Sivut

Kommentit (183)

OJP.
Seuraa 
Viestejä856

- Nii, n ajan luonne...

Newtonin klassinen mekaniikka perustui tunnetusti ; ajan ja eetterin (energia) absoluuttisuuteden käsitteisiin.
- AE ; suhteellisuus teoriassa tieteellinen maailmankuvamme muuttui (kvanttimekaniikka) liikkeen suhteellisuudeksi neliulotteisessa ( 1 / 3)aika - avaruudessa. Newtonin eetteri Maxwellin sähkömagnetismiksi.(Yhtälöt).

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Goswell
Seuraa 
Viestejä13192

OJP. kirjoitti:
- Nii, n ajan luonne...

Newtonin klassinen mekaniikka perustui tunnetusti ; ajan ja eetterin (energia) absoluuttisuuteden käsitteisiin.
- AE ; suhteellisuus teoriassa tieteellinen maailmankuvamme muuttui (kvanttimekaniikka) liikkeen suhteellisuudeksi neliulotteisessa ( 1 / 3)aika - avaruudessa. Newtonin eetteri Maxwellin sähkömagnetismiksi.(Yhtälöt).

Niin, mutta onko aika ulottuvuus, eipä taida olla. Energiansäilymislaki antaa tähänkin osviittaa, sitäenergiaa ei tule lisää eikä sitä katoa, ajassa liikkuva katoaisi. 

Aika on illuusio, ei todellinen epeli, muutos luo ajanilluusion, muutos voi olla nopeaa tai hidasta, mutta samassa olevaisuudessa se tapahtuu.

Ei ole eilistä eikä huomista, eilinen on mennyt ja huominen tulee, jatkuvan muutoksen takia, ei siis siksi että aika, vaan siksi että muutos.

Minun mielestä noin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
OJP.
Seuraa 
Viestejä856

PS: Gosswellille pointti.

- Lisää juttua aika - avaruuden kausaalisesta rakenteesta...suhteellisuusperiaatteen (est/yst) näkökulmasta kunhan torstaina päätän nämä .. kevään lapiohommat täällä mökillä.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Ram Page
Seuraa 
Viestejä3

Ajattelun, käsitteellistämisen yms. kehittymisen myötä ihmismielelle on muodostunut taipumus "konkretisoida" sisäsyntyisiä asioita itsensä ulkopuolelle. 'Aika' on yksi sellainen. Se on sisäsyntyinen asia, joka perustuu dynaamiseen tietoisuuteen, jossa ihminen on yhtäaikaa live-tilassa, muistinlukutilassa ja ennustamistilassa. Aikakäsitys on siis luonnollinen inhimillinen kokemus. Sen käsittämisessä on tapahtunut vinouma sen käsitteellistämisen ja määritelmän, sekä sen valjastamisen mittaustavaksi, vuoksi. Sen käsitetään olevan jotain konkreettista, jotain "tuolla ulkona", vaikka tuolla ulkona ei ole olemassa 'aikaa' tai 'aikaulottuvuutta' jonain tulkittavissa olevana informaationa, josta se olisi tuotu ihmisen tietoon. Samalla tavalla ihminen on "konkretisoinut" jumalat ja muut sisäsyntyiset olennot. Kaikki on sisäsyntyistä, paitsi aine, säteily ja energia. Jopa maailmankuvamme, visuaalinen kuva, ääni, valo jne. on sisäsyntyisiä kokemuksia ja sittemmin käsitteellistettyjä ja määriteltyjä asioita. Tietenkin moni meistä käsittää virheellisesti, että esim. valoa ja ääntä on meidän ulkopuolellamme, juuri niin kuin ne koemme. Sama pätee aikaan.  

"Mulla on tieto kaikesta, mutta ei käsitystä mistä"

111
Seuraa 
Viestejä1130

Nykyisten fysiikan teorioiden avulla ei voida selittää sitä mihin entropia perustuu. Ja tämän takia fyysikot eivät pysty ymmärtämään sitä mitä aika on.

Suomalainen Onesimpleprinciple malli maailmankaikkeudesta selittää mihin laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden entropia perustuu.

Se perustuu laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden sisäiseen paineeseen.

Tarkennettuna Se perustuu kvarkkien sisäiseen paineeseen.

Myös laajevalla valolla on oma sisäinen paine.

Mihinkäkö tämä laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden sisäinen paine sitten perustuu.

Se perustuu siihen että kaikki laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa koostuu pohjimmiltaan laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista tihentymistä.

Eli vaikka laajenevassa kvarkissa oleva laajeneva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan, ei tuon laajenevan kvarkin sisäinen paine ole hävinnyt minnekään.

Laajeneva kvarkki koostuu edelleen laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä tihentymistä, mutta ei samoista kuin aikaisemmin.

Laajenevaan kvarkkiin työntyy ulkoapäin koko ajan lisää laajenevaa työntävää voimaa erillisinä laajenevina tihentyminä jotka kierrättävät keskenään laajenevaa työntävää voimaa ja saman aikaisesti näitä laajenevia tihentymiä myös työntyy ulos laajenevista kvarkeista.

Näin tämä laajeneva työntävä voima vaihtuu laajenevissa kvarkeissa ajan kanssa kokonaan.

Myöhemmin jokainen laajeneva kvarkki "peittää" avaruudesta saman kokoisen alueen kuin laajeneva näkyvä maailmankaikkeus "peittää" tällä hetkellä ja eihän se laajeneminen siihen lopu.

Eikä ääretön avaruus tätä laajenemista ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen mitenkään rajoita, eikä voisi rajoittaa. Sehän on ääretön 3 D tila joka itsessään on ei yhtään mitään.

Laajenevista atomien ytimistä ulos työntyvä laajeneva työntävä voima omaa mm. sellaisen laajenevan valon luonteen jonka vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aine ja valo laajenevat.

Kun tutkija tutkii laajenevaa atomin ydintä, lähettäen sitä kohti laajenevia fotoneita, nämä laajenevat fotonit vuorovaikuttavat laajenevasta ytimestä ulos työntyvän laajenevan työntävän voiman ( meille tiheää laajenevaa pimeää energiaa ) kanssa, saaden sen laajenemaan räjähdyksenomaisesti, jolloin syntyy uusi meidän laitteilla rekisteröitävissä oleva laajeneva elektroni.

Nyt höpsöt tutkijat luulevat irrottaneensa atomista elektronin, vaikka saivat oikeasti syntymään uuden laajenevan elektronin nopeuttamalla laajenevasta ytimestä ulos työntyneen laajenevan työntävän voiman entropiaa.

🤔

Ok, kertokaapa oma mielipiteenne sille mihin entropia muka perustuu, jos se ei muka perustu laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden sisäiseen paineeseen.

😃

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

JPI
Seuraa 
Viestejä27540

Lainaus:

Ok, kertokaapa oma mielipiteenne sille mihin entropia muka perustuu, jos se ei muka perustu laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden sisäiseen paineeseen.

😃

No kerrotaanpas:
Jos vaikkapa Kuopijon torilla tiet semmoset viiskytä kuperkeikkoo yhtä pötkyvä, nii jopa työntyy iärimmäise tihheesti entropijjoo piähäs. Tuommosej jälekee se on piä ihan sekasi, vielä sekasemmi ku enne niitä kuperkeikkoja.

3³+4³+5³=6³

OJP.
Seuraa 
Viestejä856

 - No niin  voidaan jatkaa  suhteellisuusteorian  ajan ja liikkeen suhteellisuuden pohdikselulla.

  Muistelen, että olen tästä kysymyksestä keskustellut jo aikaisemminkin  Tiede - lehden palstoilla...jne..

 -Galilein ja Newtonin  mekaniikassa tasainen liike on siis suhteellista. Newtonin mekaniikka oli myös suhteellista, kun oletetaan, että aika ja avaruus ovat absoluuttisia. Joten jokin kappale on siis ...absoluuttisessa levossa tai absoluuttisesa liikkeessä....absoluuttisen avaruuden suhteen. Avaruus käsitettiin absoluuttisessa levosdsa olevaksi koordinaatistoksi.

...

- Maxwellin sähkömagneettiset yhtälöt, sähkömagneettiset lait,  edellyttivät tuolloin  (1800 loppu) maailman eetterin olemassaoloa.

-S-m aalltojen eteneminen oli esimerkki  ...absoluuttisesta liikkeestä. Poikkeusena s-m vapaa kenttä, joka eteni  poikittaisliikkeessä aina .c;n ,  valom nopeudella , 300 000 km/s maailman eetterin suhteen.

-Joten s-m aaltojen eteneminen  tapahtui aina ...maailmaneetterin ...siis avaruuden suhteen.

...

-AE;ttä häiritsi se ,että liikkeen suhteellisuus  mekaniikassa ei ...ollut voimassa s-m ilmiöiden suhteen, Kun  niitä kuvattiin liikkuvan kappaleen koordinaatistossa.

- AE;n johtopäätös; Maxwellin yhtälöitä oli muutettava. Liikkuvan kappaleen suhteen  s- m aaltojen nopeus ei voinut olla c. niinkuin Maxwellin yhtälöistä seurasi, jos  kerran s-m aaltojen nopeus maailmaneetterin suhteen oli c.

- Maan pinta muodosti tällaisen  absoluuttisessa liikkeessä olevan  koordinaatiston . Maxwellin  teoria edellytti, että maan likkewen täytyisi ilmetä siinä, että s-m aalloilla oli maan  pinnalla havaittu c ;tä poikkeva nopeus.ja lisäksi eri nopeus aaltojen edetessä ..eri suuntioin.

-Maan pinnan suhteen. AE:ttä häiritsi se epäsymmetria joka vallitsi liikkuvan koordinaatiston ja levossa olevan koordinaatiston kesken s-m teoriassa.

-AE;n logiikka edellytti  että  s-m teorissa liikkuvan koordinaatiston tulisi olla...saman veroinen ...absoluuttisessa levossa olevan koordinaatiston kanssa.

- AE;n päättely  toteutui kun  Maxwellin  s-m teoria katsottiin ,,,muuttumattomina päteviksi  sekä liikkuvassa koordinaatistossa ,että...maailmaneetteri koordinaatistossa.

-AE päätteli että Newtonin liikeopissa oli virhe ja  s-m signaalilla oli siis sama  c nopeus sekä' liikkuvan että maailman eetteri koordinaatiston suhteen.

....

Ratkaisu  kysymyseen löytyi....ajan käsitteestä.

Kun haluamme ratkaista  ovako kaksi eri paikoissa  sattunutta ...tapahtumaa samanaikaisia vai ei.....on osattava säätää ...aika ...pisteestä toiseen.(vrt astrofysikaaliset tapahtunat havaitussa universumissa)

...

- Radiosignaali vaatii aikaa siirtyäkseen paikasta 1(.) toiseen2;() Ongelmana eri paikkaisten tapahtumien samanaikaisuus.

-Lopputuloksen oli siis AE;n  tunnetun suhteellisuus teorinan kehittäminen (v1905). Yst  sisälsi myös ratkaisun gravitaatio teoriana. kokeellisesti testattu. toimivaksi.(v1915)

            - Maxwellin sähkömagnetismin yhtälöt

           - Suppea suhteellisuus teoria  & Lorenzin muunnos.

 - Ilman  supeaa suhteellisuusteoria ei esim. LHC - kiihdytintä olis voitu raknetaa ja suorittaa tötmäytys kokeet Higgisin kentän ja bosonin toteamisekksi.(standardi malli)

(Vrt  suht. teotiaa käsittelevät Tiede lehden  keskustelupalstan   linkit  ja alan kirjallisuus.)

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Goswell
Seuraa 
Viestejä13192

Kun kappale liikkuu avaruuden tyhjiössä, se on levossa, sen liiketila säilyy muuttumattomana loputtomiin, sama jos kappale on paikoillaan, se on levossa. Tästä jo huomaa että paikoillaan ja tasaisessa nopeudessa olevat kappaleet ei eroa toisistaan mitenkään, kappaleiden kvanttimaailma toimii täysin samoin, ts valokello käy tismalleen samalla lailla molemmissa kappaleissa.

Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Eli merkitystä ei ole sillä mikä on nopeus, merkitystä on vain sillä onko kiihtyvyyttä. Nopeus ei siis muuta kappaleella mitattavaa aikaa (valokello), nopeus muuttaa vain eri liiketilassa olevan  havaitsijan mittaamaakuluvaa "aikaa" mitattavasta lähteestä, jokainen eriliiketilassa oleva mittaa omansa muutoksen lähteen "ajassa"eli valonnopeus ei ole kaikensuhteen c vaan vain lähteensuhteen, mitään muuta järkevää selitystä ei ole olemassa.

Se valokelkka todistaa vääjäämättä että valonnopeus ei ole kaikensuhteen c, sekä sen että eetteriä ei ole.

Kuitenkin mittaustulokset puoltaa kaikensuhteen c.tä. Tähän on ratkaisu, havaitsijan oma atomirakenne jossa mittaus tapahtuu.Eli tavallaan mittaus tapahtuu aina itsen kautta, saapuvan fotonin energian on ensin absorpoiduttava havaitsijaan, tässä vaiheessa sitä ei voi vielä havaita, tarvitaan uusi fotoni ja sen lähde on jo havaitsija itse.

Minun mielestä noin.

jarppah
Seuraa 
Viestejä1454

Goswell kirjoitti:
Kun kappale liikkuu avaruuden tyhjiössä, se on levossa, sen liiketila säilyy muuttumattomana loputtomiin, sama jos kappale on paikoillaan, se on levossa. Tästä jo huomaa että paikoillaan ja tasaisessa nopeudessa olevat kappaleet ei eroa toisistaan mitenkään, kappaleiden kvanttimaailma toimii täysin samoin, ts valokello käy tismalleen samalla lailla molemmissa kappaleissa.

Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Eli merkitystä ei ole sillä mikä on nopeus, merkitystä on vain sillä onko kiihtyvyyttä. Nopeus ei siis muuta kappaleella mitattavaa aikaa (valokello), nopeus muuttaa vain eri liiketilassa olevan  havaitsijan mittaamaakuluvaa "aikaa" mitattavasta lähteestä, jokainen eriliiketilassa oleva mittaa omansa muutoksen lähteen "ajassa"eli valonnopeus ei ole kaikensuhteen c vaan vain lähteensuhteen, mitään muuta järkevää selitystä ei ole olemassa.

Se valokelkka todistaa vääjäämättä että valonnopeus ei ole kaikensuhteen c, sekä sen että eetteriä ei ole.

Kuitenkin mittaustulokset puoltaa kaikensuhteen c.tä. Tähän on ratkaisu, havaitsijan oma atomirakenne jossa mittaus tapahtuu.Eli tavallaan mittaus tapahtuu aina itsen kautta, saapuvan fotonin energian on ensin absorpoiduttava havaitsijaan, tässä vaiheessa sitä ei voi vielä havaita, tarvitaan uusi fotoni ja sen lähde on jo havaitsija itse.


Onhan se noin ja sitten toisaalta taas ei. Yhden kappaleen näkökulmasta tehdyssä tarkastelussa yhdestä näkökulmasta mitaten voidaan mitata kaikenlaisia nopeuksia suhteessa kaikkiin muihin kappaleisiin. Joko muut liikkuu tai itse liikutaan. Luultavimmin kaikki liikkuu, ja vielä niin että mikä mihinkin suuntaan. Vaikkei välttämättä liikukaan. Esimerkki: tehdään mittaus ajanhetkellä 1, vaikka suhteessa kaikkiin kappaleisiin ja saadaan tulos 1a. Sitten käynnistetään puukomposiitista tehty gravitaatiopotkuri ja vauhti kiihtyy ainakin nopeuteen 0,8c. Suoritetaan mittaus uudelleen... ja kas tietenkään tulos ei ole enää 1a. Jotain siis muuttui, eikö totta? Avaruudessa tapahtui jotain vaikka kappaleet ovat taas kiihdytyksen jälkeen vain levossa omillaan.. mitä tapahtui ja miksi se tapahtuma ei vaikuttaisi myös aikaan suhteessa muihin? Miksi muutos säilyy vaikka ollaan levossa? Miksi on monia nopeuksia riippumatta suunnasta mihin kappale lepää suhteessa muihin lepäilijöihin?

jarppah
Seuraa 
Viestejä1454

jarppah kirjoitti:
Goswell kirjoitti:
Kun kappale liikkuu avaruuden tyhjiössä, se on levossa, sen liiketila säilyy muuttumattomana loputtomiin, sama jos kappale on paikoillaan, se on levossa. Tästä jo huomaa että paikoillaan ja tasaisessa nopeudessa olevat kappaleet ei eroa toisistaan mitenkään, kappaleiden kvanttimaailma toimii täysin samoin, ts valokello käy tismalleen samalla lailla molemmissa kappaleissa.

Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Eli merkitystä ei ole sillä mikä on nopeus, merkitystä on vain sillä onko kiihtyvyyttä. Nopeus ei siis muuta kappaleella mitattavaa aikaa (valokello), nopeus muuttaa vain eri liiketilassa olevan  havaitsijan mittaamaakuluvaa "aikaa" mitattavasta lähteestä, jokainen eriliiketilassa oleva mittaa omansa muutoksen lähteen "ajassa"eli valonnopeus ei ole kaikensuhteen c vaan vain lähteensuhteen, mitään muuta järkevää selitystä ei ole olemassa.

Se valokelkka todistaa vääjäämättä että valonnopeus ei ole kaikensuhteen c, sekä sen että eetteriä ei ole.

Kuitenkin mittaustulokset puoltaa kaikensuhteen c.tä. Tähän on ratkaisu, havaitsijan oma atomirakenne jossa mittaus tapahtuu.Eli tavallaan mittaus tapahtuu aina itsen kautta, saapuvan fotonin energian on ensin absorpoiduttava havaitsijaan, tässä vaiheessa sitä ei voi vielä havaita, tarvitaan uusi fotoni ja sen lähde on jo havaitsija itse.


Onhan se noin ja sitten toisaalta taas ei. Yhden kappaleen näkökulmasta tehdyssä tarkastelussa yhdestä näkökulmasta mitaten voidaan mitata kaikenlaisia nopeuksia suhteessa kaikkiin muihin kappaleisiin. Joko muut liikkuu tai itse liikutaan. Luultavimmin kaikki liikkuu, ja vielä niin että mikä mihinkin suuntaan. Vaikkei välttämättä liikukaan. Esimerkki: tehdään mittaus ajanhetkellä 1, vaikka suhteessa kaikkiin kappaleisiin ja saadaan tulos 1a. Sitten käynnistetään puukomposiitista tehty gravitaatiopotkuri ja vauhti kiihtyy ainakin nopeuteen 0,8c. Suoritetaan mittaus uudelleen... ja kas tietenkään tulos ei ole enää 1a. Jotain siis muuttui, eikö totta? Avaruudessa tapahtui jotain vaikka kappaleet ovat taas kiihdytyksen jälkeen vain levossa omillaan.. mitä tapahtui ja miksi se tapahtuma ei vaikuttaisi myös aikaan suhteessa muihin? Miksi muutos säilyy vaikka ollaan levossa? Miksi on monia nopeuksia riippumatta suunnasta mihin kappale lepää suhteessa muihin lepäilijöihin?

Miksi kävisi niin että minä kiihdytin ja kaikki maailmankaikkeuden muut kappaleet muuttivat liiketilaansa? No joo.. se muuttuikin suhteessa minuun mutta vain siksi että energia suhteet muuttui samalla kun minä muutin niitä kasvattamalla omaa energiatilaani. Avaruus muuttui kun muutin sitä.

Goswell
Seuraa 
Viestejä13192

jarppah kirjoitti:
jarppah kirjoitti:
Goswell kirjoitti:
Kun kappale liikkuu avaruuden tyhjiössä, se on levossa, sen liiketila säilyy muuttumattomana loputtomiin, sama jos kappale on paikoillaan, se on levossa. Tästä jo huomaa että paikoillaan ja tasaisessa nopeudessa olevat kappaleet ei eroa toisistaan mitenkään, kappaleiden kvanttimaailma toimii täysin samoin, ts valokello käy tismalleen samalla lailla molemmissa kappaleissa.

Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Eli merkitystä ei ole sillä mikä on nopeus, merkitystä on vain sillä onko kiihtyvyyttä. Nopeus ei siis muuta kappaleella mitattavaa aikaa (valokello), nopeus muuttaa vain eri liiketilassa olevan  havaitsijan mittaamaakuluvaa "aikaa" mitattavasta lähteestä, jokainen eriliiketilassa oleva mittaa omansa muutoksen lähteen "ajassa"eli valonnopeus ei ole kaikensuhteen c vaan vain lähteensuhteen, mitään muuta järkevää selitystä ei ole olemassa.

Se valokelkka todistaa vääjäämättä että valonnopeus ei ole kaikensuhteen c, sekä sen että eetteriä ei ole.

Kuitenkin mittaustulokset puoltaa kaikensuhteen c.tä. Tähän on ratkaisu, havaitsijan oma atomirakenne jossa mittaus tapahtuu.Eli tavallaan mittaus tapahtuu aina itsen kautta, saapuvan fotonin energian on ensin absorpoiduttava havaitsijaan, tässä vaiheessa sitä ei voi vielä havaita, tarvitaan uusi fotoni ja sen lähde on jo havaitsija itse.


Onhan se noin ja sitten toisaalta taas ei. Yhden kappaleen näkökulmasta tehdyssä tarkastelussa yhdestä näkökulmasta mitaten voidaan mitata kaikenlaisia nopeuksia suhteessa kaikkiin muihin kappaleisiin. Joko muut liikkuu tai itse liikutaan. Luultavimmin kaikki liikkuu, ja vielä niin että mikä mihinkin suuntaan. Vaikkei välttämättä liikukaan. Esimerkki: tehdään mittaus ajanhetkellä 1, vaikka suhteessa kaikkiin kappaleisiin ja saadaan tulos 1a. Sitten käynnistetään puukomposiitista tehty gravitaatiopotkuri ja vauhti kiihtyy ainakin nopeuteen 0,8c. Suoritetaan mittaus uudelleen... ja kas tietenkään tulos ei ole enää 1a. Jotain siis muuttui, eikö totta? Avaruudessa tapahtui jotain vaikka kappaleet ovat taas kiihdytyksen jälkeen vain levossa omillaan.. mitä tapahtui ja miksi se tapahtuma ei vaikuttaisi myös aikaan suhteessa muihin? Miksi muutos säilyy vaikka ollaan levossa? Miksi on monia nopeuksia riippumatta suunnasta mihin kappale lepää suhteessa muihin lepäilijöihin?

Miksi kävisi niin että minä kiihdytin ja kaikki maailmankaikkeuden muut kappaleet muuttivat liiketilaansa? No joo.. se muuttuikin suhteessa minuun mutta vain siksi että energia suhteet muuttui samalla kun minä muutin niitä kasvattamalla omaa energiatilaani. Avaruus muuttui kun muutin sitä.

Mikä sinussa muuttuu kun muutat liiketilaasi, käsittääkseni vain suhteellinen nopeus muuttuu. Hidasmassa ilmiönä selittyy kvanttipuurossa, siis sinun kvanttipuurossa tapahtuvalla muutoksella kiihtyvyyden aikana, kun kiihtyvyys loppuu symmetria palautuu  ja se on taas sama kuin levossa, siis olessasi paikoillaan tai tasaisessa nopeudessa.

Huomaa että jokainen ympäristösi kohde mittaa erilaisen muutosen sinusta, ei se muutos silloin selity muutoksella sinussa, se muutos voi tapahtua vain informaatiossa joka on suhteessa sinun muuttuneeseen liiketilaan ko kohteen suhteen, ts lähteensuhteen c..

Eli jos asiaa katsoo universumin kokoluokassa, havaitsijan itsensä  aika on aina nyt, mitä kauemmas mennään sitä kaukaisempaa historiaa hän näkee, tämä pätee joka ikiseen kohteeseen, myös ko havaitsijaan, eli hänen aikansa on yhtä monta erilaista kuin univerumissa on havaitsijoita, yhtä aikaa.

En minä kyllä saa absoluuttista aikaa sopimaan mitenkään mihinkään järkevästi.

Ainut absoluuttinen "aika" on energiansäilyminen, se on ikuista, ts kaikki on olemassa aina, vain muutos energian olomuodossa luo "ajan" ja se muutos nopeus riippuu ympäristön olosuhteista.

Eli kello voi käydä miten hyvänsä tai olla käymättä, mitään aikamatkaa ei synny, kello vain käy erilailla tässä olevaisuudessa.

Minun mielestä noin.

Nature
Seuraa 
Viestejä9418

Goswell kirjoitti:
Entäpä nopeus, onko se absoluutti, no ei varmasti ole, nopeus on vain suhteellista, ts kaikella on kaikki nopeudet yhtäaikaa päällä, riippuu vain siitä mihin sitä nopeutta kulloinkin verrataan, verrokkeja riittää.

Liike on suhteellista, suhteellisen liikkeen nopeus joka on arvoltaan mitatun etenemän suhde mitattuun aikaan ei tarvitse olla suhteellisesti samanarvoinen. Mielestäni on outoa, ettei tuota suhteellisen nopeuden käsitettä / samuutta ole (tietääkseni)  kukaan aiemmin kyseenalaistanut.

OJP.
Seuraa 
Viestejä856

- Niin, mitään nopeutta ei pitäisi määrittää ...absoluuttiseksi arvoksi ?(Nature)

 Suppean suhteellisuusteorian ...inertiaalikoordinaatisojen ...K ja K` vertailu tapahtuu Lorenzin muunnoksella. W;stä löytyy havainnollinen kuvaus asiasta.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat