Seuraa 
Viestejä19

Richard Muller kirjoittaa kirjassaan "Nyt - ajan fysiikka" nykyhetken olemuksesta fysiikassa. Hän uskoo todennäköisyysaaltoihin ja pohtii ratkaisematonta kvanttimekaniikan mittausongelmaa.

Jos/kun maailma on deterministinen, voidaan olettaa eräänlainen "käsikirjoitus", jonka mukaisesti maailma kehittyy yksityiskohtia myöten. Tässä käsikirjoituksessa hetki "Nyt" ei ole muuta kuin käsikirjoituksen se kohta, jota ollaan lukemassa. Käsikirjoitus sisältää rivi riviltä menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. Käsikirjoitus voi olla suljettu rengas tai avoin.

Käsikirjoituksen suljetussa renkaassa nykyhetki kiertää käsikirjoituksen ympäri aina uudestaan ja uudestaan määräten samalla ajan suunnan. Avoimessa käsikirjoituksessa on alku ja loppu. Siinä nykyhetki on joskus lähtenyt alusta ja kulkee kohti loppua antaen ajalle suunnan mutta päästyään käsikirjoituksen loppuun se voi lähteä palaamaan takaisin kohti alkua. Ehkä muitakin vaihtoehtoja on olemassa.

Käsikirjoitukelle on olemassa analogioita. Yksi on tietokoneohjelma, jota suoritetaan suoraviivaisesti alusta loppuun kuin luettaisiiin kirjaa. Tietokoneohjelman deterministinen käyttäytyminen johtuu muistiavaruuden kvantittumisesta biteiksi. Toinen analogia on elokuva, jossa kuva ja aika ovat kvantittuneet ja loppuratkaisukin on filmattu eli määrätty.

Deterministisessä mallissa avaruus ja aika (sekä kaikki muukin) ovat kvantittuneet, mistä determinismin välttämättömyys syntyy. Pohdittaessa nykyhetken olemusta deterministinen malli, joka ei sisällä esim. sattumaa/arpomista, on paljon ongelmattomampi muihin malleihin verrattuna.

Kommentit (16)

Stalker
Seuraa 
Viestejä282

P Virtanen kirjoitti:
Richard Muller kirjoittaa kirjassaan "Nyt - ajan fysiikka" nykyhetken olemuksesta fysiikassa. Hän uskoo todennäköisyysaaltoihin ja pohtii ratkaisematonta kvanttimekaniikan mittausongelmaa.

Jos/kun maailma on deterministinen, voidaan olettaa eräänlainen "käsikirjoitus", jonka mukaisesti maailma kehittyy yksityiskohtia myöten. Tässä käsikirjoituksessa hetki "Nyt" ei ole muuta kuin käsikirjoituksen se kohta, jota ollaan lukemassa. Käsikirjoitus sisältää rivi riviltä menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. Käsikirjoitus voi olla suljettu rengas tai avoin.

Käsikirjoituksen suljetussa renkaassa nykyhetki kiertää käsikirjoituksen ympäri aina uudestaan ja uudestaan määräten samalla ajan suunnan. Avoimessa käsikirjoituksessa on alku ja loppu. Siinä nykyhetki on joskus lähtenyt alusta ja kulkee kohti loppua antaen ajalle suunnan mutta päästyään käsikirjoituksen loppuun se voi lähteä palaamaan takaisin kohti alkua. Ehkä muitakin vaihtoehtoja on olemassa.

Käsikirjoitukelle on olemassa analogioita. Yksi on tietokoneohjelma, jota suoritetaan suoraviivaisesti alusta loppuun kuin luettaisiiin kirjaa. Tietokoneohjelman deterministinen käyttäytyminen johtuu muistiavaruuden kvantittumisesta biteiksi. Toinen analogia on elokuva, jossa kuva ja aika ovat kvantittuneet ja loppuratkaisukin on filmattu eli määrätty.

Deterministisessä mallissa avaruus ja aika (sekä kaikki muukin) ovat kvantittuneet, mistä determinismin välttämättömyys syntyy. Pohdittaessa nykyhetken olemusta deterministinen malli, joka ei sisällä esim. sattumaa/arpomista, on paljon ongelmattomampi muihin malleihin verrattuna.

Deutschin mallissa käsikirjoittajia on useita.

Mollusca
Seuraa 
Viestejä192

Mutta kaikki mistä ei fysiikassa saa kunnolla otetta, on potentiaalisesti illuusiota. Esimerkiksi tuo ajanhetki "nyt". Miten sitä voisi fysiikassa kuvailla tai selittää sen merkityksen objektiivisesti niin, että se olisi tärkeä ja tarpeellinen käsite?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

-  Mitä ` aika  ``tarkoittaa fysiikassa ?

Paras selitys ajan suhteellisuudelle löytyy kun tutkii suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikkaa.  Newtonin `klassinen  teoria olerukset ovat   tunnetusti ...aika on ikuista  maailmankaikkeus on tilavuudeltaan ääretön ja ikuinen.  Newtonin eetteri  eli AE;n  est;n sähkömagnetismi   voimassa vai tässä' messan ja energian  aika - avaruudessa havaitussa dynaamisessa maailnnkaikkeudessa. Partikkelin massa kasvaa eksponentiaalisesti sen lähestyessä C nopeutta , sitä koskaan saavuttamatta. Aineen ja energia ekvivalenssi yhtälö E = M. C 2  kun Planckin kvanttihypoteesi e = H . f voimassa havaitussa universumissa. Toistaiseksi  ns. pimeän massan ja energian  kvanttiteorian  mukaisuutta ei ole tunnistettu,

Iältä osin Bohr . Schrödinget - Heissenberg  elektronin paikka  atomin kehäälä  vain  tilastollinen todennäköisyys ,

Vaikka AE h

 myöhemmin hyväksyi  ``Poikien ? kvantiteorian kehoittelyt hän ei  hyväksynyt  kausaliteetin hylökäämistä ja kehitteli  mm. siksi loppuokänsä ns. kaikenteoriaa.

Ajan suhteellisuus tarkoittaa, että jokaisella  massa - partikkreli - systeemillä on `` òma`` àikansa  c:llä laajenevassa aika - avaruudessa. aikadilaatio.(Moinkoesky -Riemanin metriikka , Plavkin vakio.- Riccin kaarevuus - Hillberin avaruus mm.)

 Meidän aika  alkaa  HBB:ssä ja päättyy  aika - avaruuden  supistuessa  +/-  o   energian - massan symmetria tilaan

.  Terve järki sanoio,  että  voidaan luoda  ``ùusi   maailman ja uusi  taivas`` `kun s .- m kentätätr (ei eetteri). tietyt kaasut  vety - helium ,   avaruuspöly ja  muu painovoima  aikaan savat  tiivistyessään, lämpötilan kohoamista hiukkasplasman mudostimisen seuraavaa  HBB:tä varten...?

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

     - Pointti kysmykseen mitä aika on fysiikassa?

         AE;n suhteellisuusteoriassa ajan käsite määritellään siten,  että saähkömagnetismia  kuvaavat ns. Maxwellin  yhtälöt (4) ovatt samassa muodossa voimassa  kaikissa koordinaatistoissa, jotka eivät ole kiihtyvässä liikkeessä.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

Palautetta P.Virtaselle - Nyt ajan fysiikasta.

- Hieman kvanttimekaniikan kehittelijöiden  Bohr, Schrödinger, Heissenberg ja Diracin ajattelusta;

Schrödinger uskoi  loppuun asti, että hiukkasten mikrorakenne kuvastuu niiden aalto - ominaisuuksista ja hän pyrki kehittämään teoriaansa tähän suuntaan.

Heissenberg puolestaan omaksui filosofian jonka mukaan  mykaan havaitut ilmiöt ja niiden ...kuvaus...on ainoa.tapa saada havaintoja.maailmasta - universumista ja spekulointi niiden  taustalla  olevista olettamuksista on tarpeetonta ja hyödytöntä,

Tältä pohjalta hän tarkasteli  eräiden hiukkasten määrittämis menetelmiä ja päätyi  johtopäätökseen että hiukkasen  nopeutta v   ja paikkaa x    määrittämis - tarkkuuksien välillä vallitsee ...epäyhtälö

                 ....       delta x   delta v    >  h per  m

tässä h  on  Planckin vakio ja   m  hiukkasen massa.

Jos siis halutaan pienentää paikka mittauksen ...epätarkkuutta   delta x... niin se tapahtuu  nopeusmittauksen  delta  v kustannuksella, koska rata koostuu sekä ...paikka...että liike suunista.

- Heissenberg päätteli, että radan käsite tulee epämääräiseksi  ,  jos  taas hiukkanen on ---raskas...  ...n  on suuri  asettaa em. suhde, relaatio  vain ...lievän rajoituksen  ...hiukkaselle.

Raskaat   kappaleet käyttäytyvätkin Newtonin klassisen mekaniikan mukaaisesti.

...

Kvanttiteorian mukaan em. relaatio seuraa  hiukkasten aaltoluontees, koska suhtiksen mukaan.... aika... muodostuu neljästä (4) ulottuvuudesta ja energia  sitä vastaavasta liikkeestä,  joten

                            delta  t   delta E  > h.

Boht määritteli  oman kvanttifilosofian jota  fysiikan edustajat eivät voineet aikoinaan hyväsyaä- perustuen  silloisiin koe - tuloksiin atomi- ja ydin fysiikassa. (Fysiikan lähteet)

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

Ed. lauseeseen  , näyttää siis edelleenkin olevan  mahdotonta  ajatella.... tieteestä ja ....uskonnosta ....eri asioina...jne..

syy lienee sinussa ei peruskoulu opetuksessa.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

- Luonnonssa, maailmassa, universumissa   havaittavasta determenismistä - käsikirjoituksesta puheen ollen  tulee väistämättä mieleen AE;n lausahdus;`` Minulle riittää ikuisen elmän mysteeri  ja  se järki `(logiikka) joka ilmenee luonnon ihmeellisenä kehityksenä ja josta ymmärrän vain pienen murto - osan,joten Jumala on paitsi suuri matemaatikko myös suuri taiteilija.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Goswell
Seuraa 
Viestejä15156

Aika on muutos jossakin, muutos  on illuusio ajasta.  Kaikki lähtee säilymislaista, energia, olis se sitten mitä oli on ikuista, sitä ei tule tippaakaan lisää, eikä tippaakaan katoa,  ikinä, mutta se muuttaa muotoaan, muutos.

Ts aikaulottovuus loistaa poissaolollaan, eilistä ei ole, ei sen paremmin huomista, sekunnin osan vertaa, on vain olla olemassa ja se muuttuu jatkuvasti olosuhteiden määräämällä tavakka, muuttuu kaiken aikaa, aika..

Minun mielestä noin.

OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

Palautetta Goswellille,  Sanot aika on muutosta jostakin ,,,enrgian säilymislaki pohjana  energiaa ei  tule tippaakaan lisää ...eikä sitä voi tippaakaan vähentää .. Hyvin tiivistetty.

Tarkoitatko,  että ns. pimeäa massa ja pimeäa energia  muodostuivat  myös  HBB paukussa ?

Suhtiksessahan  t, x.y.z  aika on neliulotteisen  aika - avaruus jatkumon   yksi maailmanpisteiden  komponentti vrt.  (Minkowsky)

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

Goswell
Seuraa 
Viestejä15156

OJP. kirjoitti:
Palautetta Goswellille,  Sanot aika on muutosta jostakin ,,,enrgian säilymislaki pohjana  energiaa ei  tule tippaakaan lisää ...eikä sitä voi tippaakaan vähentää .. Hyvin tiivistetty.

Tarkoitatko,  että ns. pimeäa massa ja pimeäa energia  muodostuivat  myös  HBB paukussa ?

Suhtiksessahan  t, x.y.z  aika on neliulotteisen  aika - avaruus jatkumon   yksi maailmanpisteiden  komponentti vrt.  (Minkowsky)

Mulla on sellainen kutinakapi että kaikki mitä on olemassa, ihan kaikki, pimeä tai ei pimeä on pohjimmiltaan sitä energiaa, mitä se energia sitten onkaan. Alkupaukussa ei muodostunut yhtään mitään vaan vain vapautui, säilymislaki. Se mitä siinä vapautui on ollut aina olemassa,  pohjimmiltaan, vain olomuoto muuttuu.

Tuo aikaulottuvuus on myös vain illuusiota, muutos luo "jatkumon", mutta se ei johda minnekään tulevaisuuteen eikä muodosta menneisyyttä vaan se muutos on tässä olevaisuudessa.

Eilistä eikä huomista ei ole olemassa, on vain tämä alati muutuva olevaisuus.

Minun mielestä noin.

OJP.
Seuraa 
Viestejä1051

Goosswelille pointti,

Mitä enrgia on ?

AE otti käyttöön  aineen sisäisen energian käsitteen jota tarvitaan mm  selvitettäessä energian säilymistä ydinreaktioissa.  Yhtä atomi massa yksikköä vastaava energia jouleina on

         E = M.c`2    on    `1,6605     .  10 potenssin  - 27 kg   .  ( 2.9979   .  10 potenssi  8    m/s

          = 149.2    . 10 potenssin  - 12     j   ( Joulea.)

- Atomi massayksuikkö   1 u  vastaa  energiaa   921.49  MeV

Massa yksikkö   1 u ja energia yksikkö   1 e V  eivät ole ns. Sj  järjestelmän yksiköitä.

Kommentoin  vastaustasi mm. pimeän energian ja massan osalta myhemmin.

Osmo, Otto, Juhani Päivinen

111
Seuraa 
Viestejä2526

Muutamia loogisia oletuksia aina olemassa olleeseen todella todella ison mittakaavan kierrätykseen jossa galaksit ovat astetta isomman mittakaavan laajenevia "hiukkasia" jotka välittävät infoa kohteista joita on todella todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden laajenevista galakseista.

Ja laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajenevat galaksit peräisin yhdestä tällaisesta kohteesta jotka "säteilevät" laajenevaa työntävää voimaa jolla laajenevien galaksien luonne.

Tällä hetkellä se on lähin kohde, mutta kiihtyvä työntyminen siitä pois päin vie laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajenevissa galakseissa olevaa laajenevaa työntävää voimaa koko ajan kohti jotakin toista vastaavan kokoluokan kohdetta.

Kierrätys on kaiken A ja O.

Kierrätykseen ei tarvita mitään muuta kuin sitä mitä kierrätetään, siten että se on myös sitä mikä kierrättää.

Eli tämä yksi ja sama fyysisen konkreettisesti olemassa oleva asia on jo itsessään työntävää voimaa.

Työntävällä voimalla tästä työntävästä voimasta koostuva systeemi saa itseään kohti työntyvän työntävän voiman vauhdin hidastumaan ja näin sitä absorboituu koko ajan lisää tästä työntävästä voimasta koostuvaan systeemiin. Toki sitä siitä ohjautuu myös ulos ja selittyy kierrätys.

Kierrätys ylläpitää systeemin sisäistä painetta ja näin työntävästä voimasta koostuva systeemi laajenee avaruudessa ulos päin jo olemassa olevaan avaruuteen.

1. Se mistä kaikki laajenevassa näkyvässä maailmankaikkeudessa koostuu, hajaantuu / laajenee avaruudessa isommalle ja isommalle alueelle.

2. Ei ole olemassa mitään voimaa joka voisi estää hajaantumista isommalle ja isommalle avaruuden alueelle. Ei ole ollut, ei ole, eikä tule olemaan.

3. Siksi kaiken avaruuteen nyt hajaantuvan pitää joskus myöhemmin työntyä sellaiselle alueelle jossa on sitä samaa asiaa josta kaikki pohjimmiltaan koostuu ja sen pitää olla siellä erittäin tiheäksi puristuneena, mutta kuitenkin siten että sekin räjähtää / hajaantuu / laajenee avaruudessa vähemmän tiheäksi asiaksi koko ajan.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä2526

4. Tuollaisen koko ajan räjähtävän erittäin tiheän ja massiivisen kohteen sisälle työntyminen johtaa siihen että sen sisälle työntyvä puristuu taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi.

5. Sitä ennen tuolle alueelle työntyvä työntävä voima törmää kohtaamiinsa erittäin tiheisiin ja massiivisiin laajenevaa työntävää voimaa kiertättäviin laajeneviin tihentymiin, saaden niiden laajenemisen kiihtymään.

Törmäykset hidastavat tuolle alueelle työntyvän työntävän voiman vauhtia, kunnes sitä pysähtyy alueelle jossa äärimmäinen paine puristaa sen taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi. Uudeksi erittäin tiheäksi raaka-aineeksi joka lähtee työntymään ympärillään olevan erittäin tiheän työntävän voiman kanssa kohti vähemmän tiheää työntävän voiman aluetta siten että tästä erittäin tiheästä työntävästä voimasta syntyy myöhemmin uusia laajenevia supermassiivisia kohteita ilman vetäviä voimia.

Eli oleellista on se että nämä laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät laajenevat tihentymät kohtaavat erittäin nopeaa työntävää voimaa joka saa niiden laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi, jolloin syntyy isompia kokonaisuuksia joiden keskustasta lähtee työntymään kohti uuden laajenevan supermassiivisen kohteen pintaa laajenevaa pimeää ainetta josta samalla periaatteella uusia laajenevia tähtiä. Siis siten että laajenevat pimeän aineen laajenevaa työntävää voimaa kierrättävät tihentymät kohtaavat toisesta laajenevasta supermassiivisesta kohteesta peräisin olevia pimeän aineen laajenevia tihentymiä, vuorovaikuttavat keskenään, saaden toistensa laajenemisen kiihtymään räjähdyksenomaiseksi ja näin uusia havaittavia laajenevia tähtiä ilman minkäänlaisia vetäviä voimia.

6. Eli Uudet laajenevat supermassiiviset kohteet törmäilevät alkumatkastaan toistensa kanssa jyrkässä kulmassa ja näin uusia laajenevia galakseja sisältä ulos päin siten että laajenevat galaksit kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa keskenään ja näin laajenevalla näkyvällä maailmankaikkeudella sisäinen paine joka välittyy laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella olevien laajenevien galaksien kautta aina siihen äärimmäisen tiheään ja massiiviseen kohteeseen josta laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden galaksit työntyvät pois päin ja jonka sisällä työntävä voima puristui taas kerran äärimmäisen tiheäksi työntäväksi voimaksi.

Siis siten että tuon kohteen keskustasta pois päin työntyy koko ajan erittäin tiheää koko ajan laajenevaa työntävää voimaa josta syntyy koko ajan uusia laajenevia supermassiivisia kohteita jotka törmäilevät toistensa kanssa ja näin uusia laajenevia galakseja jotka työntävät edellä meneviä pois päin kohteesta josta niissä oleva laajeneva työntävä voima on peräisin.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

111
Seuraa 
Viestejä2526

7. Näin laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden liike kiihtyy tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan ja vauhti on niin nopeaa että koko laajeneva näkyvä maailmankaikkeus liikkuu yhdessä hetkessä pois siltä alueelta jonne oli hetki sitten siirtynyt. Tässä hyvä ymmärtää että laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva aine syntyi liikkeeseen joka vei sitä jo siinä vaiheessa tietystä suunnasta tiettyyn suuntaan erittäin nopealla vauhdilla.

Toki laajenevat valot vuorovaikuttavat toistensa kanssa, kiihdyttäen toistensa laajenemista ja näin laajenevien valojen vauhdit kiihtyvät samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat.

8. Voi vain kuvitella miten nopealla vauhdilla laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden laajeneva työntävä voima lopulta törmää toiseen äärimmäisen massiiviseen ja tiheään kohteeseen joka on erittäin erittäin kaukana laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella ja joka kierrättää muiden vastaavien kohteiden kanssa aina olemassa ollutta työntävää voimaa ja vieläpä siten että näissä erittäin massiivisissa ja tiheissä kohteissa oleva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

10. Oleellista tietysti ymmärtää että sillä työntävällä voimalla, mitä nämä laajenevan näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuoliset koko ajan räjähtävät kohteet keskenään kierrättävät, on laajenevien galaksien luonne.

Eli laajenevat galaksit ovat aikas ison kokoluokan "hiukkasia" jotka välittävät infoa näistä aikas ison kokoluokan koko ajan räjähtävistä kohteista, siten että näissä koko ajan räjähtävissä kohteissa oleva työntävä voima vaihtuu ajan kanssa kokonaan.

🤔

Ikuista työntävän voiman kierrätystä äärettömässä 3 D avaruudessa joka ei todellakaan laajene tai kaareudu. Laajeneva avaruus on keisari alasti!!!

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat