Sivut

Kommentit (3463)

Käyttäjä4369
Seuraa 
Viestejä1701

Tällä tavalla varmistellaan, että eduskuntavaaleissa ja EU vaaleissa on ”oikeassa joukossa”, olisi sitten itse sisimmässään mitä mieltä tahansa.

http://www.korhola.com/lang/fi/2019/01/nama-mitkaan-ilmastovaalit-ole/

Nämä ovat ilmastovaalit. Hyvä on sitten. Mutta varaudu siihen, että tällä pöhinällä ei ole yhtään mitään tekemistä ilmaston kanssa. Tai saattaa olla, mutta ei niin kuin luulet. Jos menet tuonne ulos ja eduskuntatalon portaille vaatimaan ilmastotekoja, todennäköisesti liityt rintamaan, joka vain pahentaa tilannetta. Se on rintama, joka vaatii Suomea (0,1%) ja EU:ta (10%) hoitamaan homman kaikkien puolesta. Sinulle voi tulla hyvä mieli kun otat kantaa ajankohtaiseen asiaan, ja tunnet itsesi kunnon ihmiseksi, mutta todennäköisesti annat tukesi politiikalle, joka kasvattaa globaaleja päästöjä. Edelleen.

En hätkähdä näistä ”helvetissä on erityinen paikka niille, jotka muistuttavat Suomen pienestä osuudesta globaaleista päästöistä kyseenalaistaakseen ilmastotoimiamme”-heitoista. Se on pinnallinen ja irrationaalinen kommentti eikä vastaa siihen vakavaan kysymykseen, joka meillä on edessämme: miksi teemme ilmaston nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta?

esko

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

No niin, tehdääs Piraattipuoluetta tunnetuksi vaalien alla.

Piraattipuole tunnetaan huonosti, vaikka töitä on tehty jo kymmenen vuotta. Ei ole helppoa nousta tyhjästä, mutta näissä vaaleissa saattaisi pato murtua eduskunnankin osalta. Valtuustoissa on jo paikkoja irronnut useammassakin kunnassa.

Koska Piraattipuolueella ei ole virallista talouspoliittista kantaa, sitä ei voida sijoittaa perinteiselle vasemmisto–oikeisto-akselille. Arvomaailmaltaan Piraattipuolue edustaa muun muassa kansanvaltaa, sananvapautta, yksityisyyden suojaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Tärkeänä Piraattipuolue pitää oikeutta ideoiden, tiedon ja kulttuurin vapaaseen vaihtoon, levittämiseen ja jakamiseen.

Piraattipuolue vaatii että Suomen ja EUn kansalaisoikeuksien rappeutumiseen puututaan.

Tästä wikin osiosta sekä pidän että en pidä. Huomio on totta, mutta ei välttämättä herätä vain positiivisia mielikuvia, mutta haluan sen tähän liittää.:

Turun yliopiston professori Timo Soikkasen mukaan Piraattipuolue on osittain liberaalipuolueiden perinnön jatkaja, joka kuitenkin tekee poikkeuksellisen jyrkkiä kannanottoja yksilönvapauksien puolesta: ”Piraatit on kannanotoissaan ultraliberaali, jopa anarkistinen, puolue. Yksilö ja hänen oikeutensa ovat koko puolueen toiminnan keskiössä. Valtiota ei pidetä merkittävänä.

Puolueohjelma:

https://piraattipuolue.fi/politiikka/puolueohjelma/

Vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2019:

https://piraattipuolue.fi/politiikka/vaaliohjelmat/

Puolueen etusivu:

https://piraattipuolue.fi/

Puolueesta wikissä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Piraattipuolue

Olen jäsen vuodesta 2010 alkaen ja meitä on viitisen tuhatta jäsentä. Olen ihan rivijäsen enkä ole koskaan mihinkään (vielä) pyrkinyt, mutta kuoriudun aina vaalien alla hieman kampanjoimaan hyvän asian puolesta. Tällä kertaa taidan keskittyä vain pieneen tiede.fi-kampanjointiin kunnioittaakseni omaa päätöstäni irrottautua somesta.

MJ

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Poimintoja vaaliohjelmasta 2019 eduskuntavaaleihin:

Ympäristö:

Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä radikaalisti. Sähkön- ja lämmöntuotannossa fossiiliset polttoaineet on korvattava vuoteen 2030 mennessä ydinvoimalla, aurinko ja tuulivoimalla sekä vähäpäästöisillä biopolttoaineilla (kaikki biopolttoaineet eivät ole vähäpäästöisiä). Ydinvoimalat voivat olla suuria laitoksia tai sarjatuotettuja pienreaktoreita.

Päästöjen verottaminen on parempi tapa edistää kestävää energiantuotantoa kuin yksittäisten tuotantotapojen tuet.

Ympäristölupaa vaativassa toiminnassa pitää vaatia riittävät vakuutukset ja vakuudet, jotta ympäristövahingon sattuessa pilattu ympäristö saadaan ennallistettua.

Geenimuuntelu on tieteellisesti perusteltu, oikein käytettynä turvallinen tapa kehittää esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä muuttuvia olosuhteita kestäviä tai ravitsemuksellisesti parempia ruokalajikkeita nopeammin kuin perinteisiä menetelmiä käyttäen. Geenimuuntelu on tärkeä menetelmä myös kehitettäessä uusia lääkeaineita.

Sosiaali- ja terveyspalvelut:

Ei ole yhtä oikeaa tapaa tuottaa palveluja. Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen tai palvelusetelien kautta ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja.

Tiedon ja kokemusten jakaminen erilaisista palvelumalleista sekä monimuotoisuuden salliminen ovat nykyaikaiseen yhteiskuntaan sopiva toimintatapa. Tietoa on jaettava avoimesti sekä onnistumisista että epäonnistumisista.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää korostaa nykyistä enemmän ongelmien ennaltaehkäisyä. Erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja pitää lisätä. Perheille on tarjottava enemmän apua, jotta voidaan ehkäistä varsinainen lastensuojeluasiakkuus.

Koulutus ja tiede:

Opetuksen lähtökohdaksi tulee ottaa sosiaaliset taidot, kanssakäymis- ja neuvottelutaidot, ihmismielen tuntemus, oman terveyden ylläpitäminen, elämänhallintataidot ja ajattelutaidot sekä tiedon hakeminen, arviointi ja soveltaminen. Opetussisällöt ja oppiaineet on mietittävä uusiksi näistä lähtökohdista.

Uskontojen painoarvoa opetussuunnitelmassa on vähennettävä. Ensin on sallittava elämänkatsomustiedon opetus myös uskontokuntiin kuuluville lapsille. Tämän jälkeen uskonnonopetus on lakkautettava ja korvattava elämänkatsomustiedon opetuksella niin, ettei uskontojen painoarvoa elämänkatsomustiedon opetussisällöissä lisätä.

Opiskelun oppimateriaaleineen tulee olla maksutonta kaikilla oppiasteilla julkisissa oppilaitoksissa, myös korkeakouluissa. Tästä syystä opetuksen tukena tulee suosia ensisijaisesti avointa sisältöä.

Yliopisto-opiskelun tulisi suurelta osin olla tieteen tekemisen harjoittelua, siis todellista uusien ongelmien ratkaisua valmiiden ratkaisumenetelmien opiskelun sijaan.

Piraattipuolue vastustaa sellaisia korkeakoulujen hallintomalleja, joissa valtaa siirretään tiedeyhteisöltä ulkopuolisille rahoittajille kuten elinkeinoelämälle ja valtiolle.

Avoimia oppimateriaaleja pitää lisätä, eli kaikille maksutta ja ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia saatavilla olevien oppisisältöjen tuotantoa on tuettava.

Opetuksessa on lisättävä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, tiedeyhteisön, harrastajien, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa, jotta koulu olisi selkeämmin osa muuta yhteiskuntaa.

 Piraattipuolue on tiedepuolue. Piraattipuolue ajaa tutkimukseen perustuvaa politiikkaa. Poliittisissa päätöksissä tulee hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksia ja tehdä niiden mukaisia päätöksiä. On luovuttava toiveajattelun, henkilökohtaisten uskomuksien ja jäykkien ideologisten periaatteiden käytöstä politiikassa.

MJ

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Avoimuutta koskevan osion kopioin kokonaisuudessaan, koska tuosta minun on hankala poimia; kaikki puhdasta kultaa:

Avoimuus ja osallisuus

• Piraattipuolue haluaa avointa päätöksentekoa, avointa julkisten varojen käyttöä, avointa tutkimustietoa, avointa kulttuurin ja tiedon saatavuutta, avoimia ohjelmistoja, avoimia oppimateriaaleja sekä kansalaisten harrastus- ja kulttuuritoiminnalle avoimia julkisia tiloja.
• Päätöksenteon avoimuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eduskunnassa ja kuntatasolla kokoukset ovat lähtökohtaisesti avoimia ja livestriimattuja ja vain perustelluista syistä suljettuja. Lisäksi Suomeen perustetaan lobbausrekisteri.
• Julkisten varojen käytön avoimuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkisrahoitteisia palveluja tuottavien julkisomisteisten ja yksityisten yritysten on toimittava nykyistä avoimemmin.
• Avoin tutkimustieto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkiseen tutkimusrahoitukseen on sisällyttävä ehtoja tutkimustulosten avoimesta julkaisemisesta.
• Avoin kulttuurin ja tiedon saatavuus tarkoittaa tekijänoikeusjärjestelmän uudistamista nykyisestä luovuutta rajoittavasta ylitiukasta sääntelystä luovuuteen kannustavaan ja teosten käyttöä edistävään suuntaan. Tämä tarkoittaa muun muassa teosten epäkaupallisen käytön laillistamista ja kaupallisen käytön lisensoinnin helpottamista.
• Avoimet ohjelmistot tarkoittavat sitä, että Piraattipuolue haluaa kannustaa avoimien ja vapaiden ohjelmistojen käyttöönottoon paitsi julkisella sektorilla, myös yrityksissä ja kotitalouksissa. Merkittävimpinä syinä ovat avoimien ohjelmistojen taloudellisuus, joustavuus järjestelmien jatkokehityksessä ja tietoturvan parempi auditointi.
• Avoimet oppimateriaalit tarkoittavat sitä, että kaikille ilmaiseksi ja ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia saatavilla olevien oppisisältöjen tuotantoa on tuettava.
• Avoimet julkiset tilat tarkoittavat sitä, että kaikkialla pitäisi olla helppoa järjestää ei-kaupallista harrastus- ja kulttuuritoimintaa julkisissa tiloissa.
• Avoimuuden lisäämisen myötä ihmisten on helpompi osallistua yhteiskuntaan. Osallisuutta on parannettava myös vaikuttamiskanavia, kuten kansalaisaloitetta kehittämällä ja keventämällä kansalaistoimintaan liittyvää byrokratiaa esimerkiksi rahankeräysten ja joukkorahoituksen osalta.
• Osallisuutta pitää lisätä myös huolehtimalla siitä, että kaikkia kuunnellaan heitä koskevia päätöksiä tehtäessä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kouluissa. Osallisuus arkipäivän tilanteissa on usein yhtä tärkeää kuin viralliset demokratian vaikutuskanavat.
• Nuorten osallisuutta pitää parantaa esimerkiksi laskemalla äänioikeusikäraja 16 vuoteen kaikissa vaaleissa.

MJ

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Tuossa ensimmäisessä lukee wikistä lainattuna että Piraattipuolueella ei ole virallista talouspoliittista kantaa, mutta nykyään sellainen on. Minä en siltikään lähtisi sijoittelemaan piraatteja akseleille, koska omasta mielestäni puolue on vasemmisto-oikeistolainen ja monessa mielessä antikeskustalainen.

Jos joku osaa puolueohjelman ja vaaliohjelman luettuaan antaa minua paremman luonnehdinnan puolueen sijoittumisesta perinteiselle vasen-oikea-akselille, niin minä mielelläni haluaisin sen sijoittelun perusteluineen kuulla.

Piraattipuolue ei jaa kaikkia minun arvojani, mutta minä jaan kaikki puolueen arvot.

Mikään täällä sanomani ei ole puolueen kanta, vaan aina omani.

Jos en laita lähdettä ja linkkiä tai muuten ilmaise selvästi tekstin olevan lainattua, niin se on omaa. Tämä koskee muuten muutakin kirjoitteluani.

=D

MJ

SamBody
Seuraa 
Viestejä7125

Käyttäjä4369 kirjoitti:

http://www.korhola.com/lang/fi/2019/01/nama-mitkaan-ilmastovaalit-ole/

En hätkähdä näistä ”helvetissä on erityinen paikka niille, jotka muistuttavat Suomen pienestä osuudesta globaaleista päästöistä kyseenalaistaakseen ilmastotoimiamme”-heitoista.

En minäkään, tottahan näet joka uskonnolla oma helvettinsä kuuluu olla. Kuvassa ilmastokerettilaiset saavat mitä ansaitsevatkin, ilmastohihhulit luonnollisesti sillä välin nauttivat rypäleitä ilmastotaivaassa!

http://www.vapaakielivalinta.fi/
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5492
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

John Carter
Seuraa 
Viestejä14883

Käyttäjä4369 kirjoitti:
Tällä tavalla varmistellaan, että eduskuntavaaleissa ja EU vaaleissa on ”oikeassa joukossa”, olisi sitten itse sisimmässään mitä mieltä tahansa.

http://www.korhola.com/lang/fi/2019/01/nama-mitkaan-ilmastovaalit-ole/

Nämä ovat ilmastovaalit. Hyvä on sitten. Mutta varaudu siihen, että tällä pöhinällä ei ole yhtään mitään tekemistä ilmaston kanssa. Tai saattaa olla, mutta ei niin kuin luulet. Jos menet tuonne ulos ja eduskuntatalon portaille vaatimaan ilmastotekoja, todennäköisesti liityt rintamaan, joka vain pahentaa tilannetta. Se on rintama, joka vaatii Suomea (0,1%) ja EU:ta (10%) hoitamaan homman kaikkien puolesta. Sinulle voi tulla hyvä mieli kun otat kantaa ajankohtaiseen asiaan, ja tunnet itsesi kunnon ihmiseksi, mutta todennäköisesti annat tukesi politiikalle, joka kasvattaa globaaleja päästöjä. Edelleen.

En hätkähdä näistä ”helvetissä on erityinen paikka niille, jotka muistuttavat Suomen pienestä osuudesta globaaleista päästöistä kyseenalaistaakseen ilmastotoimiamme”-heitoista. Se on pinnallinen ja irrationaalinen kommentti eikä vastaa siihen vakavaan kysymykseen, joka meillä on edessämme: miksi teemme ilmaston nimissä politiikkaa, joka pahentaa tilannetta?

Ei ole ihme, että Pekkarinen suuttui perjantaina niin kovasti, että peruukki tipahti. Tuulivoima koplauksille taitaa tulla nyt loppu Pekkarisen osalta.

Keskustaikoni Mauri Pekkarinen raivostui puoluejohdolle - huusi puoluesihteerille ja jäi pois vaaliristeilyltä, jolla piti kohottaa yhteishenkeä

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/36b53a41-22eb-4c2c-af82-f2604be1ee25

”Isä Pekkarinen ajoi läpi syöttötariffit ja niillä rikastunut tytär lobbaa lisää”.

https://www.is.fi/vaalit2015/art-2000000898114.html

" Käsittämätöntä luonnossa on sen käsitettävyys. " Albert Einstein

Ab Surd Oy
Seuraa 
Viestejä12267

Käyttäjä4369 kirjoitti:

Odotamme jännityksellä riittääkö seuraavalla eduskunnalla rahkeita ruveta määräämään uusia ympäristöveroja.

Sitä ei tarvitse ainoastaan odottaa, vaan viimeistään 14.4. jokainen äänioikeutettu ihan itse pääsee asiaan vaikuttamaan. Kannattaa katsella sellaisia puolueita ja ehdokkaita, joilla asiaan on jokin kanta ja valita sitten omansa linjan perusteella heistä.

Ilmastonmuutos on merkittävä uhka, mutta myös mahdollisuus. On täysin totta, ettei Suomi yksin omalla panoksellaan globaalia ilmastonmuutosta ratkaise eikä siihen oleellisesti vaikutakaan. Mutta kukaan ei muuta edes väitä joten muu on populistista haihattelua. On nimittäin kuitenkin yhtä lailla totta, että Suomi voi kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen koko maailmalle, toimia esikuvana ja viedä osaamistaan ihan kaupallisesti hyötyenkin. Siksi on tärkeää että Suomi ottaa ilmastonmuutoksen torjumisen vakavissaan ja panostaa siihen yhtenä tärkeimmistä toimistaan. Se on uhan lisäksi valtava mahdollisuus Suomelle. Meillä on kykyä kehittää niitä ratkaisuita, joita miljardien köyhien ihmisten maat Afrikassa ja Aasiassa kipeästi tarvitsevat mutteivät pysty välttämättä itse kehittämään.

wisti
Seuraa 
Viestejä16343

Ylellä mielenkiintoiset gallup-tulokset, joita uutiset kommentoivat myllerryksenä.
Muutokset olivat niin dramaattisia, etten oikein usko muiden gallupien lähitulevaisuudessa ihan samoja tuloksia antavan. Persujen kannatuksen nousu oli ennakoitavissa ja se lienee pysyvää vaaleihin asti. Kokoomus toipunee sekoilustaan vielä.

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

wisti kirjoitti:
Ylellä mielenkiintoiset gallup-tulokset, joita uutiset kommentoivat myllerryksenä.
Muutokset olivat niin dramaattisia, etten oikein usko muiden gallupien lähitulevaisuudessa ihan samoja tuloksia antavan. Persujen kannatuksen nousu oli ennakoitavissa ja se lienee pysyvää vaaleihin asti. Kokoomus toipunee sekoilustaan vielä.

Muut noussut kivasti. Olisipa lähinnä PP.

MJ

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Naurettavaa muuten että sin. on mainittu erikseen, vaikka PP luultavasti on edellä kannatuksessa.

Joojoo, tiedän kyllä miksi näin on, mutta ei se muuta asian naurettavuutta. Varmaan internetistä loppuu tila kesken jos listaan lisätään vielä pari kolme puoluetta. :(

MJ

Deimos
Seuraa 
Viestejä11403

Minijehova kirjoitti:
No niin, tehdääs Piraattipuoluetta tunnetuksi vaalien alla.

Piraattipuole tunnetaan huonosti, vaikka töitä on tehty jo kymmenen vuotta. Ei ole helppoa nousta tyhjästä, mutta näissä vaaleissa saattaisi pato murtua eduskunnankin osalta. Valtuustoissa on jo paikkoja irronnut useammassakin kunnassa.

Koska Piraattipuolueella ei ole virallista talouspoliittista kantaa, sitä ei voida sijoittaa perinteiselle vasemmisto–oikeisto-akselille. Arvomaailmaltaan Piraattipuolue edustaa muun muassa kansanvaltaa, sananvapautta, yksityisyyden suojaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Tärkeänä Piraattipuolue pitää oikeutta ideoiden, tiedon ja kulttuurin vapaaseen vaihtoon, levittämiseen ja jakamiseen.

Piraattipuolue vaatii että Suomen ja EUn kansalaisoikeuksien rappeutumiseen puututaan.

Tästä wikin osiosta sekä pidän että en pidä. Huomio on totta, mutta ei välttämättä herätä vain positiivisia mielikuvia, mutta haluan sen tähän liittää.:

Turun yliopiston professori Timo Soikkasen mukaan Piraattipuolue on osittain liberaalipuolueiden perinnön jatkaja, joka kuitenkin tekee poikkeuksellisen jyrkkiä kannanottoja yksilönvapauksien puolesta: ”Piraatit on kannanotoissaan ultraliberaali, jopa anarkistinen, puolue. Yksilö ja hänen oikeutensa ovat koko puolueen toiminnan keskiössä. Valtiota ei pidetä merkittävänä.

Puolueohjelma:

https://piraattipuolue.fi/politiikka/puolueohjelma/

Vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2019:

https://piraattipuolue.fi/politiikka/vaaliohjelmat/

Puolueen etusivu:

https://piraattipuolue.fi/

Puolueesta wikissä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Piraattipuolue

Olen jäsen vuodesta 2010 alkaen ja meitä on viitisen tuhatta jäsentä. Olen ihan rivijäsen enkä ole koskaan mihinkään (vielä) pyrkinyt, mutta kuoriudun aina vaalien alla hieman kampanjoimaan hyvän asian puolesta. Tällä kertaa taidan keskittyä vain pieneen tiede.fi-kampanjointiin kunnioittaakseni omaa päätöstäni irrottautua somesta.

Onko piraattipuolue ollut aktiivinen ns. pornokirjejutussa. Muron ketju on tähän mennessä ollut paras lähde. Mm Dame Edna ja Dr. Vatanen.

BW kirjoitti: "The mad man from Tikkurila, who eats (drinks) more than he earns!
Einstein:Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Einstein:The most beautiful experience we can have is the mysterious.It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.
Reifengas: Saattaa säilyäkin pimeä markkina jonkin aikaa, mutta ...tuoni vie.Valtion on otettava omansa, huolehdittava omistaan, ja valtio olemme me.

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Deimos kirjoitti:
Minijehova kirjoitti:
No niin, tehdääs Piraattipuoluetta tunnetuksi vaalien alla.

Piraattipuole tunnetaan huonosti, vaikka töitä on tehty jo kymmenen vuotta. Ei ole helppoa nousta tyhjästä, mutta näissä vaaleissa saattaisi pato murtua eduskunnankin osalta. Valtuustoissa on jo paikkoja irronnut useammassakin kunnassa.

Koska Piraattipuolueella ei ole virallista talouspoliittista kantaa, sitä ei voida sijoittaa perinteiselle vasemmisto–oikeisto-akselille. Arvomaailmaltaan Piraattipuolue edustaa muun muassa kansanvaltaa, sananvapautta, yksityisyyden suojaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Tärkeänä Piraattipuolue pitää oikeutta ideoiden, tiedon ja kulttuurin vapaaseen vaihtoon, levittämiseen ja jakamiseen.

Piraattipuolue vaatii että Suomen ja EUn kansalaisoikeuksien rappeutumiseen puututaan.

Tästä wikin osiosta sekä pidän että en pidä. Huomio on totta, mutta ei välttämättä herätä vain positiivisia mielikuvia, mutta haluan sen tähän liittää.:

Turun yliopiston professori Timo Soikkasen mukaan Piraattipuolue on osittain liberaalipuolueiden perinnön jatkaja, joka kuitenkin tekee poikkeuksellisen jyrkkiä kannanottoja yksilönvapauksien puolesta: ”Piraatit on kannanotoissaan ultraliberaali, jopa anarkistinen, puolue. Yksilö ja hänen oikeutensa ovat koko puolueen toiminnan keskiössä. Valtiota ei pidetä merkittävänä.

Puolueohjelma:

https://piraattipuolue.fi/politiikka/puolueohjelma/

Vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2019:

https://piraattipuolue.fi/politiikka/vaaliohjelmat/

Puolueen etusivu:

https://piraattipuolue.fi/

Puolueesta wikissä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Piraattipuolue

Olen jäsen vuodesta 2010 alkaen ja meitä on viitisen tuhatta jäsentä. Olen ihan rivijäsen enkä ole koskaan mihinkään (vielä) pyrkinyt, mutta kuoriudun aina vaalien alla hieman kampanjoimaan hyvän asian puolesta. Tällä kertaa taidan keskittyä vain pieneen tiede.fi-kampanjointiin kunnioittaakseni omaa päätöstäni irrottautua somesta.

Onko piraattipuolue ollut aktiivinen ns. pornokirjejutussa. Muron ketju on tähän mennessä ollut paras lähde. Mm Dame Edna ja Dr. Vatanen.

Oli ainakin yksittäisiä aktiiveja kovastikin asian kimpussa kun oli ajankohtaisempi. Taitaa olla hiipunut hiljalleen koko kiristysbisnes kun alkoi tieto leviämään ettei kannata edes avata kirjettä, joka saapuut tietyiltä asianajotoimistoilta. Ei voi olla imagotappion ja kirjeiden avaamattomuuden arvoinen kiristybisnes.

Menee helposti asiaan liittymättömätkin kirjeet silppureihin avaamattomina.

Luultavasti joku suomen puoliukoin toimisto saattaa vielä yrittää huijata hyväuskoisia. En ole aikoihin seuraillut.

MJ

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Piraattipuolue haluaa vähentää huumausaineiden haittoja laillistamalla kannabiksen tuotannon ja käytön, tarjoamalla huumeidenkäyttäjille turvallisia käyttötiloja sekä mahdollistamalla huumausaineiden monipuolisemman käytön terveydenhoidossa. 

Piraattipuolue linjasi ylimääräisessä puoluekokouksessaan 21.7. 2018 Lahdessa tavoitteensa Suomen huumausainelainsäädännön suhteen. Uusiin tavoitteisiin lukeutuu kannabiksen täysi laillistaminen sisältäen laillisesti kontrolloidun kasvatuksen, myynnin, levityksen ja verotuksen. 

Kannabiksen laillistamisesta on monissa muissa maissa saatu positiivisia tuloksia niin rikollisuuden vähenemisellä kuin myös verotulojen kasvulla. Laillistamisella pyritään vähentämään kannabiksen käyttäjien syrjäytymistä sekä luomaan uusia mahdollisuuksia talouskasvulle. 

Viihdekäyttäjien syrjäytymisen lisäksi nykyinen päihdepolitiikka aiheuttaa myös suurta haittaa kannabiksen lääkekäyttäjille. Kannabiksen maahantuonti Suomeen on hyvin rajattua, ja reseptien saaminen äärimmäisen harvinaista, vaikka siitä on todettu olevan hyötyä usean kroonisen sairauden hoidossa. Kannabiksen laillistamisen toivotaan helpottavan myös sen lääketieteellistä käyttöä. 

Kovista huumeista riippuvaisille puolue haluaa tarjota turvalliset käyttötilat sekä korvaushoitolääkkeiden reseptijakelun. Tavoitteena on huumeita toimittavan rikollisuuden ja huumeriippuvaisten harjoittaman omaisuusrikollisuuden vähentäminen tarjoamalla riippuvaisille valvotusti laillisia aineita. 

Lisäksi Piraattipuolue haluaa edistää psykedeelisten ja empatogeenisten aineiden tutkimusta mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja terapiakäytössä. 

Uusi linjaus täydentää Piraattipuolueen puolueohjelmaa, johon on jo aiemmin kirjattu tavoitteeksi kaikkien huumausaineiden henkilökohtaisen käytön dekriminalisointi. 

“Huumeisiin kuolee Suomessa yli kaksinkertaisesti ihmisiä kuin EU:ssa keskimäärin väkilukuun suhteutettuna, vaikka käytön yleisyys on keskitasoa. Päihdepolitiikkamme tavoitteena täytyy olla haittojen mahdollisimman tehokas vähentäminen. Laillistamalla kannabiksen ja tarjoamalla huumeriippuvaisille laillisia aineita terveydenhoitajan valvonnassa poistamme suurimman osan huumerikollisuudesta ja yliannostuskuolemista", toteaa täydennystä puolueohjelmaan ehdottanut puolueen varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Petrus Pennanen.

MJ

Näinon0070
Seuraa 
Viestejä1719

Olen yrittänyt herättää keskustelua seuraavan hallituksen hyvin sitovasta päätöksestä 🤔

Mihin aikaan Suomen pitäisi jäädä, kesä vai talvi ?
Ja tuon kannan haluaisin ehdottomasti ehdokkaani ilmaisevan, koska tällä päätöksellä on minun elämääni enemmän vaikutusta kuin ” homoliitto ” hössötyksellä.
Siinä viedään minulta yksi valoisampi tunti elämästäni, joka ikiseltä päivältä joita en käytä nukkumiseen 🌞
Oma mielipiteeni on täysin kesäajan puolesta, joten ehdokas joka on jotain toista mieltä, ei voisi saada ääntäni.
Ehdokkaiden tulisi esittää sitova kantansa asiaan 🌞 /🌚 selkeästi.
Ei pitäisi olla liian vaikeaa 👍

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Näinon0070 kirjoitti:
Olen yrittänyt herättää keskustelua seuraavan hallituksen hyvin sitovasta päätöksestä 🤔

Mihin aikaan Suomen pitäisi jäädä, kesä vai talvi ?
Ja tuon kannan haluaisin ehdottomasti ehdokkaani ilmaisevan, koska tällä päätöksellä on minun elämääni enemmän vaikutusta kuin ” homoliitto ” hössötyksellä.
Siinä viedään minulta yksi valoisampi tunti elämästäni, joka ikiseltä päivältä joita en käytä nukkumiseen 🌞
Oma mielipiteeni on täysin kesäajan puolesta, joten ehdokas joka on jotain toista mieltä, ei voisi saada ääntäni.
Ehdokkaiden tulisi esittää sitova kantansa asiaan 🌞 /🌚 selkeästi.
Ei pitäisi olla liian vaikeaa 👍

Piraattipuolueen jokainen jäsen on sitoutunut kellonsiirtelystä luopumiseen.

MJ

Näinon0070
Seuraa 
Viestejä1719

Minijehova kirjoitti:
Näinon0070 kirjoitti:
Olen yrittänyt herättää keskustelua seuraavan hallituksen hyvin sitovasta päätöksestä 🤔

Mihin aikaan Suomen pitäisi jäädä, kesä vai talvi ?
Ja tuon kannan haluaisin ehdottomasti ehdokkaani ilmaisevan, koska tällä päätöksellä on minun elämääni enemmän vaikutusta kuin ” homoliitto ” hössötyksellä.
Siinä viedään minulta yksi valoisampi tunti elämästäni, joka ikiseltä päivältä joita en käytä nukkumiseen 🌞
Oma mielipiteeni on täysin kesäajan puolesta, joten ehdokas joka on jotain toista mieltä, ei voisi saada ääntäni.
Ehdokkaiden tulisi esittää sitova kantansa asiaan 🌞 /🌚 selkeästi.
Ei pitäisi olla liian vaikeaa 👍

Piraattipuolueen jokainen jäsen on sitoutunut kellonsiirtelystä luopumiseen.

Huonoin vaihtoehto on talviaika, kellojen siirtelykin on tätä parempi. Että selkeästi 🌞/🌚 käsittääkseni tuo kellojen siirtely ei ole vaihtoehto 👎

Minijehova
Seuraa 
Viestejä18535

Näinon0070 kirjoitti:
Minijehova kirjoitti:
Näinon0070 kirjoitti:
Olen yrittänyt herättää keskustelua seuraavan hallituksen hyvin sitovasta päätöksestä 🤔

Mihin aikaan Suomen pitäisi jäädä, kesä vai talvi ?
Ja tuon kannan haluaisin ehdottomasti ehdokkaani ilmaisevan, koska tällä päätöksellä on minun elämääni enemmän vaikutusta kuin ” homoliitto ” hössötyksellä.
Siinä viedään minulta yksi valoisampi tunti elämästäni, joka ikiseltä päivältä joita en käytä nukkumiseen 🌞
Oma mielipiteeni on täysin kesäajan puolesta, joten ehdokas joka on jotain toista mieltä, ei voisi saada ääntäni.
Ehdokkaiden tulisi esittää sitova kantansa asiaan 🌞 /🌚 selkeästi.
Ei pitäisi olla liian vaikeaa 👍

Piraattipuolueen jokainen jäsen on sitoutunut kellonsiirtelystä luopumiseen.

Huonoin vaihtoehto on talviaika, kellojen siirtelykin on tätä parempi. Että selkeästi 🌞/🌚 käsittääkseni tuo kellojen siirtely ei ole vaihtoehto 👎

En oikein ymmärrä miten noissa voi olla eroja. Tärkeintä on siirtelyn lopettaminen. Kumpaan vaan on yhtä helppo tottua sitten.

En käy töissä, siksi en ehkä näe eroa.

MJ

wisti
Seuraa 
Viestejä16343

Näinon0070 kirjoitti:
Olen yrittänyt herättää keskustelua seuraavan hallituksen hyvin sitovasta päätöksestä 🤔

Mihin aikaan Suomen pitäisi jäädä, kesä vai talvi ?
Ja tuon kannan haluaisin ehdottomasti ehdokkaani ilmaisevan, koska tällä päätöksellä on minun elämääni enemmän vaikutusta kuin ” homoliitto ” hössötyksellä.
Siinä viedään minulta yksi valoisampi tunti elämästäni, joka ikiseltä päivältä joita en käytä nukkumiseen 🌞
Oma mielipiteeni on täysin kesäajan puolesta, joten ehdokas joka on jotain toista mieltä, ei voisi saada ääntäni.
Ehdokkaiden tulisi esittää sitova kantansa asiaan 🌞 /🌚 selkeästi.
Ei pitäisi olla liian vaikeaa 👍


Kannattaisikohan edustaja valita jollain muulla periaatteella kuitenkin?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat