Vastaus

Syksy Räsänen

Banjo:

Esille tuomasi luvut koskevat Englannin ja Walesin asukkaita, kommentoin uskonnollisten ryhmien arvioimisesta kokonaisuutena.

Luvuista tosiaan näkyy, että Englannin ja Walesin väestön keskuudessa suurempi osa muslimeista harjoittaa uskontoaan aktiivisesti kuin kristityistä. Jos tarkasteltaisiin kaikkia kristittyjä, luvut uskonnon harjoittamisesta olisivat varmasti toisenlaiset. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Afrikassa -noiden mantereiden kristityt eivät tietenkään nekään ole yhtenäisiä ryhmiä- kristillisyyteen suhtaudutaan eri tavalla kuin Englannissa ja Walesissa, ja jälkimmäisen alueen väkiluku on myös noihin mantereisiin verrattuna vähäinen, joten sen paino kokonaisjakaumassa on pieni. Toisaalta niinkin lähellä kuin Pohjois-Irlannissa tehty kysely kristillisen identiteetin merkityksestä antaisi varmasti hyvin erilaisia tuloksia kuin Englannissa ja Walesissa, mikä korostaa ryhmän epäyhtenäisyyttä.

Toisaalta tieto siitä, kuinka moni sanoo aktiivisesti harjoittavansa uskontoa ei vielä kerro paljoa uskonnon harjoittamisen syvyydestä eikä yhtenäisyydestä, koska se ei sisällä informaatiota jakaumasta uskontoa harjoittavien keskuudessa.

Kaikkiaan kuitenkin minun olisi pitänyt olla huolellisempi ja sanoa vain, että muslimit eivät ole uskonnon harjoittamisen suhteen yhtenäinen ryhmä, kuten eivät kristitytkään, antamatta ymmärtää, että siinä jakaumassa, miten syvästi uskontoa harjoitetaan uskontoa ei olisi eroja. Kiitos siis selventävästä kysymyksestä!