Seuraa 
Viestejä1382

Silloin Maailmankaikkeuden toiminta perustuisi kierrätykseen.

Kierrätykseen ei tarvita mitään muuta kuin sitä mistä kaikki pohjimmiltaan koostuu, eli sitä mitä kierrätetään.

Sitä voi kutsua energiaksi tai vaikkapa työntäväksi voimaksi.

Tämän työntävän voiman tiheys vaihtelee aluettain avaruudessa sen mukaisesti miten se itseään kierrättää.

Avaruus ei laajenisi, eikä kaareutuisi. Avaruus ei voisi muuttua millään tavalla koska se itsessään on ei yhtään mitään. Eli sikäli Einstein olisi ainakin ollut väärässä.

VAIN AVARUUDESSA OLEVAT JA AVARUUDESSA LIIKKUVAT SYSTEEMIT VOISIVAT MUUTTUA JA SE PERUSTUISI MUUTTUVAN SYSTEEMIN ERILLISTEN OSIEN LIIKKEESEEN avaruudessa SUHTEESSA TOISIINSA.

Avaruus itse ei voisi muuttua millään tavalla.

Työntävällä voimalla voi muuttaa avaruudessa liikkuvan ja työntävästä voimasta koostuvan kohteen liikenopeutta ja myös sen kohteen liikkeen suuntaa suhteessa muihin avaruudessa liikkuviin ja työntävästä voimasta koostuviin kohteisiin.

🤔

Työntävällä voimalla voi puristaa työntävästä voimasta koostuvaa tiheämmäksi työntävästä voimasta koostuvaksi kohteeksi. Silloin työntävästä voimasta koostuvaan kohteeseen kohdistuu ulkoinen paine joka siis perustuu työntävään voimaan.

Työntävästä voimasta koostuvalla systeemillä on aina oma sisäinen liike / paine joka taas perustuu kierrätykseen. Ja kierrätykseen ei siis tarvita mitään muuta kuin työntävää voimaa. Sisäisen paineen takia työntävästä voimasta koostuva systeemi pystyy hajaantumaan / laajenemaan avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen, jolloin se luonnollisesti muuttuu vähemmän tiheäksi työntäväksi voimaksi.

Toisaalta laajenevasta työntävästä voimasta koostuvan laajenevan systeemin sisälle voi aivan hyvin työntyä koko ajan lisää työntävää voimaa jonka vauhti hidastuu työntävän voiman kohtaamisen takia ja näin laajenevan systeemin tiheys ei välttämättä aina pienene suhteellisesti ottaen.

🤔

Toki siitä väistämättä ohjautuu laajenevaa työntävää voimaa myös ulos, koska sehän koostuu erillisistä laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä laajenevista tihentymistä ja juuri siihenhän se kierrätys perustuisi 😃

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Kommentit (15)

111
Seuraa 
Viestejä1382

NytRiitti kirjoitti:
"Mielenkiintoinen idea, onkohan kukaan tuollaista tullut ajatelleksi?"

Oletetaan että galaksit syntyvät sisältä ulos päin.

Galaksin keskustan supermassiivinen kohde laajenee ja siitä työntyy ulos laajenevaa pimeää ainetta jota työntyy laajenevien tähtien ja laajenevien planeettojen sisälle.

Siellä näiden laajenevan pimeän aineen tihentymien itsensä sisälle työntyy enemmän laajenevaa työntävää voimaa ja näin niiden sisäinen paine kasvaa.

Ne laajenevat nopeammin ja alkavat törmäilemään vastaan työntyviin laajeneviin työntävän voiman tihentymiin.

Ja kun laajeneva Jupiter on laajenevan Auringon ja galaksin keskustan supermassiivisen kohteen välisellä alueella, laajenisi näitä pimeän työntävän tihentymiä havaittavaksi aineeksi.

Samalla laajenevaan Jupiteriin kohdistuisi enemmän pois päin galaksin keskustasta työntävää työntävää voimaa kuin laajenevaan Aurinkoon.

Laajenevan Jupiterin vauhti kiihtyisi pois päin galaksin keskustasta suhteessa laajenevaan Aurinkoon.

Uusi havaittava laajeneva aine työntyisi kohti laajenevan Jupiterin pintaa samaa reittiä pitkin kuin aikaisemmin Jupiterin keskustaan pysähtynyt uusi havaittava aine ja näin selittyisi Jupiterin punaisen pilkun alueen myrsky.

Ja kun Aurinko jäisi Jupiterin ja galaksin keskustan supermassiivisen kohteen väliselle alueelle, sama asia Auringon sisällä ja näin uutta havaittavaa ainetta kohti Auringon pintaa.

Jos se pääsee työntymään Auringon pinnalle asti, siitä havaittavia Auringonpilkkuja.

Aiheeseen liittyen on olemassa selkeää näyttöä sille että näin todellakin saattaa olla 🤔

Selitys sille minkä takia 1940 - 2000 ei ollut pitkää pilkutonta jaksoa Auringossa.

https://youtu.be/MeqdRAFZ6pY

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Radiohavainnot paljastivat kahta galaksijoukkoa yhdistävän magneettikentän

https://www.avaruus.fi/uutiset/tahdet-sumut-ja-galaksit/radiohavainnot-p...

"Säikeiden säteilyn alkuperä ei ole selvillä. Galaksijoukot ovat törmäämässä toisiinsa, mutta törmäys on niin alkuvaiheissaan, että simulaatioiden perusteella shokkiaallot ovat liian heikkoja korkeaenergisten elektronien synnyttämiseen.

"Me emme vieläkään tiedä, mistä tämä olemassa oleva elektronien populaatio tulee", sanoo Federica Govoni Cagliarin observatoriosta. "Ne ovat voineet sinkoutua menneisyydessä galakseista tai supernovaräjähdyksistä."

Laajenevan työntävän voiman kierrätystä.

Mitäpä muutakaan.

Pitää muistaa että galaksien keskusten supermassiiviset kohteet laajenevat ja kierrättävät keskenään meille pimeää laajenevaa ainetta johon entropia myös vaikuttaa.

Se on pitkä matka työntyä toisesta galaksijoukosta toiseen galaksijoukkoon ja koko matkan ajan vastapalloon työntyy toisen superjoukon supermassiivisista kohteista peräisin olevaa laajenevaa pimeää ainetta.

Laajenevan pimeän aineen tihentymät kierrättävät keskenään laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. pimeiden elektronien luonne.

Entropia luonnollisesti vaikuttaa myös pimeään elektroniin ja kun niitä työntyy tuolla linjalla paljon vastakkaisiin suuntiin, niin osa niistä laajenee törmäyksissä havaittaviksi elektroneiksi.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
111
Seuraa 
Viestejä1382

Edellinen selittyy sillä entropia vaikuttaa kaikkeen ja näin ollen luonnollisesti myös valoon.

Yleinen suhteellisuusteoria hyvin lyhyesti ja yksinkertaisesti
Jari Mäkinen

http://www.tiedetuubi.fi/yleinen-suhteellisuusteoria-hyvin-lyhyesti-ja-y...

"Teoria voidaan kirjoittaa lyhyesti näin: "Aine vaikuttaa massallaan avaruuteen ja sanoo, miten sen tulee kaareutua. Avaruuden kaarevuus puolestaan kertoo aineelle, miten sen tulee liikkua.""

Tuohan on diipa daapaa. Kehäpäätelmä. Ei mitään selitystä miten!!!

Ajatellaan nyt vaikka Auringon ohi työntyviä fotoneita.

1. Me tiedämme Auringon pysäyttävän itseensä avaruudessa liikkuvaa säteilyä / energiaa / valoa.

2. Se tarkoittaa sitä ettei Auringosta työnny ulos sellaista energiaa jota sitä itseään kohti työntyy.

3. Aurinkoa kohti siis työntyy sellaista energiaa jollaista siitä itsestään ei työnny ulos.

4. Kertaus samasta, mutta anyway. Auringosta työntyy ulos sellaista energiaa jota sitä itseään kohti ei työnny.

Millä tavalla nämä energiat ovat erilaisia?

Aurinkoa kohti työntyy miljardeja vuosia avaruudessa liikkunutta säteilyä.

Auringosta työntyy ulos säteilyä joka on aivan uutta säteilyä verrattuna avaruudessa miljardeja vuosia liikkuneeseen säteilyyn.

Ok, väitän että Aurinkoa kohti työntyvä miljardeja vuosia avaruudessa liikkunut säteily sisältää sellaista työntävää voimaa joka pystyy työntämään Auringon ohi työntyviä fotoneita kohti Aurinkoa ja näin Auringon ohi liikkuvan valon liikerata taipuu havaitulla tavalla.

Eli Auringosta ulos työntyvä säteily ei vielä sisällä sellaista työntävää voimaa jota miljardeja vuosia avaruudessa liikkunut säteily sisältää.

Minkä takia tämä on selkeästi parempi ja loogisempi selitys valon liikeradan taipumiselle tähden tai galaksin ohituksen yhteydessä?

Tässä mallissa massan ei tarvitse kertoa avaruudelle itselleen mitään.

Eikä avaruuden tarvitse kertoa massalle tai valolle mitään.

Riittää että aineesta peräisin oleva informaatio / säteily KERTOO ASIAN IHAN VAAN SUORAAN muille aineesta koostuville kohteille tai sitten avaruudessa liikkuva säteily voi kertoa ja kertookin asian suoraan kohtaamalleen informaatiolle / säteilylle.

Ps. Kaikki aine ja aineesta peräisin oleva informaatio / säteily koostuu koko ajan laajenevasta informaatiosta / energiasta / työntävästä voimasta.

Laajenevat atomien ytimet koostuvat laajenevaa työntävää voimaa kierrättävistä tihentymistä.

Laajenevat tihentymät kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa jolla on mm. laajenevan valon luonne.

Laajenevan valon massasta suurin osa on meille pimeänä laajenevana työntävänä voimana jolla on aaltoluonne.

Laajenevan valon pimeät aallot kuljettavat mukanaan laajenevia fotoneita.

Laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista.

Laajenevat fotonit vuorovaikuttavat toistensa erittäin vähän. Kun laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kyse on laajenevan valon pimeiden aaltojen vuorovaikutuksesta.

( Kaksoisrakokoe todistaa valon pimeiden aaltojen olemassaolon. )

Näin laajenevan valon vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aine ja valo laajenevat.

Tämä kaikki selittää kolme erillistä ilmiötä ilman hatusta tempaistuja laajenevaa avaruutta ja kaareutuvaa avaruutta.

1. Valon yleisen punasiirtymisen.

2. Valon liikeradan taipumisen tähden, galaksin tai galaksijoukon ohituksen yhteydessä.

3. Valon ns. gravitaatiopunasiirtymisen.

Ja ennen kaikkea me itse voimme yrittää todistaa asian tieteellisesti.

Voimme yrittää manipuloida valon liikerataa miljardeja vuosia avaruudessa liikkuneen ja miljardeja vuosia entropiaa kokeneen säteilyn / energian / työntävän voiman avulla.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Do Cosmic Rays Trigger Earthquakes, Volcanic Eruptions

https://principia-scientific.org/do-cosmic-rays-trigger-earthquakes-volc...

"Oppenheimer Ranch Project (ORP) explains:

“In the last a few decades research papers started to appear in the scientific press that clearly show correlation between cosmic-solar radiations and destructive geological events like earthquakes & volcanic eruptions. These research papers are supported by statistical evidence that go back hundreds of years. I went through some of these research papers and found an outstanding observed data that are self-explanatory, if one equipped with the correct physics.”

But, the researchers could not provide correct interpretation of these data. The reason of course is the fundamental defects in the basic laws of physics. ORP continues:

“Started in the 1967 a study published with the Earth and Planetary Science Letters found solar activity plays a significant role in the triggering of earthquakes. In 1998 a scientist from the Beijing Astronomical Observatory, Chinese Academy of Science, found a correlation between low solar activity and earthquakes. Another recent research, carried by The Space and Science Research Center in Florida, US, showed strong correlation between solar activity and the largest earthquakes and volcanic eruptions within the continental united states and other regions around the world.”

The study looked at the data of volcanic activity between (1650 – 2009) and seismic (earthquakes) activity between (1700 – 2009) and then the recorded data was compared with the sunspots record (solar activity)."

🤔🤔🤔

"The reason of course is the fundamental defects in the basic laws of physics."

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Pimeästä työntävästä voimasta selvääkin selvempi havainto?

Katsookapa mitä tapahtuu kun Maapallosta työntyy ulos normaalia enemmän pimeää työntävää voimaa joka kohtaa avaruudesta työntyvää pimeää työntävää voimaa.

Toki toimii toisinkin päin eli avaruudesta normaalia tiheämmin työntävää voimaa jne.

Noin minuutin kohdalta alkaa 😃

🤔

https://youtu.be/u0d4jXFcO-4

Huom!!!

Aurinko, Maapallo ja Jupiter linjassa!

Eli tsekatkaa linjautuivatko nämä keijusalamat samalle linjalle!

Eli työntyikö Auringosta peräisin olevaa työntävää voimaa Maapallon läpi, tihentymät laajenivat ja törmäilivät sitten Jupiterista peräisin oleviin työntävän voiman tihentymiin.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

111 kirjoitti:
Pimeästä työntävästä voimasta selvääkin selvempi havainto?

Katsookapa mitä tapahtuu kun Maapallosta työntyy ulos normaalia enemmän pimeää työntävää voimaa joka kohtaa avaruudesta työntyvää pimeää työntävää voimaa.

Toki toimii toisinkin päin eli avaruudesta normaalia tiheämmin työntävää voimaa jne.

Noin minuutin kohdalta alkaa 😃

🤔

https://youtu.be/u0d4jXFcO-4

Huom!!!

Aurinko, Maapallo ja Jupiter linjassa!

Eli tsekatkaa linjautuivatko nämä keijusalamat samalle linjalle!

Eli työntyikö Auringosta peräisin olevaa työntävää voimaa Maapallon läpi, tihentymät laajenivat ja törmäilivät sitten Jupiterista peräisin oleviin työntävän voiman tihentymiin.

🤔

Niin, jos tuolla oli silloin yö, niin sitten noin päin, jos päivä, niin toisin päin.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Gaining a better understanding of what happens when two atoms meet

https://phys.org/news/2019-06-gaining-atoms.html

"Prior research has also shown that when two atoms move into proximity, as their waveforms overlap, a force called "exchange interaction" arises—and it grows as the two move closer together."

Parempi nimitys olisi "Recycling of expanding pushing force"

Ja niin että se on käynnissä koko ajan kaikkien laajenevien kvarkkien kesken.

Laajenevana pimeänä työntävänä voimana josta pieni osa laajenee mm. rekisteröitävissä oleviksi laajeneviksi elektroneiksi ja laajeneviksi fotoneiksi.

😃

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Miten aika ja universumimme syntyi? – Neljä vaihtoehtoista tapaa

"Tällä viikolla ilmestyvässä Tähdet ja avaruus -lehdessä esitellään neljä vaihtoehtoa, miten maailmankaikkeus ja aika ovat saattaneet syntyä."

https://www.avaruus.fi/uutiset/kosmologia-ja-teoreettinen-fysiikka/miten...

Ei mikään noista!!!

Työntävän voiman kierrätystä kaikki on vaan.

Galakseja syntyy koko ajan äärettömän monilla eri alueilla sisältä ulos päin.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Sähkömies
Seuraa 
Viestejä54

Pyörimisliike löytyy kaikkien mittakaavojen ilmiöistä, miten työntyminen synnyttää sen?
Vetovoimilla se ainakin selittyy.

Jos kaikki kasvaa sisältä päin ja laajenee jatkuvasti, maailmankaikkeuden pitäisi näyttää kutistuvan tai sitten avaruuden pitää kaiken välillä kasvaa.

Kontra1
Seuraa 
Viestejä5432

111 kirjoitti:

Kysyt: Voisiko kaikki ilmiöt sittenkin selittää työntävällä voimalla josta kaikki pohjimmiltaan koostuisi?

Miksi sitä kysyt, kun olet jo kaikki ilmiöt sillä selittänyt? Vai muistanko väärin?

111
Seuraa 
Viestejä1382

Sähkömies kirjoitti:
Pyörimisliike löytyy kaikkien mittakaavojen ilmiöistä, miten työntyminen synnyttää sen?
Vetovoimilla se ainakin selittyy.

Jos kaikki kasvaa sisältä päin ja laajenee jatkuvasti, maailmankaikkeuden pitäisi näyttää kutistuvan tai sitten avaruuden pitää kaiken välillä kasvaa.

Ei tarvitse.

Kyse on siitä että laajeneva näkyvä maailmankaikkeus laajenee avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

Eihän avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen laajenevan pullataikinan sisäisestikään synny sellaista mielikuvaa että laajenevan pullataikinan sisäinen maailma kutistuisi?

🤔🤔🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä1382

Kontra1 kirjoitti:
111 kirjoitti:

Kysyt: Voisiko kaikki ilmiöt sittenkin selittää työntävällä voimalla josta kaikki pohjimmiltaan koostuisi?

Miksi sitä kysyt, kun olet jo kaikki ilmiöt sillä selittänyt? Vai muistanko väärin?

Hyvä kysymys sinulta.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Käyttäjä18034
Seuraa 
Viestejä475

Valon taipuminen aika-avaruudessa liittyy yleisen suhteellisuusteoriaan. Kuvitellaan pyörän vanne, keskiö ja pinna. Vanne on tyhjiöputki, siihen yhdistyvä pinna on valokuitu ja keskiö on informaation lähettäjä. Valo kulkee valokuidussa hitaammin kuin tyhjiössä.
Keskiössä oleva esittää laskelman, että valokuitua pitkin lähettämänsä info tulee osumaan tyhjiöputkessa valonnopeutta etenevään valoon tietyllä hetkellä.
Tuo info kulkee hidastavaa valokuitua pitkin kohti tyhjiöputkea ja kohtaa nopeamman valon, jolloin kyseessä on tulevaisuutta koskeva ennustus, joka täyttyy.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat