Sivut

Kommentit (21892)

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

PPP kirjoitti:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
On yleisesti tunnustettu tosiasia, että YK:n yleiskokouksen äänestyksillä on vain suosituksen arvovalta.

Älä suotta jankuta tuota suomenkielelle perustuvaa sahtivaarinpaskaa.
https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/kelvoton-sahtivaarin-suomennos-yk-n-peruskirjasta-finlex-lakikokoelmassa

" Kelvoton Sahtivaarin-suomennos YK:n Peruskirjasta FINLEX-lakikokoelmassa

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2#idp5205136

YK:N PERUSKIRJA:

" IV Luku

Yleiskokous Tehtävät ja valtuudet

10 artikla

Yleiskokous voi keskustella kaikista tämän peruskirjan piiriin kuuluvista tai kaikkien peruskirjassa edellytettyjen elimien toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvista kysymyksistä ja asioista sekä esittää kaikissa tällaisissa kysymyksissä tai asioissa, ei kuitenkaan 12 artiklassa edellytetyissä tapauksissa, suosituksia Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille tai turvallisuusneuvostolle taikka molemmille.

11 artikla

1. Yleiskokous voi harkita kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi noudatettavia yhteistoiminnan yleisiä periaatteita, niihin luettuina aseistariisumista ja aseistuksen säännöstelyä koskevat periaatteet, ja esittää niitä koskevia suosituksia jäsenille tai turvallisuusneuvostolle taikka molemmille.

2. Yleiskokous voi keskustella jokaisesta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevasta kysymyksestä, jonka jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai turvallisuusneuvosto taikka 35 artiklan 2 momentin mukaisesti valtio, joka ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, on sille esittänyt, sekä kaikissa tällaisissa kysymyksissä, ei kuitenkaan 12 artiklassa määritellyissä tapauksissa, esittää suosituksia asianomaiselle valtiolle tai valtioille taikka turvallisuusneuvostolle tai molemmille.

Yleiskokouksen on joko ennen keskustelua tai sen jälkeen esitettävä turvallisuusneuvostolle jokainen sellainen kysymys, joka vaatii toimenpiteitä. "

[Kuka tahansa voi esittää koska tahnsa, missä tahansa SUOSITUKSIA kenelle tahansa: esimerkiksi minä voin esittää sellaisia vaikka Donald Trumpille, Xi Pingille, Vladimir Putinille ja Sauli Niinistölle ja Kalle Kustaa Korkille. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse KENENKÄÄN pelkille suosituksille korvaansa lotkauttaa.
Tuo viimeinen lause, että pitää ilmoittaa, mitkä rekommendaatiot ehdottomasti vaativat toimenpiteitä, eli EIVÄT OLE SUOSITUKSIA OLLENKAAN VAAN KEHOTUKSIA -  tai sitten kategorisa määryksiä ja käskyjä.
Vika ei ole itse Peruskirjassa, vaan täysin paskassa suomennoksessa.]

GENERAL ASSEMBLY: ACTIVITIES AND POWERS

Article 10

" The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters. "

Oikea käännös:

" Yleiskokous voi keskustella mistä tahansa kysymyksestä ja aiheesta tämän Perus-kirjan aihepiiristä tai liittyen minkä tahansa tässä Peruskirjassa säädettyjen elinten valtuuksiin ja toimiin, ja, paitsi mitä on edellytetty artiklassa 12, se voi antaa ***kehotuksia*** (ja suosituksia) YK:n Jäsenmaille tai Turvallisuusneuvostolle tai molemmille mistä tahansa sellaisista kysymyksistä tai aiheista. "

Tämä aihe alkaa mennä huonon viihteen puolelle, mutta laitan vielä yhden lainauksen,

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recommend:

to suggest that someone or something would be good or suitable for a particular job or purpose, or to suggest that a particular action should be done:

recommendation

 a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job:

I bought this computer on John's recommendation (= because John told me that it was good).

I got the job on Sam's recommendation (= because she told her employers that I was suitable for the job).

 advice telling someone what the best thing to do is:

The report makes the recommendation that no more prisons should be built.

Ihme sankirja: siitä on vain jätetty pois kehotusta, määräystä, käskyä tarkoittavat merkitykset (paitsi esimerkkilauseessa!).

http://www.thesaurus.com/browse/recommendations

recommendation

advice, approval

charge, endorsement, guidance, instruction, judgment, order = käsky, proposal, proposition, sanction, suggestion, support, advocacy, approbation, blessing, certificate, commendation, counsel, direction, esteem, eulogy, injunction, pass, plug, praise, reference, steer, testimonial, tip, tribute, urging

Kuten tuostakin käy ilmi, niin pääluokat ovat nuo kaksi: advice ja approval

Kumpikaan ei tarkoita ehdotusta.

Approval tarkoittaa ehdotuksen hyväksymistä, vahvistamista (esimerkiksi sopimuksen laiksi), ja sitähän Yleiskokous paljolti juuri tekee.

Advice tarkoittaa tiedonantoa (à vis, "nähtäväksi", äänteellisesti vähän väärin lainattu, **ad vis = näöltään) ja se on sellaisenaan kuten recommedationkin netraali päätösvaltasuunnan suhteen, mutta suomessa sitä silloin tarkoittaa eri sana: neuvo, kehotus ja myös varoitus, ranskaksi exhaustion. Advice on tiedon välittämistä, ei niinkään sen luomista.
" advice (n.)

late 13c., auys "opinion," from Old French avis "opinion, view, judgment, idea" (13c.), from phrase ço m'est à vis "it seems to me," or from Vulgar Latin *mi est visum "in my view," ultimately from Latin visum, neuter past participle of videre "to see" (from PIE root *weid- "to see" [väärin, T.]).

Meaning "opinion offered as worthy to be followed, counsel" is from late 14c. The unetymological -d- (on model of Latin words in ad-) was inserted occasionally in French by scribes 14c.-16c. and was made regular in English 15c. by Caxton. Substitution of -c- for -s- is 18c., to preserve the breath sound and to distinguish from advise. "

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Tämä tilanne alkaa selvitä, miksi englannin merkitykset ovat sekavia, ja poikkeavat selvästi muiden kielten (kehä >) kehotus- re-kommandation-merkitykseen.
Englannissa on nimittäin kaksi eri verbiä, joista voi tulla recommedation:

command = komentaa, käskeä, johtaa, ja

commend = uskoa jonkun haltuun, alistaa jollekin (hallintoelimelle ym.), vedota johkn, ylistää (usk.).

" command (n.)

c. 1400, "an order, a command; what is commanded or ordered," from Old French comand (14c.), from comander "to order, to entrust" (see command (v.)). Meaning "control, right or authority to order or compel obedience" is from mid-15c. Meaning "power of control, mastery" (of a situation, a language, etc.) is from 1640s.

command (v.)

c. 1300, "order or direct with authority" (transitive), from Old French comander "to order, enjoin, entrust" (12c., Modern French commander), from Vulgar Latin *commandare, from Latin commendare "to recommend, entrust to" (see commend); altered by influence of Latin mandare "to commit, entrust" (see mandate (n.)). In this sense Old English had bebeodan.

Intransitive sense "act as or have authority of a commander, have or exercise supreme power" is from late 14c. Also from late 14c. as "have within the range of one's influence" (of resources, etc.), hence, via a military sense, "have a view of, overlook" in reference to elevated places (1690s). Related: Commanded; commanding.

Command-post "headquarters of a military unit" is from 1918. A command performance (1863) is one given by royal command. "

commend (v.)

mid-14c., comenden, "praise, mention approvingly," from Latin commendare "to commit to the care or keeping (of someone), to entrust to; to commit to writing;" hence "to set off, render agreeable, praise," from com-, here probably an intensive prefix (see com-), + mandare "to commit to one's charge" (see mandate (n.)). A doublet of command.

Sense of "commit, deliver with confidence" in English is from late 14c. Meaning "bring to mind, send the greeting of" is from c. 1400. The "praise" sense is from the notion of "present as worthy of notice or regard;" also in some cases probably a shortening of recommend. Related: Commended; commending. "
Jälkimmäisestä voidaan oletusarvoisesti johtaa re-commend, joka tarkoittaa muuta kuin YK:n peruskirjan ranskankielisen version recommadation = kehotus,poikkeuksellisesti, mutta ei tässä tarkoituksessa, suositus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-iv/index.html

" COMPOSITION

Article 9

L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

Article 11

L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'Article 10. "

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Lainaus:
Vain YK:n turvallisuusneuvosto voi käskeä ja pakottaa.

“The Security Council has primary responsibility, under the UN Charter, for the maintenance of international peace and security... the Security Council can resort to imposing sanctions or even authorize the use of force to maintain or restore international peace and security.”


Sotilaallisesti.

Tosin jäsenmaatkin voivat panna sotilaallisesti Yleiskokouksen päätöksiä toimeen, jos TN:n suorittama pakottaminen sen päätökseen on estetty vetolla. Se koskee siis nimenomaan toimeenpanoa YK:n lipun alla.
Kaiken TN:n toiminnan on perustuttava yleiskouspäätöksille tai peruskirjalle, ja sen on oltaavan rauhan ja kansainvälisen lain turvaamistoimintaa.
Turvallisuusneuvosto ei voi ruveta määräilemään esimerkiksi omin päin ilmastopakotteita, kuten eräät näyttävät innostuneen viime aikoina touhuamaan, eikä se voi kenenkään ydinvoimaankaan puuttua, ellei ole muuta kautta osoitettu sen sotilastarkoitusperiä. Tästä on ennakkotapaus Iranin kohdalla: teollisen ydinvoimat asiat kuuluvat Atomienrgiakomissiolle.

Lainaus:
http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Lainaus:
Lainaus:
Suomen suositus on AINA ALEMMAN päättäjän ohje YLEMMÄLLE, EIKÄ SE KÄY OLLENKAAN TUOHON YHTEYTEEN, KOSKA YLEISKOKOUS ON YLIN PÄÄTTÄVÄ (YLEIS)ELIN, JA TN ON ERIKOISELIN.

Kyllä suurvallat halusivat pitää huolen, että heille jäi vähintään veto-oikeus silloin, kun niiden omat intressit olivat kyseessä. Konflikteissa vain YK:n turvallisuusneuvoston päätöksillä on painoarvoa.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Jos Egypti ja Jordania olivat Englannin vasalleja, niin sitä suuremmalla syyllä Englanti rikkoi mandaattisopimusta, joka edellytti erimielisyyksien käsittelyä kv. oikeudessa, ei marssittamalla ulkopuolisia armeijoita alueelle.

Ei ne Brittiäsisen imperiumin keskussodanjohdon (komentajana sotamarsalkka William Slim, Intian armeijan komentaja II maailmansodassa) olleet ulkopuolisia.

Voiman käytön tuli liittyä juutalaisten muuton ja asuttamisen edesauttamiseen, ei heidän häätämiseen sopimuksen mukaisilta asuinalueilta.


Jordanialaiset häätivät, mutta he eivät olleet israelin alueella. Se on totta, että juutalaiset eivät olleet laittomasti PAV:n alueella, eivätkä arabitkaan Israelin, englantilaisten mandaatin aikana, eivätkä nykyäänkään, elleivät ole laittomasti siirrettyjä.

Kaikki juutalaiset karkotettiin Itä-Jerusalemista ja muualta Länsirannalta. Ja kun YK vahvistaa, ettei PAV toteutunut, niin sinä vain jaksat väittää, että toteutui.


Kyllä se vaan toteutuu.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
YK ei millään tavoin pyrkinyt viemään jakosuunnitelmaa eteenpäin arabiosapuolen hylättyä sen.

Se oli resolution eikä project. YK on vienyt sitä kaiken aikaa läpi.

Kerropa yksi päätöslauselma, jossa tämä todetaan.


Itse sää jatkuvasti huudat, että "YK on plestiinalaisten puolella". Otetaan vaikka tuo aitapäätöskin, niin siitä ne periaatteet selviävät.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Enää ei YK edes viittaa siihen päätöslaluselmissaan.
Mandaattori Englanti puolestaan ei edes estänyt arabien Jerusalemin piiritystä alkukeväästä 1948. Se päinvastoin näytti asettuvan piirittäjien puolelle mm. tarkastamalla juutalaisten avustuskolonnia, takavarikoidakseen niistä kaikki aseet. Se oli tuossa vaiheessa täydellisesti irtautunut mandaattorin tehtävästään.

Ei kun toteutti sitä.

Ai, näännyttämällä Jerusalemin juutalaisia hengiltä. Mielenkiintoinen tapa tulkita mandaattisopimusta.


En tunne asiaa. Mandaattorin on suojeltava kaikkia asukkaita. 
Englantilaiset olivat tunnettuja äkkikäännöksitään. Esimerkiksi ne rupesivat miehitysalueellaan Saksassa maksamaan Hitlerin vanhoille joukoille siellä palkkaa Englannin valtion kassasta sen sijaan, että olisivat Liittoutuneiden sopimusten mukaisesti hajottaneet ne.

Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen. [/quote]
Juutalaset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasivat juuytalaisten hävittämisellä.
Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Alunalkaenkaan Englanti ei puuttunut Palestiinan arabien aloittamaan väkivaltaan, vaan seurasi sitä vierestä, kaiken aikaa arabiosapuolen eduksi.

Juutalaiset aloittivat maanvaltauksen israelin itsenäistyessä.

Heti jakosuunnitelman tultua julki 1947, arabit aloittivat väkivaltaisuudet, mm. Jerusalemin piirityksen.


Se on mahdollista sillä arabialueilla vaikkakaan ei missään tapauksessa ollut tarkoitus. Alueiden ja omaisuuden vaihdossa oli tarkoitus edetä rauhanomaiseti ja järjestäytynesti.

Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

PPP
Seuraa 
Viestejä1525

Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C33006...

Lainaus:

Lainaus:

Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.


Juutalaset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasivat juuytalaisten hävittämisellä.
Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

Lainaus:

Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

Kumpainenkin osapuoli keskittyi vain juutalaisvaltioon: arabit estääkseen sen toteutumisen, juutalaiset luodakseen sen.

Näyttää siltä, että tänäkään päivänä palestiinalaisjohtajat eivät juurikaan välitä omasta valtiosta, vaan keskittävät voimansa väkivaltaan juutalaisia vastaan - erityisesti Gazassa, mutta myös Länsirannalla.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasivat juuytalaisten hävittämisellä.
Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp [/quote]
Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aselllisesta madaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidäbn voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

Kumpainenkin osapuoli keskittyi vain juutalaisvaltioon: arabit estääkseen sen toteutumisen, juutalaiset luodakseen sen.

Näyttää siltä, että tänäkään päivänä palestiinalaisjohtajat eivät juurikaan välitä omasta valtiosta, vaan keskittävät voimansa väkivaltaan juutalaisia vastaan - erityisesti Gazassa, mutta myös Länsirannalla.


Kyllä he välittävät, ja sen jälkeen estävät sietä päin tulevan väkivallan. Nyt sitä ei voida välttää laitonta miehittäjää kohtaan.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

https://www.middleeastmonitor.com/20180314-knesset-committee-advances-final-version-of-israels-jewish-nation-state-bill/

" Knesset committee advances final version of Israel’s ‘Jewish nation-state’ bill

March 14, 2018 at 3:32 pm | Published in: Israel, Middle East, News, Palestine

March 14, 2018 at 3:32 pm

155

SHARES

Share to FacebookShare to TwitterShare to RedditShare to EmailShare to More

A controversial ‘Jewish nation-state’ bill was advanced by a key Knesset committee on Tuesday, in a race against time to have the new legislation pass its first plenum reading before the recess.

The bill, which does not mention democracy but does define Israel as a Jewish state, states that “the realization of national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish people”.

Welcoming the progression of the law, Israeli minister Yariv Levin hailed it as “Zionism’s flagship bill…It will bring order, clarify what is taken for granted and put Israel back on the right path. A country that is different from all others in one way, that it is the nation-state of the Jewish people”.

According to Haaretz, the law is intended to “lay the groundwork” for the Supreme Court “to give preference to Israel’s Jewish character over its democratic values should the two conflict in the courts” (something that the court can, in fact, already do).

The law, which will have constitutional status as a Basic Law, “also includes a clause allowing the establishment of residential communities for Jews alone”, a clause which MK Yael German (Yesh Atid) told the committee “can be described with one word – apartheid”.

MK Yousef Jabareen (Joint List) also slammed the law as indicative of an “apartheid regime”, while his Joint List colleague MK Aida Touma-Sliman told the bill’s sponsors: “You are institutionalizing the apartheid regime in the most blatant way”. "

PPP
Seuraa 
Viestejä1525

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.

Lainaus:

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasivat juuytalaisten hävittämisellä.
Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp


Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aselllisesta madaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidäbn voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Kyllä Peelin komissionkin jakoehdotus kaatui ennen kaikkea arabien hylkäykseen. Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

Kumpainenkin osapuoli keskittyi vain juutalaisvaltioon: arabit estääkseen sen toteutumisen, juutalaiset luodakseen sen.

Näyttää siltä, että tänäkään päivänä palestiinalaisjohtajat eivät juurikaan välitä omasta valtiosta, vaan keskittävät voimansa väkivaltaan juutalaisia vastaan - erityisesti Gazassa, mutta myös Länsirannalla.


Kyllä he välittävät, ja sen jälkeen estävät sietä päin tulevan väkivallan. Nyt sitä ei voida välttää laitonta miehittäjää kohtaan.

Palestiinalaiset ovat kieltäytyneet kahdenkeskisistä neuvotteluista Israelin kanssa. Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään. Tänä vuonna PA on kasvattanut tähän tarkoitukseen budjetoitua rahoitusta n. 50 miljoonalla dollarilla yli 400 miljoonaan. Vaikka sen talous on kuralla, tähän se haluaa satsata yhä suuremman osan resursseistaan.

Jos Suomen hallinto olisi toiminut noin viime sotien jälkeen, tuskin meitäkään ei olisi enää itsenäisenä kansana.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaiset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasi vat juutalaisten hävittämisellä.Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp


Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aseelllisesti mandaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidän voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Kyllä Peelin komissionkin jakoehdotus kaatui ennen kaikkea arabien hylkäykseen. [/quote]
Tässä EI ole mitään "MAAILMANARABIOSAPUOLTA", jolla olisi valtuuksia hyväksyä tai hylätä Kansainliiton ja YK:n päätöksiä.  Egypti oli YK:n perutajajäsen, vaikka ei ollutkaan itsenäinen vielä (kun ei halunnut itsenäistyä ilman Sudania, Palestiinakin oli kuulunut Egyptiin ennen mandaatin alkua 1922. Palestiinan arabivaltio oli arabiosapuoli, jota tukivat mandaattorin arabisiirtomaat Egypti ja Transjosrdania(n mandaatti). Saudi-arabialla, Marokolla, Jemenillä, Tunisialla, Libyalla, Algerialla, Libanonilla tai Syyrialla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa.

Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät asellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

Kumpainenkin osapuoli keskittyi vain juutalaisvaltioon: arabit estääkseen sen toteutumisen, juutalaiset luodakseen sen.
Näyttää siltä, että tänäkään päivänä palestiinalaisjohtajat eivät juurikaan välitä omasta valtiosta, vaan keskittävät voimansa väkivaltaan juutalaisia vastaan - erityisesti Gazassa, mutta myös Länsirannalla.


Kyllä he välittävät, ja sen jälkeen estävät sietä päin tulevan väkivallan. Nyt sitä ei voida välttää laitonta miehittäjää kohtaan.

Palestiinalaiset ovat kieltäytyneet kahdenkeskisistä neuvotteluista Israelin kanssa.


Miksi niiden pitäisi olla nimenomaan kahdenkeskisiä?
Tosin on siellä minunkin mielestäni  aivan turhia "leikkiosapuolia": erityisesti EU!
Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä kuin että israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Lainaus:
Tänä vuonna PA on kasvattanut tähän tarkoitukseen budjetoitua rahoitusta n. 50 miljoonalla dollarilla yli 400 miljoonaan. Vaikka sen talous on kuralla, tähän se haluaa satsata yhä suuremman osan resursseistaan.

Jos Suomen hallinto olisi toiminut noin viime sotien jälkeen, tuskin meitäkään ei olisi enää itsenäisenä kansana.


Höpölöpö.

PPP
Seuraa 
Viestejä1525

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Jakosuunnitelman esipuheessa todetaan:

"The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation"

Kyseessä oli toimeenpanokomissio. Loppuosa juttuasi on jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaiset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasi vat juutalaisten hävittämisellä.Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp


Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aseelllisesti mandaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidän voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Kyllä Peelin komissionkin jakoehdotus kaatui ennen kaikkea arabien hylkäykseen.


Tässä EI ole mitään "MAAILMANARABIOSAPUOLTA", jolla olisi valtuuksia hyväksyä tai hylätä Kansainliiton ja YK:n päätöksiä.

[/quote]

Sinulla on kovin epärealistinen kuva YK:n kaikkivoipaisuudesta. Ei YK perusta noin vain valtioita ilman itse väestön mielipidettä. Arabiosapuolella tarkoitan ennen kaikkea Haj Aminin johtamia Palestiinan arabeja mutta myös ympäröiviä arabivaltioita. Nimenomaan näiden asenne ratkaisi Palestiinan arabien tulevaisuuden.

Lainaus:

Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät asellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Esittelet arabien luomaa myyttiä Irgunista. Esim. Deir Jassinin taistelu, jossa juutalaiset yrittivät murtaa Jerusalemin piirityksen, oli sitkeää katutaistelua, jossa puolustajien kieltäytyminen antautumasta johti talojen tuhoamiseen kranaateilla.

Kylää miehittäneet Jerusalemin piirittäjät olisivat voineet evakuoida siviilit turvaan, mutta jostain syystä näin ei tehty.

[/quote]

</p> <p>[quote kirjoitti:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

Kumpainenkin osapuoli keskittyi vain juutalaisvaltioon: arabit estääkseen sen toteutumisen, juutalaiset luodakseen sen.
Näyttää siltä, että tänäkään päivänä palestiinalaisjohtajat eivät juurikaan välitä omasta valtiosta, vaan keskittävät voimansa väkivaltaan juutalaisia vastaan - erityisesti Gazassa, mutta myös Länsirannalla.


Kyllä he välittävät, ja sen jälkeen estävät sietä päin tulevan väkivallan. Nyt sitä ei voida välttää laitonta miehittäjää kohtaan.

Palestiinalaiset ovat kieltäytyneet kahdenkeskisistä neuvotteluista Israelin kanssa.


Miksi niiden pitäisi olla nimenomaan kahdenkeskisiä?
Tosin on siellä minunkin mielestäni  aivan turhia "leikkiosapuolia": erityisesti EU!

Mitä enemmän osapuolia neuvotteluihin tuodaan, sitä varmemmin ne epäonnistuvat. Tämä lienee tarkoituskin.

Lainaus:

Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä kuin että israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Eli olet sitä mieltä, että Israelin hallitukset nimenomaan haluavat, että sen kansalaista terrorisoidaan vuosikymmeniä.

Lainaus:

Lainaus:
Tänä vuonna PA on kasvattanut tähän tarkoitukseen budjetoitua rahoitusta n. 50 miljoonalla dollarilla yli 400 miljoonaan. Vaikka sen talous on kuralla, tähän se haluaa satsata yhä suuremman osan resursseistaan.

Jos Suomen hallinto olisi toiminut noin viime sotien jälkeen, tuskin meitäkään ei olisi enää itsenäisenä kansana.


Höpölöpö.

Onko tuo tulkittava niin, että kannatat terroria kv. politiikassa.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Jakosuunnitelman esipuheessa todetaan:

"The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation"

Kyseessä oli toimeenpanokomissio. Loppuosa juttuasi on jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Ei laadita "esipuheita" jälkikäteen, ja kun toimeenpanossa on epäonnistuttu. Siellä oli erikseen osapuolten nimittämä toimiva toimeenpaneva komitea ja tuo valvova rauhanturva-asiantuntijoiden komitea. Ensin oli varmaan ensimmäinen nostanut kädet pystyyn ja sitten toinen vahvistanut. Mutta se ei millään muotoa tarkoita päätöksen strategian hylkäämistä Palestiinan valtiokehityksessä.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaiset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasi vat juutalaisten hävittämisellä.Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp


Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aseelllisesti mandaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidän voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Kyllä Peelin komissionkin jakoehdotus kaatui ennen kaikkea arabien hylkäykseen.


Tässä EI ole mitään "MAAILMANARABIOSAPUOLTA", jolla olisi valtuuksia hyväksyä tai hylätä Kansainliiton ja YK:n päätöksiä. [/quote]

Sinulla on kovin epärealistinen kuva YK:n kaikkivoipaisuudesta. Ei YK perusta noin vain valtioita ilman itse väestön mielipidettä. [/quote]

Ei se täysin mahdotonta ole ole tehdä ratkaisu kahden täysin vastakkaisen linjan väliltä. Toivottavaa ei ole tehdä sellaisia ratkaisuja. Kansainliitokin ratkaisi Ahvenanmaan Suomelle, vaikka enemmistö asukkaista saattoi hyvinkin kannattaa Ruotsia.

Lainaus:
Arabiosapuolella tarkoitan ennen kaikkea Haj Aminin johtamia Palestiinan arabeja mutta myös ympäröiviä arabivaltioita.

No hänellä pelaaminen oli toki uskomatonta. Englanti oli hänet ajanut kasikertaa käpälälautaan: ensin Jerusalemista ja sitten Bagdadista. Jälkimmäiseen tarvittiin Intian armeijaa.
Lainaus:
Nimenomaan näiden asenne ratkaisi Palestiinan arabien tulevaisuuden.

YK sen ratkaisi.

Lainaus:
Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät asellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Esittelet arabien luomaa myyttiä Irgunista. [/quote]
Siihen en pysty sanomaan varmaa, mutta myös Haganah ajoi täysin juutalaisten vallassa (vaikkakaan ei välttämättä pelkästään "puhdasrotuisessa " omistuksessa olevaa koko Palestiinaa. Se ei ollut Irgunille "tarpeeksi". He myös yrittivät karkottaa arabeja eri paikoista.

Lainaus:
Esim. Deir Jassinin taistelu, jossa juutalaiset yrittivät murtaa Jerusalemin piirityksen, oli sitkeää katutaistelua, jossa puolustajien kieltäytyminen antautumasta johti talojen tuhoamiseen kranaateilla.

Kylää miehittäneet Jerusalemin  piirittäjät olisivat voineet evakuoida siviilit turvaan, mutta jostain syystä näin ei tehty.


En tunne asiaa. Nimen kyllä olen kuullut.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Juutalaisten vastahyökkäys alkoi vasta maalis-huhtikuun vaihteessa 1948,

En tunne asiaa tarkemmin. Kumpikin hyökkäys oli turha.

Kumpainenkin osapuoli keskittyi vain juutalaisvaltioon: arabit estääkseen sen toteutumisen, juutalaiset luodakseen sen.
Näyttää siltä, että tänäkään päivänä palestiinalaisjohtajat eivät juurikaan välitä omasta valtiosta, vaan keskittävät voimansa väkivaltaan juutalaisia vastaan - erityisesti Gazassa, mutta myös Länsirannalla.


Kyllä he välittävät, ja sen jälkeen estävät sieltä päin tulevan väkivallan. Nyt sitä ei voida välttää laitonta miehittäjää kohtaan.

Palestiinalaiset ovat kieltäytyneet kahdenkeskisistä neuvotteluista Israelin kanssa.


Miksi niiden pitäisi olla nimenomaan kahdenkeskisiä?
Tosin on siellä minunkin mielestäni  aivan turhia "leikkiosapuolia": erityisesti EU!

Mitä enemmän osapuolia neuvotteluihin tuodaan, sitä varmemmin ne epäonnistuvat. Tämä lienee tarkoituskin.


Palestiinalaiset eivät voi neuvotella kahdestaan ilman minkäänlaista sotilaallista voimaa huipputeknisen Israelin kanssa. Tätä ei ylipäätään pidä ratkaista sotilaallisesti.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä kuin että israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Eli olet sitä mieltä, että Israelin hallitukset nimenomaan haluavat, että sen kansalaista terrorisoidaan vuosikymmeniä.


Palestiinalaisa keikkein eniten on terrorisoitu.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Tänä vuonna PA on kasvattanut tähän tarkoitukseen budjetoitua rahoitusta n. 50 miljoonalla dollarilla yli 400 miljoonaan. Vaikka sen talous on kuralla, tähän se haluaa satsata yhä suuremman osan resursseistaan.

Jos Suomen hallinto olisi toiminut noin viime sotien jälkeen, tuskin meitäkään ei olisi enää itsenäisenä kansana.


Höpölöpö.

Onko tuo tulkittava niin, että kannatat terroria kv. politiikassa.


No en kannata, mutta vielä vähemmän laittomia miehityksiä. En usko tuollaisia nimeroita. Vaikka kyse onkin yhdestä prommillesta (0.1%) siitä, mitä USA ja Saudit ja jotkut muut ovat sijoittaneet Osaman bin Ladeniin: ensinhänen sotatoimiinsa mm. Afganistanissa, ja sitten hänen siinä yhteydessä ylös ajamansa Al-Qaidan tuhojen parsimiseen.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Tällaista oli 3 vuotta sitten:

https://yle.fi/uutiset/3-7883819

USA jättää Israelin oman onnensa nojaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Yhdysvallat ei aio puolustaa Israelia YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat jättää Israelin yksin palestiinalaiskysymystä käsittelevässä neuvoston kokouksessa.

23.3.2015 klo 11:36päivitetty 23.3.2015 klo 12:36

Yhdysvallat jättää käyttämättä puheenvuoronsa YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa, jossa käsitellään Israelin ihmisoikeusrikkomuksia palestiinalaisalueilla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ei käytä puheenvuoroaan Israelin puolustamiseksi.

Uutistoimisto Reutersille asiaa kommentoinut Yhdysvaltain edustaja sanoi, että Yhdysvallat ei aio puhua ihmisoikeusneuvoston kokouksessa Palestiinasta.

Yhdysvaltojen päätös johtuu mitä ilmeisimmin presidentti Barack Obaman ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun tulehtuneista väleistä. Viime viikolla Netanjahu ilmoitti Israelin parlamenttivaalien loppumetreillä, että palestiinalaiset eivät saa omaa valtiotaan hänen valtakaudellaan.

Yhdysvallat raivostui Netanjahun lausunnosta, joka on vastoin Yhdysvaltojen linjaa. Valkoinen talo kertoi julkisesti, että Netanjahun arabi-vastaisten puheiden vuoksi Yhdysvallat harkitsee entistä tarkemmin tukeaan Israelille.

Esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa Yhdysvallat on ollut Israelin taipumaton tukija, joka on estänyt Israelin vastaiset päätöslauselmat veto-oikeudellaan.

– Yhdysvallat haluaa edelleenkin estää epäoikeudenmukaiset ja puolueelliset päätöslauselmat turvallisuusneuvostossa, mutta kaikki päätöslauselmat eivät ole sellaisia, muotoili Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Jen Psaki viime viikon torstaina.

Lähteet: Reuters "

Pientä nokittelua on tapahtunut ennenkin:

Obaman neuvonantaja vertasi Pereshin tiedekysymystä pieruun

USA:n johtava neurofysiologi ja Obaman tieteellinen neuvonantaja vertasi blogissaan pieruun Israelin presidentti Shimon Peresin kysymystä aiheesta "aivot ja Jumala" neurologien konferenssissa Tel Avivissa:

" Is God in the Brain? "

http://www.huffingtonpost.com/dr-douglas-fields/is-god-in-the-brain_b_1302199.html

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Tuhannet ihmiset vastustivat lauantaina Tel Avivin keskustassa Israelin suunnitelmia karkottaa maasta sinne laittomasti tulleita eritrealaisia ja sudanilaisia.

Israelkin osaa torjua ja jopa karkottaa (falasha)juutalaisia:

http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3890162/Tel+Avivissa+tuhannet+vastustivat+suunnitelmia+karkottaa+laittomasti+maahan+tulleita

" Tel Avivissa tuhannet vastustivat suunnitelmia karkottaa laittomasti maahan tulleita

Maailma STT 24.3.2018 23:06 0

Israelissa tuhannet ihmiset vastustivat lauantaina Tel Avivin keskustassa suunnitelmia karkottaa maasta sinne laittomasti tulleita eritrealaisia ja sudanilaisia.

Israelilaisten tiedotusvälineiden mukaan mielenosoittajia olisi ollut yli 20 000, joiden joukossa oli niin maahan tulleita kuin israelilaisiakin. Protestoijat huusivat: "Me olemme kaikki ihmisiä" ja "Heidän ja meidän veremme eivät eroa toisistaan".

Aiemmin tässä kuussa Israelin korkein oikeus keskeytti hallituksen suunnitelman karkottaa tuhansia eritrealaisia ja sudanilaisia. Oikeuden mukaan hallituksella on maanantaihin asti aikaa antaa asiassa lisätietoja. Siihen asti maastakarkotukset ovat jäissä.

Sisäministeriön mukaan Israelissa on noin 42 000 Afrikasta tullutta siirtolaista, joista suurin osa on tullut Eritreasta ja Sudanista. "

PPP
Seuraa 
Viestejä1525

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C33006...

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Jakosuunnitelman esipuheessa todetaan:

"The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation"

Kyseessä oli toimeenpanokomissio. Loppuosa juttuasi on jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Ei laadita "esipuheita" jälkikäteen, ja kun toimeenpanossa on epäonnistuttu. Siellä oli erikseen osapuolten nimittämä toimiva toimeenpaneva komitea ja tuo valvova rauhanturva-asiantuntijoiden komitea. Ensin oli varmaan ensimmäinen nostanut kädet pystyyn ja sitten toinen vahvistanut. Mutta se ei millään muotoa tarkoita päätöksen strategian hylkäämistä Palestiinan valtiokehityksessä.

Päätöksen strateginen tavoite oli estää väkivaltaisuudet tekemällä arabiosapuolelle myönnytyksiä. Kun tämä epäonnistui täydellisesti, myös strategia menetti merkityksensä.

Jos hallinto hylkää neuvottelutarjouksen ja aloittaa sodan, on aika huono idea hävityn sodan jälkeen julistaa hyväksyvänsä tuon neuvottelutarjouksen.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaiset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasi vat juutalaisten hävittämisellä.Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp


Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aseelllisesti mandaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidän voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Kyllä Peelin komissionkin jakoehdotus kaatui ennen kaikkea arabien hylkäykseen.


Tässä EI ole mitään "MAAILMANARABIOSAPUOLTA", jolla olisi valtuuksia hyväksyä tai hylätä Kansainliiton ja YK:n päätöksiä.

Sinulla on kovin epärealistinen kuva YK:n kaikkivoipaisuudesta. Ei YK perusta noin vain valtioita ilman itse väestön mielipidettä.

Ei se täysin mahdotonta ole ole tehdä ratkaisu kahden täysin vastakkaisen linjan väliltä. Toivottavaa ei ole tehdä sellaisia ratkaisuja. Kansainliitokin ratkaisi Ahvenanmaan Suomelle, vaikka enemmistö asukkaista saattoi hyvinkin kannattaa Ruotsia.

Kun Ahvenanmaa on historiallisesti kuulunut Suomeen, KL vain vahvisti kyseisen asian.

Ei YK voi mennä perustamaan esim. Baski- tai Katalonian valtiota ilman Espanjan lupaa.

Lainaus:

Lainaus:
Arabiosapuolella tarkoitan ennen kaikkea Haj Aminin johtamia Palestiinan arabeja mutta myös ympäröiviä arabivaltioita.

No hänellä pelaaminen oli toki uskomatonta. Englanti oli hänet ajanut kasikertaa käpälälautaan: ensin Jerusalemista ja sitten Bagdadista. Jälkimmäiseen tarvittiin Intian armeijaa.

Palestiinalaisten nykyjohto on jatkanut Haj Aminin linjoilla, suosien väkivaltaa ja vastakkainasettelua rauhanomaisen rinnakkaiselon sijaan. Taustalla on edelleen enemmän halu heiketää Israelia kuin saavuttaa itsenäisyys.

Lainaus:

Lainaus:

Lainaus:
Nimenomaan näiden asenne ratkaisi Palestiinan arabien tulevaisuuden.

YK sen ratkaisi.

Lainaus:
Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät asellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Esittelet arabien luomaa myyttiä Irgunista.


Siihen en pysty sanomaan varmaa, mutta myös Haganah ajoi täysin juutalaisten vallassa (vaikkakaan ei välttämättä pelkästään "puhdasrotuisessa " omistuksessa olevaa koko Palestiinaa. Se ei ollut Irgunille "tarpeeksi". He myös yrittivät karkottaa arabeja eri paikoista.

Voisit myös esittää lähteesi väitteillesi.

Mandaatti edellytti juutalaisenemmistöistä hallintoa, jotta juutalaisten oikeudet turvattaisiin. Mikään muu hallinto ei tuolla alueella olisi niitä turvannut. Tämä on edelleen tosiasia.

Lainaus:

Lainaus:

Mitä enemmän osapuolia neuvotteluihin tuodaan, sitä varmemmin ne epäonnistuvat. Tämä lienee tarkoituskin.


Palestiinalaiset eivät voi neuvotella kahdestaan ilman minkäänlaista sotilaallista voimaa huipputeknisen Israelin kanssa. Tätä ei ylipäätään pidä ratkaista sotilaallisesti.

Tilanne taisi ratketa jo 1967. Mitä väkivaltaan tulee, niin nimenomaan palestiinalaiset sitä edelleen käyttävät.

Kun on täysin yksiselitteistä, että arabimaat ja palestiinalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä ajaneet Israelin valtion hävittämistä, niin jos palestiinalaiset haluavat neuvotella itsenäisyydestä, niiden tulisi suostua siihen samalta pohjalta kuin Suomi aikoinaan, ellei peräti kuten Saksa ja Japani.

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä kuin että israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Eli olet sitä mieltä, että Israelin hallitukset nimenomaan haluavat, että sen kansalaista terrorisoidaan vuosikymmeniä.


Palestiinalaisa keikkein eniten on terrorisoitu.

Juuri tuollainen asioiden hämärtäminen ja sen kautta väkivallan käyttäjän sympatisoiminen mahdollistaa konfliktin jatkumisen.

Ei sotatoimien laajuus tai intensiteetti sinänsä tarkoita sotarikoksia. Siviilien tietoinen tappaminen sitävastoin kyllä. Jos emme halua tehdä tätä eroa, niin sitten kaikki on sallittua.

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Tänä vuonna PA on kasvattanut tähän tarkoitukseen budjetoitua rahoitusta n. 50 miljoonalla dollarilla yli 400 miljoonaan. Vaikka sen talous on kuralla, tähän se haluaa satsata yhä suuremman osan resursseistaan.

Jos Suomen hallinto olisi toiminut noin viime sotien jälkeen, tuskin meitäkään ei olisi enää itsenäisenä kansana.


Höpölöpö.

Onko tuo tulkittava niin, että kannatat terroria kv. politiikassa.


No en kannata, mutta vielä vähemmän laittomia miehityksiä. En usko tuollaisia nimeroita. Vaikka kyse onkin yhdestä prommillesta (0.1%) siitä, mitä USA ja Saudit ja jotkut muut ovat sijoittaneet Osaman bin Ladeniin: ensinhänen sotatoimiinsa mm. Afganistanissa, ja sitten hänen siinä yhteydessä ylös ajamansa Al-Qaidan tuhojen parsimiseen.

Eli joissain tilanteissa kuitenkin hyväksyt tietoisen siviilien tappamisen?

Nuo numerot esiintyvät palestiinalaishallinnon budjetissa ja hallinto itse myöntää asian.

Ja turha yrittää suhteellistaa. Jos palestiinalaishallinto maksaa siitä, että juutalaisia tapetaan ja sen medioissa demonisoidaan juutalaisia, minkä arvoisia ovat sen rauhan vakuuttelut.

Ainakaan Montevideon sopimuksen mukaan tuollaiselle perustalle ei voi mitenkään rakentaa itsenäistä valtiota.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C33006...

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Jakosuunnitelman esipuheessa todetaan:

"The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation"

Kyseessä oli toimeenpanokomissio. Loppuosa juttuasi on jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Ei laadita "esipuheita" jälkikäteen, ja kun toimeenpanossa on epäonnistuttu. Siellä oli erikseen osapuolten nimittämä toimiva toimeenpaneva komitea ja tuo valvova rauhanturva-asiantuntijoiden komitea. Ensin oli varmaan ensimmäinen nostanut kädet pystyyn ja sitten toinen vahvistanut. Mutta se ei millään muotoa tarkoita päätöksen strategian hylkäämistä Palestiinan valtiokehityksessä.

Päätöksen strateginen tavoite oli estää väkivaltaisuudet tekemällä arabiosapuolelle myönnytyksiä. Kun tämä epäonnistui täydellisesti, myös strategia menetti merkityksensä.


Peruskirjan määräämä päätöksen tarkoitus oli taata elämisen ja ihmisoikeudet kaikille Palestiinassa asumaan oikeutetuille.

Lainaus:
Jos hallinto hylkää neuvottelutarjouksen ja aloittaa sodan, on aika huono idea hävityn sodan jälkeen julistaa hyväksyvänsä tuon neuvottelutarjouksen.

Ai munkä neuvottelutarjouksen?

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Ja mandaatin suhteen englantilaiset tosiaan tekivät 180 asteen käännöksen.

Juutalaiset kääntyivät 180 astetta sen kannalle vasta, kun fasistit pesiytyivät naapuriin ja uhkasi vat juutalaisten hävittämisellä.Sun logiikkasi mukaan juutalaiset olisivat pyyhkineet persettään mandaatilla 30-luvulla...

Voisitko tarkentaa, mitä tarkoitat.

Käsittääkseni mandaatin tavoite oli kaiken aikaa selvä:

ART. 4.

"An appropriate Jewish agency shall be recognised as a public body for the purpose of advising and co-operating with the Administration of Palestine in such economic, social and other matters as may affect the establishment of the Jewish national home..."

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp


Tarkoitan, että kun he, varsinkin sikäläiset juutalaiset taistelivat aseelllisesti mandaattia vastaan (koska Peelin komission tarjous oli niin laiha: kapea "sormi" Välimeren rannikolta Jerusalemin ympärille), heidän voitaisiin sun logiikkasi "arabien" kohdalla käyttäen katsoa "HYLÄNNEEN MANDAATIN" ikihyviksi.

Kyllä Peelin komissionkin jakoehdotus kaatui ennen kaikkea arabien hylkäykseen.


Tässä EI ole mitään "MAAILMANARABIOSAPUOLTA", jolla olisi valtuuksia hyväksyä tai hylätä Kansainliiton ja YK:n päätöksiä.

Sinulla on kovin epärealistinen kuva YK:n kaikkivoipaisuudesta. Ei YK perusta noin vain valtioita ilman itse väestön mielipidettä.

Ei se täysin mahdotonta ole ole tehdä ratkaisu kahden täysin vastakkaisen linjan väliltä. Toivottavaa ei ole tehdä sellaisia ratkaisuja. Kansainliitokin ratkaisi Ahvenanmaan Suomelle, vaikka enemmistö asukkaista saattoi hyvinkin kannattaa Ruotsia.

Kun Ahvenanmaa on historiallisesti kuulunut Suomeen, KL vain vahvisti kyseisen asian. [/quote]
En muista perusteluja, vaikka ne on lukiossa käyty läpi, opettaja taisi olla ollut neuvottelemassakin, joka tapauksessaoli erään poliittisen ryhmän sisäpiirissä. Ruotsi syötti disinformaatiota ja luuli että sitä ilan muuta uskotaan, eikä tietoja tarkisteta.

Lainaus:
Ei YK voi mennä perustamaan esim. Baski- tai Katalonian valtiota ilman Espanjan lupaa.

Periaatteessa voi, jos tapahtuu valtiollisia murhatöitä ja jos TN:n pysyväisjäsenet ovat yksimielisiä ja TN:ssä ja Yleikouksessa on enemmistö uuden valtion perustamisen kannalla. Sellainen on äärimmäisen epätodennäköinen tilanne. Normaalitilanne on, että YK siunaa de facto tilanteen de jure -tilanteeksi.

Lainaus:
Lainaus:
Arabiosapuolella tarkoitan ennen kaikkea Haj Aminin johtamia Palestiinan arabeja mutta myös ympäröiviä arabivaltioita.

No hänellä pelaaminen oli toki uskomatonta. Englanti oli hänet ajanut kaksi kertaa käpälälautaan: ensin Jerusalemista ja sitten Bagdadista. Jälkimmäiseen tarvittiin Intian armeijaa.

Palestiinalaisten nykyjohto on jatkanut Haj Aminin linjoilla, suosien väkivaltaa ja vastakkainasettelua rauhanomaisen rinnakkaiselon sijaan. [/quote]
Haudanrauhan sijaan alueensa puolustamista miehittäjää vastaan.
Israel pääsee "väkivallasta" luopumalla paletiinan arabivaltion miehityksestä.

Lainaus:
Taustalla on edelleen enemmän halu heikentää Israelia kuin saavuttaa itsenäisyys.

Jos PAV ei saa itsenäiyyttä, syntyy apartheid-tilanne. YK on siitä suorasanaisesti varoittanut monta kertaa, mm. aitatuomion yhteydessä.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Nimenomaan näiden asenne ratkaisi Palestiinan arabien tulevaisuuden.

YK sen ratkaisi.

Lainaus:
Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät aseellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Esittelet arabien luomaa myyttiä Irgunista.


Siihen en pysty sanomaan varmaa, mutta myös Haganah ajoi täysin juutalaisten vallassa (vaikkakaan ei välttämättä pelkästään "puhdasrotuisessa " omistuksessa) olevaa koko Palestiinaa. Se ei ollut Irgunille "tarpeeksi". He myös yrittivät karkottaa arabeja eri paikoista.

Voisit myös esittää lähteesi väitteillesi.

Lainaus:
Mandaatti edellytti juutalaisenemmistöistä hallintoa, jotta juutalaisten oikeudet turvattaisiin.

Ei edellyttänyt koko Palestiinaan. Alkuperäisen väestön oikeudet piti myös turvata, kun se oli jo valmiiksi palestiinalaisten kansallinen kotimaa. molemmat väestöt ja vielä syyrialaisetkin ovat lähtöisin samasta 1500 vuoden takaisesta arameankielisestä väestöstä.
Lainaus:
Mikään muu hallinto ei tuolla alueella olisi niitä turvannut. Tämä on edelleen tosiasia.

Kaikkien oikeutetut edut on turvattava.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Mitä enemmän osapuolia neuvotteluihin tuodaan, sitä varmemmin ne epäonnistuvat. Tämä lienee tarkoituskin.

Palestiinalaiset eivät voi neuvotella kahdestaan ilman minkäänlaista sotilaallista voimaa huipputeknisen Israelin kanssa. Tätä ei ylipäätään pidä ratkaista sotilaallisesti.

Tilanne taisi ratketa jo 1967.


Kun ei ratkennut, sen enempää kuin Siinaillakaan.
Lainaus:
Mitä väkivaltaan tulee, niin nimenomaan palestiinalaiset sitä edelleen käyttävät.

Israel käyttää valtiollista väkivaltaa.

Lainaus:
Kun on täysin yksiselitteistä, että arabimaat ja palestiinalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä ajaneet Israelin valtion hävittämistä,

Ei sitä hävitetetä, eikä sellaista ajavilla ole asiaa kansainvälisiksi laillisiki toimijoiksi.
Lainaus:
niin jos palestiinalaiset haluavat neuvotella itsenäisyydestä, niiden tulisi suostua siihen samalta pohjalta kuin Suomi aikoinaan, ellei peräti kuten Saksa ja Japani.

Nyt en ymäärrä.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä kuin että israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Eli olet sitä mieltä, että Israelin hallitukset nimenomaan haluavat, että sen kansalaista terrorisoidaan vuosikymmeniä.


Palestiinalaisa keikkein eniten on terrorisoitu.

Juuri tuollainen asioiden hämärtäminen ja sen kautta väkivallan käyttäjän sympatisoiminen mahdollistaa konfliktin jatkumisen.

Ei sotatoimien laajuus tai intensiteetti sinänsä tarkoita sotarikoksia. [/quote]
Vieraan alueen miehittäinen sinänsä on laitonta. Varsinaiset sotarikokset ovat vielä erikseen. Ei suinkaan ole niin, että "sota, jossa ei tehtäsisi sotarikoksia, olisi "laillista"!"...

Lainaus:
Siviilien tietoinen tappaminen sitä vastoin kyllä. Jos emme halua tehdä tätä eroa, niin sitten kaikki on sallittua.

Siviilien vieminen ja asuttainen ihmiskilviksi on laitonta, samoin kaikki asuttaminen vieraan valtion alueelle.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Tänä vuonna PA on kasvattanut tähän tarkoitukseen budjetoitua rahoitusta n. 50 miljoonalla dollarilla yli 400 miljoonaan. Vaikka sen talous on kuralla, tähän se haluaa satsata yhä suuremman osan resursseistaan.

Jos Suomen hallinto olisi toiminut noin viime sotien jälkeen, tuskin meitäkään ei olisi enää itsenäisenä kansana.


Höpölöpö.

Onko tuo tulkittava niin, että kannatat terroria kv. politiikassa.


No en kannata, mutta vielä vähemmän laittomia miehityksiä. En usko tuollaisia nimeroita. Vaikka kyse onkin yhdestä prommillesta (0.1%) siitä, mitä USA ja Saudit ja jotkut muut ovat sijoittaneet Osaman bin Ladeniin: ensinhänen sotatoimiinsa mm. Afganistanissa, ja sitten hänen siinä yhteydessä ylös ajamansa Al-Qaidan tuhojen parsimiseen.

Eli joissain tilanteissa kuitenkin hyväksyt tietoisen siviilien tappamisen?


En hyväksy.

Lainaus:
Nuo numerot esiintyvät palestiinalaishallinnon budjetissa ja hallinto itse myöntää asian.

Valetta.

Lainaus:
Ja turha yrittää suhteellistaa. Jos palestiinalaishallinto maksaa siitä, että juutalaisia tapetaan ja sen medioissa demonisoidaan juutalaisia, minkä arvoisia ovat sen rauhan vakuuttelut.

Ei se maksa mistään juutalaisten tappamisesta.

Lainaus:
Ainakaan Montevideon sopimuksen mukaan tuollaiselle perustalle ei voi mitenkään rakentaa itsenäistä valtiota.

En tunne.

PPP
Seuraa 
Viestejä1525

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C33006...

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Jakosuunnitelman esipuheessa todetaan:

"The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation"

Kyseessä oli toimeenpanokomissio. Loppuosa juttuasi on jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Ei laadita "esipuheita" jälkikäteen, ja kun toimeenpanossa on epäonnistuttu. Siellä oli erikseen osapuolten nimittämä toimiva toimeenpaneva komitea ja tuo valvova rauhanturva-asiantuntijoiden komitea. Ensin oli varmaan ensimmäinen nostanut kädet pystyyn ja sitten toinen vahvistanut. Mutta se ei millään muotoa tarkoita päätöksen strategian hylkäämistä Palestiinan valtiokehityksessä.

Päätöksen strateginen tavoite oli estää väkivaltaisuudet tekemällä arabiosapuolelle myönnytyksiä. Kun tämä epäonnistui täydellisesti, myös strategia menetti merkityksensä.


Peruskirjan määräämä päätöksen tarkoitus oli taata elämisen ja ihmisoikeudet kaikille Palestiinassa asumaan oikeutetuille.

Aika moneen kertaan on jo todettu, että Palestiinan mandaattiasiakirja takasi ne riittävällä tavalla: "civil and religious rights".

Niinpä ne onkin toteutettu Israelissa paremmin kuin missään naapurimaassaan.

Lainaus:

Lainaus:
Jos hallinto hylkää neuvottelutarjouksen ja aloittaa sodan, on aika huono idea hävityn sodan jälkeen julistaa hyväksyvänsä tuon neuvottelutarjouksen.

Ai minkä neuvottelutarjouksen?

GAR 181 oli ehdotus jaosta väkivaltaisuuksien välttämiseksi. Kun toinen osapuoli hylkäsi sen, YK ei palannut siihen päätöslauselmissaan.

Lainaus:

Lainaus:
Ei YK voi mennä perustamaan esim. Baski- tai Katalonian valtiota ilman Espanjan lupaa.

Periaatteessa voi, jos tapahtuu valtiollisia murhatöitä ja jos TN:n pysyväisjäsenet ovat yksimielisiä ja TN:ssä ja Yleikouksessa on enemmistö uuden valtion perustamisen kannalla. Sellainen on äärimmäisen epätodennäköinen tilanne. Normaalitilanne on, että YK siunaa de facto tilanteen de jure -tilanteeksi.

YK voi puuttua murhatöihin ja tekeekin joskus niin, mutta valtion perustaminen on aina yhteistyötä paikallisen väestön kanssa. Hajonneet valtiot, kuten Ottomaanien valtakunta ja Jugoslavia ovat hieman eri asia.

Palestiinan kohdalla oli olemassa valmis sopimus, jota myös YK sitoutui noudattamaan. Sillä ei peruskirjansa mukaan ollut oikeus muuttaa sitä, mutta ehdotuksia se saattoi esittää.

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Arabiosapuolella tarkoitan ennen kaikkea Haj Aminin johtamia Palestiinan arabeja mutta myös ympäröiviä arabivaltioita.

No hänellä pelaaminen oli toki uskomatonta. Englanti oli hänet ajanut kaksi kertaa käpälälautaan: ensin Jerusalemista ja sitten Bagdadista. Jälkimmäiseen tarvittiin Intian armeijaa.

Palestiinalaisten nykyjohto on jatkanut Haj Aminin linjoilla, suosien väkivaltaa ja vastakkainasettelua rauhanomaisen rinnakkaiselon sijaan.


Haudanrauhan sijaan alueensa puolustamista miehittäjää vastaan.
Israel pääsee "väkivallasta" luopumalla paletiinan arabivaltion miehityksestä.

[/quote]

Israel oli valmis neuvottelemaan alueluovutuksista heti 1967 sodan jälkeen ja lukuisia kertoja sen jälkeen, pelkästään rauhansopimusta vastaan. Arabimaailman vastaus oli silloin kolme eitä: Ei neuvotteluja, ei tunnustamista, ei rauhaa. Tämä arabiliiton sopimus on edelleen voimassa Egyptiä ja Jordaniaa lukuun ottamatta.

Väkivallalla palestiinalaiset eivät tule saamaan valtiota, vaan vain pahentavat tilannettaan.

Puhe Palestiinan arabivaltiosta kuvaa jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Lainaus:

Lainaus:
Taustalla on edelleen enemmän halu heikentää Israelia kuin saavuttaa itsenäisyys.

Jos PAV ei saa itsenäiyyttä, syntyy apartheid-tilanne. YK on siitä suorasanaisesti varoittanut monta kertaa, mm. aitatuomion yhteydessä.

Tuo YK:n varoitus perustuu ajatukseen, että palestiinalaishallinto romahtaa äärimmäisen kehnon hallinnon takia.

Palestiinalaisilla on olemassa oleva valtio, Gaza, ja autonominen hallintoalue, PA, molemmat tunnustetuin rajoin.

Yhdistyminen ei näytä kovin todennäköiseltä. Sikäli mielekkäämpää saattaisi olla Gazan liittäminen Egyptiin ja osa Länsirantaa Jordaniaan.

Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Nimenomaan näiden asenne ratkaisi Palestiinan arabien tulevaisuuden.

YK sen ratkaisi.

Lainaus:
Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät aseellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Esittelet arabien luomaa myyttiä Irgunista.


Siihen en pysty sanomaan varmaa, mutta myös Haganah ajoi täysin juutalaisten vallassa (vaikkakaan ei välttämättä pelkästään "puhdasrotuisessa " omistuksessa) olevaa koko Palestiinaa. Se ei ollut Irgunille "tarpeeksi". He myös yrittivät karkottaa arabeja eri paikoista.

Voisit myös esittää lähteesi väitteillesi.

Lainaus:
Mandaatti edellytti juutalaisenemmistöistä hallintoa, jotta juutalaisten oikeudet turvattaisiin.

Ei edellyttänyt koko Palestiinaan. Alkuperäisen väestön oikeudet piti myös turvata, kun se oli jo valmiiksi palestiinalaisten kansallinen kotimaa. molemmat väestöt ja vielä syyrialaisetkin ovat lähtöisin samasta 1500 vuoden takaisesta arameankielisestä väestöstä.

Jälleen nim. tokkuran mielikuvitus vauhdissa.

Ennen Israelin itsenäisyyttä palestiinalainen tarkoitti juutalaista. Arabeille perustettiin Jordanian valtio, kuten myös Libanonin, Syyrian ja Irakin valtiot. Itse Palestiinaan oli tarkoitus perustaa juutalaisvaltio, jossa arabien oikeudet taattiin.

Lainaus:

Lainaus:

Lainaus:

Palestiinalaiset eivät voi neuvotella kahdestaan ilman minkäänlaista sotilaallista voimaa huipputeknisen Israelin kanssa. Tätä ei ylipäätään pidä ratkaista sotilaallisesti.

Tilanne taisi ratketa jo 1967.


Kun ei ratkennut, sen enempää kuin Siinaillakaan.

Niin, tarvittiin vielä yksi sota 1973, mutta Jordania ei enää uskaltanut hakea revanssia.

Israel ei missään vaiheessa ole halunnut sotaa, vaan siihen ovat turvautuneet arabimaat ja palestiinan arabit. He ovat hakeneet sotilaallista ratkaisua. Nyt arabien lukuisten häviöiden jälkeen esität, että tilannetta ei pidä ratkaista sotilaallisesti. Lisäksi esität, että palestiinalaisia on tuettava ulkopuolelta neuvotteluissa sen sijaan, että tuomittaisiin heidän ylläpitämänsä terrori.

Tiedätkö, mihin tuollainen johtaa? Se johtaa loputtomaan väkivaltaan.

Lainaus:

Lainaus:
Mitä väkivaltaan tulee, niin nimenomaan palestiinalaiset sitä edelleen käyttävät.

Israel käyttää valtiollista väkivaltaa.

Valtion tunnusmerkki on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta.

Vai pitäisikö meilläkin siirtyä anarkiaan, sitäkö toivot?

Lainaus:

Lainaus:
Kun on täysin yksiselitteistä, että arabimaat ja palestiinalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä ajaneet Israelin valtion hävittämistä,

Ei sitä hävitetetä, eikä sellaista ajavilla ole asiaa kansainvälisiksi laillisiki toimijoiksi.

PLO ajoi (ja ajaa edelleen) Israelin valtion hävittämistä. YK tunnusti sen palestiinalaisten lailliseksi edustajaksi.

Lainaus:

Lainaus:
niin jos palestiinalaiset haluavat neuvotella itsenäisyydestä, niiden tulisi suostua siihen samalta pohjalta kuin Suomi aikoinaan, ellei peräti kuten Saksa ja Japani.

Nyt en ymäärrä.

Kuten arabimaat, myös palestiinalaiset ovat jatkuvasti pyrkineet ratkaisemaan erimielisyydet väkivallalla. Silloin ei voida neuvotella tasavertaiselta pohjalta.

Lainaus:
Lainaus:

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä kuin että israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Eli olet sitä mieltä, että Israelin hallitukset nimenomaan haluavat, että sen kansalaista terrorisoidaan vuosikymmeniä.


Palestiinalaisa keikkein eniten on terrorisoitu.

Juuri tuollainen asioiden hämärtäminen ja sen kautta väkivallan käyttäjän sympatisoiminen mahdollistaa konfliktin jatkumisen.

Ei sotatoimien laajuus tai intensiteetti sinänsä tarkoita sotarikoksia.


Vieraan alueen miehittäinen sinänsä on laitonta. Varsinaiset sotarikokset ovat vielä erikseen. Ei suinkaan ole niin, että "sota, jossa ei tehtäsisi sotarikoksia, olisi "laillista"!"...

1967 sota oli Israelin kannalta puolustussota. Länsiranta ja Gaza olivat osa Palestiinan mandaattia, jonka Jordania ja Egypti laittomasti valtasivat. Niiden palauttamista Israelin hallinnon alle ei sikäli voida pitää miehityksenä. Israel vain ei liittänyt niitä valtioonsa, mahdollisesti tulevia rauhanneuvotteluja ajatellen.

Lainaus:

Lainaus:
Siviilien tietoinen tappaminen sitä vastoin kyllä. Jos emme halua tehdä tätä eroa, niin sitten kaikki on sallittua.

Siviilien vieminen ja asuttainen ihmiskilviksi on laitonta, samoin kaikki asuttaminen vieraan valtion alueelle.

Tuo on pelkästään poliittinen kanta. Ikävä kyllä, esim. kv. Punaisen ristin tulkinta asiasta on myös sitä. Kuten todettu, YK oli sitoutunut mandaattisopimukseen. GAR 181 ei toteutunut. Jäljelle jää Israel laillisena hallinnoijana, kunnes toisin sovitaan.

PPP
Seuraa 
Viestejä1525

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:

Nuo numerot esiintyvät palestiinalaishallinnon budjetissa ja hallinto itse myöntää asian.


Valetta.

"Germany

The government of Germany is reviewing the payment of foreign aid to the PA in the light of the use of these funds to incentivize terrorism."

"Norway

In 2016 Børge Brende, foreign Minister of Norway, demanded that the PA cease using Norwegian foreign aid for "martyr" stipends. He was satisfied with an assurance that Norwegian funds would not be used for the stipends, although the change was purely "cosmetic" since PA funds are fungible."

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Authority_Martyrs_Fund

"United States

The Taylor Force Act, a bill proposed in the United States Congress in 2016 would end foreign aid payments to the Palestinian Authority until the payment of stipends to terrorists and their surviving families ends."

https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Force_Act

http://thehill.com/opinion/national-security/376663-congress-is-overdue-...

Lainaus:

Lainaus:
Ja turha yrittää suhteellistaa. Jos palestiinalaishallinto maksaa siitä, että juutalaisia tapetaan ja sen medioissa demonisoidaan juutalaisia, minkä arvoisia ovat sen rauhan vakuuttelut.

Ei se maksa mistään juutalaisten tappamisesta.

Jos hallinto maksaa väkivaltaisen iskun juutalaisia vastaan tehneelle elinikäisen palkkion, joka on moninkertainen keskimääräiseen palkkaan nähden, niin miten muuten sitä voisi kutsua kuin tapporahaksi.

“A family on welfare receives less than $170 per month, while the PA pays Palestinian prisoners a maximum monthly payment of roughly $3,340 – more than 20 times more than a needy Palestinian family. By amending the Palestinian Prisoners Law in 2010, PA President Mahmoud Abbas increased monthly installments from approximately $275-$1,110 per month to $390-$3,340.”

https://www.investigativeproject.org/6544/palestinian-authority-payments...

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:

Niinpä GAR 181:n esipuheessa todetaankin:

“The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation and was abolished on 14 May 1948.”


Se ei millään muotoa tarkoita GAR 181:n valtioratkaisun "peruuttamista"!

Sen voi peruuttaa vain Yleiskous itse TN:n esityksesta, jota lisäksi ei ole vetottu. Sitä on erittäin vaikea muuttaa, mm. koska jokin supervalta luultavasti aina pelaa jotakin, sitä pitää vaan tulkita siten, että se käy osapuolille.

Kuitenkin tuossa todetaan, että YK ei kyennut toteuttamaan jakosuunnitelmaa...ja se kumottiin tai lopetettiin.

Abolish= lopettaa, poistaa, lakkauttaa, kumota.

http://www.sanakirja.org/search.php?id=3842&l2=17

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C33006...

Se  YK:n Palestiinan (VALVONTA)KOMISSIO lakkautettiin!

Taidat olla oikeassa. Mutta toivottavasti myös ymmärrät, mitä valvontakomission lakkauttaminen merkitsi itse jakosuunnitelman suhteen. Sehän oli perustettu nimenomaan jakosuunnitelman saattamiseen päätökseen.


Se oli valvontakomissio eikä toimeenpanokomissio. Se oli Kansinliiton neuvoston apulainen. Britannian mandaatti jatkui Israelin ulkopuolella. Britannia yritti siitä kuitenkin päästä eroon, ja luultavasti trokasi Gazaa Egyptille ja Länsirantaa Jordanialle. Gazan eteläpuolella on beduiinialue, jonka väki on samaa porukkaa kuin Siinaillakin. Varmaan sekin oli tarjolla Egyptille. Alue päätti kuulumisesta Israeliin.

Jakosuunnitelman esipuheessa todetaan:

"The UN Palestine Commission reported that it was unable to implement res. 181 due to the deteriorating security situation"

Kyseessä oli toimeenpanokomissio. Loppuosa juttuasi on jälleen vilkasta mielikuvitustasi.

Ei laadita "esipuheita" jälkikäteen, ja kun toimeenpanossa on epäonnistuttu. Siellä oli erikseen osapuolten nimittämä toimiva toimeenpaneva komitea ja tuo valvova rauhanturva-asiantuntijoiden komitea. Ensin oli varmaan ensimmäinen nostanut kädet pystyyn ja sitten toinen vahvistanut. Mutta se ei millään muotoa tarkoita päätöksen strategian hylkäämistä Palestiinan valtiokehityksessä.

Päätöksen strateginen tavoite oli estää väkivaltaisuudet tekemällä arabiosapuolelle myönnytyksiä. Kun tämä epäonnistui täydellisesti, myös strategia menetti merkityksensä.


Peruskirjan määräämä päätöksen tarkoitus oli taata elämisen ja ihmisoikeudet kaikille Palestiinassa asumaan oikeutetuille.

Aika moneen kertaan on jo todettu, että Palestiinan mandaattiasiakirja takasi ne riittävällä tavalla: "civil and religious rights".

Niinpä ne onkin toteutettu Israelissa paremmin kuin missään naapurimaassaan.


Tuo oli tuossa uudessa vaiheessa toisin päin sitä, mitä Haj Amin Husseini esitti toisinpäin esittäessään "Israelin valtion hävittämistä". Se ei ollut kelpaava linja kumpaankaan suuntaan, ja juuri sen YK oli torjunut (moellmin päin Palestiinan jakopäätöksellä PL 181.
Ikävää, että Engalnti pelasi täälläkin heti sodan jälkeen fasisteilla...

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Jos hallinto hylkää neuvottelutarjouksen ja aloittaa sodan, on aika huono idea hävityn sodan jälkeen julistaa hyväksyvänsä tuon neuvottelutarjouksen.

Ai minkä neuvottelutarjouksen?

GAR 181 oli ehdotus jaosta väkivaltaisuuksien välttämiseksi. Kun toinen osapuoli hylkäsi sen, YK ei palannut siihen päätöslauselmissaan.


Yleiskokous ei "ehdottele" tällaisissa asioissa, vaan se äänestää juu tai ei Turvallisuusneuvoston ehdotuksesta tuleeko se laiksi vai ei.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Ei YK voi mennä perustamaan esim. Baski- tai Katalonian valtiota ilman Espanjan lupaa.

Periaatteessa voi, jos tapahtuu valtiollisia murhatöitä, ja jos TN:n pysyväisjäsenet ovat yksimielisiä, ja TN:ssä ja Yleikouksessa on enemmistö uuden valtion perustamisen kannalla. Sellainen on äärimmäisen epätodennäköinen tilanne. Normaalitilanne on, että YK siunaa de facto tilanteen de jure -tilanteeksi.

YK voi puuttua murhatöihin ja tekeekin joskus niin, mutta valtion perustaminen on aina yhteistyötä paikallisen väestön kanssa. Hajonneet valtiot, kuten Ottomaanien valtakunta ja Jugoslavia ovat hieman eri asia.


Turvallisuusneuvoston toimivalta alkaa kansainvälisistä terroristeista. Se voi tuomita myös joukkomurhia ja kansanmurhia. kansalliten rikoslakien puolelle jäävät esimerkiksi jatketut ja laajennetut murhat, joita lehdissä saatetaan nimittää joukkomurhiksi puhuttaessa "joukkomurhaajista", mikä on eri asia. YK suosittelee olemaan noihinkaan käyttämättä kuolemanrangaistusta, mutta tuomitsemaansa terroristia se ei kiellä ampumasta vaikka väijytyksestä (ja vieraan maan luueellakin, Osama), ellei tätä muuten saada kiinni. Joukkomurhaaja / kansamurhaaja, jota ei saada kiinni, voidaan tuomita terroristiksi.
Ottomaanien ja Tsaarin ja Matshujen imperiumit hajoivat vanhojen sääntöjen mukaan: niiden alaiset eri valtiot itsenäistyivät: Puola, Suomi, Ulko-Mongolia, Tiibet (jonka Kuo Min Tangin Kiina valtasi takaisn 1936), Marokko, Saudi-Arabia, Irak, myöhemmin Egypti, Irak, Libya, Tunisia, Algeria, Syyria, Palestiina, Sudan, Jemen.
Jugoslavian hajotessa nimenomaan EI OTETTU HUOMIOON KANSALAISTEN ILIPTEITÄ VALTIOJAOSTA, vaan entinen Ottomaaneilta periytynyt jako jyrättiin läpi muodollisesti "YK:n Bosnia-valtuutetun" alipääsihterri Martti Ahtisaaren, HAMASIn fanin! johdolla:
https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/07/rauhanpalkinto-eu-ruutitynnyrille-peruutettava-2012

Saman persreiän, joka väärentää YK:n Perukirjaa suomalaisille.

Lainaus:
Palestiinan kohdalla oli olemassa valmis sopimus, jota myös YK sitoutui noudattamaan. Sillä ei peruskirjansa mukaan ollut oikeus muuttaa sitä, mutta ehdotuksia se saattoi esittää.

Älä koko ajan jauha sopimuksista, kun kyse on laeista! Ne ovat eri asia: sopimus esimerkiksi lakkaa olemasta voimassa, jos sitä ei noudateta, joskin rikkoja saattaa joutua korvaamaan jotakin kertaluontoisesti. Kaki ei lakkaa olemasta voimassa sillä, että sitä rikotaan. Valtiot ovat vastuussa lakien noudattamisesta myös ulospäin, myös Israel.
(Monet lait ovat tosin nimeltään ´sopimuksia ´, koska ne on korotettu sopimuksita laieksi, esimerkiksi Pariisin rauhansopimus.)

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Arabiosapuolella tarkoitan ennen kaikkea Haj Aminin johtamia Palestiinan arabeja mutta myös ympäröiviä arabivaltioita.

No hänellä pelaaminen oli toki uskomatonta. Englanti oli hänet ajanut kaksi kertaa käpälälautaan: ensin Jerusalemista ja sitten Bagdadista. Jälkimmäiseen tarvittiin Intian armeijaa.

Palestiinalaisten nykyjohto on jatkanut Haj Aminin linjoilla, suosien väkivaltaa ja vastakkainasettelua rauhanomaisen rinnakkaiselon sijaan.


Haudanrauhan sijaan alueensa puolustamista miehittäjää vastaan.
Israel pääsee "väkivallasta" luopumalla Palestiinan arabivaltion miehityksestä.

Israel oli valmis neuvottelemaan alueluovutuksista heti 1967 sodan jälkeen ja lukuisia kertoja sen jälkeen, pelkästään rauhansopimusta vastaan.

Oli jossakin määrin oikein, että Israel heitti Jordanian sieltä helvettiin. Kansa kuiytenkin hyväskyi Jordanian pitkin hampain m. koska he pääsivät lähen Englannin kansalaisiksi - ja koska he kyttäsivät Jordanian oppositiovoimien kanssa kuningashuoneen kumoamista, mutta hävisivät. Samalla selvisi, että Jordanian kanssa ei tule yhteistä valtiota kuten ei Israelinkaan. (Palestiinalaisten etnisesti läheisin kansanryhmä ovat sunnisyyrialaiset.)

Lainaus:
Arabimaailman vastaus oli silloin kolme eitä: Ei neuvotteluja, ei tunnustamista, ei rauhaa. Tämä Arabiliiton sopimus on edelleen voimassa Egyptiä ja Jordaniaa lukuun ottamatta.

Arabiliitto ei ole kansainvälisen oikeuden "olio". Eikä siitä pidä sellaista ytehdäkään, kuten ei myöskään EU:sta eikä Afrkan Unionista, eikä NAFTAsta eikä Mercosurista.  Ne on kaikki nykyään perseestä.
Ennen Brexitiä jotkut tahot, joihin kuuluivat myös Aleksandr Stubb ja Suomen piraattipuolue ideoivat, että EU:sta ja noista muistakin olisi tehty YK-elimiä, ja Ranskan ja Englannin Turvallisuusneuvoston pysyväisjäsenen paikat olisi yhdistetty yksi EU:n paikaksi, ja se toinen trokattu kannattuksesta esimerkiksi juuri Arabiliitolle tai Afrikan Unionille tai Mercosurille, joista myös olisi tehty YK-elmiä ja YK-lakien osapuolia.

Lainaus:
Väkivallalla palestiinalaiset eivät tule saamaan valtiota, vaan vain pahentavat tilannettaan.

Puhe Palestiinan arabivaltiosta kuvaa jälleen vilkasta mielikuvitustasi.


Israel ei tule väkivallalla laajentamaan aluettaan. Sellainen on kriminalisoitu jo Kansainliiton aikana, vaikka YK on muutaman aluelaajennuksen vahvistanutkin, jotka Kansainliitto tuomitsi.

Lainaus:
Lainaus:
Taustalla on edelleen enemmän halu heikentää Israelia kuin saavuttaa itsenäisyys.

Jos PAV ei saa itsenäiyyttä, syntyy apartheid-tilanne. YK on siitä suorasanaisesti varoittanut monta kertaa, mm. aitatuomion yhteydessä.

Tuo YK:n varoitus perustuu ajatukseen, että palestiinalaishallinto romahtaa äärimmäisen kehnon hallinnon takia. [/quote]
Ei perustu, vaan sille, että palestiinalaishallinto hallitsee eri valtiota. Sen korkeimman valtiovallan haltija on kansainliiton neuvoston perillisenä YK:n Yleiskokous. Se on myös Jerusalemin korkeimman valtiovallan haltija.

Lainaus:
Palestiinalaisilla on olemassa oleva valtio, Gaza, ja autonominen hallintoalue, PA, molemmat tunnustetuin rajoin.

Yhdistyminen ei näytä kovin todennäköiseltä. Sikäli mielekkäämpää saattaisi olla Gazan liittäminen Egyptiin ja osa Länsirantaa Jordaniaan.


Nyt on pelattava PL 181:n mukaan.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Nimenomaan näiden asenne ratkaisi Palestiinan arabien tulevaisuuden.

YK sen ratkaisi.

Lainaus:
Lainaus:
Vaikka juutalaisetkin sen hylkäsivät, he olivat valmiit neuvottelemaan siitä mahdollisin rajamuutoksin.

Juutalaiset lähtivät aseellisesti valtaamaan Palestiinan arabivaltiota 15.5. 1948.

Lainaus:
Juutalaisten aseellinen toiminta kohdistui brittien asettamiin rajoituksiin juutalaisten muutolle Palestiinaan.

Juu niin varmaan, ja ainakin Irgun halusi myös karkottaa kaikki arabit koko Palestiinasta.

Esittelet arabien luomaa myyttiä Irgunista.


Siihen en pysty sanomaan varmaa, mutta myös Haganah ajoi täysin juutalaisten vallassa (vaikkakaan ei välttämättä pelkästään "puhdasrotuisessa " omistuksessa) olevaa koko Palestiinaa. Se ei ollut Irgunille "tarpeeksi". He myös yrittivät karkottaa arabeja eri paikoista.

Voisit myös esittää lähteesi väitteillesi.

Lainaus:
Mandaatti edellytti juutalaisenemmistöistä hallintoa, jotta juutalaisten oikeudet turvattaisiin.

Ei edellyttänyt koko Palestiinaan. Alkuperäisen väestön oikeudet piti myös turvata, kun se oli jo valmiiksi palestiinalaisten kansallinen kotimaa. Molemmat väestöt ja vielä syyrialaisetkin ovat lähtöisin samasta 1500 vuoden takaisesta arameankielisestä väestöstä.

Jälleen nim. tokkuran mielikuvitus vauhdissa.

Ennen Israelin itsenäisyyttä palestiinalainen tarkoitti juutalaista.


Ei tarkoittanut koskaan, sillä ´palestiinalainen ´ on tarkoittanut FILISTEALAISTA jo Rooman ajoista (Rooman Palestiinalaisarmeija, komentaja Favius Vespasianus, jonka se nosti keisariksikin.
[quote kirjoitti:
Arabeille perustettiin Jordanian valtio, kuten myös Libanonin, Syyrian ja Irakin valtiot.

Ne oli jo Turkin aikana. Palestiina kuului Egyptiin satoja vuosia.

Se oli vielä niin, että PALESTIINALAISET VALTASIVAT EGYPTIN (Amr ibn al-Aas, vaikka kalifi Omar kielsi, 640), eikä toisin päin.

Lainaus:
Itse Palestiinaan oli tarkoitus perustaa juutalaisvaltio, jossa arabien oikeudet taattiin.

"Juutalaisvaltio, jossa palestiinalaisten oikeudet olisi taattu" tai "Haj Amin Husseinin valtio, josssa juutalaisten oikeudet olisi taattu", mahdottomia huijausyrityksiä, jollaista ei koskaan ole päätetty missään päätösvaltaisessa oikeuselimessä.
Siksi tehtiin PL 181.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6936

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Palestiinalaiset eivät voi neuvotella kahdestaan ilman minkäänlaista sotilaallista voimaa huipputeknisen Israelin kanssa. Tätä ei ylipäätään pidä ratkaista sotilaallisesti.

Tilanne taisi ratketa jo 1967.


Kun ei ratkennut, sen enempää kuin Siinaillakaan.

Niin, tarvittiin vielä yksi sota 1973, mutta Jordania ei enää uskaltanut hakea revanssia.


Jordania ei ole osapuoli. Se on "ulkona" (eikä ole laillisesti koskaan "sisällä" ollutkaan).

Lainaus:
Israel ei missään vaiheessa ole halunnut sotaa, vaan siihen ovat turvautuneet arabimaat ja palestiinan arabit. He ovat hakeneet sotilaallista ratkaisua. Nyt arabien lukuisten häviöiden jälkeen esität, että tilannetta ei pidä ratkaista sotilaallisesti. Lisäksi esität, että palestiinalaisia on tuettava ulkopuolelta neuvotteluissa sen sijaan, että tuomittaisiin heidän ylläpitämänsä terrori.

Voidaan tehdä molempia. Mikään maa ei ole saanut terroristisia ryhmiä täysin kuriin. Mutta esimerkiksi Hizbollah ei ole aikoihin harrastanut terrori-iskuja.

Lainaus:
Tiedätkö, mihin tuollainen johtaa? Se johtaa loputtomaan väkivaltaan.

Miehitys johtaa loppumattoaan väkivaltaan.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Mitä väkivaltaan tulee, niin nimenomaan palestiinalaiset sitä edelleen käyttävät.

Israel käyttää valtiollista väkivaltaa.

Valtion tunnusmerkki on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta.

Omalla alueellaan, ei naapurin puolella.

Lainaus:
Vai pitäisikö meilläkin siirtyä anarkiaan, sitäkö toivot?

En suinpaäin kannata, vaan kannatan kansainvälistä laillisuutta.
Sen valvonta voisimielellään olla mahdollisimman kaukana tavallisesta kansalaisesta ja hänen arkielämästään. ja en on oltava demokraattista, ja tieteellistä.

[quote kirjoitti:
Lainaus:
Lainaus:
Kun on täysin yksiselitteistä, että arabimaat ja palestiinalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä ajaneet Israelin valtion hävittämistä,

Ei sitä hävitetetä, eikä sellaista ajavilla ole asiaa kansainvälisiksi laillisiki toimijoiksi.

PLO ajoi (ja ajaa edelleen) Israelin valtion hävittämistä. YK tunnusti sen palestiinalaisten lailliseksi edustajaksi.


Ei olisi tunnustanut, jos se olsi ajanut sellaista. PLO on nyt tavallinen puolue: al-Fatahin ja kommunistipuolueen vaaliyhteistyöjärjestö.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
niin jos palestiinalaiset haluavat neuvotella itsenäisyydestä, niiden tulisi suostua siihen samalta pohjalta kuin Suomi aikoinaan, ellei peräti kuten Saksa ja Japani.

Nyt en ymmärrä.

Kuten arabimaat, myös palestiinalaiset ovat jatkuvasti pyrkineet ratkaisemaan erimielisyydet väkivallalla. Silloin ei voida neuvotella tasavertaiselta pohjalta.


Ei ainkaan PLO, Al-Fatah (arabisosialistit), eivätkä kommunistit.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Gazasta ammutaan jatkuvasti raketteja Israelin kaupunkeihin ja PA maksaa sitä suuremman korvauksen, mitä verisempiä iskuja juutalaisia vastaan tehdään.

Ei PA niistä mitään maksa. Niillä raketeiilla ei ole muuta merkitystä, kuin että Israelin pitäisi sellaiset keksiä ellei niitä muuten olisi...

Eli olet sitä mieltä, että Israelin hallitukset nimenomaan haluavat, että sen kansalaista terrorisoidaan vuosikymmeniä.


Palestiinalaisa kaikkein eniten on terrorisoitu.

Juuri tuollainen asioiden hämärtäminen ja sen kautta väkivallan käyttäjän sympatisoiminen mahdollistaa konfliktin jatkumisen.

Ei sotatoimien laajuus tai intensiteetti sinänsä tarkoita sotarikoksia.


Vieraan alueen miehittäinen sinänsä on laitonta. Varsinaiset sotarikokset ovat vielä erikseen. Ei suinkaan ole niin, että "sota, jossa ei tehtäsisi sotarikoksia, olisi "laillista"!"...

1967 sota oli Israelin kannalta puolustussota.


Sillä oli koko oma alueensa hallussaan. (Vähän ylikin...)
Lainaus:
Länsiranta ja Gaza olivat osa Palestiinan mandaattia, jonka Jordania ja Egypti laittomasti valtasivat.

Ainakin ensialkuun asukkaiden vaatimuksesta.

Lainaus:
Niiden palauttamista Israelin hallinnon alle ei sikäli voida pitää miehityksenä.

Kyllä vaoidaan ja vieläkin laittomampana kuin Jordanian ja Egyptin miehitystä. Egyptillä ei olleu intressiä miehitykseen. Se pyrki tuolloin ihan muin keinoin "arabimaailman" johtajaksi. Se on ollut koko ajan erittäin aktiviinen YK:ssa.
Lainaus:
Israel vain ei liittänyt niitä valtioonsa, mahdollisesti tulevia rauhanneuvotteluja ajatellen.

Se nyt vielä olsi puuttunut.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Siviilien tietoinen tappaminen sitä vastoin kyllä. Jos emme halua tehdä tätä eroa, niin sitten kaikki on sallittua.

Siviilien vieminen ja asuttainen ihmiskilviksi on laitonta, samoin kaikki asuttaminen vieraan valtion alueelle.

Tuo on pelkästään poliittinen kanta. Ikävä kyllä, esim. kv. Punaisen ristin tulkinta asiasta on myös sitä.


Se on laki. Punainen risti kyllä tuntee lait. Sen omakin asema perustu sille ja nille.
Lainaus:
Kuten todettu, YK oli sitoutunut mandaattisopimukseen. GAR 181 ei toteutunut. Jäljelle jää Israel laillisena hallinnoijana, kunnes toisin sovitaan.

Gar 181 joko toteutuu tai sitä muutetaan. Veikkaan edellistä. Sitten vahvistetaan jokin tiukasti kiinteä raja, mihin se nykyiselläänkin antaa laajat puitteet.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat