Seuraa 
Viestejä336

Voisiko olla mahdollista, että alkuräjähdyksessä aine ja antiaine olisivatkin jostain syystä sinkoutuneet erisuuntiin tai eri keskittymiin ja niitä olisi täten syntynyt sama määrä? Siis vähän samalla tavoin kuin ns. virtuaalihiukkaset käyttäytyvät..

Antimaailmankaikkeus >BANG< Maailmankaikkeus

Yleinen käsitys kait on niin, että jostain syystä ainetta syntyi hieman enemmän ja se pieni osa joka aineesta ei tuhoutunut antiaineen ja aineen kohdatessa jäi jäljelle..

Tämä on täysin hypoteettinen kysymys, mutta kun vaan tuollainen mieleen juolahti..

- AIVAN MIELENVIKAST LÄPPÄNDEEROST! -

Kommentit (12)

derz
Seuraa 
Viestejä2431
viitmar
YVoisiko olla mahdollista, että alkuräjähdyksessä aine ja antiaine olisivatkin jostain syystä sinkoutuneet erisuuntiin tai eri keskittymiin ja niitä olisi täten syntynyt sama määrä? Siis vähän samalla tavoin kuin ns. virtuaalihiukkaset käyttäytyvät..

Antimaailmankaikkeus >BANG< Maailmankaikkeus
Muistaakseni joissain hypoteettisissa säie/braaniteorioissa antiaineen spekuloitiin synnyttävän kokonaan oman universuminsa. Maailmankaikkeus ja antimaailmankaikkeus olisi niissä malleissa joko räjähtäneet erilleen korkeammassa ulottuvuudessa tai sitten alkuräjähdys oli kahden tyhjän ns. braanimaailmankaikkeuden yhteentörmäys, jossa sitten törmäysenergiasta syntyi toiseen braaniin ainetta ja toiseen antiainetta.

viitmar
Yleinen käsitys kait on niin, että jostain syystä ainetta syntyi hieman enemmän ja se pieni osa joka aineesta ei tuhoutunut antiaineen ja aineen kohdatessa jäi jäljelle..Käsitys on pitävä, sillä antiaine ei tarkkaan ottaen käyttäydy 100% samalla tavalla kuin aine. Esimerkiksi neutraalit hiukkaset nimeltä kaonit (joissa on outo antikvarkki ja ylös kvarkki) voivat muuttua antihiukkasikseen, mutta antikaonit (outo kvarkki ja ylös antikvarkki) muuttuvat kaoneiksi hieman harvemmin. Jos meillä on siis yhtä monta - vaikkapa miljardi - kaonia ja antikaonia, niin ajan kuluessa kaonien osuus hiukkasmäärästä kasvaa hitaasti. Tätä kutsutaan CP-symmetriarikoksi.

Alkuräjähdyksessä ainetta syntyi miljoonasosien verran enemmän kuin aintiainetta ja CP-symmetriarikkoa pidetään yhtenä ratkaisevana tekijänä miksi näin on, vaikkei se yksinään riitä vielä selittämään havaittua tavallisen aineen määrää.

∞ = ω^(1/Ω)

Eusa
Seuraa 
Viestejä17032
derz
viitmar
Yleinen käsitys kait on niin, että jostain syystä ainetta syntyi hieman enemmän ja se pieni osa joka aineesta ei tuhoutunut antiaineen ja aineen kohdatessa jäi jäljelle..Käsitys on pitävä, sillä antiaine ei tarkkaan ottaen käyttäydy 100% samalla tavalla kuin aine. Esimerkiksi neutraalit hiukkaset nimeltä kaonit (joissa on outo antikvarkki ja ylös kvarkki) voivat muuttua antihiukkasikseen, mutta antikaonit (outo kvarkki ja ylös antikvarkki) muuttuvat kaoneiksi hieman harvemmin. Jos meillä on siis yhtä monta - vaikkapa miljardi - kaonia ja antikaonia, niin ajan kuluessa kaonien osuus hiukkasmäärästä kasvaa hitaasti. Tätä kutsutaan CP-symmetriarikoksi.

Alkuräjähdyksessä ainetta syntyi miljoonasosien verran enemmän kuin aintiainetta ja CP-symmetriarikkoa pidetään yhtenä ratkaisevana tekijänä miksi näin on, vaikkei se yksinään riitä vielä selittämään havaittua tavallisen aineen määrää.


Omien tutkimuksien hypoteesissa kaikkeus on sulkeutunut hyperpallo, jossa spinrytmi kääntyy hiljalleen 360 astetta. Äärimmäisen kaukana meistä (kaareutuminen kääntynyt 180 astetta) vastaava rakenne kuin meillä onkin meidän koordinaatistossamme antiainetta. CP-symmetriarikko selittyy kaikkeuden osien suhteellisesti eri pyörimismäärillä ja coriolis-tyyppisellä ilmiöllä. Näin isotrooppisessa kaikkeudessa on koko lailla sama määrä ainetta ja antiainetta.

Hypoteesi tuottaa joitain kysymyksiä:
- aleneeko sm-säteilyn energia neljänneskaikkeuden matkalla olemattomiin? ts. muuttuuko se osaksi kaikkeuden geometrista potentiaalia?
- onko neljänneskaikkeuden mitta n. 14 miljardia valovuotta?
- onko pitkän matkan punasiirtymä kuitenkin "valon väsymistä"?
- voisiko kiihtyvä laajeneminen olla optinen harha?

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Eusa
Seuraa 
Viestejä17032
Eusa
Omien tutkimuksien hypoteesissa kaikkeus on sulkeutunut hyperpallo, jossa spinrytmi kääntyy hiljalleen 360 astetta. Äärimmäisen kaukana meistä (kaareutuminen kääntynyt 180 astetta) vastaava rakenne kuin meillä onkin meidän koordinaatistossamme antiainetta. CP-symmetriarikko selittyy kaikkeuden osien suhteellisesti eri pyörimismäärillä ja coriolis-tyyppisellä ilmiöllä. Näin isotrooppisessa kaikkeudessa on koko lailla sama määrä ainetta ja antiainetta.

Monikin lienee ajatellut, että jospa kuitenkin ainetta ja antiainetta on yhtä paljon. Ketjun aloittaja arveli, että aine- ja antiaineklimpit olisivat saaneet liike-energiaa niin paljon, että pysyisivät erillään putoamalla toistensa ohi. Silloin voisi ajatella, että naapurigalaksitkin voisivat olla toisilleen antiainetta. Koska galakseja törmää tuon tuosta, onko tällaisista energia-annihilaatioista aiheutuneita havaintoja voitu rekisteröidä?

Pidän omaa hypoteesiani varteenotettavana siksi, että se perustuu 'kosmisen nosteen' kokonaisuuteen, missä kyseinen geometria on edellytys peruskiihtyvyydelle ja gravitaatiolle.

Kumpaa sinä pitäisit todennäköisempänä mallina, jos symmetriarikkoperiaate pitäisi hylätä? Onko muita hypoteeseja aine-antiaine-tasamääräkaikkeudeksi?

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Goswell
Seuraa 
Viestejä13089

Hei camoon, koko materia / antimateria propleemihan perustuu tyhjästä syntymiseen, siis BB teoriaan. Tuolloin molempia materioita pitää syntyä juuri yhtä paljon. Jos noin olisi ollut, kaikki olisi tuhoutunut aivan alussa, pelkkää säteilyä olisi tyhjyys täynnä. No jokainen huomaa että noin ei ole asianlaita.

Koska materia vapautui hypermassiivisesta mustastatähdestä, koko aineen syntymää ei tarvitse pohtia, materia vain vapautui gravitaation kahleesta faasimuutoksen kautta vedyksi ja noin materian kehitys alkoi uudestaan, loputon syklisyys on seuraus tuosta, siis ikuisuus..

Minun mielestä noin.

Eusa
Seuraa 
Viestejä17032
Goswell
Hei camoon, koko materia / antimateria propleemihan perustuu tyhjästä syntymiseen, siis BB teoriaan. Tuolloin molempia materioita pitää syntyä juuri yhtä paljon. Jos noin olisi ollut, kaikki olisi tuhoutunut aivan alussa, pelkkää säteilyä olisi tyhjyys täynnä. No jokainen huomaa että noin ei ole asianlaita.

Camoon itelles, jos aineen ja antiaineen erillään pitämiseksi on suurempi voima kuin niiden yhteen saattamiseksi, niin eivät annihiloidu.

Yksi tapa on tuo minun kehittämäni geometria, jossa dipolisen hyperpallon eri suunnat ottavat alussa roolin spin-suunnan mukaisesti: kun tyhjästä kuroutuu erilleen ainehituja, spin-suunnassa 0 se ottaa yhden varauksen ja spin-suunnassa 180 vastakkaisen, siltä väliltä eri kulmissa. Kun kaikkeus on riittävän laaja, ei spinin kääntymistä voi lähiympäristössä havaita - suurempien massakertymien paikallinen kaareutus vielä sekoittaa pakkaa. Tämän hypoteesin mukaan kaikkeudessa on ainetta kaikissa spin-akselien suunnissa, mutta ne ovat keräytyneet pääasiassa samansuuntaisten kera riti rinnan. Tämä koskee alkeishiukkasia - kootut kimput ja eri kvanttitilat liittyvät asiaan luoden muuten vastakkaisia varauksia, jotka eivät voi annihiloitua, mutta kokonaisvaraus neutralisoituu.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
Seuraa 
Viestejä17032
spin0
Eusa
Onko muita hypoteeseja aine-antiaine-tasamääräkaikkeudeksi?
Miksi sellainen hypoteesi pitäisi muodostaa?

Jotta kaikki mahdolliset vaihtoehdot tulisi tutkittua ja tiede menisi eteenpäin. Miksi muuten tarvisikaan? Ihmettelen kyllä mielikuvituksettomuutta, jos muita tasamäärähypoteeseja ei mistään löydy...

Tarkoitan erityisesti painottaa kuinka erinomaisen perusteltu ja asiallinen tämän ketjun aloitus oli.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Goswell
Seuraa 
Viestejä13089
Eusa
Camoon itelles, jos aineen ja antiaineen erillään pitämiseksi on suurempi voima kuin niiden yhteen saattamiseksi, niin eivät annihiloidu.Ainut ero noilla on napaisuus, mikä voima ne pitäisi erillään. Plussalla on kummaa vetoa miinukseen, atomin elektroni ja antiatomin positroni olisi kovasti kiinnostunut toisistaan.

Eusa
Tämä koskee alkeishiukkasia - kootut kimput ja eri kvanttitilat liittyvät asiaan luoden muuten vastakkaisia varauksia, jotka eivät voi annihiloitua, mutta kokonaisvaraus neutralisoituu.Tuota kuvittelen materian sisäiseksi rakenteeksi jossakin syvällä ytimen rakenteessa.
Aine ja antiaine siis muodostaisi materian, tuo olisi juuri se "paristo" josta atomin hurjat energiat kaivetaan. Niin syvällä ettei "alkupaukun" plasmavaihekaan vielä häiriinny aineen ja antiaineen vastakkaisista varauksista, ulospäin hiukkanen voisi todellakin näyttää neutraalilta.

Minun mielestä noin.

Eusa
spin0
Eusa
Onko muita hypoteeseja aine-antiaine-tasamääräkaikkeudeksi?
Miksi sellainen hypoteesi pitäisi muodostaa?
Jotta kaikki mahdolliset vaihtoehdot tulisi tutkittua ja tiede menisi eteenpäin. Miksi muuten tarvisikaan? Ihmettelen kyllä mielikuvituksettomuutta, jos muita tasamäärähypoteeseja ei mistään löydy...
Mutta jos tuo "kaikki mahdolliset vaihtoehdot" olisi ainoa peruste hypoteesin muodostamiselle, niin eikö se tasamäärä olisi hyvin epätodennäköinen?

Eusa
Tarkoitan erityisesti painottaa kuinka erinomaisen perusteltu ja asiallinen tämän ketjun aloitus oli.
Kyllä.

Eusa
Seuraa 
Viestejä17032
spin0
Mutta jos tuo "kaikki mahdolliset vaihtoehdot" olisi ainoa peruste hypoteesin muodostamiselle, niin eikö se tasamäärä olisi hyvin epätodennäköinen?

Kun tarkastelet baryogeneesin perusmekanismia ja päätät nähdä mikä kiihtyvyys estää annihiloitumisen, tasamäärä on ehdottomasti todennäköisintä.

Mikä perustelisi symmetriarikon koko laajassa kokonaisuudessa? Minusta sitä voi ilmetä vain paikallisesti ja keskimäärin yhtä paljon molempiin suuntiin.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Eusa
spin0
Mutta jos tuo "kaikki mahdolliset vaihtoehdot" olisi ainoa peruste hypoteesin muodostamiselle, niin eikö se tasamäärä olisi hyvin epätodennäköinen?
Kun tarkastelet baryogeneesin perusmekanismia ja päätät nähdä mikä kiihtyvyys estää annihiloitumisen, tasamäärä on ehdottomasti todennäköisintä.
Minäkin pidän tasamäärää todennäköisimpänä, mutta en ymmärrä miten kiihtyvyys siihen liittyy.

Eusa
Mikä perustelisi symmetriarikon koko laajassa kokonaisuudessa? Minusta sitä voi ilmetä vain paikallisesti ja keskimäärin yhtä paljon molempiin suuntiin.
Jos symmetriarikko on (anti)aineen ominaisuus, niin silloinhan se ei voi olla vain paikallinen vaan kaikkialla samoissa olosuhteissa. Ei siis ole mitään pakkoa että ilmenisi vain paikallisesti.

Eusa
Seuraa 
Viestejä17032
spin0
Eusa
spin0
Mutta jos tuo "kaikki mahdolliset vaihtoehdot" olisi ainoa peruste hypoteesin muodostamiselle, niin eikö se tasamäärä olisi hyvin epätodennäköinen?
Kun tarkastelet baryogeneesin perusmekanismia ja päätät nähdä mikä kiihtyvyys estää annihiloitumisen, tasamäärä on ehdottomasti todennäköisintä.
Minäkin pidän tasamäärää todennäköisimpänä, mutta en ymmärrä miten kiihtyvyys siihen liittyy.

Kiihtyvyys tulee baryogeneesin kaarevuusgeometriasta. Kun tyhjään tulee jotakin, siinä ollaan aluksi samalla toisen sisässä ja sen ulkopuolella. Siten kokonaisuuden täytyy kaareutua itseensä. Äärellisyyden lukitsee spinduaalisuus - kuin möbiuksen nauhan vastapinnat, joissa ilmiö näkyy samassa tilassa vasta kahden kierroksen jälkeen. Siis itseensä kaareutuva hyperpallo aiheuttaa vastakkaisille varauksille 4-kiihtyvyyden pois toisistaan. Itse asiassa aine ja antiaine eivät vuorovaikuta keskenään, ne vain ajautuvat vastakkaisiin alkukaikkeuden suuntiin. Hypoteesini on, etteivät vastakkaiset varaukset edelleenkään havaitse toisiaan, mutta koska samanmerkkiset varaukset pyrkivät jakautumaan tasaisesti, samassa kiihtyvyystilassa erimerkkiset näyttävät vetävän toisiaan puoleensa koska ne väkisin jakautuvat tasiasesti samoihin positioihin. Alkaa mennä jo kovinkin detaljeihin...

spin0
Eusa
Mikä perustelisi symmetriarikon koko laajassa kokonaisuudessa? Minusta sitä voi ilmetä vain paikallisesti ja keskimäärin yhtä paljon molempiin suuntiin.
Jos symmetriarikko on (anti)aineen ominaisuus, niin silloinhan se ei voi olla vain paikallinen vaan kaikkialla samoissa olosuhteissa. Ei siis ole mitään pakkoa että ilmenisi vain paikallisesti.

Tässäkin selkeä ajatusmalli pohjalla: oletetaan täysi symmetria ja harmonia eli plusmiinusnollapeli koko kaikkeudessa. Kaikkeuden peruskiihtyvyyden pyörteilysuunnan mukaan ehkä symmetriarikkoja esiintyy siellä täällä, mutta ei se ole pakollista - lähinnä ajatus tulee siitä, jos symmetriarikkoa havaitaan, hyperpallon pinnassa voi olla erikokoisten tähdistöjoukkojen liikkeiden johdosta kiertoja, coriolistyyppisiä ilmiöitä.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat