Sivut

Kommentit (21895)

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1471

Ilkka Luoma kirjoitti:

Al-Taee saattoi aikanaan ihmetellä Gazan merisaartoa, jossa Israelin laivaston alukset pysäyttävät kansainvälisiltä vesiltä kolmansien maiden siviialukset, jopa väkivalloin ja ihmisuhrein (tapaukset - turkkilaiset ja suomalainen Estelle**)

Israelin toiminta kansainvälisillä vesillä oli merilain mukaista.

1. Israel on aseellisessa konfliktissa Gazaa hallitsevan Hamasin kanssa. Gazasta on toistuvasti pommitettu Israelissa sijaitsevia siviilikohteita asein, jotka on salakuljetettu meren kautta.

2. Merisaarrot ovat kansainvälisen lain mukainen legitiimi ja tunnustettu toimenpide, jota voidaan käyttää osana aseellista konfliktia.

3. Saarto voidaan saattaa voimaan merellä, mukaan lukien kansainväliset vedet, niin kauan kun se ei estä pääsyä puolueettomien valtioiden satamiin.

4. Länsimaiden laivastokäsikirjat katsovat merisaarron tehokkaaksi laivastotoimeksi ja määrittelevät useita kriteerejä jotka saarrossa on otettava huomioon.

5. Israel julkisti saarron voimassa olon ja saartovyöhykkeen tarkat koordinaatit hyväksyttyjä, kansainvälisiä, ammattikäytössä olevia meriliikenteen kanavia käyttäen. Israel teki myös asiaan kuuluvat ilmoitukset.

6. Kansainvälisen tapaoikeuden (customary law) mukaan tietoa saarron olemassaolosta voidaan pitää varmistettuna sen jälkeen kun saarto on julistettu ja asianmukainen varoitus on annettu ylläolevalla tavalla.

7. Kansainvälisen merilain mukaan, kun merisaarto on voimassa, mikään alus ei voi saapua saarretulle alueelle. Tämä koskee sekä siviilialuksia että vihollisen aluksia.

8. Mikä tahansa alus joka loukkaa tai yrittää loukata merisaartoa voidaan ottaa haltuun, tai sille voidaan hyökätä kansainvälisen lain mukaan. Aluksen katsotaan yrittävän saarron murtamista siitä hetkestä lukien kun se jättää satamansa aikomuksena ohittaa saarto. (linkki)

Oli rikollista a) yrittää rikkoa saartoa ja b) ryhtyä väkivaltaan tarkastusviranomaisia vastaan.

Eli lopetetaan se höpinä "laittomasta hyökkäyksestä kansainvälisillä vesillä". Israelilaiset ovat tarjonneet avustuskuljetuksille toisen reitin lähisataman kautta, jossa suoritetaan tarkastustoimet, jonka jälkeen ne voidaan toimittaa eteenpäin vaikkapa YK:n toimesta.

Tämä ei kuitenkaan kelvannut "rauhanaktivisteille".

Saattueen pääjärjestäjätaho turkkilainen IHH tunnetaan väkivaltaisena terrorismia tukevana äärijärjestönä jolla on yhteydet mm. Hamasin kanssa.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1471

Ilkka Luoma kirjoitti:

Herää kysymys miksi Israel ei noudata YK-lausekkeita vaikkapa aivan peruskysymyksestä - perääntymisestä rajoilleen ennen 1967 sotaa.

Miksi jankutat tuota kun asia on selitetty sinulle vaikka kuinka monta kertaa tässä ketjussasi? Oleellisinta on että että vetäytyminen edellyttää rauhaa ja rajoista sopimista eikä Israel voi tehdä niitä yksin.

Päätöslauselma 242:n synty

Toisin kuin usein kuvitellaan, YK:n Turvallisuusneuvostossa käyttävät veto-oikeuttaan muutkin kuin Yhdysvallat. Siksi päätöslauselmat on muotoiltava niin, että niille saadaan kaikkien hyväksyntä. On esitetty mielipiteitä, että nimenomaan Yhdysvaltain veto-oikeus estää järkevien päätöslauselmien synnyn. Esittäjien mielestä Yhdysvaltojen olisi pitänyt sallia Israelin vihollisten — Neuvostoliiton ja arabimaiden — vapaasti sanella mitä 242:een kirjoitetaan.

Pl. 242:n pääarkkitehti oli brittiläinen lordi Caradon. Hänen ansiostaan se ylipäätään saatiin läpi. Vaikeinta oli päättää mihin asti Israelin joukot tulisi valloitetuilta alueilta vetää. Neuvostoliitto ja arabimaat vaativat täydellistä vetäytymistä mutta esimerkiksi Israelin ja Yhdysvaltain mielestä päätöslauselmassa mainitut turvalliset rajat eivät voineet olla samat kuin entiset 'rajat' eli sattumanvaraisesti muodostuneet vuoden 1949 aselepolinjat. Kartan tutkiminen auttaa ymmärtämään miksi.

Arabiliiton päätös esti 242:n toteuttamisen

Päätöslauselman sanamuodon oli tarkoitus jättää liikkumatilaa tuleviin neuvotteluihin. Tilanne kuitenkin jämähti 22 arabimaan huippukokouksessaan sorvaamaan kolmen ein päätökseen: ei rauhaa Israelin kanssa, ei Israelin tunnustamista, ei neuvotteluja Israelin kanssa. Arabien päätös oli täsmälleen 242:n vastainen ja se on voimassa tänäkin päivänä muiden, paitsi Egyptin ja Jordanian osalta, jotka ovat solmineet muodollisen rauhansopimuksen Israelin kanssa.

Kolmen ein vaikutus nykypäivässä

PLO (Palestiinan vapautusjärjestö) perustettiin 22 arabivaltion muodostaman Arabiliiton toimesta vuonna 1964. Perustajavaltiosta Egypti ja Jordania ovat tunnustaneet Israelin ja solmineet sen kanssa rauhan — muut 20 jatkavat kolmen ein politiikkaansa yhä edelleen vuonna 2019. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas johti pitkään myös PLO:ta, jonka peruskirja (PLO Charter) kieltää neuvottelut Israelin kanssa ja pitää väkivaltaa ainoana oikeana ratkaisuna. "Aseellinen taistelu on strategia, ei taktiikka", toteaa artikla 19. Puolet peruskirjan 33 artiklasta on pitkälti samanhenkisiä. Peruskirja vaatii Israelin tuhoamista ja korvaamista arabivaltiolla.

Kolme eitä ja PLO:n peruskirja Abbasin toimien taustalla

Arabiliiton kolme eitä ja PLO:n peruskirja ovat eräitä suurimpia esteitä rauhalle Lähi-idässä. Tieto siitä, että ne ovat Abbasin toimien taustalla auttaa ymmärtämään, miksi palestiinalaisten presidentti kerta toisensa jälkeen — milloin milläkin tekosyyllä — kieltäytyy rauhanneuvotteluista, joiden päämääräänä on oma valtio hänen kansalleen.

Myös Arafat oli PLO:n johtaja ja hänen toimiinsa vaikuttivat samat tekijät.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1471

Ilkka Luoma kirjoitti:

Israel rakentaa YK' n lausumien vastaisia laittomia siirtokuntia Länsinrannalle - palestiinalaisten maa-alueille.

Länsirannan tilanne ei ole aivan niin yksioikoinen, kuin Ilkka yrittää selittää. Länsiranta, jossa siirtokunnat sijaitsevat, on historiallista juutalaisten asuinaluetta, ja monet sen kylistä ja kaupungeista ovat juutalaisten perustamia. Pelkästään arabien asuttama (ilman juutalaisia) se on ollut vain 19 vuotta: vuodet 1948-67.

Neljäs Geneven sopimus sanoo: The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies (artikla 49 pykälä 6).

Israel ei ole karkottanut (deport) eikä siirtänyt (transport) siviiliväestöään Länsirannalle joten tästä sopimuksesta ei löydy perustetta siirtokuntien laittomuudelle. Toki Israel on tukenut ja suojellut siirtokuntia mutta ne ovat aivan eri asioita, kuin väestön karkottaminen ja siirtäminen.

Tilanteen monimutkaisuutta ei yhtään helpota se, että juutalaisia on asunut Länsirannan alueella yhtäjaksoisesti vähintään satoja vuosia. Heidät karkoitti sieltä Jordania hyökkäyssodassaan 1948-49. Sodan päätteeksi Jordania miehitti Länsirannan aloittaen kiivaat toimet sen juutalaisen historian hävyttämiseksi (mm. kymmeniä synagogia tuhottiin, nimistöä muutettiin, karkotettujen juutalaisten tilalle siirrettiin arabeja jne.).

Vuonna 1967 kuuden päivän sodassa Israel päätti Jordanian miehityksen ja juutalaiset pääsivät taas palaamaan Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Länsiranta siis vallattiin miehittäjävaltio Jordanialta, ei palestiinalaisilta.

Historian valossa Länsirannan juutalaissiirtokunnat voidaan tulkita myös Jordanian suorittaman etnisen puhdistuksen korjaustoimeksi, vaikka se ei taida olla kovasti muodissa nykyään.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Prossimo Treno kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:

Al-Taee saattoi aikanaan ihmetellä Gazan merisaartoa, jossa Israelin laivaston alukset pysäyttävät kansainvälisiltä vesiltä kolmansien maiden siviialukset, jopa väkivalloin ja ihmisuhrein (tapaukset - turkkilaiset ja suomalainen Estelle**)

Israelin toiminta kansainvälisillä vesillä oli merilain mukaista.

1. Israel on aseellisessa konfliktissa Gazaa hallitsevan Hamasin kanssa. Gazasta on toistuvasti pommitettu Israelissa sijaitsevia siviilikohteita asein, jotka on salakuljetettu meren kautta.

2. Merisaarrot ovat kansainvälisen lain mukainen legitiimi ja tunnustettu toimenpide, jota voidaan käyttää osana aseellista konfliktia.

3. Saarto voidaan saattaa voimaan merellä, mukaan lukien kansainväliset vedet, niin kauan kun se ei estä pääsyä puolueettomien valtioiden satamiin.

4. Länsimaiden laivastokäsikirjat katsovat merisaarron tehokkaaksi laivastotoimeksi ja määrittelevät useita kriteerejä jotka saarrossa on otettava huomioon.

5. Israel julkisti saarron voimassa olon ja saartovyöhykkeen tarkat koordinaatit hyväksyttyjä, kansainvälisiä, ammattikäytössä olevia meriliikenteen kanavia käyttäen. Israel teki myös asiaan kuuluvat ilmoitukset.

6. Kansainvälisen tapaoikeuden (customary law) mukaan tietoa saarron olemassaolosta voidaan pitää varmistettuna sen jälkeen kun saarto on julistettu ja asianmukainen varoitus on annettu ylläolevalla tavalla.

7. Kansainvälisen merilain mukaan, kun merisaarto on voimassa, mikään alus ei voi saapua saarretulle alueelle. Tämä koskee sekä siviilialuksia että vihollisen aluksia.

8. Mikä tahansa alus joka loukkaa tai yrittää loukata merisaartoa voidaan ottaa haltuun, tai sille voidaan hyökätä kansainvälisen lain mukaan. Aluksen katsotaan yrittävän saarron murtamista siitä hetkestä lukien kun se jättää satamansa aikomuksena ohittaa saarto. (linkki)

Oli rikollista a) yrittää rikkoa saartoa ja b) ryhtyä väkivaltaan tarkastusviranomaisia vastaan.

Eli lopetetaan se höpinä "laittomasta hyökkäyksestä kansainvälisillä vesillä". Israelilaiset ovat tarjonneet avustuskuljetuksille toisen reitin lähisataman kautta, jossa suoritetaan tarkastustoimet, jonka jälkeen ne voidaan toimittaa eteenpäin vaikkapa YK:n toimesta.

Tämä ei kuitenkaan kelvannut "rauhanaktivisteille".

Saattueen pääjärjestäjätaho turkkilainen IHH tunnetaan väkivaltaisena terrorismia tukevana äärijärjestönä jolla on yhteydet mm. Hamasin kanssa.

...

Missä tuo Israelin julistama Gazan merisaarto on madatoitu, kansasinvälisesti hyväksytty ja - vahvistettu? Löytynee jokin virallinen asiakirja - riittävin merioikeudellisin perustein.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Prossimo Treno
Seuraa 
Viestejä1471

Ilkka Luoma kirjoitti:
Prossimo Treno kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:

Al-Taee saattoi aikanaan ihmetellä Gazan merisaartoa, jossa Israelin laivaston alukset pysäyttävät kansainvälisiltä vesiltä kolmansien maiden siviialukset, jopa väkivalloin ja ihmisuhrein (tapaukset - turkkilaiset ja suomalainen Estelle**)

Israelin toiminta kansainvälisillä vesillä oli merilain mukaista.

1. Israel on aseellisessa konfliktissa Gazaa hallitsevan Hamasin kanssa. Gazasta on toistuvasti pommitettu Israelissa sijaitsevia siviilikohteita asein, jotka on salakuljetettu meren kautta.

2. Merisaarrot ovat kansainvälisen lain mukainen legitiimi ja tunnustettu toimenpide, jota voidaan käyttää osana aseellista konfliktia.

3. Saarto voidaan saattaa voimaan merellä, mukaan lukien kansainväliset vedet, niin kauan kun se ei estä pääsyä puolueettomien valtioiden satamiin.

4. Länsimaiden laivastokäsikirjat katsovat merisaarron tehokkaaksi laivastotoimeksi ja määrittelevät useita kriteerejä jotka saarrossa on otettava huomioon.

5. Israel julkisti saarron voimassa olon ja saartovyöhykkeen tarkat koordinaatit hyväksyttyjä, kansainvälisiä, ammattikäytössä olevia meriliikenteen kanavia käyttäen. Israel teki myös asiaan kuuluvat ilmoitukset.

6. Kansainvälisen tapaoikeuden (customary law) mukaan tietoa saarron olemassaolosta voidaan pitää varmistettuna sen jälkeen kun saarto on julistettu ja asianmukainen varoitus on annettu ylläolevalla tavalla.

7. Kansainvälisen merilain mukaan, kun merisaarto on voimassa, mikään alus ei voi saapua saarretulle alueelle. Tämä koskee sekä siviilialuksia että vihollisen aluksia.

8. Mikä tahansa alus joka loukkaa tai yrittää loukata merisaartoa voidaan ottaa haltuun, tai sille voidaan hyökätä kansainvälisen lain mukaan. Aluksen katsotaan yrittävän saarron murtamista siitä hetkestä lukien kun se jättää satamansa aikomuksena ohittaa saarto. (linkki)

Oli rikollista a) yrittää rikkoa saartoa ja b) ryhtyä väkivaltaan tarkastusviranomaisia vastaan.

Eli lopetetaan se höpinä "laittomasta hyökkäyksestä kansainvälisillä vesillä". Israelilaiset ovat tarjonneet avustuskuljetuksille toisen reitin lähisataman kautta, jossa suoritetaan tarkastustoimet, jonka jälkeen ne voidaan toimittaa eteenpäin vaikkapa YK:n toimesta.

Tämä ei kuitenkaan kelvannut "rauhanaktivisteille".

Saattueen pääjärjestäjätaho turkkilainen IHH tunnetaan väkivaltaisena terrorismia tukevana äärijärjestönä jolla on yhteydet mm. Hamasin kanssa.

...

Missä tuo Israelin julistama Gazan merisaarto on madatoitu, kansasinvälisesti hyväksytty ja - vahvistettu? Löytynee jokin virallinen asiakirja - riittävin merioikeudellisin perustein.


Merisaartoa ei tarvitse erikseen kansainvälisesti mandatoida. Ks. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.

TOIJALA. Katse josta huomaa toisen olevan aivan liian päissään, jotta hän ymmärtäisi mitään mitä hänelle on sanottu viimeisen 20 min. aikana. "Junassa yritin puhua hänelle, mutta hän oli jo toijalassa." — Antti Hyry (Kokkilan kakkakääpiö, Hömpönkeinaa, Hirvi Akuniemi, Artsiitti Höti Pörtsiitti, Iina Viinatossu).

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Prossimo Treno kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
Prossimo Treno kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:

Al-Taee saattoi aikanaan ihmetellä Gazan merisaartoa, jossa Israelin laivaston alukset pysäyttävät kansainvälisiltä vesiltä kolmansien maiden siviialukset, jopa väkivalloin ja ihmisuhrein (tapaukset - turkkilaiset ja suomalainen Estelle**)

Israelin toiminta kansainvälisillä vesillä oli merilain mukaista.

1. Israel on aseellisessa konfliktissa Gazaa hallitsevan Hamasin kanssa. Gazasta on toistuvasti pommitettu Israelissa sijaitsevia siviilikohteita asein, jotka on salakuljetettu meren kautta.

2. Merisaarrot ovat kansainvälisen lain mukainen legitiimi ja tunnustettu toimenpide, jota voidaan käyttää osana aseellista konfliktia.

3. Saarto voidaan saattaa voimaan merellä, mukaan lukien kansainväliset vedet, niin kauan kun se ei estä pääsyä puolueettomien valtioiden satamiin.

4. Länsimaiden laivastokäsikirjat katsovat merisaarron tehokkaaksi laivastotoimeksi ja määrittelevät useita kriteerejä jotka saarrossa on otettava huomioon.

5. Israel julkisti saarron voimassa olon ja saartovyöhykkeen tarkat koordinaatit hyväksyttyjä, kansainvälisiä, ammattikäytössä olevia meriliikenteen kanavia käyttäen. Israel teki myös asiaan kuuluvat ilmoitukset.

6. Kansainvälisen tapaoikeuden (customary law) mukaan tietoa saarron olemassaolosta voidaan pitää varmistettuna sen jälkeen kun saarto on julistettu ja asianmukainen varoitus on annettu ylläolevalla tavalla.

7. Kansainvälisen merilain mukaan, kun merisaarto on voimassa, mikään alus ei voi saapua saarretulle alueelle. Tämä koskee sekä siviilialuksia että vihollisen aluksia.

8. Mikä tahansa alus joka loukkaa tai yrittää loukata merisaartoa voidaan ottaa haltuun, tai sille voidaan hyökätä kansainvälisen lain mukaan. Aluksen katsotaan yrittävän saarron murtamista siitä hetkestä lukien kun se jättää satamansa aikomuksena ohittaa saarto. (linkki)

Oli rikollista a) yrittää rikkoa saartoa ja b) ryhtyä väkivaltaan tarkastusviranomaisia vastaan.

Eli lopetetaan se höpinä "laittomasta hyökkäyksestä kansainvälisillä vesillä". Israelilaiset ovat tarjonneet avustuskuljetuksille toisen reitin lähisataman kautta, jossa suoritetaan tarkastustoimet, jonka jälkeen ne voidaan toimittaa eteenpäin vaikkapa YK:n toimesta.

Tämä ei kuitenkaan kelvannut "rauhanaktivisteille".

Saattueen pääjärjestäjätaho turkkilainen IHH tunnetaan väkivaltaisena terrorismia tukevana äärijärjestönä jolla on yhteydet mm. Hamasin kanssa.

...

Missä tuo Israelin julistama Gazan merisaarto on madatoitu, kansasinvälisesti hyväksytty ja - vahvistettu? Löytynee jokin virallinen asiakirja - riittävin merioikeudellisin perustein.


Merisaartoa ei tarvitse erikseen kansainvälisesti mandatoida. Ks. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.

...

Vaikka gazalaiset siviilit kärsivät jatkuvasta saarrosta - jolla estetään välttämättömien tavaroiden, tarvikkeiden ja raaka-aineiden Gazan satamaan tulo. Entä jos Kiina merisaartaa amerikkalaiset satamat - ilmoitusluontoisesti ylläolevan "oikeuden mukaisesti" ...?!

Case Estelle ---

http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/121327-estellen-tulikoe-voi-a...

.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:
YK:n jakoehdotus jäi torsoksi arabimaiden ja Palestiinan arabien jyrkän vastustuksen vuoksi.

Israelin hyökkäyksen vuoksi, onka mandaattori torjui siitomaidensa joukkojen avulla.

Arabit aloittivat silloin - kuten aina tässä konfliktissa - väkivaltaisuudet.


YK ei seuraa niinkään aloittamista vaan sitä kuka ottaa väkivalloin haltuunsa itselleen kuulumatonta aluetta.

Korruptoitunut YK saattaakin tehdä niin. Mutta on luonnollista, että hyökkääjä menettää oikeuden vaatia jälkikäteen rajojen kunnioittamista.


Israel oli hyökkääjä, joka havitteli toiselle vltiolle osoitettua luetta.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Tuollainen mandaattorin toiminta oli täysin ristiriidassa mandaattisopimuksen kanssa.

Ei ollut, vaan kirjaimellisesti juuri sitä, mitä mandaattorin siinä tilanteessa pitikin tehdä.

Ai, että mandaattorin piti ensin tukea juutalaisten muuttoa alueelle ja sitten vähän myöhemmin häätää nämä aseellisesti pois tuolta alueelta.


Mandaattori EI OLLUT PELKÄSTÄÄN JUUTALAISIA VARTEN!

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Mandaattorin tuli nimenomaan tukea ja suojella mandaatin kohdetta, tässä tapauksessa juutalaisia.

Mandaatti ei koskenut pelkästään juutalaisia!

Lähi-itään perustettiin tuolloin Irakin, Syyrian, Libanonin ja Jordanian arabivaltiot. Palestiinan mandaattisopimus puolestaan koski yksinomaan juutalaisvaltion perustamista.


Ei koskenut. Nuo muut olivat eri mandaatteja. Syyriassa ja Libanonissa oli mandaattorina Ranska.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
"ART. 5.

The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government of any foreign Power."


Israel siinä yritti tunkea vieraan valtion alueelle. Nämä Englannin apulaiset olivat sen siirtomaista.

Ja juuri tuosta sopimuksen artikkelista 5 voimme lukea, että: 

"The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government of any foreign Power."

Mandaattorin siis piti huolehtia, että mikään Palestiinan alue ei muutu vieraan valtion alueeksi.


Mandaattorin oli pantava YK:N lakipäätös toimeen.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Pelkkä Yleiskokouksen äänestys ei ollut tuolloin eikä edelleenkään ole laki, ellei sitä viedä turvallisuusneuvoston vahvistettavaksi.

Turvallisuusneuvoston ehdotus viedään Yleiskouksen hyväksyttäväksi. Sitten TN johtaa toimeenpanoa.

Esittelepä nyt se turvallisuusneuvoston tekemä ehdotus, ko. dokumentti.


Se on se sama kuin lopullinenkin päätös: Yleiskous äänestää juu tai ei sitten, kun se on saanut mieleisesnä ehdotuksen. (Nyt se todella on ehdotus, kun se on alemmalta elimeltä ylemmälle.) Sitä voidaan tietysti pallotella ennen sitä TN:ssä ja erilaisissa valiokunnissa ja neuvotteluelimissä.

Pyysin esittelemään ko. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman.


Se on se sama päätöslauselma GAR 181, 29.11.1947, joka on ollut myös TN:n ehdotus.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Palestiinan mandaattisopimus, jonka YK vahvisti, ja joka oikeutti juutalaisten asutuksen koko Palestiinassa, on laki.

Sellaista "lupausta" ei ole olemassa, ja YK:lla on oikeus muuttaa sellaista lakia. Englanti kaavaili paljon pienempää siivua juutalaisvaltioksi kuin YK - ja sen olisi vielä pitänyt olla jotenkin Britannian alainen.

YK:n peruskirja osoittaa, että sellainen laki on olemassa ja on edelleen voimassa oleva dokumentti.

Ei ole eikä ole kokaan ollut. Sellainen "tieto" on valetta.

YK:n peruskirjan artikla 80 takaa, että Kansainliiton aikaiset sopimukset ylläpidetään voimassa YK:n toimesta.


Ei vaan ne pysyvät voimassa, ellei YK muuta niitä. Kuten Kansainliiton päätös, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle eikä Ruotsille. YK:n Palestiinan jakopäätös perustuu myös mandaattori Engallnnin jakopäätökselle, joka on kansainliiton päätös, kosa kanaliiton neuvosto ei le sitä kumonnut (Kuten se purki mandaattori Ranskan Syyrian jakopäätöksen).

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Mandaattorilla ei myöskään ollut mitään oikeutta mennä muuttelemaan mandaattisopimusta.

Ei se sitä muuttanutkaan. Tosin se yritti irrottausa siitä, kun Israel itsenäistyi, mutta se ei käynyt päinsä, kunnes asetettu tehtävä oli toteutettu.

Brittien mandaatti päättyi 15.5.1948. Brittien toiminta sen jälkeen oli pelkästään sen omaa sotapolitiikkaa Israelia vastaan.


Sen mandaattorius päättyi Israelissa, mutta ei Palestiinan arabivaltiossa.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Palestiinalaisten terrori toki kohdistuu koko Israelin valtion olemassaoloa vastaan, mutta edes Länsirannalla tai Gazassa noilla iskuilla ei ole oikeutusta. Niiden oikeuttaminen on johtanut vain hallinnon korruptioon, syvenevään kaaokseen ja väkivaltaan.

Ne loppuu, kun Israel lopettaa laittoman miehityksen.

Jordanian miehitys oli laiton, mutta Israelin "miehitys" on juuri mandaattisopimuksen mukainen.


Molemmat ovat laittomia. Jordania miehitys oli Palestiinan arabivaltion kansan tahdon mukainen, Israelin aprtheid-miehitys on painajainen.

Vai Israelin miehitys laiton, vaikka YK:n mukaan alue on osa juutalaisten kansallista kotia. [/quote]
YK ei tunne sellaista. Se tunteen Palestiinan juutalaisnvaltion eli Israelin, jolla on velvollisuus ottaa kansalaisikseen maailmalla juutalaisen ukson takia vainottuja.
Juutalaiset eivät ole YK:n mukaan kansa vaan uskontokunta. "Arabit" on kieliryhmä. Kummallakaan ei ole kansan oikeuksia. Tosin sitten esimerkiksi venäjän juutalaiset (jevrei) on siellä myös kansallisuus, ja he vielä sanovat olevansa samaa kansaa kuin Israelin juutalaiset, mutta seon näiden kahden väestöryhmän välinen asia.

Lainaus:
Eikä siellä mitään apartheidia ole vaan palestiinalaiset asuvat oman palestiinalaishallintonsa alaisuudessa ja  juutalaiset vastaavasti omansa alaisuudessa.

Joo mutta israelilaset hallinnoivat yhä mm. Palestiian arbivaltion rajoja. Sillä on armeija, Palestiinalaishallinnolla pelkkä poliisi.

Lainaus:
Jatkuva arabiterrori on se painajainen, joka jäytää ennen kaikkea juutalaisia ja toki vaikeuttaa jonkin verran palestiinalaisten liikkumista.

Arabiterroria liioitellaan ja se loppuu, kun Israel lopettaa valtioterrorin.[/quote]

...

Onko tämä valtioterroria?

HS: Israelin ohjusisku tappoi 15 Syyriassa

...

Ilkka Luoma kommentti 1.7.2019 - 13:27

Tässä kohdin esitän kysymyksen lukijoille, joilta toivon asiapohjaisia kommentteja ja vastauksia ... Miksi Israel käyttää suoraa sotilaallista voimaa - ulottaen sen oman maansa rajojen ulkopuolelle, ilman sodan julistusta tai ilman mitään kansainvälisen yhteisön lupaa - vieraalle maalle, itsenäisiin YK-jäsenvaltioihin? 

Onko Israelilla jokin erityinen erioikeus, esimerkiksi sen historiaan vedoten - suorittaa pommituksia tahtonsa mukaan ja uskolla USA' n jatkuvasti turvaavaan suojelukseen. Mikä on se mahti, joka antaa tällaisen oikeuden ja miten sitä käsitellään lännen miehen mediassa kontra esimerkiksi Syyrian laillisen hallinnon järjestyksen ylläpitoon omassa maassaan, joskus myös kovin menetelmin. 

US perääntyi iskustaan Irania vastaan - ei ollut pitäviä todisteita rynnäkköhyökkäyksen toteuttamiseen, entä Israel? Olisiko tällä nyt tähän Syyrian iskuun jokin uskottava ja puolusteleva syy ja todiste - iskunsa oikeutukseen? 

Entä Israelin de facto ydinase, miten se suhtautuu amerikkalaiseen tavoitteeseen estää kaikin keinoin muiden - esimerkiksi Iranin ydinase, jonka kehittämiseen ei ole edes todisteita, vain syyteluulottelua - ehkä siitä saaden tekosyy "2003 irakmaiseen" sotahyökkäykseen Irania vastaan. Millaisella oikeudella Israel pitää itsellään vahvasti arvioitua ydinasetta?

...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

PPP
Seuraa 
Viestejä1526

Ilkka Luoma kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Tokkura kirjoitti:
Lainaus:
YK:n jakoehdotus jäi torsoksi arabimaiden ja Palestiinan arabien jyrkän vastustuksen vuoksi.

Israelin hyökkäyksen vuoksi, onka mandaattori torjui siitomaidensa joukkojen avulla.

Arabit aloittivat silloin - kuten aina tässä konfliktissa - väkivaltaisuudet.


YK ei seuraa niinkään aloittamista vaan sitä kuka ottaa väkivalloin haltuunsa itselleen kuulumatonta aluetta.

Korruptoitunut YK saattaakin tehdä niin. Mutta on luonnollista, että hyökkääjä menettää oikeuden vaatia jälkikäteen rajojen kunnioittamista.


Israel oli hyökkääjä, joka havitteli toiselle vltiolle osoitettua luetta.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Tuollainen mandaattorin toiminta oli täysin ristiriidassa mandaattisopimuksen kanssa.

Ei ollut, vaan kirjaimellisesti juuri sitä, mitä mandaattorin siinä tilanteessa pitikin tehdä.

Ai, että mandaattorin piti ensin tukea juutalaisten muuttoa alueelle ja sitten vähän myöhemmin häätää nämä aseellisesti pois tuolta alueelta.


Mandaattori EI OLLUT PELKÄSTÄÄN JUUTALAISIA VARTEN!

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Mandaattorin tuli nimenomaan tukea ja suojella mandaatin kohdetta, tässä tapauksessa juutalaisia.

Mandaatti ei koskenut pelkästään juutalaisia!

Lähi-itään perustettiin tuolloin Irakin, Syyrian, Libanonin ja Jordanian arabivaltiot. Palestiinan mandaattisopimus puolestaan koski yksinomaan juutalaisvaltion perustamista.


Ei koskenut. Nuo muut olivat eri mandaatteja. Syyriassa ja Libanonissa oli mandaattorina Ranska.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
"ART. 5.

The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government of any foreign Power."


Israel siinä yritti tunkea vieraan valtion alueelle. Nämä Englannin apulaiset olivat sen siirtomaista.

Ja juuri tuosta sopimuksen artikkelista 5 voimme lukea, että: 

"The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or leased to, or in any way placed under the control of the Government of any foreign Power."

Mandaattorin siis piti huolehtia, että mikään Palestiinan alue ei muutu vieraan valtion alueeksi.


Mandaattorin oli pantava YK:N lakipäätös toimeen.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Pelkkä Yleiskokouksen äänestys ei ollut tuolloin eikä edelleenkään ole laki, ellei sitä viedä turvallisuusneuvoston vahvistettavaksi.

Turvallisuusneuvoston ehdotus viedään Yleiskouksen hyväksyttäväksi. Sitten TN johtaa toimeenpanoa.

Esittelepä nyt se turvallisuusneuvoston tekemä ehdotus, ko. dokumentti.


Se on se sama kuin lopullinenkin päätös: Yleiskous äänestää juu tai ei sitten, kun se on saanut mieleisesnä ehdotuksen. (Nyt se todella on ehdotus, kun se on alemmalta elimeltä ylemmälle.) Sitä voidaan tietysti pallotella ennen sitä TN:ssä ja erilaisissa valiokunnissa ja neuvotteluelimissä.

Pyysin esittelemään ko. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman.


Se on se sama päätöslauselma GAR 181, 29.11.1947, joka on ollut myös TN:n ehdotus.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Sen sijaan Palestiinan mandaattisopimus, jonka YK vahvisti, ja joka oikeutti juutalaisten asutuksen koko Palestiinassa, on laki.

Sellaista "lupausta" ei ole olemassa, ja YK:lla on oikeus muuttaa sellaista lakia. Englanti kaavaili paljon pienempää siivua juutalaisvaltioksi kuin YK - ja sen olisi vielä pitänyt olla jotenkin Britannian alainen.

YK:n peruskirja osoittaa, että sellainen laki on olemassa ja on edelleen voimassa oleva dokumentti.

Ei ole eikä ole kokaan ollut. Sellainen "tieto" on valetta.

YK:n peruskirjan artikla 80 takaa, että Kansainliiton aikaiset sopimukset ylläpidetään voimassa YK:n toimesta.


Ei vaan ne pysyvät voimassa, ellei YK muuta niitä. Kuten Kansainliiton päätös, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle eikä Ruotsille. YK:n Palestiinan jakopäätös perustuu myös mandaattori Engallnnin jakopäätökselle, joka on kansainliiton päätös, kosa kanaliiton neuvosto ei le sitä kumonnut (Kuten se purki mandaattori Ranskan Syyrian jakopäätöksen).

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Mandaattorilla ei myöskään ollut mitään oikeutta mennä muuttelemaan mandaattisopimusta.

Ei se sitä muuttanutkaan. Tosin se yritti irrottausa siitä, kun Israel itsenäistyi, mutta se ei käynyt päinsä, kunnes asetettu tehtävä oli toteutettu.

Brittien mandaatti päättyi 15.5.1948. Brittien toiminta sen jälkeen oli pelkästään sen omaa sotapolitiikkaa Israelia vastaan.


Sen mandaattorius päättyi Israelissa, mutta ei Palestiinan arabivaltiossa.

Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Lainaus:
Palestiinalaisten terrori toki kohdistuu koko Israelin valtion olemassaoloa vastaan, mutta edes Länsirannalla tai Gazassa noilla iskuilla ei ole oikeutusta. Niiden oikeuttaminen on johtanut vain hallinnon korruptioon, syvenevään kaaokseen ja väkivaltaan.

Ne loppuu, kun Israel lopettaa laittoman miehityksen.

Jordanian miehitys oli laiton, mutta Israelin "miehitys" on juuri mandaattisopimuksen mukainen.


Molemmat ovat laittomia. Jordania miehitys oli Palestiinan arabivaltion kansan tahdon mukainen, Israelin aprtheid-miehitys on painajainen.

Vai Israelin miehitys laiton, vaikka YK:n mukaan alue on osa juutalaisten kansallista kotia.


YK ei tunne sellaista. Se tunteen Palestiinan juutalaisnvaltion eli Israelin, jolla on velvollisuus ottaa kansalaisikseen maailmalla juutalaisen ukson takia vainottuja.
Juutalaiset eivät ole YK:n mukaan kansa vaan uskontokunta. "Arabit" on kieliryhmä. Kummallakaan ei ole kansan oikeuksia. Tosin sitten esimerkiksi venäjän juutalaiset (jevrei) on siellä myös kansallisuus, ja he vielä sanovat olevansa samaa kansaa kuin Israelin juutalaiset, mutta seon näiden kahden väestöryhmän välinen asia.

Lainaus:
Eikä siellä mitään apartheidia ole vaan palestiinalaiset asuvat oman palestiinalaishallintonsa alaisuudessa ja  juutalaiset vastaavasti omansa alaisuudessa.

Joo mutta israelilaset hallinnoivat yhä mm. Palestiian arbivaltion rajoja. Sillä on armeija, Palestiinalaishallinnolla pelkkä poliisi.

Lainaus:
Jatkuva arabiterrori on se painajainen, joka jäytää ennen kaikkea juutalaisia ja toki vaikeuttaa jonkin verran palestiinalaisten liikkumista.

Arabiterroria liioitellaan ja se loppuu, kun Israel lopettaa valtioterrorin.[/quote]

...

Onko tämä valtioterroria?

HS: Israelin ohjusisku tappoi 15 Syyriassa

...

Ilkka Luoma kommentti 1.7.2019 - 13:27

Tässä kohdin esitän kysymyksen lukijoille, joilta toivon asiapohjaisia kommentteja ja vastauksia ... Miksi Israel käyttää suoraa sotilaallista voimaa - ulottaen sen oman maansa rajojen ulkopuolelle, ilman sodan julistusta tai ilman mitään kansainvälisen yhteisön lupaa - vieraalle maalle, itsenäisiin YK-jäsenvaltioihin? 

Onko Israelilla jokin erityinen erioikeus, esimerkiksi sen historiaan vedoten - suorittaa pommituksia tahtonsa mukaan ja uskolla USA' n jatkuvasti turvaavaan suojelukseen. Mikä on se mahti, joka antaa tällaisen oikeuden ja miten sitä käsitellään lännen miehen mediassa kontra esimerkiksi Syyrian laillisen hallinnon järjestyksen ylläpitoon omassa maassaan, joskus myös kovin menetelmin. 

US perääntyi iskustaan Irania vastaan - ei ollut pitäviä todisteita rynnäkköhyökkäyksen toteuttamiseen, entä Israel? Olisiko tällä nyt tähän Syyrian iskuun jokin uskottava ja puolusteleva syy ja todiste - iskunsa oikeutukseen? 

Entä Israelin de facto ydinase, miten se suhtautuu amerikkalaiseen tavoitteeseen estää kaikin keinoin muiden - esimerkiksi Iranin ydinase, jonka kehittämiseen ei ole edes todisteita, vain syyteluulottelua - ehkä siitä saaden tekosyy "2003 irakmaiseen" sotahyökkäykseen Irania vastaan. Millaisella oikeudella Israel pitää itsellään vahvasti arvioitua ydinasetta?

...[/quote]

Iran on vuosikymmeniä uhonnut Israelin hävittämistä.

Nyt Iran rakentaa ohjustehtaita ja ohjustukikohtia Syyriaan.

Libanonissa Iranin etäpesäke Hizbollah toimii itsenäisesti, Libanonin valtiosta riippumatta. Sitä pidetään voimakkaampana kuin Libanonin armeijaa.

Eikö vastaava kehitys Syyriassa ole Ilkasta yhtään huolestuttavaa?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Kuva:

https://www.ilkka.fi/uutiset/ulkomaat/israel-purkaa-palestiinalaisrakenn...

"Israel purkaa palestiinalaisrakennuksia Jerusalemin lähellä – alueen asukkaita revitty kodeistaan" -Ilkka -lehti

...

Nyt ärähtää EU' kin - ainakin, jos katsomme HS-otsikointia tältä päivältä ---

"Israel tuhosi kiisteltyjä palestiinalaiskoteja Jerusalemissa, EU vaatii purkutoimien välitöntä lopettamista

Osa taloista oli vielä rakennusvaiheessa. Taloissa asui jo ainakin 17 ihmistä, jotka päätyvät YK:n mukaan kodittomiksi" -HS

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006181329.html  - 

...

Kuka kertoo asiapohjaisesti millä oikeudella Israel purkaa palestiinalaisten taloja ja ajaa  niiden asukkaat jopa kodittomiksi? 

...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

PPP
Seuraa 
Viestejä1526

Ilkka Luoma kirjoitti:
Kuva:

https://www.ilkka.fi/uutiset/ulkomaat/israel-purkaa-palestiinalaisrakenn...

"Israel purkaa palestiinalaisrakennuksia Jerusalemin lähellä – alueen asukkaita revitty kodeistaan" -Ilkka -lehti

...

Nyt ärähtää EU' kin - ainakin, jos katsomme HS-otsikointia tältä päivältä ---

"Israel tuhosi kiisteltyjä palestiinalaiskoteja Jerusalemissa, EU vaatii purkutoimien välitöntä lopettamista

Osa taloista oli vielä rakennusvaiheessa. Taloissa asui jo ainakin 17 ihmistä, jotka päätyvät YK:n mukaan kodittomiksi" -HS

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006181329.html  - 

...

Kuka kertoo asiapohjaisesti millä oikeudella Israel purkaa palestiinalaisten taloja ja ajaa  niiden asukkaat jopa kodittomiksi? 

...

Vielä tuosta edellisestä artikkelistasi. Vaadit keskustelua aiheesta, mutta et ole vieläkään vastannut kysymykseeni.

Palestiinalaisjohto ei ole missään vaiheessa suostunut neuvottelemaan rauhansopimusta Israelin kanssa.

Kuten Arafat v. 2000 kieltäytyi neuvotteluista, samoin on tehnyt Abbas lukuisia kertoja.

Sen sijaan terrorin ylläpitäminen on näille johtajille ollut sydämen asia,

https://www.jpost.com/Middle-East/Mahmoud-Abbas-admits-PA-pays-terrorist...

Kun palestiinalaiset eivät halua lopettaa iskujaan juutalaisia vastaan, on Israelin viranomaisille velvollisuus huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta, erityisesti, kun kyseessä on tiheästi asuttu alue, kuten Jerusalem.

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6944

PPP kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
Kuva:

https://www.ilkka.fi/uutiset/ulkomaat/israel-purkaa-palestiinalaisrakenn...

"Israel purkaa palestiinalaisrakennuksia Jerusalemin lähellä – alueen asukkaita revitty kodeistaan" -Ilkka -lehti

...

Nyt ärähtää EU' kin - ainakin, jos katsomme HS-otsikointia tältä päivältä ---

"Israel tuhosi kiisteltyjä palestiinalaiskoteja Jerusalemissa, EU vaatii purkutoimien välitöntä lopettamista

Osa taloista oli vielä rakennusvaiheessa. Taloissa asui jo ainakin 17 ihmistä, jotka päätyvät YK:n mukaan kodittomiksi" -HS

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006181329.html  - 

...

Kuka kertoo asiapohjaisesti millä oikeudella Israel purkaa palestiinalaisten taloja ja ajaa  niiden asukkaat jopa kodittomiksi? 

...

Vielä tuosta edellisestä artikkelistasi. Vaadit keskustelua aiheesta, mutta et ole vieläkään vastannut kysymykseeni.

Palestiinalaisjohto ei ole missään vaiheessa suostunut neuvottelemaan rauhansopimusta Israelin kanssa.

Kuten Arafat v. 2000 kieltäytyi neuvotteluista, samoin on tehnyt Abbas lukuisia kertoja.

Sen sijaan terrorin ylläpitäminen on näille johtajille ollut sydämen asia,

https://www.jpost.com/Middle-East/Mahmoud-Abbas-admits-PA-pays-terrorist...

Kun palestiinalaiset eivät halua lopettaa iskujaan juutalaisia vastaan, on Israelin viranomaisille velvollisuus huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta, erityisesti, kun kyseessä on tiheästi asuttu alue, kuten Jerusalem.

Kyllä ne neuvottelee heti, kun Israel tunnustaa Palestiinan arabivaltion.

PPP
Seuraa 
Viestejä1526

Tokkura kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
Kuva:

https://www.ilkka.fi/uutiset/ulkomaat/israel-purkaa-palestiinalaisrakenn...

"Israel purkaa palestiinalaisrakennuksia Jerusalemin lähellä – alueen asukkaita revitty kodeistaan" -Ilkka -lehti

...

Nyt ärähtää EU' kin - ainakin, jos katsomme HS-otsikointia tältä päivältä ---

"Israel tuhosi kiisteltyjä palestiinalaiskoteja Jerusalemissa, EU vaatii purkutoimien välitöntä lopettamista

Osa taloista oli vielä rakennusvaiheessa. Taloissa asui jo ainakin 17 ihmistä, jotka päätyvät YK:n mukaan kodittomiksi" -HS

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006181329.html  - 

...

Kuka kertoo asiapohjaisesti millä oikeudella Israel purkaa palestiinalaisten taloja ja ajaa  niiden asukkaat jopa kodittomiksi? 

...

Vielä tuosta edellisestä artikkelistasi. Vaadit keskustelua aiheesta, mutta et ole vieläkään vastannut kysymykseeni.

Palestiinalaisjohto ei ole missään vaiheessa suostunut neuvottelemaan rauhansopimusta Israelin kanssa.

Kuten Arafat v. 2000 kieltäytyi neuvotteluista, samoin on tehnyt Abbas lukuisia kertoja.

Sen sijaan terrorin ylläpitäminen on näille johtajille ollut sydämen asia,

https://www.jpost.com/Middle-East/Mahmoud-Abbas-admits-PA-pays-terrorist...

Kun palestiinalaiset eivät halua lopettaa iskujaan juutalaisia vastaan, on Israelin viranomaisille velvollisuus huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta, erityisesti, kun kyseessä on tiheästi asuttu alue, kuten Jerusalem.

Kyllä ne neuvottelee heti, kun Israel tunnustaa Palestiinan arabivaltion.

Kuten sanoin, tuollainen tunnustus oli mahdollinen jo 20 vuotta sitten, mutta ilmeisesti juutalaisviha ajaa oman edun edelle.

Uskonnolla lienee tässä paljon tärkeämpi merkitys kuin länsimainen ihminen voi ymmärää.

Esim. muslimiveljeskunta on yksi voimakkaimmista koko Lähi-itää yhdistämään pyrkivistä järjestöistä. Se näkee Israelin valtion olemassaolon yhtenä pääesteistä.

Ja koska täkäläinen media ei juurikaan huomioi tätä, meille syötetään melkoisen epärealistista ja harhaanjohtavaa versiota tuosta konfliktista.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Israel continues policy of systematic forced displacement with wave of home demolitions in Sur Baher  

22 July 2019, 15:30 UTC

.

Responding to news reports today that Israeli forces are carrying out the demolition of up to 16 residential buildings in the neighbourhood of Wadi al-Hummus in the village of Sur Baher in the occupied West Bank, Saleh Higazi, Deputy Middle East and North Africa Director for Amnesty International said: 

“These demolitions are a flagrant violation of international law and part of a systematic pattern by the Israeli authorities’ to forcibly displace Palestinians in the occupied territories; such actions amount to war crimes.

~ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/israel-continues-policy-o...  - 

.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Tokkura
Seuraa 
Viestejä6944

Prossimo Treno kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:

Herää kysymys miksi Israel ei noudata YK-lausekkeita vaikkapa aivan peruskysymyksestä - perääntymisestä rajoilleen ennen 1967 sotaa.

Miksi jankutat tuota kun asia on selitetty sinulle vaikka kuinka monta kertaa tässä ketjussasi? Oleellisinta on että että vetäytyminen edellyttää rauhaa ja rajoista sopimista eikä Israel voi tehdä niitä yksin.

Päätöslauselma 242:n synty

Toisin kuin usein kuvitellaan, YK:n Turvallisuusneuvostossa käyttävät veto-oikeuttaan muutkin kuin Yhdysvallat. Siksi päätöslauselmat on muotoiltava niin, että niille saadaan kaikkien hyväksyntä. On esitetty mielipiteitä, että nimenomaan Yhdysvaltain veto-oikeus estää järkevien päätöslauselmien synnyn. Esittäjien mielestä Yhdysvaltojen olisi pitänyt sallia Israelin vihollisten — Neuvostoliiton ja arabimaiden — vapaasti sanella mitä 242:een kirjoitetaan.

Pl. 242:n pääarkkitehti oli brittiläinen lordi Caradon. Hänen ansiostaan se ylipäätään saatiin läpi. Vaikeinta oli päättää mihin asti Israelin joukot tulisi valloitetuilta alueilta vetää. Neuvostoliitto ja arabimaat vaativat täydellistä vetäytymistä mutta esimerkiksi Israelin ja Yhdysvaltain mielestä päätöslauselmassa mainitut turvalliset rajat eivät voineet olla samat kuin entiset 'rajat' eli sattumanvaraisesti muodostuneet vuoden 1949 aselepolinjat. Kartan tutkiminen auttaa ymmärtämään miksi.

Arabiliiton päätös esti 242:n toteuttamisen

Päätöslauselman sanamuodon oli tarkoitus jättää liikkumatilaa tuleviin neuvotteluihin. Tilanne kuitenkin jämähti 22 arabimaan huippukokouksessaan sorvaamaan kolmen ein päätökseen: ei rauhaa Israelin kanssa, ei Israelin tunnustamista, ei neuvotteluja Israelin kanssa. Arabien päätös oli täsmälleen 242:n vastainen ja se on voimassa tänäkin päivänä muiden, paitsi Egyptin ja Jordanian osalta, jotka ovat solmineet muodollisen rauhansopimuksen Israelin kanssa.


Scurity Council Resolution (RCL) 242 on Turvallisuusneuvoston päätölauselma, jota se voi myös muuttaa Genera Assembly Resolution (GAR) 181:n puitteissa, jos katsoo sen edesauttavan oikeudenmukaista rauhaa. Jälkimmäistä voi muuttaa vain Yleikokous, ja jos TN:llä on asiassa jokin prosessi käyynissä, vain sen ehdotuksesta.

Lainaus:
Kolmen ein vaikutus nykypäivässä

PLO (Palestiinan vapautusjärjestö) perustettiin 22 arabivaltion muodostaman Arabiliiton toimesta vuonna 1964. Perustajavaltiosta Egypti ja Jordania ovat tunnustaneet Israelin ja solmineet sen kanssa rauhan — muut 20 jatkavat kolmen ein politiikkaansa yhä edelleen vuonna 2019. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas johti pitkään myös PLO:ta, jonka peruskirja (PLO Charter) kieltää neuvottelut Israelin kanssa ja pitää väkivaltaa ainoana oikeana ratkaisuna. "Aseellinen taistelu on strategia, ei taktiikka", toteaa artikla 19. Puolet peruskirjan 33 artiklasta on pitkälti samanhenkisiä. Peruskirja vaatii Israelin tuhoamista ja korvaamista arabivaltiolla.

Kolme eitä ja PLO:n peruskirja Abbasin toimien taustalla

Arabiliiton kolme eitä ja PLO:n peruskirja ovat eräitä suurimpia esteitä rauhalle Lähi-idässä. Tieto siitä, että ne ovat Abbasin toimien taustalla auttaa ymmärtämään, miksi palestiinalaisten presidentti kerta toisensa jälkeen — milloin milläkin tekosyyllä — kieltäytyy rauhanneuvotteluista, joiden päämääräänä on oma valtio hänen kansalleen.

Myös Arafat oli PLO:n johtaja ja hänen toimiinsa vaikuttivat samat tekijät.


PLO ei ole enää YK:n tunnustama palestiinan arabikansan edustaja, vaan pavallinen poliittinen puolue: Al-fatahin ja Kommunistipuolueen kattojärjetö, eräänlainen "SKDL".

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Lainaan tähän ulkoministerivuosina kokeneimman poliitikkomme tekstiä - suoraan - Erkki Tuomiojan Facebook -seinältä:

"Amnesty International tuomitsee Israelin oikeudenrikkomukset. Miten yksi valtio voi ilman kansainvälisen yhteisön - YK:n ja EU:n - asettamia pakotteita harjoittaa tällaista etnistä puhdistusta."

.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

PPP
Seuraa 
Viestejä1526

Ilkka Luoma kirjoitti:
Lainaan tähän ulkoministerivuosina kokeneimman poliitikkomme tekstiä - suoraan - Erkki Tuomiojan Facebook -seinältä:

"Amnesty International tuomitsee Israelin oikeudenrikkomukset. Miten yksi valtio voi ilman kansainvälisen yhteisön - YK:n ja EU:n - asettamia pakotteita harjoittaa tällaista etnistä puhdistusta."

.

Palestiinalaishallinnon maksamat palkkiot juutalaisten murhaajille eivät näytä Tuomiojaa häiritsevän.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

PPP kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
Lainaan tähän ulkoministerivuosina kokeneimman poliitikkomme tekstiä - suoraan - Erkki Tuomiojan Facebook -seinältä:

"Amnesty International tuomitsee Israelin oikeudenrikkomukset. Miten yksi valtio voi ilman kansainvälisen yhteisön - YK:n ja EU:n - asettamia pakotteita harjoittaa tällaista etnistä puhdistusta."

.

Palestiinalaishallinnon maksamat palkkiot juutalaisten murhaajille eivät näytä Tuomiojaa häiritsevän.

...

...

Tuohon väitteeseen löytynee jokin linkki todisteeksi?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Pseudohippi
Seuraa 
Viestejä16534

Ilkka Luoma kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
Lainaan tähän ulkoministerivuosina kokeneimman poliitikkomme tekstiä - suoraan - Erkki Tuomiojan Facebook -seinältä:

"Amnesty International tuomitsee Israelin oikeudenrikkomukset. Miten yksi valtio voi ilman kansainvälisen yhteisön - YK:n ja EU:n - asettamia pakotteita harjoittaa tällaista etnistä puhdistusta."

.

Palestiinalaishallinnon maksamat palkkiot juutalaisten murhaajille eivät näytä Tuomiojaa häiritsevän.

...

...

Tuohon väitteeseen löytynee jokin linkki todisteeksi?

Sen verran tunnettu juttu että sillä on jopa oma wikipedia-artikkelinsakin:

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Authority_Martyrs_Fund

.

Sensuuri kärjistää yhteiskunnan polarisaatiota.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä9410

Pseudohippi kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
PPP kirjoitti:
Ilkka Luoma kirjoitti:
Lainaan tähän ulkoministerivuosina kokeneimman poliitikkomme tekstiä - suoraan - Erkki Tuomiojan Facebook -seinältä:

"Amnesty International tuomitsee Israelin oikeudenrikkomukset. Miten yksi valtio voi ilman kansainvälisen yhteisön - YK:n ja EU:n - asettamia pakotteita harjoittaa tällaista etnistä puhdistusta."

.

Palestiinalaishallinnon maksamat palkkiot juutalaisten murhaajille eivät näytä Tuomiojaa häiritsevän.

...

...

Tuohon väitteeseen löytynee jokin linkki todisteeksi?

Sen verran tunnettu juttu että sillä on jopa oma wikipedia-artikkelinsakin:

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Authority_Martyrs_Fund

.

...

...

Syy ja seuraus ... muna - kana?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat