilliseen elämään liittyvät kysymykset eivät ratkea aivoihin tuijottamalla.

Kommentit (22)

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
1/22 | 

Vielä pitkälle 70-luvulla opetettiin virallisena tietona, että aivosolut vähin erin pelkästään kuolevat pois. Sitten joku tutkija huomasi, että jonkun linnun laulun jokakeväinen uudestaan oppiminen edellytti jonkun verran lisäkasvua linnun aivoissa (raportti Naturessa). Mutta voiko myös ihmisellä kasvaa uusia aivosoluja, oli vielä hämärän peitossa.

Nyt tiedetään, että myös ihmisen aivot uudistuvat huomattavasti. Esimerkiksi normaalina elinaikana uudistuu hippokampuksen soluista noin kolmasosa. Tieto perustuu C-14-atomien suhteelliseen määrään eri soluissa, siis periaatteessa tuttuun radiohiiliajoitukseen, jonka avulla on määritetty hippokampuksen solujen ikäjakauma suhteessa ihmisen elinikään. Pohdintaa herättää aivojen runsaan uudiskasvun mahdolliset syyt ja erityisesti se, miten uudet solut ankkuroituvat vanhaan järjestelmään

http://www.hs.fi/tiede/a1371087468356

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
2/22 | 

Vielä ainakin 70-luvulla pidettiin neurogliaa astrosyytteineen ainakin kognitiiviselta kannalta arvottomina. Muistaakseni 70-luvun lopussa ilmestyi kuitenkin USA:laisen tutkijan kirja, jossa astrosyyteillä ja gliasoluilla yleensä osoitettiin kirjoittajan mielestä olevan ensiarvoinen tehtävä juuri aivojen kognitiivisissa toiminoissa. Vähitellen myös tiedeyhteisö alkoi muuttaa mielipiteitään tähän suuntaan.

Nykyään jo ollaan yhtä mieltä astrosyyttien keskeisestä funktiosta kognitiivisissa toiminnoissa ja älykkyydessä, mutta miksi näin on, on vielä hämärän peitossa. Kiinnostava kysymys luovien nerojen kuten Einsteinin ajattelun tekijöistä aivoissa viittaa myös astrosyytteihin, joita Einsteinin aivoissa on poikkeuksellisen suuri määrä

http://www.huffingtonpost.com/dr-douglas-fields/unusual-brain-cell-astro...

Muutamien aivotutkijoiden mielestä eettisesti kyseenalaisia kokeita on jo tehty hiirellä siirtämällä sen aivoihin ihmisen astrosyyttejä ja toteamalla hiiren älykkyyden kohonneen huomattavasti. Paha vain (hiirelle) jos myös sen tietoisuus saa inhimillisiä piirteitä..

Kuvia erilaisista aivosoluista. Klikkailemalla kuvaa tulee usein esiin jotain uutta tietoa

https://www.google.fi/search?q=brain+cells+pictures&biw=1067&bih=461&tbm...

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
3/22 | 

Peilisolujen keksijä italialainen Giacomo Rizzolatti

http://old.unipr.it/arpa/mirror/english/staff/rizzolat.htm

löysi aikaisemmin, joskus 80-luvun alussa, lähinnä vain tiettyihin ärsykkeisiin reagoivat "spesifit neuronit". Esimerkiksi neuroni, joka reagoi vain 7-sakaraisiin tähtiin tai neuroni, joka reagoi kärpäsen lähestyessä kasvoja tietystä suunnasta olivat tällaisia.

Spesifien neuronien periaatteen avulla voisi ehkä ratketa kymmeniä ratkaisuyrityksiä osakseen saanut Kuun näkyminen suurempana horisontissa ja pienempänä taivaan laella. Tarvitsee vain olettaa erilaisten spesifien neuronien toimivan Kuun ollessa matalalla ja erilaisten Kuun ollessa korkealla. Oletusta voisi periaatteessa testatakin, mutta spesifien Kuu-neuronien löytäminen voi olla liian haastavaa sen vaatiessa tuhansia tai ehkä enemmänkin neuloja apinan aivoihin..

antti
4/22 | 

On kehittetty tekniikka jonka avulla voi ihmisen aisteja välittää toiseen ihmiseen langattomasti.
Sillä sokea tai vammainen ihminen saa näkö-aistin toisen ihmisen kautta.

Se antaa vammaiselle tai muulle ihmiselle motoriikkaa lisäävän kokemuksen, ja voi tuntea liikkumisen iloa toisen ihmisen kautta.

Sillä siis tuntee toisen ihmisen aistikokemuksia, ja mahdollisuus vaikuttaa niihin.

Aisti yhdistäminen on tekniikan nimi. Se on ensisijassa sokeille tarkoitettu palvelu, jolla sokea ihminen saa näön aistiyhteys-laitteen avulla. Näkö-aistia muunnetaan tietoliikenteeksi ja siirretään langattomasti ihmisestä toiseen. Toisen ihmisen aivot kykenevät vastaanottamaan ja ymmärtämään toisen ihmisen aivojen lähettämää aistiliikennettä. Kyseinen tekniikka auttaa sokeita, kuuroja ja lisää motorisia kokemuksia vammaisille . Kehitystyö ei enää ole salainen joten kysykää hyvin usealta lääkäriltä pääsyä Kehitystyöhön jotta saatte laitteen jolla vammaisen tai sokean ystävän aisteihin saa aistiliikennettä ja iloa .

Langattomalla implantilla kuuromykkäkin ihminen voi viestittää, sekunnin pituisilla mielikuvitus viesteillä jonka toinen ihminen näkee sekunnin pituisena mielikuvituksena,
joka lähetetään toisen ihmisenielikuvitukseen.

Ne terveysalan yleiset työilmapiiriäkin piristävät kirkasvärisävyiset vaatteet auttavat näköaisti-liikenteen avaamisessa.
Ne tarvitaan huomiokyvyn tutkimiseen, kun langatonta aisti-implanttia kantava avustaja näkee ja huomio niitä.
Nämä tavallista kirkkaammat värisävyt yhdessä mustavalkoraitaisten paitojen kanssa, auttavat bioelektronisen laitteen kalibroinnissa.

Tämän blogitekstin kirjoittajat ovat aisti yhdistettyjä ihmisiä ja heiltä voi kysyä lisää tätä kautta, mutta koska kehitystyö ei enää ole salaista, suosittelen kertomaan useille lääkäreille halukkuudestanne saada teille tai ystävällenne aistikokemuksia avaava laite.

Aisti yhdistettynä
Aisti yhdistäminen
Aisti yhteys
Aisti yhteydellä
Aistiyhdistäminen
Aistiyhteydellä
Aistiyhdistämisellä
Aisti yhteyttä
Aistiyhteyttä
Aisti-yhteys
Aisti-yhteydellä

-Aisti Yhdistetyt ihmiset

Heiltä voi kysyä lisää henkilökohtaisen avustajan kautta.
Hänen yhteystiedot :

Antti  0449418889

Tilhenkatu 14
20610 turku

Aisti yhdistetty , aistein yhdistäminen .

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
5/22 | 

https://aobpla.oxfordjournals.org/content/7/plu075.full

Suomennan vapaasti katkelman em. artikkelista:

Oxfordin yliopiston kasvitieteen julkaisun mukaan kasvit omaavat suuren aistiherkkyyden pystyen hahmottamaan, arvioimaan, oppimaan, muistamaan, ratkaisemaan ongelmia, tekemään päätöksiä ja kommunikoimaan toistensa kanssa ympäristöstään aktiivisesti ottamansa informaation avulla. 

Useat kasvien monimutkaiset käyttäytymistavat osoittavat niillä olevan kognitiivisia valmiuksia, jollaiset yleensä liitetään ihmiseen tai johonkin kehittyneeseen eläimeen.

On kuitenkin teoreettisia esteitä, jotka ovat tehneet mahdottomaksi kasveilla esiintyvien käyttäytymispiirteiden ja tiedollisten ominaisuuksien kokeellisen testaamisen.

Kasveilla on myös kyky tehdä laskelmia ja tulosten perusteella sopeuttaa ravinnonkulutuksensa olosuhteiden mukaan.

.......

Missä ovat kasvien aivot, joilla se voi suorittaa ylläsanottuja operaatioita? Kasveista on löydetty useita aivosoluissakin esiintyviä solun toimintaan liittyviä molekyylejä, mutta niiden jakaumat kasvissa eivät anna vihjeitä "kasvin aivojen"  rakenteesta. Eräät merkit viittaisivat tosin "ajattelun" keskittyvän kasvien juuriin. Tuntuisi luontevalta, että kasvi tunnistaisi esimerkiksi sisaruksensa juuri juuriensa avulla.

Yksi vaihtoehto on, että aivoja tai muuta ajatteluelintä ei löydy. Tällöin voidaan muistaa, että vaikka eläimen aivojen sijainti ja rakenne tunnetaan jo varsin hyvin, ajattelun ja muiden kognitiivisten toimintojen synnyttäminen aivotoiminnoista on vielä paljolti hämärän peitossa. Useiden tietoisuudenkin tasolla ilmenevien asioiden ja vastaavien aivotoimintojen korrelaatio kyllä tunnetaan, mutta sitten voidaankin kysyä voiko korrelaatio, käsite, saada aikaan tapahtumia. Tiede ei vielä ole päässyt tietoisten ajattelutulosten ilmenemisen ja vastaavien hermosähkötapahtumien korrelaatiota syvemmälle. Tämän huomioon ottaen voidaan tehdä uusi yritys ja aloittaa täysin erilaisesta skenaariosta, joka samalla yhdistää aivollisen eläimen ja aivottoman kasvin ajatteluprosessien olemuksen.

Biofotonien merkitys solulle ja solujoukoille ei ole vielä selvinnyt, niin tärkeä kuin se monien biofyysikkojen mielestä onkin.

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/1559

Biofotoninäkökulmaa voidaan kehittää esimerkiksi kytkemällä biofotonien toiminta yhteen informaation kanssa. Solussa biofotonien voidaan olettaa järjestyvän informaation sanelemin tavoin erilaisiksi konfiguraatioiksi, joiden yksi funktio on elävän solun ja solukollektiivien järjestyksen ylläpito. Toinen funktio on normaaliajattelussa mielellisinä ja yleensä subjektiivisina pidettyjen tietoisuusavaruuden objektiivisten tilojen aktivointi. Näin selittyy siis neutraalin monismin ydin, tietoisuuden subjektittomuus

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38848

"Tietoisuusavaruus" on siis oletetulle informaatioperäiselle maailmanfaasille antamani nimi.  Kaikki mahdolliset tietoisuuden tilat ovat tässä avaruudessa. Kutakin aivojen toiminnollista tilaa ja sen edustamaa biofotonikonfiguraatiota vastaa oma tietoinen tilansa, joka siis aktivoituu aivojen tilan mukaisesti. Pieninkin muutos aivojen toiminnollisessa tilassa aktivoi myös uudenlaisen tietoisen tilan, joita onkin valtaisa määrä. Myös kasvisolut omaavat joukon biofotonikonfiguraatioita vastaavine objektiivisine tietoisuuksineen, jotka konfiguraatiot ovat poimineet tietoisuusavaruudesta. Näin ollen aivojen puuttuminen kasvilta ei tee sitä tietoisuudettomaksi, vaan tietoisten tilojen synty on periaatteessa sama, biofotonikonfiguraatioihin ja informaatioon perustuva, ainoastaan määrällisesti eroava prosessi niin aivollisilla kuin aivottomillakin olioilla

P.S.V.
6/22 | 

http://www.neuroliitto.fi/sites/default/files/Avain%205%202015%20Tutkimu...

Johtavat tiedelehdet ovat julistaneet aivojen lymfakierron löytymisen vuoden tiedetapahtumaksi. Aivoihin johtavia lymfasuonia ei aiemmin löydetty niiden piiloutuessa tiiviisti verisuonien kylkeen. Kunnossa olevalla lymfajärjestelmällä on ilmeisesti tärkeitä tehtäviä aivoissa. Lymfakieron häiriytyminen saattaa esimerkiksi edistää Alzheimerin tautia ja muitakin dementioita.

Voiko lymfakiertoa aktivoida omin toimenpitein? Tämä voisi olla mahdollista, jos lymfasuonia olisi myös niiden verisuonten yhteydessä, jotka kulkevat pääkallon ulkopuolelta pääkallon sisään, aivoihin, ja jos näiden toimintaa voisi jotenkin kiihdyttää. On merkkejä, että näin voi tapahtuakin. 

http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L2.html

Science-lehdessä 80-luvulla raportoidun kokeen mukaan hymyilevää ilmettä ylläpitäneen näyttelijäryhmän veren vastustuskyky bakteereita vastaan oli suurempi kuin hapanta ilmettä ylläpitäneen ryhmän. Lisäksi on havaittavissa, että huulien hymyyn vetäminen ja siinä pitäminen vaatii monien pääkallon lihasten toiminnan. Erityisesti jännittyvät korvanliikuttajalihakset. Myös haukotellessa jännittyy moni pääkallon lihas. Oletetaan nyt, että mainittu lihasten jännittyminen toimii lymfapumppuna aktivoiden kallon ulkoisista alueista aivoihin tapahtuvaa lymfanesteen virtailua. Opettelemalla pitämään hymyilevä ilme ja jännittämään pääkallon lihaksia, erityisesti korvanliikuttajalihaksia, jokainen voi aika ajoin aktivoida aivojensa lymfakiertoa ja näin lisätä aivojensa hyvinvointia, tietenkin, jos oletus kallon läpi virtaavasta lymfasta ja lihasten muodostamasta lymfapumpusta pätee.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
7/22 | 

Aivan tavaton ei ole tilanne. että eri mieltä oltaessa kiihdytään ja jopa aletaan riidellä. Kanssani eri mieltä oleva on ilman muuta väärässä! Jos hän vielä toimii näkemyksieni vastaisella tavalla, on kyseessä typeryys tai röyhkeys.

Usko omien tietoisuudentilojen oikeellisuuteen ja toisin ajattelevien harhaisuuteen ilmenee yleistyneenä mm. politiikassa ja viime kädessä kansojen välisissä suhteissa.

Jos mielipiteenmuodostajat tuntisivat Neuron-lehdessä 2013 julkaistun tuloksen, jota voisi nimittää "erimielisyysperiaatteeksi", moni uhkaava ristiriita voisi sulaa hymyksi, kun oivallettaisiin erimielisyyden väistämättömyys ja ettei sen syynä välttämättä ole tyhmyys tai paha tarkoitus.

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(13)00004-4?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627313000044%3Fshowall%3Dtrue

Highlights

Functional connectivity is most variable in association cortex

Connectivity variability is rooted in evolutionary cortical expansion

Variability is associated with cortical folding and long-range connection

Brain regions of high connectivity variability predict behavioral differences

Summary

The fact that people think or behave differently from one another is rooted in individual differences in brain anatomy and connectivity. Here, we used repeated-measurement resting-state functional MRI to explore intersubject variability in connectivity. Individual differences in functional connectivity were heterogeneous across the cortex, with significantly higher variability in heteromodal association cortex and lower variability in unimodal cortices. Intersubject variability in connectivity was significantly correlated with the degree of evolutionary cortical expansion, suggesting a potential evolutionary root of functional variability. The connectivity variability was also related to variability in sulcal depth but not cortical thickness, positively correlated with the degree of long-range connectivity but negatively correlated with local connectivity. A meta-analysis further revealed that regions predicting individual differences in cognitive domains are predominantly located in regions of high connectivity variability. Our findings have potential implications for understanding brain evolution and development, guiding intervention, and interpreting statistical maps in neuroimaging.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
10/22 | 

Ei montakaan vuotta sitten alkoi julkaisuissa esiintyä huomioita, että kaikkien aivosolujen genomit eivät olisikaan keskenään samanlaisia. Nyt hiiren neuronien genomia on päästy tutkimaan systemaattisesti ja todettu, että yhdenkään neuronin DNA ei ole läheskään identtinen. Ihmiseen sovellettuna tämä merkitsee, että ihmisellä on aivoissaan sata miljardia erilaista aivosolua. Eri ihmisillä, vieläpä identtisillä kaksosilla, on aivoissaan täysin erilainen genomikonstellaatio.

https://www.scripps.edu/news/press/2016/20160303baldwin.html

Koska aivosolut eivät yleensä jakaudu, niiden genomien erilaistuminen, mutaatioiden määrän kasvaminen, tapahtuu voimakkaimmin niissä hermosoluissa, joita käytetään enemmän kuin muita. Kuuma kysymys, mikä vaikutus nyt paljastuneella "aivomosaiikilla" on aivojen normaaliin toimintaan ja mielenterveyteen. Tutkijat ajattelevat, että esimerkiksi autismi, skitsofrenia ja Alzheimerin tauti samoin kuin jotkut kasvaimet voivat puhjeta "väärien" neuronien voimakkaasti mutatoituessa. Sitä vastoin aivojen normaalien toimintojen riippuvuutta solujen erilaisuudesta ei liene toistaiseksi suuremmin julkisesti kommunikoitu.

Spekulaatioille on siis sijaa. Ensimmäisenä tulee mieleen, että solujen genomien erilaisuuden ymmärtäminen voisi johtaa kokonaan uuteen paradigmaan aivojen toimintaperiaatteen ymmärtämisessä. Jos oletettaisiin jokaisen noin tuhat keskenään erilaista mutaatiota  genomillaan  omaavan neuronin emittoivan erityislaatuisen biofotonispektrin, ja jos aivoista löytyisi neuronien summaspektrin "valkeasta valosta" aina joitakin taajuuksia erittelevä hilajärjestelmä, oltaisiin ehkä askel lähempänä kaivattua mind-brain -koodin ratkeamista.

Genomien erilaisuuden voisi myös spekuloida olevan syy Giacomo Rizzolattin työtovereineen tutkimien "spesifien neuronien" tulituksen riippuvuuteen katsellusta kuviosta, esimerkiksi viisisakaraisesta tähdestä. Peilisolut olisivat puolestaan yhden tai  muutaman geneettisesti spesifin neuronin yhteistoiminnan tuottamia ilmiöitä. Ei liene kuitenkaan mitään tietoa siitä, miten genomi ylipäänsä vaikuttaa neuronin toiminnan kognitiiviseen puoleen.

On myös luontevaa ajatella, että solujen geneettisellä erilaisuudella olisi jokin funktio verraten heikosti ymmärretyssä aivojen sähkökenttien ja magneettikenttien synnyttämisessä. Myös Walter J. Freemanin tutkimien itseorganisaatiohahmojen muodostuminen aivoihin voisi tukeutua tähän

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16385637

Oppiminen saattaisi tapahtua osin tiettyjen neuronien tai neuronijoukkojen. genomien mutaatiomäärän olennaisesti kasvaessa.

Joka tapauksessa, ei tuntuisi olevan aivan helppoa mukautua ajatukseen, että neuronien havaitulla geneettisellä eroavuudella ei olisi mitään funktionaalista syytä.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
11/22 | 

Muutamia yrityksiä aivojen ja ympäristön koodikielen selvittämiseksi on tehty. Yksi merkittävimmistä on Moserin ex-avioparin Nobelilla 2014 palkittu keksintö:

http://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/decoding-space-and-time-in-the-brain/

A second class of cells first identified by the husband and wife team of Edvard and May-Britt Moser and their students in 2005 may provide the answer. Termed grid cells, these neurons exhibit firing patterns that closely resemble a hexagonal grid. Unlike place cells, the regularity observed in the firing patterns of grid cells does not appear to be derived from environmental features, or any type of sensory information. Rather, they appear to code a spatial structure that is generated internally within the brain and use it to scaffold the external environment, much in the same manner that Kant had anticipated.

Nobelistit 2014 Edvard ja May-Britt Moser oppilaineen raportoivat 2005 Naturessa löytämistään ruudustoneuroneista (grid-cells), joiden tulitus nauhoittui kuusikulmion muotoisina tuloksina. Kuusikulmaisuuden idea tuntui olevan soluille sisäsyntyinen, eikä johtunut esim. ympäristön ärsykkeistä. Nobelistit arvelevat, että selkeä kuusikulmio on aivojen ja ympäristön suhdetta rakentavista koodeista vain yksi.

Nyt nobelistit pohtivat, miten voisivat löytää kuusikulmiokoodin lisäksi muut neuroneissa ilmeisesti piilevät koodimuodot.

Kuusikulmiomuoto ei voi olla tuomatta mieleen Benardin konvektiota, jonka konvektiosolukon muoto ilmentää kulloistenkin reunaehtojen vallitessa toteutuvaa pienimmän vaikutuksen periaatteen mukaista muotoa. Kuusikulmio on konvektiosolukon muoto yksinkertaisimmillaan.

https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=benard+convection+pictures ( "benard convection pictures")

Erilaisissa reunaehtotilanteissa Benardin konvektiokuviot voivat olla erittäin monimutkaisia, jopa kaoottisia. Tällaisia on tietenkin vaikea havaita aina karkeista tulituskuvioista. 

Benardin konvektiota on jo teoreettisesti sovellettu aivojen ydintoimintojen selittämiseen Tsutomu Nakadan kehittämässä aivojen vorteksimallissa (Vortex Model of the Brain - The Missing Link in Brain Science):

http://coe.bri.niigata-u.ac.jp/files/vtheory/IHBS_ch1_1.pdf

Tässä mallissa konvektiosolukon sijainti ei kuitenkaan ole lähinnä neuronien ja astrosyyttien sisässä, vaan eräänlaisessa hienoaineisessa, aivot täyttävässä substanssissa, "ristikko-kaasu-solukossa", jonka Benardin konvektiosolujen lisäksi moninaiset muut itseorganisaatiokuviot vaihtelevat reunaehtojen muuttuessa säädellen muun muassa psykologisia tilojamme.

Itse veikkaisin, että etsinnät kannattaisi keskittää neuronien ja gliasolujen genomeihin, joissa veikkaukseni mukaan kaikkien tilojen sisäiset reunaehdot ja koodikuviot piilevät varastoituneina sopivien ulkoisten ja tietysti myös fyysisten reunaehtojen valitessa ja aktivoidessa aina asianmukaiset.

Aivosoluissa asuvat kuusikulmiot (ja veikkaukseni mukaan monet muut Benardin konvektion ilmentymät), joiden erityisyys perustuu jo siihen, että ne edustavat kyseisten reunaehtojen alaisina toteutuvia fysiikan tärkeimmän periaatteen, pienimmän vaikutuksen periaatteen, ilmentymiä, ovat yksi aivojen käyttämä sisäinen koodikieli, eräänlainen kieli siis.

Tämän kielen sanat, Benardin konvektion muodot, kätkeytyvät siis veikkaukseni mukaan genomin rakenteisiin.

Tästä ei olekaan pitkä matka ajatukseen, että normaalin puhekielen universaalit koodit myös kätkeytyvät DNA:n ehtymättömiin varastotiloihin. Esimerkiksi jonkun yksilön puheen hienovarainen erityisluonne voisi perustua yksilöllisten aivosolujen runsaaseen erilaisuuteen.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
12/22 | 

Aivosolumosaiikin merkitystä pohtiessa juolahti mieleen, että yksilöllinen subtiili olemus (ääni, ilmeet,..) voi saada omalaatuisen, ainutlaatuisen sävynsä osittain juuri tästä mosaiikista.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
13/22 | 

Elämäni ensimmäiset migreenifosfeenit ilmestyivät ollessani noin 30-vuotias. Paikalla sattui olemaan eräs, joka tiesi välittömästi otetun asperiinin keskeyttävän kohtauksen tulon. Otin kaksi asperiinia ja rentouduin, jolloin fosfeenit alkoivat pienentyä häviten kohta kokonaan. Sen jälkeen pidin aina asperiinia mukanani. Huomasin myös, että fosfeenit ja niihin usein liittyvä näköpuutos ja käsien tunnottomuus liittyivät säännöllisesti häiriöön suoliston tilassa.

Duodecimin mukaan migreeni on periytyvä häiriö aivorungon hermotumakkeissa, mutta itse voisin lyödä vaikka vetoa, että monen migreeni on lähtöisin häiriöstä suolistossa. 90% aivojen välittäjäaineista esiintyy myös suolistossa ja osa varmaan myös valmistuu siellä. Mikrobiotan funktioista ymmärretään toistaiseksi hyvin vähän. Tilapäinen häiriö mikrobiotassa voi ilmetä esimerkiksi ummetuskohtauksena. Sen tuloksena jonkin välittäjäaineen tuotto saattaa olla hetkellisesti estynyt ilmeten häiriönä aivoissa, esimerkiksi migreeninä. Samaan viittaavat myös lukuisien kirjoittajien kokemukset.

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00047

https://www.google.fi/#q=migreeni+suolisto

Omia migreenifosfeeneja tutki 70-luvulla esimerkiksi Creutzfeldt. Fosfeenien uskotaan perustuvan  näköaivokuorelta peräisin olevaan häiriöön

https://www.google.fi/search?q=migraine+phosphenes+pictures&biw=1067&bih...

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
14/22 | 

http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-2000001060274.html

Neurobiologian professori Heikki Tanila pohtii, perustuuko australialaisten tutkijoiden mullistava, Alzheimerin taudin parantava terapeuttinen, aivoihin kohdistettu ultraääni sittenkään plakin poistoon, koska joillakin on aivoissaan paljon plakkia, mutta ei muistihäiriöitä. Ultraääni saattaisi esimerkiksi avata aivojen tukkeutuneen lymfakierron, jonka löytämiseen suomalaisetkin ovat osallistuneet

http://www.wri.fi/unraveling-the-link-between-brain-and-lymphatic-system/

Aivojen lymfaattista järjestelmää on ollut vaikea havaita sen kietoutuessa kiinteästi verisuonien yhteyteen. Niinpä voisi olettaa, että lymfanestettä virtaa aivoihin myös kallon ulkopuolelta sisään menevien verisuonten yhteydessä. Tällöin aivoihin johtavaa lymfakiertoa voisi ehkä aktivoida kehittämällä kasvoilleen yhä uudestaan kaikkien pään lihaksien kuten korvanliikuttajalihasten, otsan ja kallon lihaksien hyvää tekevän jännitystilan vaatima, kauan kestävä "maksimaalinen hymytila".  Hymyilyn ja lymfakierron positiivisesta yhteydestä tiedetäänkin jo paljon

http://www.laughteronlineuniversity.com/laughter-immune-system/

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
16/22 | 

Vaikka aivosoluja voi täysikasvuisellekin tulla lisää, tämä ei juurikaan tapahdu solunjakautumisen kautta. Siksi voisi ajatella, että aivosolujen genomit voivat strukturoitua rauhassa tuottaen itselleen kestäviä, mutta paljon herkempiä ja monimutkaisempia rakenteita kuin "tavallisten" solujen genomit.  Aivosolun genomia voisi kuvitella aivojen tai niiden osan mikroskooppiseksi kuvaksi.

Tällaisten rakenteiden löytäminen aivosolujen genomeista vaatisi joitakin vielä tuntemattomia tutkimusmenetelmiä. Aivojen genomien kompleksisuudesta voi kuitenkin olla selviä merkkejä, joita ei kuitenkaan ole totuttu tulkitsemaan genomiperäisiksi. Mitä nämä merkit saattaisivat olla? Tietenkin ensi sijaisesti tietoisuus kaikkine osapiirteineen: havaitseminen, ymmärtäminen, tunteet jne. Tietoisuuden ilmiöiden arvellaan yleisimmin perustuvan jollain tuntemattomalla tavalla  aivosolujen mitattavissa oleviin fysikaalisiin tapahtumiin kuten sähköimpulssien etenemiseen.  Edellä sanotun vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan hermoimpulssit ja monet muut aivojen toimintaan osallistuvat tekijät muodostavat genomien viestintäverkosto, jonka tilat informoivat genomeita vaikutuksista (ulkoisista ja sisäisistä), joihin genomien on reagoitava, sekä tietysti genomien keskinäisistä viesteistä toisilleen.

Aivosolujen genomien konstellaation ja sitä yhdistävän verkoston kunkin hetkinen tila on aivojen perustila. Genomit sisältävät kunkin perustilan täydellisen tuntemuksen. Avoimeksi on tässä vaiheessa jätettävä kysymys, onko perustilojen joukko jatkumo vai diskreetti. Itse veikkaisin aivotilojen makroskooppisten ilmentymien mukaan diskreettiä.

Kuolemanrajakokemukset ovat selittämätön, tosin myös kiistelty ilmiö. Koska ainakin näihin kokemuksiin luetun tunnelikokemuksen jälkeen usein ilmenee persoonallisuuden jonkinlaista kestävää positiivista pehmentymistä, ei voi olla ajattelematta, että kyseessä on genomeja koskenut muutos. (Tunnen itsekin tällaisen tapauksen).

http://jimmyakin.com/2004/12/aj_ayers_predea.html

http://iands.org/aftereffects-of-near-death-states.html

 Monet aivoja kuolemanrajakokemuksen (NDE) mielessä tutkineet eivät kuitenkaan ilmeisesti ole ajatelleet ilmiön genomikeskeisyyttä. Esimerkiksi Penrosen ja Hameroffin teorian mukaan kyse on aivojen kvanttilaskennasta kvanttivärähtelevien mikrotubulusten avulla. Mikrotubulusten kvanttinen värähtely onkin jo pari vuotta sitten  todennettu, mutta hahmottelemassani skenaariossa se kuuluu pikemminkin genomikonstellaatiota yhdistävään verkostoon.

https://www.netikka.net/mpeltonen/rajakokemus.htm

Miten sitten genomikonstellaation toiminnan välittämä NDE-tietoisuus voi toteutua, jos kaikki mitattavissa oleva aivotoiminta on lakannut? Mieleen tulee lähinnä kaksi mahdollisuutta. Niistä toisen mukaan genomien yhteysverkostossa on jonkinlainen toistaiseksi havaitsematon hienoaineinen NDE:ssä voimaan jäävä osaverkosto, jonka turvin genomikonstellaatio muodostaa tilojaan. Toinen mahdollisuus on genomeissa "varalla" olevan kaikille yhteisen "selviytymisohjelman" käynnistyminen.

Koska on mahdotonta olettaa tietoisuuden olevan edes monimutkaisimmankaan aineellisen systeemin ominaisuus tai sen tuottama tulos, täyty tietoisuuden tuomiseksi kuvaan mukaan turvautua esimerkiksi kaiken informaation sisältävään tietoisuusavaruuteen, jonka tietoisuutena ilmenevän (tai ilmenemättömän) osan kukin genomikompleksin tila aktivoi.

Kiistämättä voidaan myös ajatella, että fysikaalisen materian osoittauduttua nyttemmin pikemminkin "hengeksi", jonka fysikaalisuus on vain jonkinlaista karkeistusta, tietoisuuden voisi ajatella asustavan siellä - genomikonstellaation todellisessa olemuksessa.. 

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
17/22 | 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160414095549.htm

Morsella työtovereineen on kehittänyt näkemystään tietoisuuden ohuesta roolista tapahtumissa ja todennut, että esimerkiksi monimutkaiset ajatukset tai oivallukset eivät synny tietoisuuden toiminnasta. Tietoisuus on enemmänkin informaatiota aivoihin johtava kaapeli kuin informaatiota tuottava tekijä

Morsella said the study provides more support for the passive frame theory that he proposed along with his colleagues last year, a potentially groundbreaking idea that suggests consciousness is more of a conduit for information in the brain rather than an active creator of information. The theory has generated a significant amount of attention in academic circles and in the popular media, and Morsella said his team has written a follow-up paper to the study that will be published in an upcoming issue of the journal Behavioral and Brain Sciences.

Monessa mielessä tähän voi kokemuksellisestikin yhtyä. Ongelman asettamisen ja ratkaisun ilmenemisen välillä ei useinkaan ole mitään havaittavaa tietoista toimintaa - joskus toki on, mutta silloinkin on ehkä kyse ongelman täsmentämisestä tai lujittamisesta tai jonkin uuden, tarpeelliseksi koetun tiedon aivoihin syöttämisestä. Vaikka ongelma voi ratketa ilman havaittavaa tietoisuuden toimintaa, täytyy aivoihin jossain vaiheessa olla syötetty riittävä määrä informaatiota.

Yksi tapaus on jäänyt mieleeni erityisen edustavana. Jossain opintojeni vaiheessa professori antoi paperilapulle kirjoitettuna matematiikan tehtävän. Tehtävä sattui olemaan sellainen, että minulla ei ollut hämärintäkään aavistusta miten olisin ryhtynyt toimimaan. Vähän ahdistuneena panin paperin syrjään ja unohdin koko asian. Meni kolmisen päivää ja täydellinen ratkaisu ikään kuin putosi jostakin päähäni. Tarvittavat matemaattiset tiedot olivat olleet aivoissani hajallaan, mutta nyt ihmeen tavoin yhdistyneet.  Morsellan skenaarion valossa ilmiön voisi ehkä tulkita informaation omalakisena tiedostamattomana toimintana ja "tietoisuuskaapeloitumisena"  "esiin" rakenteen hahmotuttua.

Ottamatta tässä vaiheessa kantaa sen paremmin tietoisuuteen kuin informaatioonkaan tulee mieleen tilan (mikä se sitten onkin) hahmonotto benardin konvektion moodien valiutumisen tapaisella pienimmän vaikutuksen periaatteen mukaisella strukturoitumisella

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0304/pekonen.pdf

Reunaehdot ovat tällöin avainasemassa. Benardin konvektion reunaehtoja ovat mm. astian muoto, koko ja liikuttelu, lämpövirran lukuisat säädöt sekä nesteen ominaisuudet. Kaikki tämä vaikuttaa niin, että tuloksena systeemi ottaa maksimaalisella nopeudella energiaa kuumasta kylmään johtavan struktuurin (googlaa: benard convection pictures).

Jos vaikkapa energiaa pidetään tosiolevana "stuffina", kaikki muu fysiikka on sen erityisiä (ehkä  energeettisten fotonien erilaisten kompleksien ottamia) moodeja. Näistä moodeista meillä on tietoa niiden jäsentyessä mitattaviksi suureiksi. Myös informaatiota voidaan jo jossain määrin mitata. Jos oletetaan myös sillä olevan stuffiominaisuus, tietoisuuden voidaan olettaa olevan sen erityinen moodi. Morsellan skenaariossa informaatio ja sitä kanavoiva tietoisuus olisivat siis erottamaton ykseys. Sekä informaation että tietoisuuden olemukset ovat joka tapauksessa vielä hämärän peitossa.

P.S.V.3779
18/22 | 

Kieli on varmaan monessa suhteessa kesto-ongelma. Siksi voi olla hyväksi pohtia sen perimmäistä tarkoitusta. Tai oikeastaan kielen päätarkoitusta koskevaa oletusta, jonka mukaan kieli on kosketusaistiin rinnastuva aistitoiminto.

Kosketusaisti on koskettajan aistielimeen kosketuskohteesta ja kosketustavasta muodostuneen aktivaation aistimista. Aistiakseen koskettajan on esiherkistettävä kosketusaistinsa, että aktivaatio voisi muodostua.

Itse asiassa aktivaatio ja sen aistimuksellinen kokeminen ovat niin etäällä toisistaan, että niitä voisi luonnehtia erillisiksi. Toiseksi kannattaa myös muistaa, että erilaisten aktivaatioiden määrä on todella suuri.

Kosketusaistitoiminnon tavoin  kieli, kielellinen ilmaisu, merkitsee erillisen aistikohteen esiherkistämistä, minkä tuloksena aktivaatio kohteessa ilmenee ja kulkeutuu aistimuksellisen kokemisen tyyssijaan, aivoihin. Nyt aktivaatio ei koostukaan kosketusaistin tavoin  värähtelyistä jne., vaan kosketuksen kohteena olevan keskustelijan omaamien ihmissuhteen merkkien joukosta.

Kielen ensisijainen, alkuperäisin funktio on siis ihmissuhteen aistiminen.

Kielelle ihmissuhdeaistina on muodostunut paljon muitakin funktioita samaan tapaan kuin esimerkiksi taide näköaistille tai sinfoniat kuuloaistille. Viime kädessä ihmissuhdeaisti hyödyntää näitäkin. Voidaan olettaa, että ihmissuhdeaistin tarpeet ovat alusta lähtien olleet näidenkin olemassaolon motivaatio.

Samaan tapaan kuin kosketustapa ratkaisee paljolti koetun aistimuksen laadun, myös ihmissuhdeaistimme aistielin, keskustelu, määrää paljolti ihmissuhteemme laadun..   

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
19/22 | 

http://www.med.helsinki.fi/uutiset/2015/20150330_jarvela.htm

Musiikin vaikutukset harrastajin on tiedetty pitkään. Uusi tutkimus osoittaa, että musiikilla on kyky muuttaa aktiivisten harrastajien geenien ilmenemistä vähän samaan tapaan kuin mindfulness-mietiskely tai awe-ilmiön kokeminen. Musiikin vaikutus on ilmeisesti vielä suurempi, koska se voi suuresti edistää oppimiskykyä yleisesti ja ilmeisesti, musiikin laadusta riippuen, vaikuttaa positiivisesti myös terveyteen. Eräs geeni, johon musiikki erityisesti vaikuttaa, voi aktivoituna estää esim. Alzheimerin tautia.

Vaikka musiikin vaikutusten tutkimus on viime aikoina edistynyt valtavasti, ei pohjan uskota vielä häämöttävänkään. Kuten tietoisuutta sivuavista kysymyksistä yleensäkin, myös musiikin vaikutusten perimmäisistä syistä ei vielä ole mitään käsitystä. On lähellä joissakin piireissä jo kauan sitten tehty oletus, että musiikki tai yleisesti värähtely on elävien organismien yleinen ominaisuus. Suuret ajattelijat kuten esimerkiksi Pythagoras tai Nikolai Tesla yleistivät värähtelyidean koko maailmankaikkeutta koskevaksi.

Vaikka kaiken tiedetään värähtelevän, syvintä, ilmeisesti hyvin suuren taajuuden (esim. zHz tai yHz) omaavaa perusvärähtelyä ei vielä ole tavoitettu. Ei kuitenkaan ole edes mahdollista, etteikö sellainen "olisi olemassa". Vaikka esimerkiksi Fröhlichin aaltoja ei tiedetä juurikaan löydetyn,  Fröhlichin arvio niiden taajuudesta gigahertsin luokkaa voi olla aivan liian alhainen. Valoa tunnelin päässä on ehkä Penrosen ja Hameroffin ennakoiman mikrotubulusten kvanttifysikaalisen värähtelyn löytyminen.

http://phys.org/news/2014-01-discovery-quantum-vibrations-microtubules-c...

Lupaavaa on myös Gimzewskin ja muiden suorittama elävän solun lähettämien äänten tutkimus. Esimerkiksi terveen ja sairaan solun äänten sävelkorkeudet eroavat hieman.

https://www.google.fi/#q=cells+emit+audible+sounds

Kuten Chladnin levyt osoittavat, värähtelyllä on voima siirtää hiukkaset haluttuihin paikkoihin ja järjestyksiin. Ei ole lainkaan ilmeistä, että esimerkiksi solun käsittämättömän tiheässä tapahtuva ja hyvin nopea elämänprosessi täsmällisine hiukkassiirtymineen voisi perustua olennaisesti tunnettuihin kemian lakeihin. Onko solu sitten täynnä hieman eri taajuuksilla soivia Cladnin levyjä ohjaamassa katkeamatonta hiukkasvirtaa oikeisiin osoitteisiinsa? Hans Jennyn suorittama Chladnin periaatteen tiivistäminen kymatiikaksi kutsutuiksi suunnattoman monimutkaisiksi värähtelyjärjestelmiksi on intensiteetiltään vielä liian suuri ja taajuudeltaan liian vähäinen solun toiminnan organisaattoriksi, mutta mikään ei estä olettamasta tässä tehtävässä toimivaa vielä löytämistään odottavaa sopivan intensiteetin omaavaa mikrokymatiikkaa

https://www.google.fi/#q=chladni+plates

https://www.google.fi/#q=cymatics

Todettakoon vielä, että "normaali-kymatiikkaan" perustuvaa delfiinien sanakirjaa ollaan parhaillaan laatimassa. Oletettavasti kymatiikka toimii huomaamattomalla tavalla muidenkin eliöiden viestinnässä.

Vaikka emme vielä ymmärräkään musiikin (kuten emme paljon minkään muunkaan) syvävaikutusten perusteita, sitä kannattaa täysimittaisesti käyttää hyväksi melkeinpä kaikessa ihmiselle tai eläimelle (tai mikseipä kasvillekin) tärkeässä. Ja muistaa, että musiikki-ilmiö on täynnä mysteerioita, joista lopettajaisiksi kerron pari.

Eräänä päivänä en ollut mitenkään virittäytynyt musiikkiin, mutta kun luettuani eräästä lehdestä pienen runon ja mentyäni päiväunille tuo lukemani runo alkoi soida mielessäni, t.s. sen sävel syntyi välittömästi, yrittämättä. Panin sävelmän muistiin ja otin päiväunet, minkä jälkeen totesin, että sävelmän sisältämä tunnelma vastasi tarkasti erään kaukaisen säveltäjä-sukulaiseni tyypillisiä laulunsävellyksiä. Olen kymmeniä vuosia pohtinut, voisiko jokin ominaisuus, kuten vaikka sävellystyyli, olla leimautunut johonkin suvulle kuuluvaan geeniin tai geeniyhdistelmään, niin, että tuon geenin tai yhdistelmän sattumoisin aktivoituessa syntyy jotain samanlaista. Koskaan muulloin itselleni ei ole tapahtunut tuollaista. No, kyllähän monilla kuuluisilla säveltäjillä on oma, melko hyvin tunnistettava ominaistyylinsä.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
20/22 | 

Fruktoosi taitaa olla aivoille huomattava myrkky, vaikka joskus 70-luvulla sitä suositeltiin lähes yksinomaiseksi makeutusaineeksi. Runsaasti  fruktoosia saaneiden koe-eläinten älykkyys laski puoleen ja ainakin 900 aivoissa olevaa geeniä vaurioitui aiheuttaen sairastumisalttiuden riskin.

Kun vaurioituneille koe-eläimille annettiin nyt kalaöljyn omega-3 komponenttia DHA, niiden älyllinen suorituskyky palautui entiselleen, mutta sairastumisalttius moniin sairauksiin, mm. Parkinsonin tautiin,  ei hävinnyt. Osoittautui, että oli kaksi tunnettua geeniä, jotka fruktoosi vaurioitti ensin, minkä jälkeen sadat geenit vaurioituivat romahdusmaisesti.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160422091900.htm

Astrosyyteillä voi olla tässäkin ravitsemusperäisessä tapauksessa merkittävä osuus. Näkemys astrosyyttien suuresta merkityksestä aivojen toiminnalle ei vieläkään ole levinnyt koko tiedeyhteisöön, vaikka jotkut aivotutkijat jo 80-luvun alussa pitivät sitä itsestään selvänä. Uusi tieto kertoo, että astrosyytit reagoivat koordinoidusti neuronien kanssa. Näin ilmennyt aivojen toiminnan ulottuvuus voi osoittautua todella monimutkaiseksi ja tärkeäksi mm. tietoisuuden suhteen

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160428094455.htm

 To the team's surprise, astrocytes, traditionally thought to be passive support cells, also respond to stimuli (albeit differently than the neurons). Though the astrocytes cannot send electrical signals like neurons can, they generated their own chemical signals in a coordinated way during intense stimuli.

Nimmerjahn is excited about this result because his group has a longstanding interest in understanding astrocytes and their roles in nervous system function and disease. These cells are increasingly appreciated as important players in how the nervous system develops and operates

and could serve as promising new drug targets, he says.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
21/22 | 

Yksisoluisella ei ole yhtään aivosolua, mutta sillä on yksi kaikkiin aivosoluihin sisältyvä elin, genomi. Jos oletetaan, että genomin toiminnoista tunnetaan nyt noin kymmenen prosenttia, spekulaatiolle jää vielä sijaa. Jos esimerkiksi kvanttifysiikan maailma osoittautuu ulottuvan genomiin asti, genomin mahdollisuudet moniin erityyppisiin vuorovaikutuksiin erilaisine informaatiomuotoineen lisääntyvät huikeasti

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160427081533.htm

https://www.technologyreview.com/s/419590/quantum-entanglement-holds-dna...

Tajunnan olopaikkaa aivoissa ei ole lainkaan selvitetty; tunnetaan vain tajunnan tilojen eriasteisia hermotoiminnallisia ym. korrelaatioita. Voidaankin tehdä spekulatiivinen oletus, että tajunnan olopaikkaa on etsittävä genomista tai genomikollektiivista. Kaikki muut aivojen toiminnot voidaan olettaa genomikollektiivia omilla tavoillaan palveleviksi. Ohjeet ne saavat genomikollektiivilta

https://www.google.fi/search?q=functions+of+the+brain+pictures&biw=1067&...

NDE:ssä aivoaallot heikkenevät lukuun ottamatta matalaa gamma-aaltoa, joka loppuvaiheessa voimistuu poikkeuksellisen voimakkaaksi ja samalla synkronoi aivot epätavallisen tehokkaasti. Oletettavasti koherenttina toimiva genomikollektiivi valitsee nyt kaikkiin genomeihin sisältyvän "eloonjäämisohjelman", NDE:n

http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/08/12/in-dying-brains-signs...

Koska tietoisuutta ei voi selittää edes genomin materiaalisena toimintana, täytyy ottaa informaatio mukaan kuvaan. Yksi mahdollinen spekulaatio olisi Leidenfrostin pisaran kanssa analogisesti värähtelymoodeja ottavan informaatiokondensaatin olettaminen. Kondensaatin moodit olisivat koettuja tajunnan tiloja. Kondensaatin muodon ei myöskään tarvitsisi olla ulkonaisesti L-pisaran kaltainen.

L-pisara siis ottaa moodeja noin 300-asteisen hellanlevyn koverassa syvennyksessä, kun taas oletettu informaatiokondensaatti ottaa moodinsa heijastaen genomikollektiivin tiloja

http://www.physics.emory.edu/faculty/jburton/papers/1.4930913.pdf

https://www.google.fi/search?q=leidenfrost+modes+pictures&biw=1067&bih=4...

Aprillipila vuodelta 2012: New Yorkin kansainvälisillä automessuilla esiteltiin merikelpoinen Mini Yachtsman -auto. (kuva: Wikimedia Commons)
Aprillipila vuodelta 2012: New Yorkin kansainvälisillä automessuilla esiteltiin merikelpoinen Mini Yachtsman -auto. (kuva: Wikimedia Commons)

Aprillipiloilla on yli 500 vuoden perinteet. Leikkisä ihminen haastaa itseään ja muita älyämään, oivaltamaan, mielikuvittelemaan. Huumorintajuakin koetellaan. Sepitettyjen ja tositarinoiden äärellä ihminen ei aina tiedä, mitä mieltä asioista pitäisi olla. Aprillipilat ovat hyvää materiaalia lähdekriittisyyden opettelulle.

Huhtikuun 1. päivänä minulle tarjoillaan usein kuravettä. Luulisi, että tähän ikään mennessä olisi juoma jo vaihtunut. Lähipiirin mielikuvitus on edelleen usein vienyt voiton. Vuosi sitten sain töissä kesken projektikokouksen tekstiviestin tyttäreltä. “Soita heti, kriisi!” Kokoustauolla huomasin uuden viestin: “Mikset soita! Onko kesyrotille katumuspilleriä?” Voi ei, ajattelin. Tyttärellä hoidossa olleet poikarotat olivat sittenkin onnistuneet riiustelemaan toisessa huoneessa olleitten tyttörottien kanssa. Taivastelin töissä kesyrottien nokkeluutta ja mietimme yhdessä katumuspilleriasiaa. Kenellekään meistä ei tullut mieleen, että kyse olisi aprillipilasta. Mietin jälkikäteen, että jos joukossamme olisi ollut muitakin kuin lääketieteen parissa toimivia, jekku olisi ehkä paljastunut nopeammin. Lääkärille ajatus kesyrottien katumuspilleristä ei ollut tarpeeksi omituinen. Aprillauksen onnistumiseen vaikutti myös nappi ajoitus. Pilavalppauteni oli herpaantunut, koska aviomiehen aamuinen pila ei sillä kertaa naruttanut. Hoksottimeni eivät sen jälkeen enää olleet “epäile vähän erikoisia juttuja” moodiin viritettynä. Kesyrottien katumuspilleristä riitti hauskaa muisteltavaa työyhteisössä pitkään.

 

Aprillipäivää vietetään maailmanlaajuisesti. Aprillaus, pilailu, naruttaminen, jekuttaminen, höplästä vetäminen, on mielestäni osoitus ihmisen leikkisyydestä ja sosiaalisuudesta. Jo yli 500 vuotta ihmiset ovat koetelleet toistensa älyä ja huumorintajua kertomalla tekaistuja juttuja, jotka voisivat olla tottakin. Media hehkuttaa huhtikuun 1. päivän tuloa nykyään hyvissä ajoin. Niinpä hyvän aprillipilan ideointi ja toteutus on itsessään älyllinen haaste, kun ihmiset (minua lukuunottamatta) ovat jo lähtökohtaisesti usein varpaillaan.

 

Tieteestä ja teknologiasta löytyy hyviä aineksia aprillikeittoon, johon on ripoteltu mausteiksi kokoelma erilaisia faktoja ja fiktiota. Sopasta ei välttämättä heti selviä, onko kyse huuhaasta, joka nautitaan kuravellin ja sillin kera. Tietyiltä osin tiedeuutinen voisi olla totta, mutta tarinan sisältä löytyy juonen käänteitä ja sanontoja, jotka lopulta paljastavat sen fiktioksi.

 

Aprillipäivänä voi testata muistiaan, yleistietouttaan ja valpauttaan: Huomaanko epäloogisuudet ja humoristisesti yhteenkudotut asiat, joilla ei ole oikeastaan mitään yhteyttä toisiinsa?

 

Aprillipiloja bongaili netin uutisvirrasta viime viikolla iso verkosto ihmisiä, joka jakoi niitä omille mm. omille some yhteisöilleen. Osasta juttuja en heti osannut päätellä, olivatko ne totta vai tarua. Netissä käytiinkin varsin vilkasta keskustelua siitä, onko tietty uutinen pila vaiko ei. Osassa taas ilmoitettiin heti, että aprillista on kyse. Silloinkin voi miettiä, onko ilmoitus pilasta lopulta jutun juuri. Internetin aikakaudella Aprillipäivä on siis oiva oppitunti siitä, miten tärkeätä on tarkistaa netin uutisvirrassa esitettyjä totuuksia useista eri tietolähteistä.

 

Tänä vuonna minua viehättivät erityisesti seuraavat uutisankat: Suomen poliisi uutisoi kokeilusta, jossa 250 polokkia eli poliisilokkia ryhtyy valvontatehtäviin. Vaativissa tilanteissa polokit käyttävät uutisen mukaan hajuaseenaan tarvittaessa vaikka hapansilakoita. Vielä tarua. Mutta voisiko ehkä olla totta tulevaisuudessa? Kirjekyyhkyt ovat kulkeneet viesti jalassa yli 3000 vuotta. 1970-luvulla kirjekyyhkyjä koulutettiin Englannissa kuljettamaan laboratorionäytteitä kahden sairaalan välillä. Lintujen muuttoa ja käyttäytymistä tutkitaan jo rutiinisti EEG kypärän ja GPS-navigointilaitteen avulla.

 

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen Cernin tutkijat taas ilmoittivat Aprillipäivänä kiihdyttimensä vahvistaneen voiman olemassa olon ja valo- kuvanneensa sen. “En usko ennen kuin näen omin silmin”, on moni meistä varmaan joskus todennut. Cernin jutussa näytetään, minkälaista “todistusaineistoa” kuvankäsittelyllä saadaan aikaiseksi. Kuva voi valehdella enemmän kuin tuhat sanaa. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuus ja reaalimaailma voivat sekoittua yllättävillä tavoilla keskenään.

 

Playstation hehkutti Aprillipäivän videossaan vievänsä pelikokemuksen uusiin syvyyksiin uima-altaaseen. Elämyksen voi kokea myös kylpyammeessa. Tarvitaan vain erikoisvalmisteiset uimalasit sekä uudenlaiset, liikettä ohjaavat vedenkestävät hikinauhat käsiin ja jalkoihin. Onko tämä lähivuosina enää aprillipila-tavaraa? Laatikko, josta kuuluu ihmisen ääni ja näköradio ovat aikoinaan olleet pila-ainesta. Samoin sellainen kummajainen kuin kädessä tai taskussa kulkeva monitoimikapula.

 

Vuonna 2012 New Yorkin automessuilla esiteltiin merikelpoinen Mini Yachtsman -auto. Odottelen innolla neljän hevosen vetovoimalla kulkevaa autoa heille, jotka haluavat eläimellisen vaihtoehdon robottiautolle.

Kommentit (15)

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
1/15 | 

Miten huumori ilmenee aivojen toiminnassa? Varmaan aivoista löytyvät omat vakioisesti erilaisten huumorityyppien yhteydessä aktivoituvat järjestelmät. Mutta miten huumori on niissä elämyksellisenä kokemuksena? Tätä ei liene selitetty lainkaan. Näin on tultu tietoisuuden ongelmaan ja fysikalismiin sen selitysyrityksenä. (Sori, etten pystynyt hillitsemään itseäni..)

Uskottaessa kaiken olevan vain fysiikkaa on ensimmäisenä tarjoutuva tietoisuuden selitys fysikalismi. Elämykset ymmärretään fysikalismissa aivojen fysikaalisiksi tiloiksi, esim. sähkömagneettisiksi tapahtumiksi. Tämän näkemyksen vastaanotto jakaa ihmiskunnan kahteen osaan. Suuri osa esim. aivotutkijoista uskoo, että elämykset ovat aivojen sähkömagneettisten kenttien tms. aspektien fysikaalisia konfiguraatioita. Toinen osa pysähtyy Leibnizin kuilulle eikä uskalla tai voi tehdä vastaavaa uskonhyppyä, jolla ei heidän mielestään ole kuin korrelaatioperusteet, jotka eivät täysin riitä.

Fysikaaliseksi käsitetyssä universumissa voi tehdä fysikalismin ohella useita muitakin elämyksellisen tietoisuuden selitysyrityksiä - varsinkin, jos ei pitäydy kaikkein ahtaampaan tai pelkkään enemmistön hyväksymään fysiikkakäsitykseen. "Oikeaoppiseen" fysiikkaan jäykästi pitäytyvät eivät tietenkään voi tällaisia tehdä. Mutta ennen fysikalismiin kääntymistä olisi hyvä muistaa, että oikeaoppisinkaan fysiikkatieteen osa ei lainkaan tunne sellaista käsitettä kuin elämyksellinen tietoisuus fysikaalisena suureena tai ilmiönä.

Kuvitellaan nyt kuitenkin, että elämys olisi aivojen fysikaaliseen systeemiin kuuluva ilmiö. Fysikaalisena sillä täytyy olla jokin muoto, eri muotoinen struktuuri eri elämyksillä. Oma ongelmansa on nyt se, missä tuota struktuuria vastaava koettu elämys sijaitsee, koska sehän ei voi fysikaalisessa universumissa olla muualla kuin tarkastellussa fysikaalisessa järjestelmässä oleva fysikaalinen "komponentti", vähäinen tai laaja.

Ratkaisevin virhe olisi nyt väittää, että elämys on havaitsijan tulkinta ko. konfiguraatiosta. Fysikalismissa ja muissakin kehittyneissä tietoisuuskäsityksissä elämyksen olemassaolo sisältää samalla elämyksen kokemisen. Vallitsee siis kokemus ilman kokijaa, subjektiton tietoisuus.

Huumoripitoinen struktuuri ei aina muotoudu toiselle, vaikka toinen haluaisi ; huumori täytyy ymmärtää. Tämä ilmenee mm. ylläolevasta "Vauva"-lehden keskustelusta ja myös Tiede-lehden 2006 kirjoituksesta. Aivoissa täytyy siis olla huumorin ymmärtämisen struktuuri aivan avainstruktuurina. Yksi voi ymmärtää tai olla ymmärtämättä toisen huumoria (esimerkiksi eräällä kylällä asui kaksi tunnettua huumorimiestä, jotka eivät kuitenkaan ymmärtäneet toistensa huumoria).

Aprillipila huumorin erityislaatuisena muotona on yksi niistä huumorin muodoista, joita ei voi esimerkiksi vitsien tavoin "ulkoistaa". Aprillipilaan kuuluu usein lievä nolostuminen, mihin aprillaus pyrkiikin; ihmissuhteen ohimenevään koettelemukseen. "Sinulla on kengännauhat jäänyt auki", ja kun uhri katsoo hämääntyneenä kenkiinsä, nolostumisen tunne lievennetään ja velhotaan pois litanialla "aprillii, syö sillii, juo kuumaa kuravettä päälle." - Ehkä tässä olisi vihje huumorin yleisemminkin merkitykseen ihmissuhteiden verkostossa.

MooM
Liittynyt29.6.2012
Viestejä16755
2/15 | 
aggris aggris

Miten huumori ilmenee aivojen toiminnassa? Varmaan aivoista löytyvät omat vakioisesti erilaisten huumorityyppien yhteydessä aktivoituvat järjestelmät. Mutta miten huumori on niissä elämyksellisenä kokemuksena? Tätä ei liene selitetty lainkaan. Näin on tultu tietoisuuden ongelmaan ja fysikalismiin sen selitysyrityksenä. (Sori, etten pystynyt hillitsemään itseäni..)

Hakurimpsulla

https://scholar.google.fi/scholar?q=humor+amusement+imaging+&btnG=&hl=fi&as_sdt=0%2C5

löytyy kuvantamistuloksia huumoriin liittyvistä aivoprosesseista. Humori ei ole mikään yksiselitteinen tunne tai prosessi, vaan koostuu eri komponenteista. Yllättävyys, oivallus on monesti mukana ja näihin tietysti liittyy vastaavaa prosessointia. Mielihyväalueet aktivoivoituu, jos huumori koetaan hauskana. jne. Huumorin tyypi vaikuttaa: http://cercor.oxfordjournals.org/content/17/2/314.short 

Yksilöiden välillä on tietenkin eroja siinä, mikä huvittaa ja mikä ei. Sukupuolierojakin näkyy olevan

"...we investigated 29 healthy subjects (14 female, 15 male) during the processing of humorous cartoons. In women, the ventral system implicated ín detection and appraisal of emotion was activated, including amygdala, insula, and Anterior Cingulate Cortex (ACC). Men showed activation in both the ventral and dorsal processing systems. The results indicate that women process humor though limbic reactivity, involving appraisal of its emotional features, while men apply more evaluative, executive resources to humo processing"

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393211000728 

Elämyksellisyys on vielä piirun verran epämääräisempi ja subjektiivisempi asia. Jo se määrittely on hankalaa. Kai siihen liittyy jotain arkikokemuksen ylittävää, yllättävää(?) ja yleensä positiivista, vaikka kyllä negatiivinenkin juttu voi olla "elämys", kuten vaikka heikkoihin jäihin humpsahtaminen.

Tietoisuuslänkytykseen en lähde, siitä on omat ketjunsa ja niitä joskus seuranneena osaan arvata, miten pian kiinnostava aihe muuttuu verbaaliseksi kilpamasturboinniksi. (pahoittelen banaalia sanavalintaa, mutta siltä se vaikuttaa)

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...
Logiikka on vaikeaa empiristeille ja naisille. https://www.tiede.fi/comment/3147702#comment-3147702

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
3/15 | 

MooM: Tietoisuuslänkytykseen en lähde, siitä on omat ketjunsa ja niitä joskus seuranneena osaan arvata, miten pian kiinnostava aihe muuttuu verbaaliseksi kilpamasturboinniksi. (pahoittelen banaalia sanavalintaa, mutta siltä se vaikuttaa)

aggris aggris: Kuvitellaan nyt kuitenkin, että elämys olisi aivojen fysikaaliseen systeemiin kuuluva ilmiö. Fysikaalisena sillä täytyy olla jokin muoto, eri muotoinen struktuuri eri elämyksillä. Oma ongelmansa on nyt se, missä tuota struktuuria vastaava koettu elämys sijaitsee, koska sehän ei voi fysikaalisessa universumissa olla muualla kuin tarkastellussa fysikaalisessa järjestelmässä oleva fysikaalinen "komponentti", vähäinen tai laaja. Ratkaisevin virhe olisi nyt väittää, että elämys on havaitsijan tulkinta ko. konfiguraatiosta. Fysikalismissa ja muissakin kehittyneissä tietoisuuskäsityksissä elämyksen olemassaolo sisältää samalla elämyksen kokemisen. Vallitsee siis kokemus ilman kokijaa, subjektiton tietoisuus.

 

En minäkään tässä ryhdy kilpaitsesaastutukseen. Sellaiseen mielestäni joudutaan juuri sen tähden, että ei hyväksytä fysiikan olevan fysikaalista ja selittyvän fysiikalla. Esim tuo agrris aggiksen käsitys elämyksestä. Kukaan ei koskaan ole väittänyt sen olevan yksi konfiguraatio aivoissa. Koska elämyksiä (vaikkapa punaisen näkeminen tai se huumori) on miljoonia/miljardeja eri vivahteita, niin on selvää, että vaikuttavia konfiguraatioita ja niiden yhteispeliä on saman verran. Ja tosiaan; kokeminen/tietoisuus = kvanttifysikaalinen konfiguraatioiden prosessi. Erillistä, fysiikan ulkopuolista ”kokijaa” fysikaalisen prosessin ”tulkitsijaksi” ei tarvita.

lokki
Liittynyt3.1.2010
Viestejä6110
4/15 | 

Nauru on aina naurua kuolemalle; vähintäänkin edellisen mielikuvaketjun, tarinan, kuolemalle ja uuden syntymälle. Uudelle näkökulmalle, jota ei voi olla, ellei vanha kuole.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
5/15 | 
Lentotaidoton

MooM: Tietoisuuslänkytykseen en lähde, siitä on omat ketjunsa ja niitä joskus seuranneena osaan arvata, miten pian kiinnostava aihe muuttuu verbaaliseksi kilpamasturboinniksi. (pahoittelen banaalia sanavalintaa, mutta siltä se vaikuttaa)

aggris aggris: Kuvitellaan nyt kuitenkin, että elämys olisi aivojen fysikaaliseen systeemiin kuuluva ilmiö. Fysikaalisena sillä täytyy olla jokin muoto, eri muotoinen struktuuri eri elämyksillä. Oma ongelmansa on nyt se, missä tuota struktuuria vastaava koettu elämys sijaitsee, koska sehän ei voi fysikaalisessa universumissa olla muualla kuin tarkastellussa fysikaalisessa järjestelmässä oleva fysikaalinen "komponentti", vähäinen tai laaja. Ratkaisevin virhe olisi nyt väittää, että elämys on havaitsijan tulkinta ko. konfiguraatiosta. Fysikalismissa ja muissakin kehittyneissä tietoisuuskäsityksissä elämyksen olemassaolo sisältää samalla elämyksen kokemisen. Vallitsee siis kokemus ilman kokijaa, subjektiton tietoisuus.

 

En minäkään tässä ryhdy kilpaitsesaastutukseen. Sellaiseen mielestäni joudutaan juuri sen tähden, että ei hyväksytä fysiikan olevan fysikaalista ja selittyvän fysiikalla. Esim tuo agrris aggiksen käsitys elämyksestä. Kukaan ei koskaan ole väittänyt sen olevan yksi konfiguraatio aivoissa. Koska elämyksiä (vaikkapa punaisen näkeminen tai se huumori) on miljoonia/miljardeja eri vivahteita, niin on selvää, että vaikuttavia konfiguraatioita ja niiden yhteispeliä on saman verran. Ja tosiaan; kokeminen/tietoisuus = kvanttifysikaalinen konfiguraatioiden prosessi. Erillistä, fysiikan ulkopuolista ”kokijaa” fysikaalisen prosessin ”tulkitsijaksi” ei tarvita.

Edistystä on se, että subjektittoman tietoisuuden idea näyttää viimeinkin menneen perille. Naurettavaa sen sijaan on täysin ilman perustelun yritystäkään väittää tietoisuutta fysiikaksi (olipa se sitten sitä tai ei).

Jos haluat löytää lähes päteviä perusteluja, voisit etsiä niitä Japetuksen yrityksistä todistaa minulle, että Leibnizin kuilua ei ole olemassa.

Hyvin herkkäuskoinen kuulija voi ehkä uskoa mielikuvitusselitystäsi, kun sanot tavalliseen tapaasi, että kvanttikenttien jotkut tapahtumat ovat elämyksellisiä (olen kirjoittanut niin yleisluontoisesti kuin osaan, ettet taas tapasi mukaan pakenisi epäoleellisiin käytettyjen termien arvosteluihin kuten käyttämäni termin "konfiguraatio" vääristelyyn. Et kai luule minun luulleen, että kaikille punaisen vivahteille riittäisi yksi konfiguraatio? Vai eikö elämykset sinulle enää olekaan kvanttikenttien funktioita/konfiguraatioita/tiloja/ylipäänsä mitä vain, eikö vieläkään sananvalinta osunut?)

Vastauksen voisi kirjoittaa vaikka fysiikkapalstalle aloittamalla uuden "Tietoisuuden ongelmat" -ketjun, niin tämä palsta rauhoittuisi oman otsikkonsa alle, kuten varmaan monet MooMin tavoin toivovat.

Jään odottamaan tieteellistä perusteluasi sille uskomukselle, että elämyksen kokeminen on fysiikkaa, fysiikan ilmiö. Uskomuksen vaikka kuinka tehokas toisteleminen ei nyt kelpaa perusteluksi. Pätevä tieteellinen perustelu saisi minutkin harkitsemaan asiaa, uskonvakuuttelut ja mielikuvitusselitykset (kuten kvanttikenttien tapahtumien väittäminen elämyksiksi) eivät sitä tee.

No, toivotaan, että onnistut perusteluissasi. Minä tulen miettimään niitä enkä heti potkaise väheksyvästi pellolle, niin kuin itselleni on taholtasi aina tapahtunut, kun olen jotain omintakeista yrittänyt esittää.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
6/15 | 

Pentti S. Varis (entinen P.S.V. ja psv): Nauru pidentää ikää, sanotaan, ja naurussa on muun muassa se etu, että suu on silloin nauravassa asennossa, eikä happaman ilmeen tavoin estä lymfakiertoa päähän.

Mutta veikkaan, että huumorilla on toinen, vielä oleellisempi merkitys ihmiselle. Ja ei yksin huumorilla, vaan kaikella etenkin vuorovaikutuksessa tapahtuvalla kommunikaatiolla. Mikä se voisi olla?

Kaikkeen aistimiseen kuuluu välttämättömänä pääosana tunnustelutoiminto. Esimerkiksi kosketusaisti alkaa varsinaisesti toimia vasta, kun "tuntokeräset" aivoperäisesti aktivoidaan ja sormea liikutellaan monilla eri tavoilla pitkin tunnusteltavaa pintaa (sanoi psykologian professori, jonka nimeä en muista, virkaanastujaisesitelmässään) . Kosketusaistin näin aktivoiduttua voidaan kokea jopa salaperäinen hyperacuity-ilmiö, ylitarkka aistimus.

https://www.google.fi/#q=hyperacuity

Klikkaamalla "Petri Ala-Laurila" voidaan tutustua silmän vastaaviin aktivoitumisprosessin tekijöihin, joista seuraava lyhyt esitelmäkin kertoo

 https://www.youtube.com/watch?v=ZniIYFSIcT8

Muiden aistien tavoin myös korva suorittaa samanlaisia tunnustelutoimintoja, minkä huomaa esim. herkistäessään korvansa kuuntelemaan hiljaisuutta. Osa hiljaisuuden huminasta voi olla merkki hyperacuitystä.

Suunnattoman komplekseiksi osoittautuneiden aistitoimintojen joukkoon lisäisin nyt yhden: ihmissuhdeaistin. Keskusteluvuorovaikutus on ihmissuhdeaistin pääkohtainen aktivoitumistapa. Lähettämällä erilaisia sanallisia viestejä vastapuolelle tunnustelija vastaukset kokiessaan saa tietoa kyseisen ihmissuhteen ominaisuuksista ja laadusta.

Ihmissuhteen tunnustelutoiminnon monenlaisiin aktiivisiin osiin kuuluvat erilaiset keskustelut puheenaiheineen. Huumori ja aprillaus ovat yksi näistä.

Huumorin eri lajien "esittely" keskustelussa on omiaan paljastamaan tunnusteltavasta ihmissuhteesta puolia, joiden tietäminen voi jossain tapauksessa olla tosi tärkeä.

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
7/15 | 

aggris aggris: Jään odottamaan tieteellistä perusteluasi sille uskomukselle, että elämyksen kokeminen on fysiikkaa, fysiikan ilmiö. 

Perustelu on aihetodisteellinen ja hyvin yksinkertainen. Perusnäkemys siinä on, että kosmoksessamme ei ole eikä löydy fysiikan ulkopuolista toimijaa. Tämä on tietysti a priori oletus ja voit sitä yrittää kumota mielesi mukaan. Joko tieteellisesti tai ei-tieteellisesti.

 

Ennemminkin tulisi sinun (tieteellisesti) perustella tällaisen toimijan olemassaolo (esim jumalien olemassaolo, joidenka (ainakin yhden) olemassaoloon muistan sinun uskovan).

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
8/15 | 
Lentotaidoton

aggris aggris: Jään odottamaan tieteellistä perusteluasi sille uskomukselle, että elämyksen kokeminen on fysiikkaa, fysiikan ilmiö. 

Perustelu on aihetodisteellinen ja hyvin yksinkertainen. Perusnäkemys siinä on, että kosmoksessamme ei ole eikä löydy fysiikan ulkopuolista toimijaa. Tämä on tietysti a priori oletus ja voit sitä yrittää kumota mielesi mukaan. Joko tieteellisesti tai ei-tieteellisesti.

Ennemminkin tulisi sinun (tieteellisesti) perustella tällaisen toimijan olemassaolo (esim jumalien olemassaolo, joidenka (ainakin yhden) olemassaoloon muistan sinun uskovan).

Ihan hyvä jos joku tyytyy aihetodistukseen, joka itsekin on oletus, oikeastaan ehkä uskomus. Saattaa olla, että Leibnizin kuilu ei vain ole kaikkien (kuten minun) ylitettävissä, kun taas toiset eivät sitä edes havaitse. Paljon mahdollista, että näkemyserot perustuvatkin usein korostamaani erimielisyysperiaatteeseen. Pelkään kuitenkin, että sisäinen tietämisen pakko estää tunnustamasta edes itselleen, että ei tiedä..

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130206131048.htm

Miten jälkimmäinen kappale kuuluu asiaan, en pysty kovalla yrittämiselläkään ymmärtämään. Vai onko tapanani ollut "selittää" asioita GDI:llä? Vastaa rehellisesti.

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
9/15 | 

aggri aggris: Miten jälkimmäinen kappale kuuluu asiaan, en pysty kovalla yrittämiselläkään ymmärtämään. Vai onko tapanani ollut "selittää" asioita GDI:llä? Vastaa rehellisesti.

 

Olet yrittänyt ”selittää” määrättyjä asioita (rehellisyyden nimissä et kaikkea) ohi fysiikan (kun et kerta tunnusta kaiken olevan fysiikkaa). GDI on oma johtopäätökseni silloin, kun jää vain yksi muu vaihtoehto, eli fysiikan ulkopuolinen toimija.Kun julkisesti olet ilmoittanut uskovasi jumalaan, niin on loogista olettaa, että tämä fysiikan ulkopuolinen toimija olisi nimenomaan GDI. Vai olenko väärässä? Onko muitakin vaihtoehtoja, eli muitakin fysiikan ulkopuolisia toimijoita?

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
10/15 | 
Lentotaidoton

aggri aggris: Miten jälkimmäinen kappale kuuluu asiaan, en pysty kovalla yrittämiselläkään ymmärtämään. Vai onko tapanani ollut "selittää" asioita GDI:llä? Vastaa rehellisesti.

 

Olet yrittänyt ”selittää” määrättyjä asioita (rehellisyyden nimissä et kaikkea) ohi fysiikan (kun et kerta tunnusta kaiken olevan fysiikkaa). GDI on oma johtopäätökseni silloin, kun jää vain yksi muu vaihtoehto, eli fysiikan ulkopuolinen toimija.Kun julkisesti olet ilmoittanut uskovasi jumalaan, niin on loogista olettaa, että tämä fysiikan ulkopuolinen toimija olisi nimenomaan GDI. Vai olenko väärässä? Onko muitakin vaihtoehtoja, eli muitakin fysiikan ulkopuolisia toimijoita?

Olet väärässä, mutta ei se mitään. Kuten ennenkin olen korostanut, toisille (kuten minulle) Leibnizin kuilu tuntuu mahdottomalta ylittää, ja toiset eivät edes tuota kuilua tunne. Kokemuksellinen ero saattaa perustua suorastaan erimielisyysperiaatteeseen

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(13)00004-4?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627313000044%3Fshowall%3Dtrue

Erimielisyysperiaate ehkä yhdessä kasvatuskokemusten ja muiden kokemusten kanssa saa toisen uskomaan tietävänsä jonkin asian, kun toinen mieltää näkemyksensä olennaisesti spekulaationa.

Olisin tosi tyytyväinen, jos joku fysikalisti selittäisi uskottavan tuntuisesti miten elämyksellinen tietoisuus aivoissa tai vastaavassa ilmenee, eikä vain julistaisi uskoaan tietoisuuden sijaintiin aivoissa, mutta ei. Kun itse olen esitellyt joitakin naturalistisia (esimerkiksi vakuumiperäisiä tai informaatiokondensaattiperäisiä) näkemyksiä tietoisuudesta, en ole saanut vastaani vähäisintäkään positiivista vastakaikua tai myötäpohdiskelua.

Silti en pidä täysin mahdottomana, että Leibnizin kuilu voisi umpeutua minullekin, mutta pelkkänä uskomuksena tämä on mahdoton. Sillä, joka ei jostain syystä Leibnizin kuilua kokemuksellisesti tunne eikä koe mitään vaikeutta sanoa elämyksellisyyttä aineeksi, ei vastaavaa ongelmaa ole.

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
11/15 | 

”Leibniz-kuilua” googlettaessani kovin tulee mieleen tuntemukset GDI:stä:

http://www.areiopagi.fi/2014/12/argumentti-tietoisuudesta-ja-intentionaalisuudesta-jumalaan-osa-2/

Esim: aggris aggris:

Tuli vain mieleen, että eikö naturalistisen tieteennäkemyksen mahdollinen ateistisuus perustunekin ateistin sisäiseen tilaan, josta käsin hänen naturalisminsa sitten "värittyy" ateistiseksi, vaikka se voisi olla antiateistinenkin? Jotkut teistiset tieteilijät saattavat ajatellakin tämän suuntaisesti.
Antiateistisen naturalismin puitteissa huoli Jumalan toimintatavoista korvautuisi naturalismiin pitäytyvällä tieteellisellä toimeliaisuudella, jota se itse asiassa käytännössä onkin, ja Jumalan ilmoituksen ja uskon alkuperäinen merkitys saisi ehkä enemmän sijaa mielessämme.
Älykkään suunnittelun sijaan voitaisiin mielestäni kaavailla luonnon lakien älykästä järjestelmää, joka tosin olisi Luojan tekemä tai Luojaan kuuluva ominaisuus, mutta ilmenisi meille puhtaan naturalistisesti - kuitenkin siis ilman ateistista väritystä.
Ateistien ja ehkä monien muidenkin yleinen harhaluulo, että Jumala-käsite olisi syntynyt tai ollut tarpeellinen tiettyjen ilmiöiden (kuten ukkosen jyrinän) selittämiseksi ja saisi nyt väistyä kaiken tullessa tieteellisesti paremmin selitetyksi, menettäisi naturalistisen tieteen olemuksellisen hyväksymisen jälkeen voimansa ja uskon olennainen merkitys, joka olisi saattanut peittyä Jumala-käsitettä koskevien harhakuvien alle, saisi mahdollisuuden kirkastua.. 
Tulipa kirjoitetuksi ilman yhtään harkintaa, mutta tuntui, että pakko se oli tehdä.”

Taikka täällä:

https://disqus.com/by/pentti_s_varis/

yllä aggris aggris: Olisin tosi tyytyväinen, jos joku fysikalisti selittäisi uskottavan tuntuisesti miten elämyksellinen tietoisuus aivoissa tai vastaavassa ilmenee, eikä vain julistaisi uskoaan tietoisuuden sijaintiin aivoissa, mutta ei.

Sitten kirjoitat tällaista käsitepotaskaa ja tahallisen hyökkävää vähättelypropagandaa. Sinulle on miljoona kertaa yritetty selittää, että reduktion miten-kysymys on vielä miljoonien tiede/tutkimus  -koukeroiden takana (ja voi olla että kvanttiluonteensa mukaisesti sitä ei koskaan tyhjentävän fyysisesti pystytä selittämään). Sinä vaadit tänään Nobel-tasoista miten-selitystä Tiede-lehden keskustelupalstalta.

 

Uskovaisten yleisin hyökkäys tiedettä vastaan on nimittely (tiede)uskovaiseksi.Niin tässäkin ylläolevassa aggris aggriksen lainauksessa. Valitettavasti. Käyttäytyminen on vastenmielistä. Uskovaa saa nimitellä uskovaiseksi (en ole kohdannut uskovaa joka pitäisi tällaista nimittelyä vastenmielisenä). Kun argumenttipaukut loppuvat, alkavat jotkut nimitellä tiedemiehiä tiede-uskovaisiksi. Ei niin mieltäylentävää. Jos jotain asiaa ei tänään pystytä täydentävästi fyysisesti selittämään ei tarkoita sitä, että fyysistä selitystä ei olisi.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
12/15 | 
Lentotaidoton

”Leibniz-kuilua” googlettaessani kovin tulee mieleen tuntemukset GDI:stä:

http://www.areiopagi.fi/2014/12/argumentti-tietoisuudesta-ja-intentionaalisuudesta-jumalaan-osa-2/

Esim: aggris aggris:

Tuli vain mieleen, että eikö naturalistisen tieteennäkemyksen mahdollinen ateistisuus perustunekin ateistin sisäiseen tilaan, josta käsin hänen naturalisminsa sitten "värittyy" ateistiseksi, vaikka se voisi olla antiateistinenkin? Jotkut teistiset tieteilijät saattavat ajatellakin tämän suuntaisesti.
Antiateistisen naturalismin puitteissa huoli Jumalan toimintatavoista korvautuisi naturalismiin pitäytyvällä tieteellisellä toimeliaisuudella, jota se itse asiassa käytännössä onkin, ja Jumalan ilmoituksen ja uskon alkuperäinen merkitys saisi ehkä enemmän sijaa mielessämme.
Älykkään suunnittelun sijaan voitaisiin mielestäni kaavailla luonnon lakien älykästä järjestelmää, joka tosin olisi Luojan tekemä tai Luojaan kuuluva ominaisuus, mutta ilmenisi meille puhtaan naturalistisesti - kuitenkin siis ilman ateistista väritystä.
Ateistien ja ehkä monien muidenkin yleinen harhaluulo, että Jumala-käsite olisi syntynyt tai ollut tarpeellinen tiettyjen ilmiöiden (kuten ukkosen jyrinän) selittämiseksi ja saisi nyt väistyä kaiken tullessa tieteellisesti paremmin selitetyksi, menettäisi naturalistisen tieteen olemuksellisen hyväksymisen jälkeen voimansa ja uskon olennainen merkitys, joka olisi saattanut peittyä Jumala-käsitettä koskevien harhakuvien alle, saisi mahdollisuuden kirkastua.. 
Tulipa kirjoitetuksi ilman yhtään harkintaa, mutta tuntui, että pakko se oli tehdä.”

Taikka täällä:

https://disqus.com/by/pentti_s_varis/

yllä aggris aggris: Olisin tosi tyytyväinen, jos joku fysikalisti selittäisi uskottavan tuntuisesti miten elämyksellinen tietoisuus aivoissa tai vastaavassa ilmenee, eikä vain julistaisi uskoaan tietoisuuden sijaintiin aivoissa, mutta ei.

Sitten kirjoitat tällaista käsitepotaskaa ja tahallisen hyökkävää vähättelypropagandaa. Sinulle on miljoona kertaa yritetty selittää, että reduktion miten-kysymys on vielä miljoonien tiede/tutkimus  -koukeroiden takana (ja voi olla että kvanttiluonteensa mukaisesti sitä ei koskaan tyhjentävän fyysisesti pystytä selittämään). Sinä vaadit tänään Nobel-tasoista miten-selitystä Tiede-lehden keskustelupalstalta.

 

Uskovaisten yleisin hyökkäys tiedettä vastaan on nimittely (tiede)uskovaiseksi.Niin tässäkin ylläolevassa aggris aggriksen lainauksessa. Valitettavasti. Käyttäytyminen on vastenmielistä. Uskovaa saa nimitellä uskovaiseksi (en ole kohdannut uskovaa joka pitäisi tällaista nimittelyä vastenmielisenä). Kun argumenttipaukut loppuvat, alkavat jotkut nimitellä tiedemiehiä tiede-uskovaisiksi. Ei niin mieltäylentävää. Jos jotain asiaa ei tänään pystytä täydentävästi fyysisesti selittämään ei tarkoita sitä, että fyysistä selitystä ei olisi.

0. GDI merkitsee, että asia jätetään tieteellisesti selittämättä ja todetaan sen asemesta GDI. Näin olen ainakin sen käsittänyt. Nytpä voisit osoittaa minun kirjoituksistani, missä olen turvautunut GDI:hin. Mutta entä jos uskomus että käytän GDI-"argumenttia"  onkin vain omassa päässäsi? Minun päässäni sellaista ei ole koskaan ollut.

1. "Sitten kirjoitat tällaista käsitepotaskaa ja tahallisen hyökkävää vähättelypropagandaa" Olisi ehkä hyvä vähän yksilöidä, mikä esittämäni näkemys/ehdotelma on käsitepotaskaa ja mikä tahallista vähättelyä. Kumpaakaan kun en itse tiedä kirjoittaaneni. Mutta jos voit osoittaa tuollaisia kohtia, voisin ottaa tarvittaessa opikseni.

2. "Uskovaisten yleisin hyökkäys tiedettä vastaan on nimittely (tiede)uskovaiseksi.Niin tässäkin ylläolevassa aggris aggriksen lainauksessa" Sama koskee tätä "syytöstä". Kirjoittaessa olen tarkoittanut aivan muuta, enkä arvannut, että ne voi noinkin tulkita. Niin mitkä? En tiedä, mutta että toisetkin ymmärtäisivät, olisi varmaan hieman eksplikoitava niitä kohtia, jotka näin tulkitset..

Ehkä samalla miettisit hieman tarkemmin, mitä olen kirjoittanut. Tosin et varmaan viitsi/uskalla?

Muutama tunti sitten keskustelin juuri pitkään kollegan kanssa. Keskustelun kuluessa hän mainitsi muun muassa, että Wolfgang Paulin mielestä mind-brain -ongelma on kaikkein tärkein ratkaistava. Toiveeni on, että muutkin tosissaan yrittäisivät ratkaista ongelman. Mutta sinun mukaasi sitä ei luultavasti voi ratkaista elinaikanamme. Voit tietenkin olla oikeassa tässä uskomuksessasi. Mitä uutta tietoa materiasta sen ratkaiseminen sitten mielestäsi vaatisi?

Totuus on se, että yksikään tämänhetkinen teoriarakennelma ei ole varmuudella lopullinen, eikö niin? Monesta asiasta on olemassa "virallisen" lisäksi joukko erilaisia hahmotelmia. Esimerkiksi YST:stä on monta varteenotettavaa kehitelmää. Mainitsen tässä vain O.K.Davtyanin ja Hagen Kleinertin hahmotelmat. Tämän näkökulman voisi laajentaa kehoitukseksi olla pitäytymättä juuri tällä hetkellä vallitsevaan yleisimpään näkemykseen. Esimerkiksi eetterin teoriaa ei tavallasi tarvitsisi väheksyen jättää huomiotta, vaikka monet fyysikotkin niin tekevät. Eetterin (fysikaalisen vakuumin) teoria ei liene vielä loppuun asti rakennettu. Kysellessäni viime viikolla Syksy Räsäsen blogin yhteydessä vakuumista meidänkin usein väittelemistämme asioista, Syksy ei edes tiennyt tai osannut vastata tiettyihin kysymyksiin, joihin sinulla on aina ollut varma, minun näkemykseni väheksyvästi tyrmäävä tieto. Ja joita voisi mielestäni pitää lähtökohtina naturalistista tietoisuuden teoriaa hahmotellessa.

 According to the philosophical point of view of Einstein, Dirac, Bell, Polyakov, ’t Hooft, Laughlin, de Broglie, Maxwell, Newton and other theorists, there might be a medium with physical properties filling 'empty' space, an Aether, enabling the observed physical processes.

Aivoja voi myös pitää hyvin tiheänä verkostona, johon Barabasin mukaan voi kehittyä Bosen-Einsteinin kondensaatti. Elämyksellinen tietoisuus voisi liittyä tuollaiseen kondensaattiin. Aivojen tilan muuttuessa sekä kondensaatin sijainti että sen mahdolliset moodit muuttuisivat ollen toisaalta elämyksellisiä tietoisuuden tiloja.

3. "Kun argumenttipaukut loppuvat, alkavat jotkut nimitellä tiedemiehiä tiede-uskovaisiksi. Ei niin mieltäylentävää." Miten se, mitä "jotkut" alkavat tekemään, liittyy keskusteluumme? Siksikö, että mahdollinen lukija ajattelisi minunkin tekevän niin?

Muistan kyllä hyvin, kun kerroit yhtyväsi :-) Lauriin sävyllä, että minun toivottaisiin häipyvän näiltä palstoilta. Ja silloin ei ollut kysymys sen kummemmasta kuin hieman poikkeavasta kvanttifysiikan tulkinnasta tai sen pohtimisesta, voisiko kvanttifysiikkaa soveltaa. Sen jälkeen olen pidättynyt häiritsemästä mielenrauhaanne ja välttänyt kvanttifysiikan mainitsemista aina kun mahdollista. Voisit tehdä luettelon, mistä asioista kanssasi ei sovi olla eri mieltä. Jos voisin, välttäisin sitten niitä..

Eetteri ja kondensaatti, niistä en mielelläni luopuisi edes tuomitsijoiden edessä.

Lentotaidoton
Liittynyt26.3.2005
Viestejä6898
13/15 | 

Kun keskustelumme menee suuntaan: enhän minä noin – sinähän noin, niin siitä ei paljoa kostu. Voin hyvin kuvitella Syksy Räsäsen tuntemukset. Ei ole kyse siitä, etteikö hän tiennyt tai osaanut. Sinulla ei taida hoksottimet juuri tässä kohdin (asenteesi vuoksi) oikein toimia. Oletko pohtinut mahdollisuutta, että hän vain on kyllästynyt tällaisiin (monet tiedemiehet valittelevat näitä tieteen enemmän/vähemmän harhaisia sivupolkuja imuroivia innokkaita mullavälähti-tieteilijöitä)? Räsänen vain sanoi asian kohteliaammin: en ymmärrä kysymystä (tätä hän on harrastanut esim. Eusan kysymysten itsetehdyn fysiikan kohdalla).

 

aggris aggris: Kysellessäni viime viikolla Syksy Räsäsen blogin yhteydessä vakuumista meidänkin usein väittelemistämme asioista, Syksy ei edes tiennyt tai osannut vastata tiettyihin kysymyksiin, joihin sinulla on aina ollut varma, minun näkemykseni väheksyvästi tyrmäävä tieto. Ja joita voisi mielestäni pitää lähtökohtina naturalistista tietoisuuden teoriaa hahmotellessa.

käyttäjä-3779
Liittynyt12.5.2014
Viestejä1785
14/15 | 
aggris aggris

Pentti S. Varis (entinen P.S.V. ja psv): Nauru pidentää ikää, sanotaan, ja naurussa on muun muassa se etu, että suu on silloin nauravassa asennossa, eikä happaman ilmeen tavoin estä lymfakiertoa päähän.

Mutta veikkaan, että huumorilla on toinen, vielä oleellisempi merkitys ihmiselle. Ja ei yksin huumorilla, vaan kaikella etenkin vuorovaikutuksessa tapahtuvalla kommunikaatiolla. Mikä se voisi olla?

Kaikkeen aistimiseen kuuluu välttämättömänä pääosana tunnustelutoiminto. Esimerkiksi kosketusaisti alkaa varsinaisesti toimia vasta, kun "tuntokeräset" aivoperäisesti aktivoidaan ja sormea liikutellaan monilla eri tavoilla pitkin tunnusteltavaa pintaa (sanoi psykologian professori, jonka nimeä en muista, virkaanastujaisesitelmässään) . Kosketusaistin näin aktivoiduttua voidaan kokea jopa salaperäinen hyperacuity-ilmiö, ylitarkka aistimus.

https://www.google.fi/#q=hyperacuity

Klikkaamalla "Petri Ala-Laurila" voidaan tutustua silmän vastaaviin aktivoitumisprosessin tekijöihin, joista seuraava lyhyt esitelmäkin kertoo

 https://www.youtube.com/watch?v=ZniIYFSIcT8

Muiden aistien tavoin myös korva suorittaa samanlaisia tunnustelutoimintoja, minkä huomaa esim. herkistäessään korvansa kuuntelemaan hiljaisuutta. Osa hiljaisuuden huminasta voi olla merkki hyperacuitystä.

Suunnattoman komplekseiksi osoittautuneiden aistitoimintojen joukkoon lisäisin nyt yhden: ihmissuhdeaistin. Keskusteluvuorovaikutus on ihmissuhdeaistin pääkohtainen aktivoitumistapa. Lähettämällä erilaisia sanallisia viestejä vastapuolelle tunnustelija vastaukset kokiessaan saa tietoa kyseisen ihmissuhteen ominaisuuksista ja laadusta.

Ihmissuhteen tunnustelutoiminnon monenlaisiin aktiivisiin osiin kuuluvat erilaiset keskustelut puheenaiheineen. Huumori ja aprillaus ovat yksi näistä.

Huumorin eri lajien "esittely" keskustelussa on omiaan paljastamaan tunnusteltavasta ihmissuhteesta puolia, joiden tietäminen voi jossain tapauksessa olla tosi tärkeä.

Koko elämänprosessin tietoisuudessa ilmenevä alue on pohjimmiltaan aistimista. Aistimme ulkoisten asioiden lisäksi mm. oman päämme sisäisiä tiloja, joihin tietoiset tilatkin voidaan alustavasti lukea. Aistitoimintojen tutkimus on aistielinten toiminnan yllättävässä monimutkaisuudessa ja monesti myös niiden aivotasojen yhteenkietoutuneisuudessa ollut olennaisilta osin vasta  pintaraaputusta.

Moniaistielimenä toimivan ihmisen tärkeimmät aistitoimintojen lohkot liittyvät aivoihin. Toinen niistä on omien aivotilojen aistiminen. Tämän ilmiön syventävä tutkiminen voisi olla ajankohtaista. Toinen on taas toisten, erityisesti kanssakeskustelijoiden aivotilojen tunnusteleva aistiminen.

Aivoissa tosin tapahtuu paljon tiedostamattomia asioita, joita ei niiden tapahtumishetkellä aistita. Esimerkiksi matemaattisen ongelmanratkaisun jotkin vaiheet voivat olla sellaisia.

Kanssakeskustelijoiden aivotilojen tunnustelevan aistimisen monimutkaisuus ylittää kielellisten (tai vastaavien) tunnustelumoodien monimutkaisuuden, mutta pelkät kielelliset moodit ovat jo erittäin monimutkainen ja monitasoinen "tunnusteluverkko". Kukin moodi testaa keskustelukumppanin aivotilaa joltain osalta. Huumorin eri muodot ovat tällaisia moodeja. Niitä "käyttämällä" saadaan selville tiettyjen tietoisuuden osioiden virittymisherkkyys.

Omaa laatuaan olevana ihmissuhdeaistin moodina toimivat  myös uskontoon liittyvät puheenaiheet. Niiden yhteydessä paljastuu usein varsin radikaalia tietoa aistikohteesta, varsinkin, jos tunnustelu on muodoltaan adekvaattia. 

Aivan kuin silmän funktio ei ole pelkkä näkeminen, ihmissuhdeaistillakin on paljon funktioita. Tarkemmin ajatellen nämä funktiot kuitenkin osoittuvat ihmissuhdeaistin säikeiksi, joista muodostuu ihmissuhteittemme verkko. Osa säikeistä johtaa verkon kehityskelvottomiin osiin, osa taas kehityskelpoisiin tai jo pitkälle kehittyneisiin.

Arvioinnissa on elämyksellisellä tietoisuudella keskeinen rooli. Elämyksellisen tietoisuuden synty, olopaikka ja rakenne ovat kuitenkin toistaiseksi täysin avoimia ongelmia. 

Käyttäjä23637
Liittynyt6.8.2020
Viestejä2
15/15 | 

"Kun kerroit minulle, että sinulla on joku minusta voi kiinnostaa, otin hänen kanssaan yhteyttä. Keskustelemme videoita muutaman kerran tunteaksemme toisiamme hiukan paremmin. Sitten kutsuin hänet pariksi viikoksi nähdäkseni kuinka yhteensopivia voimme olla. Koska näytti siltä, ​​että meillä olisi ollut hyvä ottelu, käskin häntä ilmoittamaan asunnostaan ​​ja työstään, ja kun hän oli vapaa molemmista, hän lähetti asiat taloni ja lähetin hänet viikon puoleen rakastaja Dark'siin. Koska hän oli lesbo, halusin hänen olevan alttiina kuolleelle Ronin takia. " https://lascivooctavio.com/es/category/19/Tetas/popular/1/

"Hän on kaunis tyttö ja melko ihana. Olin varma, että nautit hänestä hänen jaksossaan baarissa."

"Joten mitä uutta on?" Sarah kysyi. "Kuulimme Reginasta tietenkin, koska hän on Ronin entinen vaimo, mutta ei mehukkaita yksityiskohtia. Mitä hänen kanssaan tapahtui?"

"Muuten, minun on mainittava, Bill oli erittäin tyytyväinen talon päällikön rakentamiseen hänelle. Nyt hänellä on kaksi orjaa ja hänellä on useita kertoja käyttää rakennettuja ominaisuuksia niiden korjaamiseksi.

"Hän tietysti nopeasti, kuinka erilainen hänen uusi orjuus oli ensimmäisestä. Ensimmäinen asia, jonka hän teki, oli selittää, kuinka hänen päänsä ajetaan. Epäilin, että hän testaa hänen päättäväisyyttään alistuakseen ja miten hän reagoi. Hän varmasti kärjistyi siitä, kun hän ehdotti sitä hänen ensimmäisen viikon aikana. Mutta hän käski Billin leikata hiuksensa pois. Hän oli kaikki hiuksensa tehnyt peruukiksi, jota hän voi käyttää, kun hän on tyytyväinen häneen. Jos hän ei ole, hän menee kaljuksi. Hänellä on hänen ajoa päänsä joka kerta kun hän ajelu hättään. En ole nähnyt hiuksiaan pidempään kuin harjaansa. Hänen on pitänyt saada samat orjalävistykset, jotka Evelynillä on, ja lisäksi hänellä oli "Whore" tatuoitu monilleen muistoksi. Hänen ensimmäinen orjanimensä. On myös selvää, että Evelyn on kaikin tavoin huono orja. Ellei Bill vastusta käskyjään, Evelyn voi tilata Reginan ympäri. Tämä tarkoittaa, että hän saa paskatyöt talon ympäri, kuten kylpyhuoneiden siivouksen. https://theadultcams.com

Seuraa 

Tiedekokki

Kiti Müller on neurologi, joka 60 vuotta täytettyään teki v. 2014 uraloikan. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori lähti tutkijaksi Nokian tutkimusyksiköihin. Nokialla vierähti viisi ja puoli vuotta. Kesän 2020 korvilla Kiti totesi, että on jälleen muutoksen aika. Hän palasi akateemisille juurilleen, Helsingin ja Aalto yliopistojen dosentiksi, jatkamaan soveltavan neurotieteen ja digiajan lääketieteen tutkimusta. Tiedekokki pitää tietoyrteillä maustetuista ajatusliemistä, mutta inhoaa huuhaa-rikkaruohoja.

Teemat

Blogiarkisto

Kategoriat