Vastaus

Hänen pyhyytensä
Liittynyt13.5.2005
Viestejä28221
Haile Selassie jr
-:)lauri
Haile Selassie jr

Wikipedian kertoo: Researchers have postulated Darwinian processes as operating at the foundations of physics, cosmology and chemistry via the theories of quantum Darwinism.

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Darwinism

Ja: Quantum Darwinism sees the emergence of classical states in physics as a natural selection of the most stable quantum properties.

Tämä ei vastannut kysymykseeni, miksi meidän tulisi mitään tällaista olettaa.

Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä. Wikipedia siis kertoo, että tutkijat ovat postuloineet darwisnistia prosesseja, jotka operoivat fysiikan, kosmologian ja kemia perusteilla kvanttidarwinismin kautta. Ja. Kvanttidarwinismi näkee klassisten tilojen emergenssin fysiikassa vakaimpien kvanttiominaisuuksien luonnonvalintana.

Etkö siis ymmärtänyt? Otetaan kysymykset uudestaan selityksen kera.

1). Miten tämä liittyy evoluutioon? Eli kerro millä kvanttidarvinismin yhtälöllä ennustetaan esimerkiksi luonnonvalinta biologisella tasolla? Siis alkuperäisen väittämän mukaan ei selvästi riitä biologinen darwinismin selitys biologisella tasolla havaittavalle darwinismille vaan vaaditaan kvanttidarwinistinen selitys biologiselle tasolle. Eihän kvanttidarwinismia olisi muuten tarvinnut tuoda biologiassa operoivasta evoluutiosta keskusteltaessa alunperinkään mukaan ellei kvanttidarwinismi olisi oleellista.

2.) Miten tämä liittyy psykologiaan? Eli kerro millä kvanttidarwinismin yhtälöllä ennustetaan esimerkiksi empatiakyky? Siis alkuperäisen väittämän mukaan psykologia ei esimerkiksi kerro meille mitään siitä, mitä on empatia psykologisena ilmiönä, vaan sen ymmärtäminen nyt vuonna 2014 vaatii ehdottomasti kvanttidarwinististisen tason selityksen. Psykologit ovat täysin kuutamolla koska kvanttidarwinismin selityksestä ei keskustella.

3.) Miten tämä liittyy evoluutiopsykologiaan? Eli kerro millä kvanttidarwinismin yhtälöllä ennustetaan empatikyvyn pertiytyminen miltäkin eliölajimme esi-isien aikakaudelta ja minkäkinlaisista olosuhteista, millainen on aivoista löytyvä empatiajärjestelmä, ja kuinka tämä kyky voidaan paikantaa juuri geeneihin? Alkuperäisen väittämän mukaan tähän kysymykseen ei voi saada vähimmässäkään määrin mitään käyttökelpoista tietoa, ellei asiaa välttämättä tutkita kvanttidarwinismin näkökulmasta nyt ja heti.

4.) Miten tämä liittyy kvanttimekaniikkaan? Eli kerro millä kvanttidarwinismin yhtälöllä ennustetaan esimerkiksi kvanttimekaniikan lainalaisuudet? Kerro samalla, mitä kaikkia lainalaisuuksia oli, joista valittiin ja missä olosuhteissa nämä nykyiset lainalaisuudet valikoituivat. Kvanttimekaniikan lainalaisuuksia on ilmeisesti turha yrittää selvittää säieteorialla tai millään muullakaan nykyisen teoreettisen fysiikan valtavirran teoreettisella alueella, ellei samantien lähdetä kuvaamaan kaikkia noita teorioita kvanttidarwinismin matemaattisella formalismilla? Tämäko on tosiaan viimeinen tarjouksesi?

Anna vielä kokeista kertovat artikelit, joissa nämä kaikki kysymäni eri aihealueita koskevat ennusteet on toteen osoitettu jonkun suuren impact factorin omaavan vertaisarvioidun tieteellisen aikakauslehden julkaisemina? 

Mikäli yhtään laskutoimitusta ei ole, joka ennustaa yhtään mitään miltään kysymältäni tieteen osa-alueelta, niin milla aikataululla arvioit, että niitä laskutoimituksia valmistuu? Kuinka monta vuotta arviolta menee, että kvanttidarwinismin teorian kannalta keskeisimmät ennusteet ihmismielen ulottuvuuksista ovat kokeellisesti toteen osoitettu jollakin ennusteiden esittämällä tavalla? Puhutaanko jopa vain kuukausista, vai tosiaan vuosista, kymmenistä vuosista, vuosisadoista vai kenties vuosituhansista? Onko tästä kvanttidarwinismin teorian valmiiksi saamisen ottamasta aikataulusta sinulla tai aggris aggriksella mitään katkua?

Onko tämä kaiken selittävä superteoria, kvanttidarwinismi, todella niin valmis jo nyt, että kaikki perinteinen tieteellinen tutkimus ja niistä keskustelu on täysin toisarvoista sen rinnalla, että sinä ja aggris aggris täytätte keskustelut sellaisilla kvanttidarwinismin teorian yksityiskohdilla, jotka eivät kuitenkaan vaikuta käsittelevän yhtään mitään teorian sisäisen maailman ulkopuolista asiaa?

aggris aggris on nyt jonkun kymmenisen vuotta harrastanut tätä. Hän on kaivanut netistä kaikkein uusimmat ja kaikkein kauimpana kokeellisesta luonnontieteestä olevat kvanttimekaniikalta edes etäisesti muistuttavat teoria-aihiot ja alkanut keskustelemaan niistä varteenotettavana tieteenä kaikissa aiheissa, joissa keskustellaan ihmismielen lainalaisuuksista tai sen rakentumisesta.

Mielestäni tässä toiminnassa ei vain ole mitään järkeä, niin mielenkiintoisia kuin kaikkein mielikuvituksellisimmat kvanttimekaniikan teoria-aihiot ovatkin.

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että aggris aggris kertoo sillon tällöin jostain mielikuvituksellisesta teoriasta keskustelun lomassa, mutta jos tuosta kertomisesta tulee itsetarkoitus kuten on tullut, nämä keskusteluketjut tuppaavat muuttumaan asiakeskustelusta helposti käsien heilutteluksi, jossa alkuperäinen aihe on jo kauan ennen kertomisen loppua unohtunut.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.