Seuraa 
Viestejä1840

Tämä aihe ei sovi ihmisille joilla ei ole kykyä ajatella asioita omilla aivoillaan.

Ei ihmisille jotka uskovat sokeasti alkuräjähdysteoriaan ja sellaisiin käsitteisiin joita voidaan verrata jumaliin.

Käsitteisiin kuten laajeneva avaruus, kaareutuva avaruus ja ylimääräiset tilaulottuvuudet.

MILLAISTA AINE OIKEASTI ON

Atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät keskenään laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. laajenevan valon luonne.

Laajenevan valon laajenevat aallot ovat meille pimeää laajenevaa työntävää voimaa joiden olemassa olo työntyy esiin rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla.

Rekisteröitävissä olevia elektroneja ja fotoneita syntyy sopivissa olosuhteissa tästä laajenevasta työntävästä voimasta jota työntyy koko ajan ulos laajenevista tihentymistä joista laajenevat atomien ytimet koostuvat.

Monet matemaatikot laskivajo monta aikaa sitten että jos painovoima selittyisi työntävän voiman avulla, pitäisi aineen palaa tuhkaksi sekunneissa.

Minkä takia näillä matemaatikoilla ei ollut munaa pohtia että entäpä jos niin tapahtuu koko ajan ja on tapahtunut koko laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden olemassaolon ajan?!?

Entäpä jos aine koostuu tihentymistä jotka räjähtävät koko ajan ja kierrätävät keskenään koko ajan räjähtävää työntävää voimaa?!?

Entäpä jos laajenevasta aineesta ja laajenevasta valosta koostuvan laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden läpi työntyy yhdessä hetkessä joka suunnasta joka suuntaan työntävää voimaa joka ylläpitää tämän koko ajan räjähtävän työntävän voiman laajenemista, niin että pieni osa siitä absorboituu laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneviin atomien ytimiin?!?

Tässä Maxwell toteaa että aineen pitäisi räjähtää, palaa tuhkaksi koko ajan jos kaikki selittyy työntävällä voimalla.

Ja näinhän se on 😃

"Maxwell kommentoi Kelvinin ehdotusta hiukkasten erilaisista energiatiloista sanoen sen osoittavan, että gravitaation aiheuttavat hiukkaset eivät ole yksinkertaisia jakamattomia yksiköitä vaan pikemminkin systeemejä, joilla on omia sisäisiä energiatiloja ja joiden täytyy pysyä koosta jonkin selittämättömän vetovoiman ansiosta. Hän osoitti myös, että kappaleiden lämpötilan pitäisi pyrkiä kohti sitä arvoa, jossa molekyylien keskimääräinen liike-energia vastaisi ultramondaanisten partikkelien liike-energiaa ja osoitti, että jälkimmäisen on oltava paljon suurempi kuin edellisen, ja päätteli, että tavallisen aineen pitäisi palaa tuhkaksi sekunneissa Le Sagen pommitusten seurauksena. Hän kirjoitti:

»Olemme omistaneet tälle teorialle enemmän tilaa kuin se näyttäisi ansaitsevan, koska se on nerokas ja koska se on ainoa tähän mennessä kehitetty teoria gravitaation syystä, jota voidaan puolustaa ja vastustaa.»,”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Kommentit (20)

111
Seuraa 
Viestejä1840

"Somehow, these droplets had become permanently magnetic. "We almost couldn't believe it," said Russell. "Before our study, people always assumed that permanent magnets could only be made from solids.""

https://phys.org/news/2019-07-laws-scientists-magnetic-liquid-droplets.html

"Somehow, when the jammed nanoparticles on the surface are magnetized, they transfer this magnetic orientation to the particles swimming around in the core, and the entire droplet becomes permanently magnetic, just like a solid, Russell and Liu explained."

Ihmiset usein luulevat asioista jotakin ja sitten uskottelevat muillekin luulojaan totuuksina.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1840

"Myöhemmin Peter Guthrie Tait sanoi Le Sagen teoriaa ainoaksi uskottavaksi gravitaation selitykseksi, joka hänen aikaansa mennessä oli esitetty. Hän jatkoi sanomalla:”Tämän merkillisin piirre on, että jos se on totta, se saa meidät todennäköisesti pitämään kaikkia energian lajeja viime kädessä liike-energiana. "

https://fi.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

Liike-energia on jo itsessään työntävää voimaa.

Kun entropia vaikuttaa koko ajan tähän liike-energiaan, niin silloin se on laajenevaa liike-energiaa eli laajenevaa työntävää voimaa.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ovolo
Seuraa 
Viestejä7884

111 kirjoitti:
"Myöhemmin Peter Guthrie Tait sanoi Le Sagen teoriaa ainoaksi uskottavaksi gravitaation selitykseksi, joka hänen aikaansa mennessä oli esitetty. Hän jatkoi sanomalla:”Tämän merkillisin piirre on, että jos se on totta, se saa meidät todennäköisesti pitämään kaikkia energian lajeja viime kädessä liike-energiana. "

https://fi.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

Liike-energia on jo itsessään työntävää voimaa.

Kun entropia vaikuttaa koko ajan tähän liike-energiaan, niin silloin se on laajenevaa liike-energiaa eli laajenevaa työntävää voimaa.

🤔

Energian ja voiman välille ei voi vetää yhtäläisyysmerkkiä! Ai niin, mutta ikityöntymiseen ei tarvita matematiikkaa.  Sehän perustuu vain vinksahtuneeseen mielikuvitukseen ja kuperkeikkoihin Kuopion torilla. Kuperkeikkojen suhteenkin olet syönyt sanasi, niitähän  on rutkasti rästissä ja lisää tulee koko ajan!

111
Seuraa 
Viestejä1840

Voiko olla olemassa energiaa / työntävää voimaa jota työntyy laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden läpi yhdessä hetkessä. Joka suunnasta joka suuntaan.

Kyllä voi ja vieläpä siten että voidaan selittää miten niin nopeaa energiaa ylipäätään voi olla olemassa.

Poincare laski jo monta aikaa sitten miten nopeaa sen vähintään pitäisi olla.

Poincaré

"Henri PoincaréHenri Poincaré esitti vuonna 1908 merkittävän arvostelun, joka osittain perustui Darwinin laskelmiin.[42] Hän päätteli, että vetovoima on verrannollinen lausekkeeseen , missä S on maan molekulaarinen pinta-ala, v hiukkasten nopeus ja ρ väliaineen tiheys. Laplacen tavoin hän päätyi siihen, että jotta veto­voima olisi verrannollinen kappaleen massaan, S voi olla enintään yksi kymmenes­miljoonas­osa Maan pinta-alasta. Toisaalta väliaineen vastus on verrannollinen lausekkeeseen Sρv, ja sen vuoksi vastuksen ja vetovoiman suhde on kääntäen verrannollinen lausekkeeseen Sv.

Saadakseen vastuksen tarpeeksi pieneksi Poincaré laski, että hiukkasten nopeuden v olisi oltava vähintään 24 · 1017 kertaa valon nopeus. Kun täten on olemassa alarajat suureille Sv ja v ja yläraja pinta-alalle S, voidaan näiden avulla laskea, että törmäyksissä syntyvä lämpömäärä olisi verrannollinen lausekkeeseen Sρv3. Lasku osoittaa, että Maan lämpötilan tulisi nousta 1026 celsiusasteta sekunnissa. Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena. Poincaré analysoi myös Tommasinan ja Lorentzin aaltomalleja todeten, että niihin liittyi sama ongelma kuin hiukkasmalliin. Jotta väliaineen vastus olisi tarpeeksi pieni, aaltojen nopeuden olisi oltava valon nopeutta suurempi, ja silti olisi sama lämpöön liittyvä ongelma. Kuvailtuaan mallin, jonka mukaan energia poistuu toisenlaisena säteilynä, hän päätyi toteamukseen: "Sellaisia ovat moni­mutkaiset hypoteesit, joihin päädytään, jos Le Sagen teoria yritetään pitää uskottavana.""

https://fi.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

Poincare ei ymmärtänyt että aine koostuu jo valmiiksi koko ajan laajenevista tihentymistä jotka kierrättävät keskenään koko ajan laajenevaa työntävää voimaa!

Hän ei myöskän kyennyt ymmärtämään miksi kaiken taustalla olisi liikettä / energiaa joka voisi läpäistä näkyvän maailmankaikkeuden hyvin nopeasti, saaden kaiken näkyvässä maailmankaikkeudessa olevan työntävön voiman / energian laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla!

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

JPI
Seuraa 
Viestejä28862

111 kirjoitti:
Voiko olla olemassa energiaa / työntävää voimaa jota työntyy laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden läpi yhdessä hetkessä. Joka suunnasta joka suuntaan.

Kyllä voi ja vieläpä siten että voidaan selittää miten niin nopeaa energiaa ylipäätään voi olla olemassa.

Poincare laski jo monta aikaa sitten miten nopeaa sen vähintään pitäisi olla.

Poincaré

"Henri PoincaréHenri Poincaré esitti vuonna 1908 merkittävän arvostelun, joka osittain perustui Darwinin laskelmiin.[42] Hän päätteli, että vetovoima on verrannollinen lausekkeeseen , missä S on maan molekulaarinen pinta-ala, v hiukkasten nopeus ja ρ väliaineen tiheys. Laplacen tavoin hän päätyi siihen, että jotta veto­voima olisi verrannollinen kappaleen massaan, S voi olla enintään yksi kymmenes­miljoonas­osa Maan pinta-alasta. Toisaalta väliaineen vastus on verrannollinen lausekkeeseen Sρv, ja sen vuoksi vastuksen ja vetovoiman suhde on kääntäen verrannollinen lausekkeeseen Sv.

Saadakseen vastuksen tarpeeksi pieneksi Poincaré laski, että hiukkasten nopeuden v olisi oltava vähintään 24 · 1017 kertaa valon nopeus. Kun täten on olemassa alarajat suureille Sv ja v ja yläraja pinta-alalle S, voidaan näiden avulla laskea, että törmäyksissä syntyvä lämpömäärä olisi verrannollinen lausekkeeseen Sρv3. Lasku osoittaa, että Maan lämpötilan tulisi nousta 1026 celsiusasteta sekunnissa. Poincaré huomautti, että maa ei voisi kovin kauan pysyä nykyisen kaltaisena. Poincaré analysoi myös Tommasinan ja Lorentzin aaltomalleja todeten, että niihin liittyi sama ongelma kuin hiukkasmalliin. Jotta väliaineen vastus olisi tarpeeksi pieni, aaltojen nopeuden olisi oltava valon nopeutta suurempi, ja silti olisi sama lämpöön liittyvä ongelma. Kuvailtuaan mallin, jonka mukaan energia poistuu toisenlaisena säteilynä, hän päätyi toteamukseen: "Sellaisia ovat moni­mutkaiset hypoteesit, joihin päädytään, jos Le Sagen teoria yritetään pitää uskottavana.""

https://fi.wikipedia.org/wiki/Le_Sagen_gravitaatioteoria

Poincare ei ymmärtänyt että aine koostuu jo valmiiksi koko ajan laajenevista tihentymistä jotka kierrättävät keskenään koko ajan laajenevaa työntävää voimaa!

Hän ei myöskän kyennyt ymmärtämään miksi kaiken taustalla olisi liikettä / energiaa joka voisi läpäistä näkyvän maailmankaikkeuden hyvin nopeasti, saaden kaiken näkyvässä maailmankaikkeudessa olevan työntävön voiman / energian laajenemaan kiihtyvällä vauhdilla!

🤔

Paljon taas sontaa kirjoitit vaikka ymmärtänet itsekkin sen, että kenenkään ei tarvitse kuin ohimennen vilkaista viestejäsi, youtube videoitasi tai lapsellisia kotisivujasi tajutakseen kuinka ylivertaisen idioottimaisia ajatuksia sinulla on.

3³+4³+5³=6³

111
Seuraa 
Viestejä1840

Laajenevasta avaruudesta ei ole havaintoa!!!

Avaruus itse ei säteile infoa.

Avaruutta itseään ei voi havannoida.

Sitä ei voi tutkia tieteellisesti

Sitä ei voi yrittää manipuloida siten että saisi infon manipuloinnin onnistumisesta.

Laajeneva avaruus ja kaareutuva avaruus ovat alastomia keisareita.

On olemassa havaintoja siitä että mitä vanhempaa valoa, sitä punasiirtyneempää valo on.

Nykyisin oletetaan että vanha valo on venynyt eli yleisesti punasiirtynyt matkansa aikana koska laajeneva avaruus.

Oikeasti atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät keskenään meille pimeää laajenevaa työntävää voimaa joka omaa laajenevan valon luonteen.

Laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, saaden toistensa laajenemisen ja vauhdin kiihtymään samassa suhteessa kuin aine laajenee.

Tämä on tieteellinen väite koska valoa voidaan tutkia tieteellisesti.

Sen liikerataa voidaan yrittää manipuloida miljardeja vuosia entropiaa kokeneen valon avulla.

Jos ja kun näin tehdään ja todetaan että se onnistuu, se on goodbye hatusta tempaistut käsitteet joita voidaan verrata jumaliin eli nyt siis kyse laajenevasta ja kaareutuvasta avaruudesta.

🤔

Se että kyse onkin siitä että valot laajenevat ja vuorovaikuttavat keskenään, selittää

1. Valon yleisen punasiirtymän

2. Valon liikeradan taipumisen tähden ja galaksin ohituksen yhteydessä.

3. Ns. valon gravitaatiopunasiirtymän.

Ja kaikki kolme ilmiötä selittyvät ilman hatusta tempaistuja käsitteitä joita voidaan verrata jumaliin.

Kolme kärpästä yhdellä tieteellisellä väitteellä.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

marmul
Seuraa 
Viestejä48

Ymmärrän, että OSP on jotain täysin loistavaa ja mahtavaa.

Ihan käsittämätöntä, että Savorinen on pistänyt nykyfysiikan ihan uusiksi.

Älkää valittako, tässä on nero, joka tuo tulevan Nobelin suomeen...

111
Seuraa 
Viestejä1840

Kun tutkijat tutkivat valoa, he tutkivat fotoneita.

Laajenevan valon laajenevat aallot koostuvat meille pimeistä tihentymistä joissa massaa on paljon enemmän kuin fotoneissa.

Näitä laajenevan valon laajenevien aaltojen laajenevia tihentymiä on erittäin erittäin paljon enemmän kuin laajenevia fotoneita. Niitä tarvitaan ziljoonittain yhden laajenevan fotonin syntymiseen.

Juuri siksi fotoneiden massaa ei ole saatu mitattua.

Laajenevan valon laajenevien aaltojen olemassaolo työntyy esiin rekisteröitävissä olevien fotoneiden avulla ja pimeiden aaltojen olemassaolo on todistettu kaksoisrakokokeiden avulla.

🤔

Näitä laajenevan valon laajenevien aaltojen laajenevia tihentymiä on erittäin erittäin paljon enemmän kuin laajenevia fotoneita. Niitä tarvitaan ziljoonittain yhden laajenevan fotonin syntymiseen.

Aivan kuten yhden laajenevan tähden syntymiseen tarvitaan ziljoonittain erillisiä laajenevia tihentymiä jotka ulkoinen energia / työntävä voima saa yks kaks laajenemaan räjähdyksenomaisesti.

Silloin uuden laajenevan tähden keskustaan syntyy heti saman tien erittäin suuri paine ilman höpö höpö vetäviä voimia.

Ajatelkaapa vähänkin tarkemmin miten naurettavaa on väittää että aine itse saa muka aikaan paineen tähden keskustaan jollakin vetävällä voimalla ?!?

Se on yhtä naurettava väite kuin väittää että ihminen voi vetää itsensä ylös suosta hiuksistaan vetämällä.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1840

Tämä video on jo yli 5 vuotta vanha.

Voisin tehdä päivitetyn paremman, mutta kyllä tämäkin asian ajaa.

Ainakin kolmea meille pimeää ainetta / energiaa / työntävää voimaa.

https://youtu.be/6b2-eBU75F8

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

JPI
Seuraa 
Viestejä28862

111 kirjoitti:
Tämä video on jo yli 5 vuotta vanha.

Voisin tehdä päivitetyn paremman, mutta kyllä tämäkin asian ajaa.

Ainakin kolmea meille pimeää ainetta / energiaa / työntävää voimaa.

https://youtu.be/6b2-eBU75F8

🤔

On ihan turhaa tehdä uutta vitejota, ei siitä kuitenkaan tule yhtään idioottimaisempaa, samaa joutavaa paskaa vain.

3³+4³+5³=6³

111
Seuraa 
Viestejä1840

Eihän se ole mikään teoria missä todetaan esim. että avaruuden laajeneminen selittää havainnot.

Pitää pystyä kuvailemaan sanoin ja visuaalisesti miten se väitetty asia selittää havainnot.

Muuten väite siitä että jumala loi maailmankaikkeuden on myös tiedettä.

Ymmärrättekö te ettei väite avaruuden laajenemisesta, tai sen reunattomuudesta, tai sen kulmattomuudesta tai siitä että jumala loi maailmankaikkeuden, kerro tieteellisesti ajateltuna vielä mistään mitään.

Kertokaa jotakin oleellista tästä teidän avaruuden laajenemisesta.

Mikä siinä on sellaista että se selittää havainnot.

Jos ette pysty, niin voi voi.

Minäkin voin väittää että avaruuden spaghettihirviömäisyys selittää havainnot.

Onko tuo väite vähemmän tieteellinen kuin teidän väite avaruuden laajenemisesta?

Ei ole.

Se on yhtä paljon sananhelinää kuin teidän väite avaruuden laajenemisesta.

Alkuräjähdysuskonlahkon väite laajenevasta avaruudesta on siis sananhelinää.

Ei väite laajenevasta avaruudesta kerro mitään mistään sen suhteen miten sitä avaruutta muka on myöhemmin enemmän.

Minä sen sijaan kerron miten laajenevien kvarkkien sisälle työntyy lisää sitä mistä laajenevat kvarkit koostuvat.

Kerron mistä se on peräisin.

Voin kuvailla miten sitä liikkuu avaruudessa suhteessa laajenevaan kvarkkiin, lähestyen laajenevaa kvarkkia avaruudessa, kunnes sitä työntyy laajenevan kvarkin sisälle jossa siihen kohdistuu työntävää voimaa joka hidastaa sen vauhtia ja miten kvarkin sisälle työntyvä kohdistaa työntävää voimaa siihen mistä kvarkki sillä hetkellä koostuu jne jne.

Voin kuvailla miten laajenevassa kvarkissa oleva laajeneva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

Ja näin sama avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen laajeneva kvarkki jossa ei ole enää yhtään sitä laajenevaa työntävää voimaa jota siinä oli aikaisemmin.

Joten yrittäkääpä te nyt kertoa minulle jotakin oleellista tästä teidän laajenevasta avaruudestanne.

Kun huomaatte että ette pysty kertomaan mitään siitä miten se laajenee eli miten senbavaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa, niin miettikää minkä takia te uskotte sellaisen selittämättömän hokkus pokkus avaruuden olemassa oloon.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

JPI
Seuraa 
Viestejä28862

111 kirjoitti:
Eihän se ole mikään teoria missä todetaan esim. että avaruuden laajeneminen selittää havainnot.

Pitää pystyä kuvailemaan sanoin ja visuaalisesti miten se väitetty asia selittää havainnot.

Muuten väite siitä että jumala loi maailmankaikkeuden on myös tiedettä.

Ymmärrättekö te ettei väite avaruuden laajenemisesta, tai sen reunattomuudesta, tai sen kulmattomuudesta tai siitä että jumala loi maailmankaikkeuden, kerro tieteellisesti ajateltuna vielä mistään mitään.

Kertokaa jotakin oleellista tästä teidän avaruuden laajenemisesta.

Mikä siinä on sellaista että se selittää havainnot.

Jos ette pysty, niin voi voi.

Minäkin voin väittää että avaruuden spaghettihirviömäisyys selittää havainnot.

Onko tuo väite vähemmän tieteellinen kuin teidän väite avaruuden laajenemisesta?

Ei ole.

Se on yhtä paljon sananhelinää kuin teidän väite avaruuden laajenemisesta.

Alkuräjähdysuskonlahkon väite laajenevasta avaruudesta on siis sananhelinää.

Ei väite laajenevasta avaruudesta kerro mitään mistään sen suhteen miten sitä avaruutta muka on myöhemmin enemmän.

Minä sen sijaan kerron miten laajenevien kvarkkien sisälle työntyy lisää sitä mistä laajenevat kvarkit koostuvat.

Kerron mistä se on peräisin.

Voin kuvailla miten sitä liikkuu avaruudessa suhteessa laajenevaan kvarkkiin, lähestyen laajenevaa kvarkkia avaruudessa, kunnes sitä työntyy laajenevan kvarkin sisälle jossa siihen kohdistuu työntävää voimaa joka hidastaa sen vauhtia ja miten kvarkin sisälle työntyvä kohdistaa työntävää voimaa siihen mistä kvarkki sillä hetkellä koostuu jne jne.

Voin kuvailla miten laajenevassa kvarkissa oleva laajeneva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

Ja näin sama avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen laajeneva kvarkki jossa ei ole enää yhtään sitä laajenevaa työntävää voimaa jota siinä oli aikaisemmin.

Joten yrittäkääpä te nyt kertoa minulle jotakin oleellista tästä teidän laajenevasta avaruudestanne.

Kun huomaatte että ette pysty kertomaan mitään siitä miten se laajenee eli miten senbavaruuden metrinen koordinaatisto kasvaa, niin miettikää minkä takia te uskotte sellaisen selittämättömän hokkus pokkus avaruuden olemassa oloon.

🤔

Yritä sinä selittää edes se kuinka vaikkapa lyijykynä pysyy ehjänä ikihömppäteoriassa....
Tai älä please yritäkkään. 😂

3³+4³+5³=6³

Luuttu
Seuraa 
Viestejä131

Kaikki materia on tiivistynyttä energiaa joka on ottanut materian muodon, kaikki materia on siis mahdollista hajoittaa energiaksi.

Avaruus laajenee halkopinoteorian takia "energia tarvitsee aina suuremman tilan pirstoutuessaan pienemmiksi yksiköiksi"

Luuttu
Seuraa 
Viestejä131

Käyttäjä2036 kirjoitti:
Kaikki materia on tiivistynyttä energiaa joka on ottanut materian muodon, kaikki materia on siis mahdollista hajoittaa energiaksi.

Avaruus laajenee halkopinoteorian takia "energia tarvitsee aina suuremman tilan pirstoutuessaan pienemmiksi yksiköiksi"

Halkopinohan kasvaa aina kun puut halkaistaan pienemmiksi.

111
Seuraa 
Viestejä1840

Käyttäjä2036 kirjoitti:
Kaikki materia on tiivistynyttä energiaa joka on ottanut materian muodon, kaikki materia on siis mahdollista hajoittaa energiaksi.

Avaruus laajenee halkopinoteorian takia "energia tarvitsee aina suuremman tilan pirstoutuessaan pienemmiksi yksiköiksi"

Kaikki aine koostuu yhdestä ja samasta perusraaka-aineesta jota voidaan kutsua energiaksi

Se on jo itsessään työntävää voimaa.

Se ottaa oman tilan avaruudesta.

Sitä voi puristaa tiheämmäksi työntävän voiman avulla, mutta ei äärettömän tiheäksi.

Jos haluaa sen paikalle, se pitää työntää / syrjäyttää pois siltä kohtaa missä se on suhteessa muihin sen ympärillä oleviin työntävästä voimasta koostuviin systeemeihin.

"Avaruus laajenee halkopinoteorian takia "energia tarvitsee aina suuremman tilan pirstoutuessaan pienemmiksi yksiköiksi""

Sinne päin, mutta eihän sen äärettömän 3 D avaruuden tarvitse laajentua.

Riittää että ne tihentymät joista laajeneva aine koostuu, hajaantuvat / laajenevat avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen, kierrättäen koko ajan avaruuteen hajaantuvaa työntävää voimaa keskenään.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1840

Hyvä lähtökohta olisi se että kosmologit myöntäisivät avoimesti uskovansa vastaaviin käsitteisiin kuin mitä jumalat ovat.

Laajeneva avaruus on myytti.

Laajenevasta avaruudesta ei ole havaintoa!!!

Avaruus itse ei säteile infoa.

Avaruutta itseään ei voi havannoida.

Sitä ei voi tutkia tieteellisesti

Sitä ei voi yrittää manipuloida siten että saisi infon manipuloinnin onnistumisesta.

Laajeneva avaruus ja kaareutuva avaruus ovat alastomia keisareita.

On olemassa havainto siitä että mitä vanhempaa valoa, sitä punasiirtyneempää valo on.

Nykyisin oletetaan että vanha valo on venynyt eli yleisesti punasiirtynyt matkansa aikana koska laajeneva avaruus.

Entäpä kun atomien ytimet laajenevat ja kierrättävät keskenään meille pimeää laajenevaa työntävää voimaa joka omaa laajenevan valon luonteen.

Laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, saaden toistensa laajenemisen ja vauhdin kiihtymään samassa suhteessa kuin aine ja valo laajenevat.

Tämä on tieteellinen väite koska valoa voidaan tutkia tieteellisesti.

Valon liikerataa voidaan yrittää manipuloida miljardeja vuosia entropiaa kokeneen valon avulla.

Jos ja kun näin tehdään ja todetaan että se onnistuu, se on goodbye hatusta tempaistut käsitteet joita voidaan verrata jumaliin eli nyt siis kyse laajenevasta ja kaareutuvasta avaruudesta.

🤔

Se että kyse onkin siitä että valot laajenevat ja vuorovaikuttavat keskenään, selittää

1. Valon yleisen punasiirtymän

2. Valon liikeradan taipumisen tähden ja galaksin ohituksen yhteydessä.

3. Ns. valon gravitaatiopunasiirtymän.

Ja kaikki kolme ilmiötä selittyvät ilman hatusta tempaistuja käsitteitä joita voidaan verrata jumaliin.

Kolme kärpästä yhdellä tieteellisellä väitteellä.

Eli voisiko olla niin että teoria laajenevasta avaruudesta on vain myytti?

"Arkikielessä myytillä tarkoitetaan tarunomaista asiaa, kuvitelmaa, uskomusta, harhakäsitystä tai jotain järkiperusteita vailla olevaa."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Myytti

🤔

Ps. Onko laajenevien atomien ytimien kierrättämän laajenevan työntävän voiman olemassa olo jo tavallaan todistettu tieteellisesti?

Eli kyse olisi laajenevan valon meille pimeistä aalloista joiden olemassa olo selittää kaksoisrakokokeiden tulokset. Lähetä kaksoisrakokokeessa yksittäisiä fotoneita liikkeelle ja tarkista minne laajenevan valon meille pimeät aallot niitä kuljettavat 😃

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat