Vastaus

Rasmus Mannerström

"A) Totuus ja sen tavoittelu on tieteen tarkoitus ja tehtävä."

Daa-a, no aivan. Harva tämän kiistää. Toteamus A ei nähdäkseni vastaa kysymykseeni. Viittaan kysymykselläni tämän kyseisen totuuden käyttöarvoon. Toki tieteessä voidaan selvittää ja pyrkiä selittämään mitä tahansa ilmiöitä, mutta täysin eri kysymys on, onko meillä tuloksista mitään todellista hyötyä.

"B) Kuten kohua herättäneessä kommentissani totesin, merkittävästi heikkoälyisempien populaatioiden jäseniä ei missään nimessä tulisi päästää Suomeen tai Eurooppaan, ellei joku pidä pysyvästi korkeammalle tasolla jäävää rikollisuutta, työttömyyttä ja slummiutumista tavoittelemisen arvoisina asioina."

Minne jäivät ne ympäristötekijät, eli integroituminen ympäristöön tietyllä aikavälillä? Sitä paitsi, millä tavalla perimä voi olla muuttumaton vakio? Tarkoitatko siis, että enemmistö heistä/"ihmisryhmä Y:stä" elää myös lähtömaassaan slummeissa rikollisina ja työttöminä? Toki johtopäätöksesi voivat olla oikeat mikäli lähtöoletuksena on kaiken muuttumattomuus. Minusta nämä oletukset voi kuitenkin vahvasti kyseenalaistaa ja siten saada eri johtopäätökset. Tämän johdosta käyttämäsi totuuden käyttöarvo on mielestäni erittäin arvelluttava. Minusta historia osoittaa, että esim. tietynlaisella sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin, niin työllisyyteen, terveyteen kuin intresseihin. Minusta tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että mainitsemasi asiat - rikollisuus, työttömyys ja slummiutuminen - liittyvät niin kantaväestöllä kuin maahanmuuttajilla enemmänkin sosiaalis-taloudellisiin tekijöihin kuin etnisyyteen. Eli slummiutuminen ym. ei nähdäkseni lisäänny mitenkään automaattisesti maahanmuuttajien tänne tullessa (eli ei ole synnynnäinen ominaisuus), vaan riippuu täysin siitä miten aktiivisesti heidät vastaanotetaan ja pyritään integroimaan tähän yhteiskuntaan.

Mikäli ryhmä suomalaisia esim. sijoitettaisiin täysin vieraaseen yhteiskuntaan ilman yhteiskunnan tukea ja riittävää koulutusta selvitä siinä kyseisessä yhteiskunnassa (esim. sosiaaliset/käytännön tiedot/taidot, viime peleissä kieli), niin heistä etenee yhteiskunnassa aika harva. Riskinä on kyseiset edellä mainitut ongelmat. Jos näitä asioita sen sijaan tuetaan, päästään varmasti sukupolven tai kahden sisällä paljon parempiin tuloksiin.

Lopuksi, miksi kantaväestöä ei ehdotuksessasi kohdeltaisi tasaveroisesti. Eli miksi kaikkia rikollisia tai köyhiä ei lähetettäisi pois maasta, nehän saattavat lisääntyä? Tai miksi ei tehtäisi muitakin vertailuja vaikkapa Suomen sisällä, esim. minkä läänin asukkaat ovat älykkäimpiä, laiskimpia? Sitten ne jotka eivät täytä kriteerejä suljettaisiin ulkopuolelle. Tai jos esim. hämäläinen tai savolainen tekee rikoksen Helsingissä, niin eipä ole enää tulemista pääkaupunkiseudulle. Voidaanko löytää tällaiset erot jollakin alueella, ja miksi niiden käyttöarvo ei olisi yhtä hyödyllinen kuin suomalaisen ja maahanmuutajan välillä tehty vertailu?