Vastaus

Piipertäjä

Petrus Pennanen: Mielestäni tässä puhutaan semantiikasta - valikoitujen populaatioiden välillä voi olla älykkyyseroja, mutta onko se tosiaan kiinni perimästä vaiko esimerkiksi pääsystä koulutukseen, kasvatuksen aiheuttamaa, lapsuuden ravinnonsaannin etc. Vaatisi paljon lisää tutkimusta että voitaisiin osoittaa että kyse on oikeasti muusta kuin tietystä raadollisesta historiasta, joka on saattanut tietyt populaatiot epäsuotuisaan asemaan.