Sivut

Kommentit (2577)

Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

Goswell

Olen käyttänyt kovaa kieltä viime aikoina kun on niin turhauttava ollut sinun opettamisesi, ja olen aiheuttanut mielipahaa - anteeksi pyynnön paikka. Toivottavasti en ole aiheuttanut pitempiaikaisista traumaa. Ja toivottavasti sentään jotain positiivistakin on jäänyt mieleen fysiikan parissa uurastuksestamme. Tässä vähän vanhan miehen mielimusaa lohtumusaksi.

https://www.youtube.com/watch?v=IeCWuN0dc5w

https://www.youtube.com/watch?v=qWnVg5eidq8

Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

Kontra1 kirjoitti:
Mikään kommenttini ei tahdo onnistua ilman korjaustarvetta, niin tämäkin.

(Vain suhtisepäilijöiden kommentteihin en aio enää kommentoida.)

Esimerkki ajan suhteellisuudesta Grace-satelliittien välimatkan mittausjärjestelmässä. Jos ajatellaan tapahtumaa Auringon koordinaatistossa, satelliittien nopeuteen 7,6 km/s summautuu Maan rataliike ± 30 km/s. Nyt on ajan hidastuttava tuota 7,6 km/s ± 30km/s vastaavaksi, jotta valon nopeus tuossa koordinaatistossa olisi vakionopeus c  mikroaalto-signaalia lähettävän satelliitin suhteen.

Ja ajan on hidastuttava saman verran signaalia vastaanottavankin satelliitin suhteen. Tähän aikaan vaikuttaa vielä hyvin pieni nopeusero lähetyssatelliitin suhteen.

Auringon koordinaatistossa avaruudessa liikkumattoman pisteen suhteen valon nopeus on tietysti vakio c , eikä ajan hidastumista silloin tapahdu.

Kun siirrytään koordinaatistoon, joka liikkuu Maan mukana, valon nopeus on siinä koordinaatistossa myös vakionopeus c, mutta nyt ajan hidastumiseen ei enää vaikuta tuo ± 30 km/s, vaan vain satelliittien oma ratanopeus.

Jäi vielä mainitsematta, että tämä Grace-satelliittiparin tapahtuma vastaa M&M-koetta avaruudessa. M&M-koehan tapahtui myös Aurigon koordinaatistossa. Siinä myös Maan ratanopeus hidasti aikaa niin, että ratanopeuskomponentin suunnassa valon nopeus oli sama kuin kaikissa muissakin suunnissa vakio c .

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

Kommenteissani 2569 ja 2572 Grace-satelliittiparin esimerkissä ajan suhteellisuudesta jäi mainitsematta, että satelliittiparin kiertäessä Maan ympäri täyden kierroksen, se vastaa M&M-kokeen interferometrin kiertoa 360 astetta.  Valon nopeudessa ei voida havaita minkäänlaista nopeuden muutosta, vaan se on vakio c. Valon nopeutta ei voitaisi käyttää satelliittien välimatkan tarkassa säädössä, jos valon nopeus vaihtelisi.

H.O.H
Seuraa 
Viestejä3229

Mihinköhän  suuntaan  Huru-Ukko  kuvittelee  maan  liikkuvan  kuvitellussa  "Auringon  koordinaatistossa"   ,

Olen  varma,  että  kuvittelee  liikkuvan  aivan  väärään  suuntaan.

H.O.H
Seuraa 
Viestejä3229

H.O.H kirjoitti:
JPI kirjoitti:
H.O.H kirjoitti:
Hah,hah  haa,  Einstein  on  itse  julkisesti  tunnustanut  että  M&M  koe  on  EST:n  perustana.

Ei ole.
Suhteellisuusteorian tärkein lähtökohta oli se, että Maxwellin yhtälöt eivät sopineet yhteen klassisen suhteellisuusperiaatteen kanssa.
Ne ja kaikki muukin fysiikka sen sijaan ovat yhteensopivia tuon periaatteen yleistetyssä ts. korjatussa muodossa, joka on EST:n mukainen.
Sitäpaitsi pusket ihan suotta päätäsi fysiikan mäntyyn. Olipa suhtis lähtöisin vaikkapa kuumeisista krapulahuuruista, niin fysiikassa oleellisinta on, että se toimii täydellisesti sopusoinnussa mittausten ja havaintojen kanssa. Suhtiksen syntyhistoria kuuluu tieteen historiaan, sillä ei ole mitään vaikutusta teorian pätevyyteen.

Ei  koskaan  ole  tehty  sellaista  koetta  missä  havaisija  lähestyy  väliaineeseen  nähden  paikallaan  olevaa  valolähdettä  eri  nopeuksilla  mutta  törmäysnopeus  pysyisi  aina  samana.  Tälläistä  koetta  ei  ole  tehty  eikä  tulla  koskaan  myöskään  tekemään.

Kuvitelma  että  törmäysnopeus  saataisiin  aina  samaksi  ajan  nopeutta  muuttamalla  on  vain  autistisen  lapsen/nuorenmiehen    mielikuvitusta.

Eikö  JPI  voi  käsittää,  että  yllä  esittämäni  on  tosiasia  jota  kukaan  ei  tällä  planeetalla  pysty  falsifioimaan.

Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

Muokkasin vielä ajan hidastumisen periaatetta Grace-satelliittiparin esimerkillä.

Valon nopeus määräytyy vakioksi c vain tyhjiön ja väliaineen eriste- ja magneettivakioista Maxwellin yhtälöiden mukaisesti. Valon nopeus on myös valolähteen ja havaitsijan suhteen sama vakio c , joka selittyy sillä, että aika on suhteellinen.

Grace-satelliittiparin keskinäisen etäisyyden mittaus- ja säätöjärjestelmä perustuu mikroaaltosignaalin  vakionopeuteen c. Satelliittiparin kiertäessä Maan ympäri täyden kierroksen, se vastaa avaruudessa  MM-kokeen interferometrin kiertoa 360 astetta. Sm-signaalin (valon) nopeudessa ei voida havaita minkäänlaista nopeuden muutosta, vaan se on vakio c. Maan rataliike ei siis summaudu sm-signaalin (valon) nopeuteen. Sm-signaalia ei voitaisi käyttää satelliittien välimatkan tarkassa säädössä, jos sen nopeus vaihtelisi.

Tapahtumia tarkastellaan Aurinkoon kiinnittyneessä koordinaatistossa. MM-kokeessa Maan rataliike hidasti aikaa niin, että ratanopeuskomponentin suunnassa valon nopeus oli sama vakio c kuin kaikissa muissakin suunnissa. Tämä oli Einsteinin selitys. Nykyisin näyttävät selittävän ilmiötä  Lorentzin muunnosyhtälön pituuskontraktiolla, eikä ajan hidastumisesta puhuta mitään. En ota tuohon kantaa. DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Grace-satelliittiparilla voidaan selittää ajan suhteellisuus seuraavasti.

Auringon koordinaatistossa satelliittien nopeuteen 7,6 km/s summautuu Maan rataliike ± 30 km/s. Nyt on ajan hidastuttava tuota 7,6 km/s ± 30km/s vastaavaksi, jotta lähettävän satelliitin suhteen mikroaaltosignaalin nopeus tuossa koordinaatistossa olisi vakionopeus c.

Ja ajan on hidastuttava saman verran signaalia vastaanottavankin satelliitin suhteen. Tähän aikaan vaikuttaa vielä hyvin pieni nopeusero lähetyssatelliitin suhteen, koska etäisyyssäätö ei ole absoluuttisen tarkka.

Auringon koordinaatistossa avaruudessa liikkumattoman pisteen suhteen valon nopeus on tietysti vakio c , eikä ajan hidastumista silloin tapahdu.

Kun siirrytään koordinaatistoon, joka liikkuu Maan mukana, valon nopeus on siinä koordinaatistossa myös vakionopeus c, mutta nyt ajan hidastumiseen ei enää vaikuta tuo ± 30 km/s.  Vai onko se kuitenkin taustalla, mutta kun se ei vaikuta mitenkään, sitä ei voi havaita? Eli junanvaunun sananaikaisuusesimerkissä voisi ajatella tapahtumia joko Maan koordinaatistossa yhtä hyvin kuin Auringon koordinaatistossa? Mitäs ollaan mieltä?

Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

Edellisessä kommentissani 2577 ajatus viimeisessä kappaleessa lähti harhailemaan MM-kokeen kummitellessa mielessä.

Kun kaikissa inertiaaleissa koordinaatistoissa valon nopeus on vakio c , myös Maan koordinaatistossa valonnopeus on vakio c , eikä Maan ratanopeudella ole mitään vaikutusta siihen. (Inertiaaleja koordinaatistoja tosin ei ole olemassa, mutta erot niihin aiheuttavat vain marginaalisia virheitä.)

Tapahtumia Maassa voidaan kyllä ajatella myös Aurinkoon kiinnittyneessä koordinaatistossa, jolloin sm-signaalin Maan ratanopeuden suuntaisien nopeuskomponenttien suhteen aika hidastuu, kuten MM-koe osoittaa. Juuri Maan ratanopeuden suuntaisessa sm-signaalin nopeudessa hidastuminen vastaa tuota 30 km/s maksiminopeutta.  Mitään tarvetta ei tietenkään ole ajatella Maan tapahtumia Auringon koordinaatistossa ajatuksia sekoittamassa.

H.O.H
Seuraa 
Viestejä3229

Ei  M&M-kokeessa  aika  mitenkään  HIDASTUNUT.

Kokeessa  mitattiin  ainoastaan  paikallaan  olevassta  valolähteestä  valon  etenemistä  eri  suuntiin  ilmakehässä.

Nopeudeksi  kaikkiin  suuntiin  saatin  sama  arvo.

Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

Tässä tiedostossa kummallinen päätelmä ajan hidastumisesta ja kellon käymisestä.

 DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Kohtassa  2.2 Suhteellisuusperiaate vaati aikadilaation.

Kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa (1905), niin tieteellä ei ollut juuri mitään käsitystä atomien ominaisuuksista. Ei edes Bohr ollut vielä esittänyt planeettamalliaan (1913) puhumattakaan kvanttimekaniikan saavutuksista. Lukuisat kokeet ( Mössbauer et al. kts. viite 7, s 261 - 266) ovat osoittaneet, että atomaariset värähtelijät hidastuvat kappaleen nopeuden kasvaessa kertoimella √(1 - ß²)  .

 fß = fo √(1 - ß²)  (2.12)

Kerroin sattuu olemaan täsmälleen sama kuin aikadilaatiolle yhtälössä (2.10). Aikadilaatio voisikin siis johtua kellojen hidastumisesta eikä itse ajankulun muutoksesta. Näin ollen aikadilaatiosta olisi voitu luopua jo viime vuosisadan alkupuolella. "Einsteinilaiset" eivät näin kuitenkaan voineet tehdä sillä silloin olisi suhteellisuusperiaate romuttunut. Olisi pitänyt myöntää että jokaisella liikejärjestelmällä on lepotilansa, johon nähden atomaarisen värähtelijän taajuus hidastuu.

Tuo boldattu ihmetyttää?

Jos aika kerran hidastuu, eikös se ole selvä, että kellokin käy hitaammin? Miksi tuota pidetään ristiriitaisena?

H.O.H
Seuraa 
Viestejä3229

Kontra1 kirjoitti:
Tässä tiedostossa kummallinen päätelmä ajan hidastumisesta ja kellon käymisestä.

 DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Kohtassa  2.2 Suhteellisuusperiaate vaati aikadilaation.

Kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa (1905), niin tieteellä ei ollut juuri mitään käsitystä atomien ominaisuuksista. Ei edes Bohr ollut vielä esittänyt planeettamalliaan (1913) puhumattakaan kvanttimekaniikan saavutuksista. Lukuisat kokeet ( Mössbauer et al. kts. viite 7, s 261 - 266) ovat osoittaneet, että atomaariset värähtelijät hidastuvat kappaleen nopeuden kasvaessa kertoimella √(1 - ß²)  .

 fß = fo √(1 - ß²)  (2.12)

Kerroin sattuu olemaan täsmälleen sama kuin aikadilaatiolle yhtälössä (2.10). Aikadilaatio voisikin siis johtua kellojen hidastumisesta eikä itse ajankulun muutoksesta. Näin ollen aikadilaatiosta olisi voitu luopua jo viime vuosisadan alkupuolella. "Einsteinilaiset" eivät näin kuitenkaan voineet tehdä sillä silloin olisi suhteellisuusperiaate romuttunut. Olisi pitänyt myöntää että jokaisella liikejärjestelmällä on lepotilansa, johon nähden atomaarisen värähtelijän taajuus hidastuu.

Tuo boldattu ihmetyttää?

Jos aika kerran hidastuu, eikös se ole selvä, että kellokin käy hitaammin? Miksi tuota pidetään ristiriitaisena?

Miksi  liitteenä  olevat  kuvat  antavat  vain  tietoa  koronaviruksesta,  eikä  siitä  mistä  pitäisi?

Eusa
Seuraa 
Viestejä18378

Kontra1 kirjoitti:
Tässä tiedostossa kummallinen päätelmä ajan hidastumisesta ja kellon käymisestä.

 DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Kohtassa  2.2 Suhteellisuusperiaate vaati aikadilaation.

Kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa (1905), niin tieteellä ei ollut juuri mitään käsitystä atomien ominaisuuksista. Ei edes Bohr ollut vielä esittänyt planeettamalliaan (1913) puhumattakaan kvanttimekaniikan saavutuksista. Lukuisat kokeet ( Mössbauer et al. kts. viite 7, s 261 - 266) ovat osoittaneet, että atomaariset värähtelijät hidastuvat kappaleen nopeuden kasvaessa kertoimella √(1 - ß²)  .

 fß = fo √(1 - ß²)  (2.12)

Kerroin sattuu olemaan täsmälleen sama kuin aikadilaatiolle yhtälössä (2.10). Aikadilaatio voisikin siis johtua kellojen hidastumisesta eikä itse ajankulun muutoksesta. Näin ollen aikadilaatiosta olisi voitu luopua jo viime vuosisadan alkupuolella. "Einsteinilaiset" eivät näin kuitenkaan voineet tehdä sillä silloin olisi suhteellisuusperiaate romuttunut. Olisi pitänyt myöntää että jokaisella liikejärjestelmällä on lepotilansa, johon nähden atomaarisen värähtelijän taajuus hidastuu.

Tuo boldattu ihmetyttää?

Jos aika kerran hidastuu, eikös se ole selvä, että kellokin käy hitaammin? Miksi tuota pidetään ristiriitaisena?


Kyse on uskonnosta. Halutaan uskoa, että on olemassa vakaa tausta-aika, eikä aika olisi vain ainerakenteiden muutosrytmi, jota yleisen suhteellisuuden itseisaika on.

Lainaamasi liirumlaarum ei vertaile loogisesti argumentoituja postulaatteja vaan mutu-jutuilla rakenneltuja olkiukkoja.

Hienorakennevakio vapausasteista: (1+2¹+3²+5³+1/2¹*3²/5³)⁻¹ = 137,036⁻¹

H.O.H
Seuraa 
Viestejä3229

Eusa kirjoitti:
Kontra1 kirjoitti:
Tässä tiedostossa kummallinen päätelmä ajan hidastumisesta ja kellon käymisestä.

 DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Kohtassa  2.2 Suhteellisuusperiaate vaati aikadilaation.

Kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa (1905), niin tieteellä ei ollut juuri mitään käsitystä atomien ominaisuuksista. Ei edes Bohr ollut vielä esittänyt planeettamalliaan (1913) puhumattakaan kvanttimekaniikan saavutuksista. Lukuisat kokeet ( Mössbauer et al. kts. viite 7, s 261 - 266) ovat osoittaneet, että atomaariset värähtelijät hidastuvat kappaleen nopeuden kasvaessa kertoimella √(1 - ß²)  .

 fß = fo √(1 - ß²)  (2.12)

Kerroin sattuu olemaan täsmälleen sama kuin aikadilaatiolle yhtälössä (2.10). Aikadilaatio voisikin siis johtua kellojen hidastumisesta eikä itse ajankulun muutoksesta. Näin ollen aikadilaatiosta olisi voitu luopua jo viime vuosisadan alkupuolella. "Einsteinilaiset" eivät näin kuitenkaan voineet tehdä sillä silloin olisi suhteellisuusperiaate romuttunut. Olisi pitänyt myöntää että jokaisella liikejärjestelmällä on lepotilansa, johon nähden atomaarisen värähtelijän taajuus hidastuu.

Tuo boldattu ihmetyttää?

Jos aika kerran hidastuu, eikös se ole selvä, että kellokin käy hitaammin? Miksi tuota pidetään ristiriitaisena?


Kyse on uskonnosta. Halutaan uskoa, että on olemassa vakaa tausta-aika, eikä aika olisi vain ainerakenteiden muutosrytmi, jota yleisen suhteellisuuden itseisaika on.

Lainaamasi liirumlaarum ei vertaile loogisesti argumentoituja postulaatteja vaan mutu-jutuilla rakenneltuja olkiukkoja.

Kappas  vaan

Kun  ihan  oikea  "fyysikko"  lyttää  DI  Paul  Talvion.  Sillälailla.

Nature
Seuraa 
Viestejä10184

Kontra1 kirjoitti:
Tässä tiedostossa kummallinen päätelmä ajan hidastumisesta ja kellon käymisestä.

 DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Kohtassa  2.2 Suhteellisuusperiaate vaati aikadilaation.

Kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa (1905), niin tieteellä ei ollut juuri mitään käsitystä atomien ominaisuuksista. Ei edes Bohr ollut vielä esittänyt planeettamalliaan (1913) puhumattakaan kvanttimekaniikan saavutuksista. Lukuisat kokeet ( Mössbauer et al. kts. viite 7, s 261 - 266) ovat osoittaneet, että atomaariset värähtelijät hidastuvat kappaleen nopeuden kasvaessa kertoimella √(1 - ß²)  .

 fß = fo √(1 - ß²)  (2.12)

Kerroin sattuu olemaan täsmälleen sama kuin aikadilaatiolle yhtälössä (2.10). Aikadilaatio voisikin siis johtua kellojen hidastumisesta eikä itse ajankulun muutoksesta. Näin ollen aikadilaatiosta olisi voitu luopua jo viime vuosisadan alkupuolella. "Einsteinilaiset" eivät näin kuitenkaan voineet tehdä sillä silloin olisi suhteellisuusperiaate romuttunut. Olisi pitänyt myöntää että jokaisella liikejärjestelmällä on lepotilansa, johon nähden atomaarisen värähtelijän taajuus hidastuu.

Tuo boldattu ihmetyttää?

Jos aika kerran hidastuu, eikös se ole selvä, että kellokin käy hitaammin? Miksi tuota pidetään ristiriitaisena?

Vaikuttaako aika esim. heilurikellon käyntiin tai siihen missä tahdissa maa kiertää aurinkoa tai kuu maata? Aikaa mitataan jonkun vertailuliikkeen osina. Aika on sitä mikä on mittaavan ja mitattavan liikkeen välinen suhde, yleensä jonkun (mittaavan) liikkeen monikertoina laksettava.

Eli kyse on jonkun prosessin etenemisestä siihen vaikuttavien vuorovaikutusten seurauksena. Jonkin liikkeen nopeutta on mahdollista arvottaa vain jonkun toisen tunnetun liikkeen perusteella,eli suhteessa siihen.

Atomikello on tietysti aika hyvä erotuskyvyltään, mutta ajan kanssa silläkään ei ole mitään tekemistä. Aikaa ei sellaisenaan ole yksinkertaisesti olemassa minään muuttuvana entiteettinä, joka voisi vaikuttaa mitään yhtään mihinkään. Se on vain höperön ihmisen mielipuolinen mielikuva.

Kontra1
Seuraa 
Viestejä6502

H.O.H kirjoitti:
Kontra1 kirjoitti:
Tässä tiedostossa kummallinen päätelmä ajan hidastumisesta ja kellon käymisestä.

 DI Paul Talvio: Esitelmä Luonnonfilosofian seurassa 4.4.2002. Horjuttaako nykytietämys kohta satavuotiaan suhteellisuusteorian perusteita?   http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm

Kohtassa  2.2 Suhteellisuusperiaate vaati aikadilaation.

Kun Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa (1905), niin tieteellä ei ollut juuri mitään käsitystä atomien ominaisuuksista. Ei edes Bohr ollut vielä esittänyt planeettamalliaan (1913) puhumattakaan kvanttimekaniikan saavutuksista. Lukuisat kokeet ( Mössbauer et al. kts. viite 7, s 261 - 266) ovat osoittaneet, että atomaariset värähtelijät hidastuvat kappaleen nopeuden kasvaessa kertoimella √(1 - ß²)  .

 fß = fo √(1 - ß²)  (2.12)

Kerroin sattuu olemaan täsmälleen sama kuin aikadilaatiolle yhtälössä (2.10). Aikadilaatio voisikin siis johtua kellojen hidastumisesta eikä itse ajankulun muutoksesta. Näin ollen aikadilaatiosta olisi voitu luopua jo viime vuosisadan alkupuolella. "Einsteinilaiset" eivät näin kuitenkaan voineet tehdä sillä silloin olisi suhteellisuusperiaate romuttunut. Olisi pitänyt myöntää että jokaisella liikejärjestelmällä on lepotilansa, johon nähden atomaarisen värähtelijän taajuus hidastuu.

Tuo boldattu ihmetyttää?

Jos aika kerran hidastuu, eikös se ole selvä, että kellokin käy hitaammin? Miksi tuota pidetään ristiriitaisena?

Miksi  liitteenä  olevat  kuvat  antavat  vain  tietoa  koronaviruksesta,  eikä  siitä  mistä  pitäisi?

Kiitos luottamuksesta, kun uskot minun tietävän vastaksen tuohon - ja kyllä tiedänkin.

Sovittiin JPI:n kanssa, ettei vastailla viidennenkolonnalaisten kommentteihin. Tässä kun ei ole kysymys fysiikasta, voin tehdä poikkeuksen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat