Vastaus

Jukka Aakula

No kyllä nytkyajattelun mukaan instituutiot ovat se oleellinen ympäristö missä ihmiset toimivat. Omistusoikeus ja sen turva. Sopimusjärjestelmät. Kilpailulainsäädäntö.

Voi hyvin sanoa että yhteiskunta koostuu instituutioista.

Väite että yhteiskunta muodostuu yksilöistä on tyhjä. Kun yksilöt 80 vuoden välein ovat vaihtuneet, ei yhteiskunta siitä automaattisesti mihinkään ole muuttunut. Yksilöiden vaihtuminen ei ole oleellista vaan instituutioiden kehitys.

Eri asia tietysti jos tapahtuu demograafinen muutos missä kokonainen kansa/kulttuuripiiri korvautuu toisella tms.