Seuraa 
Viestejä45973

Tapaamisesta kansanedustaja Eero Akaan-Penttilän kutsusta eduskunnassa 24.10.2006 klo 11.30-12.45

Mansour Sabetghadamin puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa 18.9.2006 Ari Savolainen ja minä tapasimme eduskuntatalon portailla kansanedustaja Eero Akaan-Penttilän. Keskustelumme painopiste oli erolasten ja -isien kurja ja oikeudeton asema Suomessa. Sivusimme toki mielenosoituksen aihetta, mutta se ei ollut keskustelun pääaihe. EeroAkaan-Penttilä osoitti olevansa hyvin tietoinen asiastamme, vanhemmat.com -sivuilla käytävästä keskustelusta ja siellä kerrotuista tapauksista. Hän sanoi, että olemme oikealla asialla. Hän esitti meille kutsun saapua kahville eduskuntaan myöhemmin sovittavana aikana. Tapaamisajankohdasta sovittiin jo seuraavana päivänä. Ari Savolainen, Pertti Ruha ja minä tapasimme eduskunnan aulassa 24.10.2006 klo 11.30.

Keskustelimme eduskunnan kahvion kabinetissa.

Eero Akaan-Penttilä kysyi meiltä joitain asioita, mutta toivoi, että me kertoisimme aluksi omista kokemuksistamme ja siitä, mitä meidän mielestämme tilanteelle tulisi tehdä.

Kerroimme kukin omat kokemuksemme tiivistetysti. Kerroimme, että kukin meistä on joutunut omassa tilanteessaan taistelemaan yksin virkavallan laittomuuksia, mielivaltaa, vääryyttä ja välinpitämättömyyttä vastaan. Totesimme, että tuomioistuimissa ei noudateta lakia eikä laillisuusvalvonta toimi.

Olemme tutustuneet toisiimme keväällä 2005 ja havainneet, miten samankaltaisen miesvihamielisesti kunkin asiaa sosiaalitoimen työntekijät, tuomioistuimet ja erilaiset kantelu- ja valitusviranomaiset hoitavat ja miten oikeudettomassa asemassa lapset ja isät ovat. Olemme todenneet tarpeelliseksi yhdistää voimamme ja siten yrittää vaikuttaa tilanteeseen sitä parantavin esityksin ja aloittein. Yksin ei voi muuttaa tilannetta, eikä yhdessäkään, jollemme toimi kyllin ärhäkästi ihmisoikeus- ja laillisuusaktivismin keinoin. Keräämme nimiä kansainväliseen adressiin http://www.9article.com .

Ihmettelemme kuinka eduskunta näpertelee noin kymmenen hedelmöityshoitoa vuosittain tarvitsevan yksinäisen naisen tai naisparin lapsensaantioikeuden kanssa, kun isien ja lasten oikeudettomuus koskee suurta osaa valtaväestöä.

YK:n sekä EN:n ihmisoikeuksien mukaan oikeus perhe-elämään koskee molempia vanhempia ja heidän lapsiaan. Tästä Suomi on saanut merkittävän tuomion "sveitsiläisen isän" tapauksessa toukokuussa 2006. Miksi Suomi ei saman tien sano irti ratifioimiaan ihmisoikeuksia, kun se ei kykene takaamaan isälle ja lapselle oikeutta toisiinsa?

Toimme esille myös perheneuvoloiden sekä ensi- ja turvakotien asenteellisen ja syrjivän tavan kohdella lasta ja isää lausunnoissaan toisille viranomaisille. Eritoten Espoon kaupungin viranomaisten keskuudessa. Tässä teemassa esitimme faktaa asiakirjoin, asiakirjat koostuivat Espoon Turvakodin sekä Leppävaaran perheneuvolan omista muistiinpanoista ja muista asiakirjoista kuin myös oikeuden päätöksistä, jotka todistavat sen, miten em. paikat neuvovat ja yllyttävät äitiä.tekemään törkeitä kunnianloukkauksia isää vastaan.

Näihin epäkohtiin me haluamme puuttua ja vaikuttaa siten, että eroisän oikeus perhe-elämään tunnustetaan yhtäläisesti äitien kanssa.

Olemme tehneet asian edistämiseksi lukuisia kansalaisaloitteita. Suomessa on jo n 500.000 erolasta, joista yli 250.000 lasta saa tavata isää satunnaisesti tai ei lainkaan. Äidin yksinhuoltajuudessa on 200.000 lasta. Isän lähihuoltajuudessa on vain 3 % erolapsista. Jo nämä tilastolliset tiedot osoittavat, että eroja ei ratkaista puolueettomasti, vaikka lainsäädännön mukaan niin tulisi toimia. Miten vahingollinen tilanne on näiden isättömien lasten tulevaisuudelle? Siitä on olemassa laaja väitöskirjatutkimus (Liisa Kemppainen) sekä tilastotietoa.

Erolapsilla käydään häikäilemätöntä lapsikauppaa (huostaanotot ja valvotut tapaamiset)! Vaikka osa huostaanotoista on perusteltuja, lapsella on isä tai muu sukulainen tai läheinen, jolle lapsi voitaisiin sijoittaa. Yksinomaan huostaanotetuista ja kokonaan vieraille sijoitetuista 18 000 lapsesta haaskataan valtion veroeuroja kustakin 188 euroa/vrk hinnan mukaan laskettuna 1.235.160.000 euroa vuodessa. Todellisuudessa summa on yli 1,3 miljardia euroa, koska huostaanottovuorokauden keskiarvohinta on suurempi kuin mäntyharjulaisen perhekodin hinta, jossa se oli tuo 188 euroa/vrk. Huostaanottoja tehdään myös vastoin tuomioistuimen voimassa olevaa päätöstä. Varsinkin silloin, kun tuomioistuin on määrännyt lapset isän lähihuoltajuuteen.

Huostaanoton tarpeen toteamisen jälkeen ei selvitetä toisen vanhemman, isovanhempien, sukulaisten tai naapureiden mahdollisuuksia lapsen huoltajiksi läheisneuvotteluin eikä mitenkään. Sosiaali- ja terveysvirastot ottavat vain lapsen huostaan, eikä häntä aiotakaan palauttaa omalle vanhemmalle / vanhemmille, isovanhemmille tai sukulaisille. Heidän ei anneta edes tavata omia vanhempiaan ja sukulaisiaan, koska nämä veroeurojen väärinkäyttäjät kannattavat lapsen tunnesiteiden vahvistamista perhekodin vanhempiin. Näin naamioidaan hoitopaikkojen kyltymätön ahneus. Kuitenkin heitä pallotellaan 3-5 perhekodin välillä koko lapsuutensa ajan, minkä johdosta lapsi menettää kaikki luotettavat ihmissuhteet. Tästä syystä huostaanotetuista lapsista liian suuri osa joutuu rikoksen tielle.

Edellä kerrotusta emme ehtineet puhua kuin ydinasiat. Mansourista ja hänen tilanteestaan Ari Savolainen kertoi tilaisuuden lopuksi lyhyesti. Hänet on kotiutettu Marian sairaalasta hyvässä kunnossa. Totesimme myös sen, että Suomessa ei ole yhtään isäyhdistystä, joka ajaisi selkeästi lasten ja isien oikeutta perhe-elämään. Miessakit ja Elatusvelvollisten Liitto ry toimivat RAY:n avustuksella, eivätkä katso voivansa kritisoida vallitsevaa viranomaistoimintaa. Ensimmäinen on profeministinen järjestö, joka ajaa naisten asiaa. Toisesta ei kuule mitään muutenkaan. Kuinka se voisikaan moittia sosiaali- ja terveystoimia, järjestäähän se valvottuja tapaamisia tiloissaan.

Kansanedustaja Eero Akaan-Penttilän yhteenveto

"Kansanedustajan mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen ovat rajallisia. Yksittäinen kansanedustaja voi tehdä täysistunnossa lakialoitteita, mutta ne eivät johda mihinkään. Vain ryhmäkokouksissa ja eri eduskuntaryhmien välisissä neuvotteluissa etenevät tai yli 10 tai 100 kansanedustajan allekirjoittamat lakialoitteet voivat edetä. On hienoa, että olette yhdistäneet voimianne. Te olette jo nyt saaneet merkittävää tulosta aikaiseksi. Mutta teidän tulisi järjestäytyä yhdistykseksi. Siten saisitte yhteisönä kantanne viranomaisten kuuluviin ja voisitte lähestyä viranomaisia sen puitteissa. Yksittäisten ihmisten asianajo ei johda Suomessa tulokseen. Lastensuojelulakia ollaan uudistamassa. Teidän tulisi perehtyä siihen ja laatia lakiluonnoksesta oma lausuntonne, jonka jälkeen voisimme tavata uudelleen." Näin sanoi kansanedustaja.

Lopuksi jätimme kansanedustaja Eero Akaan-Penttilälle omat tiivistelmämme paperisina versioina.

Lausumme parhaat kiitokset siitä, että meidät otettiin vastaan niin ystävällisesti ja meitä kuunneltiin. Olemme jo pohtineet keskuudessamme järjestäytymistä aiemmin, mutta nyt saimme siihen uutta pontta.

Lue lisää http://www.vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=1309 .

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat