Seuraa 
Viestejä45973

www.eroakirkosta.fi

Sata syytä erota kirkosta

Yksinkertaisin ja paras syy:

* 1. Kirkosta eroaminen on helppoa ja sen voi suorittaa osoitteessa eroakirkosta.fi. Lisäksi kirkosta eroaminen on helpoin tapa säästää merkittävä summa rahaa. Mikään alennuskuponki ei samaan pysty. Eroamalla autat myös kaikkia oikeuksistaan taistelevia vähemmistöryhmiä sekä nopeutat yhteiskunnan positiivista kehitystä.

Periaatteelliset syyt:

* 2. Jos käyt kirkossa korkeintaan muutaman kerran vuodessa, sinun on turha olla sen jäsen. Kirkossa käyminen ei tee sinusta kristittyä yhtään sen enempää kuin autotallissa käyminen tekisi sinusta auton.
* 3. Vaikka kävisit kirkossa muutaman kerran vuodessa, siihen ei ole silti järkeä kuulua. Monet meistä käyvät vuodessa myös muutamaan otteeseen museossa, mutta harvat silti kuuluvat museovirastoon.
* 4. Jollet usko kirkon oppeihin, et välitä kirkon opeista, et tunne kirkon oppeja tai olet jopa sen opetuksia vastaan, sinun ei tule kuulua kirkkoon. Uskonnosta välinpitämätön, epä-uskonnollinen tai ateisti omaa yhtä hyvän syyn kuulua kirkkoon, kuin liberaali omaa syyn kuulua Vasemmistoliittoon.
* 5. Tuet jokaista järjestöä johon kuulut. Kuulumalla kirkkoon allekirjoitat nimellisesti sen opit ja tuet sen toimintaa verotuksellisesti. Kirkoon kuulumisessa ongelma on vielä suurempi, koska sen valta-asema perustuu lähes kokonaan suureen uskonnottomaan jäsenmäärään.
* 6. (x) Osoitat suoraselkäisyyttä seisoessasi arvojesi takana.
* 7. Kirkko levittää käsitystä, että kirkosta erottaisiin pelkistä verotuksellisista syistä.
* 8. Kuulumalla kirkkoon tuet myös heidän harjoittamaansa lähetystyötä (= kristinuskoon käännyttämistä), mikä tuskin tukee näkemyksiäsi.
* 9. Kirkko vähättelee uskonnottomien lukumäärää systemaattisesti, vaikka todellisuudessa uskonnottomia on suomessa miltei 15% ja heidän lukumääränsä kasvaa eniten muihin uskontokuntiin verrattuna.
* 10. Ev.lut. kirkon tutkimukset ovat puolueellisia. Niissä mm. selitellään suomalaisten heikkoa kirkossakäyntiä uskon yksityistymisellä, vaikka todellinen syy on uskon ja sen arvojen vieraantumisessa.
* 11. Kirkon vaikutusvalta ja suosio ovat jatkuvassa laskussa, mutta siitä huolimatta kirkko ei vähennä toimintaansa, vaan työntekijöiden määrä kasvaa ja he "hääräävät muualla".
* 12. Kirkko suorittaa julkisia virallisia siunaustilaisuuksia myös ei-kristityille vainajille. Esimerkiksi vuonna 2005 kirkko siunasi Aasian tsunamionnettomuudessa menehtyneet, vaikka kaikki heistä eivät kuuluneet kirkkoon. Vastaavasti samana vuonna kirkko siunasi Suomen sisällissodan (1918) johdosta keskitysleireillä teloitetut punaiset, koska tämä "kunnioittaa punaisten ihmisarvoa", siitäkin huolimatta, että suuri osa punaisista teloitetuista oli kommunisteja ja siten marxilaisen tradition mukaan ateisteja.
* 13. Kirkko jakaa sanomiaan jokaiseen suomalaiseen kotiin huomioonottamatta sitä, mihin uskontokuntaan he kuuluvat. Nämä julkaisut jaetaan myös kotitalouksiin, joilla on mainoskielto. Tällaisia julkaisuja ovat mm. "Kirkko ja Me", "Kirkko ja Koti" jne.
* 14. Kirkko on kaksinaismoraalinen järjestö. Toisaalta se saarnaa armosta, mutta kuitenkin taistelee tasa-arvon toteutumista vastaan (ks. vähemmistöoikeudelliset syyt).
* 15. Sotilaalliset ja oikeudelliset valat vannotaan edelleen kristinuskon Jumalan nimeen, vaikka suurelle osalle valan vannojista jumalan nimi ei merkitse enää yhtään mitään.

Verotukselliset ja muut ekonomiset syyt:

* 16. Verotuksellinen rasite voi olla huomattava, jopa etelänmatkan verran vuodessa (keskiverto veronmaksaja maksaa elämänsä aikana kirkollisveroa 13 500 euroa(81 000mk !!!) sekä 1 700 euroa yhteisöveron muodossa)! Tosin jos etelä ei kiinnosta, tässä pienehkö lista kirkkoa eettisemmistä sijoituskohteista.
* 17. Kirkko saa valtiolta tukea yhteisöveron muodossa, mikä peritään jokaiselta järjestöltä ja yritykseltä. Kirkon omaisuus on valtava ja se kasvaa jatkuvasti. Siitä huolimatta tälle rahalle ei löydetä järkevää käyttöä; kirkko istuu kirstunsa päällä.
* 18. (x) Syystä ettei Wiccaa hyväksytty viralliseksi uskonnoksi.
* 19. Kirkko on nykyisellä suosiollaan ja toiminnallaan yhteiskunnallisesti erittäin kallis seremoniamestari. Varsinkin kun otetaan huomioon kirkollisten seremonioiden yksipuolisuus ja mielikuvituksettomuus.
* 20. Vaikka ev.lut. kirkon suosio hiipuu, uusia kirkkoja rakennetaan ympäri Suomea, vaikka vanhatkin ovat käyttämättä. Tulevaisuudessa kirkkorakennuksista koituu yhteiskunnallisia ongelmia, kun niitä ei kulttuurisista syistä voida purkaa ja niiden soveltuvuus muihin tarkoituksiin on heikko.
* 21. Kirkolla ei ole suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa enää ainuttakaan latenttia tehtävää. Yhdysvalloissa kirkot suorittavat suuren osan valtiollisesta hyväntekeväisyydestä, kun taas Etelä-Euroopassa ne ylläpitävät kulttuuria.
* 22. Kirkkohäät ovat suurin syy nykyiselle kirkkoon kuulumiselle, silti niiden järjestäminen kirkossa, kirkkoon kuulumattomana, on halvempaa kuin kirkkoon kuuluminen tämän toimituksen takia. Suomessa laadukkaasti kirkkoon kuulumattomien häät järjestää Pro-Seremoniat ry.
* 23. Kirkko käyttäytyy nykyään kuin liiketoimintaa harjoittava yritys, tosin yrityksistä poiketen se ei maksa veroja ja harjoittaa kannattamatonta liiketoimintaa. Suomen valtavaa valtion velkaa olisi helppo vähentää kirkon varoista.

Poliittiset syyt:

* 24. Suomen pakollisessa asepalveluksessa kirkolla on erityisiä lähetysmahdollisuuksia muihin uskontokuntiin verrattuna.
* 25. Monista Euroopan valtioista poiketen, Suomessa on vieläkin uskonnollisia lakeja, mm. jumalanpilkkalaki.
* 26. Kirkolla on asiantuntijoita useissa valtion päättävissä elimissä, jopa sellaisissa, joiden toiminnan kanssa kirkolla ei ole mitään tekemistä.
* 27. Valtiolliset tv-kanavat esittävät vieläkin useita kertoja vuodessa ev.lut. kirkon jumalanpalveluksia.
* 28. Kirkko ei halua kasvattaa tavallisen kansa valtaa, vaan mieluusti pitää vallan pienehkön poliittisen eliitin käsissä.
* 29. Vaikka kirkko sanoutuukin poliittisesti sitoutumattomaksi, on kirkkoväellä käytännössä oma puolue: kristillinen liitto. Tämä puolue ajoi vielä 80-luvulla teokraattista yhteiskuntaa ja nykyäänkin toimii retroaktiivisesti (eli puoltaa vanhaa yhteiskuntajärjestystä), mikä hidastaa yhteiskunnan kehitystä ja tasa-arvon vahvistumista.
* 30. Vahva uskonnollinen asema valtiossa EU:n laajentuessa tuottaa ongelmia Euroopan integraatiossa.
* 31. Keskeinen syy populistisen politiikan menestykseen on aina ollut uskonnollinen.
* 32. Kirkko ottaa aktiivisesti kantaa poliittisiin asioihin, esim. EU:n perustuslakiin.
* 33. Kirkosta eroaminen on vieläkin liian vaikeaa, eroksi tulisi riittää jäsenmaksun (= veron) maksamatta jättäminen, mikä on käytäntö muissa järjestöissä.
* 34. (x) Syystä ettei uskontojen uhrit tuki ry:lle ole kertaakaan jaettu valtionavustuksia.
* 35. Syystä että kirkko kieltäytyy ottamasta vastuuta yhtään mistään, vaan sysää vastuun aina muiden niskaan.
* 36. Kirkon väkiluvun laskiessa vähenevät kirkon poliittiset vaikutusmahdollisuudet. Ainut syy kirkon jäsenistön olemassa ololle tietyissä poliittisissa elimissä on kirkon koko.
* 37. Demokratialla valitut poliittiset päättäjät joutuvat aika-ajoin taipumaan kirkon tahdolle, ainoastaan sen massiivisuuden takia. Tällainen järjestelmä ei ole demokratiaa, se on teokratiaa tai enemmistödiktatuuria.

Kasvatukselliset syyt:

* 38. Uskonnonopetus on pakollinen valtion kaikissa julkisissa kouluissa, jopa lukioissa. Tiedän syy on selitetty sekavasti, korjataan myöhemmin.
* 39. Uskonnonopetuksessa kuuden ensimmäisen luokan ajan opetetaan lähinnä raamatun tarinoita ulkoa. Opetus ei ole objektiivista ja sen ainut tarkoitus on luoda sisäänrakennettu pohja kirkollisen sanoman hyväksymiselle.
* 40. Vaihtoehtona uskonnonopetukseen tarjotaan ET:n opetusta, joka toimii lukiossa verukkeena sille, ettei uskonnonopetusta yritettäisi kiertää (esim. eroamalla kirkosta).
* 41. Valtion julkisissa kouluissa kristinuskolla on erityisasema mm. joulujuhlissa, aamuhartauksissa, lukuvuoden avauksissa ym.
* 42. Koulujen Kristus-myönteisyydelle ei löydy muuta syytä kuin pidättää nuoret normeissa, mikä heikentää heidän kriittistä ja itsenäistä ajatteluaan.
* 43. Kirkolla on valtava tarve toimia lasten keskuudessa ja levittää heihin oppejaan, jotta saisi heidät tulevaisuudessa auktoriteettinsa alle.
* 44. Sosiaalinen paine pakottaa vieläkin useita nuoria käymään rippileirin, vaikka se sotii vastaan heidän vakaumustaan. Näiden nuorten keskuudessa kirkkoon liittyminen on myös ahkerinta, vaikka yhä useampi 20-30-vuotias nuori eroaa jälleen kirkosta. Toki rippileirillekkin on olemassa heikommin tunnettu vaihtoehto protu.
* 45. Eroamalla kirkosta annat tuleville sukupolville paremman mahdollisuuden oman maailmankuvan ja uskonnon valintaan.
* 46. Suomalaisissa kouluissa ei ole kunnollista saatikka pakollista seksuaalivalistusta. Vaikka syy tähän on virallisesti resurssipula, on myös uskonnollisilla piireillä vaikutus asiaan. Kirkolliset piirit pitävät uskonnonopetusta arvoasemassa arvaamattomassa ja pitävät aktiivista seksuaalisuutta edelleen syntisenä. Puutteellinen sukupuolivalistus lisää sukupuolisairauksien leviämistä sekä ei-toivottuja raskauksia (ks. kohta 64).
* 47. Jatkuvasti puhutaan videopelien ja television haitallisista vaikutuksista nuorisoon, mutta kenelläkään ei ole käynyt mielessä se surullinen tosiasia miten vaarallinen raamattu on (jumala kunnostautuu raamatussa tappamalla suoraan 371 186 ihmistä, lisäksi hän määrää tapatettavaksi 1 862 265 ihmistä). Uskovien keskuudessa syntyvä suvaitsemattomuus ja sen aiheuttama väkivalta ovat yksilölle ja yhteiskunnalle paljon tuhoisampia kuin mitkään videopelin tai television aiheuttamat vahingot (ks. kohta 100).
* 48. Kirkko itsekin tietää, että alle 15-vuotias on vielä suhteellisen helppo kasvattaa uskoon, mutta kriittisesti ajatteleva yli 25-vuotias on jo lähes toivoton tapaus.
* 49. Kirkko ei jätä nuorisoa rauhaan edes kesäfestareiden ajaksi, vaan kristillinen lähetys ilmestyy lähes jokaiselle kesätapahtumapaikalle ja vielä usean eri uskonsuuntauksen voimin.
* 50. (x) Koulujen tarjoama kristillinen kasvatus ei juuri ota esille ympäristöystävällisyyttä.
* 51. Uskonnonopetus tarjoaa heikon moraalisen kasvatuksen. Uskonopetuksen sanoma on pikemminkin auktoriteettien kunnioittaminen ja arvojen ulkoa opettelu, kuin aitojen järjellisten moraalisten käsitysten muodostuminen.
* 52. Kristillisillä ryhmillä on vieläkin erityisoikeus kertoa uskostaan koulussa, kuten myös jakaa raamattuja. Yhtenä hyvänä esimerkkinä toimivat Gideonveljet.
* 53. Nykyinen koulutusjärjestelmä on itsestään ristiriitainen. Samalla se opettaa kriittistä ajattelua, mutta myös painottaa, että uskonasioissa on kunnioitettava auktoriteetteja. Esimerkiksi ala-asteella opetettava kreationismi (= maailman luominen) on ristiriidassa sivistyneemmän evoluutio-opetuksen kanssa.

Vähemmistöoikeudelliset syyt:

* 54. Kirkko on näennäisdemokraattinen yhteisö, joka on aina pönkittänyt hallitsevan enemmistön valtaa ja syrjinyt vähemmistöjä.
* 55. Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu ainoastaan paperilla; suurin syy tähän on vanhoillinen patriarkaalinen yhteiskunta, jota kirkon arvot ylläpitävät.
* 56. Suomessa ongelmallinen alkoholinkäyttö on peräisin 1800-luvulta, jolloin luterilainen etiikka teki juomisesta syyllistettävän. Sama etiikka vaikuttaa vieläkin siihen, ettei Suomessa muista Euroopan-maista poiketen harjoiteta humaania päihdepolitiikkaa. Suomen päihdepolitiikka on luonteeltaan kriminalisoivaa ja syyllistävää, mikä tutkitusti ainoastaan pahentaa päihdeongelmaa.
* 57. Seksuaalisilla vähemmistöillä ei Suomessa ole vieläkään tasavertaisia oikeuksia. Merkittävimmät tasa-arvon vastustajat löytyvät ev.lut. kirkon konservatiivisesta siivestä.
* 58. Muilla uskonnoilla on epätasa-arvoinen asema verrattuna kristinuskoon, joka nauttii Suomessa lähes monopoliasemasta.
* 59. Jos kirkko olisi kuin mikä tahansa muu yhtiö, se olisi tuomittu useasti määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.
* 60. Suomessa on vielä noin 60 päivää vuodessa, jolloin kauppoja ei saa pitää auki. Syyt ovat lähinnä uskonnollisia.
* 61. Kirkko harjoittaa yhä moraalitonta lapsikastetta. Pieni lapsi ei vielä kykene vaikuttamaan omaan uskonnolliseen asemaansa. Lapsikaste on myös turha yhteiskunnassa, jossa suurin osa kansasta ei enää usko helvettiin.
* 62. Eutanasian laillistamisen hyväksyisi jo yli puolet suomalaisista, tästä huolimatta kirkon sana on niin painava, että tämänkin tasa-arvoaskeleen ottamisessa menee vielä vuosikausia.
* 63. Vankiloissa ev.lut. kirkolla on erityisoikeus levittää sanomaansa, ja uskoon tulemisella voi jopa saada armahduksen. Tästä huolimatta vangeilta puuttuu monia muita heille tärkeämpiä oikeuksia.
* 64.Suomen aborttilainsäädäntö on jäljessä muista EU-valtioista. Suomessa naisella ei ole täyttä itsemääräämisoikeutta vaan abortista päättävät lääkärit, usein omaan moraalikäsitykseen pohjautuen.
* 65. Kirkko harjoittaa hyökkäävää politiikkaa kaikkia kirkon ulkopuolisia, nopeasti kasvavia uskonnollisia ryhmittymiä vastaan, koska niiden huomattava kasvu uhkaa kirkon monopoliasemaa.
* 66. Kirkko on myös tehnyt vääristelevän tutkimuksen "saatananpalvonnasta suomessa", jonka tarkoitus on ainoastaan kasvattaa kirkon valtaa mediapaniikin avulla. Tutkimuksessa kirkko niputtaa myös korkeasti koulutetut filosofiset satanistit saatananpalvonnan alle, koska heidän poliittiset mielipiteet, mm. kirkon verollepanosta, huolestuttavat kirkkoa.
* 67. Sen sijaan että kirkko voisi julkisesti hyväksyä ja tunnustaa homoseksuaalisuuden, se tarjoaa näille yksilöille "sielunhoitoa". Kirkon työntekijät eivät vieläkään saa solmia parisuhteita saman sukupuolen edustajan kanssa.
* 68. Suomessa ei toistaiseksi ole lakia keinohedelmöityksestä. Sellainen on kuitenkin suunnitteilla, mutta ongelman tuottaa uskonnollisten ryhmien painostus, mitkä eivät sallisi keinohedelmöitystä kuin naimisissa oleville nainen - mies parisuhteille. Täten yksinasuvat naiset, avoliitossa elävät sekä lesboparit päätyisivät eriarvoiseen asemaan.
* 69. Ev.lut. kirkko ei aina puhu itsestään ev.lut. kirkkona, vaan paikkakunnan seurakuntana, mikä loukkaa kaikkia muita uskonnollisia ryhmiä kirkon ulkopuolella. Jopa Maarekisteri tuntee termin 'pitäjä' eli sen teo/feodaalisen yksikön jonka tuli ylläpitää pappi
* 70. Suomessa hautaus on sallittua ainoastaan tietynlaisella maaperällä, jotka kaikki ovat kirkon omistuksessa ja joista se ei suostu luopumaan.

Muut moraaliset syyt (mm. kirkon tekopyhyys):

* 71. Suurin syy humanistisen etiikan vielä heiveröiselle levinneisyydelle piilee kirkon seinien sisällä, missä ei suostuta luopumaan tuhansia vuosia vanhasta kristillisestä etiikasta.
* 72. Kirkolla on vieläkin hautapaikkamonopoli, eikä se suostu antamaan tehtäviä kuntien hoitoon. Kun hautapaikoille annettiin samat hinnat, loi kirkko ylimääräisiä oikeuksia kirkkoon kuuluville.
* 73. Kirkko on niin huolissaan suosionsa laskusta, että se yrittää kasvattaa suosiotaan vippaskonsteilla, mm. massiivisella mainonnalla ennen jokaista kirkollisvaalia.
* 74. Verrattuna valtioon saatikka oikeisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin, kirkko kuluttaa pienemmän osan budjetistaan hyväntekeväisyyteen.
* 75. Kirkon tekemässä "hyvässä työssä" yleensä unohdetaan, että se kohdistuu lähinnä ihmisiin, jotka ovat muiden uskontojen tai huumausaineiden "orjuuttamia". Kirkko itse ei ota huomioon omaa syrjivää vaikutusta mm. seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan.
* 76. Kirkko on ainut järjestö, jolla on oikeus veronkeruuseen; mikäli kirkko lähettäisi vuosittaisen laskun, kuten muut järjestöt tekevät, sen jäsenmäärä romahtaisi katastrofaalisesti.
* 77. Kirkon harjoittama "hyvä työ" on samalla myös käännytystyötä, ja verrattuna moneen muuhun hyväntekeväisyysjärjestöön, sen työntekijät toimivat palkalla valtavan byrokratiakoneiston alla.
* 78. Jo valmiiksi lihava kirkko saa bruttokansantuotteesta (n. 1%) suuremman palan kakkua mitä kehitysmaat saavat (vuonna 2003, 0,348%), vaikka jälkimmäisillä olisi varoille huomattavasti enemmän ja parempaa käyttöä.
* 79. Uskonnollisten "pilkkalakien", erityisoikeuksien ja pakollisten pyhäpäivien olemassaolo sortaa kaikkia muita uskontokuntia. Varsinkin 15% uskonnottomien osuus on vähintäänkin epäoikeudenmukainen.

Muut syyt:

* 80. Kirkko hyväksyy sisällään kultteja, kuten lestadiolaisuuden.
* 81. Monet näistä kulteista toimivat autoritäärisesti, eivätkä salli jäsenilleen omantunnon vapautta: eroaminen on vaikeaa ja saattaa hajottaa perheitä.
* 82. Kaikki uskonnot, joilla on absoluuttinen näkemys kuolemanjälkeisestä elämästä käyttäytyvät kuin valtavat kultit. Kristinusko on tällainen.
* 83. Kirkon syyllistämät okkulttiset uskonnot (yleensä pakanauskonnot), eivät ole yhtään sen ”okkulttisempia” (= okkulttinen, salatiede), kuin kirkon opetuksetkaan. Ne ovat vapaasti saatavilla useammissa kirjastoissa, kirjakaupoissa ja jopa internetissä. Mielenkiintoa lisää kritiikin tulevan järjestöltä, jonka oppien mukaan uskolla, rituaaleilla, rukoilulla ja kirkollisveronmaksulla voi vahvistaa jumalsuhdetta, millä saavuttaa kuolemattomuuden (tai ainakin välttyy helvetiltä, joka on alun perin kirkon keksintö).
* 84. Kristinuskon fundamentalisoituminen ja fanatisoituminen on surullinen fakta, joka saattaa tulevaisuudessa uhata demokraattista yhteiskuntaa.
* 85. Kirkko hyväksyy piireihinsä myös muslimit, hindut, ateistit ja uuspakanat; ainoana absoluuttisena liittymisehtona on veronmaksu.
* 86. (x) Vaikka tiedeyhteisö on jo aikoja sitten hylännyt kreationismin, ev.lut. kirkko pitää siitä vielä kiinni. Tosin kirkko ei nykyään enää uskalla ottaa siihen kantaa, koska aihe on "liian arka".
* 87. Kirkko kerää riveihinsä edelleen paljon psyykkisesti sairaita, joiden pitäisi hakeutua hoitoon, ei kirkkoon. Vaikka kirkko kykenee auttamaan monia heistä, se myös ylläpitää ongelmaa. Nykyaikainen psykologia on useasti tuominnut aktiivisen/fanaattisen jumaluskon psykiatriseksi häiriöksi.
* 88. Työttömyys koetaan suomessa vieläkin moraalittomana ja työttömyyttä pidetään työttömien omana vikana - kiitos kristillisen etiikan.
* 89. Suomessa harjoitetaan vieläkin ajoittain uskonnollista sensuuria mm. kirjoissa.
* 90. Nopein tapa nopeuttaa yhteiskunnan kehitystä on erota kirkosta. Kun riittävän moni eroaa, kirkon paine liberalisoida itseään kasvaa, ja riittävällä eroaallolla kirkko erotetaan valtiosta ja uskonnonopetus lakkautetaan.
* 91. Kirkon omilla työntekijöillä ei ole vieläkään täyttä vakaamuksenvapautta; he ovat negatiivisessa asemassa muihin kirkkoon kuuluviin ryhmiin verrattuna.
* 92. Kirkolla on paha tapa painottaa joka joulu kristillistä sanomaa, joka ilmenee mm. lastentarhojen/koulujen/partion joulunvietossa, tavaratalojen musiikissa sekä tv-ohjelmissa. Useissa tapauksissa kirkko saattaa jopa kutsua paikallisen lastentarhan joulunviettoon paikalliseen kirkkoon.
* 93. (x) Kristillisellä kulttuurilla ei ole yhtään enempää tekemistä suomalaisessa kulttuurissa, kuin tuhannen ja yhden yön saduilla. Päinvastoin, kristinuskolla on ollut merkittävä osuus alkuperäiskulttuurien häviämisessä, joita monet kulttuurijärjestöt yrittävät nykyään epätoivoisesti pelastaa. Esimerkiksi monet kirkot rakennettiin vanhojen pakanallisten uhrilehtojen paikoille. Kiitos kommenteista tätä koskevan palautteen lähettäjälle. Sivu uusitaan heti kun ehditään.
* 94. Kirkolla on vieläkin epätoivoinen tarve olla "koko kansan kirkko". Kun kirkosta eroaminen on yleistynyt, on kirkko painottanut "oman läsnäolonsa merkitystä elämän kohokohdissa", kieltäen jälleen todellisuuden.
* 95. Kirkkoon kuulutaan yhä vähemmän uskonnollisista syistä, tärkeämmäksi ovat osoittautuneet nuorilla mahdolliset kesätyöpaikat ja kirkkohäät.
* 96. (x) Kirkko on oppeineen äärimmäisen ihmiskeskeinen eikä ota mitään selkeää kantaa eläinten kohteluun.
* 97. (x) Kirkon tarjoama maailmankuva korostaa maapallon kuulumista ihmiselle ja siten on osasyyllinen ympäristön saastumiselle.
* 98. Kun kerrot erostasi kavereillesi, yllätyt miten positiivisesti monet ottavat tiedon vastaan. Itse asiassa yhden ihmisen ero saattaa aikaansaada lumipalloefektin, jolla kymmenet muut lähipiiristäsi eroavat: he eivät näe asiaa enää tabuna tai tiedostavat oman kirkkoon kuulumisensa.
* 99. Jos kuulut kirkkoon huvin vuoksi, voisit yhtä hyvin erota huvin vuoksi.
* 100. Kristinusko kaikkine kirkkoineen on historiansa aikana osoittanut olevansa vaarallisin ja epäinhimillisin laitos, joka on koskaan ollut. Kenenkään muun nimissä ei ole teloitettu yhtä montaa ihmistä kuin Jeesuksen.

  • ylös 3
  • alas 2

Sivut

Kommentit (125)

Olen eronnut jo vuosia sitten. Tulee vain muistaa jotta kun alkaa yksilö puskea koiranputkea tulee hautaaminen kalliiksi jos ei ole kirkon jäsen.

skOh
Olen eronnut jo vuosia sitten. Tulee vain muistaa jotta kun alkaa yksilö puskea koiranputkea tulee hautaaminen kalliiksi jos ei ole kirkon jäsen.

Eikös nykyään tule päästä hautaan samalla hinnalla? Hautaustoimi kun kustannetaan yhteisin varoin. Kirkolla on vain monopoli, viulut maksaa valtio.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
skOh
Olen eronnut jo vuosia sitten. Tulee vain muistaa jotta kun alkaa yksilö puskea koiranputkea tulee hautaaminen kalliiksi jos ei ole kirkon jäsen.

Ei muuten tule. Se muuttui vähän aikaa sitten. Nykyään sen kuuluu olla samanhintaista riippumatta siitä, kuuluuko henkilö kirkkoon.

Niin ja aiheeseen... En ole vielä eronnut, mutta eroan kyllä sitten kun työikäiseksi tulen. Jotkut himouskovaiset sukulaiset saattavat kyllä ottaa herneen nenäänsä, jos asiasta kuulevat. No mitäpä siitä, oma on asiani.

Nigho
skOh
Olen eronnut jo vuosia sitten. Tulee vain muistaa jotta kun alkaa yksilö puskea koiranputkea tulee hautaaminen kalliiksi jos ei ole kirkon jäsen.Ei muuten tule. Se muuttui vähän aikaa sitten. Nykyään sen kuuluu olla samanhintaista riippumatta siitä, kuuluuko henkilö kirkkoon.

Niin ja aiheeseen... En ole vielä eronnut, mutta eroan kyllä sitten kun työikäiseksi tulen. Jotkut himouskovaiset sukulaiset saattavat kyllä ottaa herneen nenäänsä, jos asiasta kuulevat. No mitäpä siitä, oma on asiani.

No helevata sittehän oon minäki kuivilla En tiennyt moisesta uudistuksesta

Puuttuu vaihtoehto "En ole koskaan kuulunut kirkkoon". Sellaisiakin on olemassa, jos et satu tietämään..

Armitage
Puuttuu vaihtoehto "En ole koskaan kuulunut kirkkoon". Sellaisiakin on olemassa, jos et satu tietämään..

Eikö vaihtoehto "En eronnut" tarkoita juuri niitä...

Armitage
Puuttuu vaihtoehto "En ole koskaan kuulunut kirkkoon". Sellaisiakin on olemassa, jos et satu tietämään..

Näin on. Minä en ole koskaan kuulunut kirkkoon. Mutta äänestin silti että olen eronnut, koska se oli lähempänä totuutta.

SAMAEL
Armitage
Puuttuu vaihtoehto "En ole koskaan kuulunut kirkkoon". Sellaisiakin on olemassa, jos et satu tietämään..Eikö vaihtoehto "En eronnut" tarkoita juuri niitä...

Eikös "en eronnut" tarkoita että ei ole eronnut kirkosta, siis kuuluu edelleenkin kirkkoon? Ei ole eronnut?

Ayla
SAMAEL
Armitage
Puuttuu vaihtoehto "En ole koskaan kuulunut kirkkoon". Sellaisiakin on olemassa, jos et satu tietämään..Eikö vaihtoehto "En eronnut" tarkoita juuri niitä...Eikös "en eronnut" tarkoita että ei ole eronnut kirkosta, siis kuuluu edelleenkin kirkkoon? Ei ole eronnut?

Tarkoittaa että en eronnut, kun en voinut erota. Tuossahan on siis kaikki tarvittavat vaihtoehdot.

SAMAEL
Ayla
SAMAEL
Armitage
Puuttuu vaihtoehto "En ole koskaan kuulunut kirkkoon". Sellaisiakin on olemassa, jos et satu tietämään..Eikö vaihtoehto "En eronnut" tarkoita juuri niitä...Eikös "en eronnut" tarkoita että ei ole eronnut kirkosta, siis kuuluu edelleenkin kirkkoon? Ei ole eronnut?Tarkoittaa että en eronnut, kun en voinut erota. Tuossahan on siis kaikki tarvittavat vaihtoehdot.

Kaksi tulkintaa samasta lauseesta. Menee jo ihan uskonnolliseksi tulkinnaksi.

En ole eronnut, mutta aion erota.
Halua olisi lähteä jo nyt, mutta vanhemmat eivät suostu ennen kuin täytän 18. Kai he ajattelevat että tekisin sen hetken mielijohteesta tai asiaa tarkemmin miettimättä. Todellisuudessa olen kyllä jo useamman vuoden ajan halunnut erota. Mutta ateismini he kyllä hyväksyvät.

Noh, Ayla ja SAMAEL, päättäkäähän nyt älyllinen debattinne aiheesta, onko se sama asia vai ei, vai paloiko sulake kummankin korvien välistä?

Vihje: Jos vastaan En eronnut, saatan olla siis joko kirkon jäsen, tai sitten en ole koskaan kuulunut kirkkoon. Kumpikin ääripää on siis kursittu saman vaihtoehdon alle, mikä tekee tästä äänestyksestä kelvottoman ja typerän, ja siksi kukaan täysjärkinen ei siihen ota kantaa. Tiedoksi vaan. Ahdistaa...

* 34. (x) Syystä ettei uskontojen uhrit tuki ry:lle ole kertaakaan jaettu valtionavustuksia.

Käsittääkseni kyseessä on järjestö, jonka jäsenistö on niin sekopäistä porukkaa, että uskoisin että olisi kysyntää myös "Uskontojen uhrien uhrit Ry":lle. Ihan tiedoksi vaan...

Eli kyseessä on lauma narsisteja, jotka esiintyvät uhreina ja hakevat helposti manipuloitavia henkilöitä, yleensä entisiä uskovaisia, ja sitten riistävät kaiken irti niitten selkänahasta, ja syyttävät sitten heitä siitäkin, ja ovat taas niin uhreja että hellan lettas sentään... Eli tuo syy on täysin perseestä, se on hyvä ettei niille makseta mitään tukea. Ei pidä nyt eikä koskaan. Pääsevät tavoitteeseensa.

Muita yhtä typeriä järjestöjä voisi olla

"Pikaruokalan hajujen uhrit Ry"
tai
"Roskapöntön sisälle vahingossa kurkistaneiden Ry"
tai
"Kokonaisen jääkiekko-ottelun seuraaman joutuneiden Ry"
tai
"Sormensa liian syvälle nenään tunkeneiden Ry"

Tuo uhriksi heittäytyminen on siis keino saada ihmisiä puolelleen, sen jälkeen narsisti pettää ja pahasti. Eli mikäs parempaa, kuin uskonnollisissa piireissä hyväksikäytetyksi tulleet ja siten valmiiksi täysin pihalle manipuloidut kaverit. Sopivaa ruokaa näille. "Tule tänne, saat lämmintä keittoa, peremmälle vaan. Kerrohan nyt miten kävi?" ja sitten muutaman kuukauden päästä huomaat seisovasi reisiäsi myöten paskasaavissa siivoamassa järjestön jäsenien jätöksiä. Ja teet sitä sen takia, ku ne muut tukivat niin paljon ja auttoivat, kyllä munkin pitää auttaa heitä, vaikka todellisuudessa se keitto oli edellisen Uskontojen uhrien uhrin aivolimasta tehty. Noh, se nyt vaan mun henk. koht. mielipide siitä järjestöstä, satun yhden henkilön sieltä tietämään, tai parikin. Eivät ole yhtikäs järjissään, vaan juuri edellisen kaltaisia. Saattaa tietty olla, että kaikki järjestössä eivät ole sellaisia, mutta osa on, sen tiedän 100% varmuudella.


* 54. Kirkko on näennäisdemokraattinen yhteisö, joka on aina pönkittänyt hallitsevan enemmistön valtaa ja syrjinyt vähemmistöjä.

Niin, ja miten tuo eroaa nykyisestä valtiojohdosta. Tuokin syy on typerä, koska samalla verukkeella voisi toitottaa

EROA VALTIOSTA!

syy täsmälleen tuo sama. Mitenkäs se valtiosta eroaminen tapahtuu, jotta ei tarvitse veroja maksaa eikä lakeja noudattaa (eikä sairaalaan kuolla)? Olisin kiinnostunut...

Armitage
* 34. (x) Syystä ettei uskontojen uhrit tuki ry:lle ole kertaakaan jaettu valtionavustuksia.Käsittääkseni kyseessä on järjestö, jonka jäsenistö on niin sekopäistä porukkaa, että uskoisin että olisi kysyntää myös "Uskontojen uhrien uhrit Ry":lle. Ihan tiedoksi vaan...

Vai sekopäistä? Missä on tutkimus että he on sekopäisiä?

Mitä tuumaat tällaisesta, jos esim. jonkun perheen jäsen on joutunut jonkin sektin "uhriksi" ja sitten perhe "kaappaa" tämän uskiksen ja antaa henkilön joka osaa, puhdistaa sen kaapatun aivot sektin tyrannimaisista määräyksistä ja näin vapauttaa se henkilö jälleen normaali elämään sektin ulkopuolella?

Onko tuollainen avprogrammerare sinusta sekopäinen?

Noh, tarvitseeko tuohon mitään todeta?

Missäs välissä henkilöltä itseltään kysytään, haluaisiko hän kenties ajatella itse välillä?

Ja hyvä jos siis jotkut siinä järjestössä toimivat sillä tavalla, ja siis ohjaavat veks jostain kultin pauloista, mutta ne henkilöt, joita tiedän siellä työskentelevän, ovat sen verran ahneita, itsekeskeisiä, narsistisia ja välinpitämättömiä läheisiään kohtaan, etten koskaan veisi ketään heidän lähelle, jos tietäisin heidän voivan vaikuttaa tämän ihmisen ajatteluun.

He manipuloisivat ainoastaan kyseisen henkilön omiin tarkoituksiinsa, henkisesti orjuuttaisivat pisteestä A(uskonto, jonka uhri henkilö oli) pisteeseen B(avprogrammare alias psykopaatti-narsisti ja hänen henkilökohtaiset alistustarpeensa).

Etkö ymmärrä? Sama juttu kuin pedofiilit toimisivat "Auta Lapsia"-järjestössä. Sitäkin varmaan tapahtuu.

Hyvänä esimerkkinä tiedän tämän mainitsemani jäsenen, olkoot vaikka nimeltä mainitsematta nyt Psykonarsu, aiheuttaneen reaktiostressin eräälle toiselle henkilölle, nimeltään vaikkapa Orjuutettu, pelkästään käytöksellään, ilman, että Orjuutettu, tietoisena Psykonarsun luonteesta jo entuudestaan, ei voinut välttää kontaktia Psykonarsun kanssa, vaan Psykonarsu pakotti toimillaan (oikeustoimet yms.) Orjuutetun olemaan tekemisissä Psykonarsun kanssa, joka mahdollisti lisää kiusaamisen, joka lopulta vei Orjuutetun psykologin pakeille, joka totesi Orjuutetulla reaktiostressin. Että semmoisia henkilöitä siellä on töissä siellä uskontojen uhrien leivissä. Viepä vaan helposti manipuloitavissa olevat ystäväsi sinne, niin teet sen sortin karhunpalveluksen heille että.

Vai sekopäistä? Missä on tutkimus että he on sekopäisiä?

Mitääh, missä on tutkimus että he eivät ole? Kyseessä on omat henk. koht. kokemukset ko. henkilöistä. Kokemukseni eivät edusta koko ryhmää, joten voi olla, että kaikki eivät ole sellaisia kuin väitän. Järjestön johtaja varmaan tietää, mistä puhun, mikäli kaikki eivät ole saalistajia, tai väittää ettei näin ole, mikäli kaikki ovat saalistajia.

On olemassa http://www.narsistienuhrientuki.info, missä kerrotaan kyseisen kaltaisista ihmisistä. Mahdollisesti sekin on narsistien ansa-saitti, mutta ovatpa ainakin avoimia asiasta. Huomaapa nimien samankaltaisuus tässäkin tapauksessa...

Eli en tiedä ovatko hyvällä asialla sielläkään suunnalla, mutta sieltä löydät täydellisen luonnekuvauksen ainakin eräästä henkilöstä, joka työskentelee Uskontojen Uhrien Tuki Ry:n leivissä. Todennäköisesti vapaaehtoisena. Etuhan ei ole palkka, vaan käyttöön saatu "sielu".

itse muuten erosin tuon nettisivun tultua joskus ajat sitten, kiitos sivun pitäjille. (en vaan jaksanut aiemmin raahautua johonkin virastoon)

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat