Sivut

Kommentit (184)

jarppah
Seuraa 
Viestejä1525

jarppah kirjoitti:
Goswell kirjoitti:
Kun kappale liikkuu avaruuden tyhjiössä, se on levossa, sen liiketila säilyy muuttumattomana loputtomiin, sama jos kappale on paikoillaan, se on levossa. Tästä jo huomaa että paikoillaan ja tasaisessa nopeudessa olevat kappaleet ei eroa toisistaan mitenkään, kappaleiden kvanttimaailma toimii täysin samoin, ts valokello käy tismalleen samalla lailla molemmissa kappaleissa.

Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Eli merkitystä ei ole sillä mikä on nopeus, merkitystä on vain sillä onko kiihtyvyyttä. Nopeus ei siis muuta kappaleella mitattavaa aikaa (valokello), nopeus muuttaa vain eri liiketilassa olevan  havaitsijan mittaamaakuluvaa "aikaa" mitattavasta lähteestä, jokainen eriliiketilassa oleva mittaa omansa muutoksen lähteen "ajassa"eli valonnopeus ei ole kaikensuhteen c vaan vain lähteensuhteen, mitään muuta järkevää selitystä ei ole olemassa.

Se valokelkka todistaa vääjäämättä että valonnopeus ei ole kaikensuhteen c, sekä sen että eetteriä ei ole.

Kuitenkin mittaustulokset puoltaa kaikensuhteen c.tä. Tähän on ratkaisu, havaitsijan oma atomirakenne jossa mittaus tapahtuu.Eli tavallaan mittaus tapahtuu aina itsen kautta, saapuvan fotonin energian on ensin absorpoiduttava havaitsijaan, tässä vaiheessa sitä ei voi vielä havaita, tarvitaan uusi fotoni ja sen lähde on jo havaitsija itse.


Onhan se noin ja sitten toisaalta taas ei. Yhden kappaleen näkökulmasta tehdyssä tarkastelussa yhdestä näkökulmasta mitaten voidaan mitata kaikenlaisia nopeuksia suhteessa kaikkiin muihin kappaleisiin. Joko muut liikkuu tai itse liikutaan. Luultavimmin kaikki liikkuu, ja vielä niin että mikä mihinkin suuntaan. Vaikkei välttämättä liikukaan. Esimerkki: tehdään mittaus ajanhetkellä 1, vaikka suhteessa kaikkiin kappaleisiin ja saadaan tulos 1a. Sitten käynnistetään puukomposiitista tehty gravitaatiopotkuri ja vauhti kiihtyy ainakin nopeuteen 0,8c. Suoritetaan mittaus uudelleen... ja kas tietenkään tulos ei ole enää 1a. Jotain siis muuttui, eikö totta? Avaruudessa tapahtui jotain vaikka kappaleet ovat taas kiihdytyksen jälkeen vain levossa omillaan.. mitä tapahtui ja miksi se tapahtuma ei vaikuttaisi myös aikaan suhteessa muihin? Miksi muutos säilyy vaikka ollaan levossa? Miksi on monia nopeuksia riippumatta suunnasta mihin kappale lepää suhteessa muihin lepäilijöihin?

Miksi kävisi niin että minä kiihdytin ja kaikki maailmankaikkeuden muut kappaleet muuttivat liiketilaansa? No joo.. se muuttuikin suhteessa minuun mutta vain siksi että energia suhteet muuttui samalla kun minä muutin niitä kasvattamalla omaa energiatilaani. Avaruus muuttui kun muutin sitä.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13849

jarppah kirjoitti:
jarppah kirjoitti:
Goswell kirjoitti:
Kun kappale liikkuu avaruuden tyhjiössä, se on levossa, sen liiketila säilyy muuttumattomana loputtomiin, sama jos kappale on paikoillaan, se on levossa. Tästä jo huomaa että paikoillaan ja tasaisessa nopeudessa olevat kappaleet ei eroa toisistaan mitenkään, kappaleiden kvanttimaailma toimii täysin samoin, ts valokello käy tismalleen samalla lailla molemmissa kappaleissa.

Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Eli merkitystä ei ole sillä mikä on nopeus, merkitystä on vain sillä onko kiihtyvyyttä. Nopeus ei siis muuta kappaleella mitattavaa aikaa (valokello), nopeus muuttaa vain eri liiketilassa olevan  havaitsijan mittaamaakuluvaa "aikaa" mitattavasta lähteestä, jokainen eriliiketilassa oleva mittaa omansa muutoksen lähteen "ajassa"eli valonnopeus ei ole kaikensuhteen c vaan vain lähteensuhteen, mitään muuta järkevää selitystä ei ole olemassa.

Se valokelkka todistaa vääjäämättä että valonnopeus ei ole kaikensuhteen c, sekä sen että eetteriä ei ole.

Kuitenkin mittaustulokset puoltaa kaikensuhteen c.tä. Tähän on ratkaisu, havaitsijan oma atomirakenne jossa mittaus tapahtuu.Eli tavallaan mittaus tapahtuu aina itsen kautta, saapuvan fotonin energian on ensin absorpoiduttava havaitsijaan, tässä vaiheessa sitä ei voi vielä havaita, tarvitaan uusi fotoni ja sen lähde on jo havaitsija itse.


Onhan se noin ja sitten toisaalta taas ei. Yhden kappaleen näkökulmasta tehdyssä tarkastelussa yhdestä näkökulmasta mitaten voidaan mitata kaikenlaisia nopeuksia suhteessa kaikkiin muihin kappaleisiin. Joko muut liikkuu tai itse liikutaan. Luultavimmin kaikki liikkuu, ja vielä niin että mikä mihinkin suuntaan. Vaikkei välttämättä liikukaan. Esimerkki: tehdään mittaus ajanhetkellä 1, vaikka suhteessa kaikkiin kappaleisiin ja saadaan tulos 1a. Sitten käynnistetään puukomposiitista tehty gravitaatiopotkuri ja vauhti kiihtyy ainakin nopeuteen 0,8c. Suoritetaan mittaus uudelleen... ja kas tietenkään tulos ei ole enää 1a. Jotain siis muuttui, eikö totta? Avaruudessa tapahtui jotain vaikka kappaleet ovat taas kiihdytyksen jälkeen vain levossa omillaan.. mitä tapahtui ja miksi se tapahtuma ei vaikuttaisi myös aikaan suhteessa muihin? Miksi muutos säilyy vaikka ollaan levossa? Miksi on monia nopeuksia riippumatta suunnasta mihin kappale lepää suhteessa muihin lepäilijöihin?

Miksi kävisi niin että minä kiihdytin ja kaikki maailmankaikkeuden muut kappaleet muuttivat liiketilaansa? No joo.. se muuttuikin suhteessa minuun mutta vain siksi että energia suhteet muuttui samalla kun minä muutin niitä kasvattamalla omaa energiatilaani. Avaruus muuttui kun muutin sitä.

Mikä sinussa muuttuu kun muutat liiketilaasi, käsittääkseni vain suhteellinen nopeus muuttuu. Hidasmassa ilmiönä selittyy kvanttipuurossa, siis sinun kvanttipuurossa tapahtuvalla muutoksella kiihtyvyyden aikana, kun kiihtyvyys loppuu symmetria palautuu  ja se on taas sama kuin levossa, siis olessasi paikoillaan tai tasaisessa nopeudessa.

Huomaa että jokainen ympäristösi kohde mittaa erilaisen muutosen sinusta, ei se muutos silloin selity muutoksella sinussa, se muutos voi tapahtua vain informaatiossa joka on suhteessa sinun muuttuneeseen liiketilaan ko kohteen suhteen, ts lähteensuhteen c..

Eli jos asiaa katsoo universumin kokoluokassa, havaitsijan itsensä  aika on aina nyt, mitä kauemmas mennään sitä kaukaisempaa historiaa hän näkee, tämä pätee joka ikiseen kohteeseen, myös ko havaitsijaan, eli hänen aikansa on yhtä monta erilaista kuin univerumissa on havaitsijoita, yhtä aikaa.

En minä kyllä saa absoluuttista aikaa sopimaan mitenkään mihinkään järkevästi.

Ainut absoluuttinen "aika" on energiansäilyminen, se on ikuista, ts kaikki on olemassa aina, vain muutos energian olomuodossa luo "ajan" ja se muutos nopeus riippuu ympäristön olosuhteista.

Eli kello voi käydä miten hyvänsä tai olla käymättä, mitään aikamatkaa ei synny, kello vain käy erilailla tässä olevaisuudessa.

Minun mielestä noin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Nature
Seuraa 
Viestejä9727

Goswell kirjoitti:
Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Liike on suhteellista, suhteellisen liikkeen nopeus joka on arvoltaan mitatun etenemän suhde mitattuun aikaan ei tarvitse olla suhteellisesti samanarvoinen. Mielestäni on outoa, ettei tuota suhteellisen nopeuden käsitettä / samuutta ole (tietääkseni)  kukaan aiemmin kyseenalaistanut.

OJP.
Seuraa 
Viestejä901

- Niin, mitään nopeutta ei pitäisi määrittää ...absoluuttiseksi arvoksi ?(Nature)

 Suppean suhteellisuusteorian ...inertiaalikoordinaatisojen ...K ja K` vertailu tapahtuu Lorenzin muunnoksella. W;stä löytyy havainnollinen kuvaus asiasta.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
Seuraa 
Viestejä901

-  Pari pointtia Cosswellin kommenttiin, saattaa olla vanhan kertausta.

- AE;n   est/yst;n mukaan ajan käsite  määritellään siten , että Maxwellin yhtälöt ovat samassa muodossa päteviä  kaikissa koordinaatistoissa, jotka eivät ole....kiihtyvässä liikkeessä.

 AE; määritteli myös ...ajan ...käsitteen siten, että saähkömagnettisella signaalilla  on aina c nopeus koordinaatistosta riippumatta.

- AE vaati myös aikanaan, että energia tasapaino  vallitsee säteilyn ja atomin välillä , hän kirjoitti sötelyn jakaumalle tunnetun kaavan.  Näppämistöni ei salli sen  kirjoittamista.

 - siis   w  --- 1 per e  (Ei - Ef) /kt - 1

Bohrin ehto ja Planckin  laki.

Peustana Bohrin atomimalli.

AE osoitti kutenkin  että säteilyn vuorovaikue aineen kanssa  on sopusoinussa ...atomien lämpöliikkeen kanssa  vain, jos jokaisen emissio ja absorbtio  tapahtumaan liittyy ...nopeuden muutos  hv/mc.

Klassisen mekaniikan pallosymmetrinen  emissiokuvio  toteutuu vain...keskimäärin. Ts. valo siis syntyy ja häviää   paketteina, joilla on tarkka  energia ja tarkka nopeus - vektori.

- Näin siis syntyi valon kvantti  eli fotoni.

....

Ehkä tämä nyt tällä kertaa  suhteellisuusteorian  pohdiskelusta  ja  vastauksena kommenttiisi. ``

Kuten muistamme ei AE   itsekkääään  väittänyt,  että  ..``homma`` ,,,olisi loppuunsaatettu  vaikka nykyfysiikka   onkin  melkoisesti  ratkaissut fysiikan ongelmia.  Sitä  est/yst   - kvanttiteorian ...fuusiota ... pohditaan tiettävästi tänäkin päivänä.

( Fysiikan  kirjalliset lähteiet)

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Goswell
Seuraa 
Viestejä13849

OJP. kirjoitti:
-  Pari pointtia Cosswellin kommenttiin, saattaa olla vanhan kertausta.

- AE;n   est/yst;n mukaan ajan käsite  määritellään siten , että Maxwellin yhtälöt ovat samassa muodossa päteviä  kaikissa koordinaatistoissa, jotka eivät ole....kiihtyvässä liikkeessä.

 AE; määritteli myös ...ajan ...käsitteen siten, että saähkömagnettisella signaalilla  on aina c nopeus koordinaatistosta riippumatta.

- AE vaati myös aikanaan, että energia tasapaino  vallitsee säteilyn ja atomin välillä , hän kirjoitti sötelyn jakaumalle tunnetun kaavan.  Näppämistöni ei salli sen  kirjoittamista.

 - siis   w  --- 1 per e  (Ei - Ef) /kt - 1

Bohrin ehto ja Planckin  laki.

Peustana Bohrin atomimalli.

AE osoitti kutenkin  että säteilyn vuorovaikue aineen kanssa  on sopusoinussa ...atomien lämpöliikkeen kanssa  vain, jos jokaisen emissio ja absorbtio  tapahtumaan liittyy ...nopeuden muutos  hv/mc.

Klassisen mekaniikan pallosymmetrinen  emissiokuvio  toteutuu vain...keskimäärin. Ts. valo siis syntyy ja häviää   paketteina, joilla on tarkka  energia ja tarkka nopeus - vektori.

- Näin siis syntyi valon kvantti  eli fotoni.

....

Ehkä tämä nyt tällä kertaa  suhteellisuusteorian  pohdiskelusta  ja  vastauksena kommenttiisi. ``

Kuten muistamme ei AE   itsekkääään  väittänyt,  että  ..``homma`` ,,,olisi loppuunsaatettu  vaikka nykyfysiikka   onkin  melkoisesti  ratkaissut fysiikan ongelmia.  Sitä  est/yst   - kvanttiteorian ...fuusiota ... pohditaan tiettävästi tänäkin päivänä.

( Fysiikan  kirjalliset lähteiet)

         

Oikein hyvä, kiitos.

Eli jokaisessa koordinaatistossa (staattinen) asiat tapahtuvat samalla lailla, sen nopeudesta riippumatta kunhan kiihtyvyyttä ei ole, näin sen näen minäkin. Valo liikkuu c:llä, mutta minkä suhteen, esim jokaisen lampun suhteen nopeudesta riippumatta,  kunhan kiihtyvyyttä ei ole, pallosymmetrisesti, keskimäärin..

Kuitenkaan se kelkkakoe ei oikein uppoa palstalaisiin. Syy lienee se että siinä sotketaan kaksi staattista koordinaatistoa yhdeksi, vaikka systeemi on muuttuva. Ylimmäisessä lauseessa todetaan että asiat tapahtuu samalla lailla nopeudesta riippumatta, kelkkakoketta ei kuitenkaan hyväksytä, miksi.

Valonnopeus ei voi olla c koordinaatistosta riippumatta, se on mahdotonta., valonnopeus olisi silloin määrittelemätön, riippusi siitä mikä tai kuka  mittaa meidän koordinaatistoa, mittaajia on eri liiketiloissa ziljoonittain, yhtäaikaa ja meillä on vain yksi valonnopeus..

Valolla on, kuten itsekin toteat tarkka energia ja tarkka nopeus, vektori.

Jos kaksi samanlaista kelkkaa on eri liiketilassa, kuitenkin tasaisessa nopeudessa, niissä tapahtuma on yksi yhteen samanlainen molemmissa kelkoissa, eli sama jos kelkat olisivat rintarinnan, valo etenee täsmälleen samalla lailla lampulta ilmaisimelle ja takaisin molemmissa kelkoissa, nopeudeta riippumatta..

Se aikamuutos syntyy vasta valon matkalla havaitsijalle. Selitys miksi jokainen saa omaan liiketilaansa oman "todellisuuden", tai näennäisen todellisuuden kelkoista vaikka kelkoissa todellinen todellisuus on sama kuin toisessakin kelkassa eli valonnopeus c...

Minun mielestä noin.

JPI
Seuraa 
Viestejä28522

Nature kirjoitti:
Mielestäni mitään tai minkään nopeutta ei pitäisi määrittää absoluuttiseksi arvoksi.

Mutta minkäs teet kun c:tä aina painelee valo määrititpä tai et. 😂

3³+4³+5³=6³

Nature
Seuraa 
Viestejä9727

JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Mielestäni mitään tai minkään nopeutta ei pitäisi määrittää absoluuttiseksi arvoksi.

Mutta minkäs teet kun c:tä aina painelee valo määrititpä tai et. 😂

Riippuu mihun suhteuttaa. jos suhteuttaa valon liikkeeseen kaikki muu liikkuu valon nopeudella siihen nähden ja siihen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa joten siihen ei ole mielekästä suhteuttaa. Ei jatkoon.

Käytännössä on pakko suhteuttaa johonkin inertiaaliseen, jos suhteutetaan kahteen toistensa suhteen liikkuvaan inertiaaliin niin suhteelliset nopeudet eivät ole samat. Siispä koko höpötys ajan muuttumisesta on joutavaa sananhelinää. Kellot käyvät eri nopeuksilla josta seuraa että nopeudet suhteellisenkin liikkeen osalta poikkeavat toisistaan kun etenemät ovat suhteellisina samat ja vastaavat mitatut ajat poikkeavat toisistaan, paitsi joissain erikoistapauksissa joissa mitatut ajatkin sattuvat olemaan samat.

Koko sekasotku on syntynyt siitä että suhteellisesta liikkeestä suoraan oletetaan seuraavan suhteelisen nopeuden yhtäsuuruus. Väärä olettama on johtanut omituisiin aika-avaruusvääristymiin.

Nature
Seuraa 
Viestejä9727

Toinen asia mikä sekoittaa "pakkaa" on että kahden sähkömagneettisesti toisiinsa reagoivien välinen vuorovaikutus tapahtuu nopeudella c, mutta siitä ei seuraa että vapaan säteilyn  suhteellinen nopeus  olisi kaikkien suhteen c. Kun soteketaan käsitteellisesti yhteen kaksi merkitykseltään poikkeavaa asiaa saadaan luotua eriskummallisia teorioita ja niihin sovitettua matematiikkaa.

JPI
Seuraa 
Viestejä28522

Nature kirjoitti:
Toinen asia mikä sekoittaa "pakkaa" on että kahden sähkömagneettisesti toisiinsa reagoivien välinen vuorovaikutus tapahtuu nopeudella c, mutta siitä ei seuraa että vapaan säteilyn  suhteellinen nopeus  olisi kaikkien suhteen c. Kun soteketaan käsitteellisesti yhteen kaksi merkitykseltään poikkeavaa asiaa saadaan luotua eriskummallisia teorioita ja niihin sovitettua matematiikkaa.

3³+4³+5³=6³

JPI
Seuraa 
Viestejä28522

Nature kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Mielestäni mitään tai minkään nopeutta ei pitäisi määrittää absoluuttiseksi arvoksi.

Mutta minkäs teet kun c:tä aina painelee valo määrititpä tai et. 😂

Riippuu mihun suhteuttaa. jos suhteuttaa valon liikkeeseen kaikki muu liikkuu valon nopeudella siihen nähden ja siihen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa joten siihen ei ole mielekästä suhteuttaa. Ei jatkoon.

Käytännössä on pakko suhteuttaa johonkin inertiaaliseen, jos suhteutetaan kahteen toistensa suhteen liikkuvaan inertiaaliin niin suhteelliset nopeudet eivät ole samat. Siispä koko höpötys ajan muuttumisesta on joutavaa sananhelinää. Kellot käyvät eri nopeuksilla josta seuraa että nopeudet suhteellisenkin liikkeen osalta poikkeavat toisistaan kun etenemät ovat suhteellisina samat ja vastaavat mitatut ajat poikkeavat toisistaan, paitsi joissain erikoistapauksissa joissa mitatut ajatkin sattuvat olemaan samat.

Koko sekasotku on syntynyt siitä että suhteellisesta liikkeestä suoraan oletetaan seuraavan suhteelisen nopeuden yhtäsuuruus. Väärä olettama on johtanut omituisiin aika-avaruusvääristymiin.

Koko sekasotkusi johtuu siitä ettet tajua fysiikasta käytännössä yhtään mitään.

3³+4³+5³=6³

JPI
Seuraa 
Viestejä28522

Nature kirjoitti:
Toinen asia mikä sekoittaa "pakkaa" on että kahden sähkömagneettisesti toisiinsa reagoivien välinen vuorovaikutus tapahtuu nopeudella c, mutta siitä ei seuraa että vapaan säteilyn  suhteellinen nopeus  olisi kaikkien suhteen c. Kun soteketaan käsitteellisesti yhteen kaksi merkitykseltään poikkeavaa asiaa saadaan luotua eriskummallisia teorioita ja niihin sovitettua matematiikkaa.

Kyllä niitä eriskummallisia "teorioita" luovat kaltaisesi "omilla aivoilla ajattelevat" mutufyysikot.
Esimerkkeinä vaikkapa höpinät kuten:
Kappale ei kiihdy jos siihen vaikuttavien voimien summa on nolla, paitsi jos hitausvoima. 😂
Valon nopeus tyhjiössä ei ole vakio vaikka onkin. 😂

3³+4³+5³=6³

OJP.
Seuraa 
Viestejä901

PS:  Tekniikka ja talous  lehdessä kerrottiin , että   oli perustettu 50.0 milj, euron  rahaston...tieteellisten keksintöjen ja syvän teknologian  hankkeiden rahoittamiseksi..

markkinataloudessa.

- Näin se on maailma pelastuu ,  kun teemme asiat fiksummin ja  kulutamme energiaa vähemmän esim.  suljetuissa  prosesseissa.,,jne...

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Goswell
Seuraa 
Viestejä13849

JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Toinen asia mikä sekoittaa "pakkaa" on että kahden sähkömagneettisesti toisiinsa reagoivien välinen vuorovaikutus tapahtuu nopeudella c, mutta siitä ei seuraa että vapaan säteilyn  suhteellinen nopeus  olisi kaikkien suhteen c. Kun soteketaan käsitteellisesti yhteen kaksi merkitykseltään poikkeavaa asiaa saadaan luotua eriskummallisia teorioita ja niihin sovitettua matematiikkaa.

Kyllä niitä eriskummallisia "teorioita" luovat kaltaisesi "omilla aivoilla ajattelevat" mutufyysikot.
Esimerkkeinä vaikkapa höpinät kuten:
Kappale ei kiihdy jos siihen vaikuttavien voimien summa on nolla, paitsi jos hitausvoima. 😂
Valon nopeus tyhjiössä ei ole vakio vaikka onkin. 😂

Älkääpäs viitsikö naljailla. Hitausvoima on täysin ymmärettävä, seuraa toiston toistoa, kappaleen massa on massatomien kvanttien kokoontumisajot, ts sisäisin sidoksin suljettu poriseva kvanttipuuro, hitaan ja painavan massan illuusion  luo impulssit. Tämän voi todeta siitä että kappaleet ei itseasiassa kosketa toisiaan, vaikka kirja lepäämässä pöydällä, vaan kirjankannen ja pöydänkannen välillä vipeltää niitä virtuaalisia hiukkasia, kansia ei kvanttitasolla ole,vaan elektronien hylkiminen on kupletin juonenkäänne nro 1. Tässä on selvä todiste että massa on massattomien hiukasten pelikenttää, hidas ja painava massa on siis illuusio.

Hitausvoima taas, ilmiö joka hitaanmassan luo vaatii kiihtyvyyden, senkin voi ymmärtää ihan helposti,  kvanttienvaihto kiihtyy kiihtyvyydesä aivan samoin kuin kirjan ja pöydän välillä jos laitat punnuksen kirjan päälle tässä tosin staattinen muutos mutta se kvanttienvaihdon muutos olikin se pointti..

Minun mielestä noin.

Nature
Seuraa 
Viestejä9727

JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Mielestäni mitään tai minkään nopeutta ei pitäisi määrittää absoluuttiseksi arvoksi.

Mutta minkäs teet kun c:tä aina painelee valo määrititpä tai et. 😂

Riippuu mihun suhteuttaa. jos suhteuttaa valon liikkeeseen kaikki muu liikkuu valon nopeudella siihen nähden ja siihen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa joten siihen ei ole mielekästä suhteuttaa. Ei jatkoon.

Käytännössä on pakko suhteuttaa johonkin inertiaaliseen, jos suhteutetaan kahteen toistensa suhteen liikkuvaan inertiaaliin niin suhteelliset nopeudet eivät ole samat. Siispä koko höpötys ajan muuttumisesta on joutavaa sananhelinää. Kellot käyvät eri nopeuksilla josta seuraa että nopeudet suhteellisenkin liikkeen osalta poikkeavat toisistaan kun etenemät ovat suhteellisina samat ja vastaavat mitatut ajat poikkeavat toisistaan, paitsi joissain erikoistapauksissa joissa mitatut ajatkin sattuvat olemaan samat.

Koko sekasotku on syntynyt siitä että suhteellisesta liikkeestä suoraan oletetaan seuraavan suhteelisen nopeuden yhtäsuuruus. Väärä olettama on johtanut omituisiin aika-avaruusvääristymiin.

Koko sekasotkusi johtuu siitä ettet tajua fysiikasta käytännössä yhtään mitään.

Mielenkiintoinen skenaario kun työni on pääosin fysiikkaan liittyvien asioiden käsittelyä. Suhtista niissä ei onneksi tarvita.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13849

Sellainenkin pointti löytyy että on suuri haave on yhdistää fysiikan eri osa-alueita yhdeksi kokonaisteoriaksi, tuossa saattaapi olla avain siihen tahi olla olematta, mutta kuitenniin..

Minun mielestä noin.

NytRiitti
Seuraa 
Viestejä3953

Nature kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Mielestäni mitään tai minkään nopeutta ei pitäisi määrittää absoluuttiseksi arvoksi.

Mutta minkäs teet kun c:tä aina painelee valo määrititpä tai et. 😂

Riippuu mihun suhteuttaa. jos suhteuttaa valon liikkeeseen kaikki muu liikkuu valon nopeudella siihen nähden ja siihen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa joten siihen ei ole mielekästä suhteuttaa. Ei jatkoon.

Käytännössä on pakko suhteuttaa johonkin inertiaaliseen, jos suhteutetaan kahteen toistensa suhteen liikkuvaan inertiaaliin niin suhteelliset nopeudet eivät ole samat. Siispä koko höpötys ajan muuttumisesta on joutavaa sananhelinää. Kellot käyvät eri nopeuksilla josta seuraa että nopeudet suhteellisenkin liikkeen osalta poikkeavat toisistaan kun etenemät ovat suhteellisina samat ja vastaavat mitatut ajat poikkeavat toisistaan, paitsi joissain erikoistapauksissa joissa mitatut ajatkin sattuvat olemaan samat.

Koko sekasotku on syntynyt siitä että suhteellisesta liikkeestä suoraan oletetaan seuraavan suhteelisen nopeuden yhtäsuuruus. Väärä olettama on johtanut omituisiin aika-avaruusvääristymiin.

Koko sekasotkusi johtuu siitä ettet tajua fysiikasta käytännössä yhtään mitään.

Mielenkiintoinen skenaario kun työni on pääosin fysiikkaan liittyvien asioiden käsittelyä. Suhtista niissä ei onneksi tarvita.

Olisinhan minäkin saanut Nobel-palkinnon, mutta kun eivät antaneet.

Nature
Seuraa 
Viestejä9727

NytRiitti kirjoitti:
Nature kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Mielestäni mitään tai minkään nopeutta ei pitäisi määrittää absoluuttiseksi arvoksi.

Mutta minkäs teet kun c:tä aina painelee valo määrititpä tai et. 😂

Riippuu mihun suhteuttaa. jos suhteuttaa valon liikkeeseen kaikki muu liikkuu valon nopeudella siihen nähden ja siihen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa joten siihen ei ole mielekästä suhteuttaa. Ei jatkoon.

Käytännössä on pakko suhteuttaa johonkin inertiaaliseen, jos suhteutetaan kahteen toistensa suhteen liikkuvaan inertiaaliin niin suhteelliset nopeudet eivät ole samat. Siispä koko höpötys ajan muuttumisesta on joutavaa sananhelinää. Kellot käyvät eri nopeuksilla josta seuraa että nopeudet suhteellisenkin liikkeen osalta poikkeavat toisistaan kun etenemät ovat suhteellisina samat ja vastaavat mitatut ajat poikkeavat toisistaan, paitsi joissain erikoistapauksissa joissa mitatut ajatkin sattuvat olemaan samat.

Koko sekasotku on syntynyt siitä että suhteellisesta liikkeestä suoraan oletetaan seuraavan suhteelisen nopeuden yhtäsuuruus. Väärä olettama on johtanut omituisiin aika-avaruusvääristymiin.

Koko sekasotkusi johtuu siitä ettet tajua fysiikasta käytännössä yhtään mitään.

Mielenkiintoinen skenaario kun työni on pääosin fysiikkaan liittyvien asioiden käsittelyä. Suhtista niissä ei onneksi tarvita.

Olisinhan minäkin saanut Nobel-palkinnon, mutta kun eivät antaneet.

Eipä niitäjuuri kaavoihin kangistuneille jaeta.

JPI
Seuraa 
Viestejä28522

Goswell kirjoitti:
JPI kirjoitti:
Nature kirjoitti:
Toinen asia mikä sekoittaa "pakkaa" on että kahden sähkömagneettisesti toisiinsa reagoivien välinen vuorovaikutus tapahtuu nopeudella c, mutta siitä ei seuraa että vapaan säteilyn  suhteellinen nopeus  olisi kaikkien suhteen c. Kun soteketaan käsitteellisesti yhteen kaksi merkitykseltään poikkeavaa asiaa saadaan luotua eriskummallisia teorioita ja niihin sovitettua matematiikkaa.

Kyllä niitä eriskummallisia "teorioita" luovat kaltaisesi "omilla aivoilla ajattelevat" mutufyysikot.
Esimerkkeinä vaikkapa höpinät kuten:
Kappale ei kiihdy jos siihen vaikuttavien voimien summa on nolla, paitsi jos hitausvoima. 😂
Valon nopeus tyhjiössä ei ole vakio vaikka onkin. 😂

Älkääpäs viitsikö naljailla. Hitausvoima on täysin ymmärettävä, seuraa toiston toistoa, kappaleen massa on massatomien kvanttien kokoontumisajot, ts sisäisin sidoksin suljettu poriseva kvanttipuuro, hitaan ja painavan massan illuusion  luo impulssit. Tämän voi todeta siitä että kappaleet ei itseasiassa kosketa toisiaan, vaikka kirja lepäämässä pöydällä, vaan kirjankannen ja pöydänkannen välillä vipeltää niitä virtuaalisia hiukkasia, kansia ei kvanttitasolla ole,vaan elektronien hylkiminen on kupletin juonenkäänne nro 1. Tässä on selvä todiste että massa on massattomien hiukasten pelikenttää, hidas ja painava massa on siis illuusio.

Hitausvoima taas, ilmiö joka hitaanmassan luo vaatii kiihtyvyyden, senkin voi ymmärtää ihan helposti,  kvanttienvaihto kiihtyy kiihtyvyydesä aivan samoin kuin kirjan ja pöydän välillä jos laitat punnuksen kirjan päälle tässä tosin staattinen muutos mutta se kvanttienvaihdon muutos olikin se pointti..

Mene jonkin yliopiston fysiikan laitokselle naukumaan, jospa ne siellä jaksais sulle vielä nauraa.

3³+4³+5³=6³

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat