Seuraa 
Viestejä9312

[size=85:1x8m0grp](HS kirjoitti Isänpäivänä Eino Murtorinteen näppäimistöllä kiihkottoman artikkelin Jatkosotaan ajaneista kysymyksistä - rivien välistä paljastaen Saksan kolmannen valtakunnan pelastaneen Suomen gruusialaiselta Josif Stalinilta ~ mutta voimme tästä laajentaa tarkastelunäkökulmaa)[/size:1x8m0grp]

[ ... jaetussa Puolassa - saksalaisten ja neuvostoliittolaisten valloitusalueiden rajalla pidettiin huippusalainen tapaaminen toukokuussa 1940, jonka järjestelyissä oli mukana sotamarsalkka Mannerheim. Yhtäaikaa toisistaan tietämättä niin Stalin kuin Adolf Hitler kääntyivät Mannerheimin puoleen, olihan hän Venäjän tsaarin armeijan entinen upseeri ... ]

Aikakirjoissa ei ole merkintöjä diktaattorien tapaamisesta, siksi hyvin se salattiin, mutta toukokuusta löytyy kaksi viikonpäivää, joille ei ole kummallekaan diktaattorille merkitty todistettavasti mitään muualla oloa. Miksi, niin Stalin kuin Hitler halusivat toisensa tavata? Osin siksi, että he ottivat mittaa toisistaan, mitan ottaminen käytiinkin maailmanhistorian raaimpana ja verisimpänä sotana vuosina 1941-45.

Suomi pelastettiin jo helmikuussa 1940 Adolf Hitlerin ilmoitettua Stalinille, että Talvisotana kutsuttu sota oli päätettämän ja suomalaiset oli syytä jättää rauhaan. Stalin "totteli", mutta totteli omasta halustaan, koska tuosta alkoi historiallinen huijaus, jossa kaikkia vedettiin nenästä, Josif Stalinin toimesta.

Etupiirijako käynnisti uskomattoman huijaussuunnitelman

Tunnetusti Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat alueita etupiireihinsä, ja tunnetusti Stalin oli silmäillyt Hitlerin vankilassa kirjoittamaa Taisteluni I:stä ja II:sta - Stalin tiesi Hitlerin elintilahaaveet idästä. Toisaalta Stalinilla olivat omatkin haaveet - viedä proletariaatin vallankumousta maailmalle ja hän tiesi korkeaa teknologiaa saatavan Keski- ja Länsi-Euroopasta.

Stalin kehitti juonen vailla vertaa, jossa hän soditutti armeijansa menestyksettömästi suomalaisia vastaan osoittaakseen heikkouttaan Saksalle - innostaen Hitleriä ajoittamaan aiemmaksi hyökkäyksensä itään. Suunnitelma onnistui yli odotusten, toki maksaen noin 20 miljoonan neuvostoliittolaisen hengen - syntyipä opettava puhdistus ja jälkeen jäävä historia vailla vertaa.

Miksi Hitler meni Stalinin asettamaan ansaan?

Hitler meni lankaan ja kääntyi uteliaana seuraamaan, kuinka piskuinen Suomi pärjäsi idän jättiläistä vastaan. Suomi taisteli omasta olemassaolostaan ja meillä oli kotikenttävelvollisuus. Stalin osoitti, että Neuvostoliitto ei ollut valmis suureen sotaan ja sai Hitlerin käynnistämään operaatio Barbarossan esisuunnittelun, johon Suomi kohtalokkaasti kytkeytyi.

Chevalier kaartin upseerin viimeinen maailmanluokan teko?

Stalin pyysi Mannerheimilta jo huhtikuussa 1940, kun oli jo sovittu välirauhasta Talvisodan osalta, yhteyttä Hitleriin, jotta erittäin salainen tapaaminen mahdollistuisi. Mannerheim ymmärsi asian ja oli sen sijaan yllättynyt, että Hitler pyysi samaa.

Olihan Saksa antanut varoituksen Stalinille, jotta pieni Suomi piti jättää rauhaan jo helmikuussa 1940. Mannerheim tiesi tästä - oli takaisinmaksun aika ja näin kaksi tuolloista maailman valtiasta tapasivat jaetun Puolan kylässä, jossa jakajien rajalinja tarkasti leikkasi - koko puolalainen siviiliväestö oli siirretty muualle ja aluetta vartioivat millimetrin tarkasti Saksan SS ja Neuvostoliiton NKVD:n joukot.

Gruusialainen huijasi Hitlerin

Stalin vakuutteli Hitleriä rauhantahtoisuudestansa ja liittymisestä Akselivaltoihin ulkojäsenenä, mutta suurin ja tarkoituksellisin tavoite oli saattaa Hitler vakuuttuneeksi Neuvostoliiton heikkoudesta, jolloin Barbarossa suunnitelmaa voidaan aientaa. Stalin tiesi aientamisen tuovan Saksan sotaan keskeneräisenä - mikä myöhemmin nähtiinkin.

Neuvostoliitto on suuri maa ja sen aroille ovat kuivuneet kaikki muut armeijat paitsi sotaisien mongoliheimojen. Stalin halusi Hitlerin hyökkäävän aiemmin kuin Saksa saa atomipomminsa valmiiksi - Stalinin vakoojat olivat hyvin tietoisia saksalaisten atomipommisuunnitelmista ja sen pelottavasta kehittymisestä.

Hitler oli kaavaillut idän sotaretkelle aloitusta vuodelle 1945

Mikäli Saksa olisi käynnistänyt alkuperäisen suunnitelman mukaan idän hakaristiretkensä 1945, kuten oli ajateltu - olisi myös atomipommi saattanut olla valmiina ja sitä Neuvostoliitto ei olisi kestänyt. Saksa piti saada hyökkäämään jo paljon varhemmin - keskeneräisenä ja voitonvarmana nopeasta läpijuoksutaistelusta.

Hitler oli ihastunut suomalaisiin heidän suuresta kyvystään padota Stalinin armeijat Talvisodassa - olihan Neuvostoliiton menestys jäänyt arveluttavan laihaksi, jos lainkaan onnistumiseksi. Stalinin huijaus oli alkanut jo marraskuussa 1939. Hitler saatiin vakuuttuneeksi, että idän sotaretki voitiin aloittaa jo paljon aikaisemmin, ja näin kävi.

Suomi antoi itsensä ajautua innostuneesti Saksan aseveljeksi

Suomi ajautui omasta tahdostaan aseveljeksi laajan itärintaman pohjoisosaan - aseveljeys oli konkreettinen. Suomi luovutti suvereenina maana toisen suvereenin maan operoitavaksi suuren osan pohjoista rajaansa. Stalin oli saanut tahtomansa.

Stalin halusi kuivata mahdollisimman ohueksi Saksan sotavoimat, ja antoi tapahtua mittaamattomat vahingot omalle maalleen, saadakseen syyn ulottaa myöhempi taistelunsa niin pitkällä Länsi-Eurooppaan kuin mahdollista ja näin kävikin - Stalin oli ainut todellinen voittamaton II Maailmansodan johtaja, joka kuoli kukistamattomana, ei omien eikä kumppanien, eikä vihollistenkaan taholta. Ehkä Stalinin ainut vihollinen oli hän itse?

Saksa hävisi Neuvostoliitolle, ei kahden rintaman sotaan

Saksa hävisi nimenomaan Neuvostoliitolle. Neuvostoliitto osasi pelinsä ja varustutti pitkälti armeijansa amerikkalaisten tarvikkeilla ja varusteilla. Stalin ajoi nokkelasti muut liittoutuneet omaan aikatauluunsa ja sai voiton vailla vertaa, joka purkautui vasta Neuvostoliiton luhistuttua 1990 -luvulla. Stalin sai aatteensa leviämään aina Berliiniin saakka.

Saksa maksoi hirvittävän hinnan Stalinin huijauksesta ja Suomi sai olla kätilö tapaamiselle, jossa Hitler teki lopullisen päätöksen idän sotaretken aientamisesta. Stalin oli voittanut shakkipelin ensimmäisen erän suvereenisti ja Suomi samalla sai pelastuksensa 'maantiekartan' niin Saksalta kuin Neuvostoliitolta!

Suomalaiset pettivät pakon edessä Saksan - pelastajansa

Presidentti Ryti teki de facto valtiopetoksen isänmaansa nimissä pelastaakseen Suomen ja onnistui siinä. Rytiä kaihersi loppuun saakka Saksaa kohtaan tehty valtiomiesvääryys, johon Hitler suhtautui yllättävän alistuvasti. Hitler tiesi Rytin pelistrategian ja silti halusi auttaa Suomea, kuten tekikin ... ja merkittävästi.

Stalin tiesi myös Rytin 'operaatiokartan' - ja hyväksyi sen myös. Mannerheim jätettiin rauhaan sotapäällikkönä kahden asian vuoksi - Leningrad ja toukokuun 1940 järjestelyt tarkimmin varjellulle salaisuudelle - diktaattorien kohtaamiselle Puolassa. Oli nimenomaan Stalinin käsky, että Mannerheimia ei tuomita ja Rytikin päästettiin vankilasta etuajassa.

Mikä merkitys oli diktaattorien tapaamisella?

Sillä oli maailmanhistoriallinen merkitys. Stalin tiesi, että Saksa olisi ollut 1945 liian vahva, ja Neuvostoliitto olisi hajonnut hyökkäyksen sattuessa tuolloin. Oman Suomemme roolia voimme vain jäädä arvailemaan, jos Saksan kolmas valtakunta olisi voittanut sodan Euroopasta.

Hitler ei olisi ilman operaatio Barbarossan suurta alkumenestystä julistanut Yhdysvalloille sotaa ja Euroopassa olisi vallinnut käytännössä 'Pax Saksa' aina 1945 saakka. Otto Hahn tutkijoineen olivat suunnitelleet saavansa Werner Heisenbergin kanssa atomipommin valmiiksi tuona kohtalon vuonna 1945 - aiemmin kuin USA. Saksan ohjuksetkin olivat puolivalmiina, jo altavastaajatilanteessakin, vuonna 1944.

Opetus ja malli meille suomalaisille

Jäämme pohtimaan Suomen mennyttä roolia kahden jättiläisen välissä, jossa olemme nytkin, olemme tänään idän ja lännen rajalla. Olemme vedenjakajalla - ilman Natoa, ja tässä on se syy, miksi kansakunta suurena enemmistönä Natoon menoa ei hyväksy.

Olemme itsekin idästä ja lännestä ja meillä asiat nähdään eri lailla kuin Brysselistä käsin - tästä kumpuaa myös osaksi omanlaisemme identiteetti, jonka kansa tuntee paremmin kuin valitsemamme poliitikot....

[size=85:1x8m0grp][Kirjoitus on täyttä todistetta vailla oleva loogisen päättelyn ja eräiden nähtyjen 'aihetodisteiden' kokoelma. Moskovassa on saatu nähtäväksi joitain merkintöjä ja asiakirjoja, joissa on vahvasti viitteitä tähän fiktiotyyppiseen kirjoitukseen. Nähtäväksi saatuja asiakirjoja ei ollut mahdollisuus kopioida eikä valokuvata - se kävi hyvin ilmi, ettei likikään kaikkea nimenomaan Toiseen Maailmansotaan liittyviä (paremminkin Suureen Isänmaalliseen sotaan) asiakirjoja ole julkistettu - mainittakoon, että kuuluisan Tiitisen listan nk. KGB täyskopio oli lähdemateriaalin haltijalla myös hallussaan ...][/size:1x8m0grp]...

Ilkka Luoma
http://www.facebook.com/first.ilkka
http://ilkkaluoma.kuvat.fi
...

[size=85:1x8m0grp]Sent:
Cc: presidentti@tpk.fi ; jaakko.laakso@eduskunta.fi ; ari.puheloinen@mil.fi ; jyri.hakamies@defmin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ; erkki.tuomioja@eduskunta.fi ; ilkka.kanerva@eduskunta.fi ; erkki.liikanen@bof.fi
Sent: Sunday, November 14, 2010 6:03 PM
Subject: HISTORIA[FIKTIO] - Saksan Adolf Hitler ja Neuvostoliiton Josif Stalin 'pelastivat' itsekkäästi Suomen
...[/size:1x8m0grp]

[size=50:1x8m0grp][5739/380918][/size:1x8m0grp]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Kommentit (19)

Siis että mitä?! Että olikin niin mukava setä se Adolf Hitler?

Eiks tommonen mielipuolisuuden ihannointi, Mannerheimin ylistäminen ja NATO-kiimailu ole yleensä ollut 6.12 ittepäisyyspäiväjuttu, ei isänpäiväjuttu?

Onks tämä nyt joku patriootit näyttää kaapinpaikkaa, naiset ja homot hiljaa:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Adolf Hitler
Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä sivu on osittain suojattu muutoksilta
Adolf Hitler
Adolf Hitler
Adolf Hitler
Saksan diktaattori
(Der Führer)
Syntynyt 20. huhtikuuta 1889
Itävalta-Unkarin lippu Braunau am Inn, Itävalta-Unkari
Kuollut 30. huhtikuuta 1945 (56 vuotta)
Natsi-Saksan vuosina 1935–1945 käytössä ollut lippu. Berliini, Saksa
Vallassa 2. elokuuta 1934 – 30. huhtikuuta 1945
Virallinen arvonimi Führer und Reichskanzler (valtakunnankansleri ja valtakunnanpresidentti)

Adolf Hitler (20. huhtikuuta 1889 Braunau am Inn, Itävalta-Unkari – 30. huhtikuuta 1945 Berliini, Saksa) oli Saksan valtakunnanjohtaja (Führer), valtakunnankansleri ja kansallissosialismina tunnetun aatesuunnan kehittäjä. Hänen valtansa ja politiikkansa perustuivat rasismiin, antisemitismiin, totalitarismiin ja nationalismiin. Hitlerin johdolla kansallissosialistit, natsit, toteuttivat Mein Kampfissa ideoidun, sittemmin holokaustina tunnetun etnisen puhdistuksen ja kansanmurhan, jossa pakkosiirrettiin ja surmattiin miljoonia juutalaisia, toisinajattelijoita ja valloitettujen alueiden kansalaisia.

Natsi mikä natsi.
Ei se sillä muuksi muutu että siihen koittaa tunkea vielä kaammeemaksi jonkun muun.

Huolimatta diktatuuristaan ja rikoksistaan ihmisyyttä vastaan Hitler oli monien aikalaistensa kannattama ja palvoma johtaja. Hänen valtakautensa alkoi Versailles'n rauhansopimuksen yksipuolisella mitätöinnillä ja sitä seuranneella asevarustelulla, joka nosti Saksan ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä talouskriisistä. Hitlerin aloittamat valloitussodat sytyttivät toisen maailmansodan, jonka kestäessä Hitlerin Saksa liittolaisineen valloitti suuren osan EurooppaaTuo on totuus.

Saksan häviön käytyä epäonnistuneen Neuvostoliiton valloitusyrityksen jälkeen väistämättömäksi Hitler teki itsemurhan bunkkerissaan puna-armeijan saartamassa Berliinin hallituskorttelissa sodan viimeisinä päivinäEikä käy tätäkään kiistäminen.

Ilkka Luoma
[size=85:821b5b8y](HS kirjoitti Isänpäivänä Eino Murtorinteen näppäimistöllä kiihkottoman artikkelin Jatkosotaan ajaneista kysymyksistä - rivien välistä paljastaen Saksan kolmannen valtakunnan pelastaneen Suomen gruusialaiselta Josif Stalinilta ~ mutta voimme tästä laajentaa tarkastelunäkökulmaa)[/size:821b5b8y]

[ ... jaetussa Puolassa - saksalaisten ja neuvostoliittolaisten valloitusalueiden rajalla pidettiin huippusalainen tapaaminen toukokuussa 1940, jonka järjestelyissä oli mukana sotamarsalkka Mannerheim. Yhtäaikaa toisistaan tietämättä niin Stalin kuin Adolf Hitler kääntyivät Mannerheimin puoleen, olihan hän Venäjän tsaarin armeijan entinen upseeri ... ]

Aikakirjoissa ei ole merkintöjä diktaattorien tapaamisesta, siksi hyvin se salattiin, mutta toukokuusta löytyy kaksi viikonpäivää, joille ei ole kummallekaan diktaattorille merkitty todistettavasti mitään muualla oloa. Miksi, niin Stalin kuin Hitler halusivat toisensa tavata? Osin siksi, että he ottivat mittaa toisistaan, mitan ottaminen käytiinkin maailmanhistorian raaimpana ja verisimpänä sotana vuosina 1941-45.

Suomi pelastettiin jo helmikuussa 1940 Adolf Hitlerin ilmoitettua Stalinille, että Talvisotana kutsuttu sota oli päätettämän ja suomalaiset oli syytä jättää rauhaan. Stalin "totteli", mutta totteli omasta halustaan, koska tuosta alkoi historiallinen huijaus, jossa kaikkia vedettiin nenästä, Josif Stalinin toimesta.


Stalin "totteli", koska NL oli saavuttanut optimaaliset Talvisodan tavoitteensa, kauheita tappioita tietysti lukuun ottamatta.

Hitlerille taas oli selvinnyt, että hän ei saa lyötyä Suomella kiilaa Englannin ja NL:n väliin.

Uhkasi päin vastoin tapahtua Ruotsin rautavarojen ja Suomen nikkelien käyttöönotto Liittoutuneiden toimesta. Hitler ei tiennyt , että NL ei tarvitse Suomen/Kanadan/Britannian nikkeleitä.

Itse se kyllä tarvitsi niitä, ja/tai Makedonian vastaavaa raaka-ainetta.

Stalinille sopi eriomaisesti, että Hitler luuli hänen pelkäävän itseään (kuten tuo tietysti pelkäsikin).

Etupiirijako käynnisti uskomattoman huijaussuunnitelman

Tunnetusti Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat alueita etupiireihinsä, ja tunnetusti Stalin oli silmäillyt Hitlerin vankilassa kirjoittamaa Taisteluni I:stä ja II:sta - Stalin tiesi Hitlerin elintilahaaveet idästä. Toisaalta Stalinilla olivat omatkin haaveet - viedä proletariaatin vallankumousta maailmalle ja hän tiesi korkeaa teknologiaa saatavan Keski- ja Länsi-Euroopasta.


Vain Englannilla oli tuolloin "niin korkeaa tekonologiaa", että se todella hätkädytti NL:a.... (kts. "Tube Alloys")

Stalin kehitti juonen vailla vertaa, jossa hän soditutti armeijansa menestyksettömästi suomalaisia vastaan osoittaakseen heikkouttaan Saksalle - innostaen Hitleriä ajoittamaan aiemmaksi hyökkäyksensä itään.

Stalin ei todellakaan yrittänyt pelata Saksan hyökkäystä AIKASEMMAKSI vaan myöhäisemmäksi: jokainen kuukausi, jopa viikkoin oli tärkeä tuossa suhteessa.

Syy selviää täältä, NL:n sellaisten panssareiden tuotanto, jotka olivat saksalaisia parempia: T:34 ja Klimit ja eräät muut.

http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_arm ... rld_War_II

T-34:n sarjatuotanto alkoi v. 1941 alusta, niitä oli Saksan hyökätessä vasta n. 1500 kappaletta, ja noiden uudenaikaisten panssareiden tuotanto kymmenkertaistui (10x-) vuonna 1942. Saksan peli oli silloin pelattu, se hävisi ensijaisesti teollisuustuotannon tasolla, ja hajautettuaan voimansa ympäri Eurooppaa ja se Aasiaa.

Lentokoneiden kohdalla tilanne oli tasan vastaavanlainen kuin panssareidenkin.

Jos Saksa olisi hyökännyt vasta vuonna 1942, hyökkäys olisi ollut täysi farssi.

Suunnitelma onnistui yli odotusten, toki maksaen noin 20 miljoonan neuvostoliittolaisen hengen - syntyipä opettava puhdistus ja jälkeen jäävä historia vailla vertaa.

Miksi Hitler meni Stalinin asettamaan ansaan?

Hitler meni lankaan ja kääntyi uteliaana seuraamaan, kuinka piskuinen Suomi pärjäsi idän jättiläistä vastaan.


Hitler luuli itse provoisoineensa NL:n hyökkäämään.

Suomi taisteli omasta olemassaolostaan ja meillä oli kotikenttävelvollisuus. Stalin osoitti, että Neuvostoliitto ei ollut valmis suureen sotaan ja sai Hitlerin käynnistämään operaatio Barbarossan esisuunnittelun, johon Suomi kohtalokkaasti kytkeytyi.

Hitler käynnisti sellaisen Barbarossan suunnittelun, jossa Suomi on mukana, vasta jouluna 1940, epäonnistuttuaan houkuttelemaan NL:a tekemään "etupiirijako" myös Turkista ja Persiasta. (NL käytti tässä verukkeena sitä, että Saksa on ruvennut rikkomaan edellistäkin "etupiirijakoa" Suomessa.)

Chevalier kaartin upseerin viimeinen maailmanluokan teko?

Stalin pyysi Mannerheimilta jo huhtikuussa 1940, kun oli jo sovittu välirauhasta Talvisodan osalta, yhteyttä Hitleriin, jotta erittäin salainen tapaaminen mahdollistuisi. Mannerheim ymmärsi asian ja oli sen sijaan yllättynyt, että Hitler pyysi samaa.


Valetta. Stalin luuli tuohon aikaan, virheellisesti, että Mannerheim olisi Hitlerin yhdysmies Suomessa. Ja Hitlerhän ilman muuta tiesi, ettei Mannerheim ole hänen väkeään, joten hänelle oli yhä auki mahdollisuus, että se voi olla vaikka Englannin tai Ranskan (kuten olikin, muun johdon tieten tietysti, mutta valitettavasti vain Ranskan fasistipiirien...)

Olihan Saksa antanut varoituksen Stalinille, jotta pieni Suomi piti jättää rauhaan jo helmikuussa 1940. Mannerheim tiesi tästä - oli takaisinmaksun aika ja näin kaksi tuolloista maailman valtiasta tapasivat jaetun Puolan kylässä, jossa jakajien rajalinja tarkasti leikkasi - koko puolalainen siviiliväestö oli siirretty muualle ja aluetta vartioivat millimetrin tarkasti Saksan SS ja Neuvostoliiton NKVD:n joukot.

Turhaa höpinää. Hitler ja Stalin eivät tarvinneet tuollaisia "keskinäisiä kokouksia", vaan olisivat voineet "sopia" aivan mitä tahansa siihen tehtävään vihittyjen Molotovin ja Ribbentropin välityksellä.

Gruusialainen huijasi Hitlerin

Stalin vakuutteli Hitleriä rauhantahtoisuudestansa ja liittymisestä Akselivaltoihin ulkojäsenenä, mutta suurin ja tarkoituksellisin tavoite oli saattaa Hitler vakuuttuneeksi Neuvostoliiton heikkoudesta, jolloin Barbarossa suunnitelmaa voidaan aientaa.


Stalin halusi kuitenkin hinnalla millä hyvänsä myöhentää sitä. Pantaisiinko "äänestys" asiasta pystyyn?

Stalin tiesi aientamisen tuovan Saksan sotaan keskeneräisenä - mikä myöhemmin nähtiinkin.

NL oli itse vielä pahemmin vaiheessa, ja pelasi riskillä pistäen kaiken kapasiteetin uuden tuotannon varaan (koska vanhalla pelkästään ei olisi kuitenkaan pärjännyt, siis tuotantokapasiteetilla, ja se oli väärissä paikoissakin, ellei ollut muuta olennaisesti parempaa kapasiteettia aivan muualla).

Neuvostoliitto on suuri maa ja sen aroille ovat kuivuneet kaikki muut armeijat paitsi sotaisien mongoliheimojen.

Itse asiassa juuri heiltä "kuivui" (eli jäätyi) kaikkein pahiten vuonna 1480...

Stalin halusi Hitlerin hyökkäävän aiemmin kuin Saksa saa atomipomminsa valmiiksi - Stalinin vakoojat olivat hyvin tietoisia saksalaisten atomipommisuunnitelmista ja sen pelottavasta kehittymisestä.

Potaskaa. Saksalla ei ollut potenttia atomipommihanketta.

Sen sijaan Englannilla oli, ja sen NL tunsi erinomaisesti...

Hitler oli kaavaillut idän sotaretkelle aloitusta vuodelle 1945

Mikäli Saksa olisi käynnistänyt alkuperäisen suunnitelman mukaan idän hakaristiretkensä 1945, kuten oli ajateltu - olisi myös atomipommi saattanut olla valmiina ja sitä Neuvostoliitto ei olisi kestänyt.


Höpsis. NL oma atomipommi oli tuolloin muutoin valmis, mutta ei ollut vielä tarpeeksi uraania.

Saksa piti saada hyökkäämään jo paljon varhemmin - keskeneräisenä ja voitonvarmana nopeasta läpijuoksutaistelusta.

Hitler oli ihastunut suomalaisiin heidän suuresta kyvystään padota Stalinin armeijat Talvisodassa - olihan Neuvostoliiton menestys jäänyt arveluttavan laihaksi, jos lainkaan onnistumiseksi.


Asetelma oli sotilaallisesti optimaalinen NL:n ja sen startegian kannalta Saksan hyökkäystä vastaan.

Stalinin huijaus oli alkanut jo marraskuussa 1939.

Entäs Molo-Ribbe elokuussa 1939, Halhin Golin taistelun ollessa vielä vähän kesken, mutta Japanin tappion varma?

Tosin HITLERHÄN se hämäämään alkoi tarjotessaan Molo-Ribbeä...

Hitler saatiin vakuuttuneeksi, että idän sotaretki voitiin aloittaa jo paljon aikaisemmin, ja näin kävi.

Suomi antoi itsensä ajautua innostuneesti Saksan aseveljeksi

Suomi ajautui omasta tahdostaan aseveljeksi laajan itärintaman pohjoisosaan - aseveljeys oli konkreettinen. Suomi luovutti suvereenina maana toisen suvereenin maan operoitavaksi suuren osan pohjoista rajaansa. Stalin oli saanut tahtomansa.

Stalin halusi kuivata mahdollisimman ohueksi Saksan sotavoimat, ja antoi tapahtua mittaamattomat vahingot omalle maalleen, saadakseen syyn ulottaa myöhempi taistelunsa niin pitkällä Länsi-Eurooppaan kuin mahdollista ja näin kävikin - Stalin oli ainut todellinen voittamaton II Maailmansodan johtaja, joka kuoli kukistamattomana, ei omien eikä kumppanien, eikä vihollistenkaan taholta. Ehkä Stalinin ainut vihollinen oli hän itse?

Saksa hävisi Neuvostoliitolle, ei kahden rintaman sotaan

Saksa hävisi nimenomaan Neuvostoliitolle. Neuvostoliitto osasi pelinsä ja varustutti pitkälti armeijansa amerikkalaisten tarvikkeilla ja varusteilla. Stalin ajoi nokkelasti muut liittoutuneet omaan aikatauluunsa ja sai voiton vailla vertaa, joka purkautui vasta Neuvostoliiton luhistuttua 1990 -luvulla. Stalin sai aatteensa leviämään aina Berliiniin saakka.

Saksa maksoi hirvittävän hinnan Stalinin huijauksesta ja Suomi sai olla kätilö tapaamiselle, jossa Hitler teki lopullisen päätöksen idän sotaretken aientamisesta.


Höpö höpö.

Stalin oli voittanut shakkipelin ensimmäisen erän suvereenisti ja Suomi samalla sai pelastuksensa 'maantiekartan' niin Saksalta kuin Neuvostoliitolta!

Suomalaiset pettivät pakon edessä Saksan - pelastajansa

Presidentti Ryti teki de facto valtiopetoksen isänmaansa nimissä pelastaakseen Suomen ja onnistui siinä.


Suomen kohtalo oli Liittoutuneiden käsissä, riippui siitä, mitä ne keskenään sopivat.

Rytiä kaihersi loppuun saakka Saksaa kohtaan tehty valtiomiesvääryys, johon Hitler suhtautui yllättävän alistuvasti. Hitler tiesi Rytin pelistrategian ja silti halusi auttaa Suomea, kuten tekikin ... ja merkittävästi.

Ryti oli suunnitellut Hitlerin ja Ribbentropin (ja Tannerin ja muidenkin ) kanssa "Talvisodan strategian", jonka Ryti tiesi jo Talvisodan loppuvaiheessa menneen täydellisesti munille...

Stalin tiesi myös Rytin 'operaatiokartan' - ja hyväksyi sen myös. Mannerheim jätettiin rauhaan sotapäällikkönä kahden asian vuoksi - Leningrad ja toukokuun 1940 järjestelyt tarkimmin varjellulle salaisuudelle - diktaattorien kohtaamiselle Puolassa.

Höpsis.

Oli nimenomaan Stalinin käsky, että Mannerheimia ei tuomita ja Rytikin päästettiin vankilasta etuajassa.

Mikä merkitys oli diktaattorien tapaamisella?

Sillä oli maailmanhistoriallinen merkitys.


Sellaista ei ollut olemassakaan. Mielisairaiden fantasiointia.

Stalin tiesi, että Saksa olisi ollut 1945 liian vahva, ja Neuvostoliitto olisi hajonnut hyökkäyksen sattuessa tuolloin.

NL vahvistui paljon nopeammin kuin Saksa. Se tuotti 1941- 1945 20000 saksalaisiin nähden ylivoimaista panssaria vuodessa. Saksalla oli Venäjällä kaiken kaikkiaan 60000 panssaria, joita enimmillään kerralla yhtä aikaa 4000. Se menetti sekä Moskovan että Stalingadin taiteluissa noin 2000 nykyaikaisinta panssariaan kummassakin.

Oman Suomemme roolia voimme vain jäädä arvailemaan, jos Saksan kolmas valtakunta olisi voittanut sodan Euroopasta.

Olisi tullut jenkkien jyräys atomipommilla.

Saksalla ei ollut missään vaiheessa vähäisintäkään todellista mahdollisuutta voittaa koko sotaa.

ja sen myös esimerkiksi Ruotsi tiesi, mutta Suomi ei.

Eikä tieto edennyt milliäkään esimerkiksi sosialidemokraattisen työväenliikkeen sisällä. (kommunistien keskuudessa tieto kulki vähän paremmin, mutta nimenomaan Suomen kommunistit lienevät lopultakin olleet yhtä pussissa kuin demaritkin).

Hitler ei olisi ilman operaatio Barbarossan suurta alkumenestystä julistanut Yhdysvalloille sotaa ja Euroopassa olisi vallinnut käytännössä 'Pax Saksa' aina 1945 saakka. Otto Hahn tutkijoineen olivat suunnitelleet saavansa Werner Heisenbergin kanssa atomipommin valmiiksi tuona kohtalon vuonna 1945 - aiemmin kuin USA. Saksan ohjuksetkin olivat puolivalmiina, jo altavastaajatilanteessakin, vuonna 1944.

Eivät olisi. Hitler oli tappanut ja karkottanut osaajat.

Werner Heisenberg ei ollut ollenkaan käytännönmiehiä.

Opetus ja malli meille suomalaisille

Jäämme pohtimaan Suomen mennyttä roolia kahden jättiläisen välissä, jossa olemme nytkin, olemme tänään idän ja lännen rajalla.


Oletko varma?

Totaa.... Kumpi on Hitler?

Olemme vedenjakajalla - ilman Natoa, ja tässä on se syy, miksi kansakunta suurena enemmistönä Natoon menoa ei hyväksy.

Olemme itsekin idästä ja lännestä ja meillä asiat nähdään eri lailla kuin Brysselistä käsin - tästä kumpuaa myös osaksi omanlaisemme identiteetti, jonka kansa tuntee paremmin kuin valitsemamme poliitikot....

[size=85:821b5b8y][Kirjoitus on täyttä todistetta vailla oleva loogisen päättelyn ja eräiden nähtyjen 'aihetodisteiden' kokoelma. Moskovassa on saatu nähtäväksi joitain merkintöjä ja asiakirjoja, joissa on vahvasti viitteitä tähän fiktiotyyppiseen kirjoitukseen. Nähtäväksi saatuja asiakirjoja ei ollut mahdollisuus kopioida eikä valokuvata - se kävi hyvin ilmi, ettei likikään kaikkea nimenomaan Toiseen Maailmansotaan liittyviä (paremminkin Suureen Isänmaalliseen sotaan) asiakirjoja ole julkistettu - mainittakoon, että kuuluisan Tiitisen listan nk. KGB täyskopio oli lähdemateriaalin haltijalla myös hallussaan ...][/size:821b5b8y]...

Ilkka Luoma
http://www.facebook.com/first.ilkka
http://ilkkaluoma.kuvat.fi
...

[size=85:821b5b8y]Sent:
Cc: presidentti@tpk.fi ; jaakko.laakso@eduskunta.fi ; ari.puheloinen@mil.fi ; jyri.hakamies@defmin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ; erkki.tuomioja@eduskunta.fi ; ilkka.kanerva@eduskunta.fi ; erkki.liikanen@bof.fi
Sent: Sunday, November 14, 2010 6:03 PM
Subject: HISTORIA[FIKTIO] - Saksan Adolf Hitler ja Neuvostoliiton Josif Stalin 'pelastivat' itsekkäästi Suomen
...[/size:821b5b8y]

[size=50:821b5b8y][5739/380918][/size:821b5b8y]


Kirjoitus oli puutaheinää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Joo nyt osu Ilkka joissaki kohin oikeijhan.
Talvisota oli Stalinin taholta suuri hämäys !

Isäki muisteli yhen "taistelun" , ne tulit ryssät pimeässä ,,uraata huuvethin..
Me paahoimma konekiväärillä senku kerkesimmä,,eiku tulthin satoja,,, niitä oli satoja..
Kaikki muut lähti pakhon ,,me emmä pääshet..senku paahoimma 9 vyötä, ja meistä
oikealle paahto pikakivääri, ja vasemmalle konepistooli, korsuista oli porukka karannu huutaen LÄPIMURTO,läpimurto..

Viimen ne hiljeni kuolit kaikki ,,voi saatanan saatana, sitä on tuosta painajaisija nähty satoja kertoja,,saatana soli kauhejaa, emmä pölänhet ,,mutta ,,voi per,,,,,....

Aamuko valakeni , niin raatoja oli kasapäin.
Perkkeele eikä kaikilla asheitakhan , akkojaki seassa.
Joku vielä eli ,,sitä kuulustelthin se sano hejän olevan Ukrainalaisia, yli kolmesattaa raatoa oli siinä kentällä.
Stalini tapatti " suomalaisilla" oletetut poliittiset vastustajansa. Pelimies , mikä pelimies.

Myös sitte varsin todennäköinen tarina kertoo Bormannin olleen venäjän vakoilija natsihallinnossa. Siis Stalinin kätyri , ja hyvin se hommans hoitiki.
Sanovat Bormannin hauvan olevan Moskovassa, siellä minne muukki venäjää auttanhet
on hauvattu. Mitä lie kuollu joskus 70 - 80 lukujen taithessa.

Näin mulle kerto taho joka pitäs tuonki tietää, tiijjä sitte.

Sensijhan Hitlerin ja Stalinin kohtaamisesta Puolassa en tiijjä, enkä ihan uskokhan.
Mutta ovela son ollu Mannerheimki, ei katkassu Muurmannin rattaa, vaikka olis siihen kyenny, eikä hyökänny Leningradiin , vaikka siihenkin olis suomalaiset kyenhet.

Taisi koko ukko olla samhan laijhin ko Bormankin Stalinin vasikka.
Luikerteli ko mato sotasyytheistäki erhon, toellinen " kosmopoliitikko".

Aslak

Myös sitte varsin todennäköinen tarina kertoo Bormannin olleen venäjän vakoilija natsihallinnossa. Siis Stalinin kätyri , ja hyvin se hommans hoitiki.
Sanovat Bormannin hauvan olevan Moskovassa, siellä minne muukki venäjää auttanhet
on hauvattu. Mitä lie kuollu joskus 70 - 80 lukujen taithessa.

Näin mulle kerto taho joka pitäs tuonki tietää, tiijjä sitte.
Bormannin jäännökset löydettiin Berliinistä vuonna 1972 ja tunnistettiin silloin hampaiden ja ratsastusonnettomuudessa saadun solisluun vamman perusteella. Vuonna 1998 DNA-tutkimuksella osoitettiin kiistattomasti, että kyseessä olivat Bormannin jäännökset.

Ensimmäisen kerran Bormannia epäili Neuvostoliiton vakoojaksi Reinhard Gehlen muistelmissaan. (Gehlen oli kenraali, joka vastasi tiedustelusta itärintamalla ja joka värvättiin sodan jälkeen Lännen palvelukseen.) Gehlen oli huomannut, että neuvostoliittolaisilla oli hyvin yksityiskohtaiset tiedot Saksan operaatioista ja että tietojen oli täytynyt kulkea nopeasti neuvostoliittolaisille, käytännössä jopa monesti yhtä nopeasti kuin saksalaisille rintamakomentajille. Gehlen päätteli, että tiedot olivat voineet tulla vain henkilöltä, joka kuului sodanjohdon tai hallinnon ylimpään sisäpiiriin.

Joka tapauksessa tärkeimmät tiedot välittyivät Sveitsissä toimineen Lucy-vakoiluketjun kautta (toinen vakoiluorganisaatio sitten välitti ne edelleen radiolla Moskovaan). Erityisen suuri merkitys Lucyn tiedoilla oli Kurskin taistelun lopputulokseen. Arvoitukseksi on jäänyt, keneltä Lucy sai tietonsa. Nähtävästi ainut, jolla oli lähde tiedossaan, oli Lucyn keskeinen henkilö, Rudolf Rössler, mutta hän ei koskaan paljastanut lähdettään. Rössler (joka oli vannoutunut antifasisti, mutta kaikkea muuta kuin kommunisti) ei kertonut lähdettään edes Sandor Radolle, jonka vetämä vakoilusolu (GRU:hun kuulunut) välitti tiedot Moskovaan. On spekuloitu, että kyseessä olisi ollut brittien peiteoperaatio, jossa dekoodattuja Enigmalla välitettyjä tietoja olisi toimitettu Neuvostoliittoon.
Aika ilmeiseksi on käynyt Ultra-operaation (Enigman koodin purku jne) historian tultua vähitellen julkiseksi, ettei tästäkään voi olla kyse. Niinpä spekulaatio voi taas jatkua. Arvoitus on sinänsä varsin kiehtova ja vakavasti otettavat sotahistorioitsijat ja tiedustelutoiminnan asiantuntijat ovat siitä esittäneet keskenään ristiriitaisia teorioita. Palstan salkkareille tässä olisi mielenkiintoinen kohde.
Itse en usko Bormannin olleen lähde enkä myöskään usko lähteen koskaan paljastuvan, ellei joitain aivan uusia, luotettavia tietoja paljastu.

Gerson
Seuraa 
Viestejä336

Minua on aina askarruttanut se miksi Hitler ylipäätänsä lähti noin valtavaan operaatioon kuin mitä Barbarossa oli vuonna 1941 niin heikoin eväin, että käytössä oli tuskin enempää kuin 3000 panssarivaunua ja vain 1850 lentokonetta. Tosiasiassa esim. Ranskan vastainen sota edellisenä kesänä muodostui asevoimista joissa oli jokseenkin yhtä paljon panssarivaunuja ja selvästi enemmän lentokoneita.

Nykyisin muut kuin aivopestyt historioitsijat ovat aika vakuuttuneita myös siitä, että Stalin suunnitteli hyökkäystä Saksaa vastaan ennenkuin Hitler ehtisi tehdä ensimmäistä iskua. Kiistaa on vain lähinnä siitä oliko hyökkäys länteen tarkoitus aloittaa jo loppukesällä 1941 vai vasta seuraavana tai sitä seuraavana vuonna. Sampo Ahto on edelleenkin sitä mieltä, että todennäköisin hyökkäysajankohta olisi ollut vasta kesällä 1942.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Niin nyt on sitten paljastunut , että se raato joka poltethin Hitlerin bunkkerin eessä, se
tuskin oli Hitler.
Venäläisethän veivät sitten myöhemmin ruumin ja hautasivat.
Tuo hautapaikka on kuitenkin paljastunut, ja siittä löyvetty kallo on venäläisillä, tai kallo on suoraan otettu Hitlerin Bunkkerin eestä , hiiltyneeltä ruumiilta.
Tutkimuksissa on paljastunut , että kallo kuului naiselle.
Joten itte Hitlerin raato on yhä kavoksissa.
Vishin Hitler tappo tai tapatti jonku naisen tuolla paikalla, ja pakeni bunkkereitten salakäytävien kautta.

Aivan avoimesti puhutaan , että korkeilla Natsijohtajilla oli valmisteltu pakosuunitelma
ja pakoreitti selvillä.
Varmasti Martin Bormankin oli harkinnut pakoa , ja suunitellut sen valmiiksi.
Uskosin että hän myöskin hankki sijaiskuolevan tilalleen, ihan kuten Aatuki.

Venäjällä kuitenkin liikkuu sellainen huhu , että Borman olisi ollut myöhemmin siellä, ja
toiminut jopa jonkunlaisena neuvonantajana, kunnes kuoli 70-80 lukujen vaihteessa.
Jossaki Moskovassa on hautuumaa, johon on haudattu venäjän puolesta
vakoilua harjottaneita , siellä kuulemma on myöskin Bormannin hauta.

Itse en ole ikinä käynyt venäjällä, mutta venäläisten keskuuvessa tuo "huhu" tai tieto
kuitenkin liikkuu.

Jos näin olisi Bormannin taholta, että hän oli venäläisten vakoilija , se olisi vain
osotus venäläisten laajasta vakoiluverkosta.
Ja muutamissa venäläisten kirjoittamissa kirjoissakin vihjataan Bormannin vakoilusta,
ja taitaapa elokuvassakin kevään seitsemän hetkeä lipsahtaa lause pari siihen suuntaan.

Ja tuo elokuva on venäläisten tekemä.
Tottakai lännessä tuo kielletään, eihän heillä ollut "omaa miestä" natsihallinnossa.
Kukapase ryssiä huonompi haluais olla ?

Jokainen voi ajatella Hitleristä ja Stalinista haluamaansa, mutta molemmilla oli vain tarkoitus olla vallan huipulla ja käyttää siihen kaikkia metodeja, tapetut ihmismäärät eivät merkinneet heille mitään.
Demokratiaa voi pitää heikkona, mutta luultavasti kaikki tajuavat, mihin mennään jolleivät ihmiset itse vastaa asioistaan.
Kaikki diktaatorit haluavat olla "valistenuiteta" onnistumatta siinä.
Nykyään taistellaan EU:sta ym asioista.
Riippuu mesitä pidämmekö asiat hallusamme. Asiat eivät tapahdu ilman , että vaikutamme niihin.
Olkaa valveilla, turha valittaa muuten, kun asiat menevät munilleen.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9312
Gerson
Minua on aina askarruttanut se miksi Hitler ylipäätänsä lähti noin valtavaan operaatioon kuin mitä Barbarossa oli vuonna 1941 niin heikoin eväin, että käytössä oli tuskin enempää kuin 3000 panssarivaunua ja vain 1850 lentokonetta. Tosiasiassa esim. Ranskan vastainen sota edellisenä kesänä muodostui asevoimista joissa oli jokseenkin yhtä paljon panssarivaunuja ja selvästi enemmän lentokoneita.

Nykyisin muut kuin aivopestyt historioitsijat ovat aika vakuuttuneita myös siitä, että Stalin suunnitteli hyökkäystä Saksaa vastaan ennenkuin Hitler ehtisi tehdä ensimmäistä iskua. Kiistaa on vain lähinnä siitä oliko hyökkäys länteen tarkoitus aloittaa jo loppukesällä 1941 vai vasta seuraavana tai sitä seuraavana vuonna. Sampo Ahto on edelleenkin sitä mieltä, että todennäköisin hyökkäysajankohta olisi ollut vasta kesällä 1942.

Hitler määritti tavoitteensa jo Landsaun vankilassa kirjoittaessaan kirjansa Taisteluni 1 ja 2. Saksassa oli voimakas kommunistinen liike - muistammehan mistä Marxinkin oli kotoisin - ja tämä nostatti monenlaisia intohimoja saksalaisten kerskuudessa - eikä vähiten Hitlerissä.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Aslak
Niin nyt on sitten paljastunut , että se raato joka poltethin Hitlerin bunkkerin eessä, se
tuskin oli Hitler.
Venäläisethän veivät sitten myöhemmin ruumin ja hautasivat.
Tuo hautapaikka on kuitenkin paljastunut, ja siittä löyvetty kallo on venäläisillä, tai kallo on suoraan otettu Hitlerin Bunkkerin eestä , hiiltyneeltä ruumiilta.
Tutkimuksissa on paljastunut , että kallo kuului naiselle.
Joten itte Hitlerin raato on yhä kavoksissa.
Vishin Hitler tappo tai tapatti jonku naisen tuolla paikalla, ja pakeni bunkkereitten salakäytävien kautta.Kallo ei todista Hitlerin kuolemasta juurikaan mitään. Neuvostojoukot löysivät Hitlerin ja Eva Braunin "raadot" bunkkerin pihalta ja niiden myöhempi kohtalo on nykyään suurella varmuudella tiedossa. Löydettäessä Hitlerin kallosta puuttui osa, Hitlerhän ampui itseään päähän. Stalin suhtautui vainoharhaisen epäluuloisesti kaikkiin tietoihin Hitlerin kuolemasta ja vuonna 1946 hän lähetti salaisen retkikunnan tutkimaan asiaa edelleen. Tämä retkikunta löysi (tai "löysi", paineet olivat kovat) ko kallonpalan bunkkerin pihalta, väittämänsä mukaan samasta kuopasta kuin "raadot" oli löydetty edellisenä vuonna. Kalloista ja niiden palasista tuskin oli puutetta tuon ajan Berliinissä.[/quote]


Aslak
Venäjällä kuitenkin liikkuu sellainen huhu , että Borman olisi ollut myöhemmin siellä, ja toiminut jopa jonkunlaisena neuvonantajana, kunnes kuoli 70-80 lukujen vaihteessa.
Jossaki Moskovassa on hautuumaa, johon on haudattu venäjän puolesta
vakoilua harjottaneita , siellä kuulemma on myöskin Bormannin hauta.

....

Tottakai lännessä tuo kielletään, eihän heillä ollut "omaa miestä" natsihallinnossa.
Kukapase ryssiä huonompi haluais olla ?
Bormannin kohtalo on selvillä, hänen jäännöksensä on pystytty kiistattomasti osoittamaan aidoiksi, kuten aiemmin kerroin. Arvailut siitä, että Bormann olisi ollut korkealla natsihallinnossa vaikuttanut Neuvostoliiton vakooja, ovat länsimaista peräisin.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9312

HS kirjoitti paljon Moskovan avautumisesta, mm. Katynin joukkoteloitukset. Kreml on ollut monin osastoin kiinni aina Stalinin kuolemasta saakka. Muutama suomalainen (venäläiseen tapaan) on päässyt näkemään asiakirjoja, joita ei olla julkistettu. Koodinimellä "Moskovan-Paavo" on hallussaan lähteitä, joista voidaan päätellä Stalinin ja Hitlerin tapaamisesta - jopa paikka, missä tämä tapahtui. On lisäksi asiakirjoja, joissa on viitteitä Mannerheimin osuuteen tapaamisessa. Kysymys kuuluu, missä ovat Mannerheimin arkistot tältä osin, vai operoitiinko juuri tämä asia ilman mitää talteen dokumentointia?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

sigfrid
Seuraa 
Viestejä8692

Olipa Hesari hyväksynyt harvinaisen kiihkoneuvostoliittolaisen kirjoituksen Eino Murtorinteen näppäimistöltä. Mutta senverran juonessa oli perää, että Stalin oli jo sopinut ennen Stalinin ja Hitlerin kuvattua tapaamista Churchillin kanssa yhteistyöstä ja Euroopan jaosta, jossa C. lupasi Suomen Neuvostoliitolle. Hitler oli jo ansassa, jonka asettajina olivat Churchill ja Stalin.

Takuutestattu suomalainen. Aboriginaali Finlandian asukas.

Blogi: http://terheninenmaa.blogspot.fi

Gerson
Seuraa 
Viestejä336

Saksa hävisi sodan, koska se hävisi ilmasodan - länsivaltoja vastaan. Koska se hävisi ilmasodan, joutui se vetämään hävittäjälentokoneistaan jo syksyllä 2/3 pelkästään USA:n 8.Ilma-armeijaa vastaan. Seuraukset itärintamalla oli melkoiset. Esim. kesäkuussa 1944 oli Luftwaffella asettaa vain 40 lentokelpoista päivähävittäjää alkuvaiheessa Valko-Venäjän päärintamalla. Neuvostoliittolaisilla puolestaan oli käytössä yli 5000 taistelulentokonetta.

II maailmansodassa ei voitettu ainuttakaan merkittävää taistelua silloin kun vihollisella oli täydellinen ilmaylivoima.

Marsalkka Zhukovin tiedustelupalvelun nauhoittamassa haastattelussa v.1963 marsalkka tunnusti, että ilman USA:n lendleasing-apua NL ei olisi kyennyt muodostamaan strategisia reservejä eikä käymään mitään liikuntasotaa. Faktat puhuvat nimenomaan sen puolesta, että USA:n mukaantulo sotaan ratkaisi sodan lopputuloksen. Ilman lendleasingiä ja lännen käymää ilmasotaan Neuvostoliitto olisi parhaimmassakin tapauksessa päässyt Saksan kanssa vain tasapeliin.

Ilkka Luoman kannattaisi huomioida mitä vaikeuksia hyökkäyksissään NL:lla aina oli silloin, kun painopistesuunnalla heillä oli vain 3-4 kertainen ylivoima. Vuonna 1944 Saksan asevoimista vain n. 40% oli itärintamalla.

Gerson
Seuraa 
Viestejä336
sigfrid
Olipa Hesari hyväksynyt harvinaisen kiihkoneuvostoliittolaisen kirjoituksen Eino Murtorinteen näppäimistöltä. Mutta senverran juonessa oli perää, että Stalin oli jo sopinut ennen Stalinin ja Hitlerin kuvattua tapaamista Churchillin kanssa yhteistyöstä ja Euroopan jaosta, jossa C. lupasi Suomen Neuvostoliitolle. Hitler oli jo ansassa, jonka asettajina olivat Churchill ja Stalin.Helsingin Sanomat on nykyisin lähinnä punavihreän aatteen pää-äänenkannattaja.

"Valkonen kirjoitti kiinnostavia yksityiskohtia suomalaisten Moskovan kirjeenvaihtajien ankaran valvotuista työoloista jo 1950-luvun aikana. Valkosen kirjan kritiikin varsinainen kärki kohdistui siihen, että Suomessa yleensä sen enempää kuin esim. Helsingin Sanomissa ei oltu kiinnostuneita siitä, mitä Baltiassa ja Itä-Euroopassa todella tapahtui, kun muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa. Käänne huonompaan tapahtui Helsingin Sanomien tapauksessa kun ulkomaantoimituksen esimieheksi Olli Kivisen jälkeen tuli Kari Huhta. Stalinismin seuraus oli siis journalismille se, että journalismin taso laski. "Kulttuuritaistolaisuus ja Hesari

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9312
Gerson
Saksa hävisi sodan, koska se hävisi ilmasodan - länsivaltoja vastaan. Koska se hävisi ilmasodan, joutui se vetämään hävittäjälentokoneistaan jo syksyllä 2/3 pelkästään USA:n 8.Ilma-armeijaa vastaan. Seuraukset itärintamalla oli melkoiset. Esim. kesäkuussa 1944 oli Luftwaffella asettaa vain 40 lentokelpoista päivähävittäjää alkuvaiheessa Valko-Venäjän päärintamalla. Neuvostoliittolaisilla puolestaan oli käytössä yli 5000 taistelulentokonetta.

II maailmansodassa ei voitettu ainuttakaan merkittävää taistelua silloin kun vihollisella oli täydellinen ilmaylivoima.

Marsalkka Zhukovin tiedustelupalvelun nauhoittamassa haastattelussa v.1963 marsalkka tunnusti, että ilman USA:n lendleasing-apua NL ei olisi kyennyt muodostamaan strategisia reservejä eikä käymään mitään liikuntasotaa. Faktat puhuvat nimenomaan sen puolesta, että USA:n mukaantulo sotaan ratkaisi sodan lopputuloksen. Ilman lendleasingiä ja lännen käymää ilmasotaan Neuvostoliitto olisi parhaimmassakin tapauksessa päässyt Saksan kanssa vain tasapeliin.

Ilkka Luoman kannattaisi huomioida mitä vaikeuksia hyökkäyksissään NL:lla aina oli silloin, kun painopistesuunnalla heillä oli vain 3-4 kertainen ylivoima. Vuonna 1944 Saksan asevoimista vain n. 40% oli itärintamalla.
...
Häviön syitä on varmasti monia - hävittäjien puute, raskaiden pommikoneiden puute, polttoaineiden puute, lentäjien puute, ..., ehkä suurin kömmähdys oli olla antamatta riittäviä resursseja atomipommin kehittelyyn, sillä se olisi voitu aloittaa jo 1938! Millainenhan tämä maailma olisi...?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Rere
Kallo ei todista Hitlerin kuolemasta juurikaan mitään. Neuvostojoukot löysivät Hitlerin ja Eva Braunin "raadot" bunkkerin pihalta ja niiden myöhempi kohtalo on nykyään suurella varmuudella tiedossa. Löydettäessä Hitlerin kallosta puuttui osa, Hitlerhän ampui itseään päähän. Stalin suhtautui vainoharhaisen epäluuloisesti kaikkiin tietoihin Hitlerin kuolemasta ja vuonna 1946 hän lähetti salaisen retkikunnan tutkimaan asiaa edelleen. Tämä retkikunta löysi (tai "löysi", paineet olivat kovat) ko kallonpalan bunkkerin pihalta, väittämänsä mukaan samasta kuopasta kuin "raadot" oli löydetty edellisenä vuonna. Kalloista ja niiden palasista tuskin oli puutetta tuon ajan Berliinissä.Hitlerin kallosta peräisin olevalle leukafragmentille tehtiin DNA-analyysi (leukaperä on aiemman forensodentologian mukaan on Aatun kallosta)

Tulos? Adolf oli 20-40 vuotias nainen. Tätä ette varmasti älynneet aavistaa! Ilmankos ääni nousi kepeästi falsettiin progapandahuudon kimeimmissä kimityksissä. Ilmankos Aatu ei lähtenyt Marskin kanssa saunaan synttäripäivillä!

http://conclusionsdrawn.blogspot.com/20 ... braun.html

PS. Hitlerhän pakeni Kuuhun ja perusti sinne 4. valtakunnan. Sieltä on on tuleva lähiaikoina vapauttamaan maailman kansat elämisen ikeestä ja pahasta juutalaish-bolshevistisesta salaliitosta!

Loppuu H1N1 rokotteiden pakkojakelu ja BigPharma. Deekuakin saa ottaa kuin Heiligenbrunnin vettä pyhästä Aryaanien lehdosta!

On se kivaa!

hOx
Rere
Kallo ei todista Hitlerin kuolemasta juurikaan mitään. Neuvostojoukot löysivät Hitlerin ja Eva Braunin "raadot" bunkkerin pihalta ja niiden myöhempi kohtalo on nykyään suurella varmuudella tiedossa. Löydettäessä Hitlerin kallosta puuttui osa, Hitlerhän ampui itseään päähän. Stalin suhtautui vainoharhaisen epäluuloisesti kaikkiin tietoihin Hitlerin kuolemasta ja vuonna 1946 hän lähetti salaisen retkikunnan tutkimaan asiaa edelleen. Tämä retkikunta löysi (tai "löysi", paineet olivat kovat) ko kallonpalan bunkkerin pihalta, väittämänsä mukaan samasta kuopasta kuin "raadot" oli löydetty edellisenä vuonna. Kalloista ja niiden palasista tuskin oli puutetta tuon ajan Berliinissä.Hitlerin kallosta peräisin olevalle leukafragmentille tehtiin DNA-analyysi (leukaperä on aiemman forensodentologian mukaan on Aatun kallosta)

Tulos? Adolf oli 20-40 vuotias nainen. Tätä ette varmasti älynneet aavistaa! Ilmankos ääni nousi kepeästi falsettiin progapandahuudon kimeimmissä kimityksissä. Ilmankos Aatu ei lähtenyt Marskin kanssa saunaan synttäripäivillä!

http://conclusionsdrawn.blogspot.com/20 ... braun.html

PS. Hitlerhän pakeni Kuuhun ja perusti sinne 4. valtakunnan. Sieltä on on tuleva lähiaikoina vapauttamaan maailman kansat elämisen ikeestä ja pahasta juutalaish-bolshevistisesta salaliitosta!

Loppuu H1N1 rokotteiden pakkojakelu ja BigPharma. Deekuakin saa ottaa kuin Heiligenbrunnin vettä pyhästä Aryaanien lehdosta!

On se kivaa!
Älä ota enää, hyvä mies!

Rere
hOx
Rere
Kallo ei todista Hitlerin kuolemasta juurikaan mitään. Neuvostojoukot löysivät Hitlerin ja Eva Braunin "raadot" bunkkerin pihalta ja niiden myöhempi kohtalo on nykyään suurella varmuudella tiedossa. Löydettäessä Hitlerin kallosta puuttui osa, Hitlerhän ampui itseään päähän. Stalin suhtautui vainoharhaisen epäluuloisesti kaikkiin tietoihin Hitlerin kuolemasta ja vuonna 1946 hän lähetti salaisen retkikunnan tutkimaan asiaa edelleen. Tämä retkikunta löysi (tai "löysi", paineet olivat kovat) ko kallonpalan bunkkerin pihalta, väittämänsä mukaan samasta kuopasta kuin "raadot" oli löydetty edellisenä vuonna. Kalloista ja niiden palasista tuskin oli puutetta tuon ajan Berliinissä.Hitlerin kallosta peräisin olevalle leukafragmentille tehtiin DNA-analyysi (leukaperä on aiemman forensodentologian mukaan on Aatun kallosta)

Tulos? Adolf oli 20-40 vuotias nainen. Tätä ette varmasti älynneet aavistaa! Ilmankos ääni nousi kepeästi falsettiin progapandahuudon kimeimmissä kimityksissä. Ilmankos Aatu ei lähtenyt Marskin kanssa saunaan synttäripäivillä!

http://conclusionsdrawn.blogspot.com/20 ... braun.html

PS. Hitlerhän pakeni Kuuhun ja perusti sinne 4. valtakunnan. Sieltä on on tuleva lähiaikoina vapauttamaan maailman kansat elämisen ikeestä ja pahasta juutalaish-bolshevistisesta salaliitosta!

Loppuu H1N1 rokotteiden pakkojakelu ja BigPharma. Deekuakin saa ottaa kuin Heiligenbrunnin vettä pyhästä Aryaanien lehdosta!

On se kivaa!
Älä ota enää, hyvä mies!

Voi sitä vielä vähän, perjantai-ilta ja poikamies... Oli hauskasti kirjoitettu kommentti.

Gerson
Seuraa 
Viestejä336
Ilkka Luoma

Häviön syitä on varmasti monia - hävittäjien puute, raskaiden pommikoneiden puute, polttoaineiden puute, lentäjien puute, ..., ehkä suurin kömmähdys oli olla antamatta riittäviä resursseja atomipommin kehittelyyn, sillä se olisi voitu aloittaa jo 1938! Millainenhan tämä maailma olisi...?En millään suostu uskomaan, että Saksa olisi 3000 panssarivaunulla ja 3000 taistelulentokoneella lähtenyt valloittamaan koko maailmaan. Koko ajatus on järjetön jo sinänsä. Sen sijaan Neuvostoliiton 23 000 panssarivaunulla ja 17 000 lentokoneella vuonna 1941 olisi saatu yhtä sun toista aikaan jos tuo kalusto olisi ollut taitavissa käsissä ja operaatio hyvin suunniteltu.

Asia, jota harvoin mietitään on sotilaalliset voimasuhteet. Neuvostoliitolla oli kesäkuun alussa 1941 panssarivaunuja ja lentokoneita noin kaksi kertaa niin paljon kuin koko muulla maailmalla yhteensä. Tykistön suhteen ylivoima oli vielä kauhistuttavampi. Ja tykeillä ja krh:lla tietääkseni tapettiin 80-90% II maailmansodan sotilaista.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat