Seuraa 
Viestejä45973

Kolme tyhjyyden ulottuvuutta avautuvat sekä äärettömän pieneen että suureen, kuten myös intialainen lukujärjestelmä. Tilantäyttö, aine, ilmenee vain liikkeenään eli aikana. Tämä neljäs ulottuvuus reaalistaa havaittavan aineen kautta myös reaalimaailman kolme ulottuvuutta.

Energia eli liikevoima on aineen erotamaton ominaisuus. Tämä avaruusfysiikka torjuu kaikki aineettomat energian ratkaisu- ja ilmenemismuodot. Kaikelle energialle tulee löytyä kantaja, ja päinvastoin kaikesta aineesta löyutyy jotakin energiaa.

Peruslähtökohta tälle fysiikalle ovat Planckin 1902 löytämät energian vaikutuskvantit, edellä olevan mukaisesti vaikutushiukkaset. Tämän vaikutusenergian eli -kvantin arvo 6.62*10^-34 J, vaikutusmassa
7.36*10^-48 g, ulottuvuus noin 10^-23 m, vaatima värähdysaika valon
nopeudessa 10^-31 s. Fotonissa eli valottajassa nämä ovat peräkkäisten vaikutuskiteiden jonoina. Vaikutushiukkasen perusmassa on puolet vaikutuskiteen vaikutusmassasta. Vaikutushiukkasista perusmuodossaan rakentuu ydinhiukkasten perusaine, ja niitä ovat myös atomitiloissa ja sähköisissä ilmiöissä vaikuttavat hiukkaset.

Protoni, sen massa 1.6723*10^-24 g vety-ytimenä eli täytenä. Se sisältää
noin 444 000 triljoonaa eli 4.44*10^23 vaikutusperushiukkasta ynnä
noin 10 triljoonaa eli 10^19 gammafotonien vaikutuskidettä.

Fotonissa vaikutuhiukkanen on avatunut valon nopeuteensa mahdollisimman suureen vaikutuspintaan, joka näkyy arvona c^2.
Täten valon nopeutta ei voi ylittää. Sisäisesti fotonin kiteet ovat
absoluuttisen nollapisteen eli A-0-lämpötilassa, eli niissä, kuten jo Einstein totesi, ei ilmene sisäistä liikettä. Törmäyksissä toisiinsa jonot kuitenkin pilkkoutuvat, kohti mikrosäteilyn jaksoalueesta. Tästä on kyse avaruuden yleisessä punasiirtymässä.

Kaava perus-eli nollaenergialle E=½v^2, ja Einsteinin vahvistama valon nopeudelle E=mc^2, jossa m on hiukkasten, aineen, massa. Nämä voidaan kirjoittaa myös yhteiseksi kaavaksi E=½(m+m')v^2, jossa m'
on suheessa nopeuden neliöön muuttuva vaikutusmassalisä. Valon nopeudessa m' saa arvon m, eikä tästä voi kasvaa.

Myös ydinenergia ydinhiukkasissa on säilöttyjä gammafotoneja, jota noudattavat vapautuneina mainittua Einsteinin vahvistamaa kaavaa.
Luultavasti ne ovat protonin keskellä kuin pakasteena. Kun fuusiotapahtumissa protonin tila pienee, neutronin puristaessa palloa kohti renkaan muotoa, niistä tilan täytölle liika osa vapautuu avaruuteen valon nopeudella. Vastaavasti täyden protonin muodostuksessa se on ladattava gammafotoneilla.

Elektronin massa on 9.107*10^-28 g eli 1/1837 täyden protonin massasta.
Sen sähköinen varaus on yhtä suuri mutta vastakkainen kuin protonin.
Tämän perusteella sen vaikutuspinta lie yhtä suuri kuin protonin, ja perusmuodoltaan lienee levymäinen.

Neutronin muodostuksen lähtökohtana puolestaan on elektronin törmäysmuutos protonin pintaverhoksi. Lisäksi tarvitaan puristunergiaa noin 1.4 elektronin massaa vastaavasti. Mm. tämän puristusenergian takia neutroni vapaana ei ole pysyvä, vaan hajoaa jälleen protoniksi ja elektroniksi. Sähköisesti neutronit ova heikosti varautuneita.

Ytimessä ydinhiukkaset ovat peräkkäin kiinni toisissaan yleensä protonien ja neutronien vuorotellessa. Lisäksi on ylimäääräisiä neutroneita, ja juuri näiden olemassaolosta varsinkin raskaissa alkuaineissa tulee fission eli hajoamisen mahdollisuus. Tässä vapautuvasta energiasta osa on
raskaan ytimen ydinhiukkasten välistä sidosenergiaa.

Ydinenergiaksi voi vapautua siis noin 1/45 täyden protonin massassa. Rautaan tultaessa ei vapautumiskelpoista ydinenergiaa ole, koska
ydinhiukkasten perusvaikutushiukkasissa sitä ei ole. Myös fission raskaiden aineiden puolelta vapautumislinja on kohti rautaa.

GRAVITAATIO ELI VETOVOIMA. Tässä avaruusfysiikassa sen lähtökohta niinuikään on Planckin löytämä, hänellä lyhin värähdys valon nopeudessa, minulla SIRUHIUKKANEN. Lyhin värähdys 10^-43 s, ulottuvuus 10^-35 m, vaikutusmassa noin 10^-83 g, vaikutusnergia 10^-69 J. Nämä ovat jakutvassa liikeessä sekä massoissa että niiden ympäristöissä satroejn tuahnsien valovuosien päähän. Pienen kokonsa vuoksi ne pääsevät
vaikutushiukkasaineen, siis sekä atomiaineen että fotonien, läpi vain kevyesti hangaten. Massat liittävät niitä jonoiksi, jotka kohteiden läpi kulkiessaan aiheuttavat niiden liikkeen kohti lähdemassaa, siis vetovoiman. Jonot eli gravitonit pilkkotuvat kulkiessaan tyhjään avaruuteen. Näiden paluuvirtaus massoihin, tai yleensä virtaus massoihin, on suunnilleen yhtä suuri kuin graitoninen ulos, ja vaikuttaa pukkaavana eli painavana. Siten paikallaan oleva kohde yhteen laskien ei saa eikä menetä energiaa. Vetovoiman vaikutus kohteen kiihtvyysvoimana F=ma on tulosta vetovoimakentän energiasta. Kentän liike on kohti lähdemassaa, joten kiihtyvyysarvo josakin etäisyyspisteessä lähdemassasta on vakio riippumatta koheen nopeudesta sillä hetkellä.

Myös ydinhiukkasille vetovoima on koossa pitävä tekijä, ei kuitenkaan enempää pinnassa kuin pienen asteroidinkaan vetovoima pinnassaan.
Lisäksi protonien perushiukkasilla lie toisiinsa tahmea kosketussidos.
Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti estä vaikutushiukkasten saapumista tai poistumista, kuten ei protonin ja elektronin vuorovaikutusta. Tämä tapahtuu vaikutushiukkasten käyttäessä sisäänpäin kaartava rataa.
Mysö vetoivoima vaikuttaa nousussa ja laskeutumisesa prtonin tai elketromin lähellä vaikutushiukkasen rataan kaareuttaen sen.
Näin elektroni kulkee atomissa täsmärataa läpimitalla 10^-10 m, 10 miljardia eli 10^10 kierrosta sekunnissa, josta nopeus n. 10 m/s.

Hiukkasvaihdossaan ympäristöön ydunhiukkaset samalla itse tarkasti säätävät tarkan massa- ja tilavuuskokonsa.

Maan mukana elektronit ja kaikki atomiaine kulkevat avaruusnopeutta
noin 300 m/s.

On mahdollista, mutta ei millään tavoin todennettua, että siruhiukkaset epäkiteinä olisivat myös vaikutushiukkasten perusainetta. Tämän fysiikan mukaan siruhiukkasia on vapaina olemassa vain vetovoiman välittäjinä
valon nopeudella. Kun niiden energia perustilassa kuitenkin on liian pieni mitenkään todettavaksi, niitä siten ei voisi vapaina todetakaan. Havaittavina massoina niiä ainakaan ei ole todettu.

Fotonien ja vetovoiman liike tässä fysiikassa tapahtuu valon nopudella kide-ja jonomuodossa. Mitään impulsseja eli sykäyksiä välittävää ainetta ei ole, ja se olisikin niiden liikkeelle vain haitaksi. Impulssit ovat myös vastojin Einstenin ilmoittamaa periatetta, että fotoneissa ei matkallaan tapahdu sisäistä liikettä.

LISÄYS. Nyt äänestämään. Lukekaa myös avauksen jälkeinen viesti.
Tämä aihe olihan myös vastasu John Carterin pyyntöön saada naurettavaa luettavaa, kun nääsvasemmsi käy tieteen vaalitaistelua Tähtilipun alla.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (20)

Aurinko. Sen läpimitta noin 1,39*10^6 km, ja aiheuttama vetovoimakiihtyvys pinnassaan noin 56 m/s^2, kun laitostieteen arvoksi Tep ilmoittaa 274 m/s^2. Tästä seuraa puristus tässä fysiikassa vain
1/24 siitä mitä laitostieteen mukaan. Massa Tepin mukaan 334 000 Maan massaa, minä laskenut 395 000. Tuosta seuraa Auruingon fuusiolle varsin erilaiset olosuihteet, melkein eri Aurinko sisäisesti. Ulkoisesti se jkyllä päästää ulos sman määrän ydinenenergiaa ja saavuttaa vakaan elämänsä pään 10 miljardin eliniän jälkeen.

Huomattavasti pienempi vetovoima vaatii sisäoloille huomattavasti pienemmän lämpötilan kuin laitostieteen 15 miljoonaa astetta. Fuusion vaatima ydinhiukkasten pehmenemisen elii haurauden lämpötila puolestaan saavutetaan epäpuhtaan vetyheliumin kuumenemisella leimahduslämpötilaan aurinkoukkosessa. Tämä aiheutuu Aurinkoaineen pyörteistä, kun sen puristuskin on verrattuna laitostieteen vättämään huomaatavan vähäistä. Fuusio itse tulee elektronien törmäämisestä protoneihuin neutroneiksi ja näiden ja protonien törmäämisestä toisiinsa. nopeuksista elektronin jopa 200 000 km/ s ja protonin luokkaa 8000 km/s.-

Fuusio tapahtuu Auringon laajalla sisäalueella ulointa puhtaint syvinaä pintaa ja sysintä sisuta lukuunottama.Sen voi arvioia käsittävän noin 5/6 Auringon läpimitasta. Fuusio tapahtuu miljoonina vetypommileimahduksina /s, ja jokaisessa fuusioituu satoja tonneja vetyä.
Fuusio aiheuttaa jatkuvan värinän aurinkopinnassa. Joskus leimahdus tapahtuu lähellä pintaan aiheuttaen noin 500 000 kmn korkeuteen avaruuteen kohjoavan protuberanssin ja sen jälkeen pintaan auringonpilkun. Gammafotonien paine kasvaneena tiettyyn rajaan hajoittaa leimahdusolosuheeseen. Täten se ei koskaan voi jatkua tiettyä rajaa pitemmälle, vaan olosuhteen on synnyttävä aurinkoukkosesta yhä uudestaan.

Lämpötila Auriinkon tuolla laajalla alueella voidaan arvioida 400 000 asteeksi.

Auringon elämän lopussa raskaat alkunaineet lisäännyttyään jatkuvasti
fuusiossa muodostavat välikehän, joka heti romahtaa sisään. Syvimmällä sisuksessa tapahtuu lukuisasti leimahduksia, ja Aurinko poksahtaa hajalle punaiseksi jättiläiseksi. Raskaat aineet muodostavat valkoisen kääpiön, joka sittemmin jäähtyy.

Tähden muodostuksen keskuksena on raskaiden aineiden kakku, suurempien usein edellisestä jäljelle jäänyt jäähtynyt valkoinen kääpiö.
Sinänsä fuusiioota voi pienesti tapahtua ulkoisesti täysin jähemässä molelyyliolomuodossa oleivssa massoissa. Maankin sisällä sitä tapahtuu.
Tähden syttyminen vaatii kuitenkin tuon raskaiden aineiden kakun räjähtämistä hajalle ja leviämistä epäpuhtauksina tähtiineeseen.
Tämäkin on havittava myrskyinen tapahtuma. Jokainen tähtivaihe jättää jälkeensä yhä suuremman valkoisen kääpiön. Kunnes jättiläistähden räjähtäessä supernovana syntyy pieni tai iso tiheämassa.

Tiheämassa. Siinä ensinnäkin atomitilat ovat romahtaneet. Eli ne noudattavat jokseenkin ydinhiukkasten tiheyttä, eli ydinhiukkaset niiden.
Tuollaine pieni kolmen aurinkomassan läpimitta 20 km, miljoonan aurinkomassan vastaavasti 1400 km. Jälkimmäiselle vetovoimakiihtyvyys pinnassa 56 000 km/s^2. Valon pysähdyttämisestä ei voi puhua, sen sijaan se saa fotonit lähellään kaartamaan.

Fotonin nopeus vetovoima vaikutuksesta ei voi muuttua. Fotoni tiheänmassan lähellä voi vain kaartaa, ja se tapahtuu massaa sisäänpäin kaartavalle radalle. Samalla fotonisäteiden jaksot tihentyvät. - Tuollainen pieni, sen lähellä tihentyminen tapahtuu vasta röntgenin jaksoille, jotka pääsevätkin karkuun.

Musta aukko, se tulee siitä, että tihentyminen tapahtuu gammafotoneiksi asti, jotka eivät pääse myöskään karkuun. Pinnan lähellä vaikuttaa myös elektroniverho. Ne ovat puristuneet ulos tiheämassan perusaineesta vetäen vaikutusvoimallaan saapuvia fotoneita. Suuren tiheämassan
perusaine lie vaikutusperushiukkasmassaa, ydinhiukkasia ei liene.
Gammafotonit liittyvät yhteen ja muodostavat vaikutusineesta ympärilleen
protonipalloja. Nämä pomppivat pois, sillä vety ja helium eivät pysy tiheämassoissa, ja ottavat kukin verhosta mukaansa elektronin.
Noin tapahtuu vedyn regeneraatio eli palautuminen, fuusion ohella kaikkeuden toinen sille tasaveroinen energiaprosessi, ydinreaktio.

Saavutettuaan tietyn kokorajan, voi olla runsaat miljoona tai korkeintaan kolme miljoonaa aurinkomassaa, tiheämassa jakaantuu. Vetovoima kasvettuaan on muutuntu positovoimaksi. Tämän rajan ylittäviä yksilötiheämassoja ja niiden mustia aukkojakaan ei voi olla, vaan galaksien keskustoihin syntyy loistavia kvasaareita, joissa runsaasti sekä tähtiä että tiheämassoja. Niissä rinnakkkain tapahtuu sekä fuusiota että regenenraatiota. Osa aineesta ja sen kantamasta energiasta sinkouu galaksin ulkopuolelle. Päästöt ja regneneraation toteutus loppuun ovat lähtökohta avaruuteen syntyville uusille galakseille, kun edelliset vanhenevat ja katoavat. Siten äärettömässä ikuisessa aineen ja sen liikkeen kaikkeudessa tapahtuu ikuinen aineen ja sen kantaman energian
eli liikevoiman kiertokulku.

Kas, siinä olikin koottuna jokseenkin koko AVARUUSFYSIIKKA.

Nyt tyhmä nauraja Carter naurattamaan tyhmää yleisöäsikin.
Seuratkaakin muut nyt heitä tarkkaan, kun he nauravat. Varsinainen nääsvasemmistolainen vaalitaistelu tieteen Tähtilipun alla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Herra Tohtori
Seuraa 
Viestejä2613

En jaksanut lukea kokonaan mutta yhteen asiaan kiinnitin huomiota.

Esitätkö tulkintanasi että lepomassaa käsitteenä ei ole olemassakaan? Sain sen käsityksen tuosta lausahduksestasi että

Kaikki on liikkeenään ilmenevän aineen suhteita ynnä aistivain havaitsijain suhdetta niihin.

Jos aine ilmenee liikkeenä, tarkoitatko tällä että paikallaan pysyvä kappale on mahdottomuus?

Tämä on aika mielenkiintoinen näkemys sinällään. Käytännössä se veisi mallisi lähemmäksi kvanttifysiikkaa kuin mitään muuta, koska kvanttifysiikassa ei hiukkasen paikkaa voida määrittää mielivaltaisella tarkkuudella - tai jos voidaan niin sen liikemäärä on äärettömän epätarkka.

Capito tutto, perchè sono uno
Persona molto, molto intelligente...

-Quidquid latine dictum sit, altum viditur.

If you stare too long into the Screen, the Screen looks back at you.

Herra Tohtori
En jaksanut lukea kokonaan mutta yhteen asiaan kiinnitin huomiota.

Esitätkö tulkintanasi että lepomassaa käsitteenä ei ole olemassakaan? Sain sen käsityksen tuosta lausahduksestasi että

Kaikki on liikkeenään ilmenevän aineen suhteita ynnä aistivain havaitsijain suhdetta niihin.Jos aine ilmenee liikkeenä, tarkoitatko tällä että paikallaan pysyvä kappale on mahdottomuus?

Tämä on aika mielenkiintoinen näkemys sinällään. Käytännössä se veisi mallisi lähemmäksi kvanttifysiikkaa kuin mitään muuta, koska kvanttifysiikassa ei hiukkasen paikkaa voida määrittää mielivaltaisella tarkkuudella - tai jos voidaan niin sen liikemäärä on äärettömän epätarkka.

Minä sanon asian niin, että ihan liikkeetöntä kappaletta ei ole olemassakaan. Liikkeetön kappale ainakan perushiukkasten tasollahan ei ole ihna paikallaankaan. Paiklaan oleva kappeale ei ole mahdottomuus, mutta sen paikka on suhteellinen eikä ehdoton asia.

Lepomassaa ei käsitteissäni ole, sillä lepo siis on suhteellista. Sen sijaanhan minulla on ihan peruskäsite perusmassa. Mikä hyvänsä energia, tietenkin vain valon nopeuteen saakka, aiheuttaa suorassa suhteessa massalisän, neliösuhteessa siis nopeuteen. Tarkkaan ottaen siis kaavan
E=½mv^2 mukaista energiaa ei ole olemassakaan. Kaava toimii kuitenkin varsin hyvin aineen pienillä energioilla ja nopeuksilla.

Yhdistetyssä kaavassani E=½(m+m')v^2 voidaan ottaa huomioon kaikki mahdolliset nopeudet.

Vaikkapa fotonin kiteet ova jokseenkin liikkeettömässä tilassa. Kuitenkin tapahtuu niiden pilkkoutumista niiden törmätessä toisiinsa, ja siitähän selitän niiden yleisen siirtymän mikrosäteilyksi.

Edes Herra Tohtori ymmärtää jotakin.

Eipäs olekaan renttu- ja homoporukkaa käynyt lukemassa. Sana kiersi, tässä aiheessa hymyt hyytyy! Eikä kokoomuiskakaraakaan naurata.

Vaselisti kypäräpääpappipuolueen kanssa samassa oppostiossa. Vaan mitäpä ei tekisi päästäkseen mukaan hallitukseen.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

No ärrrkeele senthän ,, miten tuon panis paremmaksi??
Sanoothan ny sitte että mithän ainetta ei ole olemasakhan, son harhanäkyvä.
On vain spiniä, eli energia pyörii eri nopeuksilla itteäns ympäri, ku,,noku
höperö koira joka hänttääns pyytää.
Sitä te laitostiethen höppänät ja muukki pöperöt luuletta ainheksi.
Ija miekö se sse sanon paskat, jos materialta lopetethan spini , niin
son Puh ,ja koko paska katoais ku pieru Saharhan.
Ja siinä teille kaavoja, ja rätinkejä, niin että Räknäkkääppä.

Käydessään hyökkäykseen " laitostieteen höppänöitä" vastaan Aslak tulikin esittäneeksi juuri äärimmäisen laitostieteen käsityksen. Ainetta ei varsinaisesti ole, vaan se on energian muoto. Käsitystä aika lähellä oli
käsityksiään/ laitostieteen käsityksiä esitellyt vakio/Kosh vanhalla palstalla ja uudenkin alussa.

Varoituksia jo vanhalla palstalla: lujkijat voivatkin erehdyksessä pitää ArKosin toeiraa laitostieteenä, ja esittää niitä jopa yo-kirjoituksissa.
Koulun mainekin siitä menee. Vaan onhan nyt lehtoreiden ja rehtoreiden
ja kokoomuksen ja nääsvasemmiston työ nuorison pelastamiseksi
kantanut hedelmää. Kukaan ei riskeraa koulumenestystään, yo-kokeitaan
ynnä tuleva uraansa suurporvariston palveluksessa. Ja kohdattaessa sattumoisin tätä avaruusfysiikkaa, mm. Herra Carterimme eli kartturimme kärjessä jopa opitaan nauramaankin oikeassa kohtaa.

Ja myös aitojen duunareiden kotona vanhemmat valvovat jälkikasvujaan, että nämä eivät vain ole sotkeutuneet ArKosin teorioihin. Kodon, uskonnon ja Isänmaan puolesta, vaikka hallitukseen! Ja tämähän on jaktkoa sille, mittä kautta aikojenkin on tapahtunut tauoilla työmailla.
Kun kuullaan outoja ajatuksia, niiden esittäjää kuunnellaan kuin vitsien kertojaa. Muistanpa kokemuksesta: jopa sellainen varsin virallisesti levitetty asia kuin tupakan vaaralliuus otettiin työmaakopissa vastaan vitsinä. Ja ihan luokkantaistakin työmaajulistusta kautta aikojen, että
huolimatta puheista rasituksesta ja kulumisesta raskaassa työssä, sitä on jokaisen toverin ponnisteltava korotetun palkkansa ansaitakseen.
Ja että sitä ei ole kunnon työpäivää tehnytkään, jos illalla sen jälkeen vielä harrastaa juoksemista. Moni sai asiat huomiotta jättämisestä
jo aikaisin vakavia ruumiin sairauksia. Mutta ne toverit ovat jo poissa työmailta. Toki he vapaina julistavat uskoaan kuten varsinaiset kirkon
ja lahkojen uskovaiset omaansa. Viis sairaasta ruumiista, kunhan sielu on ollut luja ja odottaa palkintoaan siitä tulevassa paratiisissa. Joka siis tarkoittaa vartioitua puutarhaa.

Suuri sotakin, se ennakolta otettiin vastaan suurena vitsinä. Ja jos
toveri venäläine marssiin maahan, otamme hänet hyhvin vastaan ja liitymme hänn kumoukseensa. Monet SKPssakaan eivät huomanneet, että sehän oli vain vitsi! Seurasivat Suuren sodan vuodet, moni haudattiin multiin, jopa ilman arkkua, moni sai ruumiinsa vammoja ja useimmat jopa sieluunsa, ja kotopuolessakin oli puuteta ja pulaa. Moni oli sodan jälkeen vihainen ihan tosissaankin, se ei ollu enää vitsiä. Mutta pianhan tyhmä kansa rauhan mukaviin oloihin taas päästyään unohtaa.

Ottakaa siis kaikki uudet tai poikkeavia käsityksia esittävät sanomat ja sanomiset vain vitseinä. Eihän tyhmä työmies opi mitään vasta kuin omakohtaisesta katkerasta kokemuksesta.

Ja myös virallinen tiede on vartiotua puutarhaa, ja sisältää niin myös kauneusarvoja. Vaikkapa Aurinkokin hyrrää tasaisesti 15 miljoonan lämpötilassa, " luonnon suuri lämpöpatteri" kirjoitti eräs luokkatoveri koulussa, ja puristustakin on varattu, ettei vain kesken poksahtaisi.
Minun esittelemäni on poikkeava, jopa ruma.

Niinpä yllpidon tämän aamuin uutisissa esitellään jonkuin paunaisen kääpiön, etei vain " luokkakakntaisen" läheltä massa, josta ei tiedetä, onko se suuri planeetta vai " epäonnistunut" tähti. Tähti ei saisi epäonnistua, sen pitää täyttää esiteltävyyden vaatimukset.

Uutinen jälleen levittää harhakuvaa, että muka ruseissa kääpiöissä ei tapahtuisi fuusiota. Me sanommme, että tapahtu jopa Maan keskelläkin. Siellä lie, painotomalla alueella, vetykupla, joka saattaa tuottaa ydinenergiaa jopa prosentin siitä, mitä Maan pinta saa Auringosta.
Mikä kuitenkin tekee varsinaisen tähden, on sen syttyminen. Keskelä olevan raskaiden aineiden kakun pitää räjähtää hajalle, epäpuhtauksiksi vetyyn. Vastaavasti raskaat aineet lisäännyttyään fuusiossa lopulta keräytyvät kehäksi ja romahtavat keskelle, ja vety ja heloium poksahtavat karkuun.

Vaan onnistuuko sytytys? Tarvitaan siis kevyiden aineiden huomattava enemistö raskaisiin verratuna, sen ohella, että niitä yleensäkin on paljon.
Tuo epäonnistunut kääpiö voi kantaa raskasta kivenmurikkaa sisässään, kuin jotkut maan päällä kyttyräänsä tai vatsan kasvainta tai selkävaivaa.
Siksi se ei jaksa syttyä. Ja siksi se ulkonäöltäänkin todetaan epäonnistuneeksi.

No niin, mutta sattui siis Aslakillekin erehdys, hän luuli selostustani laitostieteeksi? Mutta täsätkin kömmähdyksestä nousee lehtoreiden ja vanhempain sormi varoittavana: älä erehdy luulemaan tieteekis muuta kuin mitä sinulle virallisesti jaetaan. Muista olevasi osa Euroopan koulujen mallilaitosta.

Siksi se ei jaksa syttyä.

Entä jos ArKosin teoriasta tulisi laitostiedettä.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Kuuleppa ny Tervolan tietäjä, millon son laitostieje maka jotaki
ihan oikejasti tienny ?? Häh?
Paskaakhan ne ei tiijjä , sitäkhän ei tiijeteä että ei ole ainetta eikä sen kummemmemin energiakaan, on vain se spini.
Seku stopathan niin mithän ei jää jäljelle , ei niin energian hitustakhan ei pienintäkhän sirusteluhiukkasta, no mulla se killa hiukaa vähä.
Mutta son saatanan tosi mitä mie sanon, ainetta ei ole eikä energijaa.
Miten maka sitä olis ?? Poliisit kävit meillä ja kaivethin komeroita ja
kaappeja , ei löytyny ei ainhen noppaakhan.
Ei Väärtiltäkhän , ei pisaraakhan. No soli liike stop ja kaikki puh!!!

Mie olen aina uskonu että laitostiethen pösilöt ,ja mettähallituksen komopäät ei tiijjä kerrashan sitte mithän , ja varsinkhan poliisilaitoksen makamasten tieteilijät.
Mutta se mitä mie olen aina arvostanu on ArKos ja ja se,, se,nose savolainen
kukonpoika : Teillä on näkemystä asijhoin. No ny se posahti päähän sehän on Savor , melkeinkö Severi huumorimiehijä maka molemmat.

Niin te oletta vishin palstan ainuvat jokka uskaltavat tuuvva julki oman näkemyksens asijhoin.
Muut kirjottavat juttuns ja sitte tarkastavat siittä hekevetin wikkipetjiasta
että menikö se ihan oikhein. Mitä se maka semmonenki kirjottelu nyt site on ??? Eikö sole samaku kopupasteaa ne Wikkipedian jutut suorhan tänne ?? Häh ?? Semmoset tuhkamunat jokka ei itte ossaa ajatella
omille aivoillans, ei ees sillä pikkuaivolla mokomakki aljut !!!
Kaikkija perkkelhheeittä se tännekki maka kirjottaa, olettaen ittestäns jotaki . Ei ees yhthän ommaa ajatusta, non papukaijoja.
Nehän laulaaku grammari samaa paskaa jatkuvasti.
On se mahtavaa lukeja välissä ihmisten kirjoituksija , no semmosten jokka ittekki ossaavat ajatella. Paskat siittä jos joskus menne vähäsen vitalikhon , mennee se minullaki toisinhans joskus jopa lirahtaa houshuinki.

Läheltähän löytynee hankala naapuri, joka teki vasten parempaa tietoaan ilmiannon, että Aslakilla oli aineita. Tai sitä itse tislattua. Kun on tällä palstallakin puhuttu Tippavaarasta ja sen ukosta. Se ja Kankkulan kaivo kylläkin olivat Savon puolessa, kuten, paitsi Savor, myös Spede, Pekka Lipponen, Seppo Kääriäinen ja myös Jyrki Katainen. Ja Outi Popp.

Herra Tohtori
En jaksanut lukea kokonaan mutta yhteen asiaan kiinnitin huomiota.

Esitätkö tulkintanasi että lepomassaa käsitteenä ei ole olemassakaan? Sain sen käsityksen tuosta lausahduksestasi että

Kaikki on liikkeenään ilmenevän aineen suhteita ynnä aistivain havaitsijain suhdetta niihin.Jos aine ilmenee liikkeenä, tarkoitatko tällä että paikallaan pysyvä kappale on mahdottomuus?

Tämä on aika mielenkiintoinen näkemys sinällään. Käytännössä se veisi mallisi lähemmäksi kvanttifysiikkaa kuin mitään muuta, koska kvanttifysiikassa ei hiukkasen paikkaa voida määrittää mielivaltaisella tarkkuudella - tai jos voidaan niin sen liikemäärä on äärettömän epätarkka.

Suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan yhdistymiseen, kvanttipaino-
voimaan.... gravitoneihin, entäs ajan hiukkasiin, chrononeihin ..

Ei ole mitään ajan hiukkasia krononeita, vaan kaikki liikkuvat hiukkaset ovat niitä. Valo jokseenkin sisäisesti on liikkumatonta, kuten siis jo Einstein toteaa, sen sijaan sen liike valon nopeudella tapahtuu ajassa, samoin fotonien pilkkoutumiset lyhemmiksi.

Sivuat kuitenkin absoluuttisen eli ehdottoman ajan ongelmaa. Lämpötilan A-0-pisteessä ei kulu aika, mitään liikettä ei ole. Sen sijaan sen sen liikkuessa ja liikkeen raja-arvon lähetessä nollaa ajan kulu on suurin, ehdoton. Nopeuden kasvaessa ajan sisäinen kulku hidastuu, ilmeisestikin käänteisessä suhteessa nopeuden neliöön. Kunnes siis valon nopeudessa aika jokseenkin on pysähtynyt.

Maa kulkee avaruusnopeudella noin 300 km/s. Täten Maa sisäisesti ei suinkaan noudata ehdotonta aikaa, mutta se tietysti saadaan otetuksi huomioon ottaen huomioon Maan nopeus. Tulos kuitenkin on likiarvo.
Joten näyttäisi, että aurinkovuosi suhtautettuna johonkin tähtipisteeseen
edelleenkin olisi tarkin ajan mittari.

Merkitsemme tähänkin oleellisimman eron tämän avaruusfysiikan ja
USA-ylivaltaisen välillä. USA-vetoisessa gravitaatio, mitä ilmeisimmin salaisksi häivytetyt säiehiukkaset irtoavat aineesta ja palaavat aineeseen gravitaation voima- eli aitovoimasäikeinä, ja nämä ovat suorassa suhteessa lähdemassaan ja käänteisessä suhteessa etäisyyden neliöön.
Edettäessä suuriin massoihin ja tiheämassoihin yhä suurempi osa aineesta muuttuu gravimassaksi, kunnes alkuräjähdysmassa on pelkästään gravimassaa, joka avautuu, laajene ja palautuu aineeksi avaruuteen. Yleine punasiirtymä johtu fotonijakson harvenemisesta laajenvassa tai ainakin avautuvassa avaruudessa. Teorialle linjassa
on fuusion tapahtuminen tähtien syvimmissä sisuksissa kovan paineen ja korkean lämpötilan kovissa olosuhteissa. Vedyn regeneraatiota eli palautumista ja siten ikuista ääretöntä avaruutta ei pidetä mahdollisena.

Täsäs avaruusfysiikassa gravitaatio eli vetovoima, sen siruhiukkaset, ei irtoa perusaineesta eikä palaa siihen, vaan kiitää ikuisesti avaruuden ja ainene läpi valon nopeudella. Vetovoiman energia eli liikevoima on suorassa suhteessa massaan ja käänteisessä suhteessa etäisyyden neliöön, eli voiman eli aitovoiman eli kiihtyvyysarvo on neliöjuurisuhteessa näihin. Tiheämassoissa vetovoima on tihentynyt, kunnes tietyn rajan saavutettuaan muuttu poistovoimaksi ja tiheämassa jakaantuu. Alkuräjähdysmassa ei ole mahdollinen. Kaikkeuden vety on peräsin vedyn regeneraatiosta eli palautumisesta tiheämassoissa, ja näin
ikuisen äärettömän aineisen kaikkeuden edelltykset syntyvät yhä uudestaan. Yleinen punasiirtymä johtuu fotonien törmäämisestä toisiinsa.
Fuusio tapahtuu olosuhteiltaan vertailuteoriaan nähden pehmeämmisssä ja
lämpötilaltaan alemmissa tähdissä tähtiukkosen aiheuttamina vetypommileimahduksina.

Onko tässä käynyt nyt niin että on luettu niin paljon akateemisia papereita, että aivot ovat käytössä ylikuumenneet?

Ja jos ei ole niin miksi asia pitää esittää niin sekavasti. Ettei vain olisi jotain opiskelijoiden käytännönpilaa.

idiotsavant
Onko tässä käynyt nyt niin että on luettu niin paljon akateemisia papereita, että aivot ovat käytössä ylikuumenneet?

Ja jos ei ole niin miksi asia pitää esittää niin sekavasti. Ettei vain olisi jotain opiskelijoiden käytännönpilaa.

Sina ei jummarra?

Tämä opiskelija on jo vanhuuseläkkeellä.

ArKos itse
idiotsavant
Onko tässä käynyt nyt niin että on luettu niin paljon akateemisia papereita, että aivot ovat käytössä ylikuumenneet?

Ja jos ei ole niin miksi asia pitää esittää niin sekavasti. Ettei vain olisi jotain opiskelijoiden käytännönpilaa.
Sina ei jummarra?

Tämä opiskelija on jo vanhuuseläkkeellä.

No jopas,jopas. Ethän sinä kaikkitietävä guru enää mitään opintoja
tarvitse. Me muut tarvitsemme ,jotta pystyisimme ymmärtämään teorioitasi.

Auta meitä oi suuri shamaani. Paljasta salasi selkokielellä.

Paljastanpa tässä sinullekin usalaisen alkuräjähdysmassan salat, jotta pääset lopultakin hoitamaan itsellesi kunnon suhteet Iso Poika Bushin hallintoon. Se on täysin gravitaatiota, gravimassaa. Siis PAINOVOIMAA
irtoaa aineesta ja keryy mustiin aukkoihin, kunnes lopulta on vain yksi ainopa, jossa kaikkia gravitaatio, johin kaikki aine on irronnut. Tämä gravimassa räjähtää/räjähti, ja välimuotona kuulemman hiukkaspuuro, muuttuu aineeksi. Ja sitten aineesta taas irtoaa gravitaatiota, PAINOVOIMA keräytyy jne. - Usalaisen tieteen varmaan omaksut helposti, kun sinulla on siihen myös motiivi.

Tuon mutkan kautta voit aloittaa tutustumisen ArKosin itse teoriaan, monessakin aiheessa. Tässä avaruusfysiikassa vetovoima ei irtoa aineesta eikä palaudu aineeksi, vaan kulkee valon omanopeudella ikuisessa liikkeessä läpi aineen ja tyhjyyden.

Gravitaatiosta on siis olemassa kaksi eri vastakkaista perusaksioomaa eli järjestelmälleen ehdottomasti oikeata perusoletusta. Näistä seuravat kaksi avaruusfysiikan matemaattista järjestelmää ovat todistettuina jokseenkin oikeita. Vaan huomaa, vain toinen on reaalisesti eli todellisesti oikea. Sinunkin tukijoukkosi ovat kermatyöläisiä, ja he ymmärtävät, että heidän etunsa jokseenkin ovat samat kuin USAn edut.
Ja jos otat kantasi usalaista vastaan, he eivät anna puolueellesi ja sinun elättämiseesi enää tukirahoja.

Joten vastaat USA ON AINA OIKEASSA?

Kun on nostettu esiin aihe, mitä olin huhtikuussa 2005, tässä koosteessa jokseenkin on nykyinen ArKosi itse. Lisää suunnileen lie tullut vain siruhiukkasten eli gravimateriaalin avaruusvirrat. Näistä ne tulevat massojen käyttäöön, massat järjestävät ne vetäviksi gravitoneiksi.
Nämä virrat ovat tausta myös galaksien synnylle. Atomiaine, vaikutusperusaine, järjestyy, sakkautuu gravivirroissa, ja myös luo graviaienen ympärilleen galaktiseksi ja tähtien ynä tiheämassojen gravikentiksi, vetovoimakentiksi.

ArKos itse
Aurinko. Sen läpimitta noin 1,39*10^6 km, ja aiheuttama vetovoimakiihtyvys pinnassaan noin 56 m/s^2, kun laitostieteen arvoksi Tep ilmoittaa 274 m/s^2. Tästä seuraa puristus tässä fysiikassa vain
1/24 siitä mitä laitostieteen mukaan. Massa Tepin mukaan 334 000 Maan massaa, minä laskenut 395 000. Tuosta seuraa Auruingon fuusiolle varsin erilaiset olosuihteet, melkein eri Aurinko sisäisesti. Ulkoisesti se jkyllä päästää ulos sman määrän ydinenenergiaa ja saavuttaa vakaan elämänsä pään 10 miljardin eliniän jälkeen.

Huomattavasti pienempi vetovoima vaatii sisäoloille huomattavasti pienemmän lämpötilan kuin laitostieteen 15 miljoonaa astetta. Fuusion vaatima ydinhiukkasten pehmenemisen elii haurauden lämpötila puolestaan saavutetaan epäpuhtaan vetyheliumin kuumenemisella leimahduslämpötilaan aurinkoukkosessa. Tämä aiheutuu Aurinkoaineen pyörteistä, kun sen puristuskin on verrattuna laitostieteen vättämään huomaatavan vähäistä. Fuusio itse tulee elektronien törmäämisestä protoneihuin neutroneiksi ja näiden ja protonien törmäämisestä toisiinsa. nopeuksista elektronin jopa 200 000 km/ s ja protonin luokkaa 8000 km/s.-

Fuusio tapahtuu Auringon laajalla sisäalueella ulointa puhtaint syvinaä pintaa ja sysintä sisuta lukuunottama.Sen voi arvioia käsittävän noin 5/6 Auringon läpimitasta. Fuusio tapahtuu miljoonina vetypommileimahduksina /s, ja jokaisessa fuusioituu satoja tonneja vetyä.
Fuusio aiheuttaa jatkuvan värinän aurinkopinnassa. Joskus leimahdus tapahtuu lähellä pintaan aiheuttaen noin 500 000 kmn korkeuteen avaruuteen kohjoavan protuberanssin ja sen jälkeen pintaan auringonpilkun. Gammafotonien paine kasvaneena tiettyyn rajaan hajoittaa leimahdusolosuheeseen. Täten se ei koskaan voi jatkua tiettyä rajaa pitemmälle, vaan olosuhteen on synnyttävä aurinkoukkosesta yhä uudestaan.

Lämpötila Auriinkon tuolla laajalla alueella voidaan arvioida 400 000 asteeksi.

Auringon elämän lopussa raskaat alkunaineet lisäännyttyään jatkuvasti
fuusiossa muodostavat välikehän, joka heti romahtaa sisään. Syvimmällä sisuksessa tapahtuu lukuisasti leimahduksia, ja Aurinko poksahtaa hajalle punaiseksi jättiläiseksi. Raskaat aineet muodostavat valkoisen kääpiön, joka sittemmin jäähtyy.

Tähden muodostuksen keskuksena on raskaiden aineiden kakku, suurempien usein edellisestä jäljelle jäänyt jäähtynyt valkoinen kääpiö.
Sinänsä fuusiioota voi pienesti tapahtua ulkoisesti täysin jähemässä molelyyliolomuodossa oleivssa massoissa. Maankin sisällä sitä tapahtuu.
Tähden syttyminen vaatii kuitenkin tuon raskaiden aineiden kakun räjähtämistä hajalle ja leviämistä epäpuhtauksina tähtiineeseen.
Tämäkin on havittava myrskyinen tapahtuma. Jokainen tähtivaihe jättää jälkeensä yhä suuremman valkoisen kääpiön. Kunnes jättiläistähden räjähtäessä supernovana syntyy pieni tai iso tiheämassa.

Tiheämassa. Siinä ensinnäkin atomitilat ovat romahtaneet. Eli ne noudattavat jokseenkin ydinhiukkasten tiheyttä, eli ydinhiukkaset niiden.
Tuollaine pieni kolmen aurinkomassan läpimitta 20 km, miljoonan aurinkomassan vastaavasti 1400 km. Jälkimmäiselle vetovoimakiihtyvyys pinnassa 56 000 km/s^2. Valon pysähdyttämisestä ei voi puhua, sen sijaan se saa fotonit lähellään kaartamaan.

Fotonin nopeus vetovoima vaikutuksesta ei voi muuttua. Fotoni tiheänmassan lähellä voi vain kaartaa, ja se tapahtuu massaa sisäänpäin kaartavalle radalle. Samalla fotonisäteiden jaksot tihentyvät. - Tuollainen pieni, sen lähellä tihentyminen tapahtuu vasta röntgenin jaksoille, jotka pääsevätkin karkuun.

Musta aukko, se tulee siitä, että tihentyminen tapahtuu gammafotoneiksi asti, jotka eivät pääse myöskään karkuun. Pinnan lähellä vaikuttaa myös elektroniverho. Ne ovat puristuneet ulos tiheämassan perusaineesta vetäen vaikutusvoimallaan saapuvia fotoneita. Suuren tiheämassan
perusaine lie vaikutusperushiukkasmassaa, ydinhiukkasia ei liene.
Gammafotonit liittyvät yhteen ja muodostavat vaikutusineesta ympärilleen
protonipalloja. Nämä pomppivat pois, sillä vety ja helium eivät pysy tiheämassoissa, ja ottavat kukin verhosta mukaansa elektronin.
Noin tapahtuu vedyn regeneraatio eli palautuminen, fuusion ohella kaikkeuden toinen sille tasaveroinen energiaprosessi, ydinreaktio.

Saavutettuaan tietyn kokorajan, voi olla runsaat miljoona tai korkeintaan kolme miljoonaa aurinkomassaa, tiheämassa jakaantuu. Vetovoima kasvettuaan on muutuntu positovoimaksi. Tämän rajan ylittäviä yksilötiheämassoja ja niiden mustia aukkojakaan ei voi olla, vaan galaksien keskustoihin syntyy loistavia kvasaareita, joissa runsaasti sekä tähtiä että tiheämassoja. Niissä rinnakkkain tapahtuu sekä fuusiota että regenenraatiota. Osa aineesta ja sen kantamasta energiasta sinkouu galaksin ulkopuolelle. Päästöt ja regneneraation toteutus loppuun ovat lähtökohta avaruuteen syntyville uusille galakseille, kun edelliset vanhenevat ja katoavat. Siten äärettömässä ikuisessa aineen ja sen liikkeen kaikkeudessa tapahtuu ikuinen aineen ja sen kantaman energian
eli liikevoiman kiertokulku.

Kas, siinä olikin koottuna jokseenkin koko AVARUUSFYSIIKKA.

Nyt tyhmä nauraja Carter naurattamaan tyhmää yleisöäsikin.
Seuratkaakin muut nyt heitä tarkkaan, kun he nauravat. Varsinainen nääsvasemmistolainen vaalitaistelu tieteen Tähtilipun alla.

Otetaanpas tämä aihe jälleen esiin. Ja otetaanpa se esiin toisesta viestistään, joka käsittelee käsitystäni aurinkofuusiosta, siis mahtavien asähkönpurakusten aiheuttamin vetypommileimahduksin, kun nimittäin se puooli nousi palstalle esiin toisessa aiheessa ja yhteydessä.

Lukekaa käsitykseni alkuperäisistä teksteistä. Älkää uskoko John Carteria ym. mitättömiä sekopäitä, jotka eivät edes erota Savorin kirjoittamaa ja minun kirjoittamaani toisistaan. Minä en missään yhteydessä puhu käpertynene energian laajenemisesta.

Sivuamme myös Arlan hiljan esittämää väittämää, että muka elektroneja olsi kaikkeudessa ja mm. tähdissä protoneihin verrattuna huomattavan vähän. Minä lähden siitä, että elektroneja ja protoneja on jokseenkin yhtä paljion, ja tämä on oleellien perusta myös aurinkofuusion teorialleni.
Laitostieteenkin mukaan lie neutronmein muosodtus, ennen muuta protiumvetyä suurempiin ytimiin, edellyttää jokaisen neutronin muodostukseen elektronin. Sehän ei toimisi, jos ei elektroneja olisi käytettävissä jokseenkin sama määrä kuin protoneja. Huomaa, että elektronejakin koko ajan poistuu Auringosta beeta-säteilynä.

Otetaanpas tämä uudestaan. Palstalla urantistit ym. pösilöt höpisevät mm. annihilaatiosta ihan joutavia. - Katsokaa nimenomaan alun viestejä!

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat