Seuraa 
Viestejä1654

Aika-avaruus on itse aukko kooltaan massiivinen. Se on aukko, joka ympäröi lukuisia esineitä tai objekteja. Aukko, joka sulkee sisäänsä esineitä muodostaa jokaisen esineen kohdalla pienoisulottuvuuden. Voidaan puhua olevan olemassa Wriljoonia ulottuvuuksia tai mikroulottuvuuksia. Jos ajatellaan kolmea tavallista ulottuvuutta äärettömiin jatkuvina viivoina niin voiko aika-avaruus olla ääretön? Vai onko se äärettömän ääri äärellisyydessä?
Aika kuluu, koska se ei ole äärötön, vaan äärellinen. Aika ei ole ikuinen, vaan omaa määrämitan.
Voidaan kai olettaa aika-avaruuden olevan materian VASTAKOHTA kaikessa?
Jos materialla on kyky taipua niin aukko ei taivu, vaan on taipumaton.
Jos materialla on kyky loistaa niin aukko on loistamaton eli pimeä.
Jos materialla on kyky aiheuttaa ääntä niin aukko on äänetön.
Jos materialla on muoto niin aukko on muodoton, vailla muotoa oleva.
Jos materia on ääretön niin aukko on äärellinen.
jne.

Avaruus ei siis voi kaareutua. Ainoastaan esineet voivat kaareutua.
Avaruus on valtava aukko kaareutumaton, jonka sisässä on esineitä.
Jokainen esine muodostaa aukkoon oman uuden ulottuvuuden.

Yritän myöhemmin vähän selventää tätä ajattelutapaa, mutta ......
Perusajatus on se, että avaruus itse ei lainkaan voi kaareutua sillä se tavallaan on jo äärikaareutunut
valtavaksi aukoksi. Tuossa valtavassa kaareutumassa on esineitä, jotka voivat kaareutua.
Ajatellaan, että avaruudessa leijuu kuutio. Tuon kuution massa ei voi kaareuttaa avaruutta millään tavoin sillä kaikki avaruus tuon kuution ympärillä on kaareutumaa eli itse kaareutuvuus sinänsä.

Kommentit (7)

Titanic
Seuraa 
Viestejä1654

Eli lähtökohtia tälle pohdiskelulle on kaksi. Ensinnä visio avaruudessa leijuvasta paperiarkista, jonka keskellä on reikä. Ymmärsin asian niin kun näin tuon näyn, että itse paperiarkki ei ole millään tavoin kaareutunut tai taittunut, vaan avaruus sen ympärillä on kaareutunut tuon paperiarkin ympärille. Paperiarkki vain on tietty matemaattinen pinta-ala avaruudessa, JOKA AVARUUS KAAREUTUU SEN PAPERIPALAN YMPÄRILLE. 

Toinen lähtökohta oli Cambridge Dictionary of Philosophyn artikkeli Egosentric ......., jossa oli Bertrand Russelin käsityksiä asiasta egosentric ..... Nuo käsitykset innoittivat miettimään missä kulkee raja tilan ja esineen välillä? Huone on tila selkeästi, mutta pöydällä oleva kahvimuki on esine enemmän kuin tila, vaikka se omaakin tilavuuden.

En kyennyt kyllä tekemään eroa esineiden ja tilan välillä, mutta monia suuntaa antavia huomioita kyllä. Kykyni ja tietojeni määrä ei riitä esim. selvittämään atomien kesken tätä asiaa. Onko hiiliketju tila vai esine, Onko metallin hila etupäässä tila vai esine, entä vesimolekyyleistä muodostuva meri: onko se tila, vai esine. Oli niin tai näin pääasia on kuitenkin tästedes saada Wikipediaa tutkimalla tai Googlettamalla selville Aika-avaruuteen ja sen kaareutumiseen liittyvät NYKYTIETEEN KÄSITYKSET. Sillä niistä minulla ei ole hajuakaan. Omia mielettömiä teorioita tai ajatuskoukeroita voi tietenkin tehdä siinä sivussa mielin määrin.

Titanic
Seuraa 
Viestejä1654

Voidaan kai olettaa aika-avaruuden olevan materian VASTAKOHTA kaikessa?

Jos materialla on massa niin avaruudella ei ole massaa....

Jos materian pituus on 10 metriä niin avaruudessa ei voida mitata 10 metrin matkaa....

Jos materialla on sähkövaraus niin avaruudella ei ole varausta....

Jos materialla on väri niin avaruus on väritön....

Mutta jos materia on väritön niin avaruudella on väri.....

Ei kai se aivan noin yksiselitteistä ole? Sillä neutronilla ei ole sähkövarausta, fotonilla ei ole massaa jne. 

Mitä se merkitsee? Merkitseekö se, että vaikka ehkä avaruus on materian vastakohta niin aika ei sitä ole? Voiko ajalla olla massa, varaus yms. Taitaa mennä koko ajatusleikki harakoille ja osottautua mahdottomaksi.....

Pitääkö ottaa vielä jokin kolmas tekijä materian ja avaruuden lisäksi esim. energia.

Krishna tietoisuus sanoo mielestäni mittabosoneiden olevan aineellista energiaa ja massan puolestaan energistynyttä ainetta. Valitettavasti näyttää siltä, että asiaa ei voida ajatella puhtaasti esineen ja tilan kannalta, vaan jokin kolmas tekijä tai jopa neljäs tekijä on huomioitava. 

Mitä mittabosoneille oikein on tapahtunut kun ne ovat muuttuneet energiasta aineeksi? Miksi fotoni ei tuossa muutosprosesssissa ole saanut massaa ja varausta? Vai ajattelenko asiaa täysin harhassa ja pielessä? 

Pitää kai pitäytyä ajattelemassa vain sitä, että materia ja avaruus ovat toistensa vastakohtia. Ja olla välittämättä tästä säännöstä esiintyvistä poikkeamista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Titanic
Seuraa 
Viestejä1654

Monia mielenkiintoisia ajatuksia herää. Mitä sitten on antiaine eli positronit yms. Antiaineella on massa, mutta avaruudella ei ole massaa. Kunpi todella on aineen vastakohta: Avaruus vai antiaine? Annihiloitumisessa syntyy suuri määrä energiaa ja sähkömagneettista säteilyä. Miten on mahdollista, että avaruuden ja aineen kohtaaminen ei samalla tavoin kuin annihilaatiossa synnyttäisi energiaa ja sähkömagneettista säteilyä? Ehkä tuo aineen ja avaruuden kohtaaminen synnyttääkin niitä ; energiaa ja sähkömagneettista säteilyä?

Entä jos hiukkasaaltodualismissa tuo aaltovaihe on aineen ja avaruuden yhteentörmäyksen synnyttämää sähkömagneettista säteilyä? Tai entä mistä aine saa kineettisen energiansa liikkua? Perustuuko tuo kineettinen energia jollakin tavoin aineen ja avaruuden yhteentörmäykseen? Tuskin sentään niin on, mutta tuo hiukkasaaltodualismin aaltovaiheen synty ja olemassaolon olisi mukava tietää suhteessa aineen ja avaruuden eräänlaiseen vastakohtaisuuteen?

1. Aine voi törmätä toiseen aineeseen, 2. Aine voi törmätä antiaineeseen, mutta 3. Aine voi törmätä myös avaruuteen. Vai voiko? Ehkä juuri sen vuoksi avaruus on aineen vastakohta, jotta tuon yhteentörmäyksen mahdollisuus olisi olematon? Nimittäin aineella on massa, mutta avaruudella ei ole massaa. Ja massallisen ja massattoman vuorovaikutusta tuskin voidaan sanoa törmäykseksi. Kaksi eri objektia, joilla on vastakkaiset ominaisuudet joka suhteessa eivät milloinkaan voi törmätä toisiinsa? Ne eivät millään tavoin vuorovaikuta keskenään? Vai vai vuorovaikuttavatko?

Titanic
Seuraa 
Viestejä1654

Kaksi eri objektia, joilla on vastakkaiset ominaisuudet joka suhteessa eivät milloinkaan voi törmätä toisiinsa? Ne eivät millään tavoin vuorovaikuta keskenään? Vai vai vuorovaikuttavatko?

Mutta entä sitten Heisenbergin epätarkkuusperiaate, jonka mukaan KAKSI IDENTTINSTÄ HIUKKASTA EIVÄT VOI OMATA SAAMAA KULKUSUUNTAA JA SAMAA NOPEUTTA. Miten tuo on tulkittava? Voidaanko sanoa, että kaksi täysin identtistä materia hiukkasta eivät voi vuorovaikuttaa keskenään tai törmätä toisiinsa? Mikä on tuon lain syvempi filosofinen luonne? 

Kaksi täysin vastakkaista (ominaisuuksiltaan) objektia eivät voi ikinä törmätä toisiinsa? Mutta myös:

Kaksi täysin identtistä objektia eivät voi ikinä törmätä toisiinsa? Ovatko molemmat totta, vai onko niin, että materia ja avaruus sittenkin vuorovaikuttavat keskenään?

Menee vähän saivartelun puolelle, mutta kysymys on yksinkertainen: VUOROVAIKUTTAAKO AINE JA AVARUUS JOLLAKIN TASOLLA TAI OMINAISUUDELLA TOISIINSA? Avaruudella on lämpötila lähellä absoluuttista nollapistettä ja voisi kuvitella, että tuo avaruuden lämpötila ainakin vuorovaikuttaa aineen lämpötilan kanssa.

outo
Seuraa 
Viestejä616

Koska Luoja on myös ajan luoja, hänen aluttomuutensa ajallista pituutta ei voida mitata. Se voidaan mitata, että 13,82 miljardia vuotta sitten hän päätti alkaa Luojaksi. Koska hän loi ihmisen kaltaisekseen ominaisuuksiltaan, hän on persoona, ei buddhalainen jumaluus.

Onko hänellä kyky tuottaa kirja, joka kertoo hänestä, tarkoituksistaan, persoonastaan, tieteellisesti paikkansa pitävästi luomisesta? DNA-kirjankin tuottamisen perusteella vastaus on myönteinen.

Onko hän kyennyt satojen vuosien ajan estämään opaskirjansa tuhoamisyritykset? Kyllä. Jopa päihittämään evoluutioteoriafilosofien ja muiden teologien seliseli-vesitysyritykset? Kyllä Kykeneekö hän esim. Auringon tekijänä olemaan tekemisissä luomustensa kanssa, jotka ovat kemiallisia koostumuksia, siten, etteivät nuo kemialliset koostumukset tuhoudu? Kyllä.

Kykeneekö hän tekemään näkymättömiä henkipersoonia huoltamaan Kosmosta ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä ihmisiin? Kyllä. Onko näkymättömilläkin henkipersoonilla vapaa tahto ja kykenevätkö käyttämään sitä Luojan tahdon vastaisesti kuten ihmisetkin? Kyllä. Käyttävätkö jotkut heistä vapaata tahtoaan kapinointiin siksi että sallivat itsensä tulla vallanhimoisiksi ja nauttimaan ihmisten sodittamisesta? Kyllä.

Onko kapinallisille asetettu aikamäärä, jona saavat vapaasti osoittaa että heidän asiainhoitotapansa on parempi kuin Luojan? Kyllä. Jos epäonnistuvat, pyrkivätkö kostoksi tuhoamaan planeettamme ekosysteemin? Kyllä. Onko Luojan luomistekoja puolustavilla Kosmoksen huoltohenkilökunnalla voimaa estää ekokatastrofi? Kyllä. Haluavatko he estää sen? Kyllä.

Titanic
Seuraa 
Viestejä1654

"hän on persoona, ei buddhalainen jumaluus."

Niin se tässä juuri on kyseessä kun eräät sanovat meidän, jotka olemme persoonia liikkuvan ja olevan JUMALASSA niin voiko tuo JUMALASSA liikkuminen tapahtua, jos Myös Jumala on persoona. Ei vaan Jumalan pitää olla täydellinen vastakohta aineelle ja persoonalle, jotta liikkuminen hänessä olisi mahdollista.

Jos meillä on sähköinen varaus niin hänellä ei.

Jos meidän kehomme kaareutuu niin hänen ei.

Jos meillä on ruumiinlämpö niin hänellä ei.

Jos meillä on massa niin hänellä ei.

On toki olemassa persoonallinen Jumala tai ennemmin enkeli, mutta mitä voimme tietää itse Jumalasta on ristiriitaista sekamelskaa. Persoona (aine), henki (energia), vai tyhjyys (avaruus). Vai kaikki nuo kolme erikseen ja yhdessä?

Titanic
Seuraa 
Viestejä1654

No niin. Eihän tässä sitten lopulta ole mitään uutta sanottu. Tuli mieleen nimittäin sanonta:

VASTAKOHDAT TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN

Tuon sanonnan voi ymmärtää tiiviissä merkityksessä: Vastakohdat asettuvat toinen toistensa täytteeksi.

Mutta aivan vakaa tuo sanonta ei kyllä ole sillä Elektroni ja Positroni annihiloituvat kohdatessaan eikä suinkaan asetu positroni rauhassa elektronin sisälle täydentämään elektronia. Ja vielä Dao De Jing kertoo muistaakseni, että jos vapaasti etenenvän hiukkasen sisälle asettuu toinen esim. pienempi hiukkanen laantuu vauhti ja nopeus ekä massakaan kasva enää.

Tuo sanonta saattaa olla hieman kaukana totuudesta muissa yhteyksissä. Tai sitten pitää vastakohdat toisilleen määritellä todella eri tavalla kuin tähän asti. Ovatko elektroni ja positroni lainkaan toistensa vastakohtia? Entä jos elektronin vastakohta onkin ennemmin fotoni kuin positroni? Massallinen - massaton. 

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat