Sivut

Kommentit (230)

derz
Oho, päässyt unohtumaan tämä ketju.

Arkkis

MMT on korkeintaan metateoria, kuten Everett sen ilmaisi.Pitää paikkansa. Se on filosofian teoria, joka sekoittaa tieteen ja uskonnon.Ei ole. MMT on kvanttimekaniikan mukainen matemaattinen malli maailmankaikkeuden kehityksestä yhtenä isona kvanttijärjestelmänä. Vrt. alkuräjähdysteoria on yleisen suhteellisuusteorian mukainen matemaattinen malli maailmankaikkeuden kehityksestä.Everettin MMT on MONIMAAILMATULKINTA eikä -TEORIA.

Se on ontologinen "tulkinta" LOGIIKAN ja todellisuuden suhteesta (jossa ei ole mitään "ontologisesti epäselvää" ainakaan dialektisessa materialismissa)

Kyseinen "teoria" pitää kaikkia eri vaihtoehtoja yhtä aikaa myös "todellisina", mikä on puuta heinää ja aivan turhaa.

Siitä on saatettu kehitellä jokin uusi "lokaali kevytversio", mutta sikäli kuin mahdollisia kehittelijöitä kuten Eari Enqvistiä (arvelu) tunnen, siitä ei tule sen selvempää... Herrat ovat vaan hyvät ja tutustuvat dialektiseen materialismiin muodollisen logiikan ontologisista edellytyksistä. Ne ovat yleisesti tunnettua perustiedettä.

Sen sijaa Lee Smolinin multversumi- eli kosmisen evoluution teoria on aivan muuta: se lähtee siitä, että "versaalivakiot" kuten valon nopeus, gravitaatiovakio ja Plackin vakio, muuttuvat satunnaisesti toistuvissa alkuräjähdyksissä (jotka siis eivät ole "absoluttisia alkuja"), ja näin valikoituu mahdollisimman tarkoin stabiileja versumeita, joissa on sitten "juuri oikeat" valiot esimerkiksi jonkilaisen elämän kehittymiseksi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin

" Fecund universes

The fecund universes theory (also called cosmological natural selection theory) of cosmology advanced by Lee Smolin suggests that the rules of biology apply on the grandest scales, and is often referred to as "cosmological natural selection". Smolin summarized the idea in a book aimed at a lay audience called The Life of the Cosmos.

The theory surmises that a collapsing black hole causes the emergence of a new universe on the "other side", whose fundamental constant parameters (speed of light, Planck length and so forth) may differ slightly from those of the universe where the black hole collapsed. Each universe therefore gives rise to as many new universes as it has black holes. Thus the theory contains the evolutionary ideas of "reproduction" and "mutation" of universes, but has no direct analogue of natural selection. However, given any universe that can produce black holes that successfully spawn new universes, it is possible that some number of those universes will reach heat death with unsuccessful parameters. So, in a sense, fecundity cosmological natural selection is one where universes could die off before successfully reproducing, just as any biological being can die without having children. "

Smolinin teorissa ei ole mitään sellaista, mikä tekisi siitä periaatteellisesti tieteenvastaisen.

Sen sijaan Everettin "tulkinnassa" sellaista on yllin kyllin. Jos Everettin tulkinta "on oikea", niin kaikki vanha tietomme on totaalisesti pielessä....

Arkkis
Toisekseen se ei riko ainuttakaan fysiikan lakia, joten voit heittää filosofiset höpinät "maailmankaikkeuden materiaalisen ykseyden periaatteesta" roskikseen.Kyllähän se rikko vähän kaikkia fysiikan lakeja, kun jossakin syntyy muka koko aja energiaakin mittamattomasti, ja se säilyisi vain "kunkin omassa maailmassa"...Pah.

"First, the law conservation of energy is based on observations within each world. All observations within each world are consistent with conservation of energy, therefore energy is conserved.
Energian sälyvyyden laki ei ole mikään "markkinatrendi", vaan se onvälttämätön ehdo, jotta kaikki ajanhetket olisivat samassa asemassa (uni)versumissa otetteuina fiskaalisissa klakuissa/malleissa ajanalkupisteeksi.

Aivan samoin kuin impulssin säilyminen seuraa avaruuden homogeenisuudesta eili kaikkien pisteiden keskenään samanlaisesta asemasta siinä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether

" Physics
Main articles: Noether's theorem, Conservation law, and Constant of motion

Noether was brought to Göttingen in 1915 by David Hilbert and Felix Klein, who wanted her expertise in invariant theory to help them in understanding general relativity, a geometrical theory of gravitation developed mainly by Albert Einstein. Hilbert had observed that the conservation of energy seemed to be violated in general relativity, due to the fact that gravitational energy could itself gravitate. Noether provided the resolution of this paradox, and a fundamental tool of modern theoretical physics, with her first Noether's theorem, which she proved in 1915, but did not publish until 1918.[73] She solved the problem not only for general relativity, but determined the conserved quantities for every system of physical laws that possesses some continuous symmetry.

Upon receiving her work, Einstein wrote to Hilbert: "Yesterday I received from Miss Noether a very interesting paper on invariants. I'm impressed that such things can be understood in such a general way. The old guard at Göttingen should take some lessons from Miss Noether! She seems to know her stuff."[74]

For illustration, if a physical system behaves the same, regardless of how it is oriented in space, the physical laws that govern it are rotationally symmetric; from this symmetry, Noether's theorem shows the angular momentum of the system must be conserved.[75]

The physical system itself need not be symmetric; a jagged asteroid tumbling in space conserves angular momentum despite its asymmetry. Rather, the symmetry of the physical laws governing the system is responsible for the conservation law.

As another example, if a physical experiment has the same outcome at any place and at any time, then its laws are symmetric under continuous translations in space and time; by Noether's theorem, these symmetries account for the conservation laws of linear momentum and energy within this system, respectively. "
Ja tämä aika ja avaruus ovat ne fysikaaliset attribuutit, yleismääreet, jotka sieltä "alkuräjähdyspisteestä" saavat alkunsa, oli niiden "edessä" tai "takana" sitten mitä hyvänsä tai ei mitään.

Itse singiulariteetissa Smolinin teorian mukaan (massa)energian ja impulssin säilymisen lait EIVÄT PIDÄ PAIKKAANSA (eikä 'aikaa' eikä 'avaruutta' ole määriteltykään!)

Mutta muuten avaruudessa (massa)energian ja impulssin säilymisen lait ovat yleispäteviä, ja koskevat koko avaruutta ja kaikkea sen materiaa erotuksetta, kaikkea sellaista, joka vuorovaikuttaa.

Sen sijaan Lee Smolinin multiversumi/kosmisenevoluutionteoriassa ERI VERSUMIT VUOROVAIKUTTAVAT VAIN SINGULARITEETTIEN VÄLITYKSELLÄ.

Second, and more precisely, conservation of energy, in QM, is formulated in terms of weighted averages or expectation values. Conservation of energy is expressed by saying that the time derivative of the expected energy of a closed system vanishes.Vakion derivaatta on tunnetusti 0...

Mutta tuo ominaisuus ei määrittele SULJETTUA SYSTEEMIÄ vaan STATIONAARISEN SYSTEEMIN, jonka sellasinen erikoistapaus suljettu systeemi on, että SIIHEN EI TULE EIKÄ SIITÄ POISTU ENERGIAA.

Suljettut systeemit ovat sikäli tärkeitä, että niissä ENTROPIA KASVAA ajan mukana. Tätä ei voida yleistää kaikkiin stationaarisiin systeemeihin.

This statement can be scaled up to include the whole universe.Ei voida yleistää: esimerkiksi Lee Smolinin teoriassa kukin erillinen varsumin on "suljettu systeemi" "elinaikansa", MUTTA KOKO MULTIVERSUMI EI OLE SITÄ.

Mikään ei estä olettamasta malleja, joissa kumpikaan noista ei ole suljettu.

Each world has an approximate energy, but the energy of the total wavefunction, or any subset of, involves summing over each world, weighted with its probability measure. This weighted sum is a constant. So energy is conserved within each world and also across the totality of worlds.Jää täysin hämäräksi, mitä noilla "maailmoilla" tarkoitetaan.

One way of viewing this result - that observed conserved quantities are conserved across the totality of worlds - is to note that new worlds are not created by the action of the wave equation, rather existing worlds are split into successively "thinner" and "thinner" slices, if we view the probability densities as "thickness"."

Everett FAQ
Tämä on jotakin "uutta monimaailmateoriaa" (joka ei tuo mitään uutta materialistiseen kööpenhaminalaistulkintaan).

Arkkis
Filosofian painoarvo fysikaalisia teorioita tarkasteltaessa on minimaalinen.Ei suinkaan. Ei esimerkiksi fysiikan suhteita muihin tieteisiin voi tarkastella millään muulla keinoin kuin tieteenfilosofian avulla. Sen loogisena empiirisenä tutkimuskohteena on tieteellisten teorioiden kahitys.Tarkoitin lähinnä sitä että fysiikan teorioita ei pidä tuomita niiden filosofisen mielekkyyden, vaan havaintojen, pohjalta."Filosofisesti mielekkäästä" en tiedä (koska se riippuu filofiasta), mutta teorioiden on oltava sisäisesti loogisesti ristiriidattomia. Muuten ne eivät ennusta yksikäsitteisiä testattavissa olevia asiaintiloja.

Monimaailmankaikkeus pähkinänkuoressa

Idean universaalista tilafunktiosta esitti ensimmäisen kerran Hugh Everett III vuoden 1957 väitöskirjassaan yrittäessään formuloida kvanttimekaniikkaa yhteensopivaan muotoon yleisen suhteellisuusteorian kanssa. Hänen postulaattinsa, josta koko monimaailma seuraa, voidaan esittää seuraavasti [1]:

Kaikki eristetyt järjestelmät kehittyvät Schrödingerin yhtälön mukaisesti.

Postulaatti ei aluksi vaikuta liittyvän mitenkään monimaailmankaikkeuteen. Postulaatista kuitenkin seuraa, että

1. Koko maailmankaikkeus kehittyy Schrödingerin yhtälön mukaisesti, sillä maailmankaikkeus on eristetty järjestelmä.
Ei SEURAA, vaan tuollaista VAIN VÄITETÄÄN!

Sitä paitsi energia säilyvyyden laki koskee NIMENOMAAN TODELLISIA MITATTAVIA OLEMASSAOLSEVIA "MAAILMOJA", eikä mitään "poissa olevia vain MAHDOLLISIA maailmoja TÄMÄN RINNALLA! Ts. jos niistä toisista jokin toteutuu, niin "TÄMÄ" EI TOTEUDU!

Tuosta ei ole tarkasti ottaen mitään takeita. Tällainen väite on ns. ENERGETISMIÄ, ja Schrödingerin yhtälön absolutisoiminen on ilman muuta sitä, koska ko. yhtälö koskee nimenomaan ENERGIATILOJA. Enegian säilyvyyden laki taas on voimassa niin kauan kuin FYSIKAALISET LAIT SÄILYVÄ VAKIOISINA (esimerkiksi valon nopueus ja Planckin vakio).Yleinen Schrödingerin/Diracin yhtälö kuvaa kvanttimekaanisen tilafunktion aikakehitystä. Tilafunktiot taas kuvaavat kvanttijärjestelmiä, ja kvanttijärjestelmät voivat lomittua keskenään siten, että yhdellä tilafunktiolla voidaan kuvata useimpien kvanttijärjestelmien lomittunutta järjestelmää. Yksi tällainen järjestelmä on atomi, ja jopa hiili-60 -molekyyleillä on havaittu kvanttimekaanisia ominaisuuksia (itseinterferenssi & superpositio). Monimaailmassa lomittuminen yleistetään koko maailmankaikkeuteen.En tarkasti ottaen ymmärrä...

Ettei tämä ole vain MONIFUNKTIOTEORIAA eikä suinkaan moniMAAILMAtulkintaa?

Arkkis
Esimerkiksi Lee Smolinin MULTIVERSUTEORIASSA EI OLE VOIMASSA, että versumi/ multiversumi oli "eritetty järjestelmä".Smolin ei ole mitään multiversumiteoriaa kehittänyt (hän on niitä vastaan), joten viittanet nyt varmaan säieteorian/M-teorian hypoteettisiin braanimaailmoihin, jotka voivat mm. törmätä keskenään.En viittaa, vaan yllä linkittämääni Lee Smolinin multiversumi-/kosmisen evoluution teoriaan.

Näillä ei ole mitään tekemistä kvanttimekaanisen monimaailman kanssa.

Arkkis
2. Maailmankaikkeuden tilafunktion Schrödingerin yhtälön mukainen aikakehitys ei voi katketa, sillä se rikkoisi Everettin postulaattia. (ts. tilafunktio ei voi romahtaa)Millä "oikeudella" Everett tuosta vaan iskee jonkin peffastaan repäisemänsä oman postulaattinsa ihmiskunnan tieteellisestä kokemuksesta yleistetyn "maailmankaikkeuden materiaalisen ykseyden periaatteen" TILALLE?En ole koskaan kuullut fysiikassa puhuttavan "maailmankaikkeuden materiaalisen ykseyden periaatteesta". Onko se jokin eksaktisti formuloitu luonnolaki, kuten energian tai liikemäärän säilymisen laki?On se tarkoin formuloitu ontologinen periaate, että kaikki todellinen vuorovaikuttaa jotakin kautta keskenään. SEn kiistäminen johtaa mahdottomuuteen kumota uskontoa loogisesti tai empiirisesti.

Arkkis
Ei millään muulla "oikeudella" kuin odottaen sille polittista (ja sotilaalista) "kannatusta" kirkkokuntien, imperialistivaltioiden taatumusbyrokratioiden ja hölynpölytieteilijöiden taholta!En usko, että Everett haki väitöskirjallaan poliittista (tai sotilaallista) kannatusta.Hän saattoi innostua siitä vasta, kun sitä rupesi tulemaan...

Hän halusi muotoilla kvanttimekaniikan koskemaan koko maailmankaikkeutta, poistaa sen näennäiset paradoksit ja saattaa sen sopivampaan muotoon yleisen suhteellisuusteorian kanssa. Kahdessa ensimmäisessä kohdassa hän onnistui.Yhteensopivuutta ei ole saavutettu kvanttimekaniikan ja yleisen suhteellisuusteorian kesken. Gäppi vallitsee.

Arkkis
Ja siinä se on: monimaailmankaikkeus. Universumin tilafunktio ei voi romahtaa, joten se pitää jatkuvasti sisällään universumin kaikki vaihtoehtoiset kvanttitilat.

Havaitsemamme maailmankaikkeus on vain yksi universaaliin tilafunktioon osallistuvista kvanttitiloista.
Johhas. "Universaali tilafunktio" on aikamoinen "viritys", kun esimerkiksi fotonin tai elektroninkaan "tilafunktion", Schrödingerin differentiaaliyhtälön muodollisen ratkaisun, FYSIKAALISESTA TULKINNASTA ei vallitse yksimielisyyttä.Niin. Yksi fysikaalinen tulkinta on käsittää tilafunktio/aaltofunktio reaalisena fysikaalisena kuvauksena kvanttijärjestelmän tilasta, eikä minään abstraktina todennäköisyyssoppana. Tämä on monimaailman tulkinta.

Arkkis
Sen sijaan MMT:ssä vuorovaikuttavat systeemit lomittuvat ja dekoheroivat universaalin tilafunktion useammiksi rinnakkaisiksi tiloiksi, ts. rinnakkaisiksi maailmankaikkeuksiksi!Höpsis.Matemaattisesti homma kuitenkin toimii, joten se ei ole mahdotonta.

Arkkis

Kannatan kööpenhaminalaista tulkintaa sinää mielessä kuin Bohr sen itse esitti, objektiivisna todennäköisyyksinä (joka on MAHDOLLISUUDEN MÄÄRÄLLINEN MITTA filosofisesti)

Kööpenhaminalaistulkita ei mystifioi reaalisuutta, kun se vain nähdään ´mahdollisuuden´ dialektisena vastakohtana sitten että kaikkien objektiivisten mahdollisuuksien ei tarvitse toteutua, mikä kuuluu jo ko. käsitteen filosofiseen määritelmäänkin. (Silloin ne toteutumattomat JA VARSINKAAN "OHITETUT" mahdollisuudet eivät myöskään vuorovaikuta. Tämähän juuri on Everettillä eri tavalla.)
Kyllä ne toteutumattomat mahdollisuudet vuorovaikuttavat esimerkiksi juuri siinä kuuluisassa kaksoisrakokokeessa. Siinähän kööpenhaminalaisen tulkinnan mukaan todennäköisyysaallot interferoivat keskenään määrittäen hiukkasten paikat ilmaisimella.Eivät kyllä fotonit vuorovaikuta rakokokeessa, koska täysin yksittäin lähetetyt fotonit antavat tasan saman varjostinjakautuman kuin yhdessä lähetetytkin. Sehän siinä juuri todella kummalista onkin! Kukaan ei ihmettelisi, jos fotonit vuorovaikuttaisivat kuin lottopallot koneessa, mutta niin ne nimenomaan eivät tee. Ne vuosrovaikuttavat kukin erikseen sen raon kanssa todennäkäisyyksillä jotka riippuvat vain sen raon ominaisuuksista ja aallonpituudesta..

Miten mahdollinen voi vuorovaikuttaa mahdollisen kanssa ja yhtäkkiä realisoitua aktuaaliseksi?Lottokoneessa, mutta fotonit eivät ole "lottopalloja".

Tätä en ole koskaan käsittänyt kööpenhaminalaisessa tulkinnassa. Sen mukaan elämme utuisessa "mahdollisuuksien maailmassa", jossa mikään ei ole konkreettista ennen havaitsemista. Pah.Sellainen pelkkä mahdollisuus ei vuorovaikuta. Se, mikä vuorovaikuttaa on konkrettista ja reaalista, määritelmälliesti, "kuin lottopallot", mutta se vaikutus voi kyllä olla todennäköisyysjakautuma.

Maalaisjärki
Seuraa 
Viestejä1313

Menneisyys on aivoihimme jäänyt jälki havainnoistamme, ja tulevaisuus on eteemme tulevia tapahtumia joita ratkomalla yritämme selviytyä jatkamaan elämän kiertokulkua.

Ei siihen tarvita vektoreita eikä koordinaatistoja.

Sanotaan että tieto lisää tuskaa.. Yrittäessämme ratkaista asiaa jolla ei olekaan sen ihmeellisempää tarkoitusta, kulutamme vain aikaamme, jota ei voi kelata enää takaisin.

Ugh, suuri filosofi on puhunut.

Savor, Olkoon sielusi kevyt kuin mielesi tuote.
- Maalaisjärki

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6393
derz
Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa aika-avaruus -jatkumossa. Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.

Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.
- Albert Einstein
Derz puhuu asiaa - ja myös Valtaoja.
Valtaoja tarkoittanee, että FYSIIKASSA ajankääntö on yksi symmetriaominaisuus. Fysiikan lait ovat symmetrisiä aikamuutoksissa.
Yhdistetty CPT-symmetria on vankkumaton luonnonlaki (siinä kuin termodynamiikan toinen pääsääntökin).

Maalaisjärki
Menneisyys on aivoihimme jäänyt jälki havainnoistamme, ja tulevaisuus on eteemme tulevia tapahtumia joita ratkomalla yritämme selviytyä jatkamaan elämän kiertokulkua.

Ei siihen tarvita vektoreita eikä koordinaatistoja.
Niitä tarvitaan voin noiden mainittujen kuvaamiseen ja mm. ennustmiseen.

Sanotaan että tieto lisää tuskaa.. Yrittäessämme ratkaista asiaa jolla ei olekaan sen ihmeellisempää tarkoitusta, kulutamme vain aikaamme, jota ei voi kelata enää takaisin.

Ugh, suuri filosofi on puhunut.
Emme voi tietää edeltä käsin asioiden hyötyjä, emmekä aina valitettavasti vahinkojakaan.

PS: Sulla on hyvä tuo allekirjoitus!

Oletko jo käynyt lisäämässä sen Suurimpien Kuolemattomien Ajatusten ketjuun?

Lentotaidoton
derz
Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa

aika-avaruus -jatkumossa. Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.

Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.

- Albert Einstein
Derz puhuu asiaa - ja myös Valtaoja.Eipä vaan kuulunut linkkiä tuohon Eisteinin lausumaan, vaikka häneltä on varmaan pesulalaskutkin netissä...

Arkkis
derz
Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa

aika-avaruus -jatkumossa.

Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.
Perustukoon vaan. Se on Valtaojan ogelma.

Suhteellisuusteoriat eivät väitä mitään tuollaista, että "kaikki, mitä tapahtuu, olisi jo olemassa".
Tuo, mitä Valtaoja väittää, on puhtaasti filosofinen, ontologinen platonistinen "tulkinta", ITSE ASIASSA MÄÄRITELMÄ 'OLEMASSOLON' KATEGORIAN SISÄLLÖSTÄ hänen omassa platonistisessa ontologisessa filosofiassaan, JOTEN EI SIITÄ FILOSOFIASTA FYSIIKASSA NOIN VAIN EROON PÄÄSE omähyväisesti julistamalla. että "minunpa filosofiani ei olekaan filosofiaa, vaan se on fysiikkaa!".

Jota se siis EI OLE, koska suhteellisuusteoriat eivät suinkaan EDELLYTÄ tuollaista tulkintaa 'mahdollisen ja todellisuuden' suhteista!

Siinä on sekoitettu objektiivinen fysikaalinen olemassaolo materiaalisessa todellisuudessa ja LOOGINEN OLEMASSAOLO AKSIOMAATTISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ (jossa "SATTUMALTA" erään parametrin TULKINTA sattuu olemaan "fysikaalinen aika ERÄISSÄ SOVELLUTUKSISSA, mutta toisissa ihan saman näköisissä voi olla jotkin muutakin!).Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.

- Albert Einstein
Saiskohan tuohon linkin?

Einstein tarkoittanee, että sellaisen jyrkän, ketegorisen rajan tekeminen on illuusio, ei suinkaan eron tekeminen ylipäätään menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä, ja palautuu toisiaan edellyttävien "taistelevien" dialektisten vastakohtien 'mahdollisuuden ja todellisuuden' eroon.
Lentotaidoton
Valtaoja tarkoittanee, että FYSIIKASSA ajankääntö on yksi symmetriaominaisuus. Fysiikan lait ovat symmetrisiä aikamuutoksissa.

Yhdistetty CPT-symmetria on vankkumaton luonnonlaki (siinä kuin termodynamiikan toinen pääsääntökin).
Yhistetty CPT-symmetria koskee "ajankääntöä antihiukkasille peilikuva-avaruudessa" (selkenikö?), eikä PELKÄÄ AJANKÄÄNTÖÄ kuten sinä näytät luulevan. Sitä paitsi sen paremmin tulevaisuuskuin menneisyyskään ei ole kaikinpuolin "todellisia" vaan sitä enemmän vain mahdollisia, mitä kauemmaksi mennään. Eivätkä kaikki mahdollisuuden määritelmällisesti muodostu koskaan todellisuudeksi.

Yleistä CPT-symmtriaa ei ole todistettu oikeaksi eikä vääräksi, mutta PELKKÄ AJANKÄÄNTÖSYMMETRIA (T) ON TODISTETTU VÄÄRÄKSI, samoin PELKKÄ PEILISYMMETRIA (pariteettisymmetria) (P), samoin pelkkä konjugaatiosymmetria (C), ja MYÖS CP-symmetria.

http://fi.wikipedia.org/wiki/CPT-symmetria

Jos väitetään, että "fysiikassa ei saa olla filosofiaa", se tarkoittaa mm. sitä, että fysiikan ja muiden tieteenalojen välisiä suhteita ei saisi tutkia, kuten esimerkiksi fysiikan ja matematiikan, ja että kaikille tieteenloille yhteiset yleikäsitteet, vaikkapa 'syy ja seuraus' pitäis repäistä perseestä eikä niitäkään "saisi" tietellisesti tutkia!

Tuollaiset vaatimukset ovat täysin perseestä!

Tieteellisten teorioiden jokainen kiemura ja hiroglyfi pitäsi osata edelleen tietellisesti perusteella ja testata kysyttäessä, ja se pitäisi selittää sieltä mistä se todella seuraa (sanotaan vaikka muodollinen logiikka, mitä se aksioomana "on syönyt" ontologisesti), eikä vain hokea matraa, jonka papukaijakin osaa, että "fysiikasta, hyvät rouvat ja herrat, fysiikasta, silvuplee!"...

(Ja toiset sitten, että

" Keenistä, Keenistä, Keenistä, LALLAA...
.... (säv. "Silmien välliin...!) "

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
Arkkis
Lentotaidoton
derz
Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa aika-avaruus -jatkumossa. Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.

Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.

- Albert Einstein
Derz puhuu asiaa - ja myös Valtaoja.Eipä vaan kuulunut linkkiä tuohon Eisteinin lausumaan, vaikka häneltä on varmaan pesulaskutkin netissä...http://tiny.cc/Ap7g0

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

-:)lauri
Arkkis
Lentotaidoton

"derz": Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa
aika-avaruus -jatkumossa. Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.

Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.

- Albert Einstein

"Lentotaidoton": Derz puhuu asiaa - ja myös Valtaoja.
Eipä vaan kuulunut linkkiä tuohon Eisteinin lausumaan, vaikka häneltä on varmaan pesulaskutkin netissä...http://tiny.cc/Ap7g0Ei ole lähteitä tuollakaan, eikä tuo ole itsessään mikään lähde.

Näyttää olevan vahvasti aatteellinen kokoelma, ilmeisesti kreationistinen.

" "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

"The only real valuable thing is intuition."

"Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion." "

Täältä puuttuu mm. yksi Eisteinin kuuluisimmista lentävistä lauseista, että "Jumala on kaasumainen selkärankainen"...

Se osoittaa, että hän ei aina laukonut kovin tosissaan...

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
Arkkis
-:)lauri
Arkkis

"derz": Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa
aika-avaruus -jatkumossa. Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.

Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.

- Albert Einstein

"Lentotaidoton": Derz puhuu asiaa - ja myös Valtaoja.

"Arkkis": Eipä vaan kuulunut linkkiä tuohon Eisteinin lausumaan, vaikka häneltä on varmaan pesulaskutkin netissä...
http://tiny.cc/Ap7g0Ei ole lähteitä tuollakaan, eikä tuo ole itsessään mikään lähde.

Näyttää olevan vahvasti aatteellinen kokoelma, ilmeisesti kreationistinen.

" "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

"The only real valuable thing is intuition."

"Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion." "

Täältä puuttuu mm. yksi Eisteinin kuuluisimmista lentävistä lauseista, että "Jumala on kaasumainen selkärankainen"...
En itseasiassa tarkastanut tuota googlella löytämääni listaa sen kummemmin. Se saattoi olla kreationistin kokoama. Mikäli etsit viitteitä googlella tuolla englanninkielisellä rimpsulla, löytyy se lähinnä vain Einsteinin sanomisiksi ilmaistuna. Alkuperäistä lähdettä en tiedä.

Tässä esim. toinen hyvin tunnettu fyysikko Stephen Hawking on näköjään nimennyt Einsteiniä käsittelevän kirjansa tuon Einsteinin lausunnon perusteella.

Se osoittaa, että hän ei aina laukonut kovin tosissaan...Mikäli Einsteiniä tarkoitat, tuo nyt ainakin periaatteessa seuraa suoraan suhteellisuusteoriasta (ymmärtääkseni). Ainoa tähän hätään näkemäni ongelma liittyy vain aikamatkustamisen paradokseihin.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

-:)lauri
Arkkis
-:)lauri

"derz": Tässä ketjussa sekoitetaan nyt fysiikkaa ja filosofiaa niin että Feynman kääntyy haudassaan.

Suhteellisuusteorian, joka näillä näkymin on oikein (lue: vastaa havaintoja), mukaan jokainen universumin tapahtuma on jo olemassa neliulotteisessa

aika-avaruus -jatkumossa. Tähän tuo Valtaojankin kommentti perustuu.

Ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain jääräpäisen sinnikäs illuusio.

- Albert Einstein

"Lentotaidoton": Derz puhuu asiaa - ja myös Valtaoja.

"Arkkis": Eipä vaan kuulunut linkkiä tuohon Eisteinin lausumaan, vaikka häneltä on varmaan pesulaskutkin netissä...

lauri": http://tiny.cc/Ap7g0
Ei ole lähteitä tuollakaan, eikä tuo ole itsessään mikään lähde.

Näyttää olevan vahvasti aatteellinen kokoelma, ilmeisesti kreationistinen.

" "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

"The only real valuable thing is intuition."

"Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion." "

Täältä puuttuu mm. yksi Eisteinin kuuluisimmista lentävistä lauseista, että "Jumala on kaasumainen selkärankainen"...
En itseasiassa tarkastanut tuota googlella löytämääni listaa sen kummemmin. Se saattoi olla kreationistin kokoama. Mikäli etsit viitteitä googlella tuolla englanninkielisellä rimpsulla, löytyy se lähinnä vain Einsteinin sanomisiksi ilmaistuna. Alkuperäistä lähdettä en tiedä.Altavistalla 294000 osumaa, joista katsoin noin 30, eikä ainoassakaan viitettä alkuperäislähteeseen.

Tässä esim. toinen hyvin tunnettu fyysikko Stephen Hawking on näköjään nimennyt Einsteiniä käsittelevän kirjansa tuon Einsteinin lausunnon perusteella.Einstein on saattanut hyvinkin sanoa noin, mutta se ei tarkoita, että asia todella oli niin.

Matemaattiset laskut fysikaalisesta todellisuudesta ovat tietysti ontologisesti erityisesti 'mahdollisuuksien' kuvauksia, mm. koska matemattiset ja fysikaaliset ilmiöt on niissä yhdistetty yhteiskunnallisen emergenssitason piiriin kuuluvan kielen ja siinä muodollisen logiikan välityksellä (toisin kuin itseluonnossa, jossa "matematiikkaa" vastaavat olioiden objektiiviset muodolliset ja määrälliset ominaisuudet), mikä väistämättä jättää teoreettisiin tuloksiin oman puumerkkinsä.

Mutta sitten kun testataan, niin noita ennusteita verrataan objektiiviseen todellisuuteen itseensä. ja silloin se ei ole pelkkä "mahdollisuus" saati "illuusio".

Se osoittaa, että hän ei aina laukonut kovin tosissaan...Mikäli Einsteiniä tarkoitat, tuo nyt ainakin periaatteessa seuraa suoraan suhteellisuusteoriasta (ymmärtääkseni).AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?

NO TAATUSTI EI "seuraa suhtellisuusteoriasta"!

Yksi erityistiede ei tuollaisia kaikille tieteenaloille yhteisiä käsitteitä määrittele! Suhteellisuusteorioiden aika-avaruus kuvaa sitä, mitä käsitteet 'MAHDOLLISUUS JA TODELLISUUS' YHDESSÄ ontologisesti tarkoittavat. Ne mm. "jakautuvat eri havaitsijoiden kannalta" eri tavalla keskenään, mutta se ei objektiivista tilannetta itse luonnossa muuta miksikään, vaan se kuvaa samaa asiaa "eri koordinatistoista" (mihin tuo käsitejako ei suinkaan "tyhjene").

Ainoa tähän hätään näkemäni ongelma liittyy vain aikamatkustamisen paradokseihin."Ajassa taakepäin matkustamien" ei ole mahdollista. Siellä on muutakin sellaista, mitä matematiikka näyttää, mutta joita todellisuudessa ei ole, kuten "negatiivisia energioita".

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
Arkkis
-:)lauri
"Arkkis": Se osoittaa, että hän ei aina laukonut kovin tosissaan...

"-:)lauri": Mikäli Einsteiniä tarkoitat, tuo nyt ainakin periaatteessa seuraa suoraan suhteellisuusteoriasta (ymmärtääkseni).
AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?Eihän mainittu Einsteinin lause mitään tuollaista sanokaan. Luepa se nyt uudestaan ja ajatuksella.

Ainoa tähän hätään näkemäni ongelma liittyy vain aikamatkustamisen paradokseihin."Ajassa taakepäin matkustamien" ei ole mahdollista. Siellä on muutakin selaista, mitä matematiikka näyttää, mutta joita todellisuudessa ei ole, kuten "negatiivisia energioita".Ymmärrän asian seuraavasti: ajassa matkustaminen on mahdollista mihin suuntaan tahansa suhteellisuusteorian puitteissa kuitenkin sillä ehdolla, että aikamatkailu on mahdollista vain niiden aikojen välillä, joiden välille madonreikä on rakennettu. Eli kun me emme ole rakentaneet madonreikää keskiajalla, emme pääse keskiajalle nyt tai koskaan.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

-:)lauri
Arkkis
-:)lauri
"Arkkis": Se osoittaa, että hän ei aina laukonut kovin tosissaan...

"-:)lauri": Mikäli Einsteiniä tarkoitat, tuo nyt ainakin periaatteessa seuraa suoraan suhteellisuusteoriasta (ymmärtääkseni).
AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?Eihän mainittu Einsteinin lause mitään tuollaista sanokaan. Luepa se nyt uudestaan ja ajatuksella.Noin minä tätä lausetta tulkitsen:

" Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

Toinen juttu on sitten se lause, jossa "menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen ero on "illuusiota".

En allekirjoita täysin tuota jälkimmäistäkään, mutta ensimmäinen varsinkin kytkee väärin todellisuuden ja lumetodellisuuden eli illuusion.

Einstein kehitteli noita teorioita 50 vuotta, koulupojasta alkaen, ja hän muutti sinä aikana moneen kertaan käsityksiään filosofisista kysymyksistä.

Monet arvelevat lisäksi, että hänen ensimmäinen vaimonsa venäjäntaitoinen serbi Mileva Maric otti ensimmäisenä venäläisen kielialueen ulkopuolella tuntemattoman "kuvitteellisen" Lobatṥevskin geometrian kosmologian teoriakehittelyyn mukaan. Eli siihen ei olisi johtanut (pelkästään) Albertin oma filosofinen näkemys.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mileva_Mari%C4%87

Ainoa tähän hätään näkemäni ongelma liittyy vain aikamatkustamisen paradokseihin."Ajassa taakepäin matkustamien" ei ole mahdollista. Siellä on muutakin selaista, mitä matematiikka näyttää, mutta joita todellisuudessa ei ole, kuten "negatiivisia energioita".Ymmärrän asian seuraavasti: ajassa matkustaminen on mahdollista mihin suuntaan tahansa suhteellisuusteorian puitteissa kuitenkin sillä ehdolla, että aikamatkailu on mahdollista vain niiden aikojen välillä, joiden välille madonreikä on rakennettu. Eli kun me emme ole rakentaneet madonreikää keskiajalla, emme pääse keskiajalle nyt tai koskaan."Wheelerin madonreijillä" ei kauhesti kannata vaivata päätänsä...

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
Arkkis
-:)lauri
Arkkis

AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?
Eihän mainittu Einsteinin lause mitään tuollaista sanokaan. Luepa se nyt uudestaan ja ajatuksella.Noin minä tätä lausetta tulkitsen:

" Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."
En ole tuota lausumaa tässä käsitellyt.

Toinen juttu on sitten se lause, jossa "menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen ero on "illuusiota".

En allekirjoita täysin tuota jälkimmäistäkään, mutta ensimmäinen varsinkin kytkee väärin todellisuuden ja lumetodellisuuden eli illuusion.
En ymmärrä, mitä Einstein tarkoitti esittäessään, että todellisuus olisi vain illuusio. Tuossa jää mielestäni konteksti kokonaan ilmaan.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Teekkari
Seuraa 
Viestejä2347

Ovathan ne ilman muuta. Nykyhetken tila riippuu menneisyydestä ja tulevaisuus nykyhetkestä.

Esimerkiksi juuri nyt siis hetki sitten pienen pieni partikkeli aivoissani, mikä sitten loppujen lopuksi onkaan, liikahti loppuvastaukselle otollisella tavalla ja aiheutti siis sillä hetkellä tulevaisuuden joka nyt sitten jo meni ja on menneisyytä ja osaltaan vaikutti siihen, että tunnen nyt tyytyväisyyttä sopivan hämmentävästä vastauksestani.

Everything you know, is about to change.

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
-:)lauri
Arkkis
-:)lauri
"Arkkis": AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?

"-:)lauri": Eihän mainittu Einsteinin lause mitään tuollaista sanokaan. Luepa se nyt uudestaan ja ajatuksella.
Noin minä tätä lausetta tulkitsen:

" Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."
En ole tuota lausumaa tässä käsitellyt.

Toinen juttu on sitten se lause, jossa "menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen ero on "illuusiota".

En allekirjoita täysin tuota jälkimmäistäkään, mutta ensimmäinen varsinkin kytkee väärin todellisuuden ja lumetodellisuuden eli illuusion.
En ymmärrä, mitä Einstein tarkoitti esittäessään, että todellisuus olisi vain illuusio. Tuossa jää mielestäni konteksti kokonaan ilmaan.Jos ihmiset mieltävät maailman klassisen mekaniikan näkökulmasta, on se sekä suhteellisuusteoreettisessa että kvanttimekaanisessa viitekehyksessä likimääräinen kuvaus todellisuudesta --- vain illuusio jota kutsumme todellisuudeksi.

EDIT: ei muuta kuin kaikki keksimään joukolla tai jokella --- näin tuttavallisesti ilmaistuna --- kontekstia tuolle Einsteinin toteamukselle.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

-:)lauri

En ymmärrä, mitä Einstein tarkoitti esittäessään, että todellisuus olisi vain illuusio. Tuossa jää mielestäni konteksti kokonaan ilmaan.Ei ole mitään pysyvää, siis todellisuutta ei ole, on vain muutos joka on pysyvää.

Ajatus on tavoittelija, ja sinänsä muutoksesta syntynyt, siis kuin koira joka tavoittelee häntäänsä.

-:)lauri
Arkkis
-:)lauri

"Arkkis": AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?

"-:)lauri": Eihän mainittu Einsteinin lause mitään tuollaista sanokaan. Luepa se nyt uudestaan ja ajatuksella.
Noin minä tätä lausetta tulkitsen:

" Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."
En ole tuota lausumaa tässä käsitellyt.

Toinen juttu on sitten se lause, jossa "menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen ero on "illuusiota".

En allekirjoita täysin tuota jälkimmäistäkään, mutta ensimmäinen varsinkin kytkee väärin todellisuuden ja lumetodellisuuden eli illuusion.
En ymmärrä, mitä Einstein tarkoitti esittäessään, että todellisuus olisi vain illuusio. Tuossa jää mielestäni konteksti kokonaan ilmaan.Lienemme samaa mieltä siitä, että lause ei pidä paikkaansa, on se Einsteinin kynästä tai ei.

"Illuusio" on ontologiassa samaa kuin "näennäinen mahdollisuus", "harhakuva", eli sellainen joka nimenomaan määritelmällisesti ei voi "tulla todellisuudeksi".

'Illuusion' käsitettä ei voi määritellä ilman todellisuuden käsitettä.

MAHDOLLSUUKSISTA toiset ovat olennaisia ja toiset epäolennaisia, illusorisia, sellaisia joiden toteutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä tai mahdotonta.

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239
Arkkis
Lienemme samaa miettä siitä, että lause ei pidä paikkaansa, on se Einsteinin kynästä tai ei.Joissakin konteksteissa olen kanssasi samaa mieltä.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Minerva
-:)lauri

En ymmärrä, mitä Einstein tarkoitti esittäessään, että todellisuus olisi vain illuusio. Tuossa jää mielestäni konteksti kokonaan ilmaan.
Ei ole mitään pysyvää, siis todellisuutta ei ole, on vain muutos joka on pysyvää.Ei todellisen ilmiön tarvitse olla pysyvä, kunhan se vain ilmenee objektiivisesti vuorovaikututen piirissä. Oliot muuttuvat aina nimenomaan vuorovaikutuksissaan: ne mm. ottavat vastaan ja menettävät niissä energiaa ja informaatiota.

Ajatus on tavoittelija, ja sinänsä muutoksesta syntynyt, siis kuin koira joka tavoittelee häntäänsä.
-:)lauri
-:)lauri
Arkkis

"Arkkis": AI ETTÄ "TODELLISUUS ON ILUUSIO"!?

"-:)lauri": Eihän mainittu Einsteinin lause mitään tuollaista sanokaan. Luepa se nyt uudestaan ja ajatuksella.

"Arkkis": Noin minä tätä lausetta tulkitsen:

" Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."
En ole tuota lausumaa tässä käsitellyt.

Toinen juttu on sitten se lause, jossa "menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välinen ero on "illuusiota".

En allekirjoita täysin tuota jälkimmäistäkään, mutta ensimmäinen varsinkin kytkee väärin todellisuuden ja lumetodellisuuden eli illuusion.
En ymmärrä, mitä Einstein tarkoitti esittäessään, että todellisuus olisi vain illuusio. Tuossa jää mielestäni konteksti kokonaan ilmaan.Jos ihmiset mieltävät maailman klassisen mekaniikan näkökulmasta, on se sekä suhteellisuusteoreettisessa että kvanttimekaanisessa viitekehyksessä likimääräinen kuvaus todellisuudesta --- vain illuusio jota kutsumme todellisuudeksi.Eistein ei tarkoittanut 'todellisuudella' tuota, paitsi korkeintaan silloin, jos kokeet ja mittarit näyttivät just sitä.

EDIT: ei muuta kuin kaikki keksimään joukolla tai jokella --- näin tuttavallisesti ilmaistuna --- kontekstia tuolle Einsteinin toteamukselle.Hänen mielestään maailma oli syvimmältä luonteeltaan "geometrinen". Hän yritti "geometrisoida" kaiken ja pääsi mielestään gravitaatiovoimaan asti.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat