Vastaus

Varakreivi

"Kyllä se on kymmeniä vuosia tunnettu fakta, että roduilla on keskimääräisiä älykkyyseroja – voit tutustua älykkyystutkimukseen."

Eipä noita ole kymmeniin vuosiin pidetty tieteellisesti kovinkaan pätevinä. Kunnollinen älykkyystutkija ei tällaista vertailua voi tehdä, koska ensinnä pitäisi määritellä mitä on älykkyys, joka taas voidaan tehdä hyvin monella tavalla. On esim. esitetty, että ns. luonnonkansat ovat älykkäämpiä kuin jälkiteollisen maailman ihmiset, koska järjestäytyneen sosiaalivaltion puuttuessa heidän päivittäinen eloonjäämisensä vaatii enemmän hoksottimia.

On yleisesti tunnettua, että älykkyystesteihin vaikuttavat opitut ja omaksutut asiat, niihin voi toisin sanoen valmistautua. Koska testit mittaavat lähinnä abstraktia ajattelua, tällaisten asioiden kanssa päivittäin toimivat ja kouluja käyneet sivistysmaiden asukkaat pärjäävät luonnollisesti keskimääräisesti kehitysmaiden asukkaita paremmin.