Sivut

Kommentit (29)

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä5718
Liittynyt21.7.2017

Goswell kirjoitti:
Ainut tapa "aika"matkustaa  lienee syväjäähdyttäminen, odotella itse muuttumatta muutoksen mukana.

Aivoni ovat nyt aika horroksessa, mutta... Tämänhetkisiä ajatuksiani aiheesta:

Aika on TUNNE, joka seuraa olemassaolon kaikista hierarkisista värähtelyistä (=?). Olemassaolo siis toteutuu luonnon lainalaisuuksilla/kaavamaisuuksilla ja näiden prosessien ”toistuva, dynaaminen lopputulos” (kokonaisuuden konfiguraation oskillaatio, ja sen vuorovaikutus muihin oskillaatioihin) tuottaa reaaliaikaisen* tunteen olemassaolosta... oli sen laajuus mikä tahansa (vrt. panpsykismi, Spinoza). Ihmisen solulla ajan tunne olisi eri kuin ihmisen kudoksella, saati koko ihmisellä.

*Reaaliaikaisuus tarkoittaisi, että tunteessa "kaikuu" siihen johtanut prosessi (menneisyys) – ja toisaalta myös sellainen tuleva, joka on jo tiedostettu (esim. solutasolla tarkoittaisi tunnetason tapahtumia ennen näkyviä, fysiologisia vasteita), mutta ei vielä niin voimakkaasti koettu että se realisoituisi nykyhetken kokemiseksi.  Ajan kokeminen olisi siis olemassaolon prosessissa syntyneen, hierarkisen  tunnekokonaisuuden tasapainon jatkuvaa muuttumista, siten että prosessin kulloinenkin "tunnepiikki" tarkoittaisi olemassaolon nykyhetkeä.

Syväjäädytetyn alkion oskillaatio (vrt. morfogeneettinen kenttä, 20-luvun biologia) olisi huomattavasti hitaampi, kuin normaalioloissa olevan alkion – siksi syväjäädyetty alkio kokee myös aikansa hitaampana. Sen perimän ”tunnelaskuri” toimii nimenomaan frekvenssin perusteella: jos oskillaatio ”laulaa laulunsa hitaasti”, jokainen nuotti on kuin hidastettu viisarin lyönti. Ilman värähdystä (jota kellon viisarikin edustaa), ei ole muutosta,  jota kokea.

Keitettäessä vettä, nopeutamme värähtelyä ja siten vesimolekyylien olemassaolon ja ajan kokemista. Myös katalyyttien avulla voimme nopeuttaa ajan tuntemista; säilytysaineilla ja pakkausmenetelmillä, hidastaa.

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä5718
Liittynyt21.7.2017

Mikäli olemassaolo pohjautuu toiseen ulottuvuuteen, ja näkyvä maailmamme on siitä vain aspekti, olemmeko perimmiltään ajattomia?

Miten siinä tapauksessa voisi matkustaa meenneeseen tai tulevaan, sen kaltaisessa maailmassa jonka me tunnemme, sillä kaikki olisi teoriassa jo ”tässä ja nyt”? Vaikka menneisyys olisi perimmäisessä ulottuvuudessa aina läsnä , sen 3D-aspekti ei enää ole, koska se on jo kehittynyt nykyhetkeen; yhtä lailla tulevaisuuten meno edellyttäisi, että pystyisimme kirimään 3D-aspektia ideaan, joka siitä on jo olemassa - ja silloinkin tekisimme vain teknisen harppauksen nykyhetkessämme?  

Jos änkisimme nykyhetken menneeseen, sahaisimmeko oksaa jossa istumme (isoisä-paradoksi)? Vai luommeko perimmäisestä ulottuvuudesta uuden 3D-rinnakkaismaailman, jossa asiat eteneekin manipulaation mukaisesti? Kumpikaan ajatus ei tunnu järkeenkäypältä. Ensinnäkin, maailmamme perustuu tunteisiin jotka on jo koettu ja ne saattavat olla perimmiltään jopa ikuisia – nykyhetkemme kivijalka. Organismin perimässä saattaa olla tieto kaikista tunteista, jotka sen sopeutuminen on vaatinut emmekä voi siinä tapauksessa muuttaa ”kivijalkaa”, muuttamatta välittömästi myös organismia. Toisin sanoen teko ”menneisyyteen” olisi samalla teko kohteen nykyhetkeen ja tulevaan. Toiseksi, vaikka pääsisimme tarkastelemaan koko universumin perimmäistä olemusta, sen 3D-aspektit ovat jo varanneet tilan; meidän pitäisi ”tuntea ne pois”... mutta se ei ole mahdollista, mikäli perimmäisen ulottuvuuden rakennusväline on nimenomaan 3D-aspekti?

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli

Jesjes
Seuraa 
Viestejä647
Liittynyt2.10.2018

"Liikkeen aiheuttama etenemä". Kehäpäätelmä.

Joka tapauksessa mielestäni koko laskos-analogia ontuu ja pahasti. Yhteen suuntaan muodostuu kehä, muuten ei. Eli se on suljettu yhteen suuntaan, mutta muihin ei välttämättä. Eli ainakaan yhteen suuntaan Poincaren otaksuma ei täyty ja palikat lentelee minne sattuu.

https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/francisweeks.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Poincar%C3%A9_conjecture

Tosin tämä nyt oli vain aivopieru.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä5718
Liittynyt21.7.2017

Jesjes kirjoitti:
"Liikkeen aiheuttama etenemä". Kehäpäätelmä.

Joka tapauksessa mielestäni koko laskos-analogia ontuu ja pahasti. Yhteen suuntaan muodostuu kehä, muuten ei. Eli se on suljettu yhteen suuntaan, mutta muihin ei välttämättä. Eli ainakaan yhteen suuntaan Poincaren otaksuma ei täyty ja palikat lentelee minne sattuu.

https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/francisweeks.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Poincar%C3%A9_conjecture

Tosin tämä nyt oli vain aivopieru.

Tässä sulle vähän rabbia, ole hyvä: Is Time Travel Possible?

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli

Keijona
Seuraa 
Viestejä10915
Liittynyt13.3.2015

Lainaus:
Voisimme aloittaa ketjun, jossa kerromme ketä fanitamme. Mulla se ois Friedman, jesjes:llä Poincare. Muita?

Juu, Fanituksesta idolisointiin ja idolisoinnista jumalointiin.

Rikkaalla riittävästi, köyhä haluaa lisää.

Keijona
Seuraa 
Viestejä10915
Liittynyt13.3.2015

Lisäys

Keijona kirjoitti:
Lainaus:
Voisimme aloittaa ketjun, jossa kerromme ketä fanitamme. Mulla se ois Friedman, jesjes:llä Poincare. Muita?

Juu, yläpeukutuksesta fanitukseen, fanituksesta idolointiin ja idolisoinnista jumalointiin.

Alapeukusta halveksuntaan, halveksunnasta vihaan ja vihasta kieltämiseen.

Rikkaalla riittävästi, köyhä haluaa lisää.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä5718
Liittynyt21.7.2017

Jesjes kirjoitti:
"Liikkeen aiheuttama etenemä". Kehäpäätelmä.

Joka tapauksessa mielestäni koko laskos-analogia ontuu ja pahasti. Yhteen suuntaan muodostuu kehä, muuten ei. Eli se on suljettu yhteen suuntaan, mutta muihin ei välttämättä. Eli ainakaan yhteen suuntaan Poincaren otaksuma ei täyty ja palikat lentelee minne sattuu.

https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/francisweeks.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Poincar%C3%A9_conjecture

Noetherin teoreema:

"Noetherin (ensimmäinen) teoreema sanoo, että jokaiseen fysikaalisen systeemin aktion differentioituvaan symmetriaanliittyy jokin sitä vastaava säilymislaki."

"Fysikaalisen systeemin aktio on jonkin sellaisen Langrangen funktion aikaintegraali, jonka avulla systeemin käyttäytyminen voidaan määrittää vähimmän vaikutuksen peri­aatteen avulla. Tällainen Lagrangen funktio itsessään voi olla jonkin Lagrangen tiheysfunktion integraali jonkin avaruuden alueen yli."

"Noetherin teoreeman merkityksen selventämiseksi voidaan esimerkkinä mainita, että jos fysikaalinen systeemi käyttäytyy samalla tavalla riippumatta siitä, miten päin se on suunnattu avaruudessa, sen Lagrangen funktio on rotaatio­symmetrinen. Tästä symmetriasta seuraa Noetherin teoreeman mukaan, että systeemin liikelait ovat sellaiset, että liikemäärämomentti säilyy. Fysikaalisen systeemin itsessään ei tarvitse olla symmetrinen: epä­säännöllisenkin muotoisen asteroidin liike­määrä­momentti säilyy sen liikkuessa avaruudessa, vaikka se kappaleena ei ole symmetrinen — symmetrisiä ovat sen liikelait, ei itse kappale."

"Toisena esimerkkinä voidaan mainita, että jos fysikaalisen prosessin tulokset ovat samat riippumatta sen paikasta ja ajasta, tapahtuipa se esimerkiksi Aasiassa tiistaina tai Amerikassa perjantaina, sen Lagrangen funktio on symmetrinen avaruudessa ja ajassa tapahtuvien siirtojen eli translaatioiden suhteen. Noetherin teoreeman mukaan näistä symmetrioista seuraavat vastaavasti liikemäärän säilymislaki ja energian säilymislaki."

"Jättäen tekniset hienoudet sivuun Noetherin teoreema voidaan ilmaista epämuodollisesti.

»Jos systeemillä on jatkuva symmetriaominaisuus, on olemassa sitä vastaava suure, jonka arvo säilyy ajan kuluessa.»

Teoreeman täsmällisempi, kenttiin perustuva versio kuuluu:

»Jokaista differentiaalista, paikallisten vaikutusten generoimaa symmetriaa vastaa jokin säilyvä virta.»

Tässä sana "symmetria" viittaa täsmällisemmin sanottuna sen muodon kovarianssiinselvennä, jonka fysikaalinen laki saa tietyt tekniset kriteerit täyttävien muunnosten muodostamassa yksiulotteisessa Lien ryhmässä. Fysikaalisten suureiden säilymislaitilmaistaan tavallisesti jatkuvina yhtälöinä.

Teoreeman muodollisessa todistuksessa invarianssi­ehtoja käytetään lausekkeen muodostamiseksi virtaukselle, joka liittyy säilyvään fysikaaliseen suureeseen. Viime aikoina, suunnilleen vuodesta 1980 lähtien on tullut tavaksi nimittää säilyvää suuretta "Noetherin varaukseksi" ja sitä kuljettavaa virtausta "Noetherin virraksi". Noetherin virta määritellään solenoidiseksivektorikentäksi, jonka divergenssi on 0.

Gravitaation tapauksessa Felix Klein on ilmaissut Noetherin teoreeman aktiolle I invarianttien avulla seuraavasti:

»Jos integraali I on invariantti jatkuvan ryhmän Gρ suhteen ρ parametrilla, Lagrangen lausekkeella on ρ lineaarisesti riippumatonta komponenttia, jotka ovat divergenssejä.»

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli

Jesjes
Seuraa 
Viestejä647
Liittynyt2.10.2018

Käyttäjä4499 kirjoitti:
Voisimme aloittaa ketjun, jossa kerromme ketä fanitamme. Mulla se ois Friedman, jesjes:llä Poincare. Muita?

Itse asiassa puhuin kyllä topologisista avaruuksista S^1 ja T^2.

Eusa
Seuraa 
Viestejä15951
Liittynyt16.2.2011

Energia on liikeyhtälöiden integroimisvakio ja se on järkevää asettaa nollaksi suljetussa järjestelmässä ja sitten tarkastellaan alijärjestelmien plussia ja miinuksia...

Hienorakennevakio suoraan vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

Nature
Seuraa 
Viestejä9064
Liittynyt15.1.2014

jaho kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Ajassa ei voi matkustaa, koska aika on periaatteessa sama asia kuin liikkeen  aiheuttama etenemä , siitä syystä "aika" kulkee mukanamme.

Aikahan alkaa tämän analogian mukaan jäädä jälkeen kun nopeutta nostetaan. Siis ulkopuolisen silmissä.

Yes, kuten seuraavassa viestissäni asian ilmaisinkin.

1. Ajassa ei voi matkustaa, koska aika on periaatteessa sama asia kuin liikkeen  aiheuttama etenemä , siitä syystä "aika" kulkee mukanamme.

2. Suhteessa muihin (samanlaiset) muutokset voivat edetä  hitaammin tai nopeammin, joten suhteellisesti  "aika" voi muuttua eri tavoin.

Käyttäjä16578
Seuraa 
Viestejä3
Liittynyt18.11.2018

Kvanttimaailmassa jo nyt näin tapahtuu, siellä ei aikaa tai paikkaa ole sidottu.

Voimme kuulla ottamalla menneisyyden ääniaallot kiinni.
Kun katsomme tähtitaivaalle, katsomme menneisyyteen. Tulevaisuuden tekniikalla voimme todennäköisesti saada myös menneisyytemme, omat valoaaltomme, kiinni.

Ruumillisesti aikamatkustus on ehkä ikuisesti mahdotonta.

Tosin sääntö on: ”Kaikki mitä voit kuvitella, on tulevaisuudessa mahdollista ja etenkin ne mitä et voi edes kuvitella.”

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat