Vastaus

Syksy Räsänen

Fëanor:

Väite, että islamin opit ovat ristiriidassa arvojeni kanssa on suunnilleen yhtä paikkansapitävä kuin se, että juutalaisuuden, kristinuskon tai buddhalaisuuden opit ovat ristiriidassa arvojeni kanssa. Oikeammin sanottuna väite on niin epämääräinen, että sille on vaikea antaa mielekästä sisältöä, koska kaikkien uskontojen opeista on erilaisia tulkintoja, ja ihmiset toteuttavat uskontoa eri tavoin. Kristinuskon lähimmäisenrakkaus ei ole sen enempää ristiriidassa arvojeni kanssa kuin islamin anteliaisuus ja nöyryys, ja molemmista uskonnoista löytyy oppeja ja tulkintoja, joista olen voimakkaasti eri mieltä.

Mielestäni on yleisesti ottaen sitä parempi, mitä vähemmän uskonnollisuutta on, mutta tässä suhteessa islam ei ole eri asemassa kuin muut uskonnot. Muslimit eivät myöskään ole uskonnon harjoittamisen kannalta sen yhtenäisempi ryhmä kuin vaikkapa kristityt, molempien keskuudessa on uskontoa melkeinpä yhdentekevänä pitäviä ihmisiä, eri tavoin syvästi uskonnollisia ihmisiä ja kaikkea siltä väliltä.

Uskontoon kietoutuneen politiikan ja poliittisen toiminnan analysoiminen on sitten oma aiheensa. Mutta silloinkin kun uskonnolla on oleellinen rooli -vaikkapa Israelin apartheidissa tai Syyrian sisällissodassa- tapahtumien tiivistäminen pelkkään uskontoon enemmän hämärtää kuin valottaa niiden syitä.