Vastaus

Kreon

Kiitoksia Syksylle asiallisesta kirjoituksesta,

Näin filosofian näkökulmasta täytyy vielä älykkyyden mittaamista koskevaan keskusteluun huomauttaa, se keskeinen ja huomoimatta jäänyt seikka, ettei ole olemassa mitään kovinkaan neutraalia ja universaalia älykkyyden määritelmää, jolla voitaisiin eri kulttuureja vertailla toisiinsa. Jos esimerkiksi lähtökohdaksi asetetaan, että mitataan abstrahoivaa, matemaattis-loogista päättelyä, jota länsimainen koulujärjestelmä opettaa jo nuoresta pitäen, ollaan kaukana neutraalista älykkyyden määritelmästä.

Älykkyyden mittaamiseen liittyvien ongelmien suo on loputon ja älykkyyttä mittaavien testien tekijätkin toisinaan tiedostavat, kuinka hankalista kysymyksistä lopulta on kyse.