Mielenosoituksissa on vaadittu pysäyttämään Talvivaara. On totta, että kaivos ei näillä näytöillä ansaitsisi jatkaa.  Sen seisottamisesta seuraa kuitenkin lisää ongelmia.

Toimitusjohtajaksi palannut Pekka Perä sanoi äsken tiedotustilaisuudessa, että metallien talteenottolaitos on samalla vedenpuhdistuslaitos. Se oli hienosti pudotettu slogan, joka pitää myös osittain paikkansa.

Talvivaara on edelleen vesipommi, joka pitää purkaa. Tänä vuonna on satanut paljon, ja siksi kaivosalueelle on jouduttu varastoimaan ylimääräistä vettä, Perän mukaan useita miljoonia kuutioita. Puhdastakaan vettä ei voida laskea kaivosalueelta luontoon enempää kuin 1,3 miljoonan kuution vuotuinen päästökiintiö sallii. Osa vedestä on lisäksi hapanta ja erittäin metallipitoista. Tällaista lientä kipsisakka-altaasta karkasi. Altaan vedestä valtaosa onnistuttiin pysäyttämään vuoraamattomiin varoaltaisiin maapatojen takana. Siellä se ei ole hyvässä tallessa.

Samaan aikaa bioliuotuskasojen malmimurskeesta liukenee kaiken aikaan metallia. Tämä liukeneminen ei pysähdy, vaikka koko laitos muuten seisoisi. Koko menetelmä perustuu itseään ruokkivaan kemialliseen noidankehään, jota tosin aktiivisesti kiihdytetään. Talvivaaran mukaan kasoissa on nyt 55 000 tonnia nikkeliä ja 98 000 tonnia sinkkiä.

Kaivoksessa makaavien ylimääräisten vesien käsitteleminen ja kaiken aikaa liukenevien metallien kerääminen vaatii, että metallien talteenotto alkaa taas toimia. Kaivoksen vesitalous on kuitenkin mutkikas palapeli. Kainuun Ely sanoi tänä aamuna odottavansa Talvivaaralta edelleen lisäselvityksiä siitä, miten se aikoo pitää kokonaisuuden hallinnassa. Lupa laitosten käynnistämiseen tulee vastausten jälkeen.

Talvivaara nimesi myrkyllisen jättivuotonsa syyksi ennen kaikkea sateen. Tarkistin sademäärät Ilmatieteen laitokselta, ja tämä vuosi on tosiaan ollut Sotkamossa sateisin sitten vuoden 1967, jolloin mittaaminen alkoi Saviahon sääasemalla. Sade on kuitenkin normaali luonnonilmiö, ja Talvivaaran toiminnasta keskeinen osa tapahtuu taivasalla. Kun kolmanneksen keskiarvoa runsaammat kesäsateet saattavat kaivoksen tällaiseen liemeen, varautuminen on ollut pahasti puutteellista.

Jos Talvivaara ei pursu vielä korvista, voit lukea lukea lisää kaivosvesien kemiasta Helsingin Sanomiin kirjoittamastani jutusta. Lisäksi suosittelen aiheesta kiinnostuneille Suomen Luontoa ja sen blogia, jotka Talvivaaran seurannassa ovat halkoneet hankea jo pitkään. Kipsisakka-allas on tyhjä,  mutta tarina ei ole lopussa eivätkä vaarat rauenneet. Seurattavaa riittää edelleen.

Kommentit (38)

Pine
1/38 | 

On paljon parempi, että yhtiön toiminta nyt keskeytetään ja jäte asiat hoidetaan heti kuntoon vaikka se vaatisi esimerkiksi altaiden rakentamista uudelleen. Se on kuitenkin pakko joka tapauksessa tehdä. Malmivarannot eivät sieltä karkaa mihinkään. Niitä voidaan hyödyntää aivan hyvin myöhemminkin. Tämä on yhtiön kannalta muutenkin paras aika täysremontin tekemiseen kun nikkelin maailmanmarkkina hinta on alhaalla ja tehtaan kannattavuus heikko.

Neutroni
2/38 | 

Tuota mieltä minäkin olen. Se tulee valtiolle kalliiksi ja ympäristöllekin tuhoisaksi, mutta antaa kaivosyhtiöille signaalin, että jos Suomessa ei toimi lupaehtojen puitteissa, pannaan lappu luukulle maksoi mitä maksoi. Varmasti jos jonkinlaiset koijarit yrittävät kokeilla, paljonko voi tinkiä ehdoistaan lahjomalla muutaman virkamiehen. Jos niille aletaan antamaan sikailut anteeksi, täällä on kohta kymmeniä samanlaisia törkeällä tavalla ympäristöstä piittaamattomia kaivoksia ja kertaluokkaa suuremmat ja laajemmat tuhot.

amakela
3/38 | 

Paljonko tuota vettä on tullut tänä kesänä. Ajattelin vain että jos kaivos saa vuodessa päästää 1,3 miljoonaa puhdistettua vettä luontoon ja taivaalta sataa enemmän nin eikö tuossa ole mahdoton yhtälö? Onko päästökiintiö liian pieni?

Metusalah
4/38 | 

Pine ja Neutroni olivat tuossa edellä sitä mieltä, että "on paljon parempi, että yhtiön toiminta nyt keskeytetään ja jäteasiat hoidetaan heti kuntoon vaikka se vaatisi esimerkiksi altaiden rakentamista uudelleen."

Annikka Mutasen artikkelista (Hesarin linkki) käy kuitenkin ilmi, että asia ei valitettavasti ole kovin yksinkertaisesti toteutettu. Ko. artikkeli kiteytyy ehkä parhaiten seuraavaan lauseeseen: "Hap­pa­muus, bak­tee­rit ja me­tal­lien liu­ke­ne­mi­nen ruok­ki­vat toi­siaan, ja ket­ju­reak­tio­ta on vai­kea py­säyt­tää." Toisin sanoen Talvivaara voidaan kyllä pysäyttää/lakkauttaa lopullisestikin, mutta saastuttaminen jatkuu. Vettä kyllä riittää prosessin pyörittämiseen; siitä pitävät luonnon sateet huolen.

Talvivaaran osalta on olemassa lähinnä kaksi vaihtoehtoa: 1. huono ja 2. vielä huonompi, eli jatkaminen tai lakkauttaminen.
Me veronmaksajat voimme osaltamme ottaa kantaa siihen, kumpaa vaihtoehtoa haluamme tukea ...

Vatkain
5/38 | 

Eikö tuossa ole kyse siitä, että metallitehdas, joka siis kerää metallit tuosta paskaliemestä, pitäisi pitää auki jotta metalli saadaan jätevedestä talteen. Uutta lientä ei enää tehtäisi. Oli A-talkki tuossa viikolla ja siinä Luonto-Liiton mies sanoi, että prosessi voidaan pysäyttää koska se on bakteerireaktio. Sitä kautta alasajamalla sitten metallitehdas kiinni. Eikö se kaivos ole ollut pysäytettynä jo jonkun aikaa? Tämmönen mielikuva minulla on. Eli kipsisakka-altaat liittyvät metallien talteenottoon eikä kaivostoimintaan.

MrrKAT
6/38 | 

Perspektiiviä:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=138242&lan=fi
s.18
"Happamista sulfaattimaista on arvioitu huuhtoutuvan vesiin myrkyllisiä metalleja
enemmän kuin kaikista Suomen teollisuusjätevesistä yhteensä (Sundström ym. 2002). Esimerkiksi Kyrönjoen vedestä on mitattu varsin suuria metallipitoisuuksia keskimäärin ja etenkin maksimipitoisuuksina (suluissa): mangaania 0,3 (0,7) mg/l, alumiinia 1,4 (4,2) mg/l, sinkkiä 32,7 (65) µg/l, kadmiumia 0,1 (0,62) µg/l ja kuparia 2,6 (5) µg/l (Hudd ym. 1984). Kaikki nämä metallit voivat olla kaloille myrkyllisiä noissa mitatuissa pitoisuuksissa (Spry & Wiener 1991)."
s.36
"Kalakuolemia on dokumentoitu varsinkin Pohjanmaan vesistöissä jo 1800-luvulta, mutta yleisemmiksi ne kävivät 1960-luvulta lähtien (liite 1)."
-Siikajoki
-Pyhäjoki
-Lestijoki
-Perhonjoki
-Kyrönjoki ...

http://www.mtt.fi/afs/pdf/mtt-afs-v14n1p24.pdf
/Acricultural and Food Science, Vol. 14(2005), Marcus Roos+Mats Åström,
Hydrochemistry of rivers in an acid sulphate hotspot are in western Finland/
-Sulvanjoessa: Alumiinia 3104 ug/l,mangaania 1126 ug/l, nikkeliä 53.9 ug/l, kadmiumia 0,39 ug/l, uraania 0.36 ug/l.
-Itse Sulfaattimaissa pahimmoilleen: pH

MrrKAT
7/38 | 

(..Yksi ainut merkki pätki viestiäni, sorry..).

-Itse Sulfaattimaissa pahimmoilleen: pH alle 3 (rikkihappoa), Alumiinia 300 000 ug/l, mangaania 120 000 ug/l, nikkeliä 1200 ug/l, kadmiumia 25 ug/l.

Sundström on arvioinut (2002) keskisen Länsi-Suomen sulfaatti(AS)-maiden purkavan vesiin joka vuosi 80 tonnia nikkeliä ja 40 tonnia kobolttia joka on kymmeniä kertoja enemmän kuin koko Suomen teollisuuden päästöt.

Onko helpompi protestoida näkyvää vastaperustettua kaivoskompleksia vastaan kuin laaja-alaista Pohojanmaan maanviljeliäseutua ja vuosisatain perinnettä vastaan ?
Pohojanmaalla kun on jatkuvasti käynnissä Talvivaaramainen sulfaattiliukenemisprosessi "lähes luonnostaan" koko ajan ja maankäyttö pahentaa sitä tai jopa laukaisee sen, sään ohessa.

Myös 2006-2007 Pohojanmaan suuremmissa kalakuolemissa oli säällä osuutensa, kuivuus ja sitten pamahti syyssateiden tulvat ?

Metusalah
8/38 | 

Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastaja, geologi Riikka Aaltonen:

“On vaikea uskoa, että tilanne menisi niin pitkälle, että kaivostoiminta täysin loppuisi. On tietenkin eri asia, jos luvat esimerkiksi peruttaisiin.” Aaltonen ei osaa tarkasti arvioida millaiset kustannukset yhteiskunnan niskaan kaatuisivat, jos ostajaa ei konkurssipesälle löytyisi. Tuotannon lopettaminen kertarysäyksellä on mahdotonta.

“Bioliotuskasoissa toimintaa ei voi lopettaa nappia kääntämällä. Tämä bakteeritoiminta jatkuu aika pitkään. Periaatteessa voi sanoa, että se jatkuu ikuisesti jossain määrin.” Jos Talvivaara kaatuisi veronmaksajien syliin, professori Heiskasen mukaan alkuvaiheessa tuotantokasat pitäisi peittää bentoniittisavella. Saven päälle pitäisi kasata puolentoista metrin hiekka- ja moreenikerros.
“Se on iso operaatio, sillä tuotantoalue on kolmatta kilometriä pitkä ja melkein kilometrin leveä. Pelkästään tämän prosessin kustannusarvio liikkuu jo miljoonissa.” Myös kaivosalue pitää saada hallintaan. Heiskasen arvion mukaan myös siihen kuluu miljoonia euroja. Vettä esimerkiksi pitää kalkita useita kymmeniä vuosia.

“Kun tavallisissa kaivoksissa tuotanto loppuu, loppuu myös jätteen tuotanto. Talvivaarassa tilanne on toinen. Bakteereita ei voi komentaa.”

Pimeä ateria
9/38 | 

MrrKAT

Todetaan tämä hyvin lyhyesti: Talvivaaran ympäristö onnettomuudet ja rikkomukset olisivat olleet täysin estettävissä.

MrrKAT
10/38 | 

Myös lyhyesti: Laskin, että Suomessa on luvallista levittää pelloille 100 tonnia nikkeliä, 100 tonnia lyijyä ja 3 tonnia kadmiumia vuosittain kaivos- ja kemianteollisuuden tuotteita.. Korjattakoon jos olen haksahtanut, mutta tältä nyt näyttää. Heillä ei vain ole yhtä ainoaa äveriästä pomoa, jonka kimppuun käydä.

Pimeä aterie
11/38 | 

Oletan että yllä oleva laskelmasi kattaa koko maan? Tuosta määrästä saisikin ihan hirveän myrkky pommin jos sen kerralla laittaisi Helsingin vesijohto veteen, mutta vuosittain levitettynä koko maan peltopinta-alalle se ei nouse myrkylliseksi edes paikallisesti. Joten yllä olevaan väitteeseesi voin vain vastata: mitä sitten?

Yleensä ympäristö puolella puhutaan pitoisuuksista tai liukoisuuksista, eikä kokonais haitta-aine määristä. Kuitenkin tiedät myös sen että juuri pitoisuus tekee aineesta myrkyllisen ihmiselle ja muille eliöille. Kai tämä periaate on helppo ymmärtää?

Suomalainen ruoka on puhdasta, mutta Talvivaara on rikkonut ympäristö- ja jätelakeja useaan otteeseen. Oletko oikeasti sitä mieltä, että rikkaat ja paljon työllistävät voi vapauttaa laeista?

Raimo Lehtonen
12/38 | 

Yhteenvetona yllä olevasta: Talvivaara on prosessi, joka ei ole hallinnassa, kerran käynnistyttyään bakteerien toiminta pysähtyy vasta kun koko manner on sulanut mereen jos silloinkaan. Prosessin aikanaan käynnistäneillä ei ollut alunperin hajukaan siitä mitä on odotettavissa. Tänä päivänä prosessi ei enää ole hallinnassa, eli viisainta pudottaa kaikki ja juosta mitä kintuista lähtee.

Jouni
13/38 | 

Myös uraani talteen!

Laitoksella ei ole uraanin talteenottolupaa, ja viimeisimmässä onnettomuudessa suureksi ongelmaksi muodostui juuri uraani myrkyllisyytensä takia. Nyt olisi vihreällä liikkeellä tuhannen taalan paikka; vaaditaan uraania talteenotettavaksi niin lähiluonto ei ole enää vaarassa saastua sen johdosta.

Myös muiden metallien pitoisuudet lähenevät jo pelloille levitettävien lannoitteiden (mm. ulosteen) pitoisuuksia joten asialle pitää tehdä jotakin, eli talteenoton pitää käynnistyä tosi nopeasti, sen kanssa ei saa enää viivytellä.

Eikö tämä ole juuri ympäristön suojelua? Vai kuinka?

Pimeä ateria
14/38 | 

Jouni

Laitokselle ie alunperin haettu uraanin käsilttelyyn lupia. Kyllä juuri metallin käsittely pitää käynnistää uudelleen (tätä kirjoitattessa kai on jo käynnissä), muuten tulee lisää ongelmia. Mutta siellä on pölvästelty siihen tahtiin, että jonkun pää pitäisi laittaa seipääseen. Jokunen poliisi tytkinta on jo aloitettu, mutta ei mitään laajaa tutkimusta liittyen tahalliseen luonon pilaamiseen, kuten tapahtui Lokapoikien kohdalla samassa tilanteessa.

Raimo

Ei ihan noin dramaattisesti käy että nämä bakteerit söisivät koko mantereen. Kyllä noita samoja bakteereja voi löytyä jopa sinun pihaltasi muutamia, mutta ne vaativat optimaaliset olosuhteet ja oikean maalaadun että edes soveltuvat kaivoskäyttöön. Prosessina itsessään tämä on oikeastaan ympäristö ystävällinen tapa, jossa kemikaaleja ei tarvitse rahdata tuhansia kilometrejä kun luonto tekee ne itse paikan päällä.

Mutta tästä huolimatta Talvivaaralla ei ole ollut minkäänlaisia toimivia ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmiä, ympäristölupaa haettaessa on johdettu viranomaisia melko tahallisesti harhaan ja asenne lähiympäristölle aiheutuneisiin vahinkoihin on parhaimmillaankin vähättelevä. Lyhyesti tälläistä yritys toimintaa, näin alhaisilla normeilla ei ole Suomessa harjoitettu vuosi kymmeniin. Nyt yht äkkiä kaivos rintamalla halutaan eri vapauksia muuta yritysmaailmaa ohjaileviin ympäristönormeihin ja -standardeihin. Tässä Talvivaara on tehnyt itsestään ennakko tapauksen. Jos tähän ei puututa, kaivosalalla eivät enää ympäristölait ole sovellettavissa kuten perustuslaissa on lakeja tarkoitus soveltaa. Tämä tilanne olisi ennen kuulumatonta Suomessa, että laki oikeasti ja vielä selkeästi ei ole kaikille sama.

tapio salo
15/38 | 

miksi ei pohjanmaalla tai satakunassa varauduttu kun tuli tulvia? Kuka saa potkut?
Kuka maksaa tämän törttöilyn? JOnkun pitää olla syyllinen!!!!

Raimo Lehtonen
17/38 | 

Tuo hieman satiirinen kommenttini ei tarkoita, ettenkö ymmärtäisi tapahtumia. Nythän tapaus Talvivaara on lähestymässä uutta ympäristökatastrofia uuden vuodon muodossa. Ympäristöviranomaisilla ei tilanne ole hallinnassa. Rahanahne yritys toki tekee, mitäs sen sallitaan tekevän, kunhan siitä tulee paljon rahaa. Me emme suoranaisesti maksa kaivosyhtiölle, mutta maksamme ympäristöviranomaisten palkat. Loppupeleissä myös kaivosyhtiön kustannukset päätyvät joka tapauksessa meidän maksettavaksemme.

Pimeä ateria
18/38 | 

Vatkain

Niin ajattelin lähinnä ympäristö viranomaisen tahallista harhaan johtamista, eli lupa-asioissa tapahtuneita sotkuja.

Olihan vuosi sitten kuolleesta työntekijästäkin oma tutkinta ja eräästä konsultista, joka myöhemmin päätyi talvivaaraan töihin. En muista onko järviin aikaisemmin päätyneistä kymmeniä kertoja yli suurista sulfaatti ja metalli päästöistä tutkintaa, vai käsitelläänkö nämä lupa-arvojen ylitykset vain valvovan viranomaisen kanssa. Hyvin äkkiä poliisit tuomaavat tuosta viimeisimmästä vuodosta, että tapaukseen ei liity rikosta vaan se oli vahinko.

Mietin juuri sitä että kun viranomaisia on johdettu vuosia harhaan, eikö tästä voisi tehdä tutkimusta esim. petoksen rikos nimikkeellä? Petoksella on kuitenkin tavoiteltu rahallista hyötyä, vaikka voi olla että käy juuri toisinpäin. Ympäristö sotkujen korjaaminen maksaa lähes aina enemmän kuin niiden ehkäisy.

Raimo

Niin juuri näin! Kun Talvivaara on lopettanut 30 vuoden päästä toimintansa saavat silloiset veronmaksajat kustantaa kainuun metsien ja järvien kunnostus hankkeita pari vuosikymmentä vielä siitä eteenpäin. Olenko silloin itse enää veronmaksaja? Mutta nyt tämä on periaatteessa epävirallista haja-asutusalueen työpaikkojen tukemista. Sotkekaa te siellä pohjoisessa niin kuin näette, ettei aika kävisi liian pitkäksi. Kyllä me täältä etelästä tullaan maksamaan sitten rästit?

Tapio

Suomen lakia ja luonnon lakia ei lueta samalla tavalla. Suomen lakia luetaan oikeudessa ja luonnon lakeja parhaiten supertietokoneilla. Muuten ihan hyvä!

MrrKAT
19/38 | 

MEDIA Media media..

"Sakeimman kuohan laskettua on alkanut valjeta, että sakka-altaan vuoto ei ole Suomen pahin ympäristötuho. Sitä ei voi edes verrata Kärkölän pohjavesionnettomuuteen, jossa 3 500 ihmistä altistui vuosina 1962-87 supermyrkyiksi rinnastettaville kloorifenoleille. Eikä suotovesiä voi verrata Haverin kultakaivoksen syanidipäästöihin, joka tappoi kaikki kalat 1950-luvulla Viljakkalan Kirkkojärvestä vuosiksi." -Pasi Jaakkonen, Tunnepohjalta, Iltalehti 27.11.2012 s. 11

"- Suurimman saastekuorman tässä on aiheuttanut media, joka on liioitellut ja jopa vääristellyt onnettomuuden mittasuhteita, Esko Valtaoja sanoo.
Valtaoja ihmettelee, miten kepeästi toimittajat ovat hylänneet asiantuntijoiden tuottaman tiedon ja korvanneet sen erilaisten luonto- ja painostusjärjestöjen aineistoilla."
-Pasi Jaakkonen: Talvivaara-kohu: Valtaoja ihmettelee median toimintaa, Iltalehti, 2.12.2012 klo 12:46
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288520776579.html

MrrKAT
20/38 | 

Erään paikallisemman lehden mukaan Stop Talvivaara-liike väitti lietettä vaarallisen uraanipitoiseksi. STUK kaatoi kylmää vettä fanaatikkojen niskaan sanomalla että liete estää luonnonsäteilyä ja sen päällä siis säteilee vähemmän kuin normaalisti.

Pimeä ateria
21/38 | 

Hyvä Katti...

Se onkin ensimmäinen kerta ympäristö tieteiden historiassa kun raskas metelleja on luonnehdittu turvalliseksi !

http://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_metal

http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium#Effects_and_precautions
http://en.wikipedia.org/wiki/Uranyl#Health_and_environmental_issues
http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_trioxide#Health_and_safety_hazards

Voisitko harkita että tekisit tausta-tutkimus työsi loppuun asti ja kävisit avoimessa yliopistossa tai edes kansan opistossa jonkin ympäristö tekniikan tai vastaavan, perus kurssin?

MrrKAT
22/38 | 

Hyvä P.a.,
en löydä sanaa "turvallinen" tai edes "turvall*" muilta kun sinulta. Muuten, luontaistuotekaupat myy Himalayan suolaa, joiden raskasmetalleja kehuvat ihmisille terveellisiksi ja tarpeellisiksi aina elohopeaa, nikkeliä, lyijyä ja uraania myöten. (Minä en).

/Kaleva ke 12.12.2012 s. 7
"Hapan maa on pilannut useita rannikkoseudun vesistöjä

Vedenlaatu on happamista sulfaattimaista johtuen heikko lukuisissa Siika- ja Pyhäjokialueen vesistöissä.
Vanhempi suunnittelija Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sanoo
esimerkiksi Raahessa Laivakankaan kultakaivoksen kuuluisassa purkuputkessa kulkevan huomattavasti puhtaampaa
vettä kuin on Järvelänjärvessä ja siihen laskevassa Pusanojassa.
"Vedenlaadut ovat Siika-Pyhäjokialueella rajua tavaraa. .." sanoo Tertsunen. .. Vuoden 2006 pH-piikki hävitti kalakannat
tietyistä vesistöistä lähes kokonaan."

Siikajoki ei ole vieläkään toipunut.
Pitäisikö perustaa lähelle vettä puhdistava kaivos auttamaan toipumisessa..? ;)

Pimeä ateria
23/38 | 

Tikkanen

Ottamatta mitään kantaa tai edes selkoa mitä kaikkea Stop Talvivaara liike on mennyt väittämään muutama muistutus mistä ympäristö teknologiassa on kyse:

Liete voi olla vaarallisen raskas metalli pitoista, vaikka se ei säteilisi yhtään taustasäteilyä voimakkaammin. Uraanin ympäristö myrkyllisyys ja toksisuus ihmiselle ei perustu uraanin radioaktiivisuuteen, vaan sillä on saman tyyppisiä vaikutuksmekanismeja kuin muillakin raskas metalleilla. Liete itsessään on varmasti vaarallista vaikka se vesistöihin päästessään aina ajan kansa laimenee juomavedeksi kelpaavaksi. Tuskin Talvivaaran lietealtaiden sakka sinunkaan järjellä voi sellaisenaan käyttää ihmisten talousvetenä.

Et ole vastannut kysymyksiini, etkä mihinkään pointteihini. Jatkat omilla väitteilläsi välittämättä yhtään siitä kritiikistä jota olen jo niille esittänyt.

Edelleen: Mitä sitten jos hapan maa pilaa vesistöjä?

Voit perustaa kaivoksen, jos saat siihen luvat, tiedät sen ihan hyvin. Voit aloittaa uraanin käsittelyn jos saat siihen luvat. Tämänkin tiedät. Talvivaara ei hankkinut näitä lupia ennen kuin se aloitti oman uraanin rikastamis toimintansa. Tätä yritin hakata päähäsi jo vuosi sitten Pahoalaisen Asaianajajan blogin keskusteluissa. Nyt vuodessa olet jo unohtanut tämän faktan, miksiköhän?

Viittaukseesi luonnon itsensä sisältämiin myrkkyihin ja epäpuhtauksiin kysyisin sinulta koska muka maanjäristyksistä on tehty rikos ilmoitusta massamurhasta? Ei koskaan. Samalla tavalla tietoinen ympäristön turmeleminen on RIKOS vaikka luonnosta löytyisi kuinka paljon suurempia myrkkyjä vaikkapa kuumista lähteistä! Tällä väitteellä ei ole mitään tekemistä kaivostoiminnan laillisuuden kanssa vaan se on pelkklä "red herring", harhautus yritys viedä keskustelu sivuraiteille.

Edelleen Lokapoikien ympäristövaikutukset olivat lievempiä kuin Talvivaaran. Silti Lokapojat pistettiin löysään hirteen mutta Talvivaara on saanut taakseen joukon puolustajia joilla ei ole itsellään minkäänlaista pätevyyttä ympäristöteknologian alalla. Stop Talvivaara liikeeseen en ole tutustunut, enkä haluaisi heidän sanoamisiaan puolustella mutta tajuan itsekin ettei muualla teollisuudessa voida toimia kuten Talvivaara on saanut tai yritys olisi oikeudessa.

Anteeksi mutta minulla on alalta koulutus. Kommenttisi ja välinpitämättömyytesi alani perustermistölle saa minut jo väsymään. Tiedän oman alasi liippaavan matematiikkaa jollain tavalla, enkä haastaisi sinua mielelläni väittelyyn tilasto-tieteestä. Minkä takia luulet voivasi itse keksiä pyörän uudestaan ja tuoda tähän keskusteluun täysin omia teorioitasi kyseisen tieteen ulkopuolelta?

En jaksa keskustella kanssasi koska se muuttuu kommentti kommentilta lapsellisemmaksi. Jättäisit kommentoimatta muutamaa kirjoitusvirhettä kun et suostu edes kommentoimaan itse väitetitä tai faktoja jotka sinulle yritetään esittää!

Pimeä ateria
24/38 | 

Katti

Tässä ovat realiteetit muualla teollisuudessa:

Kuusi kuutiota öljyä (hajoaa luonnossa ajan kanssa itsestään) valui jokeen:

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288523887903.html

40 000 sakot yhtiölle!
Kaupan päälle sakot toimitusjohtajalle, käytöpäällikölle ja kahdelle työtekijälle.

Talvivaara saa mellastaa ilmaan mitään sanktioita ja ympäristötekniikasta ja -lainsäädännöstä mitään tietämättömät vielä alkavat puolustelevat näitä tunareita!

Laki ei nähtävästi sitten ole kaikille Suomessa enää sama. Jopa Äänevoimaa ja Talvivaaraa kohdellaan eri tavoilla.

MrrKAT
26/38 | 

Uraanivedessä voi kasvattaa ihmisille terveellisiä kaloja, vaikka kassilohta. Jokainen pisara tuota kasvatusvettä sisältää 400 miljardia uraaniatomia eikä uranyyli-ionit haittaa kalaa eikä ihmistä. Nami nami ja tekkee syämmelle hyvvää..

Iso uima-altaallinen, 1000 kuutiota, merivettä sisältää 3 grammaa uraania.
Viljapellossa on puolen metrin paksuisessa mullassa yli 2 tonnia uraania per neliökilometri ja on hyvää terveellistä viljaa..

Ola K Valo
27/38 | 

Talvivaaran pitää jatkaa!

On aivan selvää että ongelmia on ollut. Nyt tarvitaan osaajia ja ehdotan että OUTOKUMMUN metalliosaajat (niitä on paljon esim. Torniossa) otetaan mukaan kehittämään Talvivaaraa turvallisempaan suuntaan, koska metaallin jalostus ei ole koskaan aivan jokaisen taatelintallaajan hommia. Tästä Outokumpu saisi osan Talvivaaran osakkeista ja kehitysnäkymät avautuisivat, potentiaalia löytyisi mailikaupalla. En ole Outokummun omistaja se todettakoon enkä edes saa palkkaa sieltä. Tämä nyt on vain heitto. Huonompiakin sijoitusyhtiöitä on ja jotkin saavat jopa valtion tukea.

Lyhyesti TALVIVAARAN on jatkettava ja toimitusjohtajan myös kun rehellisesti on myöntänyt virheet, joita on tehty.

Ola

JuhaK
28/38 | 

Onko vesistöpäästöjen ehkäiseminen helppoa vai vaikeaa? Toinen sanoo, että olisi ollut helposti estettävissä ja toisen mielestä tilanne ei ole hallinnassa. Jos hallinta olisi helppoa, eikö se olisi ollut koko ajan hallinnassa.

Asdfgh
29/38 | 

Näille jotka vouhkaavat siitä, että jos Talvivaaraa ei rangaista tuntuvasti (vaikka sitten tästä aiheutuvat suuremmat ympäristöhaitat hyväksyen, kansantaloudellisista tappioista puhumattakaan), niin se on jokin kauhea huono signaali tai muuten vaan moraalisesti tosi väärin: mikä muka estää Talvivaaran toiminnan jatkumisen hyväksymisen (tietysti sillä ehdolla että yhtiö parhaansa mukaan samalla korjaa toimintansa aiheuttamia ongelmia eikä enää pahenna niitä) ja samaan aikaan Talvivaaran mokailujen käyttämisen tulevaisuudessa esimerkkinä siitä, minkälaista korjattavaa Suomen ympäristölainsäädännössä tai sen soveltamisessa on? Siis mikä muka estää samaan aikaan suhtautumasta Talvivaaraan maltillisesti (mutta totta kai myös kriittisesti ja jämäkästi) ja tulevaisuudessa kaivosyhtiöihin tiukemmin siltä osin, kuin tämä tapaus antaa aihetta?

pete
30/38 | 

Talvivaara pitää ehdottomasti sulkea. Perusteluja ei tarvinne kaukaa hakea. Tosin ainakin 100- 200 km alueen alapuolinen vesistö on saastunut. Pitäisikö Talvivaaran paskavesi valua "neitseelliseen itämereen", jotta rahanahneet paskiaiset lopettaisivat "paskan suoltamisen". Laitetaan taas 5000 euroa lisää maksua niille jotka sattuvat Paskavaaran vesistön alla asumaan. No onpa ainakin osakkeenomistajat tyytyväisiä, ministereistä pitäen!
Ulkomaille raha. Osakkeen omistajille korkoa. Vitut Suomenmaalle. Siinä kaikille Talvivaaran kannattajille minun mielipide.
Siis, suksikaa kauas rakkaasta Suomesta.
Huom! Itse en asu lähelläkään Talvivaaraa, mutta puolustan puhdasta Suomea!
Ehdottonasti luonnon riistäjät pois Suomesta! Koskee kaikkia Talvivaaran osakkeen omistajia!

Ola K Valo
31/38 | 

Syvä iskumme on viha voittamaton ei armoa ei kotimaata....

On kommunismia sulkea tuotantolaitoksia Suomesta ja siirtää se kiinaan, indokiinaan, ties minne . Pitääkö kaikki roudata ulkomaille - metallin valmistuskin kohta.

Suomi tarvitsee tehtaansa, Talvivaaransa, Outokummun tuotannon, olisi tarvinnut laivateollisuuttakin. Ei myydä ulkomaille tuotantoa vaan tehdään itse.

Suomi on asiantuntijoita täynnään - ne nyt kehiin ja urputus pois. Keinot keksitään kyllä. Pete sun mainitsema alapuolinen alue on saastuntu maatalousjätteistä jo kauan aikaa sitten ja niistä ei kukaan urputa samoin jokisuut koko maassa, sinullakin lienee hiehot kakkimassa Suomea maailmankartalle. Suurin hiilijälki ei jää Talvivaarasta vaan naudoista. Siirrytään kaikki vegaaneiksi Jessus mitä juttuja teillä arvon hiehot siis herrat ja rouvat!

Ola

pete
32/38 | 

Suomi toki tarvitsee kaivosteollisuutta, hyvä niin. Mutta pitäisi se homma osata!

Kun kaivosteollisuus lähtee sillä pohjalla, että rahaa tulee kaikille osakkeen omistajille runsaasti ja vielä vähän päälle, ministereitä myöten..
Todetaan että, hups pientä päästöä tapahtui ja korjaamme asian patoamalla seuraavan vuodon mahdollisuuden. Tai ainakin sitä seuraavassa vuodossa olemme varautuneet mahdollisiin vuotoihin hyvin.

Todellisuudessa päästöt on jo tehty ja luontoa tuhottu, jopa satoja vuosia eteenpäin.
Talvivaara on metalliteollisuusyhtiö, joka nostaa myös uraania ja monia muita raskasmetalleja. Nämä eivät häviä nopeasti luonnosta kuten esim. lehmän paska.

Suosittelen Ola K Valolle kukkaruuku kasvatusta. Todennäköisesti olet kaupunki juntti, joka luulee kasvisten kasvavan kaupan hyllyllä.

En todellakaan ole naudanlihan tuottaja, enkä edes alkutuottaja, mutta talvivaaran tuottamaa kaivosjätelientä voin ilomielin kuljettaa sinulle vihannestarpeisiin.

MrrKAT
33/38 | 

Ja tapahtui näinä päivinä, että poliisillle ja turvaviranomaisille on käynyt onni antaa vuoden turvallisuuspalkinto kanadalaisen Inmetin omistuksessa olevalle Pyhäsalmen kaivokselle, Pyhäsalmi Mine Oy:lle.

Jo 808 tyopäivää ilman työtapaturmaa. Kannattaa ottaa kaivosturvallisuudesta oppia ulkomailta.

mike
34/38 | 

Ympäristöviranomaisilla ei tilanne ole hallinnassa. Rahanahne yritys toki tekee, mitäs sen sallitaan tekevän, kunhan siitä tulee paljon rahaa. Me emme suoranaisesti maksa kaivosyhtiölle, mutta maksamme ympäristöviranomaisten palkat. Loppupeleissä myös kaivosyhtiön kustannukset päätyvät joka tapauksessa meidän maksettavaksemme.

pete
35/38 | 

Olisipa ympäristöjen haitat pelkällä rahalla korvattavissa. Harva tietää mitä aineita on suodateutuissa vesissä ja mitä ne aiheuttavat luonnolle sekä luonnossa oleville eläimille. Esim. uraanista cesiun- 137 puolittuu 30, n vuoden aikana. Terveysriskejä voi odotta valuma-alueen alapuolisilla vesistöillä.
Esim.1 kg uraania tuottaa 2000 kg radioaktiivista jäteainesta. Satoja metrejä korkeat kivimurskekasat levittävät radioaktiivista pölyä. Lietealtaat ovat alttiita vuodoille. Radioaktiivisia aineita sekä raskasmetalleja kuten arseenia, kadmiumia ja lyijyä valuu pohjavesiin, vesistöihin, järviin, Suomenlahteen ja Itämereen.
Tässä vasta pieniosa todellisita päästöistä jota Talvivaara aiheuttaa tälläkin hetkellä. Kevät tuo liennytystä paikallisiin oloihin, valuuhan jätevedet lopulta pääkaupunkiin ja Itämereen saakka. Talvivaara vakuuttaa, että päästöjä ei tapahdu enää.
Hups, 100 miljoonaa litraa, (mitä lie ainetta) lipsahti, Ei toistu enää. Hups, no ainakaan seuraavalla kerralla ei samasta altaasta valu ihan niin paljon jätettä Suomen luontoon. Annamme mahdollisuuden ostaa "halvalla" talvivaaran osakkeita, jotta luottamus talvivaaraan säilyy.
Hups, taas lirahti muutama satamiljoonaa litraa (100 000 000) "puhdistettua" vettä suoja-altaista. No sieltähän se päijänteen vesistä löytyy ja herkkua on juomavetenä, myös Helsingissä.
Pekka Perä saa kenkää talvivaarasta. Palkataan "uusi" huippu johtaja, joka lupaa päästöjen pysyvän "kurissa". Eikä aikaakaan ole mennyt kun kaikki on "hyvin". Todetaan yhdessä "toiminnan" Ely keskusten kanssa sujuvan hyvin ja Suomen luontoa "säästäen". Kaikki osakkeen omistajat ovat tyytyväisiä hinnan noususta.
Todellisia "maksajia" ovat kaikki Suomalaiset. Kaikki ympäristökatstroofin vaikutukset, jotka eivät heti ole näkyvissä. mutta ne olevat olemassa. Vaikutus mahdollisuus, vastuuttomiin kaivosyhtiöihin, pitäisi olla olemassa.
Voisi myös olla kaikkiin kaivoslakiin vaikuttava kansalaisaloite, jolla ehkäistään vastuuttomien yritysten kaivostoiminta. Yksinkertainen malli on myös "pahoitella" tuttuja, ystäviä sekä kaikkia Talvivaaran omistjia huonosta valinnasta.
Täysin varmaksi en lupaa huippu poliitikkojen kannatusta, mutta luotan siihen että, Suomessa on myös vastuullisia ja osaavia johtajia, jotka osaavat panna asiat kuntoon.
Nähtäväksi jää, ketä kiinnostaa Suomen luonto.

pete
36/38 | 

No, ketäpä kiinnostaa Talvivaaran päästöt tai Suomen luonto. Päättäjät ja virkamiehet ovat lahjottuja runsailla osakeanneilla tai (luvatuilla) osakkeen arvon nousulla!
ELY-keskus lupaa tiukentaa päästöjen rajoituksia tulevaisuudessa, mutta samalla "löyhentää" virtausten määrää luonnon vesistöön.
Uskottavutta tuskin on ELY- keskuksella tai ministereillä, jotka asiasta päättävät.Onhan Talvivaaran "pieneen" vesipäästöihin "voideltu", ministereitä sekä päättäjiä. Jokainen voi halutessaan lukea, kuka on asiaa suositellut tai kannattanut.
Tuloksia odotellaan vasta sitten, kun pääkaupungin juomavedessä huomataa huomattavia muutoksia (useita vuosia).
Saattaapi olla sitten myöhäistä kysellä mitä on tapahtunut ja vastuulliset osapuolet "tavoittamattomissa". Todetaan vahinko on tapahtunut ja asiaa tutkitaan...
Alkaa olla korkea aika nostaa "kissa pöydälle", jos joku politiikko tai virkamies pystyy lopettamaan "luvallisen" saastuttamisen. Ääniä sillä voisi saada, joten Soini voisi "älähtää" ja Suomen Keskusta lopettaa ympäristön pilaamisen.

Talvivaaran perustamista on perusteltu paikallisella työvoman kasvulla sekä kaivosteollisuuden tarpeella Suomen hyvinvointiin.
Onko Suomeen perusteltua saada kaivostoimintaa hinnalla millä hyvänsä?

No, ketäpä kiinnostaa.

pete
37/38 | 

Talvivaaraa ootellaan!

Mikäpä sen mukavanpoo ku ootella. Lomalla ei jouva, ja kiiremmiltä ei kerkiä.

Tuska lähtee parehtelemalla ja p..

Kumma kyllä, eipä taida Talvivaara kiinnostaa, vaikka sitä sontaa tulee tuutintäydellä vesistöihin runsaasti jatkuvalla syötöllä. Lopulta saasta on Itämeressä ja juotavissa Helsingissä.

Onneksi on ELY- keskus. (voi lukea), Ei Luontoa Ymmärtäen.

ELY - keskus toimii MMM (Maa ja metsätälous ministeriö) alaisuudessa, jonka tavoitteena on Maaseudun ja niiden elinkeinojen kehittäminen (ei tuhoaminen).

Kokoomuksen tavoitteena on, raha joka haisee.
Demarien työpaikkojen pakollisuus, maksoi mitä maksoi.
Vihreiden luonnonsuojelu, pakko tehdä jotakin.

Paras olisi myydä Suomi Venäläisille (hups, niimpä taitaa käydä).

Tolkku pitäisi olla Suomessa. Suomessa pitää olla yhtenäinen ja järkevä kaivoslaki, joka suojelee Suomen luonta ja Suomalaisia.
Ei pitäisi uskoa (rahan kiilto silmissä) ulkomaisia yhtiöitä.

Vaikka Suomalaisia ministereitä lahjotaan täysin avoimesti ja uskotellaan että avoin ja häikelemätön politiikka uppoaa Suomalaisiin rahan kautta, pitäisi olla Suomalaisilla järkeä! Montako tuhatta kaunista rantaa pitää tuhota? Montako pohjavesialuetta menettää? Milloin päättäjät huomaavat asian?

Missä on päättäjien äly, vain rahako ratkaisee?

Terveisin; Pete

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Tieteen puudeli

Annikka Mutanen on Tiede-lehden toimituspäällikkö. Tässä blogissa hän istuu syliin ja puree.

Teemat

Hae blogista

Blogiarkisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla