Kuvat vasemmalta oikealle, ylhäältä alas: LED-katuvalo, Äänekosken kaupungintalo, Oulun joukkoliikenteen bussi, Ruskotunturin laskettelukeskus. Kuvien lähde: Wikimedia Commons.
Kuvat vasemmalta oikealle, ylhäältä alas: LED-katuvalo, Äänekosken kaupungintalo, Oulun joukkoliikenteen bussi, Ruskotunturin laskettelukeskus. Kuvien lähde: Wikimedia Commons.

Tutkimme, miten kotikaupunkimme toimivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

TET-viikon aikana selvitimme, miten Oulun kaupungin ja Äänekosken kunnan toimesta hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen.

Mukana olivat TETtiläiset Anna-Kaisa Korhonen, Julius Välimaa ja Santeri Nissinen Oulusta Pohjankartanon yläasteelta sekä Roope Huttunen Äänekoskelta Telakkakadun koulusta.

Mentoreina olivat Atte Harjanne, Juha Karhu ja Väinö Nurmi Ilmatieteen laitokselta. Mukana oli myös virtuaalicoach Sara Peltola.

Etsimme vastausta kysymyksiin, mitä ilmastonmuutos on, miten kotikaupunkimme saa hillittyä ilmastonmuutosta ja miten kaupunki sopeutuu siihen. Vastauksia etsittiin eri tietolähteistä, kuten internetistä, lehdistä ja haastattelemalla asiantuntijoita puhelimitse. Tutkimme muun muassa Oulun ilmasto- ja kaupunkistrategiaa.

Aluksi oli jonkin verran vaikeuksia tekniikan kanssa, sillä virtuaaliympäristö, minkä ympärillä työskenneltiin, oli oppilaille uusi asia. Tekstiä oli välillä vaikea kirjoittaa, sillä aina aiheesta ei löytynyt tarpeeksi tietoa, mutta loppujen lopuksi saimme kirjoitettua ison määrän tietoa ja materiaalia. Olimme tyytyväisiä tulokseen.

Mitä saimme selville?

Aluksi selvitimme, mitä ilmastonmuutos oikeastaan on.

Ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, miten ilmasto muuttuu tietyn aikajakson aikana esim. lämpenemällä, jäähtymällä, kuivumalla, kosteutumalla tai jollain muulla tavalla. Ilmasto muuttuu koko ajan monella eri tavalla, mutta ihmiset ovat fossiilisten polttoaineiden ja metsien hävityksen mukana tulleiden päästöjen kautta aiheuttaneet nopean lämpenemisprosessin.

Sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen kuuluu se, mitä ihmiset, kunnat ja valtiot tekevät välttääkseen ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla rakennusten rakentaminen kauemmaksi tulvariskialueilta.

Hillintä

Ilmastonmuutoksen hillinnällä tarkoitetaan valtioiden tai kuntien toimintaa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pienentämiseksi. Tähän kuuluu esimerkiksi päästöjen vähentäminen ja energiatehokkaampien rakennusten rakentaminen sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttö.

Selvitimme pääasiassa kuitenkin paikallisempaa tietoa:

Oulu on sitoutunut vähentämään asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kuvan lähde.

Oulu

Oululaiset tutkivat ensiksi yhdessä Oulun seudun ilmastostrategiaa, joka kattaa Oulun ja sitä ympäröivät kunnat. Sieltä he löysivät paljon hyvää yleistietoa, kuten että Oulun päästötavoitteeksi on asetettu vuodelle 2020 5,1 tCO2-ekv. asukasta kohden. Yhteisen työskentelyn jälkeen jokainen syventyi omaan aiheeseen, jotka sovittiin yhdessä mentorien kanssa.

Anna-Kaisa selvitti, että Oulussa ei ole panostettu paljoakaan sopeutumiseen mutta hillintään senkin edestä. Hän kuitenkin löysi tiedon, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on otettu huomioon Oulussa ainakin Ruskon jätekeskuksessa, jossa vuonna 2012 valmistuneen lajitteluareena Laren katosta on tehty viherkatto.

Julius sai selville, että Oulussa on alettu vaihtaa tämän vuoden aikana katuvaloja. Vanhojen elohopealamppujen tilalle on vaihdettu LED-valoja energian säästämiseksi. Vaihdot on hoitanut Oulun Energia Urakointi OY. Sähköä säästetään lisäksi sammuttamalla katuvalot asuinalueilla arkisin klo 23–05.

Santeri etsi tietoa Oulun joukkoliikenteestä, ja hänelle selvisi, ettei Oulu ole panostanut paljoakaan joukkoliikenteen lisäämiseen, vaikka muutoksia onkin tapahtunut. Oululaisista 5 % kulkee pääasiassa julkisilla ajoneuvoilla, ja vuoteen 2020 mennessä osuutta pitäisi nostaa kahdella prosentilla.

Äänekoski

Roope selvitti, ettei Äänekoskella ole suunnitelmissa paljoa, mutta keskustan suunnitelman perustana on muuttua autoriippuvaisemmasta keskustasta jalka- ja pyöräystävällisemmäksi. Lisäksi keskustassa ollaan rakennettu ja rakennetaan edelleen uusia asuinrakennuksia vanhojen tilalle. Paremmat ja energiatehokkaammat rakennukset vähentävät Äänekosken päästöjä ja energiakuluja.

Mihin tätä tutkimusta voi käyttää, ja kenelle siitä voisi olla hyötyä?

Oulu ja Äänekoski voisivat vaikka parantaa tilannetta tutkimuksessa selvinneiden toimintapuutteiden suhteen. On hyödyllistä tietää, mitä tietoja aiheesta vielä puuttuu, mistä pitäisi ottaa lisää selvää ja mitä toimia pitäisi vielä tehdä. Lisäksi huomasimme esimerkiksi, että viherkatot ovat Suomessa vielä aika uusi asia, joten ihmisten ja kaupunkien pitäisi osata lähteä rohkeasti mukaan tällaisiin uusiin hankkeisiin. Tutkimuksemme pohjalta myös päättäjät voisivat ottaa kuntalaisten mielipiteet huomioon päätöksiä tehdessään.

Miten joku toinen voisi jatkaa tekemäänne tutkimusta?

Jokin toinen tiedeTET-ryhmä voisi vaikka vuoden päästä selvittää, mikä on muuttunut vuoden aikana, ja sen voisi tehdä melkeinpä joka vuosi, sillä olisi mielenkiintoista tietää, mitä on vuoden aikana saatu aikaan. Tutkimusta voisi jatkaa vaikka syventymällä aiheeseen vielä hieman tarkemmin esimerkiksi käyttökokemuksista.

Mitä tekisitte toisin, jos saisitte palata maanantaihin ja aloittaa alusta?

Jos voisimme palata takaisin maanantaihin ja aloittaa alusta, emme tekisi paljonkaan toisin. Ehkä tekisimme parempia muistiinpanoja haastatteluista tai hyppäisimme suoraan perehtymään omaan aiheeseemme emmekä ensin kokeilisi muuta.

Santeri, Oulu

(Tekstejä korjattu 27.11. klo 14.35: ilmastonmuutoksen määritelmää, ilmastonmuutoksen hillinnän määritelmää ja oululaisten aiheiden sopimista.)

Kommentit (61)

Henry Thomas
69/61 | 

Logo Knox is a logo design and digital solutions provider that offers advice and specialized services in the field of logo design, web design and development, motion graphics, digital marketing, and SEO, to name a few. <a href="https://www.logoknox.com/">Professional Business Logo In San Francisco California</a>

Vierailija
88/61 | 

thanks for sharing such information.

<a href="https://theresult.pk/zong-sms-packages-2020/">Zong SMS packages </a>

<a href="https://theresult.pk/zong-internet-packages-2020/">Zong internet packages </a>

<a href="https://theresult.pk/zong-internet-device-packages-2020/">Zong internet device packages </a>

<a href="https://theresult.pk/jazz-internet-packages-2020/">Jazz internet packages </a>

<a href="https://theresult.pk/telenor-internet-packages-2020/">Telenor internet packages </a>

<a href="https://theresult.pk/jazz-4g-device-packages-2020/">zong 4g device pakages</a>

<a href="https://theresult.pk/">All packages Updates</a>

Computer Glasses
89/61 | 

Unique quality of your vision with best computer glasses from syght glass. The glasses is absolutely fantastic. This is a great glass & very useful. Here buy your favorite glasses. If you want to buy latest blue light blocking glasses. Improve unique quality of your vision with best computer glasses from syght glass.
https://www.syghtglass.com/collections/computer-glasses

Famous Leather Jacket
90/61 | 

It was so good to see you acknowledging this topic, it really feels great. Thanks for sharing such a valuable information which is very hard to find normally. I have subscribed to your website and will be promoting it to my friends and other people as well. 

CreativeDaniyal
91/61 | 

It was so good to see you acknowledging this topic, it really feels great. Thanks for sharing such a valuable information which is very hard to find normally. I have subscribed to your website and will be promoting it to my friends and other people as well. [url=https://www.celebstyleoutfits.com/]Famous Leather Jacket[/url]

aisha
93/61 | 

https://www.contactcallsupport.com/

https://www.contactcallsupport.com/qsee-support/

https://www.contactcallsupport.com/tinder-support/

https://www.contactcallsupport.com/tinder-support/

https://www.contactcallsupport.com/skype-support/

https://www.contactcallsupport.com/kaspersky-support/

https://www.contactcallsupport.com/lenovo-support/

https://www.contactcallsupport.com/linksys-support/

https://www.contactcallsupport.com/roku-support/

https://www.contactcallsupport.com/cisco-support/

https://www.contactcallsupport.com/instagram-support/

https://www.contactcallsupport.com/netflix-support/

https://www.contactcallsupport.com/amazon-alexa-support/

https://www.contactcallsupport.com/google-home-support/

https://www.contactcallsupport.com/att-email-support/

https://www.contactcallsupport.com/avast-support/

https://www.contactcallsupport.com/brother-printer-support/

https://www.contactcallsupport.com/dell-support/

https://www.contactcallsupport.com/dlink-support/

https://printersupportnumber.com/

https://printersupportnumber.com/hp-printer-support/

https://printersupportnumber.com/xerox-printer-support/

https://printersupportnumber.com/canon-printer-support/

https://printersupportnumber.com/sharp-printer-support/

https://printersupportnumber.com/samsung-printer-support/

https://printersupportnumber.com/kodak-printer-support/

https://printersupportnumber.com/panasonic-printer-support/

https://printersupportnumber.com/epson-printer-support/

https://www.contacthelpsupport.com/panasonic-printer-support/

https://www.contacthelpsupport.com/netflix-support/

https://www.contacthelpsupport.com/instagram-support/

https://www.contacthelpsupport.com/cisco-support/

https://www.contacthelpsupport.com/lexmark-support/

https://www.contacthelpsupport.com/acer-support/

https://www.contacthelpsupport.com/pogo-support/

https://www.contacthelpsupport.com/pogo-support/

https://www.contacthelpsupport.com/arlo-support/

https://www.contacthelpsupport.com/trend-micro-support/

https://www.contacthelpsupport.com/tomtom-support/

https://www.contacthelpsupport.com/hewlett-packard-support/

https://www.contacthelpsupport.com/amazon-prime-video-support/

https://www.contacthelpsupport.com/

https://www.contacthelpcenter.com/

https://www.contacthelpcenter.com/dlink-support/

https://www.contacthelpcenter.com/panasonic-printer-support/

https://www.contacthelpcenter.com/twitter-support/

https://www.contacthelpcenter.com/google-voice-support/

https://www.contacthelpcenter.com/youtube-support/

https://www.contacthelpcenter.com/hotmail-support/

Vierailija
95/61 | 

https://damnxstories.blogspot.com/search/label/Nude%20stories m neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor, justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium. Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phasellus magna. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur at lacus ac velit ornare lobortis. Curabitur a felis in nunc fringilla tristique. Morbi mattis ullamcorper velit. Phasellus gravida se

Vierailija
110/61 | 

Be an Encourager: When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.” ― Roy T. Bennett

Vierailija
111/61 | 

Be an Encourager: When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.” ― Roy T. Bennett

Vierailija
113/61 | 

One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are Lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away. ” - Stephen Hawking 

vraltimes
122/61 | 

Having investigated this I accepted it was unfathomably useful. I respect both of you or three minutes and energy to add up to this substance. I a little while later wrap up unequivocally contributing a massive stack of energy both evaluating and leaving remarks. Regardless, so what, it was now remained mindful of, paying little mind to any trouble!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Tutkijatarha

Nuoret kirjoittavat löytöretkistään tieteen parissa.

Hae blogista

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla