Vastaus

Pentti S. Varis

Syksy kirjoitti: "Miksi ylipäänsä on olemassa aikaulottuvuus, joka on erilainen kuin paikkaulottuvuudet? Miksi aikaulottuvuuksia on vain yksi, mutta paikkaulottuvuuksia ainakin kolme?"

Jo kauan sitten pohdittiin, voisiko aika olla 3-ulotteinen kahden aikaulottuvuuden esimerkiksi käperryttyä huomaamattoman pieniksi. Esimerkiksi Chen on sitä mieltä, että ajan 3-ulotteisuuden olettaminen tekee mahdolliseksi kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian yhdentävän teorian

http://arxiv.org/abs/quant-ph/0510010

Psykologinen aika saattaa olla tietoisuuden kvanttifysikaalisen olemuksen indikaattori. Kvanttifysiikka ikään kuin riistää materialta aineellisuuden ja tekee siitä "eteeristä", matemaattista. Ajatus aineen konvertoitumisesta elämykselliseksi tietoisuudeksi on monesta vastenmielinen. Sama vastenmielisyys ei ehkä koskekaan relaatioina ymmärrettyä olevaista, mihin kvanttifysiikka viittaa.

Jos vielä omaksutaan aikansa huippufyysikon ja Wolfgang Paulin kummisedän Ernst Machin kiivaasti kannattama neutraali monismi, ei em. konvertoitumista edes tarvita, koska NM:n ydinidea on subjektittomuus

http://plato.stanford.edu/entries/neutral-monism/