Vastaus

Jukka Aakula

Mainitset faktisesti yhden asian minkä voi tulkita Hamilon tekemäksi virheeksi jonka tahallisuudesta ei ole mitään todisteita: "Hamilon mainitsema väite ei ole MPI:n ennuste, MPI:n väite on erilainen kuin mitä sen siteeraamassa lähteessä sanotaan, lähde ei pyrikään antamaan yhtä ennustetta tulevaisuudelle ja siitä poimittu esimerkki on lähteessä erikseen mainittu epärealistiseksi."

Loppu kirjoituksestasi on ärtymystäsi Hamilon poliittisista mielipiteistä, ärtymystä siitä että Hamilo puhuu blogillaan politiikkaa, suoraa tieteellisen rotututkimuksen leimaamista fasismiksi ja muslimimaahanmuuton vaaroista puhumisen leimaamista anti-semitismin kaltaiseksi so. eräänlaiseksi natsismiksi. (Toki tekstissäsi on arvokasta että olet tutkinut kriittisesti sitä miten Hamilo on lähteitä lainannut, ja se että asetat kysymyksen onko muslimien maahanmuutto nyt automaattisesti sen kummempi riski kuin jokin muu ulkoinen häiriö.)

Mainittakoon että edes Flynn-efektin keksijä vasemmistolainen äo-tutkija Flynn ei kiistä rotujen äo-eroja. Kiista on siitä ovatko erot missä määrin perinnöllisiä. Suomessa useat vasemmistolaisetkin tutkijat ovat Hamilon kanssa aivan samaa mieltä rotujen äo-eroista ja niiden perinnöllisyydestä. Mainitsen professori JP Roosin nimen.

"Hamilon argumentointi korvaa sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten olosuhteiden käsittelyn yksinkertaisella ihmisryhmien leimaamisella. "

Sosiaalisista olosuhteista jahkaaminen mediassa ja yliopistollisessa "tutkimuksissa" minusta pikemminkin ohittaa sen seikan, että ihmisryhmien identiteetti ja keskimääräinen äo tuntuisi ennustavan melko hyvin sitä, miten heikko ihmisryhmän asuttaman valtion kehitys on ja miten hankalaa ko. ihmisryhmän integraatio maahanmuuton kohdemaahan on. Myönnän toki että en tunne kvantitatiivista tutkimusta joka tämän osoittaisi muslimi-identiteetin osalta. Uskoisin että sosiaaliset olosuhteet (köyhyys) ja islam liittyvät molemmat kunniankulttuuriin, mikä oleellisesti selittää sekä köyhyyttä että islamin syntyä ja luonnetta. (Perustelen asiaa alla.)

Sen sijaan on ainakin yksittäisiä kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka viittaisivat siihen että alhainen äo eikä niinkään maahanmuuttajatausta, selittää maahanmuuttajien heikompaa menestystä esim. ruotsalaisissa kouluissa. (En ota kantaa johtopäätökseen.)

Referoin antropologi Salzmannia joka on tutkinut Lähi-Idän heimoyhteiskuntia mm. Beluchistanissa:

Tribaalien kunniankulttuuriin islam linkittyy kiinteästi: islam laajentaa kunnian kulttuurin ylemmälle tasolle. Sen sijaan että muslimi taistelisi heimolaisen tavoin vain oman heimonsa puolesta naapuriheimoa vastaan, muslimi taistelee myös oman uskonsa puolesta vääräuskoista vastaan.

Heimoidentteettiin kuuluu sisäkkäinen (nested) lojaliteetti: heimolainen taistelee veljensä rinnalla serkkuaan vastaan, serkkunsa rinnalla pikkuserkkuaan vastaan, toisen shian rinnalla sunnia vastaan ja sunnin rinnalla ristiretkeläisiä vastaan. Mitään ristiriitaa tässä ei ole koska jokaisessa konfliktissa heimolaisen kuuluukin ottaa kantaa sen puolesta joka on hänelle lähempää sukua patrilineaarisesti (=isälinjaa.)

Sukulaisuus on kuitenkin rekostruoitavissa ja laajennettavissa koskemaan vaikkapa saman uskoisia niin kuin Muhammed onnistui nerokkaasti tekemään. Minkään universaalisen ihmisyyden kanssa tällä saman uskoisten ummah'lla ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään tekemistä - se on lopulta kuitenkin vain laajennettu heimo.

Heimolainen auttaa omiaan ei rakkaudesta sukulaisiaan kohtaan vaan lähinnä vain siksi että hän menettää kunniansa ellei näin tee.

Sosiaalinen koheesio, ja siis normaali yhteiskunta, on hyvin vaikeasti synnytettävissä islamilaisissa maissa / arabimaissa:

"People act politically as Muslims only when in opposition to infidels. Among Muslims, people will mobilize on a sectarian basis, as Sunni vs. Shi'a. Among Sunni, people will mobilize as the Karim tribe vs. the Mahmud tribe; within the Karim tribe, people will mobilize according to whom they find themselves in opposition to: tribal section vs. tribal section, major lineage vs. major lineage, and so on.

The structural fissiparousness of the tribal order makes very difficult societal cohesion in the Middle East. The particularism of affiliation constantly places people and groups in opposition to one another.

Oppositionalism is the cultural imperative.

Thus the ingenious tribal system, based on balanced opposition, so effectual in supporting decentralized nomads, tends to inhibit societal integration at a more inclusive level, and to preclude civil peace, based on settlement of disputes through legal judgment, at the local level."

Mutta joka tapauksessa kiitos blogitekstistäsi.