Vastaus

Janne Särkelä

Sekoitat kaksi eri asiaa. On toisaalta luonnollisesti varioiva äo rodullisista tai muista kehon arvoista riippumatta ja toisaalta älyllisesti haastava ympäristö ja yhteiskunta.

Jos todellisuus ei tarjoa älyllistä haastetta tai kannusta siihen niin äly hiipuu syntyi lapsi mihin sellaiseen kolkkaan missä päin maailmaa tahansa.

Kun katsotaan suuria väestötrendejä (http://tinyurl.com/m5m83s8) niin yhteiskunnat kehittyvät samankaltaisten periaatteiden mukaisesti. Samaan suuntaan osoittavat ja on osoittanut jo vuosikymmeniä kaikilla mantereilla kasvanut naisten osallisuus työelämässä, elinajan odotteen pidentyminen sekä lapsiluvun pienentyminen.

Tämä kaikki kertoo kaupungistumisesta, perinteisten ja uskontoon perustuvien arvojen merkityksen pienenemisestä ja tieteellisen maailmankatsomuksen laajenemisesta. Kulttuurit siis ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, jonka kourissa nämä Salzmanin haastattelemat heimolaiset ovat yhtä lailla.

Heidän ja muiden fundamentalistien ja poliittisten takapajuloiden epäonneksi maailmasta on koko ajan tulossa älykkyyttä ja omaa liikkumavaraa paremmin palveleva paikka, joka yhä paremmin vastaa jotain muuta kuin annettua todellisuutta.

Ei ole mikään ihme, että repressiiviset valtiot yrittävät nimenomaan heikentää kansalaistensa kykyä kommunikoida tai ylläpitää dogma-kulissia ja poliittista illuusiota valtansa varmistamiseksi.

On erittäin ongelmallista lyödä kiveen jotain ns. länsimaista kulttuuria (joka on monen kulttuurin - myös itämaisten - summa jo lähtökohtaisesti) tai mitä tahansa muuta kulttuuria, koska kaikki ovat osallistuneet ja jatkuvasti osallistuvat globaaliin kulttuuriin, jota yhä enemmän läpileikkaa samankaltainen kulutuskäyttäytyminen, tulonhankkimismalli, rahajärjestelmä sekä näihin liittyvät positiiviset ja negatiiviset lieveilmiöt ja seuraukset.