Vastaus

Syksy Räsänen

Jukka Aakula:

Älykkyyttä koskeva väite, jonka nostin esiin blogimerkinnässä koski Afrikan ja Lähi-idän asukkaiden ja Euroopan asukkaiden perinnöllisiä eroja, ei Yhdysvaltojen mustiksi ja valkoisiksi luokiteltujen asukkaiden eroja.

Sanottakoon kuitenkin jälkimmäisestä vähän. Yhdysvaltojen mustien ja valkoisten identifoiminen roduiksi geneettisellä pohjalla on vähintäänkin ongelmallista, ks. yllä linkittämäni teksti "Why both sides are wrong in the race debate". Toisaalta ei ole osoitusta siitä, että syy näiden kahden ryhmän väliseen eroon älykkyystesteissä olisi geneettinen. (Ryhmien välillä on valtavia koulutuksellisia ja taloudellisia eroja, joilla on ilmeisiä historiallisia syitä, joten ei ole yllättävää, että älykkyystesteissäkin on eroja.)

Mitä uskontoon ja politiikkaan tulee, edes sellaisten maiden, joiden politiikassa uskonnolla on tärkeä rooli, kuten Iranin, Israelin, Libanonin tai Saudi-Arabian, poliittista kehitystä ei ole mahdollista ymmärtää ottamatta huomioon poliittisia seikkoja, jotka eivät palaudu vain uskontoon. Siteeraamasi teksti islamista on hyvä esimerkki rodullistamisesta, jossa uskonnollinen ryhmä esitetään yhtenäisenä ja siihen liitetään kokonaisuutena huolimattomasti negatiivisia ominaisuuksia.