Vastaus

Rasmus Mannerström

Minua kiinnostaa tietää miksi joillekkin täällä kirjoittavilla on äärettömän tärkeää tietää ja osoittaa että ihmisryhmällä X on enemmän kykyä Z kuin ihmisryhmällä Y? Vaikka jätettäisiin täysin huomiotta, että ihmisryhmillä X ja Y olosuhteistaan johtuen varmasti on omat kriteerinsä Z määrittelylle ja mittaamiselle, niin tilanteessa jossa perimällä ja ympäristötekijöillä voidaan olettaa olevan suurin piirtein yhtä suuri vaikutus Z:aan, niin millä tavalla eron painottaminen on tarkoituksenmukaista? Jos perimä altistaa/mahdollistaa ja ympäristö laukaisee tietyn kehityksen, keskiverto ihmisten voidaan olettaa muuttuvan ympäristön mukana tietyllä aikavälillä. Mikäli vielä huomioi perimän muuttumisen historiallisen kehityksen mukana, mitä merkitystä perimällä enää on tässä yhteydessä? Miksi jotkut jättävät edelliset asiat huomiotta ja nimenomaan haluavat nähdä perimän muuttumattomana vakiona? Miksi on tarvetta luoda kuvitteelliset yhtenäiset joukot joilla on tietyt muuttumattomat piirteet, vaikka varmasti moni meistä tiedostaa ihmisen historiallisuuden?