Sivut

Kommentit (120)

David
Seuraa 
Viestejä8877
kfa
Radioaktiivisessa hajoamisessakin syntyy jatkuvasti antimateriaa. Protonirikas radioaktiivinen aine hajoaa siten, että se emittoi yhden antielektronin eli positronin ja samalla yksi protoni muuttuu neutroniksi ja osa vapautuneesta energiasta poistuu neutriinona. Kukaan tuskin vättää, että β+ hajoaminen olisi jotenkin epäluonnollinen prisessi, sillä luonnossa sitä tapahtuu paljon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission

Haamu tästä jo sanoikin, mutta toistetaan: Parinmuodostuksessa energia muuttuu suoraan aineeksi siten, että syntyy yhtä suuri määrä materiaa ja antimateriaa. Matalilla törmäysenergioilla syntyy lähinnä positroneja ja elektroneja mutta energian kasvaessa mukaan tulevat myös raskaammat hiukkaset. Riittävän energeettisissä törmäyksissä syntyy mm. antiprotoneita ja antineutroneja.


Kyllä, mutta kaikissa tapauksissa tarvitaan poikkeukselliset olosuhteet, joko erikseen järjetettynä tai spontaanisti syntyneinä että antimateriaa muodostuu. Normioloissa ei esiinny, joka mielestäni tarkoittaa ettei sitä missään itsenäisenä esiinnykään vaan joku tekijä luonnossa vaikuttaa niin että voi olla vain normaalia materiaa.

kfa
Seuraa 
Viestejä2517
David
kfa
Radioaktiivisessa hajoamisessakin syntyy jatkuvasti antimateriaa. Protonirikas radioaktiivinen aine hajoaa siten, että se emittoi yhden antielektronin eli positronin ja samalla yksi protoni muuttuu neutroniksi ja osa vapautuneesta energiasta poistuu neutriinona. Kukaan tuskin vättää, että β+ hajoaminen olisi jotenkin epäluonnollinen prisessi, sillä luonnossa sitä tapahtuu paljon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission

Haamu tästä jo sanoikin, mutta toistetaan: Parinmuodostuksessa energia muuttuu suoraan aineeksi siten, että syntyy yhtä suuri määrä materiaa ja antimateriaa. Matalilla törmäysenergioilla syntyy lähinnä positroneja ja elektroneja mutta energian kasvaessa mukaan tulevat myös raskaammat hiukkaset. Riittävän energeettisissä törmäyksissä syntyy mm. antiprotoneita ja antineutroneja.


Kyllä, mutta kaikissa tapauksissa tarvitaan poikkeukselliset olosuhteet, joko erikseen järjetettynä tai spontaanisti syntyneinä että antimateriaa muodostuu. Normioloissa ei esiinny, joka mielestäni tarkoittaa ettei sitä missään itsenäisenä esiinnykään vaan joku tekijä luonnossa vaikuttaa niin että voi olla vain normaalia materiaa.

Minusta mikään luonnossa usein toistuva olosuhde ei ole poikkeusolosuhde eli sellaista ei voi käyttää argumenttina. Ei kukaan erikseen "järjestä" olosuhteita, joissa luonnossa syntyy positroneja emittoivia aineita. Onko esimerkiksi supernovaräjähdys sinun mielestäsi poikkeusolosuhde? Käytännössä katsottuna kaikki Maapallon vetyä raskaammat aineet ovat päätyneet tänne supernovaräjähdysten kierrättäminä.

Hyvä teoria ei edellytä ad hoc argumentteja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
David
Seuraa 
Viestejä8877

Eli tarkoitus oli tuossa sanoa ettei ole olemassa erikseen materiaa ja antimateriaa vaan ne sisältyvät saman materia käsitteen alle, ne ovat alkeihiukkastasolla vain jakautuneet niin että negatiiviset alkeisvaraukset eli elektronit ovat jääneet ulkoiseksi sähkömagneettiseksi vuorovaikuttavaksi ilmenemismuodoksi. Positiiviset alkeishiukkaset ovat vastaavasti ytimen tasolla toimivia alkeishiukkasia.

Ei siis tarvitse ihmetellä miksi materiaa ja antimateriaa on erilaisia määriä, kun ne sisältyvät eri muodoissaan nykyisillään havaittuun aineellisuuteen. Silloin tällöin poikkeuksellisesti havaitaan erilaisten vuorovaikutusten seurauksena materiaa käänteisessä muodossaan, mutta ei siten että tilanne säilyisi ilman että tila pakotetaan pysyväksi.

Pahoittelen edelliseen viestiini jäänyttä allekirjoitusteksiäni, se ei kuulu asiaan.

David
Seuraa 
Viestejä8877
kfa
Onko esimerkiksi supernovaräjähdys sinun mielestäsi poikkeusolosuhde?

Tottakai se on poikkeusolosuhteita, joissa tapahtuu erittäin mittavia energeettisiä reaktioita. Niiden raektioiden seurauksena hiukkasjakaumat voivat saada hyvin poikkeuksellisia koostumuksia, luonnonlakien puitteissa toki.

David
Seuraa 
Viestejä8877
illuusio
Syy minkä takia esiintyy vain materiaa johtunee universumin luonteesta, yhtä hyvin antimateria voisi olla se meidän materia.

Olen samaa mieltä tästä asiasta. Mitkä ko, vuorovaikutuksen luonne on, niin sitä on vaikea sanoa.

Kleinin-Alfvenin kosmologiassa materia ja antimateria ovat järjestyneet avaruudessa soluiksi, joiden reunoilla tapahtuu jatkuva Leidenfrostin efekti estäen alueiden sekoittumisen. Leidenfrostin efektistä seuraa voimakasta säteilyä, jolloin myös uusia hiukkasia (kuten protoneja) syntyy.

Hannes Alfven sai Nobelin palkinnon osoitettuaan, että avaruudessa ei vaikuttavana voimana ollut yksin painovoima, vaan myös sähkömagnetismi. K-A -teoria sitävastoin ei ole saanut nostetta kosmologien parissa..

http://www.plasma-universe.com/Symmetric_cosmology

"The characteristic feature of the cosmological view of Klein and Alfvén was that it assumed a universe with equal amounts of matter and antimatter separated by cosmic electromagnetic fields. Ordinary matter was called "koinomatter," and for a plasma of both koinomatter and antimatter Alfvén coined the name "ambiplasma".

Entä jos antimateriaa on paljon enemmän kuin materiaa. Kuvitellaan antimateria 2-ulotteiseksi levyksi, johon jostain syystä on syntynyt pieni alue materiaa. Leidenfrostin ilmiön tuloksena hiukkasten määrä kasvaa ja materia-alue laajenee. Antimaterian aiheuttama vetovoima (olettaen, että se on lähentävä) ja sähkömagnetismi kiihdyttävät laajenemista. Kun 2-ulotteisuudesta siirrytään korkeampiin ulottuvuuksiin, saadaan kiihtyvästi laajeneva reaalimaailma.

Yleisestikin uskotaan, että maailmamme on jonkinlaisen suurienergiaisen vakuumin pintavaahtoa, kuten Enqvist on todennut (seuraavassa oleva linkki Enqvistin esitelmään ei taida enää aueta..)

kemia-fysiikka-ja-matematiikka-f3/valon-ja-varahtelyt-siirtava-eetteri-t24775-15.html

kfa
kabus
Antineutriinoja ei ole olemassakaan. Ne ovat kuin fotonit ja omia antihiukkasia keskenään.

Neutriinot eivät ole itsensä antihiukkasia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino

"Antineutrinos are the antiparticles of neutrinos, which are neutral particles produced in nuclear beta decay. These are emitted in beta particle emissions, where a neutron turns into a proton."

Neutriinot ja antineutriinot annihiloituvat keskenään, jos osuvat toisiinsa. Neutriinojen todennäköisyys osua yhtään mihinkään on niin mitättömän pieni että tälläisten neutriino - antineutriino - törmäysten edellytyksenä ovat varsin poikkeukselliset olosuhteet.

"Analysis of the Neutrino-Antineutrino Annihilation near Accreting Stellar Black Holes"
http://www.mpa-garching.mpg.de/~grb07/P ... /Birkl.pdf

"Electron Neutrino Pair Annihilation: A New Source for Muon and Tau Neutrinos in Supernovae"
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0205006v1.pdf
Eli onko antineutriinoiden olemassa olo muka täysin todistettu?
Ja mitä syntyy neutriinojen ja antineutriinojen annihiloituessa?

Goswell
kfa
Matalilla törmäysenergioilla syntyy lähinnä positroneja ja elektroneja mutta energian kasvaessa mukaan tulevat myös raskaammat hiukkaset.Olisikohan tuossa ratkaisua valonnopeudella liikkuva luoti ja maapallo pohdintaan.Mihinkäs se keskustelu on hävinnyt?

kfa
Seuraa 
Viestejä2517
kabus
kfa
"Analysis of the Neutrino-Antineutrino Annihilation near Accreting Stellar Black Holes"
http://www.mpa-garching.mpg.de/~grb07/P ... /Birkl.pdf

"Electron Neutrino Pair Annihilation: A New Source for Muon and Tau Neutrinos in Supernovae"
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0205006v1.pdf


Eli onko antineutriinoiden olemassa olo muka täysin todistettu?

On todistettu ja on havaittu. Beta-hajoava radioaktiivinen aine ampuu ulos elektronin ja antineutriinon tai positronin ja neutriinon. Vapaa neutroni hajoaa protoniksi, elektroniksi ja antineutriinoksi. Neutriinoja havaitaan hyvin suuria detektoreita käyttäen ydinreaktoreista, hiukkaskiihdyttimistä, supernovaräjähdyksistä ja Auringosta.

kabus
Ja mitä syntyy neutriinojen ja antineutriinojen annihiloituessa?

Elektroni-positronipareja, jos hiukkasilla energiaa on tarpeeksi. Ekasta dokumentista sivulta 3:

"Annihilation of neutrinos and antineutrinos into e+e− γ-Plasma"

Ilmeisesti elektroni-positronipari voi myös annihiloitua neutriinoiksi, mutta todennäköisyys tälle tapahtumalle on jotakin äärettömän pienen ja myyttisen välimaastosta.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron%E ... nihilation

"Since neutrinos also have a smaller mass than electrons, it is also possible—but exceedingly unlikely—for the annihilation to produce one or more neutrino–antineutrino pairs. "

Neutriinojen annihilaatio voi myös tuottaa fotoneita (3 fotonia), artikkeli vuodelta 1966:

"The annihilation of a neutrino-anti-neutrino pair into photons and the neutrino density in the universe"
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 8266902331

Todennäköisyys näille tapahtumille on niin pieni, että neutriinojen keskinäisiä törmäyksiä ei laboratorio-olosuhteissa voi tutkia.

Ekan artikkelin referensseistä löytyisi lisää tietoa:

Asano, K. & Fukuyama, T., 2000, Neutrino Pair Annihilation in the Gravitation of Gamma-Ray Burst Sources, ApJ 531, 949955
Asano, K. & Fukuyama, T., 2001, Relativistic Eects on Neutrino Pair Annihilation above a Kerr Black Hole with the Accretion Disk, ApJ 546, 10191026
Jaroszynski, M., 1993, Neutrino emission and annihilation near tori around black holes, Acta Astronomica 43, 183191
Jaroszynski, M., 1996, Hot tori around black holes as sources of gamma ray bursts., A&A 305, 839848
Miller, W. A., George, N. D., Kheyfets, A., & McGhee, J. M., 2003, O-Axis Neutrino Scattering in Gamma-Ray Burst Central Engines, ApJ 583, 833841
Ruert, M., Janka, H.-T., Takahashi, K., & Schaefer, G., 1997, Coalescing neutron stars - a step towards physical models. II. Neutrino emission, neutron tori, and gamma-ray bursts., A&A 319, 122153
Salmonson, J. D. & Wilson, J. R., 1999, General Relativistic Augmentation of Neutrino Pair Annihilation Energy Deposition near Neutron Stars, ApJ 517,
859865

kfa
Seuraa 
Viestejä2517
installer
Mitä tapahtuu jos mustaan aukkoon syöksyy antimateriaa?

Kasvaako mustan aukon massa vai pieneneekö se?
Kasvaa. Mustan aukon kannalta ei ole väliä missä muodossa energia sinne päätyy eli aukko on kaikkiruokainen.

installer
Seuraa 
Viestejä9908
kfa
installer
Mitä tapahtuu jos mustaan aukkoon syöksyy antimateriaa?

Kasvaako mustan aukon massa vai pieneneekö se?
Kasvaa. Mustan aukon kannalta ei ole väliä missä muodossa energia sinne päätyy eli aukko on kaikkiruokainen.Mutta jos antimateria reagoi mustassa aukossa olevan tavallisen materian kanssa,niin eikös siloin molempien massa muutu energiaksi?

Ja energialla ei kai ole massaa.

Vai ovatko mustan aukon olosuhteet niin ekstremit että antimateria-materia reaktio ei toimi?

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

Ertsu
Seuraa 
Viestejä7116
installer

Mutta jos antimateria reagoi mustassa aukossa olevan tavallisen materian kanssa,niin eikös siloin molempien massa muutu energiaksi?

Ja energialla ei kai ole massaa.

Vai ovatko mustan aukon olosuhteet niin ekstremit että antimateria-materia reaktio ei toimi?


Musta aukko eli musta tähti ei ole kumpaakaan, materiaa eikä antimateriaa, vaan se on yksi suuri atomiydin.

Antineutrinos are the antiparticles of neutrinos, which are neutral particles produced in nuclear beta decay. These are emitted in beta particle emissions, where a neutron turns into a proton. They have a spin of ½, and are part of the lepton family of particles. The antineutrinos observed so far all have right-handed helicity (i.e. only one of the two possible spin states has ever been seen), while the neutrinos are left-handed. Antineutrinos, like neutrinos, interact with other matter only through the gravitational and weak forces, making them very difficult to detect experimentally. Neutrino oscillation experiments indicate that antineutrinos have mass, but beta decay experiments constrain that mass to be very small. A neutrino-antineutrino interaction has been suggested in attempts to form a composite photon with the neutrino theory of light.

Because antineutrinos and neutrinos are neutral particles it is possible that they are actually the same particle. Particles which have this property are known as Majorana particles. If neutrinos are indeed Majorana particles then the neutrinoless double beta decay process is allowed. Several experiments have been proposed to search for this process.

Researchers around the world have begun to investigate the possibility of using antineutrinos for reactor monitoring in the context of preventing the proliferation of nuclear weapons.[25][26][27]

Antineutrinos were first detected as a result of their interaction with protons in a large tank of water. This was installed next to a nuclear reactor as a controllable source of the antineutrinos. (See: Cowan–Reines neutrino experiment)
Wikipediassa on aika ristiriitaista tietoa.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13849
Ertsu
Musta aukko eli musta tähti ei ole kumpaakaan, materiaa eikä antimateriaa, vaan se on yksi suuri atomiydin.Niin on, pelkkiä ytimiä, eli neutroneja, sillä ytimellä on "melko" suuri massaluku.

Mustaantähteen putoavalle kappaleella käy huonosti, se repeytyy kappaleiksi, molekyylit hajoaa, atomit muuttuvan neutroneiksi. Eli sinne ei putoa antimateriaa, sen paremmin kuin materiaakaan, siellä ei ole atomeja.

Minun mielestä noin.

installer
Seuraa 
Viestejä9908
Ertsu
installer

Mutta jos antimateria reagoi mustassa aukossa olevan tavallisen materian kanssa,niin eikös siloin molempien massa muutu energiaksi?

Ja energialla ei kai ole massaa.

Vai ovatko mustan aukon olosuhteet niin ekstremit että antimateria-materia reaktio ei toimi?


Musta aukko eli musta tähti ei ole kumpaakaan, materiaa eikä antimateriaa, vaan se on yksi suuri atomiydin.Selvä pyy.

Näin maallikona vain tuntui kiehtovalta ajatus että mustan aukon pystyisi tuhoamaan antimaterialla.

Mutta ei sille pirulaiselle kai voi mitään...

"Kenet jumalat tahtovat tuhota, sen he lyövät ensiksi sokeudella. "

kfa
Seuraa 
Viestejä2517
installer
Ja energialla ei kai ole massaa.

Paikalleen sidotulla energialla on massaa. Jos teet laatikon peileistä ja laitat peilien väliin heijastelemaan energialtaan yhden joulen verran valoa niin laatikon massa puntarissa kasvaa kaavan E=mc^2 mukaisesti peräti 1.11E-17 kg eli 0.01 pikogrammaa.

illuusio
Seuraa 
Viestejä910

Jos spekuloidaan, että (anti)materian olemassa olo olisi pelkästään riippuvainen spinistä, niin voisi ajatella eri atomien koostuvan protoneista ja neutroneista, joilla ko. atomissa spin olisi sama. Sama spin maksimoi repulsion nuklein välissä ja estää näin ollen annihilation.

Mutta se mikä on todella mielenkiintoista, on se, että eri atomien (atomiluku) välillä ei spinillä ole väliä koska massa ovat erisuuret. Toisin sanoen, vaikka spin olisi eri, niin annihilatiota ei tapahdu eri atomiluvun atomeilla.

Vielä mielenkiintoisemmaksi homma menee, kun tehdään fissio atomille, joka koostuu esim. spinistä 1 omaavista nukleista. Tuloksena syntyvien uusien atomien spin on tuo sama 1. MUTTA jos tilanne onkin se, että uuden fissiosta syntyneen atomin "luonnollinen" spin onkin -1, niin tästä seuraa annihilaatio uudelle fissiosta syntyneelle atomille!

Itse asiassa salaman virta voisi hyvin hajoittaa atomeja, jonka lopputuloksena syntyy "väärän" spinin omaava atomi -> annihilaatio -> voimakasta gamma-säteilyä.

http://www.usnews.com/science/articles/ ... -lightning

Tuollainen putkahti heti aamutuimaan mieleen

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat