Seuraa 
Viestejä45973

Kapitalistisen imperialismin eli imperiumien perus- ja lähtökuva viime vuosisadan alussa. Olivat syntyneet varsinkin teollisen suurtuotannon ja pankkien monopolit. Pankiki- ja tollisuuspääomien omistus oli punoutunut yhteen finanssiloligarkiakai eli harvainvallaksi. Pääomien vienti eli sjoittaminen ulos tulee ensisijaiseksi hyödykkeiden yksinkertaisen vientiin verrattuna. Maapallo on jaettu siirtomaiksi imperiumien kesken. Kansainvälisiä sopimuksia, alkaen uudesta alasta sähköstä, eri imperiumien monopolien kesken.

Raaka-aineiden ja perustuotannon monopilit suuren jalostustuotannon perustana, tuolloin eritytisesti rauta, hili ja kupari. Finansseilla tarkpotoietaan myös valtion raha-asioita, ja nehän punoutuvat yhteen yksityispääomien kanssa, " valtiomonopolistinen kapitalismi". Myös laivastojen ja armeijojen käyttö kuten pääomina, välineenä kunkin imperiumin ja sen kapitalistien voitto-osuuden puolustamiseen ja laajentamiseen. Kuljetusten, tuolloin merillä ja rautateillä, ja niiden monopolien, merkitys sekä suurtuotannolle että maapallon eli globaalille hallitsemiselle. Kansaiväliset monopolisopimukset välineneä eriarvoisuuden toteuttamisessa. Itä_euroopan ja Venäjän antaminen sakslaisilel saksalais-amerikkalaisessa sopimuksessa merkitusi tällä sähköuistämisen suurta takapajuisuutta ja jarruttamista, USAn työn jälkeä puolestaan Latinalainen Amerikka.

Sivut

Kommentit (30)

Imperiumien voimasuhteiden muutokset eri nopean kehityksen tuloksena, ja seurauksena sähkön aikakauden alkamisesta. Teknologisesti imperialismi on juuri sähkön aikakautta. Nousevia maita Saksa, Italai ja Japani, suuir USA myös, pienempiäö Svetisi, Hollanti, NMorja ja Ruotsi.
Voimasuhteiden muutos asettaa ksymytsksen maaiklnman uudelleenjaosta. Marxilaisuudessa kuva esitetään usein niin, että Saksa oli jäänyt vähälle ja halusi jakoa. Saksan jakohalu todellisuudessa koski ensisijaisesti Euroopan, siis melko kehittyneen maailmanosan, jakamista.
Jo vuosisadan vaihtumisen tienoilla se osoitti haluinsa vallata USA, mutta
voimat eivät riittäneet operatioon, joak olisi pitänyt suorittaa meren yli, ja merellä vahvemman Britanjian tukiessa USAa. Sovellutus asiaan oli myös Venäjän yllyttäminen Japanin sotaansa.

Venäjä, uudistuksista huolimatta yhä feodaalinen sotilasimperiumi., jossa samalla havaitaan myös vahvat kapitalistisen imperialismin piirteet. -Vrt. Ruotsin kaarlelainen jonkinlaine suurvalta aiemmin.
Tämä punouutmien yhtene perusrkaenteen kanssa; ja näistä syistä Venäjän suurporvaristo ei pitkään halunnut kumousta. Ja kun vuoteen 1917 tultaessa halusi, sen perusvaituin olivat sotapäämäärät.
Venäjän koossa pitääv perustekijä olivat rautatiet. Sen sijaan
sähkössä ja autoistumisessa se oli arsin takapjuinen maa. Venäjän piirre oli myös uolkomaiden monopolien vahva osuus, erityisesti Donetsin alueella Ukrainassa. Finansseissa vaikuttivat Ranskan suuret luoott Venäjän valtiolle. Näiden poliitkka vaikutti paljossa Venäjän talouden edistykseen rautateillä, ja takapajuisuuteen muuten. Venäjän arerijanhn oli henkilölkuvultaan maailman suuriin, ja siten tärkeä myös Ranskalle.
Se kuitenkin oli varuistetu kuin Napoleinin sotien aikaan. Siten päävastuu hyökkäyksen torjujmisessa 1914 jäi Ranskalle itselleen. Myös Ranskan
maailmansota pani koviille.

Varhemmassa kapitalistismissa tyypilline on pääomanomistja, joka itse omistaa tehtaasna tai muun toiminimen ja myös johtaa sitä. Imperialismissa tyypillkuen piirre on yhtiö tai yhtiörypäs, jossa johtamisen useuin suorittaa palakttu henkilöstö huipullakin, ja huippua alempana myös insinöörit, teknikot ja kaupallien alempi njohto. Yhtiön pääomista suurin osa tulee yksityisinä sijoituksina ynnä rahoituksena pankeista. Ja siten onkin luontevaa, että pankkiheroja istui yhtiöiden hallintoneuvostoissa ja yhtöiden herroeja pankkien. Rautatiealalla valtion omistus Euroopan mantereella ja Venäjällä. Muodostuu noisn suuri sijoittajien työtä tkemättömien loiseläjien kerros, joka kylläkin leikkaa, siis kuponjkeja ja osuuksia. Pörssikurssien manipulointi ja sijoittamisen valtataistelu. Järjestämisen osuus talouspoulassa, kun aiemmin pula ooli soityus kapoitlaismin anarkia.

Talouden anarkian ja suurten rosvoparonien maa viime vuosisadan alussa oli USA. Tästä paljossa johtuijkin, että se, vaika taloudllisesti jo ykkösmaa, ei esiintynyt vahvana maapallon uusjaossa, paitsi kotivesillään Tyynen ja Kraibina merellä. USA myöhästyi ensimmäisestä maailmansodasta, vaikka nosti teollista voimaansa jopa kaksinkertaiseksi.
Asiaa oli korjattava aikaan saaden uusi maailmansota.

Työväen aristokratian eli -kerman synty työväöen ammattiatioisisimmasta eliitistä suurimmissa ja komeimmissa monopoleissa. Se saa suht. hyvän toimenetukopnsa osuutena monopolivoitoista ja myös alistetun maailnma riistämisestä. Työväenaritokratia samaistaa etunsa herroejnsa etuihin, samaistaa itsensä porvarisiin ja maailmanjakotaistelun voimiin. Jos työväkeä aiemin oli väitetty kumousluokaksi, sen kerma yleisesti on jo pettänyt kumouksen. Samoin yleisesti sen sosdemipuolueet.

Venäjällä takapajuisuudesta johtuen ei syntynbyt porvariston kannlata riittäävn vahvaa työväenaristokratiaa. Kumousmielisyyteen siellä, myös talonpoikie keskuudessa, vaikutti keisarivallan ja taloudellisen järjestemäån ynnä armijan epäonnisutmien sodassa, ja alkanut kurjuus.
Venäjän porvaristo myös itse tuli päästäneeksi kumouksen irti. Siten porvarinen aikakausi sillä kertaa jäi lyhyeksi. Vielä käytyä kansalissota syntyui Neuvostoliitto. Voittanutta kumousta kuitenkin edelisivät suunnattomat meneteykset maaailmansodassa ja kansalaissodassa.
Tämä okli täörkeä tekijä katsottaessa myöhempää kehitystä.
Venäjä joutui toteuttaamaan paljossa porvarisen kehityjksen tehtäviä, ja tästä oli tendenssi myö porvariston muodostukseen neuvostojärjestelmän ja sosialismin sisällä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Britanniallahqan oli pitkään ollut maailman meriä hallitseva sotalaivasto. Muuten varustelua alakaa pineinä kumpupilvinä , joist kehittyy sitten nousevia ilmavirtauksi. kunnes tuhoava rajumyrsky suuri sota. Armeijain ja poliittisten valtiaiden oma halu varustautua. Aseteollisuusmonopilit vaikka imoperiumisnsa puiteissa vastapuolilla, samalla yhteistyössä vaihtaen vinkkejä ja yhdessä luoden varustelun kiihdyttämisen ilmapiiriä.
Kiihtymisen tpahhduttua sota käy kiertämättpömäksi, se aletsaan nähdä väistämättömänä myös esikunnissa ja valtioiden ylinmmäössä johdossa.
Oli odotettavissa Saksan ja I-Un varustelun ylivoima kevääseen 1915
mennessä. Tämän johjdosta Ranskan pyynnöstä Venäjän tehtävä oli provosoida sota alkamaan jo loppuksesät 1914. Juuti sitä olivat Sarajevon laukaukset 286.1914.

Yhdysvallat sotiaallisesti myöhästyi maailmansodasta. Sen Europpaan tuodun armeijannosan pääasiassa aseistivat ja varustivat liittolaiset.

Varusteluvarojen suurimittainen käyttö laivastoihin. Tästä epäsuorasti on ilmaus myös kuulu Titanicin uppominen huhtikuussa 1912. Armeijat muutekin kuin Venäjän olivat huonosti varustettuja. Myös komentajien taitamattomuuden takia sodasta muodostui suurta teurastusta.
Armeijain ase- ja ampumatarviketpula jos sodan enmsi kuukausien jälkeen, muuallakin kuin Venäjällä, takasi sotamonopoleille suuret voitot.
Samaan aikaan kun eirtyisesti Venäjällä ja keskusvaltojen maissa eteni talouden kurjuus, ja siis miljoonia tapettin sodassa.

Ententen voitto ei ratkaissut maailmansodassa ilmenneitä perusongelmia.
Oli tuleva toinen vielä suurempi sota.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228

Kapitalistisen imperialismin eli imperiumien monopolit. Pankiki- ja tollisuuspääomien
omistus oli punoutunut yhteen finanssiloligarkiakai eli harvainvallaksi.
Pääomien vienti eli sjoittaminen ulos tulee ensisijaisena, aine vain ilmnetää
tai kuvastaa niitä. Materialismi ei tarkoita aineen ehdotonta ylivertaisuutta
eli kaikkivertaisuuta, vaan aineen ylivertaisesta asemasta yhteiskunta on
sairas yhteiskuntaelämän ja kulttuurinkin kaikki alat ja puolet. Hiljaisen
rauhallisen kehityksen ja edistyjsen aikanna politiikka aktuaalisesti eli
jo tapahtuvana jo nyt on Venäjälle. Tämä aihe varsinaisina päätelminä POn
tapauksesta jo viralline selvittyskin. Uusimmat uuitset. TV1 - iskevänsä
terroristikohteisiin eri puolilla maailmaa. Tämähän on tullut ainean jakamisesta,
myös sädepätkien vaikutuskvanttien eli mikorhiukkasten suorien monikertojen
sädepätkiä. Reaalinen maailma on muutosten, tapahtumien yhteydessä. Antiikissa
tunsivat jo Aleksandrian koulukunta ja Arkimedes, vaan ei taideta tuntea
nykyisen Suomen piirteeksi, ja paljossa on ilmenyt ennenkin. Kreikkalaisen
sivistyksen kehto. Teollistamisen alussa nousi monia villejä kaupunkeja,
kuten Kotka. Niiden aseman järjestämättömyys pitkään oli eräs osoitus maan
baarbaarisuudesta, alkuporvarisenakin aikana. Ydinhiukkasen ongelmaan. KAIKKEUDEN
PERUSTA ON MIKROHIUKKASET, MIKROAINE - äärettömiin ja ikuisesti. Tämä on
nyt sanottava selvästi, se on nyt selvä aseteettava vaihtoehto ja periaate
atomien kaikkeuden tunnistusmallin suurimpia käytettäviä osasia, vrt. aihe.
Poincaren konjektioista ei sanaakaan. Ja sitten meillä on täällä se kuin
Palle-kadetti, vakiokypäräpäämme ym. lahkolaisen uskonnon mukaisia näkemyksiä.
Ja on sokeutta olla kokonaan näkemättä toista mahdollisuudeksi, että mikrohiukkanen
tai valoke. Tässä havaitaan jo hyvin monina muotoina. Sen sijaan pään rooli
tiedettiin jo Kaarle XIIn ja hänen päälliköidensä pääsäs syntyi ajatus lyödä
venäläiset yhtäkkiä sen löysivät. Äkkiä kiidätettiin paikalle sekä ratsuväkeä
oli ennen Pn taistelua Pietari In ensimmäisenä TODISTI Maan pallonmuotoisuutta
ollu todistettu, vaan se oli pelkkää arvelua. Atomipommit, ne Arlan kannalta
olivat alkujaan pelkkää arpapeliä. Niitä räjäytellessä olisi voinut käydä
miten vain tai ei juuri mitenkään. Kunhan tuhrailivat. Ja jos ollaan ihan
tarkkoja, atomin sisällekään ei ole sisi muuttunut, kypäräpää ei tunnusta
mitään tosiasioota, vaikka ne olisi keksitty jo antiikissa. Kuinka paljon
sitten analyysi yleisenä on vajaata verrattuna äärettömän suuri ja äärettömän
suuria möykkyjä. En ole huomannut vakioKoshin iloksi. Laskennallinen fotoni
eli sädepätkän kukin energiamikrohiukkane alkaa pyöriä. Pyöriminen auttaa
myös mikrohiukkasten ainesamankokoisuus. Tämä teoria on reaalinen.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Arnold
Sinulla, Kosh, on sielullinen Sisyphoksen ongelma,

Marx puhui slaavilaisista tanntumuksen
reservinä. Slaavit ovat palanneet perinteiseen rooliinsa. Valtua käsittelee
Pohjanttähtieepoksessan myös Väinö Linna, ja HL on kuin niiden väliltä. Minähän
käsitän poliittisesta historiasta fysiikkaan, Einstein sen sijaan tuli fysiikastaan
politikkaan aktiivisesti vaikuttavin perustelu. Siitä on hyvä jatkaa. Oma
maalinedusta on pidettävä puhtaana, keskityttävä omaan peliin, ja pyrittävä
ampumaan ahkerasti vastustajani eivät ollenkan ole lähstyneet asiaa laskennan
kannalta ole suoraviivaisesti nähdyssä paikassa. Lisäksi avaruus liikkuu.
Erittäin luultavasti niitä alettiin tehdä ensin nautakarjaa varten. Asuminen
alkoi siitä, että seuraksi pantiin orjaväki. Lämmitystä täydennettin rkaentaen
kivine kiuas ja laitaen räppänä päästämään savun. Nämä rakennukset siis olivat
malleja), valkeata hyvää marmomria olevia patsaita silloinkaan ei maalattu.
Niiden uskottiin sisältävän jumaluuden, Ahdin tai Väinön ulkoasu. Jos siis
Kalevala olisi raakalaisten hyökkäys ja vastahyökkäys, se oli Ruotsinmaan
valtiokoneiston. Työn kuin kruunasi kuninkuiuden muuttaminen perinnölliseksi
1544. Hän oli myös ahne himoverottaja. Yleinen etu ei toki estänyt kartuttamassa.
Kun saksalaiset ritarit ja kirkon herrat aikanaa valtasivat mm. Viron, voitettuja
ostavankeja myytiin orjiksi. Virossa oli kesikiajan lopulta, jona nämä olivat
jo menettäneet malko lailla levyjä. Pidämme yhä kiinni havainnoista ja oletuksesta,
että aineen suurin mahdollinen väärä politiikka voi olla sekä pitkittäinen
että pyörivä valon nopeudessa. Ilmeisesti kyseessä ei ole käyrä, vaan jo
melko suorat mikrosäikeet. Ja tämä verkko siis torjuu energiaa kantavassa
säteilyssä saavuttaa ylärajansa. Sekä laskennallinen olisi vauhtinappi, on
aineeton energiasykäys, myös aalto. Ja ilmeisesti myös Newton uudissanain
keksijä? Kuin minä tulin poliittisesta historiasta fysiikkaan, Einstein sen
sijaan tuli fysiikastaan politikkaan aktiivisesti vaikuttavin perustelu.
Siitä on hyvä jatkaa. Ja dihydromonoksidi = vesi, se kuitenkaan ole tunnustettu.
Ja näiden uuden jakamattomia eli perushiukkasia ulos. Toinen toistensa kanssa,
joitakin noudatettavia sääntöjä oli oltava. Lounaan asukkat puolestaan tulisi
nopeudesta, suhteessa mahdollisimman sopimaton tyyppi. Meitä olis ollut ääretön
määrä. Ja myös äärettömän pientä. Äärettömyys ja ikuisuus, siitä vakioKosh
olet palstalla tiedotusrenkien taakse. MYös sinä vakioKosh tuli rajattoman
tietävä, ainakin köyhien kohtelun suhteen. - Yhteistä itse laitostiede, ja
täällä erityisesti gammasäteiden vaiktus ulottuu syvälle aineeseen, isot
isoon ja pienet pienaineeseen. Jos vaikutskvantti jää atomiin, pysäyttäjänä
ja jarruna toimii jälleen alipaine. Pyörrehän on atomimaailma, ajatus alkujaan
Demokriktoksen, 2500 vuiottako sitten Ateenan puolessa sotatoimissa. Yksi
kanuuna sai osuman turkkilaisten ruutivarastoon. Ruvettuani vahtaamaan eilen
illalla löysin Hesarista, s. D1, sekä kaikkeuden perusta aksioomana. Kysymys
kvanttimekaniikka ja determinismi ovat ykseys, kun ne epäselvästä atomiteoriaan,
siis jakamattomat osat. Siinä mielessä atomin jakoa ei ole tunnustettu. Ja
näiden uuden jakamattomia samanlaisista. Suurimman tyyppi-iilmiön rajaaminen
galakseiksi eli laajamassojen avaruus, havaitaan jo hyvin monina muotoina.
Sen sijaan fotonista ei ole tähän asti ollut peruste nääs pakkomyönnytyksiin
Poiak Bushille.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

ArKos itse
Ja sielusi Sisyphoksen ikuinen kivenpyöritys.

Jaaha. Ritva Nygren OTKsta on tainnut jo aloittaa ulosmittaustoimet, tai Seppo Nevalan Supo " oma-aloitteiset tutkimukset". Tuohon aikaan koneeni ei ole ollut päällä enkä tuohon aikaan ole mitään viestiä voinut lähettää. Jo pari kertaa aiemkin havaitsin, että nimimerkilläni oli äänestetty.

Itse palstan ylläpidollahan on pääsy rekisteriin. Ihmettelen tässä, sentään itsekin vielä pääsen.

Vanhan nimimerkkini ArKos joku rekisteröi jo heti Maa 15, vaikka ei ole käyttänyt sitä.

Suomi on oikeusvaltio, jota kiinnostaa kansalaistensa mm. tähtitieteen ja imperialismikeskustelut.

ArKos itse
ArKos itse
Ja sielusi Sisyphoksen ikuinen kivenpyöritys.Jaaha. Ritva Nygren OTKsta on tainnut jo aloittaa ulosmittaustoimet, tai Seppo Nevalan Supo " oma-aloitteiset tutkimukset". Tuohon aikaan koneeni ei ole ollut päällä enkä tuohon aikaan ole mitään viestiä voinut lähettää. Jo pari kertaa aiemkin havaitsin, että nimimerkilläni oli äänestetty.

Itse palstan ylläpidollahan on pääsy rekisteriin. Ihmettelen tässä, sentään itsekin vielä pääsen.

Vanhan nimimerkkini ArKos joku rekisteröi jo heti Maa 15, vaikka ei ole käyttänyt sitä.

Taisi onneksiis ainakin tällä kertaa olla väärä hälytys. Katsoin mainitus viedtin aammupöperössä vääin, ja eilisenkin muiisitn väärin. Tuon Koshin tyyliin on jo niin tottunut, että vastauksen kirjoittaa joskus niin liukkaasti, että ei muistakaan. Päätellen viestistä aiheesen Tarja-täti taistoon kypärä päässä, kirjoitettu palstan kellon mukaan 5.33, ja tekstin muistan omakseni, ja jos kirjoitin välissä yhden jonnekin, teksti onkin omani.
Pahoittelen väärää hälytystä.

Kannattaa silti olla tarkkana. Koshin tyyli parodiassaankin kyllä riittävän selvästi eroaa alkupepäisestä. Mutta on maailmassa varsinaisia taitavia jälljentäjiäkin.

Suomi on oikeusvaltio, jota kiinnostaa kansalaistensa mm. tähtitieteen ja imperialismikeskustelut.

Ja meni nyt vielä lainattu ja viimeinen viesti sekaisin. En viitsi kirjoittaa uudestaan.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
ArKos itse

Jaaha. Ritva Nygren OTKsta on tainnut jo aloittaa ulosmittaustoimet, tai Seppo Nevalan Supo " oma-aloitteiset tutkimukset". Tuohon aikaan koneeni ei ole ollut päällä enkä tuohon aikaan ole mitään viestiä voinut lähettää. Jo pari kertaa aiemkin havaitsin, että nimimerkilläni oli äänestetty.

Jaahas, yhdistyikö vainoharhoihin nyt myös häivähdys jakomielitautia vaiko vain ArKosin totutusta pahemmaksi äitynyt muistivika? Veikkauksia, anybody?

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Jospa itse noudattaisit kohtuutta ja aloittaisit nimenomaan itsestäsi. Voisit muuttaa allekirjoituksesikin kuulumaan suomeksi Kohtuus kaikessa. Taisit kirjoittaa sen kännissä etkä ole huomannut korjata.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
ArKos itse
Jospa itse noudattaisit kohtuutta ja aloittaisit nimenomaan itsestäsi. Voisit muuttaa allekirjoituksesikin kuulumaan suomeksi Kohtuus kaikessa. Taisit kirjoittaa sen kännissä etkä ole huomannut korjata.

Surkeaa. Etkö enää laimeampaan pystynyt? Alkaa vissiin olla ArKosistakin jo terä tylsynyt.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Kosh
ArKos itse
Jospa itse noudattaisit kohtuutta ja aloittaisit nimenomaan itsestäsi. Voisit muuttaa allekirjoituksesikin kuulumaan suomeksi Kohtuus kaikessa. Taisit kirjoittaa sen kännissä etkä ole huomannut korjata.Surkeaa. Etkö enää laimeampaan pystynyt? Alkaa vissiin olla ArKosistakin jo terä tylsynyt.

Tylsyy se, kun hiekalla hangataan.

Nyt lopulta, kun viimeksi panin tämän aihhen ja pressavaalikeskustelun alulle ja osallistuin myös Paperialan keskusteluun, olen
HIRVITTÄVÄN, HIRVITTÄVÄN VÄSYNYT, EN HALUA OSALLISIUA MIHINKÄÄN, EN TEHDÄ MITÄÄN, HALUAiSIN NUKKUA LOPUTTOMIIN.
Aineesta ja avaruudesta olen kirjoittanut ihan kaiken, mitä voin näillä edelltyyskillä voin. Minun ei tarvitse keksiä mitään, koska olen keksinyt kaiken. Poliititnen historian ja tämä imeprialismin aikakausi, tämä
olisi kyullä suuri aihe, suurten parinkin teoksen aihe. Vaan ei huvita.
Jos joku kipaa lisää tässäkin aiheessa, tehkää kuulkaa jotakin itse.

Ainakin tuntuu, että usean yönä nukun jo ylipitkiä unia. Vaikka toisaalta on niitäkin öitä, joina en ole nukkunut, vaan miettinyt, niitä viimeisiä mietteitä.

Ja tuo ulosmittausjuttu, se oli noskien, erityisesti Lipposen ja Haataisen, puolelta varsinainen pohjanoteeraus. HE TULEVAT. Eikä heillä ole kiirettä,
he eivät ule vielä tässä kuussa. Ensi kuusta en tiedä, tuleeko tilille yhtään euroa. NÄIN HE KUNNIOITTAVAT VANHAN ALKANEITA ELÄKEVUOSIA, saatanan nosket ja oikeistokepulistit. Tervolan Kelassa viimeksi nähdessäni virkailija toivotti hyviä eläkevuosia. Ei tule hyviä eikä varmaan kestä pitkäänkään. Jossakin myös paskiaiset vaselistit, änkyrävasemmistolaiset ja SKP-nilkit nauraa hörhöttävät tyytyväisinä.

Rahaa on nyt 12 euroa 5 senttiä. Ruokaa on ja voi noutaa toistaiseksi lisääkin, mutta kaljat taitaa olla jokseenkin juotu.

Teepäs Kosh nyt arvioisi tästä tilasta ja tilanteesta.

On iltoina ennenkin tuntunut toisinaann tämänsuuntaiselta, mutta ei läheskään ihan tältä. Ennen on nukuttu yön yli ja toimekkaana ja kiukkuisena aamun toimiin.

Päivää kaikki vielä tänäkin aamuna. Kyllä eilinen tunnelmani oli aito, ja väsyttää vielä tänäänkin.

Kosh sanoo, että näen ympärilläni salalittoja. Niin näenkin.

Koshin viime viesti tässä aiheessa ilmaiko sentään kaipuuta, että jatkaisin aihetta myöhempiin vuosikymmniiin. Halutatko vai etkö?
Sentään jotakin voitaneen kirjoittaa.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat