Seuraa 
Viestejä45973

Ihmiset kaikki puhuvat kreationismista, minäkin. Kuitenkin tuntuu että ns. "yhteinen määrittely" puuttuu. Kreationisteiksi luokitellaan monella eri tasolla, ja listaan niitä tähän aluksi, jotta on jotain josta valita. Pyrin laittamaan niin, että laajin ensimmäisenä, eli sisältäisi jossain muodossaan kaikki "myöhemmät" vaihtoehdot. Eli kannattaa valita se pienimmällä numerolla varustettu "mielestä sopiva" vaihtoehto.

1: Kreationismi = Luomisoppi. Mikä tahansa missä uskotaan Jumalan jossain vaiheessa jotenkin vaikuttaneen on kreationismia.

2: Kreationismi on mikä tahansa oppi, joka yrittää vaikuttaa politiikkaan Jumalalla.

3: Jumalausko, paitsi että "teistinen evoluutio" ei ole vaihtoehto. Kreationismissa evoluutio ei voi olla Jumalan ohjaama. Jos Jumala ohjelmoi evoluution, ohjaa hän sitä itse, eikä ole pelkkä "kellokoneen liikkeellelaittaja"

4: Kreationismi on oppi, jossa eri tyyppiset organismit ovat nousseet itsenäisesti perusryhminä ~ (kemiallisen) evoluution kielto
("Henderson's Dictionary of Biological Terms" -kanta)

5: Pelkkä YEC on kreationismia. Jos uskot vanhaan maahan tai vältät Raamatun Jumalan mainitsemista, et enää ole kreationisti.
(Intelligent Design)

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (17)

squirrel
Ihmiset kaikki puhuvat kreationismista, minäkin. Kuitenkin tuntuu että ns. "yhteinen määrittely" puuttuu. Kreationisteiksi luokitellaan monella eri tasolla, ja listaan niitä tähän aluksi, jotta on jotain josta valita. Pyrin laittamaan niin, että laajin ensimmäisenä, eli sisältäisi jossain muodossaan kaikki "myöhemmät" vaihtoehdot. Eli kannattaa valita se pienimmällä numerolla varustettu "mielestä sopiva" vaihtoehto.

1: Kreationismi = Luomisoppi. Mikä tahansa missä uskotaan Jumalan jossain vaiheessa jotenkin vaikuttaneen on kreationismia.

2: Kreationismi on mikä tahansa oppi, joka yrittää vaikuttaa politiikkaan Jumalalla.

3: Jumalausko, paitsi että "teistinen evoluutio" ei ole vaihtoehto. Kreationismissa evoluutio ei voi olla Jumalan ohjaama. Jos Jumala ohjelmoi evoluution, ohjaa hän sitä itse, eikä ole pelkkä "kellokoneen liikkeellelaittaja"

4: Kreationismi on oppi, jossa eri tyyppiset organismit ovat nousseet itsenäisesti perusryhminä ~ (kemiallisen) evoluution kielto
("Henderson's Dictionary of Biological Terms" -kanta)

5: Pelkkä YEC on kreationismia. Jos uskot vanhaan maahan tai vältät Raamatun Jumalan mainitsemista, et enää ole kreationisti.
(Intelligent Design)

Kreationisti taitaa olla kaikkea tuota Poliittinen, tieteen ja erityisesti evoluution vastainen liike, joka pohjimmiltaan uskoo nuoreen maahan. TAvoitteena on yhteiskunnan muuttaminen fundamentalistiseksi, tiukkaan säädellyksi, äärioikeistolaiseksi hirmuhallinnoksi, jossa pappisvallalla on korkea asema. Itsenäinen ajattelu ja tutkimus on kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jotkut fundamentalistit väittävät, että maapallon vaiheet ihmistä edeltävältä ajalta selittää kreationismi eikä evoluutio. He uskovat, että koko fyysinen luomakunta tehtiin vain kuudessa 24-tuntisessa päivässä jolloinkin 6 000–10 000 vuotta sitten. Tämä on kuitenkin epäraamatullinen opetus, jonka vuoksi Raamattu on saanut osakseen paljon pilkkaa.

Onko päivä aina kirjaimellisesti 24 tunnin pituinen Raamatussa? 1. Mooseksen kirjan 2:4:ssä puhutaan ”päivästä jona Jumala teki maan ja taivaan”. Tämä yksi päivä sisältää 1. Mooseksen kirjan 1. luvun kaikki kuusi luomispäivää. Raamatussa päivä on määrämittainen ajanjakso, joka voi kestää tuhat vuotta tai useita tuhansia vuosia. Luomispäivät ovat voineet olla kukin tuhansien vuosien pituisia. Lisäksi maapallo oli olemassa jo ennen kuin luomispäivät alkoivat (1. Mooseksen kirja 1:1). Raamattu on siis tässä suhteessa sopusoinnussa tieteen kanssa. (2. Pietarin kirje 3:8.)

Viitaten näkemykseen, jonka mukaan luomispäivät olivat vain 24 kirjaimellisen tunnin pituisia, molekyylibiologi Francis Collins kirjoittaa: ”Kreationismi on aiheuttanut ajattelevien ihmisten uskolle enemmän vahinkoa kuin mikään muu nykyhistoriassa.”
Äänestin tietysti viimeistä vaihtoehtoa.

Fundamentalismi — mistä siinä on kyse?

MISTÄ fundamentalismi on saanut alkunsa? Viime vuosisadan lopussa jotkut vapaamieliset teologit sovittivat uskonkäsityksiään historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen ja tieteellisten teorioiden, esimerkiksi kehitysopin, mukaan. Tämä johti siihen, että ihmisten luottamus Raamattuun järkkyi. Jotkut vanhoilliset uskonnolliset johtajat Yhdysvalloissa reagoivat tähän määrittelemällä sen, mitä he sanoivat uskon perustotuuksiksi. 1900-luvun alkupuolella he julkaisivat näitä perustotuuksia käsittelevän kirjasarjan nimeltä The Fundamentals: A Testimony to the Truth (Perustotuudet: todistus totuudesta). Tästä nimestä tulee termi ”fundamentalismi”.

1900-luvun alkupuoliskolla fundamentalismi pääsi silloin tällöin uutisaiheeksi. Esimerkiksi vuonna 1925 uskonnolliset fundamentalistit haastoivat Tennesseessä Yhdysvalloissa asuvan opettajan John Scopesin oikeuteen; tapaus tuli tunnetuksi Scopesin juttuna. Mikä oli hänen rikoksensa? Hän opetti kehitysoppia, ja se oli vastoin osavaltion lakia. Tuolloin jotkut uskoivat, että fundamentalismi jäisi lyhytikäiseksi. Vuonna 1926 protestanttinen lehti Christian Century sanoi, että se oli ”sisällyksetön ja keinotekoinen” ja siltä puuttuivat ”tyystin rakentavan saavutuksen tai elossa säilymisen ominaisuudet”. Miten väärä tämä arvio olikaan!

1970-luvulta lähtien fundamentalismi on ollut yhtenään uutisaiheena. Fullerin teologisessa seminaarissa Kaliforniassa Yhdysvalloissa toimiva professori Miroslav Volf sanoo: ”Fundamentalismi ei ole ainoastaan säilynyt, vaan myös kukoistanut.” Nykyään sanaa ”fundamentalismi” käytetään protestanttisten liikkeiden lisäksi myös muiden uskontojen, esimerkiksi katolilaisuuden, islamin, juutalaisuuden ja hindulaisuuden, liikkeistä.

Reaktio aikakauteemme

Miksi fundamentalismi leviää? Tutkijat lukevat sen ainakin osittain aikamme moraalisen ja uskonnollisen epävarmuuden tiliin. Aiempina vuosina useimmille yhteiskunnille oli ominaista moraalisesti vakaa ilmapiiri, joka pohjautui perinnäisiin uskonkäsityksiin. Nykyään nuo käsitykset kyseenalaistetaan tai hylätään. Monet älyköt väittävät, että Jumalaa ei ole ja että ihminen on yksin välinpitämättömässä kaikkeudessa. Monet tiedemiehet opettavat, että ihmiskunta on satunnaisen kehityksen, ei rakkaudellisen Luojan toiminnan, tulosta. Vallalla on sallivainen ajattelutapa. Maailmaa kuormittaa moraaliarvojen puute yhteiskunnan kaikilla tasoilla. (2. Timoteukselle 3:4, 5, 13.)

Fundamentalistit kaipaavat entisajan vakautta, ja jotkut heistä pyrkivät saattamaan yhteisönsä ja kansansa takaisin sille moraaliselle ja opilliselle perustalle, joka heidän mielestään on oikea. He tekevät kaikkensa pakottaakseen toiset elämään ”oikean” moraalilain ja oppijärjestelmän mukaisesti. Fundamentalisti on hyvin varma siitä, että hän on oikeassa ja muut ovat väärässä. Professori James Barr sanoo kirjassaan Fundamentalism, että fundamentalismia ”pidetään usein luotaantyöntävänä ja halventavana terminä, joka tuo mieleen suvaitsemattomuuden, kiihkomielisyyden, valistusvihamielisyyden ja ahdashenkisyyden”.

Koska kukaan ei halua tulla leimatuksi suvaitsemattomaksi, kiihkomieliseksi tai ahdashenkiseksi, kaikki eivät ole samalla kannalla sen suhteen, kuka on fundamentalisti ja kuka ei ole. Eräät piirteet ovat kuitenkin ominaisia uskonnolliselle fundamentalismille.

Fundamentalistin tunnistaminen

Uskonnollinen fundamentalismi tähtää tavallisesti sen säilyttämiseen, mitä pidetään jonkin kulttuurin alkuperäisinä perinteinä tai uskonkäsityksinä, ja pyrkii vastustamaan sitä, mikä katsotaan maalliseksi maailman hengeksi. Tämä ei merkitse sitä, että fundamentalistit vastustaisivat kaikkea modernia. Jotkut käyttävät hyvin tehokkaasti nykyaikaisia viestimiä näkemystensä tunnetuksi tekemiseen. He kuitenkin taistelevat yhteiskunnan maallistumista vastaan.

Jotkut fundamentalistit eivät tyydy vain pitämään itse kiinni jostakin perinnäisestä oppijärjestelmästä tai elämäntavasta, vaan he haluavat ehdottomasti saada toisetkin siihen mukaan, muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita, niin että nämä vastaavat fundamentalistien uskonkäsityksiä. Siksi katolinen fundamentalisti ei pelkästään kieltäydy abortista. Hän voi hyvinkin painostaa maansa lainsäätäjiä ajamaan läpi abortit kieltäviä lakeja. La Repubblica -sanomalehden mukaan katolinen kirkko ryhtyi Puolassa ” ’sotaan’, jossa se – – [pani] peliin koko voimansa ja vaikutusvaltansa” saadakseen abortin vastaisen lain läpi. Tässä kirkonmiehet toimivat hyvin pitkälti fundamentalistien tapaan. Protestanttinen Christian Coalition -liike käy Yhdysvalloissa samanlaisia ”sotia”.

Fundamentalistit erottaa ennen kaikkea heidän syvään juurtuneesta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Niinpä protestanttinen fundamentalisti puolustaa lujasti Raamatun kirjaimellista tulkintaa, johon luultavasti sisältyy sellainen uskomus, että maapallo luotiin kuudessa kirjaimellisessa päivässä. Katolinen fundamentalisti ei epäile lainkaan paavin erehtymättömyyttä.

On siksi ymmärrettävää, miksi termi ”fundamentalismi” herättää mielikuvan sokeasta fanaattisuudesta ja miksi ne, jotka eivät ole fundamentalisteja, ovat huolissaan fundamentalismin leviämisestä. Yksilöinä voimme olla eri mieltä kuin fundamentalistit, ja heidän poliittinen taktikointinsa ja toisinaan väkivaltainen toimintansa voivat tyrmistyttää meitä. Yhden uskonnon fundamentalistit voivat jopa kauhistella toisen uskonnon fundamentalistien tekoja! Silti monet ajattelevat ihmiset ovat huolissaan niistä asioista, jotka myötävaikuttavat fundamentalismin leviämiseen — kasvavasta moraalisesta löyhyydestä, uskon puutteesta ja hengellisyyden hylkäämisestä nyky-yhteiskunnassa.

Loptio
Mitä kreationismi on?

CopyPastea.


Onko se Italiainen ruoka vai mikä? Voisitko silti opetella kommentoimaan asioita joita viestissä on.

teijoster
Loptio
Mitä kreationismi on?

CopyPastea.


Onko se Italiainen ruoka vai mikä? Voisitko silti opetella kommentoimaan asioita joita viestissä on.

Miksi vaivautua, kun sinäkään et vaivaudu edes naamioimaan lainauksiasi omaksi tekstiksesi. Helpompaa olisi tietysti mainita lähde. Tai sinun tapauksessasi jättää kokonaan kirjoittamatta.

Loptio
Mitä kreationismi on?

CopyPastea.

Ja sen lisäksi, että tämä on mainio vitsi, niin se on aivan totta.

Uskonveli, oon ymmärtäny, ett kreationistit kantaa valoo tupaan mustis muovisäkeis, mutt fundamentaslistit uskoo, ett ne mustat muovisäkit lentää sinne itsestää.

Mun jehovamimmi on kannustanu mua itsenäisee ajatteluu: eilen hän kysy, ett onks jääkaapis nyt valoo, no mä vähän lunttasin ja vetäsin jääkaapin oven auki ja oliha siel. Ett tälleen.

Sinä taidat elätellä turhia toiveita. Tietysti jos lopetat juopottelun ja korjaat muunkin elämäsi ja rupeat mallikelpoiseksi kansalaiseksi ja sitten tutkit raamattua pari vuotta ja sitoudut elämään raamatun normien tavalla, niin, kenties...maailman paras nainen ottaa sinut, meinaan Jehova mimmi, sitten joskus kun huomaa että olet vakaa uskossa.

teijoster
Sinä taidat elätellä turhia toiveita. Tietysti jos lopetat juopottelun ja korjaat muunkin elämäsi ja rupeat mallikelpoiseksi kansalaiseksi ja sitten tutkit raamattua pari vuotta ja sitoudut elämään raamatun normien tavalla, niin, kenties...maailman paras nainen ottaa sinut, meinaan Jehova mimmi, sitten joskus kun huomaa että olet vakaa uskossa.

Mutt enhä mä juopottele ja mallikelponen kansalainenki kyll oon - oon ollu jonku aikaa jopa polttarimimmie stripparina, ku oon tällane hyväkropane ja etuveitikkaaki löytyy... raamattuuki oon tutkinu nyt useen kuukaude ja oon tajunnu, ett Jeesukse ei ois kannattanu lyöttäytyy sen Judakse kamuks. Vaikk nää poskisuudelmat on nykysi kyll ihan yleisii.

Tää jehovamimmi on kyll ihan huikee ja kovaäänine jo nyt, vaikk en oo uskoss silleen kirkastunu. Oikeen ootan näit uskon orgasmei ja miellellään astun tän jehovistisen tantraseksin piiriin, vaikk kyll mul tääki on jo ihan euforiaa tän mimmin kaa.

Hyvä teijoster, kiitos kopy-pastestasi.

On siksi ymmärrettävää, miksi termi ”fundamentalismi” herättää mielikuvan sokeasta fanaattisuudesta ja miksi ne, jotka eivät ole fundamentalisteja, ovat huolissaan fundamentalismin leviämisestä. Yksilöinä voimme olla eri mieltä kuin fundamentalistit, ja heidän poliittinen taktikointinsa ja toisinaan väkivaltainen toimintansa voivat tyrmistyttää meitä. Yhden uskonnon fundamentalistit voivat jopa kauhistella toisen uskonnon fundamentalistien tekoja! Silti monet ajattelevat ihmiset ovat huolissaan niistä asioista, jotka myötävaikuttavat fundamentalismin leviämiseen — kasvavasta moraalisesta löyhyydestä, uskon puutteesta ja hengellisyyden hylkäämisestä nyky-yhteiskunnassa.Tuli mieleeni metrolehden kolumni toissapäivältä(vaikka en kys. henkilön kolumneista aina tykkää, niin kyseinen oli aika sopiva)
Siinä hän kertoi kuinka ihmisillä on tapana ensin jyrkästi tuomita esimerkiksi terrorismi tai ruotsalaisen feministivähemmistökommuunin miesviha, rasismi... ja sitten perään sanoa että "Kyllä minä toisaalta ymmärrän".
Kirjoittajasta tuo antoi vain pontta sille, että terroristeja... tulee olemaan jatkossakin - koska valtaosa ihmisistä kuitenkin "jollain tavalla ymmärtää".

Toisaalta teijosterin lainaaman tahon saippuaisen selkärangattomuus on helppo ymmärtää: He eivät kehtaa haukkua jotain jostain, johon itse syyllistyvät.


Fundamentalistit erottaa ennen kaikkea heidän syvään juurtuneesta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Niinpä protestanttinen fundamentalisti puolustaa lujasti Raamatun kirjaimellista tulkintaa, johon luultavasti sisältyy sellainen uskomus, että maapallo luotiin kuudessa kirjaimellisessa päivässä. Katolinen fundamentalisti ei epäile lainkaan paavin erehtymättömyyttä.

vertaa seuraavaan:
Fundamentalistit erottaa ennen kaikkea heidän syvään juurtuneesta uskonnollisesta vakaumuksestaan. Niinpä Jehovan Todistaja -fundamentalisti puolustaa lujasti Raamatun kirjaimellista tulkintaa, johon luultavasti sisältyy sellainen uskomus, että makroevoluutio ei ole totta. Jehovan Todistaja -fundamentalisti ei epäile lainkaan Vartiotorniseuran, -eivätkä sen itsensä kääntämän Raamatun version nimeltä "Uuden maailman käännös"- erehtymättömyyttä.

Kreationismi on kaikkea äänestyslistassa mainittua. Kuitenkin koko hihhuliaatetta ID:n kaltaisine alalahkoineen (jotka "...rely on ancient and arcane religious texts written by delusional tribal chieftains, soothsayers, desert wanderers, gurus, demigods, fakirs, miracle workers, charlatans, drunkards, fortune tellers, madmen, and seers...") voi tyhjentävästi kuvata parilla sanalla: TÄYTTÄ ROSKAA!

Squirrel kirjoitti:"Niinpä Jehovan Todistaja -fundamentalisti puolustaa lujasti Raamatun kirjaimellista tulkintaa". Tämä ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa koska JT:t uskovat että maa/maailmankaikkeus on miljardeja vuosia vanha ja jo aiemmin luotu maapallo valmistettiin asuttavaksi pitkien tuhansia vuosia kestävien ajanjaksojen(luomispäivien) kuluessa.
Luulisihan squirrelin tietävän.

Good point
Olisi kai pitänyt mainita vartiotorniseuran kirjaimellinen tulkinta..
Ja kenties korostaa "fundamentaalia näkemystä", joka minusta ei niinkään riipu "kirjaimellisesta tulkinnasta" vaan siitä kuinka paljon "saippuaa" oppi sisältää: Minusta kysymys fundamentalismista on enemmänkin dogmaattisessa asetelmassa, kuin "kirjaimellisessa tulkinnassa".

Yksinkertaisesti, jos ihminen ei kykene edes kuvittelemaan mitään tilannetta, jossa hänen mielipiteensä voisi muuttua, on hän fundamentalisti.

Tietysti joku muu määrittelee eri tavalla: Määritteleehän teijosterkin kreationismin aivan eri tavalla kuin esim. tietosanakirjat..

PS:

Teijosterin kannattaa kuitenkin huomata, että hänen antamansa esimerkki on surkea:

Jehovan Todistajat, Elämä maan päällä - kehityksen vai luomisen tulos, sivu 26

"Päiväksi" käännetty heprealainen sana jōm voi merkitä eripituisia ajanjaksoja. William Wilsonin Vanhan testamentin sanoja käsittelevässä kirjassa mainitaan tuon sanan mahdollisista merkityksistä muun muassa : "Päivä"; tarkoittaa usein aikaa yleensä tai pitkää aikaa; koko kulloistakin kyseessä olevaa ajanjaksoa - -. Päivällä tarkoitetaan myös erityistä kautta tai aikaa, jolloin tapahtui jotain epätavallista.

Eli "kirjaimellista tulkintaa" oli tuo teijosterin esimerkki; olisi tejosterin pitänyt paremmin se tietää.

Kuitenkaan maailmassa ei liene YHTÄÄN ainutta sellaista tahoa, joka ottaisi Raamatun KIRJAIMELLISESTI; Esimerkiksi fundamentalistit yleensä keksivät selityksiä Johanneksen ilmestyksen pedoille etc. Eivät ne esitä että "maailmanloppu tulee vasta kun konkreettinen portto punaisissa ratsastaa", eivät. Teijosterin vaatimus on siksi sellainen, että maailmassa ei ole lainkaan fundamentalismia. Siksi nimenomaan dogmaattinen asetelma on minusta hyvä lähtökohta; jos fundamentalismia ei olisi lainkaan olemassa, olisi sen aikaansaaman uskonnollisen fanatismin ja muiden ongelmien ruotiminen melko irrationaalista touhua. (Mikä tietysti sopii erinomaisesti kaikille JT -henkisille ihmisille)

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat