Seuraa 
Viestejä14135

[size=150:3ag2mghh]Luonnon harmoniaa torjuva ihmiskunnan kehitys käänsi ongelmat ihmistä itseään vastaan [/size:3ag2mghh]

Koko eläin- ja kasvikunta kamppailee paikasta auringossa. Ihmisen eriytynyt pyrkimys kasvuhakuisiin yhä energiatuhlaavimpiin asuin- ja toimintalokeroihin elää enenevästi muiden kustannuksella. Meille on syntynyt kammo vieruskumppaniemme symbioosiin ja pyrimme puhdistamaan kaiken muun tasapainoittavan elon itsestämme ja reviiriltämme. Luonto ilman ihmistä on valtava koneisto, jossa pienimmistä suurimpaan eliöön on oma paikkansa intoilematta kliinistä puhtautta ympärilleen.

Ihmisen jalanjälki biomassaansa nähden maapallolla on ylivertaisen suuri. Muurahaisia on biopainoltaan elomassana noin saman verran kuin ihmisiä. Muurahaisten kyky lisääntyä on jatkumona satakertainen meihin nähden ja niiden asuinlokero elollisessa biomassassa on lomittainen ja myös symbioottinen vieruslajeihin nähden. Silti reviiriys säilyy ja geenistö siirtyy tehokkaasti seuraaviin sukupolviin sotkeutumatta ratkaisevasti muiden lajien elonmahdollisuuksiin.

Ihminen rakensi järjestelmänsä ilman varoitusääniä peittämään koko maapallon muuhun luontoon nähden väkivalloin. Koko muu eliöstö muodostuu varoitussignaaleista reviiriydestään. Lajistot eivät leviä alueille, joilla niille ei ole luonnollista elinmahdollisuutta. Sademetsien äänien meille tuntematon kagofonia on harmonian säveliä kullekkin lajillensa. Signaalit, kutsut ja viestit löytävät juuri sen oikean korvan ja silmän ymmärryksen syntyessä varoituksesta tai kutsusta. Ihmisellä ei ole varoitussignaalia muille, vaan esimerkiksi kaikki 200 sutta Suomessa ovat uhka ihmislajille ja ne tulisivat poistaa. Ihminen on ainoa laji, joka on ottanut "jumalallista alkuperää" olevan yksinoikeuden päätöksiin, kuinka ympäristössä tulee tapahtua.

Elintasoihminen on pessyt, "vahannut ja kiilloittanut" itsensä vaille luonnollista vastustuskykyä. Ihminen siivoaa reviiriään sellaisella pateettisuudella, että asuinlokeromme muistuttaa yhä enemmän leikkaussalia. Kaikki se luonnollinen symbioottisuus hävitetään, joka hillitsi ja vahvisti ihmiskehittymää vuosituhansia. Nyt omaehtoinen kykymme suojautua on heikentynyt ja korvaamme sen puutetta kemiallisilla yhdisteillä; lääkkeillä, vitamiineilla, antibiooteilla ja terveysvaikutteilla markkinointihokemina.

Sademetsä on oiva esimerkki pitkälle kehittyneestä harmoniasta, jossa paikkansa on kaikilla ilman varoitussignaalitonta elo-oikeutta. Reviiriys on järjestystä, johon jostain meille tuntemattomasta systeemistä ohjattu luonnonkierto kokonaisuutta sovittaa. Reviiriys on raja ilman muureja. Olematon raja on signaali nenään, silmiin tai kohteellisena voimannäyttönä - varoitus, ettei tänne ole tuleman.

Huomattavaa on se, että reviiriys rajaa pääsääntöisesti vain samaa lajia, ei muuta elämää. Ihminen rajaa reviiriltään kaiken sen, minkä katsoo itselleen olevan haitaksi. Joustinpatjan pölypunkitkin tuuletetaan ja myrkytetään tarmokkaasti, kuten kaikki muukin mikrokasvusto, jolla on ollut vuosimiljoonainen tehtävä kokonaisuudessa. Ihmisessä elää meille hyödyllisesti noin kilo bakteeristoa suolistossamme järjestäen meidän elon mahdollisuuden. Vuosimiljoonien ajan mikro-organismeilla, bakteereilla ja viruksilla on ollut raivaajan rooli taaten tasapainoajattelun vahvoissa geeniperimissä ja estäen muille lajeille haitallisen luonnottoman liikakasvun.

Maapallo on täynnänsä asumislokeroita ja reviirejä. Ihmisen pitäisi löytää luonnollinen paikkansa ilman valtahegemoniaa - ymmärtäen, että koko biosfääri saa elantonsa samoista peruslähteistä kuin me. Nämä varannot eivät ole ihmiskunnan yksinoikeus, vaan - jostain ohjattu luonnonkierto tarjoaa niitä tasaisesti hallitussa kilpailutilanteessa.

Kilpailutilanteen hallinta luonnossa ilman ihmistä on oikeudenmukaissempaa, tasapainoisempaa ja liiallista rönsyämistä, lihomista ja valtareviiriytymistä vastustavaa. Ihmisen sielunherkkyyden tulisi ymmärtää kasvattaa itsellemme varoitussignaalisto, kuten on muullakin eläin- ja kasvikunnalla.

Varoitussignnaalit ovat "inhimillisyyttä" sen korkeimmassa mitassa. Hengissä ja suvunjatkantakyvyn pysymisen kohtuullisuus metsästyksessä on ainoa varoittamaton merkki elämän kiihkeästä olemassa olosta. "Syö tai tule syödyksi, mutta tee se lihottamatta itseäsi ollen syömättä sellaista, mikä ei sinulle kuulu".

Ilkka Luoma

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (38)

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14135

Itse asiassa kirjoitus syntyi sunnuntai-aamun YLE 1:n luontodokumentista, jossa kuvattiin sademetsien monimuotoisuutta, lomittain asumista ja reviiripäällekkäisyyksiä eri lajien osalta. Hätkähdyttävin osuus oli selostus varoitussignaaleista, millä viestintä tapahtuu saman lajiston kesken. Sademetsä on äänien todellinen kakofinia ihmiselle, koska meitlä puuttuu kyky herkistyä signaaleille. Tulee mieleen sanonta: Norsu porsliinikaupassa....

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Rauhaa!

Hieno teksti.
Se kaikki on uskomaton todistus Luojamme voimasta. Hän antakoon meille ymmärrystä, nöyryyttä ja johdattakoon tiellänsä. Äämin!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14135
Abdu-Rahman
Rauhaa!

Hieno teksti.
Se kaikki on uskomaton todistus Luojamme voimasta. Hän antakoon meille ymmärrystä, nöyryyttä ja johdattakoon tiellänsä. Äämin!

........................

Ei Luojalla voimaa ole, vaan systematiikka ylläpitämään uskomaton syy-seurausmekanismi.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Vastasin kyllä.

Jokaisella lajilla on oikeus lajityypilliseen elämään ja käyttyytymiseen ja olemassaoloon.

Ihmisen kohdalla tämä tarkoittaa, että ihminen saa raivata ja häivtätä luontoa ja tappaa toisia eläimiä teknologiansa jaälynsä voimin. Siten ihminen on miljoonia vuosia kehittynyt, luomakunnan tehokkaimmaksi tappajaksi ja rakentajaksi. Äly merkitsee kuitenkin myös tiedostamista ja vastuuta omien toimien seurauksista.

Kuten ihmisyhteiskunnassa, tätä oikeutat rajoittaa sen tiedostaminen, että muillakin on sama oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen ei tule tietoisesti tai välinpitämättömyyttään tai tyhmyyttään hävittää lajeja ja luontoa, vaan vaalia niitä. Ihmistä ei kuitnekana voida velvoitata kärsimänä toisten lajien puolesta tai edes kokemaan kärsimystä esimerkiksi siitä, ettei saa toteuttaa metsästysvaistojaan, koska tämä olisi samanlaista luonnon kieltämistä lkuin ajattelu, että ihminen on luomakunann kruunu.

Eläinyksilöillä ei ole muita oikeuksia kuin mitä ihminen niille antaa. Tämä vaihtelee ihmisten moraalisten periaatteiden mukana, eikä yksi periaate ole kovin paljon toista huonompia. Sekä kasvissyönti että metsästys tähtäävät vain ihmisen oman moraalisen nautinnon saamiseen. Tässä mielessä kellään ei ole oikeutta kritisoida sitä, mistä toinen saa nautintoa.

Tämä on luonnollisesti ristiriidassa "eläinten oikeuksien" kanssa, mutta minun näkökulmastani eläinten oikeudet ovat sopimuksenvaraisia asioita. Laaja konsensus, että eläimiä ei saa tarpeettomasti satuttaa, kohdella julmasti jne, on tuore ajatus, vaikka sillä on ikiaikainen pohja ihmisen empatiakyvyssä.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14135
meikämie
Vastasin kyllä.

Jokaisella lajilla on oikeus lajityypilliseen elämään ja käyttyytymiseen ja olemassaoloon.

Ihmisen kohdalla tämä tarkoittaa, että ihminen saa raivata ja häivtätä luontoa ja tappaa toisia eläimiä teknologiansa jaälynsä voimin. Siten ihminen on miljoonia vuosia kehittynyt, luomakunnan tehokkaimmaksi tappajaksi ja rakentajaksi. Äly merkitsee kuitenkin myös tiedostamista ja vastuuta omien toimien seurauksista.

Kuten ihmisyhteiskunnassa, tätä oikeutat rajoittaa sen tiedostaminen, että muillakin on sama oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen ei tule tietoisesti tai välinpitämättömyyttään tai tyhmyyttään hävittää lajeja ja luontoa, vaan vaalia niitä. Ihmistä ei kuitnekana voida velvoitata kärsimänä toisten lajien puolesta tai edes kokemaan kärsimystä esimerkiksi siitä, ettei saa toteuttaa metsästysvaistojaan, koska tämä olisi samanlaista luonnon kieltämistä lkuin ajattelu, että ihminen on luomakunann kruunu.

Eläinyksilöillä ei ole muita oikeuksia kuin mitä ihminen niille antaa. Tämä vaihtelee ihmisten moraalisten periaatteiden mukana, eikä yksi periaate ole kovin paljon toista huonompia. Sekä kasvissyönti että metsästys tähtäävät vain ihmisen oman moraalisen nautinnon saamiseen. Tässä mielessä kellään ei ole oikeutta kritisoida sitä, mistä toinen saa nautintoa.

Tämä on luonnollisesti ristiriidassa "eläinten oikeuksien" kanssa, mutta minun näkökulmastani eläinten oikeudet ovat sopimuksenvaraisia asioita. Laaja konsensus, että eläimiä ei saa tarpeettomasti satuttaa, kohdella julmasti jne, on tuore ajatus, vaikka sillä on ikiaikainen pohja ihmisen empatiakyvyssä.

........................

Mainitsemasi sana - äly, on ihmisen keksimä, kuten muukin sanallinen informaatio. Luonnossa ei ole "älyä" - ainoastaan sopivassa jatkumossa syitä ja seurauksia sekä niiden jatkuvia haaraumia.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

Mainitsemasi sana - äly, on ihmisen keksimä, kuten muukin sanallinen informaatio. Luonnossa ei ole "älyä" - ainoastaan sopivassa jatkumossa syitä ja seurauksia sekä niiden jatkuvia haaraumia.

Ihminen on osa luontoa, eläin muitten eläinten joukossa. Eläimillä on älyä, enemmän tai vähemmän. Ihminen on kruunannut itsensä eläinten kuninkaaksi.

Torakat ja muut tuhoeläimet tapamme. Kilpailu elämästä jatkuu. Vahvemmat eliöt taitaa olla jotkut bakteeri ja kopakuoriaiset ja muut nopeasti lisääntyvät eliöt. Aina joku heistä jää eloon.

En äänestä. Ei ollut sopivaa kohtaa mitä äänestää.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14135
Ayla
Ilkka Luoma

Mainitsemasi sana - äly, on ihmisen keksimä, kuten muukin sanallinen informaatio. Luonnossa ei ole "älyä" - ainoastaan sopivassa jatkumossa syitä ja seurauksia sekä niiden jatkuvia haaraumia.Ihminen on osa luontoa, eläin muitten eläinten joukossa. Eläimillä on älyä, enemmän tai vähemmän. Ihminen on kruunannut itsensä eläinten kuninkaaksi.

Torakat ja muut tuhoeläimet tapamme. Kilpailu elämästä jatkuu. Vahvemmat eliöt taitaa olla jotkut bakteeri ja kopakuoriaiset ja muut nopeasti lisääntyvät eliöt. Aina joku heistä jää eloon.

En äänestä. Ei ollut sopivaa kohtaa mitä äänestää.

....................

"älyä" ei ole olemassa , on vain vaisto ja ohjaus suojautumiseen tai hyökkäykseen. Ihminen viritti vaistonsa meille ominaiseksi sanaksi "äly", jossa vaisto muuntui inhimillisemmaksi, jotta joukkona pärjäisimme ja saisimme kukin saman kohtelun silloin, kun emme enää itse kykene itseämme hoivaamaan -- lopullinen kohtaus on kuolemassa, ja haluamme, että saamme vielä sielläkin säällisyttä, siksi huolehdimme kanssaihmisistämme [vapaaehtoisuudella joko vastentahtoisesti tai näennäisellä innokkuudella]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

"älyä" ei ole olemassa , on vain vaisto ja ohjaus suojautumiseen tai hyökkäykseen.

Älä nyt viitsi pelleillä. Äly on olemassa, tietenkin sitä voi kutsua joksikin muuksi, jos sana äly on vastenmielinen jotenkin. Emme me vain vaiston varassa elä. Ajattelukykymme ja älymme ansiosta, pystymme tekemään valintoja. Kaikki ei ole automaattista. Meillä on vapaa tahto tehdä valintoja. Ei siis vain ainoastaan vaiston varaisesti.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14135
Ayla
Ilkka Luoma

"älyä" ei ole olemassa , on vain vaisto ja ohjaus suojautumiseen tai hyökkäykseen.Älä nyt viitsi pelleillä. Äly on olemassa, tietenkin sitä voi kutsua joksikin muuksi, jos sana äly on vastenmielinen jotenkin. Emme me vain vaiston varassa elä. Ajattelukykymme ja älymme ansiosta, pystymme tekemään valintoja. Kaikki ei ole automaattista. Meillä on vapaa tahto tehdä valintoja. Ei siis vain ainoastaan vaiston varaisesti.

................

Pelleilyä, eihän toki... Jos katsomme aikaansaannoksiamme, niin kuinka voimme sanoa itseämme "älykkäiksi", mitä olemme tehneet koko ympäristölle? Eläinkunnassa "äly" on sopeutuvuutta ympäristöön "lokeronsa" kokoiseksi. Liika kasvu eliminoidaan syödyksi tulemisella tai puutos- ja muilla mikrobipohjaisilla taudeilla. Ihmiskunta kehittelee keinotekoisia luonnosta irrallisia systeemejä kohottaakseen osuuttaan muiden kustannuksella. Mitä olemme oikeasti saaneet aikaiseksi? Kriittisyyttä itsetutkiskelutarkoituksessa, vai mitä Ayla?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

........................

Mainitsemasi sana - äly, on ihmisen keksimä, kuten muukin sanallinen informaatio. Luonnossa ei ole "älyä" - ainoastaan sopivassa jatkumossa syitä ja seurauksia sekä niiden jatkuvia haaraumia.

Äly on ihmisen keksimä, koska ihmisellä on älyä.

Luonnossa on totta kai älyä, mutta kovin erilaista kuin ihmisellä. Ihmisen lisäksi vain harvat eläimet tiedostavat itsensä, mutta ihminen on ainoa, joka pystyy ymmärtämään kattavasti toimintansa seuraukset. Simpansseilla ei taida olla kuvaa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai norsulla siitä, että sen syöpöttely aavikoittaa ympäristöä?

Tuliko tuo sinun lauseesi muuten suoraan puppulausegeneraattorista, se kun ei oikeastaan merkitse yhtään mitään.

Noh, norsuilla oli Thaimaassa kuva siitä, että tsunami on tulossa, ja painuivat korkealle turvaan, toisin kuin ihmiset. Miten sen selität?

Ja kellä oli siinä tilanteessa älyä ja kellä ei?

meikämie
Ihmisen lisäksi vain harvat eläimet tiedostavat itsensä...

Kuinkahan hyvin tämä asia loppujen lopuksi tunnetaan? Ja miten sitä mitataan luotettavasti?

Ayla

Ihminen on osa luontoa, eläin muitten eläinten joukossa. Eläimillä on älyä, enemmän tai vähemmän. Ihminen on kruunannut itsensä eläinten kuninkaaksi.

Näinpä. Nykyisin tätä käsitystä "ihmisenä luonnon herrana" tukee lähinnä vanhat itämaiset uskonnot. Niiden alkumyytissähän maailma luodaan ihmistä varten. Monia fundamentalistikristittyjä USA:ssa esimerkiksi tökkii ympäristöliike tältä uskonnolliselta pohjalta. Jos pyrimme rakentamaan luontosuhteemme kestävällä pohjalle on tärkeää ettei näille uskonnollisille liikkeille anneta kovin paljoa sijaa.

ZenBeat
meikämie
Ihmisen lisäksi vain harvat eläimet tiedostavat itsensä...

Kuinkahan hyvin tämä asia loppujen lopuksi tunnetaan? Ja miten sitä mitataan luotettavasti?

Asiaa on testailtu ainakin peilillä. Harva eläinlaji pystyy tunnistamaan itsensä peilikuvasta ja näin tarkkailemaan itseään siitä kuvakulmasta mistä muutkin eliöt sen näkevät. Monet eläimet kohtelevat peilikuvaa kuten lajitoveria. Mahtaako kädellisten ulkopuolella olla lajia, joka osaisi ottaa itsestään ulkopuolisen tarkkailijan roolia? Kädellisistäkään tähän ei pysty, kuin harva laji.

Deckers

Mahtaako kädellisten ulkopuolella olla lajia, joka osaisi ottaa itsestään ulkopuolisen tarkkailijan roolia? Kädellisistäkään tähän ei pysty, kuin harva laji.

Ainakin delfiinit (ilmeisesti loogisesti myös jotkut valaslajit, mutta niiden tutkiminen vastaavalla kokeella on tiettyjä fyysisiä rajoitteita) ja elefantit pystyvät tähän. Eli ei rajoitu ainoastaan kädellisiin, nisäkkäisiin kyllä.

Siitä mitä nuo tutkimukset sitten mittaavat on sitten eri kysymys. Toiset argumentoivat sen kannan puolesta että hyvin yksinkertaisilla, yksisoluisilla, eliöillä olisi jo jonkinlainen "itsetietoisuus", kyky erottaa itsensä muista ja ympäristöstä.

Tietoisuus on siis sitä, että ymmärtää itsensä peilistä.

Miten muuten jos ihmiselle, joka ei ikinä kuvaansa nähnyt, annetaan peili, niin tunnistaako se siitä itsensä?

ZenBeat
Tietoisuus on siis sitä, että ymmärtää itsensä peilistä.

Miten muuten jos ihmiselle, joka ei ikinä kuvaansa nähnyt, annetaan peili, niin tunnistaako se siitä itsensä?

Tuollainen johtopäätös on mielestäni virheellinen. Enemmänkin kyse on joillekin sosiaalisille eläinlajeille kehittynyt kyky muodostaa korkean kognitiivisen tason tulkinta "itsestä". Tuo peilitesti tuntuisi vielä sitoutuvan oletuksiin että näköhavainto olisi jotenkin erityinen ja paljastava tämän suhteen. Omalla lajillemme tyypillisiin ennakkoluuloihin, koska meidän näkökykymme on erityisen pitkälle kehittynyt.

Tietoisuus on mitä ilmeisemmin kehittynyt ennen tätä ja harva on valmis pitämään esim lemmikkikoiraansa tiedottomana vaikka tämä käyttäytyisi kuinka välinpitämättömästi peilikuvansa suhteen.

Olen maallikko enkä paljon näistä asioista tiedä. Mutta jotenkin tuntuisi siltä, että muisti on sidoksissa tietoisuuteen. Nythän oli uutinen, jonka mukaan monella eläimellä on todella hyvä muisti - pitkästi taaksepäin ajassa. Mikä tuota muistia käyttää, ellei tietoisuus?

Tietoisusu on sitä, että pystyy ymmärtämään syyn ja seurauksen ja laatimaan niistä yleisiä lakeja.

Ilkka Luoma

Pelleilyä, eihän toki... Jos katsomme aikaansaannoksiamme, niin kuinka voimme sanoa itseämme "älykkäiksi", mitä olemme tehneet koko ympäristölle? Eläinkunnassa "äly" on sopeutuvuutta ympäristöön "lokeronsa" kokoiseksi. Liika kasvu eliminoidaan syödyksi tulemisella tai puutos- ja muilla mikrobipohjaisilla taudeilla. Ihmiskunta kehittelee keinotekoisia luonnosta irrallisia systeemejä kohottaakseen osuuttaan muiden kustannuksella. Mitä olemme oikeasti saaneet aikaiseksi? Kriittisyyttä itsetutkiskelutarkoituksessa, vai mitä Ayla?

Noo, Ilkka, sanotaan sitten mielipiteesi mukaan asiasta että Ilkalla ei ole älyä päässään. Olet siis älytön oman mielipiteesi mukaan.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat